Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2006

2 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Βασικά Στοιχεία Επενδυτικών Σχεδίων Επιστολή Δέσμευσης Μετόχων ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.

3 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Το Consortium των ΛΔΚ, Alpha Finance, Alpha Αστικά Ακίνητα, Εμπορική Real Estate και FPD Savills, που ασχολήθηκε κύρια με το σενάριο της Αντιπαροχής Το Consortium των EFG Bank – Dimand που ασχολήθηκε κύρια με το σενάριο του Project Finance-Co Development Επενδυτικά Σχέδια - Οι Μελετητές

4 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Επενδυτικό Σχέδιο Dimand-EFG Και ΛΔΚ- Συνεργατών (προτάσεις –παραδοχές και των δύο) Βασικές Παραδοχές  Εξορθολογισμός ύψους Επένδυσης (Μείωση κοινοχρήστων χώρων, μείωση κόστους υποδομών)  Επιδότηση κατά 35% Υποδομών του Φορέα ΒΕΠΕ  Εμπρόθεσμη δημιουργία φορέα ΒΕΠΕ, απορρόφηση επιδοτήσεων  Έγκριση – Κατασκευή – Χρηματοδότηση κόμβου Ε.Ο  Δέσμευση μετόχων για την αγορά 65-70.000 Τ.Μ

5 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Επενδυτικό Σχέδιο Dimand-EFG Και ΛΔΚ- Συνεργατών (προτάσεις –παραδοχές και των δύο) Βασικές Παραδοχές  Εκπόνηση τεχνικών μελετών που δεν θα ανατρέπουν βασικές παραμέτρους του προϋπολογισμού  Εξεύρεση developer (η αντιπάροχου) για την ανάπτυξη κτιρίων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες-μετόχους  Έγκριση πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων από τράπεζες.  Μη προσβολή διοικητικών πράξεων

6 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Επενδυτικό Σχέδιο Dimand-EFG Και ΛΔΚ- Συνεργατών (προτάσεις –παραδοχές και των δύο) Προβληματισμοί  Ως Real estate Development Project θεωρείται αρκετά υψηλού κινδύνου, λόγω και της ειδικής χρήσης των κτιρίων που θα ανεγερθούν  Το υψηλό κόστος της επένδυσης και ο μεγάλος χρόνος υλοποίησης αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας της χρηματοδότησης του έργου  Η αυξημένη πολυπλοκότητα του έργου προσθέτει στο κόστος του

7 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Επενδυτικό Σχέδιο Dimand-EFG Και ΛΔΚ- Συνεργατών (προτάσεις –παραδοχές και των δύο) Ερωτήματα  Οι Mέτοχοι με δεδομένη τη θέση του κλάδου θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν το ποσοστό συμμετοχής τους όσο μικρό και να είναι αυτό?  Θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις των Τραπεζών (Πωλήσεις στους Μετόχους, ενοικιάσεις σε τρίτους)?  Θα ανεβρεθεί ένας έμπιστος (στις Τράπεζες) εγνωσμένης αξίας Developer/Αντιπάροχος

8 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Τεχνικές Παραδοχές (και των δύο) ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • Γραφεία μετόχων ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Α.Ε. 70.000 Τ.Μ. •Γραφεία τρίτων 32.800 Τ.Μ. •Εμπορικές Εκμεταλλεύσεις 4.000 Τ.Μ. • Κοινόχρηστα κτίρια 3.200 Τ.Μ. •Εκπαιδευτικό Κέντρο 1.600 Τ.Μ. •Διοικητικό Κέντρο 600 Τ.Μ. •Γυμναστήριο 600 Τ.Μ. •Παιδικός Σταθμός/Φαρμακείο/Ιατρείο 400 Τ.Μ. •Σύνολο ανωδομής: 110.000 Τ.Μ. • Αποθηκευτικοί χώροι: 30.000 Τ.Μ. • 3.000 θέσεις στάθμευσης (Κυρίως υπαίθριες)

9 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Τεχνικές Παραδοχές (και των δύο) Σύνδεση με Ε.Ο. με χρήση υφιστάμενης υπόγειας διάβασης.  Κατασκευή Εξόδου στο ρεύμα Αθήνα προς Λαμία.  Κατασκευή Εισόδου στην Ε.Ο. στο ρεύμα Λαμία προς Αθήνα.  Το κόστος κατασκευής του κόμβου επιβαρύνει την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ

10 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 «Άλλες συμπτώσεις των δύο προτάσεων»  Στη ανάγκη μερικής αναθεώρηση των έργων υποδομών (Μείωση κτιριακού, υπόγειου καναλιού, υπογείων θέσεων στάθμευσης κλπ)  Στο κόστος του έργου (171-190 εκατομμύρια € )  Στις πιθανές δυσκολίες υλοποίησης και χρηματοδότησης του λόγω του ειδικού του χαρακτήρα

11 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Εναλλακτικά Business Models EFG-Dimand 1ο Εναλλακτικό Business Model (Do Minimum)  Ανάπτυξη έργων υποδομής και κοινοχρήστων χωρίς τη συμμετοχή Developer  Ανάπτυξη ιδιόχρηστων γραφείων εταιριών- μετόχων 70.000 τμ  Το υπόλοιπο έργο θα γίνει σε επόμενη Φάση

12 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Εναλλακτικά Business Models EFG Dimand 2o Εναλλακτικό Business Model (Με Developer)  Ανάπτυξη ιδιοχρήστων γραφείων εταιριών-μετόχων 70.000 τμ  Πώληση γης και Συντελεστή Δόμησης σε developer σε τιμή ίση με το κόστος αγοράς γης και υποδομών (minimum τιμή πώλησης)  Ανάπτυξη από developer κτιρίων 36.800 τμ  Τελικό κόστος γραφείων σε τιμές 2010 περίπου 1550€

13 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Business Models ΛΔΚ και Συνεργατών 3o Εναλλακτικό Business Model (Αντιπαροχή)  Ανάπτυξη ιδιοχρήστων γραφείων εταιριών-μετόχων 70.000 τμ  Αντιπαροχή με όφελος των Μετόχων 10.000 Τ.Μ η και 20.000 Τ.Μ (Λιγότερο πιθανό) και αγορά των υπολοίπων από τους Μετόχους μέχρι τα 70.000 σε «προσυμφωνημένη» τιμή και όρους πληρωμής  Ανάπτυξη από τον Αντιπάροχο όλου του έργου

14 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Κατευθύνσεις Στρατηγικής Υλοποίησης του Έργου •Εξασφάλιση παρατάσεων προθεσμιών του άρ. 5 του Ν. 2545/97 (Έγινε). •Πρόσληψη Συμβούλου Ανάπτυξης (Αργότερα) •Εκπόνηση Γεωτεχνικής και Γεωλογικής μελέτης (Εκπονείται). •Άμεση διερεύνηση δυνατότητας ένταξης σε προγράμματα Γ’ και Δ ΚΠΣ (Γίνεται)

15 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Κατευθύνσεις Στρατηγικής Υλοποίησης του Έργου •Έγκριση – Επιλογή Επιχειρηματικού σχεδίου από την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ (Στην επόμενη Γ.Σ). •Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση Φορέα ΒΕΠΕ και γενικά κινητοποίηση διαδικασιών ΒΕΠΕ (αναθέσεις μελετών κλπ.). •Εκπόνηση μελετών για κατασκευή των έργων υποδομής και κοινόχρηστων της Β.Ε.ΠΕ. (Υπό συζήτηση)

16 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 •Επαφές με ΥΠΕΧΩΔΕ για κατασκευή κόμβου σύνδεσης με Ε.Ο (Προγραμματίζεται συνάντηση). •Επαφές με αρμόδια Υπουργεία για την εξασφάλιση επιδοτήσεων και την υπαγωγή σε προγράμματα των έργων υποδομής και κοινοχρήστων (Σε εξέλιξη). •Υπογραφή δεσμευτικών προσυμφώνων και παροχή επαρκών εξασφαλίσεων από εταιρίες μετόχους για γραφειακούς χώρους 70.000 τ.μ. (Σε εξέλιξη) Κατευθύνσεις Στρατηγικής Υλοποίησης του Έργου

17 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Κατευθύνσεις Στρατηγικής Υλοποίησης του Έργου •Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου σε τράπεζες για εξασφάλιση χρηματοδότησης η και σε Αντιπάροχο/Developer ανάλογα (Αργότερα). •Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση των έργων υποδομών και κοινοχρήστων της Β.Ε.ΠΕ (Αργότερα) •Μελέτες και προκήρυξη Έργων Ανωδωμών (Ταυτόχρονα με τις υποδομές η όχι στον ίδιο η σε άλλους)

18 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Κριτική των Επενδυτικών Σχεδίων Η Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου Σχέδια άτολμα και συντηρητικά χωρίς Οραμα με αυστηρά «Τραπεζική» Λογική  Η προσέγγιση είναι αυστηρά Real Estate και λαμβάνει υπόψη μόνο αρνητικά τον ειδικό χαρακτήρα της επένδυσης  Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό το ζήτημα ορισμένων βασικών Υπεραξιών (Π.Χ Telecom)  Δε λαμβάνουν υπόψη πιθανές εκπτώσεις λόγω ανταγωνισμού και όγκου του έργου (δηλώνουν πάντως ότι θα υπάρξουν)  Δε λαμβάνουν υπόψη πιθανές επιδοτήσεις εκτός αυτής του 35% για τις υποδομές (Τις αναφέρουν ως πιθανές)

19 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Το Κόστος του Έργου (Εκτίμηση μας) •Κόστος σύμφωνα με τα 2 Επενδυτικά Σχέδια περίπου 170 εκ €, η περίπου 190 εκ €, με τόκους και Χρηματοοικονομικά κατασκευαστικής περιόδου •Εργολαβικές εκπτώσεις 10-12% (17-20 εκ €) •Υπερβάσεις κόστους 5-7% (10-12 εκ €) •Επιδοτήσεις 20% στο σύνολο του έργου (Όσο πήρε η Philip Morris) 34 εκ € •Περιθώριο ασφαλείας 9-10 εκ €

20 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Το Κόστος του Έργου •Τελικό Κόστος Έργου 190-17+12-34+10=160 εκ € •Τελικό κόστος Τετραγωνικού 160 εκ/110= 1.450€ το 2010 ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

21 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ωφέλεια από τα Τετραγωνικά που Περισσεύουν  4.000 Τ.Μ εμπορικών χρήσεων προς 2.500€/Τ.Μ= 10 εκ €  35.000 Τ.Μ γραφείων προς 1.600€/Τ.Μ (τιμή κόστους) = 56 εκ €, προς 2.000€/Τ.Μ(20% κέρδος ανά Τ.Μ) = 70 εκ €  Σύνολο πιθανής ωφέλειας 66 εκ € η 80 εκ €, χωρίς να λάβουμε υπόψη τα υπόγεια  Τελικό κόστος των 71.000 Τ.Μ 160 μείον 66=94 εκ € η 166 μείον 80 εκ € = 86 εκ €  Τελικό κόστος Τ.Μ 94 εκ/71.000 μέτρα (70.000+1.000 κτίρια διοίκησης)= 1.324€/Τ.Μ, η 86 εκ/71.000 = 1.210€/ Τ.Μ με τόκους κατασκευαστικής περιόδου ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙ ΙΔΙΟΙ

22 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Προϋποθέσεις •Να «ξεφύγουμε» από τη γραφειοκρατία που ανεβάζει το κόστος του έργου και το χρόνο υλοποίησης του •Να υπάρξει πραγματική ζήτηση των 70.000 Τ.Μ από τους Μετόχους μας •Να μετακινηθούν οι επιχειρήσεις μας στην Τεχνόπολη για να δώσουν αξία στα υπόλοιπα Τ.Μ

23 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Προϋποθέσεις •Να βρεθούν «αγοραστές» για τα υπόλοιπα Τ.Μ •Να βρεθεί χρηματοδότηση για το έργο •Να βρεθεί κάποιος χρηματοδότης επενδυτής αντιπάροχος η Co-developer που να ενστερνισθεί τα ανωτέρω και να πάρει μέρος του «ρίσκου» •Να μη περιορίζεται το ενδιαφέρον των Μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις

24 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ενημέρωση Μετόχων για Επιστολή Δέσμευσης Ανάγκη Δέσμευσης των Μετόχων •Επιβεβαίωση της απαιτούμενης ελάχιστης ζήτησης (65-70.000 Τ.Μ) •Επικαιροποίηση των προηγουμένων δηλώσεων •Χρήση στα υπό ανάπτυξη Business Models- Business Plans •Χρήση στους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και στους Developers/Αντιπάροχους

25 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ανάγκη Δέσμευσης των Μετόχων •Κατανόηση-Μέτρηση των πραγματικών αναγκών •Δήλωση με εμπράγματη δέσμευση •Απόδειξη του ενδιαφέροντος των μετόχων στους Χρηματοδοτικούς φορείς •Υλοποίηση επομένων φάσεων του έργου

26 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Θεσμικές Παραδοχές  ΚΥΑ για Δόμηση 110.000 Τ.Μ  Επιδότηση Υποδομών 35% (Ανωδομών ?)  Εμπρόθεσμη Υλοποίηση έργου (Λήψη Αδειών Υποδομών και Ανωδομών)  Απρόσκοπτες Χρηματοδοτήσεις έργου  Αποφυγή Γραφειοκρατικών δυσκολιών

27 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Επιχειρηματικές Παραδοχές  Ανέγερση 110.000 Τ.Μ, πλέον Υπογείων, είτε με Developer είτε με Αντιπαροχή  Δεσμεύσεις Μετόχων για 65-70.000 Τ.Μ.  Προσέλκυση ενοικιαστών για τα υπολειπόμενα 35.000 Τ.Μ  Εξεύρεση Developer η Αντιπάροχου  Διάρκεια Κατασκευαστικής περιόδου 2-3 χρόνια

28 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Οικονομικές Παραδοχές •Κόστος Επιχειρηματικού Σχεδίου προ τόκων Κατασκευαστικής περιόδου 170-175 εκ€ •Συνολικό κόστος με Χρηματοοικονομικά Κατασκευαστικής περιόδου 190-194 εκ€ •Πραγματικό κόστος ανά Τ.Μ σε τιμές 2005 τοις Μετρητοίς 1.155€, κόστος ανωδομών 700€/Τ.Μ •Μέγιστη Τιμή δέσμευσης=1.115€+ΜΠΑ+10% •Εξεύρεση Χρηματοδότη

29 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ερωτήσεις-Επεξηγήσεις  Γιατί Deadline τη Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2006  Γιατί 25 Μετοχές για κάθε ζητούμενο Τ.Μ με 10€ Εγγυητική για κάθε ζητούμενο Τ.Μ  Γιατί η επιπλέον ζήτηση Τ.Μ Γραφείων χωρίς ανάλογη Ε.Ε  Γιατί ετήσιας διάρκειας Ε.Ε, γιατί με παράταση μέχρι 30/6/2007  Γιατί παραλείψαμε τους αποθηκευτικούς χώρους  Ποια και πότε η επόμενη Φάση δεσμεύσεων

30 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ειδικές Περιπτώσεις  ΔΔΠ με ζητούμενα Τ.Μ > από τον κανόνα ένα Τ.Μ ανά 25 Μετοχές  ΔΔΠ με ζητούμενα Τ.Μ < από τον κανόνα ένα Τ.Μ ανά 25 Μετοχές  Μη Υποβολή ΔΔΠ  Εγκατάλειψη της Διαδικασίας μετά την υποβολή του ΔΔΠ

31 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Υπάρχουν και άλλες Απορίες?


Κατέβασμα ppt "Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων 31 Ιανουαρίου 2006 Ενημερωτική Συνάντηση Μετόχων Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google