Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματικά μεγέθη Πραγματικός Πληθυσμός 2001 : κάτ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματικά μεγέθη Πραγματικός Πληθυσμός 2001 : κάτ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματικά μεγέθη Πραγματικός Πληθυσμός 2001 : 242.541 κάτ.
Πραγματικός Πληθυσμός 2011 : κάτ. Πραγματικός Πληθυσμός 2025 : κάτ. Μόνιμος Πληθυσμός 2001 : κάτ. Μόνιμος Πληθυσμός 2011 : κάτ. Μόνιμος Πληθυσμός 2025 : κάτ. Απασχολούμενοι : το το το 2025 Πρωτογενής : το το το 2025 Δευτερογενής : το το το 2025 Τριτογενής : το το το 2025 Άνεργοι : το το το 2025

2 Γενικοί Στόχοι Ενίσχυση του εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς ρόλου Ευρώπη Ανάδειξη των συγκριτικών αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων Ενίσχυση της πολυτομεακότητας της οικονομίας Η συγκρότηση ενός δομικού σχεδίου με περιβαλλοντική συνιστώσα Αρχές του χωρικού προτύπου: Νέα εταιρική σχέση πόλης και υπαίθρου, συμπαγής πόλη, πολυκεντρικότητα, νησιωτικότητα Συνέργεια του αναπτυξιακού και του χωρικού προτύπου Ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού – ιστορικού πλούτου

3 Αναπτυξιακό πρότυπο Ηράκλειο – Γάζι – Ν. Αλικαρνασσός Μητροπολιτικός πόλος Μια πόλη – πόλος όπου συναντώνται η κουλτούρα, η ιστορία, η γνώση και η αειφόρος ανάπτυξη. Το παλιό πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου μετεξελίσσεται σε μητροπολιτικό πόλο διαπεριφερειακής και εθνικής ακτινοβολίας, με άξονα την πράσινη ανάπτυξη στον τομέα παροχής υπηρεσιών με έμφαση στην έρευνα – τεχνολογία στους τρεις παραγωγικούς τομείς, στον πολιτισμό - τουρισμό, στο περιβάλλον στην πράσινη τεχνολογία.

4 Ηράκλειο – Γάζι – Ν. Αλικαρνασσός Μητροπολιτικός πόλος
Αναπτυξιακό πρότυπο Ηράκλειο – Γάζι – Ν. Αλικαρνασσός Μητροπολιτικός πόλος Προτείνεται να υποστηριχθεί με άξονες: την έρευνα – τεχνολογία την διασύνδεσή τους με την παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, τον πολιτισμό σε συνδυασμό με τον τουρισμό τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών τμημάτων την ανάπτυξη και την προβολή του αγροδιατροφικού προτύπου τη δημιουργία και διοργάνωση πολιτιστικών - αθλητικών γεγονότων εθνικού, μεσογειακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος

5 του Μητροπολιτικού Πόλου του Ηρακλείου Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία
Αναπτυξιακό πρότυπο Διεθνής – Μεσογειακός ρόλος του Μητροπολιτικού Πόλου του Ηρακλείου Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία Αξιοποίηση της κοµβικής θέσης στη «θαλάσσια λεωφόρο» της Ν.Α. Ευρώπης Εμπορική – τουριστική – πολιτιστική συνεργασία με τις χώρες της ΝΑ Μεσογείου, με έμφαση στον Μινωικό πολιτισμό και γενικότερα στην κοινή πολιτιστική ιστορία και ταυτότητα της Αν. Μεσογείου Έμφαση στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου και στον αναπτυσσόμενο τομέα της κρουαζιέρας Προβολή του Ηρακλείου ως διεθνώς αναγνωρίσιμη πόλη Ένταξη του Ηρακλείου στο πρόγραμμα Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης.

6 Εθνικός ρόλος του Μητροπολιτικού Πόλου του Ηρακλείου
Αναπτυξιακό πρότυπο Εθνικός ρόλος του Μητροπολιτικού Πόλου του Ηρακλείου Δίπολο Ηράκλειο – Χανιά / Πρωτεύοντες Εθνικοί Πόλοι Συνεργασία των δύο αστικών κέντρων Ενίσχυση στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας - τεχνολογίας, του αθλητισμού και της υγείας Ανάδειξη του διπόλου σε κέντρο ανάπτυξης μιας ευρύτερης δυναμικής περιοχής Ενίσχυση της διασύνδεσης με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, με τα δυναμικά νησιωτικά αστικά κέντρα, με την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη Ενσωμάτωση στο Μεσογειακό Τόξο Ανάπτυξης

7 Περιφερειακός ρόλος του Μητροπολιτικού Πόλου του Ηρακλείου
Αναπτυξιακό πρότυπο Περιφερειακός ρόλος του Μητροπολιτικού Πόλου του Ηρακλείου Το Ηράκλειο - κέντρο διαπεριφερειακής ακτινοβολίας Ενίσχυση των σχέσεων του Ηρακλείου με όλα τα αστικά κέντρα του νησιού με έμφαση στο δίπολο με τα Χανιά Ενίσχυση του προσανατολισμού του Ηρακλείου προς τον νησιωτικό χώρο του νοτίου και βορείου Αιγαίου

8 Αναπτυξιακό πρότυπο Παραγωγικοί Τομείς - Πρωτογενής τομέας
Παραγωγικοί Τομείς - Πρωτογενής τομέας Διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς Προβολή και προώθηση του αγροδιατροφικού προτύπου Αναβάθμιση των αγροτικών δραστηριοτήτων με τη στήριξη των μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον Προώθηση των βιολογικών εκμεταλλεύσεων γεωργίας και κτηνοτροφίας Προώθηση και ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κτλ.) Οργάνωση φυσικών κτηνοτροφικών πάρκων

9 Αναπτυξιακό πρότυπο Παραγωγικοί Τομείς - Δευτερογενής τομέας
Παραγωγικοί Τομείς - Δευτερογενής τομέας Ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε προϊόντα του πρωτογενή τομέα Σύνδεση του δευτερογενούς τομέα με τον τουρισμό και το εμπόριο Διατύπωση κανονιστικών μέτρων ελέγχου της διάσπαρτης χωροθέτησης Οργάνωση ζωνών μεταποιητικών δραστηριοτήτων

10 Αναπτυξιακό πρότυπο Παραγωγικοί Τομείς - Τριτογενής τομέας
Παραγωγικοί Τομείς - Τριτογενής τομέας Προώθηση της διατροφής και της γαστρονομίας ως “νέο τουριστικό προϊόν” Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τουρισμό Ανάπτυξη ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής - Θαλάσσια οικονομία Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικο-πολιτιστικός, αγρο-διατροφικός, αστικός, συνεδριακός, θαλάσσιος τουρισμός)

11 Χωρικό πρότυπο – Ζώνες Ανάπτυξης της γεωργίας

12 Χωρικό πρότυπο – Κτηνοτροφικές Ζώνες

13 Χωρικό πρότυπο – Κτηνοτροφικές Ζώνες
ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης : έχει θεσπίσει την προστασία των βοσκοτόπων Από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ : Πρόβλεψη ζωνών για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών πάρκων – «φυσικών» κτηνοτροφικών πάρκων Οριοθέτηση των βοσκοτόπων / ιδιοκτησιακό καθεστώς - εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης στην Ενδιάμεση και την Ημιορεινή Χωρική Ενότητα Απαγόρευση της βόσκησης σε απειλούµενα ή υπό κατάρρευση οικοσυστήµατα.

14 Ζώνες μεταποίησης και Χονδρεμπορίου
Χωρικό πρότυπο Ζώνες μεταποίησης και Χονδρεμπορίου 13 ζώνες της 16/ΕΣΧΠ 16 ζώνες από τα εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 3 ζώνες προτεινόμενες από την μελέτη (Τύλισος – Καστέλι)

15 Χωρικό πρότυπο – Ζώνες μεταποίησης
Αναπτύσσονται εντός ορίων των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων με πολεοδόμηση και εφαρμογή των σχετικών θεσμικών εργαλείων (ΒΙΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, ΒΙΟΠΑ) Επιβάλλεται η εξυγίανση των άτυπων συγκεντρώσεων, χωρίς τη σύσταση φορέα Από τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ : Κατά περίπτωση πρόταση για επιπλέον ζώνες με μεταποιητικές μονάδες τοπικών αγροτικών προϊόντων – και για την εξυπηρέτηση των μικρών αστικών κέντρων της ενδοχώρας. Απαγόρευση της δόμησης εκτός των οργανωμένων υποδοχέων, και εντός οικισμών και πόλεων πλην των εξυπηρετούντων τις βασικές ανάγκες πλην συνεργείων, κλπ εκτός της ανατ. Ορεινής Χ.Ε. (μόνον κλάδοι σχετιζόμενοι με τοπική γεωργο-κτηνοτροφική παραγωγή και εφ΄ όσον διαθέτουν Βιολογικό) και με εξαίρεση τις νομίμως λειτουργούσες μονάδες μετά από τεκμηρίωση και αυτές για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια Ν. 3982/2011. Όχι σε περιοχές NATURA Μετεγκατάσταση εντός 12ετίας, αλλά μέχρι τότε επέκταση / εκσυγχρονισμός Πουθενά εγκαταστάσεις μονάδων υψηλού κινδύνου (Seveso) πλην του προγραμματιζόμενου ΘΗΣ με φυσικό αέριο στην Κορακιά και απομάκρυνση εντός 12ετίας των υφισταμένων στο Σκαλάνι και στα Λινοπεράματα και ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τροποποίηση των χρήσεων γης στη ΒΙΠΕ / Αποθήκες - Χονδρεμπόριο Οργάνωση – Πολεοδόμηση των υφισταμένων ατύπων συγκεντρώσεων της Τυλίσου, της Φοινικιάς, των Πεζών και των Αρχανών

16 Χωρικό πρότυπο – Τουρισμός /
Χωρικό πρότυπο – Τουρισμός / Εναλλακτικός Τουρισμός Οροπέδιο Τυλίσου Ανισαράς Αμνισός Μινωικές επαύλεις Μέγαρο Σκλαβόκαμπου Παλιά Πόλη Χερσόνησοσς Πισκοπιανό Μάλια Κνωσός Κουτουλουφάρι Ιερά Κορυφών Καινούργιο Χωριό Γιούχτας Αρχάνες Πρ. Ηλίας Αρχαία Λύκτος Αρχαίο Μονοπάτι Ι.Μ. Παλιανής Κεφάλα Πρινιάς Αρκαλοχώρι Ι.Μ. Επανωσήφη Τσούτσουρος

17 Χωρικό πρότυπο – Τουρισμός
Εξυγίανση της υφισταμένης παραλιακής ζώνης και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών στην ενδοχώρα. Απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε ευαίσθητες περιοχές (Natura 2000, ορεινός χώρος, γεωργική γη). Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της κάθε χωρικής ενότητας. Απαγορεύεται η ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης του άρθρου 9 του ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού στην ενδιάμεση και ημιορεινή Χωρική Ενότητα.

18 Χωρικό πρότυπο – Ζώνες εμπορίου
Νέος αμιγής οργανωμένος υποδοχέας χονδρεμπορικών δραστηριοτήτων σχετιζόμενος με κύριο τόπο κατανάλωσης βασικούς κόμβους (λιμάνι, αεροδρόμιο) αλλά και κοντά στο νέο αεροδρόμιο του Καστελλίου σε επαφή με το προτεινόμενο ΒΙΟΠΑ, θα είναι έκτασης διπλάσιας από αυτή που θα προκύψει από τα ισχύοντα σταθερότυπα Από τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ : Ζώνες χονδρεμπορίου μικρής κλίμακας κοντά στα μικρά αστικά κέντρα της ενδοχώρας για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών των Δήμων. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα άνω των τ.μ. θεωρούνται μητροπολιτικής εμβέλειας και εγκρίνονται μετά από άδεια χωροθέτησης Από ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ : Αλικαρνασσός Ζώνη Χονδρεμπορίου στρ. και Επιχειρηματικό Πάρκο 75 στρ. / Γούβες Ζώνη Εμπορικών Δραστηριοτήτων, νότια του ΒΟΑΚ και της ΠΑΓΒ , σε επαφή με το προτεινόμενο υπερτοπικό κέντρο.

19 Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Κνωσού - Αμνισού

20 Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Κνωσού - Αμνισού
Ενοποίηση Α’ και Β’ ζωνών ως ένα «ανοικτό Μουσείο» /σύνδεση με το Φαράγγι της Αγ. Ειρήνης / την Κοιλάδα του Κέρατου, καθώς και χωροθέτηση τουριστικών εξυπηρετήσεων Απομάκρυνση των διαμπερών κινήσεων των οχημάτων / παρακαμπτήριες οδοί. Θεσμοθέτηση χρήσεων στην περιβάλλουσα περιοχή – συμβατών με τον Α.Χ. Η διασύνδεση της περιοχής της Κνωσού με την Αμνισό, ώστε να κατανοηθεί η διασύνδεσή τους κατά την αρχαιότητα Χρήση ποδηλατόδρομων, δρόμων περιπάτου - και οικοτουριστικών μονοπατιών και διακίνηση των επισκεπτών με μικρά «πράσινα» πούλμαν.

21 Άξονας Ηράκλειο – Κνωσός – Γόρτυνα - Φαιστός
Άξονας Ηράκλειο – Κνωσός – Γόρτυνα - Φαιστός

22 Άξονας Ηράκλειο – Κνωσός – Γόρτυνα - Φαιστός
Ο Πολιτιστικός – τουριστικός άξονας του ΡΣΗ Μινωικός πολιτισμός / Συμπληρωματικά Αμνισός / Μινωικό Ανάκτορο Μαλίων Δημιουργία αρχαιολογικών – περιβαλλοντικών πάρκων στο όρος Γιούχτα, στη νήσο Δία, στην Αγία Ειρήνη και στην κοιλάδα του Κεράτου. Νέο αρχαιολογικό Μουσείο στο Ηράκλειο. Ανάδειξη και επανάχρηση των διατηρητέων κτιρίων στους οικισμούς

23 Χωροταξική Οργάνωση περιοχής Ρυθμιστικού
Κεντρική ιδέα της χωρικής οργάνωσης είναι: η δημιουργία μιας ενιαίας συνεκτικής χωρικής ενότητας, με τις αρχές της πολυκεντρικότητας, της εταιρικής σχέσης πόλης υπαίθρου και της συμπαγούς πόλης η υλοποίηση του χωρικού «πλέγματος», η προώθηση της πολυκεντρικής ισόρροπης οικιστικής ανάπτυξης, η μείωση της εξάρτησης από την Κεντρική Μητροπολιτική ΧυΕ η σταδιακή αποδόμηση της «ηρακλειοκεντρικής» δομής που υφίσταται σήμερα.

24 Χωροταξική Οργάνωση - Πολυκεντρικότητα
Πολυκεντρικότητα και σύνδεση οικισμών με κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών προς τις δύο κατευθύνσεις Β- Ν (σήμερα) και Α- Δ Στόχος η διάχυση της ανάπτυξης Ενίσχυση ενδιάμεσων πόλων και μέσω αυτών αναπληρώνεται η εξάρτηση και οι μετακινήσεις προς Ηράκλειο Μείωση μετακινήσεων

25 Χωροταξική Οργάνωση - Συμπαγής πόλη
Γενικά η ‘συμπαγής’ πόλη αποτελεί κριτήριο των «πράσινων πόλεων» Ελάχιστες κατά το δυνατόν επεκτάσεις και ανάπτυξη των μικρών δορυφορικών οικισμών του Ηρακλείου Αναπλήρωση με αναπλάσεις και επανάχρηση αστικών κενών με χρήση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού - Το «Πράσινο» Ηράκλειο Προτεραιότητα στην παλιά πόλη και στην συνέχεια στις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές. Μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ποιότητα της υπαίθρου και του φυσικού περιβάλλοντος, Ανάσχεση των οδικών έργων στο πλαίσιο της αρχής ότι η λύση κατασκευής όλο και περισσοτέρων δρόμων είναι αδιέξοδη Δημόσια συγκοινωνία / ηλιακό τραμ, με μηδενική κατανάλωση ενέργειας, παραγωγή μηδενικών εκπομπών ρύπων / ευλύγιστη πορεία

26 Χωροταξική Οργάνωση – Κοινωνική συνοχή
Προώθηση της κοινωνικής συνοχής με την μείωση του κοινωνικού διαχωρισμού του κοινωνικού αποκλεισμού Η κοινωνική κατοικία διάσπαρτη μέσα στην πόλη – όχι σε καθορισμένες περιοχές / γκέτο, με παροχή όλων των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών Πολυσυλλεκτική κοινωνία και πόλη Αμβλυνση των ακραίων κοινωνικών φαινομένων –αντιμετώπιση της φτώχειας, της έλλειψης στέγης, της απομόνωσης, της ανεργίας, της μείωσης του κοινωνικού εξοπλισμού και των κοινωνικών παροχών Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν είναι πλέον μόνον οι μετανάστες, οι Τσιγγάνοι, αλλά και τα παιδιά, οι νέοι, οι φοιτητές, οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι ασθενείς, κλπ

27 Κοινωνική Κατοικία Αύξηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ανάγκες κοινωνικής κατοικίας λόγω οικονομικής κρίσης Τον ρόλο του «κοινωνικού κράτους» πρέπει να αναλάβει ο ΟΡΣΗ για την τυπική μορφή κάλυψης της κοινωνικής κατοικίας σε γειτονιές, «εστίες φτώχειας» για την κοινωνική και χωρική αναζωογόνησή τους. Επιπλέον ευέλικτα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, προσωρινή στέγαση /επιδότηση ενοικίου επανάχρηση υφιστάμενου κενού κτιριακού αποθέματος με ελάχιστες οικοδομικές εργασίες για την άμεση αποκατάστασή του, με απασχόληση πιθανόν και των ίδιων των μελλοντικών χρηστών. υποστήριξη για την ανάκτηση της στέγης. Ολοκλήρωση του κατοικείν των Τσιγγάνων στην περιοχή «2 Αοράκια» (ανάκληση της απόφασης κατάργησης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου από το Γεν.Γρ. της Περιφέρειας)

28 Προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης - υπαίθρου
Χωροταξική Οργάνωση Προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης - υπαίθρου Βασικός στόχος : ο με σαφήνεια διαχωρισμός της πόλης και της υπαίθρου, αλλά και η μεταξύ τους «συνεργασία» Η ύπαιθρος πρέπει να διατηρεί τα δικά της χαρακτηριστικά, να μην επηρεάζεται από τις τάσεις διάχυσης αστικών μορφωμάτων, ώστε η οργάνωση του ΡΣΗ να διατηρεί τον χαρακτήρα του πλέγματος και όχι μιας άμορφης επιφάνειας, όπου ο αστικός και ο αγροτικός χώρος παρουσιάζουν δυσδιάκριτα όρια.

29 Χωροταξική Οργάνωση - Χωρικό πλέγμα
Χωροταξική Οργάνωση - Χωρικό πλέγμα

30 Χωροταξική Οργάνωση - Χωρικό πλέγμα
Χωρικό πλέγμα (για την οικονομική, κοινωνική, χωρική ανάπτυξη) Στόχος : η χωρική οργάνωση της περιοχής μελέτης σε μια συνεκτική χωροταξική ενότητα υπό το πρίσμα των αρχών της ισόρροπης χωρικής οργάνωσης της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου, της συμπαγούς πόλης, με: τη σταδιακή αποδόμηση της "ηρακλειοκεντρικής" δομής με "οριζόντιες" διασυνδέσεις των οικισμών κατά την διεύθυνση Δ-Α επί του υφισταμένου οδικού δικτύου (ελάχιστες νέες διανοίξεις) τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των οικισμών και ισότιμα με τα μικρά αστικά κέντρα την αποδόμηση της υφιστάμενης πολωτικής οργάνωσης του βόρειου αναπτυξιακού άξονα - άμβλυνση της ‘’περιφερειακότητας’’, μείωση ανισοτήτων παράκτιου χώρου – ενδοχώρας την ανάπτυξη του δυναμικού των απομακρυσμένων περιοχών την αναχαίτιση της εγκατάλειψης των απομακρυσμένων περιοχών

31 Χωροταξική Οργάνωση - Χωρικό πλέγμα
Χωροταξική Οργάνωση - Χωρικό πλέγμα

32 Χωροταξική Οργάνωση - Ισχυρά στοιχεία
Χωροταξική Οργάνωση - Ισχυρά στοιχεία

33 Χωροταξική Οργάνωση Προτεινόμενοι Αναπτυξιακοί Άξονες:
Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αναπτυξιακούς / άξονες ροών μετακίνησης Επί αυτών η πολιτική της ανάπτυξης του χωρικού πλέγματος και διάχυσης της ανάπτυξης – σύνδεση Ηρακλείου με ανατ. και δυτ. Ενδοχώρα Πρωτεύοντες : ΒΟΑΚ / ΝΟΑΚ Δευτερεύοντες : οι δύο κάθετοι

34 Χωροταξική Οργάνωση Ισόρροπη σχέση βόρειου αναπτυξιακού άξονα και ενδοχώρας Προτείνονται ως προτεραιότητες : η στήριξη και ενίσχυση της πολυδραστηριότητας με βασικό πυλώνα τις αγροτικές δραστηριότητες και συμπληρωματικούς πυλώνες, η ανάπτυξη ήπιων μεταποιητικών δραστηριοτήτων (τοπική αγροτική παραγωγή), η εμπορία των αγροτικών και μεταποιημένων προϊόντων η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (συμπληρωματικά εισοδήματα) Προώθηση της κατασκευής έργων ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της ενδοχώρας.

35 Χωροταξική Οργάνωση Ένταξη των γραμμικών αναπτύξεων στο προτεινόμενο χωρικό πλέγμα Παρόδιες γραμμικές αναπτύξεις : να ενταχθούν στο σύστημα της πολυκεντρικής ανάπτυξης και στο προτεινόμενο χωρικό «πλέγμα» Η παραλιακή οικιστική και τουριστική περιοχή – θαλάσσιο μέτωπο – τμήμα του βόρειου αναπτυξιακού άξονα Οι οικιστικές γραμμικές αναπτύξεις, στην κατεύθυνση βορά – νότου Γραμμική ανάπτυξη βιομηχανικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων Γραμμική ανάπτυξη χονδρεμπορίου Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στα Λινοπεράματα

36 Χωροταξική Οργάνωση Ένταξη του οικιστικού δικτύου στο προτεινόμενο χωρικό πλέγμα / Ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου Γούρνες Μ.Σ. Ηρακλείου Τύλισσος Λιμένας Χερσονήσου Μάλια Γούβες Κρουσσώνας Αρχάνες Επισκοπή Καστέλλι Αγ. Μύρωνας Βενεράτο Πεζά Θράψανο Ευαγγελισμός Αγ. Βαρβάρα Πρ. Ηλίας Αρκαλοχώρι Γέργερη Άνω Βιάννος Πύργος Άγιοι Δέκα Ασήμι

37 Χωροταξική Οργάνωση – Οικιστικό δίκτυο
Ηράκλειο / Ν. Αλικαρνασσός / Γάζι μητροπολιτικός πόλος : λειτουργική ενοποίηση Ν. Αλικαρνασσός έχει επέλθει και διοικητική ενοποίηση Γάζι : ολοκληρωμένη υποστήριξη (διοικητική, οικονομική, κτλ.) προς τις Δ.Ε., Γαζίου, Τυλίσου και Κρουσσώνα, Μετεξέλιξη σε ενεργειακό κέντρο λόγω της προγραμματιζόμενης ΘΗΣ στην Κορακιά και του σταθμού αποθήκευσης φυσικού αερίου που θα δημιουργηθεί στην ίδια περιοχή. Αρκαλοχώρι / Αγία Βαρβάρα 3ου Ενισχυμένου Επιπέδου Αρκαλοχώρι ίδια κατάταξη με ΠΠΧΣΑΑ, αλλά έδρα του Δήμου ο Ευαγγελισμός. Ρόλος ένα περιφερειακό κέντρο της αγροτικής ενδοχώρας προκαλώντας επιρροές και επιδράσεις μέχρι την Δ.Ε. Βιάννου. Μεταποίηση των αγρο – διατροφικών προϊόντων. Ισχυροποίηση και διεύρυνση του ρόλου με τη λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα, Αγία Βαρβάρα αναβάθμιση του ρόλου της στο ΡΣΗ : στήριξη του αγροτικού τομέα, και των ορεινών περιοχών. Έδρα του Δήμου οι Αγ. Δέκα. ΄Οπως και ο Ευαγγελισμός απροσπέλαστες δυσκολίες για την απόκτηση του ρόλου της έδρας του Δήμου. Και οι δύο : πολυδραστηριότητα και πολυαπασχόληση των αγροτών, με ενίσχυση των απαιτούμενων υποδομών (νέες τεχνολογίες - ευρυζωνικές συνδέσεις, GPS) για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Ε4) - οικοπολιτιστικές διαδρομές.

38 Χωροταξική Οργάνωση – Οικιστικό δίκτυο
3ου Επιπέδου : τα Πεζά , οι Γούρνες και ο Ευαγγελισμός / έδρες των υπόλοιπων Καλλικράτειων ΟΤΑ -- αναπτυξιακοί πόλοι ανατολικά του ΡΣΗ. Καθένας διαφορετικό ρόλο. Ενίσχυση του ρόλου των Πεζών ως επιχειρηματικό κέντρο (Γ.Π.Σ.) με έμφαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, διοικητικό κέντρο και κέντρο παροχής υπηρεσιών Γούρνες, μαζί με ΠΑΒ μετεξελίσσονται στο νέο διοικητικό – πολιτιστικό – παιδαγωγικό κέντρο της ανατολικής παραλιακής χωρικής υποενότητας. Ενίσχυση του ρόλου ως κέντρο παροχής τουριστικών – παραθεριστικών υπηρεσιών με έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ευαγγελισμός, «ευαγγελίζεται» από τους επινοητές της ανάδειξής του ως έδρα του καλλικράτιου Δήμου λόγω της κομβικής θέσης ως συγκοινωνιακός κόμβος (νέο αεροδρόμιο) με επίπτωση την ραγδαία αστικοποίηση και μακροπρόθεσμη ανάδειξη σε διοικητικό κέντρο και κέντρο παροχής τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. συνάλλαγμα, ημι-διαμονή, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κτλ.). 4ου επιπέδου : οι πρώην έδρες των Καποδιστριακών ΟΤΑ, με δομές και λειτουργίες υποστήριξης των μικρότερων οικισμών με περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου τους και των τεχνικών και κοινωφελών υποδομών. Μικρά κέντρα υπαίθρου. Εξαίρεση οι Αρχάνες διότι πέραν των ανωτέρω έχουν δυναμικό ρόλο στο πολιτιστικό δίκτυο της περιοχής του ΡΣΗ και προς τούτο 4ου ενισχυμένου επιπέδου.

39 Αστικός Χώρος Οργάνωση μητροπολιτικής περιοχής ως ένα ισχυρό εμπορικό, διοικητικό, μεταφορικό κέντρο, κέντρο υπηρεσιών και ποιοτικό κέντρο αστικού τουρισμού με πρόβλεψη των απαραίτητων μοναδιαίων χωροθετήσεων μητροπολιτικής εμβέλειας, και στις τρεις πόλεις. Χαρακτηρισμός της Παλιάς Πόλης ως μητροπολιτικό κέντρο μέχρι την απομάκρυνση του αεροδρομίου, ώστε στη συνέχεια να εκτονωθεί στον χώρο αυτόν, προσαρμοζόμενο στις μελλοντικές ανάγκες ενός σύγχρονου μητροπολιτικού κέντρου. Ανάπλαση παλιάς πόλης και του παραλιακού μετώπου. Οργάνωση του ανατολικού πολεοδομικού κέντρου Πράσινο Ηράκλειο (ενέργεια, περιβαλλοντικές υποδομές, μεταφορές, διαχείριση υδάτινων πόρων, ανάπτυξη ΜΜΜ και δια θαλάσσης, δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, φυτεύσεις, ενεργειακός και βιοκλιματικός σχεδιασμός) Περιβαλλοντική βελτίωση της πόλης.

40 Αστικός Χώρος ΓΠΣ στους Δήμους και τις Δ.Ε. όπου δεν έχουν συνταχθεί
Πολεοδομικές μελέτες, στις εκτάσεις που τα εγκεκριμένα ΓΠΣ έχουν προβλέψει επεκτάσεις Επίσπευση των διαδικασιών θεσμοθέτησης Πράξεις Εφαρμογής κύρωση σε σύντομα χρονοδιαγράμματα Τα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ απαιτείται να αποδώσουν για το σύνολο των οικισμών, μια αναπτυξιακή και χωρική «ταυτότητα» με προσδιορισμό των αναπτυξιακών τους προοπτικών Πολεοδομικές Μελέτες: θέσπιση κανόνων προστασίας του ιστορικού πολεοδομικού ιστού, των ιστορικών πυρήνων και κτισμάτων τους, του άμεσου φυσικού περιβάλλοντος – τοπίου (ειδικοί όροι δόμησης) Προτείνονται τέλος έργα παρακαμπτηρίων οδών κατά προτεραιότητα στα μικρά αστικά κέντρα, τις έδρες των Δήμων και στους μεγάλους παραθεριστικούς – τουριστικούς οικισμούς όπως τα Μάλια, η Χερσόνησος, οι Γούρνες,

41 Αστικός Χώρος Κατευθύνσεις για την ανάπλαση της Παλιάς Πόλης – Δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών Προστασία του ιστορικού ιστού παλιάς πόλης / αναθεώρηση του ρυμοτομικού / Διατήρηση της δομής και της κλίμακάς ειδικοί όροι δόμησης Προστασία των ιστορικών κτιρίων συμπλήρωση των κηρύξεων, Αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων / αποκατάσταση της αρχικής τους μορφής Ανάπλαση Αγ. Τριάδα, Βαλιδέ Τζαμί, Ανάληψη, Άγιος Μηνάς και Λαβύρινθος. Άνοιγμα της πόλης προς την παραλία και την θάλασσα. Σχεδιασμός ενός δικτύου πολιτιστικών διαδρομών / χρήση νέων τεχνολογιών για την καθοδήγηση των επισκεπτών Αναθεώρηση της κυκλοφορίας, και στάθμευσης, δίκτυο πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων / ενίσχυση των ΜΜΜ με χρήση ηλιακής ενέργειας Ενίσχυση του Γραφείου παλιάς πόλης του Δήμου

42 Αστικός Χώρος Στρατόπεδα
Σύμφωνα με ΓΠΣ Ν. Αλικαρνασσού πολεοδόμηση των Μπετεινάκη και Θεοδοσάκη, παραμονή της ΣΕΑΠ στην ίδια θέση. Απομάκρυνση της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης (124 ΣΜ) μετά την παύση της λειτουργίας του αεροδρομίου Όσον αφορά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Καστελίου προτείνεται η διατήρησή του στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο χαρακτήρα.

43 Αστικός Χώρος Μικρά αστικά κέντρα
Να αναδειχθούν σε σύγχρονα διοικητικά μικρά αστικά κέντρα, με εξειδίκευση στις οικονομίες της γνώσης / παροχή υπηρεσιών προς τη γεωργία – κτηνοτροφία και με τον εναλλακτικό τουρισμό Ανοικτές πόλεις Καθορισμός ενός επαρκούς Πολεοδομικού Κέντρου / υπηρεσίες συνδεόμενες με την καινοτομία και την γνώση, όπως ερευνητικά κέντρα, κτλ. Επεκτάσεις λελογισμένου μεγέθους, πολεοδομήσεις, πράξεις εφαρμογής και πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού Πολεοδόμηση όλων των οικισμών σε όλες τις Χ.Ε.

44 Αστικός Χώρος Επεκτάσεις Κεντρική – Μητροπολιτική ΧυΕ :
μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηρακλείου και της περιμετρικής ζώνης σύμφωνα με τα σταθερότυπα ΥΠΕΧΩΔΕ. Ανατολική και τη δυτική παραλιακή ΧυΕ μόνον με τις προϋποθέσεις της ένταξης υποβαθμισμένων περιοχών ώστε να δεχθούν αναπλάσεις (άρ. 8 του Ν. 2508/1997) / ΠΕΡΠΟ, εφόσον βρίσκονται εν επαφή με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Περιαστική Χωρική Ενότητα/ Ενδιάμεση χωρική ενότητα / γεωργική – ημιορεινή Χωρική Ενότητα : μόνον στους οικισμούς που θα πολεοδομηθούν με τα σταθερότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στους οικισμούς της περιαστικής Χ.Ε. η πολεοδομική μελέτη πρέπει να τους αποδώσει προαστιακό χαρακτήρα.

45 Χωροθετήσεις δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας
στο πλαίσιο του ΡΣΗ Το νέο αρχαιολογικό μουσείο Ερευνητικό Κέντρο Μινωικού Πολιτισμού Αεροδρόμιο Ν. Αλικαρνασσού Μητροπολιτικό κέντρο του Ηρακλείου – Αλικαρνασσού - Γαζίου με πάρκα πρασίνου και ήπιας αναψυχής, με κτίρια μητροπολιτικής διοίκησης, κοινωφελείς εγκαταστάσεις μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως Πανεπιστήμια – επέκταση, ερευνητικά κέντρα, κλπ, πολιτιστικές υποδομές. Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουβών Μητροπολιτικό πάρκο και σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ - πολιτιστικός – παιδαγωγικός πνεύμονας και διοίκηση υπερτοπικής σημασίας Μέγαρο Μουσικής / Ανοικτό Θέατρο / Συνεδριακό Κέντρο Δημοτική έκταση Τυλίσου Λινοπεράματα

46 Χωρικές Ενότητες (Χ.Ε.) και Χωρικές υποενότητες (Χ.υ.Ε)
Ομοιογενή χωρικά – οικονομικά – κοινωνικά χαρακτηριστικά Ομοιογενής χωροταξική συμπεριφορά. Άρα ομοιογενείς χωρικές πολιτικές. Προτείνονται 4 Χ.Ε.: Η αστικοποιημένη παραλιακή Χ.Ε. Η Περιαστική Χ.Ε. Η ενδιάμεση Χ.Ε. Η ημιορεινή Χ.Ε.

47 Η αστικοποιημένη παραλιακή Χ.Ε.
Προτείνονται 3 Χ.υ.Ε: Η Κεντρική Μητροπολιτική ΧυΕ Η Δυτική ΧυΕ Η Ανατολική ΧυΕ

48 Χωρικές Ενότητες (Χ.Ε.) και Χωρικές υποενότητες (Χ.υ.Ε)
Η αστικοποιημένη παραλιακή Χ.Ε. Προστασία του παράκτιου χώρου με πολιτικές περιορισμού της δόμησης (της εκτός σχεδίου) και της τουριστικής ανάπτυξης στα πρότυπα του μαζικού τουρισμού Προβολή της παραλιακής ζώνης, σε συνδυασμό με την διασύνδεσή της με την ενδοχώρα με διάφορες πρακτικές, όπως η αναρρίχηση, η μεταφορά τουριστών με τελεφερίκ από την παραλία στις κορυφές των παρακείμενων υψωμάτων – πεζοπορίες, εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Απαγόρευση της εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων. Οι υφιστάμενες μετεγκαθίστανται σε άλλη Χ.Ε. σε ζώνες που επιτρέπεται η δραστηριότητα

49 Χωρικές Ενότητες (Χ.Ε.) και Χωρικές υποενότητες (Χ.υ.Ε)
Βασικές παρεμβάσεις στον παράκτιο χώρο Ανάδειξη και προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου, σε συνδυασμό με την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου / Αμνισός, Μάλια. Χαρακτηρισμός ΠΕΧΠ, (Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων) Βιώσιμη πολεοδομική οργάνωση των παραλιακών οικισμών με αναπλάσεις και πρόβλεψη επεκτάσεων μόνον στις εκτός σχεδίου υποβαθμισμένες περιοχές με την προϋπόθεση της υλοποίησης αναπλάσεων Διαφύλαξη των τοπικών χαρακτηριστικών, του τοπίου Απαγόρευση της αναψυχής με υψηλές απαιτήσεις σε υδάτινους πόρους Απαγόρευση υδατοκαλλιεργειών Προστασία των παράκτιων περιοχών από συνέπειες λόγω κλιματικής αλλαγής. Σύγχρονες περιβαλλοντικές τεχνικές υποδομές, (απορρίμματα - βιοαέριο, Βιολογικοί καθαρισμοί, αντιπλημμυρικά έργα, προστασία των ακτών από τη διάβρωση, θωράκιση έναντι φυσικών καταστροφών. Διατήρηση των αδόμητων εκτάσεων και εκτάσεων με γεωργική γη, Απομάκρυνση εντός 12ετίας των δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις ανά Χ.υ.Ε. και αποκατάσταση των χώρων μετά την παύση λειτουργίας Η διάνοιξη νέων δρόμων παράλληλων με την ακτή σε απόσταση 100,00μ.

50 Το θαλάσσιο μέτωπο Βασικός στόχος
η προβολή της μοναδικότητας του τοπίου, το οποίο ενσωματώνει το θαλασσινό και το ορεινό στοιχείο και η διάκριση με σαφήνεια του αστικού από το φυσικό τοπίο και στο Ηράκλειο … η επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα. Η θάλασσα ανήκει στην πόλη. Ολοκλήρωση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της παλιάς πόλης

51 Το θαλάσσιο μέτωπο Προτεινόμενες επιτρεπόμενες χρήσεις
Α και Β κατοικία αστικοί, περιαστικοί, ελεύθεροι χώροι πρασίνου, μεγάλοι μητροπολιτικοί πόλοι με μητροπολιτικά πάρκα, αεροδρόμιο και ΠΑΒΓ εμπόριο αθλητισμός αναψυχή, κολυμβητικές ακτές πολιτισμός θεματικά πάρκα αναψυχής χερσαία και θαλάσσια, τουρισμός χώροι στάθμευσης, επιχειρησιακά πάρκα ερευνητικό – επιστημονικό πάρκο συνεδριακός, αστικός και εκθεσιακός τουρισμός Μαρίνες απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων,

52 Το θαλάσσιο μέτωπο Προτεινόμενες παρεμβάσεις:
εκτεταμένες αναπλάσεις αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου αναπλάσεις των παραλιακών οικισμών κυκλοφοριακή μελέτη με στόχο την πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου καθ’ όλο το μήκος του θαλάσσιου μετώπου οργάνωση της κυκλοφορίας αναβάθμιση και ανάδειξη των πολυάριθμων ιστορικών στοιχείων, απελευθέρωση σημαντικού τμήματος του λιμανιού από λιμενικές δραστηριότητες επανάχρηση υφισταμένων ιστορικών κτιρίων αξιοποίηση όλων των τοπόσημων σύγχρονος σχεδιασμός περιβαλλοντική προστασία και εξυγίανση των υδάτων

53 Κεντρική Μητροπολιτική ΧυΕ

54 Κεντρική Μητροπολιτική ΧυΕ
Ενίσχυση του ρόλου της μητροπολιτικής ζώνης / μητροπολιτικής εμβέλειας μοναδιαίες χρήσεις γης. Το νυν α/ο μετεξελίσσεται σε Μητροπολιτικό κέντρο του Ηρακλείου – Αλικαρνασσού - Γαζίου με πάρκα πρασίνου και ήπιας αναψυχής, με κτίρια μητροπολιτικής διοίκησης, κοινωφελείς εγκαταστάσεις μητροπολιτικής εμβέλειας, Πανεπιστήμιο, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικές υποδομές. Απαγόρευση της δόμησης μέχρι την θεσμοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ., το οποίο θα καθορίσει ΠΕΠ και ΠΕΠΔ, τις οριστικές απαγορεύσεις και τους όρους δόμησης Στις ΠΕΠΔ οι επιτρεπόμενες χρήσεις που το ΓΠΣ κατ΄ ελάχιστο μπορεί να προτείνει ; γεωργική γη και μάλιστα με βιολογικές καλλιέργειες, ώστε να μην προκαλείται συγκρουσιακή σχέση μεταξύ διαφόρων επιτρεπομένων χρήσεων γης, αστική βιολογική γεωργία κατοικία και δραστηριότητες οικοτουρισμού Προτεραιότητα των αναπλάσεων στην παλιά πόλη και το θαλάσσιο μέτωπο Προστασία του περιβάλλοντος / διατήρησή του σε μια προαστιακή μορφή Τόνωση των περιαστικών οικισμών Ένταξη στο σχέδιο πόλης έκτασης μεταξύ του ορίου Γ.Π.Σ. και της πράσινης περιμετρικής ζώνης

55 Ανατολική Χ.υ.Ε.

56 Ανατολική Χ.υ.Ε. Προστασία του περιβάλλοντος / διατήρησή του σε μια προαστιακή μορφή Η δόμηση επιτρέπεται μόνον εντός ορίων οικισμών και εντός του εγκριμένου σχεδίου. Επεκτάσεις μόνον με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις στο κεφ. του παράκτιου χώρου. Στα ήδη δομημένα οικόπεδα στις εκτός σχεδίου περιοχές οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ακόλουθες: κατοικία τουρισμός, αναψυχή εμπόριο πολιτιστικές και κοινωνικές υποδομές χώροι συνάθροισης κοινού Απομάκρυνση εντός 12ετίας των δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις και αποκατάσταση των χώρων μετά την παύση λειτουργίας ΓΠΣ που διαφοροποιούνται στα σχετικά πρέπει να αναθεωρηθούν

57 Δυτική Χ.υ.Ε.

58 Δυτική Χ.υ.Ε. Η δόμηση επιτρέπεται μόνον εντός ορίων οικισμών και εντός του εγκριμένου σχεδίου. Επεκτάσεις μόνον με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις στο κεφ. του παράκτιου χώρου. Στα ήδη δομημένα οικόπεδα στις εκτός σχεδίου περιοχές οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ίδιες με αυτές της Ανατ. Χ.υ.Ε. Απομάκρυνση εντός 12ετίας των δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις ανά Χ.υ.Ε. και αποκατάσταση των χώρων μετά την παύση λειτουργίας Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης από κατοικία σε τουρισμό, αναψυχή – καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

59 Πράσινη περιμετρική ζώνη

60 Πράσινη περιμετρική ζώνη
Στόχος : η φυσική και αντιληπτική οριοθέτηση της κεντρικής – μητροπολιτικής ΧυΕ, από την άμεσα γειτονική της ζώνη – την περιαστική, η ανάσχεση των υφιστάμενων και μελλοντικών τάσεων έντονης αστικής διάχυσης έξω από τα όριά της η λειτουργία της ως φυσικού αποθέματος Επιτρεπόμενες χρήσεις: η γεωργική γη, αστική βιολογική γεωργία δάση – δασώσεις βοσκότοποι χρήσεις ήπιας αναψυχής φυσιολατρικού χαρακτήρα με υπαίθριους χώρους άθλησης, παιδικές χαρές, πεζόδρομους – ποδηλατόδρομους, θεματικά πάρκα, κτλ.. Επιβάλλεται η αποκατάσταση του τοπίου. Τράπεζα Γης.

61 Περιαστική Χ.Ε.

62 Περιαστική Χ.Ε. Επιτρεπόμενες Χρήσεις:
Διατήρηση της περιαστικής γεωργίας Οι οικισμοί λειτουργούν ως υποδοχείς κύριας κατοικίας προαστιακού χαρακτήρα. Απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, εκτός των κοινωφελούς χαρακτήρα μοναδιαίων χωροθετήσεων και των υποδομών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Δυνατότητα περαιτέρω υποδοχής μοναδιαίων μητροπολιτικών χρήσεων Η επιλογή των επεκτάσεων με βασικό άξονα την προστασία της περιαστικής γεωργίας και των αγροτικών τοπίων και με απόλυτη προστασία του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τόνωση όλων των οικισμών που περιλαμβάνονται εντός της συγκεκριμένης Χ.Ε. Η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και η διασύνδεσή του με τους λοιπούς στο πλαίσιο οικοτουρισμού – αγροτουρισμού

63 Ενδιάμεση Χ.Ε.

64 Ενδιάμεση Χ.Ε. Επιτρεπόμενες χρήσεις
Χαρακτηρισμός της γεωργικής γης ως πρώτης προτεραιότητας. Ενταξή της σε ΠΕΠ από τα ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Χωρικοί υποδοχείς μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης (αγροτικά προϊόντα) Εκτός σχεδίου επιτρέπονται μόνον: Παντός τύπου αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υποδομές συμπεριλαμβανομένων των αποστακτηρίων ρακής με άμβυκα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα (παραδοσιακή αποσταγματοποιία) με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα για την αισθητική τους και την ένταξή τους στο τοπίο. Οικο-τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι 40 κλίνες Δραστηριότητες ήπιας αντίστοιχης οικο−αναψυχής, εστιατόρια έως 100 καθισμάτων και παραδοσιακά καφενεία δυναμικότητας έως 50 καθισμάτων Κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης Η εκτός σχεδίου δόμηση σε απόσταση άνω των 500 μ. από τα εγκεκριμένα όρια οικισμών και το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Τόνωση των οικισμών ως δορυφορικοί του Ηρακλείου

65 Ημιορεινή - γεωργική Χ.Ε.

66 Ημιορεινή - γεωργική Χ.Ε.
Αναπτυξιακές και χωρικές προτάσεις Προστασία του ορεινού χώρου και του παραγωγικού - οικολογικού του χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης Εφαρμογή του αγροδιατροφικού προτύπου Αντιμετώπιση της δημογραφικής αποψίλωσης / ενίσχυση των υποδομών Κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση Η πολυλειτουργικότητα της γεωργίας με αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη (μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων, εμπόριο, χειροτεχνία, εναλλακτικός τουρισμός, ΑΠΕ, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στροφή προς τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις – βιολογική ορεινή γεωργία και κτηνοτροφία) Αγροδιατροφικός τουρισμός κατά προτεραιότητα στους ορεινούς οικισμούς Βελτίωση της προσβασιμότητας πολυθεματικών διαδρομών («δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς κ.α.), Αναγκαίες επεκτάσεις που να είναι ανάλογες των πληθυσμιακών προβλέψεων για το έτος – στόχο σε εκτάσεις που δεν είναι γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, Πρόβλεψη χωροθέτησης από ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ δύο Πάρκων : Βοτανολογικό Πάρκο σε κατάλληλη περιοχή και επί των οικο-πολιτιστικών διαδρομών που προτείνονται στην περιοχή Το Πάρκο των αρωματικών φυτών του βουνού, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού : Ο ορεινός – αθλητικός προπονητικός τουρισμός

67 Νότιο - Ανατολική Ημιορεινή - Γεωργική Χ.υ.Ε.

68 Νότιο - Ανατολική Ημιορεινή - Γεωργική Χ.υ.Ε.
Απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης κατά μήκος των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων οδικών αξόνων προς το αεροδρόμιο σε ζώνη πλάτους 500 μ. Η δόμηση επιτρέπεται εντός της ζώνης αυτής μόνον εφόσον το ΓΠΣ προτείνει οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα μόνον τουρισμού – αναψυχής, λιανικού εμπορίου. Η ζώνη χονδρεμπορίου προτείνεται σε επαφή ή κοντά στο ΒΙΠΑ Καστελίου. Η έκτασή τους πρέπει να είναι απολύτως περιορισμένη, με μέγιστο Σ.Δ. 0,2 και μέγιστο αριθμό ορόφων 2.

69 Δυτική Ημιορεινή - Γεωργική Χ.υ.Ε.

70 Δυτική Ημιορεινή - Γεωργική Χ.υ.Ε.
Κατευθύνσεις : η διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, βιολογικά αγροκτηνοτροφικά προϊόντα / μεταποίηση Κτηνοτροφικές ζώνες και κτηνοτροφικά πάρκα Προστασία της γεωργικής γης Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Ζώνη μεταποιητικών δραστηριοτήτων των τοπικών αγροτικών προϊόντων Οι ορεινές ζώνες σε ΠΕΧΠ (αρμοδιότητα αναθεωρούμενου ΠΠΧΣΑΑ) Κοινές κοινωνικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές υποδομές, αλλά και υψηλής τεχνολογίας Πρόβλεψη υποδομών για τις οικοπολιτιστικές διαδρομές. Εναρμόνιση των υποδομών και των κατασκευών με το τοπίο και τις δασωμένες εκτάσεις

71 Δίκτυο Μεταφορών / Οδικές μεταφορές

72 Δίκτυο Μεταφορών / Οδικές μεταφορές
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων συνδυασμένων και πράσινων μεταφορών Ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ Προώθηση της κατασκευής του ΝΟΑΚ Κατά τμήματα επισκευή – κατασκευή - διάνοιξη του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί στο «χωρικό πλέγμα» Η οδός που συνδέει Αγία Βαρβάρα με Αρκαλοχώρι είναι σημαντική διότι ενοποιεί χωρικά την περιοχή του ΡΣΗ Η ενδιάμεση οριζόντια, «ραχοκοκκαλιά» του ΡΣΗ στην κατεύθυνση Δ – Α, Η βόρεια οριζόντια έχει διττό ρόλο – την διασύνδεση οικισμών στην κατεύθυνση Α – Δ και την λειτουργία της ως ευρεία παράκαμψη της κεντρικής μητροπολιτικής περιοχής – Η οδική προσπέλαση του αεροδρομίου προγραμματίζεται με δύο κλάδους Χερσόνησος – Καστέλι (Νέο Αεροδρόμιο),. Αρκαλοχώρι – Νέο Αεροδρόμιο, (Ηρακλείου – Βιάννου) Βελτίωση της προσπελασιμότητας των ορεινών και, γενικά, των δυσπρόσιτων περιοχών Ολοκλήρωση των λοιπών οδικών έργων που έχουν ενταχθεί και προγραμματίζεται να κατασκευαστούν ή έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζονται Στον αστικό χώρο προτεραιότητα: Πράσινα ΜΜΜ / Πράσινο τραμ Χώροι Στάθμευσης για μετεπιβίβαση (park and ride), ώστε χρήση των ΜΜΜ κυρίως στις εισόδους της πόλης. Δίκτυα πληροφόρησης των μετακινουμένων/ εναλλακτικές μορφές – «κυψέλες καυσίμου»

73 Δίκτυο Μεταφορών / Θαλάσσιες μεταφορές

74 Δίκτυο Μεταφορών / Θαλάσσιες μεταφορές
Λιμένας Ηρακλείου Διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας - 3η θέση σε εθνικό επίπεδο - εξέχουσα γεωστρατηγική θέση στη Ν.Α. Μεσόγειο / πύλη προσώπων και αγαθών Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του / εκσυγχρονισμός στην θαλάσσια οικονομία / σύγχρονες μεθόδους μεταφορών / πράσινο λιμάνι Πρόσφατη στροφή στον τομέα της μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων / «Αρχή και τέλος κρουαζιέρας». Υδατοδρόμιο + ταχύπλοα σύνδεση με πόλεις παραλιακού μετώπου πρωτευόντως με Χανιά - δίπολο Αποσυμφόρηση του παραλιακού μετώπου από χύδην φορτία και της πόλης από ρύπανση αλλά και εξοικονόμηση χώρου για τουριστικά σκάφη / κρουαζιερόπλοια Τυμπάκι. Προτείνεται η συνέχιση της υλοποίησής του ως εξειδικευμένου λιμένα εμπορευματοκιβωτίων (hub) στην νότια Κρήτη

75 Δίκτυο Μεταφορών / Θαλάσσιες μεταφορές

76 Δίκτυο Μεταφορών / Θαλάσσιες μεταφορές

77 Δίκτυο Μεταφορών / Θαλάσσιες μεταφορές
Εγκαταστάσεις Λινοπεραμάτων Να ισχύει η υπ. αριθμ. πρωτ. 01/ απόφαση Ε.Σ.Α.Λ.: απομάκρυνση των χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων Στον χώρο δημιουργία μιας ζώνης τουρισμού – αναψυχής, ως συνέχεια προς τα δυτικά της υφιστάμενης στην Αμμουδάρα και πρόβλεψη νέας πράσινης μαρίνας. Μαρίνες – λιμενικά καταφύγια Ολοκλήρωση της μαρίνας στη Χερσόνησο και του τουριστικού καταφυγίου στα Μάλια Δημιουργία νέας μαρίνας στα Λινοπεράματα Ολοκλήρωση του λιμενικού καταφυγίου στον Τσούτσουρο της Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου Αεροπορικές μεταφορές Μεταφορά του αερολιμένα στην περιοχή Καστελλίου και παύση λειτουργίας του υφιστάμενου στην Ν. Αλικαρνασσό

78 Δίκτυο Μεταφορών / Αεροπορικές μεταφορές

79 Λοιπές υποδομές / ενέργεια

80 Λοιπές υποδομές / Επεξεργασία Λυμάτων

81 Λοιπές υποδομές / Διαχείριση απορριμμάτων

82 Λοιπές υποδομές / Διαχείριση υδάτινων πόρων

83 Προστασία φυσικών πόρων / NATURA / Δάση

84 Προστασία φυσικών πόρων / NATURA 2000
Για τις περιοχές Γιούχτας - Φαράγγι Αγ. Ειρήνης (ΕΖΔ) και Νήσος Δία (ΕΖΔ-ΖΕΠ), που περιλαμβάνονται εξ ολοκλήρου στην περιοχή του ΡΣΗ προτείνεται Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Ειδικών Διαχειριστικών Σχεδίων και θεσμοθέτησή τους με Π.Δ/γματα / Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές Natura: Διενέργεια επιστημονικών ερευνών Διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών, ερευνών καθώς και συντήρηση πολιτιστικών μνημείων (Ν. 3028/2002) Ξενάγηση επισκεπτών και διενέργεια οικο-πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων Έργα ανάδειξης και οικοτουριστικές παρεμβάσεις Παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα Εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΠΧΣΑΑ. Εξορθολογισμένη χρήση φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων Επιβάλλεται η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων των περιοχών εξόρυξης. Διατηρείται και προστατεύεται η αυτοφυής βλάστηση στις όχθες των ρεμάτων. Ελέγχεται αυστηρά η εγκατάσταση νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μόνιμων ή προσωρινών και γεωργικών αποθηκών. Η δόμηση καταφυγίων, κέντρων πληροφόρησης, κέντρων εξυπηρέτησης επισκεπτών

85 Προστασία φυσικών πόρων / Δάση
Σύνταξη δασικού κτηματολογίου σε όλες τις δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3818/2010 Ένταξή τους σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Επιτρέπονται: μόνον οι απολύτως αναγκαίες νέες διανοίξεις δασικών δρόμων και η συντήρηση των υφισταμένων δασικά παρατηρητήρια και λοιπές εγκαταστάσεις δασοπροστασίας εγκαταστάσεις δασικής αναψυχής Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις υποδομών (π.χ. κεραίες τηλεπικοινωνιών, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, πυλώνες και πύργοι, κτλ.) Η εγκατάστασή Αιολικών σταθμών να γίνεται με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις (αποφυγή κοπής δέντρων και αποψίλωσης των εκτάσεων) Επιβάλλεται η αναδάσωση των εκτάσεων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές

86 Προστασία φυσικών πόρων / Υγρότοποι
Αλμυρός ποταμός Εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού που θα πρέπει να ρέουν μόνιμα εντός της κοίτης του ποταμού. Καθαίρεση του τσιμεντένιου φράγματος Εφαρμογή της εκπονηθείσας μελέτης προστασίας, αποκατάστασης και βιώσιμης ανάπτυξης της παραποτάμιας ζώνης του ποταμού Ένταξη της παραποτάμιας περιοχής σε ζώνη ΠΕΠ Ποταμός Γιόφυρος Απαγόρευση της δόμησης κατά μήκος του χειμάρρου Ποταμός Καρτερός Η παραποτάμια ΠΕΠ του ΓΠΣ Ν. Αλικαρνασσού να επεκταθεί προς τα νότια στο υπόλοιπο τμήμα του ποταμού που διαρρέει τις Δ.Ε., Ηρακλείου, Επισκοπής, Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη με απαγόρευση δόμησης και παρεμβάσεων που αλλοιώνουν το τοπίο Ποταμός Αποσελέμης Ένταξη της παραποτάμιας και παραλίμνιας περιοχής σε ζώνη ΠΕΠ Απαγορεύεται η επιφανειακή και υπόγεια διάθεση παντός είδους αποβλήτων στις ζώνες που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής της τεχνητής λίμνης.

87 Προστασία φυσικών πόρων / Υγρότοποι

88 Προστασία φυσικών πόρων / Υγρότοποι

89 Προστασία φυσικών πόρων / Λοιπές περιοχές
Προστατεύονται επιπλέον: Οι χείμαρροι – ρέματα Οι ακτές – παραλίες Τα φράγματα – λιμνοδεξαμενές Το τοπίο Η βιοποικιλότητα Το θαλάσσιο περιβάλλον (θαλάσσια στρατηγική Ν. 3983/2011) Αστική ρύπανση Θόρυβος Ακτινοβολίες Οπτική ρύπανση

90

91 Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
Στόχος η εξοικονόμηση της χρήσης του νερού για ύδρευση – άρδευση με - συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων και αντικατάσταση των παλιών - ενσωμάτωση "έξυπνων" συστημάτων παρακολούθησης των απωλειών - συγκράτηση της ροής των επιφανειακών νερών με τη χρήση ταμιευτήρων - εμπλουτισμό της υπόγειας υδροφορίας. - επέκταση των συλλογικών δικτύων άρδευσης προώθηση της κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης συνδυαζόμενων με την χρήση ΑΠΕ Μικρής κλίμακας έργα Δημιουργία νέων φραγμάτων σε ποταμούς και χείμαρρους με πρόβλεψη της διατήρησης των παραποτάμιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Πρόβλεψη και κατασκευή λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων στις ορεινές περιοχές Αύξηση της συχνότητας ελέγχων και των σημείων δειγματοληψιών νερού Επεξεργασία των οικιακών λυμάτων σε τριτοβάθμιο επίπεδο (άρδευση, κτλ.) Αυστηροί περιορισμοί ανόρυξης νέων γεωτρήσεων Ανάπτυξη υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας Για τις φυτεύσεις: θέσπιση θεσμικών περιορισμών στη χρήση υδροβόρων φυτών Ιδιωτικές δεξαμενές συλλογής ομβρίων υδάτων και μονάδων αφαλάτωσης Κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων ανεπάρκειας ύδατος

92 Αντιμετώπιση της ρύπανσης
Αέρια ρύπανση Οχήματα – Πράσινες μεταφορές Αεροδρόμιο Ν. Αλικαρνασσού – Μεταφορά στο Καστέλλι Λιμένας Ηρακλείου – Πράσινο λιμάνι, μεταφορά στο Τυμπάκι Κατοικίες – ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών Βιομηχανία – ενσωμάτωση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών Αιωρούμενα σωματίδια – κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών Ρύπανση του εδάφους και του υπεδάφους ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων – στροφή στις βιολογικές καλλιέργειες / τήρηση ορθών γεωργικών πρακτικών κτηνοτροφικές μονάδες – συστηματικός καθαρισμός / παρατεταμένη παραμονή των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας Θαλάσσια ρύπανση Πλοία – Πράσινα πλοία, Λιμάνια και μαρίνες – πράσινα λιμάνια Λινοπεράματα – απομάκρυνση των δραστηριοτήτων


Κατέβασμα ppt "Προγραμματικά μεγέθη Πραγματικός Πληθυσμός 2001 : κάτ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google