Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Σχέδια Διαχείρισης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς Δρ. Βασίλειος Λαοπόδης Ιδρυτής και Πρόεδρος CulturePolis Ομιλίες Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Σχέδια Διαχείρισης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς Δρ. Βασίλειος Λαοπόδης Ιδρυτής και Πρόεδρος CulturePolis Ομιλίες Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Σχέδια Διαχείρισης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς Δρ. Βασίλειος Λαοπόδης Ιδρυτής και Πρόεδρος CulturePolis Ομιλίες Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας No3 - Οι επιχειρηματικές αρχές στην πολιτιστική κληρονομιά Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014, ώρα 19.00 CAMP! Contemporary Art Meeting Point

2 Culturepolis.org Μη κερδοσκοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που αναδεικνύει, μελετά και προβάλλει τις έννοιες : του πολιτισμού υπό την ευρύτερη δυνατή του έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ανάδειξη των διαφόρων πολιτιστικών ταυτοτήτων σε κάθε τόπο της βιωσιμότητας σε όλες της τις εκφάνσεις της προώθησης καινοτομικών προσεγγίσεων και νέων τεχνολογιών κυρίως σε εφαρμογές καθώς και πολιτισμού και τουρισμού της δημιουργικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας Ιδρύθηκε το 2006 με έδρα την Κέρκυρα ως Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής-Ιονίου και έκτοτε Αναλαμβάνει έργα και πρωτοβουλίες που καλύπτουν την Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή του Ευρω-Μεσογειακού χώρου

3 Πολιτιστική - Φυσική - Άυλη
Υπόθεση Εργασίας Η Παγκόσμια Κληρονομιά (Π.Κ) είναι 3 ειδών: Πολιτιστική - Φυσική - Άυλη Μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO) : αρχιτεκτονικά / μνημεία της φύσης 2. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη διαχείριση της Π.Κ με βάση ολοκληρωμένο «Σχέδιο Διαχείρισης – Σχέδιο Δράσης» 3. Ένα Σχέδιο Διαχείρισης της Π.Κ πρέπει να γίνει με «βιώσιμη προσέγγιση» δηλ. συμβατή με τις 4 διαστάσεις της βιωσιμότητας 4. Ένα Σχέδιο Διαχείρισης είναι «ζωντανό» και πρέπει συνεχώς να επικαιροποιείται

4 85% Ε.Ε - South East Europe – SEE / 15% Ελλ. κράτος
SUSTCULT-Achieving SUSTainability through an integrated approach to management of CULTural heritage Επιτυγχάνοντας βιωσιμότητα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς Στόχος SUSTCULT Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη (ιδιαίτερα μνημείων ΟΥΝΕΣΚΟ) Πώς : Ανάπτυξη, δοκιμή και διάδοση μιας ολιστικής προσέγγισης ικανής να αξιοποιήσει την πολυπλοκότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Χρηματοδότηση 85% Ε.Ε - South East Europe – SEE / 15% Ελλ. κράτος Διάρκεια: 40 μήνες (1/1/ /04/2014) Προϋπολογισμός : Σύνολο: Ευρώ/CulturePolis ΕυρώSUSTCULT video

5 Βιώσιμη ανάπτυξη Ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες χωρίς να υποθηκεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους» Δυο βασικές ιδέες: η ιδέα των ‘αναγκών’ συγκεκριμένα των ζωτικών αναγκών των φτωχών του πλανήτη, η εκπλήρωση των οποίων θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα η ιδέα των ‘ορίων’ που επιβάλλονται από την υπάρχουσα τεχνολογική γνώση και μορφή κοινωνικής οργάνωσης στις δυνατότητες που μας παρέχει το φυσικό περιβάλλον για να ικανοποιήσουμε τις τωρινές και μελλοντικές μας ανάγκες.

6 Οι 4 συνιστώσες Βιωσιμότητας
Οικονομική Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να βασίζονται οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές σε μία ανάλυση κόστους-οφέλους και σε μία προσεκτική οικονομική ανάλυση που θα ενδυναμώνει την περιβαλλοντική προστασία και θα οδηγεί σε αυξανόμενα και διατηρήσιμα επίπεδα ευημερίας (World Bank, 1992). Περιβαλλοντική Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων (IUCN, UNEP και WWF, 1991). Κοινωνική Βιώσιμη είναι η κοινωνία που μπορεί να υπάρχει για γενεές και γενεές, που μπορεί να βλέπει αρκετά μακριά, που είναι αρκετά ευέλικτη και σοφή, ώστε να μην υπονομεύει ούτε τα φυσικά, ούτε τα κοινωνικά της υποστηρικτικά συστήματα (Meadows et al., 1995). Πολιτιστική >>> η νεώτερη διάσταση Προστασία πολιτιστικής ποικιλομορφίας

7 Μεθοδολογία SUSTCULT για βιώσιμη διαχείριση Π.Κ
Στόχος Η ανάπτυξη μια κοινής διεθνικής μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς Η μεθοδολογία υποστηρίζει εργαλειακά το έργο των διαχειριστικών φορέων (όπως και των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών) στη προστασία και βιώσιμη χρήση των μνημείων Άξονες της Μεθοδολογίας Ευελιξία Συμμετοχή όλων Πολυδιάσταση Βιωσιμότητα Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης

8 Μεθοδολογία SUSTCULT

9 Εφαρμογή της μεθοδολογίας στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας – Μνημείο UNESCO

10 Σχέδιο Διαχείρισης 2013-18 Κύρια σημεία προτάσεων
Διαφύλαξη της «Εξέχουσας Παγκόσμιας Αξίας του Μνημείου» Διαμόρφωση μακροπόθεσμου Οράματος για το Μνημείο Θέσπιση «Διαχειριστή Μνημείου» - Site Manager Δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτητών – Συμμετοχή τους Διαρκής διαβούλευση - Σύσταση μόνιμης Συμβουλευτικής Επιτροπής Νέες / καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης Αξιοποίηση μνημείου για βιώσιμη ανάπτυξη

11 «Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Πόλης/Μνημείου»
Δημόσια διαβούλευση «Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Πόλης/Μνημείου» Δίκτυα συνεργασίας και διαβούλευσης δημοσίων φορέων, επιχειρήσεων και τοπικών φορέων στον τομέα της προαγωγής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δημιουργία τοπικών δικτύων / Διακρατικό δίκτυο οργανισμών Βασικός στόχος Α) να καταγράψει και μεταφέρει στους λοιπούς ευρωπαίους εταίρους, τον προβληματισμό και ιδέες όλων των τοπικά εμπλεκομένων στη διαχείριση του μνημείου, ενώ συγχρόνως Β) να μεταφέρει νέες προσεγγίσεις, μεθόδους, τεχνολογίες και εργαλεία μάνατζμεντ για βιώσιμη διαχείριση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημασία για τοπικές κοινωνίες Καταλυτική για τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των μελετητών του έργου για εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Διαχείρισης των Μνημείων και των φορέων / πολιτών

12 Οικονομική ανάπτυξη μέσω βιώσιμης διαχείρισης της Π.Κ
Οικονομική ανάπτυξη μέσω βιώσιμης διαχείρισης της Π.Κ Αξιοποίηση των «πολιτιστικών πόρων» που σχετίζονται με το μνημείο για ισορροπημένη ανάπτυξη Αποτύπωση των πιο κατάλληλων των «πολιτιστικών πόρων» Χαρακτηριστικά Υλοποιούν τις αρχές της βιωσιμότητας Αναγνωρίσιμοι από πολίτες / επισκέπτες Εκμεταλλεύσιμοι από οικονομικής/τουριστικής πλευράς Δημιουργοί θέσεων εργασίας Επιλεγμένοι μετά από διαβούλευση

13 19 dance groups 17 philharmonic bands 24 theatre groups Byzantine
9 Buildings of Urban architecture from the Venetian Period 9 Buildings of Urban architecture 19th century 4 Buildings of Urban architecture 20th century 9 Historical Public buildings 9 Buildings of Urban architecture from the Venetian Period 9 Buildings of Urban architecture 19th century 4 Buildings of Urban architecture 20th century 36 churches 18 Philarmonic Bands 19 dance groups 24 theatre groups 17 philharmonic bands Key Opportunities1. DEVELOP PARTNERSHIPS Many SME and local authorities that could do some common marketing but the major benefit is the contact established through the CORFU OLD TOWN WALKS which creates common business on several levels.2 Increasing interest in experience tourism and alternative tourism 3. Increase of 5.1% recorded arrivals of passengers on cruise ships in the harbor in 2012, compared with 2011, according with OLKE. 21.9% of tourist arrivals from the UK. 180 traditional recipes Byzantine Monuments 150 traditional products 6/3/14 13

14 Οικονομική ανάπτυξη μέσω βιώσιμης διαχείρισης της Π.Κ
Οικονομική ανάπτυξη μέσω βιώσιμης διαχείρισης της Π.Κ Corfu Old Town Walks ‘Ultimate cultural walks for the discerning traveler , our walks deliver a one-of –a-kind experience that will stay with you forever’ Περίπτωση Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας Corfu Old Town Walks Μελέτη μάρκετινγκ Δημιουργία «εμπορικής ταυτότητας - brand» γύρω από μνημείο και τους διάφορους πολιτιστικούς πόρους Κίνητρα για εμπλοκή επαγγελματιών-θεσμικών φορέων διαχείρισης – κατοίκων The CORFU OLD TOWN WALKS differentiate from the competition by highlighting the experience that will deliver through the explicit tours that the specialised and experts staff will deliver.

15 Identify potential issues-scenarios
RELIGIOUS walks CORFU SPIRIT & RELIGION ART walks CORFU OLD TOWN MASTERS CORFU MADUKI ARCHITECTURAL WALK CORFU OLD TOWN LITERARY STROLL CORFU CULTURE WALK CORFU OLD TOWN MUSIC CORFU OLD TOWN POETRY WALK CORFU OLD TOWN PHOTO WALK HISTORIC walks CORFU UNESCO HERITAGE WALK CORFU ANTIQUITY WALK CORFU OLD TOWN BYZANTINE WALK CORFU JEWISH OLD TOWN WALK CORFU VENETIAN RULE WALK (LONG) Magnifica Città di Corfù CORFU VENETIAN RULE STROLL (SHORT) CORFU OLD TOWN _IONIAN STATE – KAPODISTRIAS WALK CORFU OLD TOWN HISTORY FOR FAMILIES WALK GOURMET walks CORFU OLD TOWN GOURMET ALTERNATIVE walks CORFU OLD TOWN COMMERCE ROAD CORFU OLD TOWN PHILOSOPHY WALK Jeremy Bentham, Foucault, Panopticon PRISONS CORFU OLD TOWN CYCLING PATH CORFU OLD TOWN LOVE SPOTS OUT AND AROUND OF THE OLD TOWN OF CORFU CORFU OLD TOWN BY CARRIAGE THE SELF GUIDED WALK 6/3/14 15

16 The walks are guided by experts and specialists on each theme and are enriched with cultural mini-events led by actors and performers. Some tours might be more popular and attractive to many and others are promoted as a matter of prestige and to promote a rich range of specialised walks. The branding allows the business to expand in other heritage places both in Greece and abroad. The WALKS are sold online and offline. The service is a new product, in the sense that it differentiates from other touristic tours and walks. Our service aims at providing memorable and extraordinary experiences to our destination visitors. 6/3/14 16

17 Μαθήματα και παθήματα ... Πλήρης αδιαφορία έως αντιπαλότητα Δήμου Κέρκυρας – «υπεύθυνου» για την Παλιά Πόλη! Διακριτική υποδοχή από Υπ. Πολιτισμού Αποφυγή κατάθεσης θέσεων (κάν σχολίων) απο θεσμικούς φορείς («συζητούν μόνο με θεσμικούς...») Θεσμικοί πιστεύουν πως είναι δικό τους θέμα και δεν πρέπει να υπεισέρχονται άλλοι {κυρίως «ίδιωτικές ΜΚΟ»} Ένθερμη υποστήριξη και συμμετοχή Φορέων κατοίκων / κοινωνίας πολιτών Ενώσεων επαγγελματιών Άλλων θεσμικών φορέων π.χ. Εκκλησίες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, Δημόσιες Υπηρεσίες, Λιμάνι Χρειάζεται εμπνευσμένη ηγεσία (ευτυχώς ο Δήμαρχος δεν επανεξελέγη!)

18 Μαθήματα και παθήματα ΙΙ..
Τα επόμενα βήματα (για όποιον θέλει να κάνει κάτι) Πρόσκληση συνεργασίας σε όλους Συμπράξεις δημόσιων φορέων και ιδιωτικού τομέα Σχεδιασμός πιλοτικών έργων Έμπνευση από καλές ευρωπαϊκές πρακτικές Χρηματοδότηση – διερεύνηση νέων μορφών Αξιοποίηση προτάσεων μελέτης (όσων κριθούν καλές) Εφαρμογή Τα επόμενα βήματα για CulturePolis Εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έργου και τεχνογνωσίας για όποιον ενδιαφέρεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πρόταση σε Υπ. Πολιτισμού) Αξιοποίηση προγραμμάτων Ε.Ε Ποτέ ξανά με ΟΤΑ αν δεν το έχουν ζητήσει οι ίδιοι και είμαστε σίγουροι ότι το πιστεύουν!

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Καλή συνέχεια!


Κατέβασμα ppt "1 Σχέδια Διαχείρισης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς Δρ. Βασίλειος Λαοπόδης Ιδρυτής και Πρόεδρος CulturePolis Ομιλίες Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google