Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ

2  Περιγραφή των επιλογών των μαθητών στο Ενιαίο Λύκειο  Εκπαιδευτικό Χαρτοφυλάκιο μαθητή

3 Φιλοσοφία και Στόχοι •Η Α΄ Τάξη είναι Ενιαία για όλους του μαθητές και είναι τάξη: –Παρατήρησης –Καθοδήγησης –Προσανατολισμού

4 Φιλοσοφία και Στόχοι •Β΄ και Γ΄ Τάξη –Μαθήματα Κοινού Κορμού –Μαθήματα Κατεύθυνσης •Που θα τους βοηθήσουν στην προετοιμασία για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους –Μαθήματα Ενδιαφέροντος ή / και Εμπλουτισμού •Ικανοποιούν ή εμπλουτίζουν ειδικά ενδιαφέροντά τους

5 Κατανομή των περιόδων διδασκαλίας των μαθημάτων Α΄ ΤάξηΒ΄ ΤάξηΓ΄ Τάξη Κοινός Κορμός30 περίοδοι 15 περίοδοι13 περίοδοι Υποχρεωτικές Ξένες Γλώσσες 5 περίοδοι 4 περίοδοι Μαθήματα Κατεύθυνσης -3 ή 4 μαθήματα των 4 περιόδων 4 μαθήματα των 4 περιόδων Μαθήματα Εμπλουτισμού/ Ενδιαφέροντος -0 ή 2 μαθήματα των 2 περιόδων 1 μάθημα των 2 περιόδων Σύνολο35

6 Μαθήματα Κοινού Κορμού Β΄τάξηΓ΄τάξη •Νέα Ελληνικά45 •Αρχαιογνωσία1- •Μαθηματικά32 •Φυσική2- •Χημεία1- •Ιστορία1,52 •Θρησκευτικά1,52 •Πολιτική Αγωγή-1 •Γυμναστική11 •Υποχρ. Ξένες γλώσσες44_____ Σύνολο 1917

7 Υποχρεωτικές Ξένες Γλώσσες (Κοινού Κορμού) •Ο μαθητής υποχρεούται να επιλέξει δύο ξένες γλώσσες στη Β΄ τάξη, ως μάθημα κοινού κορμού των 2 περιόδων η κάθε μία. •Θα πρέπει να τις συνεχίσει και στη Γ΄ τάξη. •Οι γλώσσες αυτές είναι :  Αγγλικά  Γαλλικά  Γερμανικά  Ιταλικά  Ισπανικά  Ρωσικά  Τουρκικά

8 Μαθήματα Κατεύθυνσης •Ο μαθητής επιλέγει ανάλογα με τις κλίσεις, ικανότητες και στόχους του. •Αποτελούν σε βάθος μελέτη θεμάτων που τον ενδιαφέρουν. •Είναι 4ωρα.

9 Μαθήματα Εμπλουτισμού •Στοχεύουν να δώσουν την ευκαιρία στο μαθητή να ασχοληθεί με διάφορους τομείς προς εμπλουτισμό των μαθημάτων κατεύθυνσης •Επιλογή μαθήματος εμπλουτισμού προϋποθέτει την επιλογή του αντίστοιχου μαθήματος κατεύθυνσης •Είναι 2ωρα

10 Μαθήματα Ενδιαφέροντος •Στοχεύουν να δώσουν την ευκαιρία στο μαθητή να ασχοληθεί με διάφορους τομείς προς ικανοποίηση των : –ειδικών κλίσεων ή –ενδιαφερόντων ή –αναγκών ή –στόχων που έχει •Είναι 2ωρα.

11 Β΄ Τάξη – Ο μαθητής επιλέγει 4 μαθήματα Κατεύθυνσης (4ωρα) ή 3 μαθήματα Κατεύθυνσης (4ωρα) + 2 μαθήματα Εμπλουτισμού/ Ενδιαφέροντος (2ωρα) 16 ώρες

12 Μαθήματα Κατεύθυνσης (μπορεί να συνεχίζονται και στη Γ΄ τάξη) •Αρχαία Ελληνικά •Λατινικά •Ιστορία •Μαθηματικά •Φυσική •Χημεία •Πληροφορική - Επιστήμη Η.Υ •Τεχνολογία •Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο ή •Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο •Αγγλικά •Γαλλικά •Γερμανικά •Ιταλικά •Ισπανικά •Ρωσικά •Τουρκικά •Λογιστική •Δακτυλογραφία-Γραφειακά •Στενογραφία •Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία •Θέματα Μουσικής •Θέματα Τέχνης •Οικογενειακή Αγωγή •Δίκτυα – Πρόγραμμα CISCO *

13 Μαθήματα Κατεύθυνσης (προσφέρονται μόνο στη Β΄ τάξη) • Επιστήμη Περιβάλλοντος • Εμπορικά • Οικονομία και Τουρισμός

14 Σημαντικό •Μάθημα Κατεύθυνσης για το οποίο υπάρχει και αντίστοιχο μάθημα κοινού κορμού διδάσκετε ως ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ μάθημα. •π.χ. Στη Β’ Λυκείου: Μαθηματικά Κατεύθυνσης 4 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 3 + Μαθηματικά 7

15 Μαθήματα Εμπλουτισμού •Αρχαία Ελληνικά Εμπλουτισμού •Μαθηματικά Εμπλουτισμού •Φυσική Εμπλουτισμού •Χημεία Εμπλουτισμού •Λογιστική Εμπλουτισμού  Η επιλογή των μαθημάτων εμπλουτισμού προϋποθέτει το αντίστοιχο μάθημα κατεύθυνσης.

16 Μαθήματα Ενδιαφέροντος (προσφέρονται μόνο στη Β΄ τάξη) •Ιστορία Ενδιαφέροντος •Ψυχολογία •Αστρονομία •Ιστορία των Επιστημών •Δημοσιογραφία •Ιστορία της Τέχνης •Φωτογραφία •Γεωγραφία - Γεωλογία

17 Μαθήματα Ενδιαφέροντος (μπορεί να συνεχίζονται και στη Γ΄ τάξη) •Θέατρο Ι •Μουσική Ι  •Τέχνη Ι  •Περιβαλλοντικές Σπουδές Ι  ή Άνθρωπος και Υγεία Ι •Εφαρμογές Πληροφορικής Ι  •Αθλητικά – Γυμναστική Ι  •Λογοτεχνία Ι •Οικιακή Οικονομία – Βρεφοκομία Ι  •Χρηματιστηριακά Ι

18 Παράδειγμα 1 •Αγγλικά (2) •Ιταλικά (2) •Μαθηματικά (4) •Λογιστική (4) •Αγγλικά (4) •Τέχνη (4) Ξένες Γλώσσες κοινού κορμού Μαθήματα Κατεύθυνσης

19 Παράδειγμα 2 •Αγγλικά (2) •Γαλλικά (2) •Ιστορία (4) •Αρχαία (4) •Λατινικά (4) •Ψυχολογία (2) •Μουσική (2) Ξένες Γλώσσες κοινού κορμού Μαθήματα Κατεύθυνσης Μαθήματα Ενδιαφέροντος

20 Γ΄ Τάξη – Ο μαθητής επιλέγει 4 μαθήματα Κατεύθυνσης (4ωρα) + 1 μάθημα Εμπλουτισμού/ Ενδιαφέροντος (2ωρο) 18 ώρες

21 Μαθήματα Κατεύθυνσης (επιλεγόμενα από τη Β΄ τάξη) •Αρχαία Ελληνικά •Λατινικά •Ιστορία •Μαθηματικά •Φυσική •Χημεία •Πληροφορική - Επιστήμη Η.Υ •Τεχνολογία •Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο ή •Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο •Αγγλικά •Γαλλικά •Γερμανικά •Ιταλικά •Ισπανικά •Ρωσικά •Τουρκικά •Λογιστική •Δακτυλογραφία-Γραφειακά •Στενογραφία •Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία •Θέματα Μουσικής •Θέματα Τέχνης •Οικογενειακή Αγωγή •Δίκτυα – Πρόγραμμα CISCO *

22 Κατατακτήριες Εξετάσεις •Στις περιπτώσεις που μαθητής επιθυμεί να παρακολουθήσει στη Γ΄ τάξη ένα μάθημα που προαπαιτεί το αντίστοιχο στη Β΄ τάξη, δικαιούται να το επιλέξει εφόσον επιτύχει σε κατατακτήρια εξέταση σε αυτό κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

23 Μαθήματα Κατεύθυνσης (προσφέρονται μόνο στη Γ΄ τάξη) •Ιστορία * •Βιολογία •Γραφικές Τέχνες •Πολιτική Οικονομία •Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων •Πρακτική Γραφείου •Οικονομικά Μαθηματικά •Τεχνική Πωλήσεων •Χρηματοοικονομικά

24 Μαθήματα Εμπλουτισμού  Αρχαία Ελληνικά Εμπλουτισμού  Μαθηματικά Εμπλουτισμού  Φυσική Εμπλουτισμού  Χημεία Εμπλουτισμού  Λογιστική Εμπλουτισμού  Χρηματοοικονομικά Εμπλουτισμού  Βιολογία Εμπλουτισμού  Ιστορία Εμπλουτισμού  Η επιλoγή των μαθημάτων εμπλουτισμού προϋποθέτει το αντίστοιχο μάθημα κατεύθυνσης.

25 Μαθήματα Ενδιαφέροντος (προσφέρονται στη Γ΄ τάξη)  Λογική  Φιλοσοφία  Κοινωνιολογία  Θέατρο Ι  Μουσική Ι   Τέχνη Ι   Περιβαλλοντικές Σπουδές Ι ή Άνθρωπος και Υγεία Ι  Εφαρμογές Πληροφορικής Ι   Αθλητικά – Γυμναστική Ι   Λογοτεχνία Ι  Οικιακή Οικονομία – Βρεφοκομία Ι   Χρηματιστηριακά Ι

26 Μαθήματα Ενδιαφέροντος (που επέλεξε ο μαθητής και στη Β΄τάξη)  Θέατρο ΙΙ  Μουσική ΙΙ   Τέχνη ΙΙ   Περιβαλλοντικές Σπουδές ΙΙ ή Άνθρωπος και Υγεία ΙΙ  Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ   Αθλητικά – Γυμναστική ΙΙ   Λογοτεχνία ΙΙ  Οικιακή Οικονομία – Βρεφοκομία ΙΙ   Χρηματιστηριακά ΙΙ

27 Ενημέρωση για τα μαθήματα •Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση στην Κύπρο –(Γ΄ Γυμνασίου) –www.moec.gov.cy  Υπηρεσίες  Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α)  Προγράμματα Υπηρεσίες  Εκδόσεις •Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση στην Κύπρο •Διδάσκοντες καθηγητές / καθηγήτριες

28 •Το σχολείο δεν υποχρεούται ούτε και μπορεί να λειτουργήσει όλους τους συνδυασμούς μαθημάτων που ζητούν οι μαθητές του. •Οι συνδυασμοί που θα λειτουργήσουν κάθε χρονιά, γίνεται βάση : •των επιλογών των μαθητών του σχολείο και •της δυνατότητας εφαρμογής του προγράμματος. Γενικοί Κανονισμοί

29 •Ο κατώτερος αριθμός που απαιτείται για να προσφερθεί κάποιο μάθημα είναι 16 μαθητές. •Οι συνδυασμοί μπορούν να λειτουργήσουν με πιο λίγους μαθητές  π.χ.: •Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία – Σχέδιο •Αγγλικά – Ιστορία – Λατινικά - Τέχνη

30 Γενικοί Κανονισμοί •Αλλαγές μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 –Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, αν κατά την κρίση του Διευθυντή υπάρχουν σοβαροί λόγοι που τη δικαιολογούν και η αποδοχή της δε δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στο σχολείο. •Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου, μετά από έγκριση τού οικείου Επαρχιακού Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης.

31 Εξεταζόμενα Μαθήματα (για προαγωγή και απόλυση) •A´ Τάξη –Νέα Ελληνικά –Μαθηματικά –Ιστορία –Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) •Β΄ και Γ΄ Τάξη –Νέα Ελληνικά –Μαθηματικά •κοινού κορμού ή κατεύθυνσης – Δύο από τα μαθήματα κατεύθυνσης

32 Παγκύπριες Εξετάσεις Γ΄ Λυκείου •Τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων θα λαμβάνονται υπόψη : –για σκοπούς απόλυσης από το Λύκειο και –για σκοπούς χορήγησης του «γενικού βαθμού κατάταξης» για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και Ελλάδας

33 Γενικός Βαθμός Κατάταξης •O μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων πρόσβασης στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις •Με τον «Γενικό Βαθμό Κατάταξης» οι μαθητές έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέση στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας •Τα εξεταζόμενα μαθήματα καθορίζονται σύμφωνα με τους περιορισμούς πρόσβασης

34 Γενικός Βαθμός Κατάταξης •Ένας υποψήφιος-τελειόφοιτος μπορεί να εξεταστεί για σκοπούς πρόσβασης / κατάταξης σε μαθήματα που έχει διδαχθεί στη Γ΄ τάξη. •Θα έχει όμως το δικαίωμα, αν επιθυμεί: –να δηλώσει ως εξεταζόμενο και 1 μόνο μάθημα που δεν το έχει διδαχθεί στο σχολείο.

35 Καταρτισμός Προγράμματος •Σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο μαθητής. –Άμεση Επαγγελματική Εργοδότηση –Σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση •Κύπρο ή Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα •Κύπρο σε ιδιωτικά πανεπιστήμια/κολέγια •Άλλες Χώρες εξωτερικού •Σύστημα ομογενών

36 Καταρτισμός Προγράμματος •Πέντε βασικά βήματα για επιλογή μαθημάτων –Θέματα σπουδών ή/και επαγγέλματα που ενδιαφέρουν το μαθητή –Επιστημονικά Πεδία που ανήκουν τα θέματα αυτά –Εξεταζόμενα μαθήματα που απατούνται για κάθε Πεδίο (Κύπρο και Ελλάδα) –Μαθήματα Γ΄ τάξης –Μαθήματα Β΄ τάξης

37 Πως χρησιμοποιούμε το πληροφοριακό υλικό

38 Καταρτισμός προγράμματος Σημείωσε τα θέματα σπουδών ή/και επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν:

39 Ενημέρωση για τα θέματα σπουδών •Έρευνα στο Διαδίκτυο –Ιστοσελίδες Πανεπιστημίων –Υπηρεσία Εξετάσεων  Διαδραστικό Λογισμικό Βοήθημα Ιστοσελίδα –Λυκείου Ακροπόλεως  Γραφείο ΣΕΑ •Εκπαιδευτική Έκθεση •Δοκίμια αυτογνωσίας http://lyk-akropoli-lef.schools.ac.cy

40

41 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο Δημόσια Παγκύπριες Εξετάσεις – Βαθμό Πρόσβασης Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στρατιωτικές Σχολές (Ελλάδα) Εξετάσεις κάθε σχολής Αστυνομική Ακαδημία Σχολή Ξεναγών Δασικό Κολέγιο Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Ελλάδα) Ιδιωτική Απολυτήριο Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Ιδιωτικά Κολέγια

42 Καταρτισμός προγράμματος Χρησιμοποιώντας το βιβλίο «Παγκύπριες Εξετάσεις – Επιστημονικά Παιδία & Πλαίσια Πρόσβασης» βρες σε ποια Επιστημονικά Πεδία ανήκουν τα θέματα σπουδών που έγραψες 1.Πεδίο ……………........ 2. Πεδίο……………........ Για όσους ενδιαφέρονται για τα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

43  Επιστημονικά Πεδία  Πλαίσια Πρόσβασης

44 Αρχιτεκτονική Νομική Ιατρική Παιδαγωγικά Χημεία Ψυχολογία Νοσηλευτική Λογιστική Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Μαθηματικά Μηχανολογία Οικονομικά Θέματα Σπουδών Φιλολογία

45 Αρχιτεκτονική Νομική Ιατρική Παιδαγωγικά Χημεία Ψυχολογία Νοσηλευτική Λογιστική Ηλεκτρονικοί ΥπολογιστέςΜαθηματικά Μηχανολογία Οικονομικά Θέματα Σπουδών Φιλολογία 5 ομάδες  Επιστημονικά Πεδία Ανθρωπιστικών Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Θετικών Επιστημών Επιστημών Υγείας Τεχνολογικών Επιστημών Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

46 Κατάταξη Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

47 Καταρτισμός προγράμματος Χρησιμοποιώντας το βιβλίο «Παγκύπριες Εξετάσεις – Επιστημονικά Πεδία & Πλαίσια Πρόσβασης» σελίδα 15 βρες τα Πλαίσια Πρόσβασης για το κάθε Επιστημονικό Πεδίο

48 Εξεταζόμενα Μαθήματα- Πλαίσια Πρόσβασης

49 Παράδειγμα •Στόχος μαθητή: –Σπουδές Νομική •Εξετάσεις : 1 ο Επιστημονικό Πεδίο, Πλαίσιο 7

50 Παράδειγμα •Και σπουδές Οικονομικών στο Παν. Κύπρου •Εξετάσεις : 5 ο Επιστημονικό Πεδίο, Πλαίσιο 23

51 Παράδειγμα – Συνδυασμός Πλαισίων 2 ο Επιστημονικό Πεδίο π.χ. Μαθηματικά 4 ο Επιστημονικό Πεδίο π.χ. Μηχανολογία

52 Διαδραστικό Πρόγραμμα •Ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού –www.moec.gov.cy •Ιστοσελίδα σχολείου –Χρήσιμες Συνδέσεις •Διαδραστικό Λογισμικό Βοήθημα

53 Παράδειγμα Σπουδές σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο εξωτερικό στη Λογιστική Γ΄ Τάξη 1. 2. 3. 4. Β΄ Τάξη 1. 2. 3. ή 4. Λογιστική Αγγλικά ή Πληροφορική ή Πολιτική Οικονομία ή Τεχνική Πωλήσεων ή Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά Μαθηματικά ή Χρηματοοικονομικά Λογιστική Εμπορικά Αγγλικά ή Πληροφορική ή Οικονομία και Τουρισμός Προσφέρονται μόνο στη Γ΄ τάξη - Συναφή Μαθήματα

54 Καταρτισμός προγράμματος Επέλεξε τα 4 4ωρα μαθήματα της Γ’ τάξης που χρειάζεσαι Επέλεξε 4 μαθήματα 1.1. 2.2. 3.3. 4.4.

55 Καταρτισμός προγράμματος Επέλεξε 4 μαθήματα Γ’ τάξης 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. Εξεταζόμενα μαθήματα (1 ο Επιστημονικό Πεδίο – Πλαίσιο 8) : 1.Νέα Ελληνικά 2.Ιστορία 3.Αρχαία Ελληνικά 4.Λατινικά Μαθηματικά ή Μαθηματικά κ.κ Πολιτική Οικονομία Ξένη Γλώσσα Βιολογία Ιστορία Αρχαία Ελληνικά Λατινικά _________________ (Κοινός Κορμός)

56 Καταρτισμός προγράμματος Επέλεξε τα 3 ή 4 4ωρα μαθήματα της Β’ τάξης 1.1. 2.2. 3.3. ή 4.4.

57 Καταρτισμός προγράμματος 1.1. 2.2. 3.3. ή 4.4. Β΄ Τάξη Επέλεξε 4 μαθήματα Γ’ τάξης 1.Ιστορία 2.Αρχαία 3. Λατινικά 4. ______________ Αρχαία Λατινικά Ιστορία

58 Στην επιλογή των μαθημάτων

59 Για περιμένετε ένα λεπτό! Μα χθες δεν μας είπατε ότι το Χ ισούται με δύο; Επίδοση

60 Ομογενείς - με ελληνική καταγωγή •Για Πανεπιστήμια Κύπρου –Περιορισμοί πρόσβασης •Για Ελλάδα –Μετρά ο γενικός του απολυτηρίου και –εξέταση στα Νέα Ελληνικά •Μερικά τμήματα : ειδικό μάθημα (π.χ. Σχέδιο για Αρχιτεκτονική) •Εξαίρεση –Στρατιωτικές Σχολές –Αστυνομική Ακαδημία

61 Σπουδές σε άλλες χώρες •Δίδακτρα ; •Δάνειο •Έτη σπουδών •Γνώση της γλώσσας διδασκαλίας –Foundation γλώσσας •Επιπρόσθετες εξετάσεις (π.χ. GCE A´ Level, SAT) •Επιλεγόμενα Μαθήματα –Σχετικά με το θέμα σπουδών

62 Αν δυσκολεύεστε να με ακολουθήσετε ή ξεχάσετε….

63 Σημείωσε τα θέματα σπουδών ή/και επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν: 1……………………………… 2……………………………… 3……………............................ 4……………………………… Άλλες Χώρες Ψάξε για πληροφοριακό υλικό : Αγγλία British Council (τηλ.22585000) Αμερική Fulbright (τηλ. 22669757) Ρωσία Ρωσικό Μορφωτικό Κέντρο (τηλ. 22761607) Ουγγαρία Πρεσβεία (τηλ. 22459130) Γαλλία Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο (τηλ. 22459333) Γερμανία Goethe (τηλ. 22674608) Ιταλία Πρεσβεία (τηλ. 22357635) κ.τ.λ.  Αστυνομική Ακαδημία (τηλ.22808080)  Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (τηλ.22802188)  Δασικό Κολέγιο (τηλ.25813606)  Σχολή Ξεναγών (τηλ.22691100)  Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας (25823701) Έλεγξε αν ο κλάδος που θα ακολουθήσεις είναι πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος (www.moec.gov.cy  Σ.ΕΚ.Α.Π.) Δημόσιες Σχολές στην Κύπρο Επιλογή μαθημάτων ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που σκέφτεσαι να ακολουθήσεις Επιλογή μαθημάτων με βάση τις πληροφορίες από το βιβλίο «Μεταλυκειακές Σπουδές σε Δημόσιες Σχολές της Κύπρου» ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ Επιλογή μαθημάτων ανάλογα με το τι θα σου είναι χρήσιμο στην καριέρα σου Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια στην Κύπρο  Πανεπιστήμιο Κύπρου  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)  Στρατιωτικές Σχολές  ΑΞΙΚ Επιλογή μαθημάτων σύμφωνα με τους περιορισμούς πρόσβασης Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μετά το Λύκειο Κύπρου Ελλάδας  Πανεπιστήμια ΑΑΕΙ  Πολυτεχνία  ΤΕΙ Επιλογή μαθημάτων ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που σκέφτεσαι να ακολουθήσεις

64 Σημείωσε τα θέματα σπουδών ή/και επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν: 1……………………………… 2……………………………… 3……………............................ 4……………………………… Άλλες Χώρες Ψάξε για πληροφοριακό υλικό : Αγγλία British Council (τηλ.22585000) Αμερική Fulbright (τηλ. 22669757) Ρωσία Ρωσικό Μορφωτικό Κέντρο (τηλ. 22761607) Ουγγαρία Πρεσβεία (τηλ. 22459130) Γαλλία Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο (τηλ. 22459333) Γερμανία Goethe (τηλ. 22674608) Ιταλία Πρεσβεία (τηλ. 22357635) κ.τ.λ.  Αστυνομική Ακαδημία (τηλ.22808080)  Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (τηλ.22802188)  Δασικό Κολέγιο (τηλ.25813606)  Σχολή Ξεναγών (τηλ.22691100)  Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας (25823701) Έλεγξε αν ο κλάδος που θα ακολουθήσεις είναι πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος (www.moec.gov.cy  Σ.ΕΚ.Α.Π.) Δημόσιες Σχολές στην Κύπρο Επιλογή μαθημάτων ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που σκέφτεσαι να ακολουθήσεις Επιλογή μαθημάτων με βάση τις πληροφορίες από το βιβλίο «Μεταλυκειακές Σπουδές σε Δημόσιες Σχολές της Κύπρου» ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ Επιλογή μαθημάτων ανάλογα με το τι θα σου είναι χρήσιμο στην καριέρα σου Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια στην Κύπρο  Πανεπιστήμιο Κύπρου  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)  Στρατιωτικές Σχολές  ΑΞΙΚ Επιλογή μαθημάτων σύμφωνα με τους περιορισμούς πρόσβασης Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μετά το Λύκειο Κύπρου Ελλάδας  Πανεπιστήμια ΑΑΕΙ  Πολυτεχνία  ΤΕΙ Επιλογή μαθημάτων ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που σκέφτεσαι να ακολουθήσεις

65 Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

66 Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή


Κατέβασμα ppt "ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google