Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσέγγιση μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μέσα από παιχνίδι ρόλων: η περίπτωση του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα Συντονιστής Αναγνώστου, Χρήστος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσέγγιση μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μέσα από παιχνίδι ρόλων: η περίπτωση του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα Συντονιστής Αναγνώστου, Χρήστος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσέγγιση μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μέσα από παιχνίδι ρόλων: η περίπτωση του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα Συντονιστής Αναγνώστου, Χρήστος Γεωλόγος – Ιζηματολόγος - Ερευνητής Σάββατο 10 Νοεμβρίου ΕΛΚΕΘΕ - Ανάβυσσος

2 Ένα ανοιχτό φυσικό σύστημα

3

4

5

6

7 Διαχείριση Αστικού Θαλάσσιου Μετώπου
(στα πλαίσια της Αειφόρου Αστικοποίησης!!) Μια διαβούλευση !!!

8 Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Α)
Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Η Τοπική Αυτοδιοίκηση -Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση -Οι επενδυτές -Η κοινωνία – [Οι ενώσεις πολιτών, οι πολίτες] -Οι δάσκαλοι, οι (εκ)παιδευτικοί

9 Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Α)
Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση -Ο ρόλος μας ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση -Ο ρόλος μας ως επενδυτές -Ο ρόλος μας ως κοινωνία – [Οι ενώσεις πολιτών, οι πολίτες] -Ο ρόλος μας ως δάσκαλοι, ως (εκ)παιδευτικοί

10 Μήπως για να ξεκαθαρίσετε ακριβώς πώς να περιγράψετε το ρόλο σας έχετε ανάγκη τη γνώση των ειδικών;
Μάλλον! Πώς έχουν περιγράψει το περιβάλλον οι ειδικοί;

11 Μεθοδολογία -Επί τόπoυ έρευνα και καταγραφή της Περιοχής Μελέτης -Αξιωματική Κατάταξη της Οικολογικής Ποιότητας των Παράκτιων Περιοχών (ακτογραμμή/γεωμορφολογία, βιοποικιλότητα, αβιοτικό περιβάλλον) -Ανάλυση Πλεονεκτημάτων Αδυναμιών Ευκαιριών Και Απειλών (SWOT) -Εντοπισμός καίριων διαχειριστικών ζητημάτων

12 Μεθοδολογία ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαθμοί
1η παράμετρος : η ακτογραμμή φυσική,αδιατάρακτη ακτογραμμή τεχνητή με άμμο τεχνητή αδιαμόρφωτη κρηπίδωμα 1η παράμετρος : η γεωμορφολογία φυσική και αδιατάρακτη τεχνητή διαμορφωμένη τσιμέντο 4 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμός 0 βαθμοί 2η παράμετρος : η βιοποικιλότητα κλίμαξ βιοκοινωνία αμέσως προηγούμενο στάδιο άλλο στάδιο υποβάθμισης απουσία μακροσκοπικής ζωής 3ηπαράμετρος : αβιοτικό περιβάλλον παρουσία ιριδισμού,αφρών ή ορατών αιωρούμενων ή επι- πλέοντων σωματιδίων απουσία των ανωτέρω παρουσία μαύρου ιζήματος απουσία μαύρου ιζήματος οσμή υδρόθειου απουσία οσμής παρουσία χρώματος θάλασσας απουσία χρώματος παρουσία στερεών απορριμάτων απουσία στερεών απορριμάτων παρουσία πίσσας απουσία πίσσας παρουσία οσμών(καυσαέρια κλπ) ηχορύπανση φυσικά επίπεδα θορύβου

13 Κακή οικολογική ποιότητα = 2.5 βαθμοί
Μια ιδέα από τη γειτονιά μας: Το Πέραμα Κακή οικολογική ποιότητα = 2.5 βαθμοί

14 Κακή οικολογική ποιότητα = 2.0 βαθμοί
Μια ιδέα από τη γειτονιά μας: Το Κερατσίνι Κακή οικολογική ποιότητα = 2.0 βαθμοί

15 Καλή ως κακή οικολογική ποιότητα = 4,5 εως 12.0 βαθμοί
Μια ιδέα από τη γειτονιά μας: Ο Πειραιάς Καλή ως κακή οικολογική ποιότητα = 4,5 εως 12.0 βαθμοί

16 Εστιάζουμε στην Δραπετσώνα

17

18 Αξιολογική κατάταξη οικολογικής ποιότητας
Δραπετσώνα Θαλάσσιο Περιβάλλον Βαθμοί Παράκτιο Περιβάλλον Ακτογραμμή: Τεχνητή αδιαμόρφωτη - κρηπιδώματα 0-1 Γεωμορφολογία: Τεχνητή αδιαμόρφωτη - τσιμέντο Βιοτικό Περιβάλλον: Άλλο στάδιο υποβάθμισης 1 Άλλο στάδιο υποβάθμισης – απουσία μακροσκοπικής ζωής Αβιοτικό Περιβάλλον: Παρουσία επιπλέοντων σωματιδίων – οσμές - χρώμα Παρουσία στερεών - παρουσία οσμών - ηχορύπανση - πίσσα Σύνολο: 1-3 0-2 Μέγιστο σύνολο: (3+2)/2 = 2.5 βαθμοί → Κακή οικολογική ποιότητα

19 Ανάλυση SWOT Πλεονεκτήματα: Ζώνη Ανάπλασης
Πλεονεκτήματα: Ζώνη Ανάπλασης Αδυναμίες: Αποκοπή από το μέτωπο Ευκαιρίες: Ανάπλαση – Απόδοση μετώπου Απειλές: Ανάπλαση με οικονομικούς – επιχειρηματικούς όρους

20 Καίρια Διαχειριστικά Ζητήματα
Περιοχή ανάπλασης λιμενοβιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας (πρώην εργοστάσιο λιπασμάτων) 640 στρέμματα Ιδιοκτήτες: -Εθνική Τράπεζα Ελλάδας (Πρότυπος Κτηματική Τουριστική ΑΕ) -ΟΛΠ ΑΕ -Τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ -Πετρελαική Εταιρία ΒΡ -Δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι

21 Καίρια Διαχειριστικά Ζητήματα
Υπόμνημα Α: Πρότυπος Κτηματική Τουριστική ΑΕ (ΕΤΕ) Β: ΒΡ Γ: ΑΓΕΤ Δ: ΟΛΠ 2: Κοινόχρηστοι χώροι, Δημοτικοί

22 Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Α)
Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση

23 Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι
Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Α) Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Διαλέξτε το … «δόγμα» σας -η ανάπτυξη -η απασχόληση -η αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη -η βιοποικιλότητα -οι κλιματικές αλλαγές

24 ?

25 Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Β)
Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

26 Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι
Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Β) Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Διαλέξτε το … «δόγμα» σας -η ανάπτυξη -η απασχόληση -η αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη -η βιοποικιλότητα -οι κλιματικές αλλαγές

27 ?

28 Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Γ)
Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως επενδυτές

29 Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι
Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Γ) Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως επενδυτές Διαλέξτε το … «δόγμα» σας -η ανάπτυξη -η απασχόληση -η αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη -η βιοποικιλότητα -οι κλιματικές αλλαγές

30 ?

31 Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Δ)
Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως κοινωνία – [Οι ενώσεις πολιτών, οι πολίτες]

32 Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι
Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Δ) Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως κοινωνία – [Οι ενώσεις πολιτών, οι πολίτες] Διαλέξτε το … «δόγμα» σας -η ανάπτυξη -η απασχόληση -η αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη -η βιοποικιλότητα -οι κλιματικές αλλαγές

33 ?

34 Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Ε)
Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως δάσκαλοι, ως (εκ)παιδευτικοί

35 Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι
Ο χώρος του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ως «αντικείμενο» αξιοποίησης(Ε) Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση κοινωνικοί εταίροι -Ο ρόλος μας ως δάσκαλοι, ως (εκ)παιδευτικοί Διαλέξτε το … «δόγμα» σας -η ανάπτυξη -η απασχόληση -η αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη -η βιοποικιλότητα -οι κλιματικές αλλαγές

36 ?

37 Καίρια Διαχειριστικά Ζητήματα
Επίσημη πρόταση – ΥΠΕΧΩΔΕ & ΥΕΝ : Δημιουργία μητροπολιτικού ναυτιλιακού πάρκου σύγχρονα ναυτιλιακά γραφεία και συνεδριακά κέντρα τουριστικές εγκαταστάσεις και μαρίνες ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής πολυτελείς κατοικίες εμπορικά κέντρα και κέντρα ψυχαγωγίας κέντρα μουσειακού χαρακτήρα για τη ναυτιλία στην Ελλάδα και τον Πειραιά πολλοί χώροι στάθμευσης χώρος ελεύθερης πρόσβασης για τον πολίτη (περίπου 300 από τα 640 στρέμματα υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι - 46,5% της συνολικής έκτασης)

38 ?

39 δημιουργία νέας πόλης μέσα στην πόλη
Ενστάσεις (i) Στόχος η προσέλκυση υψηλών εισοδημάτων στις κατοικίες, στις τουριστικές εγκαταστάσεις και στα κέντρα αναψυχής και διασκέδασης η βελτίωση ποιότητας ζωής δεν αφορά τους κατοίκους της περιοχής (χαμηλά εισοδήματα) δημιουργία νέας πόλης μέσα στην πόλη περιθωριοποίηση μπροστά στη νέα πολυτελή πόλη

40 Δημιουργία κατοικιών (5.000) και θέσεων εργασίας (3.500)
Ενστάσεις (ii) Δημιουργία κατοικιών (5.000) και θέσεων εργασίας (3.500) προσθήκη ανθρώπων και 340 στρεμμάτων τεχνητού περιβάλλοντος σε περιοχή με χαρακτηριστική έλλειψη πρασίνου στους χιλιάδες σταθερούς προστίθενται χιλιάδες ακόμη συνεργαζόμενοι, πελάτες, επισκέπτες στην περιοχή ακριβώς ανάμεσα σε εμπορικό λιμάνι Περάματος-Κερατσινίου και επιβατικό λιμάνι Πειραιά

41 Προβλέπονται 300 στρέμματα κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι
Ενστάσεις (iii) Προβλέπονται 300 στρέμματα κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι Κοινόχρηστοι χώροι μπορούν να θεωρηθούν και τα προαύλια των συνεδριακών κέντρων, οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, ο περιβάλλων χώρος των κατοικιών κλπ. Προς το παρόν αμιγώς ελεύθερος χώρος προβλέπεται μόνον για τη ζώνη της παραλίας (88 στρέμματα ~ 14% της έκτασης)

42 ?

43 Ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει στην φύση
-χωρίς να την υποβαθμίζει, -χωρίς να την διαταράσσει, -χωρίς να την καταστρέφει, -χωρίς να εξαντλεί τα αποθέματά της.

44 Οι προτεραιότητες που πρέπει να δίνονται στη χρήση της παράκτιας ζώνης
Η προστασία και διαφύλαξη του φυσικού συστήματος στην όσο γίνεται καλύτερη φυσική κατάσταση. Η χρήση της παράκτιας ζώνης για υποδομές που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και όχι ατομικά ή κερδοσκοπικά συμφέροντα. Η χωροθέτηση στην παράκτια ζώνη πολεοδομικών συγκροτημάτων οικοδομικών συνεταιρισμών και ιδιωτικών πολεοδομήσεων αντιβαίνει στην προτεραιότητα αυτή.

45 Μια διαχειριστική προσέγγιση
Στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός διαχειριστικού μηχανισμού για το περιβάλλον αλληλεπιδρούν βασικά τρεις συνιστώσες, -η πολιτική, -η οικονομία -η επιστήμη.

46 Η πολιτική Η οικονομία Η επιστήμη
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Η οικονομία Η επιστήμη

47 Η φιλοσοφία ενός συμμετοχικού διαχειριστικού σχεδιασμού
Οι συμμετοχικές διαδικασίες το δημόσιο ως ο θεματοφύλακας του φυσικού και ανθρωπογενούς συστήματος οι παραγωγικές τάξεις να εκμεταλλεύονται το χώρο υπό όρους η επιστήμη, που οφείλει να εισάγει στις ‘οικονομικές’ διαπραγματεύσεις και θεωρήσεις την παράμετρο της δυναμικής του φυσικού συστήματος και οφείλει επίσης στην νοοτροπία της διαρκούς ανάπτυξης να αντιτάξει την έννοια της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων.

48 Ενα λογικό πλαίσιο διαχείρισης Κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότες (D)
Ενα λογικό πλαίσιο διαχείρισης Κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότες (D) Φαινόμενα κλιματικών αλλαγών παγκόσμιας διάστασης Περιβαλλοντικές πιέσεις (P) Πολιτική δράση, σχεδιασμός και παρεμβάσεις (R) Αλλαγές στην κατάσταση του περιβάλλοντος (S) Επιπτώσεις για τον άνθρωπο (I)

49 Η πολιτική Η οικονομία Η επιστήμη
Εδώ είμαστε !!! Η πολιτική ο πολίτης Η οικονομία Η επιστήμη

50 Η πολιτική Η οικονομία Η επιστήμη
Εδώ πρέπει να πάμε !!! Πως ;;;;;;; Η πολιτική Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Η οικονομία Η επιστήμη

51 «Τί είναι η πόλη, αν όχι οι πολίτες της ;»
Shakespeare, 1607 (Coriolanus)

52


Κατέβασμα ppt "Προσέγγιση μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μέσα από παιχνίδι ρόλων: η περίπτωση του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα Συντονιστής Αναγνώστου, Χρήστος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google