Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία και εφαρμογές έξυπνων καρτών σε ένα Ίδρυμα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία και εφαρμογές έξυπνων καρτών σε ένα Ίδρυμα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία και εφαρμογές έξυπνων καρτών σε ένα Ίδρυμα
Εισήγηση: Μυλωνάς Θεόφιλος, Τμήμα Πωλήσεων Μπαρμπουνάκης Κυριάκος, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού

2 Ενιαία ταυτοποίηση χρηστών
Ενοποίηση υπάρχουσων υπηρεσιών μέσω έξυπνης κάρτας Λογισμικό της ενιαίας ταυτοποίησης χρηστών είναι η πλατφόρμα Cardisoft eUniversity Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους: ασφάλεια των συναλλαγών μεταξύ του διακομιστή και του πελάτη Βασική ιδιότητα του συστήματος της ενιαίας φοιτητικής ταυτότητας με τη χρήση της έξυπνης κάρτας είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας

3 Βασικές κατηγορίες εφαρμογών
Οι βασικές κατηγορίες εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα είναι οι εξής: Πληροφοριακά συστήματα γραμματειών Βιβλιοθήκη Εφαρμογές διαχείρισης συγγραμμάτων, σίτισης, στέγασης Συστήματα πρόσβασης στο δίκτυο σε ψηφιακό υλικό και χρήσης πόρων ενός Ιδρύματος

4 Χρήσεις έξυπνων καρτών
Εφαρμογές smart card θεωρούνται διεθνώς από τις πιο επιτυχημένες Μεγάλο εύρος εφαρμογών με χρήση smart card Στόχοι χρησιμοποίησης smart cards στις δομές ενός Ιδρύματος: Εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας Απομακρυσμένη πρόσβαση των φοιτητών στις υπηρεσίες ενός Ιδρύματος Αύξηση της ασφάλειας χρήσης των πόρων και του εξοπλισμού του Ιδρύματος Αυτοματοποίηση των διαδικασιών Βασικός στόχος: η ένταξή τους στο μοντέλο της ενιαίας ταυτοποίησης χρηστών με σκοπό τη χρησιμοποίηση μίας και μόνο κάρτας

5 Μοντέλο εφαρμογών έξυπνων καρτών
Κεντρικός Διαχειριστής Συστήματος Τερματικά παροχής υπηρεσιών Πρόσβαση στο δίκτυο Εφαρμογή Smart Card Έλεγχος Parking Έλεγχος φυσικής πρόσβασης χώρων

6 Επιπρόσθετη αξιοποίηση της κάρτας
Φοιτητική εστία: για την είσοδο στους χώρους Σύστημα ωρομέτρησης Φωτοτυπικά μηχανήματα και fax για τον έλεγχο της χρήσης τους Loyalty με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (εκπτωτικές κάρτες) Credit Card σε συνεργασία με Τράπεζα Αντικατάσταση των πάσο

7 Τρόποι κατασκευής των καρτών
Θερμική εκτύπωση Παράγονται από εκτυπωτή πλαστικών καρτών Πλεονέκτημα είναι ότι είναι προσωποποιημένες Τις εκτυπώνετε όταν τις χρειάζεστε Ο φοιτητής τις λαμβάνει αμέσως την κάρτα του Offset εκτύπωση Παράγονται σε εργοστάσια με μαζική παραγωγή Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας τεμάχια Οι κάρτες είναι φθηνότερες Συνδυασμός των δύο μεθόδων Οι κάρτες εκτυπώνονται μαζικά με offset μέθοδο και προσωποποιούνται όταν απαιτείται με εκτυπωτή πλαστικών καρτών (πχ. ΕΚΑΑ)

8 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1/6/2004 αντικαθίστανται τα έντυπα Ε111 και Ε128 με την έκδοση της ΕΚΑΑ Η ΕΚΑΑ των φοιτητών θα πρέπει να εκδίδεται από τα ίδια τα Ιδρύματα (δεδομένου ότι αυτά έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης των Ε111 και Ε128 Η προμήθεια της κάρτας μπορεί να γίνει: Από κάθε Ίδρυμα ξεχωριστά Από άλλο φορέα (πχ. ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ κτλ) Από συγκεκριμένα Ιδρύματα που κατόπιν συννενοήσεως με τα υπόλοιπα θα είναι σε θέση να τα προμηθευτούν.

9 Έναρξη εφαρμογής Με την απόφαση αριθμ. 191 της 18ης Ιουνίου 2003 της Διοικητικής Επιτροπής υλοποιείται το πρώτο στάδιο εφαρμογής της ΕΚΑΑ για την αντικατάσταση μόνο του εντύπου Ε111 (και Ε111Β όταν εκδίδεται από το Βέλγιο) Έναρξη ισχύος από την 1η Ιουνίου 2004, με παράλληλη ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 των εντύπων που έχουν εκδοθεί έως τότε. Δυνατότητα χρήσης μεταβατικής περιόδου με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2005 (η Ελλάδα δε θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής)

10 Τι χρειάζεται το Ίδρυμα
Λογισμικό δημιουργίας αρχείου για έκδοση ΕΚΑΑ. – Με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΚΑ το έργο της ανάπτυξης της εφαρμογής ανατέθηκε στο ΚΗΥΚΥ Σκοπός: η διάθεσή της εφαρμογής στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Στόχοι: Διευκόλυνση των φορέων Ενιαία αντιμετώπιση Παραγωγή ομοιογενών στατιστικών στοιχείων στους Φορείς και Υπουργεία. PC (CPU PII, 64MB, HD2GB, CD-RW, Disk Drive) Εκτυπωτής καρτών Laser εκτυπωτής Λειτουργικό σύστημα Windows (NT ή 2000) Σύστημα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Oracle Personal 8.0.4 Προτυπωμένες κάρτες ΕΚΑΑ

11 ΕΚΑΑ – Εμπρόσθια όψη

12 ΕΚΑΑ – Οπίσθια όψη

13 Cardisoft Management Instrumentation Services
Software instruments Cardidentification systems

14 Cardisoft Management Instrumentation Services
Cardidentification systems Χρησιμοποίηση της πιστοποίησης των Windows Είσοδος στο Σύστημα με τη χρησιμοποίηση κάρτας Έξοδος από το Σύστημα Καταγραφή της εισόδου – εξόδου

15 Διαχειριστής συστήματος
Cardisoft Management Instrumentation Services Cardidentification systems Πρώτο στάδιο : Εγγραφή κάρτας Ο χρήστης αποκτά μία κάρτα μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πιστοποίησή του για την είσοδο στο σύστημα. Η εγγραφή της κάρτας, τα σημαντικά στοιχεία της οποίας είναι κρυπτογραφημένα, πραγματοποιείται από την εφαρμογή διαχείρισης των χρηστών του συστήματος. Διαχειριστής συστήματος Χρήστες συστήματος

16 Cardisoft Management Instrumentation Services
Cardidentification systems Δεύτερο στάδιο : Χρήση κάρτας - Είσοδος Ο χρήστης εισάγει την κάρτα στον αναγνώστη του κάθε σταθμού (workstation) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πιστοποίησή του. Εφόσον η πιστοποίηση είναι επιτυχής ο χρήστης εισάγεται στο σύστημα. Η είσοδος του χρήστη καταγράφεται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Είσοδος στο σύστημα Χρήστης συστήματος

17 Καταγραφή στοιχείων σύνδεσης
Cardisoft Management Instrumentation Services Cardidentification systems Τρίτο στάδιο : Χρήση κάρτας - Έξοδος Ο χρήστης αφαιρεί την κάρτα του από τον αναγνώστη του σταθμού (workstation) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έξοδος από το σύστημα. Η έξοδος του χρήστη καταγράφεται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Καταγραφή στοιχείων σύνδεσης Έξοδος από το σύστημα

18 Cardisoft Management Instrumentation Services
Software instruments Διαχείριση χρηστών Cardisoft System Server. Διαχείριση χρηστών Active Directory. Διαχείριση H/Y Active Directory. Διαχείριση Εκτυπωτών. Ορισμός Δικαιωμάτων Εκτύπωσης ανά εκτυπωτή. Διαχείριση εκτυπώσεων.

19 Cardisoft Management Instrumentation Services
Software instruments Εφαρμογή διαχείρισης χρηστών Cardisoft Administration Management Instrument

20 Cardisoft Management Instrumentation Services
Software instruments Εφαρμογή διαχείρισης χρηστών Cardisoft Administration Management Instrument Εξαγωγή χρηστών συστήματος και εισαγωγή τους στο Active Directory. Διαχείριση χρηστών Active Directory. Εισαγωγή χρηστών στο Active Directory. Διαχείριση H/Y Active Directory. Διαχείριση Εκτυπωτών και ορισμός δικαιωμάτων εκτύπωσης. Διαχείριση συνδέσεων και ιστορικού συνδέσεων.

21 Cardisoft Management Instrumentation Services
Software instruments Εφαρμογή διαχείρισης εκτυπώσεων Cardisoft Print Queuing Analyzer Καταγραφή εκτυπώσεων συστήματος. Επεξεργασία δικαιωμάτων εκτυπώσεων ανά χρήστη και εκτυπωτή και καταγραφή της δραστηριότητας. Δυνατότητα αναίρεσης εργασιών εκτύπωσης.

22 Cardisoft Management Instrumentation Services
Software instruments Cardidentification systems Cardisoft SA Card Systems and Software copyright© 2003


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία και εφαρμογές έξυπνων καρτών σε ένα Ίδρυμα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google