Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Βασιλικό Διάταγμα 664/ ΦΕΚ 204: «Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων εις αντιστοίχους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Βασιλικό Διάταγμα 664/ ΦΕΚ 204: «Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων εις αντιστοίχους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

2 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Βασιλικό Διάταγμα 664/ ΦΕΚ 204: «Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων εις αντιστοίχους τάξεις των εν Ελλάδι Σχολείων». Βασιλικό Διάταγμα 585/ ΦΕΚ 172: «Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων εις αντιστοίχους τάξεις των εν Ελλάδι Σχολείων». Προεδρικό Διάταγμα 417 της 28.4/ ΦΕΚ Α΄129: «Περί κατατάξεως μαθητών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως της Αλλοδαπής στερούμενων τίτλου μαθητικής καταστάσεως συνεπεία πολεμικών γεγονότων».

3 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 117/ : «Περί εγγραφής μαθητών ξένων σχολείων εις ελληνικά Λύκεια της ημεδαπής». Προεδρικό Διάταγμα 155/ ΦΕΚ Α33 το οποίο καταργήθηκε δια του Προεδρικού Διατάγματος 201/ : «Περί εγγραφών, μετεγγραφών και εξετάσεων μαθητών Δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης ξένων Σχολείων της Αλλοδαπής και άλλων συναφών μαθητικών θεμάτων».

4 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Υπουργ. Απ. Φ. 818. 2/Ζ/4139/20.10.1980:
«Περί ιδρύσεως τάξεων υποδοχής για παλιννοστούντες μαθητές σε Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως. Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα».

5 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Νόμος 1404, ΦΕΚ 173/ , ο οποίος καταργήθηκε με το Νόμο 1894, ΦΕΚ 110/ : «Περί ιδρύσεως τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων». Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 154 Α 435/ : «`Ιδρυση και λειτουργία σχολείων αποδήμων ελληνοπαίδων».

6 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1566/ ΦΕΚ 167: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

7 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική αρχικά έχει χαρακτήρα προνοιακό-φιλανθρωπικό: Οι ομογενείς και αλλοδαποί μαθητές στις εισαγωγικές, κατατακτήριες και προαγωγικές εξετάσεις περνούν, έστω και με σοβαρότατες ελλείψεις. Από την πίστωση χρόνου … στην ανάγκη για λήψη αντισταθμιστικών μέτρων

8 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Τη δεκαετία του 60 η γλωσσομάθεια (της χώρας υποδοχής) από τους αλλοδαπούς κυριαρχεί ως σκοπός (παιδαγωγική των αλλοδαπών) Τη δεκαετία του 70 η ενσωμάτωση των μειονοτήτων αφορά και τις μειονότητες αλλά και ολόκληρη την κοινωνία Τη δεκαετία του 80 η αντιρατσιστική εκπαίδευση μεταθέτει το πρόβλημα στη συμπεριφορά της πλειοψηφίας Τη δεκαετία του 90 η διαπολιτισμική επικοινωνία, η ανάπτυξη των διαπολιτισμικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων απευθύνεται σε όλους

9 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Πολυπολιτισμική εκπαίδευση (σεβασμός στην κουλτούρα του άλλου, ισονομία για τις μειονότητες, ανεκτικότητα απέναντι στις διαφορές, πλουραλισμός) Αντιρατσιστική εκπαίδευση (Όλοι πρέπει να έχουν το ίδια δικαιώματα, αγώνας για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να οδηγεί στην εξάλειψη των ανισοτήτων, η εκπαίδευση είναι ένα βασικό αγαθό για όλους)

10 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (α) τις προκαταλήψεις οι οποίες εκδηλώνονται σε βάρος «φυλετικών», εθνικών, θρησκευτικών και κοινωνικών μειονοτήτων και (β) την πρακτική των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διωγμών, μέχρι και την φυσική εξόντωση των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις μειονότητες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους προσδίδονται.

11 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Την δεκαετία του 80 έχουμε την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων Ελάχιστα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Το σύστημα γίνεται πιο ευέλικτο Ο μαθητής παρακολουθεί α) εφόσον συμφωνεί ο κηδεμόνας και β) ο μαθητής κατά την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων δεν μπορεί να παρακολουθήσει κανονικά την τάξη του

12 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Δεν διδάσκεται η Μητρική Γλώσσα των παιδιών
Ελάχιστος αριθμός κατά τμήμα 8 Στόχος η προσαρμογή των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Υπάρχει διαφοροποίηση για τα τέκνα υπηκόων μελών της ΕΕ Προβλέπεται η διδασκαλία της Μητρικής Γλώσσας

13 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Ο εθνοκεντρισμός υπάρχει
Να μάθουμε να ζούμε με τους ξένους Να εξασκηθούμε στην ανεκτικότητα Να σεβόμαστε τις γλώσσες των μειονοτήτων Να εξασκηθούμε στον αντιρατσισμό Να φέρνουμε ως θέμα την συνύπαρξη και συμβίωση με τους άλλους Να εξασκηθούμε σε ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών μας Να αναπτύξουμε δίπλα στην ατομική την συλλογική ταυτότητα

14 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Ο εθνοκεντρισμός υπάρχει
Να μάθουμε να ζούμε με τους ξένους Να εξασκηθούμε στην ανεκτικότητα Να σεβόμαστε τις γλώσσες των μειονοτήτων Να εξασκηθούμε στον αντιρατσισμό Να φέρνουμε ως θέμα την συνύπαρξη και συμβίωση με τους άλλους Να εξασκηθούμε σε ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών μας Να αναπτύξουμε δίπλα στην ατομική την συλλογική ταυτότητα

15 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ομάδες εργασίας Σχεδιασμός διαφόρων υλικών Project
Ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα Χρόνος για ελεύθερη εργασία Κύκλοι ομάδων / συζητήσεων

16 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Το παιδί αποτελεί το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας Συμμετέχει ενεργά και πειραματίζεται για να κατανοήσει τον κόσμο Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες Το περιβάλλον μάθησης πρέπει να ευαισθητοποιεί το παιδί ανάλογα Η εμπειρία του παιδιού αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για μάθηση Η κοινωνική και συναισθηματική του ωρίμανση επιτυγχάνεται με την αλληλοεπίδραση και την επικοινωνία με τους άλλους

17 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Σύμφωνα με τα ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά του Νηπιαγωγείου όλες οι (διαθεματικές) έννοιες που υπάρχουν στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο στο μέτρο του εφικτού και προσαρμοσμένες κατάλληλα.

18 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Στη διεθνή βιβλιογραφία, η «πολυπολιτισμική κοινωνία» συνδέεται με την παρουσία, μέσα στην επικράτεια ενός εθνικού κράτους, ποικίλων εθνικών, εθνοτικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών ομάδων, οι οποίες προήλθαν από εκούσιες ή ακούσιες πληθυσμιακές κινήσεις μεταναστών, προσφύγων, παλιννοστούντων ή/και μετακινούμενων εργαζομένων. ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

19 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Η δε «διαπολιτισμική εκπαίδευση» συνδέεται με τις προτάσεις και διευθετήσεις εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθούνται σε μια συγκεκριμένη κρατική οντότητα, και οι οποίες στοχεύουν στην παιδαγωγική και κοινωνική ένταξη των ομάδων αυτών, με κύρια έμφαση στους γόνους τους που βρίσκονται σε ηλικίες ένταξης στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα

20 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε µέσα σε ένα ελκυστικό ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον να εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις µάθησης για όλα τα παιδιά. Οργανώνει ελκυστικές µαθησιακές εµπειρίες που έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εµπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και επιµερισµού της εργασίας και των ρόλων.

21 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Υποστηρίζει την προσέγγιση της γνώσης µέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δηµιουργία και την παρουσίαση ιδεών.

22 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Επιδιώκει την αβίαστη συμμετοχή κάθε παιδιού στις καθημερινές δραστηριότητες του προγράμματος σύμφωνα µε το δικό του τρόπο και ρυθμό. Αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών ως σημείο εκκίνησης επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό τους. Τα διαπολιτισμικά προγράμματα πρέπει να διαπερνούν την όλη μαθησιακή διαδικασία.

23 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π.χ. Η ανάπτυξη της περιέργειας για την κουλτούρα των άλλων. Για τα ήθη και τα έθιμα των άλλων. Για τις άλλες γλώσσες. Η προσέγγιση των πολιτών με διαφορετική εθνικότητα. Ιστορίες, παραμύθια, τραγούδια από άλλες χώρες.

24 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Χώρες, ποτάμια, προϊόντα.
Ο χώρος, ο χρόνος και η μετακίνηση. Η επιστροφή. Η ομάδα. Το «Εγώ» και το «Εμείς».

25 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Το άγνωστο και το γνωστό.
Παιχνίδια με τα φρούτα. π.χ Από πού έρχονται οι μπανάνες; Με τις λέξεις. Με κινήσεις. Οι επισκέψεις σε μουσεία κ.λ.π. και οι εκδρομές.

26 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Οι κανόνες για συμβίωση.
Το θέατρο, η μίμηση, η παντομίμα. Παιχνίδια. Αλληλοσεβασμός. Φιλία. Ανοχή. Χρώματα, φυλές και άνθρωποι. Η υδρόγειος σφαίρα. Οι πλανήτες. Πού ταξιδεύει το φως; Το σώμα. Οι λέξεις. Οι λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε.

27 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Οι θεωρίες αγωγής στο τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα τονίζουν τη σημασία της μάθησης κατά κύριο λόγο και σε δεύτερη θέση έρχεται η διδασκαλία. Η διδασκαλία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη πρέπει να αναδεικνύουν τον μαθητή και τη μάθησή του.

28 Με βάση τις αρχές του κονστρουκτιβισμού επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του μαθητή. Η διδασκαλία επιτελεί το σκοπό της όταν ο μαθητής συμμετέχει στην μάθηση και δεν δέχεται παθητικά καινούριες γνώσεις και κυρίως χωρίς να έχει αποκτήσει την ανάλογη εμπειρία. Με βάση τις αρχές του κονστρουκτιβισμού επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του μαθητή. Η διδασκαλία επιτελεί το σκοπό της όταν ο μαθητής συμμετέχει στην μάθηση και δεν δέχεται παθητικά καινούριες γνώσεις και κυρίως χωρίς να έχει αποκτήσει την ανάλογη εμπειρία.

29 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Βασικό στοιχείο είναι να μάθει ο μαθητής πώς να μαθαίνει και να κατανοεί αυτά που μαθαίνει και όχι να απομνημονεύει. Δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές κατά τον ίδιο τρόπο ούτε κατά τον ίδιο ρυθμό και γι’ αυτό δίνουμε σημασία τόσο στα προσωπικά κίνητρα όσο και στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

30 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Σεβόμενοι την προσωπικότητα του παιδιού δημιουργούμε τέτοια περιβάλλοντα μάθησης, όπου η προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή ανακαλείται και χρησιμοποιείται για την οικοδόμηση της νέα γνώσης. Η χρήση των προσωπικών στρατηγικών από το μαθητή βρίσκει το νόημά της μέσα από δραστηριότητες που έχουν ουσιαστικό νόημα για το παιδί και ανταποκρίνεται στον κόσμο του.

31 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Δημιουργούμε έτσι ένα περιβάλλον μάθησης όπου όλοι οι μαθητές εργάζονται σύμφωνα με τις προσωπικές τους δυνατότητες και ικανότητες. Δεχόμενοι ότι η κοινωνική εμπειρία, η ανταλλαγή απόψεων, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και οι συγκρούσεις είναι αποφασιστικής σημασίας για τη μάθηση του παιδιού δημιουργούμε ομάδες εργασίας. Μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης οι μαθητές έρχονται σε ουσιαστική επικοινωνία με τους συμμαθητές τους.

32 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Δημιουργούμε έτσι ένα περιβάλλον μάθησης όπου όλοι οι μαθητές εργάζονται σύμφωνα με τις προσωπικές τους δυνατότητες και ικανότητες. Δεχόμενοι ότι η κοινωνική εμπειρία, η ανταλλαγή απόψεων, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και οι συγκρούσεις είναι αποφασιστικής σημασίας για τη μάθηση του παιδιού δημιουργούμε ομάδες εργασίας. Μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης οι μαθητές έρχονται σε ουσιαστική επικοινωνία με τους συμμαθητές τους.

33 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΓΩ [με παιχνίδι, με τους άλλους να χαίρομαι, με τους άλλους να συνυπάρχω, πέρα από θρησκευτικές, πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές, γίνομαι αποδεκτός με τις διαφορές μου] ΕΣΥ [Ενίσχυση της επικοινωνίας, ανάπτυξη των ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, αισθημάτων, του ενός προς τον άλλο] ΕΜΕΙΣ [Η δυνατότητες της συνεργασίας και της συνύπαρξης, οι παρεξηγήσεις, η επίλυση των διαφορών] ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ [Ποιά τάξη, ομάδα, κοινωνία κλπ. θέλουμε να έχουμε; Ποιοί τρόποι υπάρχουν; Πως μπορούμε να το πετύχουμε από κοινού; Ποιές αποφάσεις πρέπει να πάρουμε; Ποιούς κανόνες χρειαζόμαστε;

34 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Πρέπει να αποφεύγουμε:
α) Να μετατρέπουμε κάτι σε κοινοτοπία π.χ. δραστηριότητες μόνο αναφορικά με γιορτές β) Να μετατρέπουμε κάτι σε σύμβολο π.χ. μια μαύρη κούκλα ανάμεσα σε άσπρες κούκλες γ) Να αποσυνδέουμε την πολιτιστική ποικιλότητα από την καθημερινότητα δ) Να περιθωριοποιούμε π.χ. Οι μαύροι σύμφωνα με το παρελθόν τους ε) Να παρουσιάζουμε εσφαλμένα μειονοτικές ομάδες !

35 ΧΡΟΝΟΣ (ημέρες, μήνες, χρόνος)
ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ (ημέρες, μήνες, χρόνος) Σε διάφορους λαούς και γλώσσες Αναφορικά με γιορτές (εθνικές, θρησκευτικές) Κράτησε τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών και να τις γιορτάσεις και με σκοπό την ανάπτυξη του αυτοσυναισθήματος Έχουμε όλοι την ίδια πρωτοχρονιά; Επίσης τι συμβαίνει με τις εποχές; Τις αργίες; Τις διακοπές;

36 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Η κοινότητα της τάξης μας:
Όλοι οι μαθητές παρουσιάζονται Γνωρίζονται μεταξύ τους Ένας οδηγός τάξης Συνεργασία Συνεργατική μάθηση Φίλοι και φιλίες Παιχνίδια ρόλων Οικογένεια – οικογενειακό δέντρο

37 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προϊόντα, φαγητά, συνήθειες Συζήτηση περί διατροφής
Η επιστήμη της διατροφής Διατροφή σ’ όλο τον κόσμο Συνταγές Ιστορικά για τη διατροφή Ενεργός συμμετοχή

38 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, παραμύθια, βιβλία, ελληνικά, ξενόγλωσσα, για ζώα, για ανθρώπους, για το περιβάλλον Μουσικά όργανα – φτιάξε μόνος σου και ξεκινάμε από απλούς ρυθμούς Χάρτες, ιστορικοί, κτλ. Μάσκες για τα παιχνίδια ρόλων Οτιδήποτε σου φαίνεται χρήσιμο για τη διδασκαλία και αφού το ελέγξεις Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου

39 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ γίνονται καταρχήν εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως:
Τα πρώτα σεμινάρια ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ γίνονται καταρχήν εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως: Κερατσίνι, Καλλιθέα, Ιωάννινα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά

40 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Οποιεσδήποτε τεχνικές και στρατηγικές θα είναι αποτελεσματικές μονάχα όταν οι δάσκαλοι και οι μαθητές αναπτύξουν μεταξύ τους μια σχέση σεβασμού και αποδοχής.

41 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ο δάσκαλος πρέπει να δει ως ρόλο του τη δημιουργία διδακτικών πλαισίων μέσα στα οποία οι μαθητές της Β’ γλώσσας θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία

42 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ο δάσκαλος, εισάγοντας τα παιδιά σε μια διαδικασία μελέτης που είναι οικεία, πλούσια σε περιεχόμενο και που αξιοποιεί το γλωσσικό και βιωματικό τους κεφάλαιο, ανοίγει το δρόμο στους μαθητές για αυτό- επιδοκιμαστικές εικόνες.

43 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ενυπάρχει ασυνείδητα μια εικόνα της κοινωνίας στην οποία θα αποφοιτήσουν οι μαθητές και του είδους συνεισφοράς που θα μπορέσουν να έχουν σ’ αυτήν την κοινωνία

44 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Το εκπαιδευτικό υλικό της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, απευθύνεται σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές ακολουθεί τη στοχοθεσία του αναλυτικού προγράμματος και στηρίζεται κυρίως στις αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας.

45

46

47 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Το « Γεια σας 2» είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς. Καλύπτει την ιδιαίτερη θεματική ενότητα του σχολείου. Τα παιδιά της παρέας βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με το χώρο του σχολείου και τη σχολική ζωή.

48

49 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Το « Γεια σας 4» καλύπτει την ιδιαίτερη θεματική ενότητα της καθημερινής ζωής ( η εβδομάδα, η ώρα, οι εποχές, το σώμα..). Τα παιδιά της παρέας συνοδεύουν τους μαθητές στη γνωριμία περιστάσεων καθημερινής ζωής .

50 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Εξοικείωση των μαθητών με τον αφηγηματικό λόγο
Βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στην κατανόηση του γραπτού λόγου Εμπλουτισμό γνώσεων Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διαπολιτισμικά θέματα Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης Έκφραση συναισθημάτων και προσωπικών σκέψεων

51 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Όροι – έννοιες οικογένειας – δημιουργία οικογενειακού δέντρου Κτητικές αντωνυμίες Ερωτηματική αντωνυμία στις άλλες πτώσεις: ποιος-ποιανού τίνος Γενική ενικού – πληθυντικού ουσιαστικών Κύρια ουσιαστικά Χρήση γεωπολιτικού χάρτη Ονομασίες νομών – πόλεων Ελλάδας Επίθετα – γένη επιθέτων Ρήματα β’ συζυγίας Α΄ τάξης Περιγραφή προσώπων Ονομασίες επαγγελμάτων

52 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Οι μαθητές κατανοούν και ανταποκρίνονται στις βασικές ερωτήσεις που αφορούν στην προσωπική τους ταυτότητα Ακούν και απαγγέλλουν απλά τραγούδια /ποιήματα με θέμα την αλφαβήτα και τους αριθμούς Αναγνωρίζουν οπτικά και ηχητικά τα γράμματα της αλφαβήτας Διαμορφώνουν απλές ερωτήσεις π.χ πώς σε λένε; Από πού είσαι; Συλλαβίζουν απλές προσωπικές αναφορές π.χ το όνομά τους, την χώρα προέλευσης Κατανοούν και ανταποκρίνονται σε απλές εντολές π. χ σήκω, κάθισε Απαγγέλουν και γράφουν τους αριθμούς από 0-12 Αναγνωρίζουν, προσφωνούν και διαβάζουν τα γράμματα της αλφαβήτας

53 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Το «Διαβάζω 1» αποτελείται από δώδεκα εικονογραφημένες καρτέλες ελεύθερης ανάγνωσης με προτάσεις κλιμακωτής δυσκολίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση και βελτίωση της ανάγνωσης, βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στην κατανόηση του γραπτού λόγου, εξάσκηση στην παρατήρηση, στην άντληση πληροφοριών και στην παραγωγή επικοινωνιακού λόγου, εξάσκηση στην παρατήρηση και στη δυνατότητα διήγησης ιστοριών, εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.

54 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Το «Ταξιδεύω εδώ κι εκεί» αποτελείται από δεκαέξι καρτέλες με εικονογραφημένες καταστάσεις, που αφορούν τα μέσα συγκοινωνίας και τοπικά επιρρήματα που προσδιορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση των τοπικών επιρρημάτων, την άσκηση της αναγνωστικής ικανότητας, την εκμάθηση των μέσων συγκοινωνίας και του σχετικού λεξιλογίου τους, την εξάσκηση στην παρατήρηση, στην άντληση πληροφοριών και στην παραγωγή επικοινωνιακού λόγου.

55 Προτεινόμενη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προτεινόμενη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών Ανταπόκριση σε ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική τους ταυτότητα Ανάγνωση λέξεων ή μικρών προτάσεων και αντιστοίχισή τους με τις σωστές εικόνες Συμπλήρωση εντύπου με τα προσωπικά τους στοιχεία Τοποθέτηση λέξεων με αλφαβητική σειρά Μετατροπή κεφαλαίων σε πεζά και αντίστροφα Τοποθέτηση λέξεων σε αλφαβητική σειρά

56 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Τα βιβλία του δασκάλου όλων των βιβλίων της σειράς, έχουν ως κύριο στόχο την υποστήριξη του εκπαιδευτικού στο διδακτικό του έργο. Αποτελούν για τον εκπαιδευτικό, έναν «πρακτικό οδηγό» ανάπτυξης επικοινωνιακού μαθησιακού περιβάλλοντος στην τάξη με ποικίλες στρατηγικές και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών του.

57 ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Περιέχουν για κάθε Μάθημα τους διδακτικούς στόχους, την ενδεικτική πορεία, προτεινόμενες δραστηριότητες από το πρόγραμμα σπουδών και τις λέξεις ή τα κείμενα των ακουστικών ασκήσεων


Κατέβασμα ppt "ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Βασιλικό Διάταγμα 664/ ΦΕΚ 204: «Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων εις αντιστοίχους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google