Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημήτριος Κ. Καραμανωλάκης[1], James Allan[2], Philippe C.R. Grange[1], Johan Poulsen[1,3]. Ουρολογικές Κλινικές του [1] KING’S COLLEGE HOSPITAL. Denmark.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημήτριος Κ. Καραμανωλάκης[1], James Allan[2], Philippe C.R. Grange[1], Johan Poulsen[1,3]. Ουρολογικές Κλινικές του [1] KING’S COLLEGE HOSPITAL. Denmark."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημήτριος Κ. Καραμανωλάκης[1], James Allan[2], Philippe C.R. Grange[1], Johan Poulsen[1,3]. Ουρολογικές Κλινικές του [1] KING’S COLLEGE HOSPITAL. Denmark Hill, LONDON, [2] Bury StEdmunds, CAMBRIDGESHIRE, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ & [3] Aalborg University Hospital, ΑALBORG, ΔΑΝΙΑ. Δημήτριος Κ. Καραμανωλάκης[1], James Allan[2], Philippe C.R. Grange[1], Johan Poulsen[1,3]. Ουρολογικές Κλινικές του [1] KING’S COLLEGE HOSPITAL. Denmark Hill, LONDON, [2] Bury StEdmunds, CAMBRIDGESHIRE, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ & [3] Aalborg University Hospital, ΑALBORG, ΔΑΝΙΑ. Παρουσιάζουμε την εμπειρία της ομάδος μας, σχετικά με την αντιμετώπιση των συμπτωματικών υπολλειμάτων του ουραχού (Υ.Ο.), με λαπαροσκοπική προσέγγιση. Οκτώ ασθενείς (μέση ηλικία: 26 έτη, εύρος: 2-43), υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική αφαίρεση του Υ.Ο μεταξύ 2001 και 2005. Χρησιμοποιήθηκαν τρία ports παρόλο που η θέση τους διέφερε λόγω της εξέλιξης της τεχνικής μας. Η τελειότερη τοποθέτηση τους είναι και των τριών περιφερικά και παράλληλα στην θήκη του αριστερού ορθού κοιλιακού μυός. Ο Υ.Ο. κινητοποιήθηκε και απολινώθηκε από τον ομφαλό μέχρι την οροφή της ουροδόχου κύστεως και αφαιρέθηκε en-block. Αυτοσυγγρατούμενος απλός καθετήρας τύπου Foley 16Fr τοποθετήθηκε για μία εβδομάδα. Παρόλο τον μικρό αριθμό των ασθενών της σειράς μας, η επέμβαση φαίνεται ότι είναι μια ασφαλής και επιτυχής μέθοδος για την αντιμετώπιση επιπλεγμένου Υ.Ο., με άριστα αποτελέσματα μετεγχειρητικά. Ο αριθμός των επιπλοκών δεν είναι μεγαλύτερος από την ανοικτή επέμβαση και συνήθως οφείλεται στο σημείο τοποθέτησης των port. Παρόλο την μικρή πιθανότητα ελλειπούς αφαίρεσης, η μειωμένη νοσηρότητα και η συντομότερη νοσηλεία μαζί με το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα κλίνουν υπέρ της. Η θέση του ασθενούς είναι υπό γενική αναισθησία, decubitus dorsalis και Trendelenburg, όσο ενδείκνειται. 16Fr Foley τοποθετήθηκε στην ουροδόχο κύστη. Μετά την κένωση των ούρων η κύστη διαστέλεται με το αέριο και αποκλείστηκε. Χρησιμοποιείθηκαν 3 ports (ένα 12mm, και 2x5mm), τα οποία κατά το τελευταίο διάστημα τοποθετήθηκαν όπως στην Εικόνα 2. Το κεντρικό τοποθετήθηκε με την μέθοδο Hasson αλλά τελευταία με την “pop technique” και τα υπόλοιπα υπό όραση. Το πνευμοπεριτόνεο διατηρείται σε 12mmHg. Το λαπαροσκόπιο είναι 0° ή 30° ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού. Μετά από την επόπτευση του χώρου και την αναγνώριση των δομών, η κινητοποίηση του έγινε με κάποιο από τα τελευταίας τεχνολογίας ψαλίδια/διαθερμίες που κάνουν χρήση των υπερήχων (Ultracision® Johnson&Johnson, ACE-Harmonic® scalpel Ethicon, LCS-C5® Ethicon, κλπ). Η παρασκευή του χώρου του Retzious ήταν τόση όσο να γίνει τεχνικά πιο εύκολη η μερική κυστεκτομή. Τελικά έγινε η συρραφή της ουροδόχου με συνεχή ραφή με απορροφήσιμο 3-0 Poliglecaprone 25 monofilament, σε δύο στρώματα. Η πλήρωση της κύστης με 300ml φυσιολογικό ορό απέδειξε την υδατοστεγή συρραφή. Παροχέτευση κατά Robinson των 14Fr αφέθηκε για 24-48 ώρες στο Douglas. Ουδείς από τους ασθενείς χρειάστηκε μετεγχειρητικά συνεχή έκπλυση της ουροδόχου ή αφαίρεση αιμοπηγμάτων. Το χειρουργικό παρασκεύασμα αφαιρέθηκε ακέραιο από τον ομφαλό με μικρή τομή και κατά τις τελευταίες επεμβάσεις με αφαίρεση και πλαστική επανακατασκευή του ομφαλού. Η αποκατάσταση των κοιλιακών τοιχωμάτων του σημείου εισόδου του 12mm port έγινε με J-needle 2-0 Vicryl και ενδοδερμική ραφή. Μεγάλο τμήμα της επέμβασης έγινε με τα τελευταίας τεχνολογίας ψαλίδια/διαθερμίες από διάφορες εταιρείες (και μια αναλώσιμη λαπαροσκοπική αναρρώφηση/συσκευή έκπλυσης) που αποδεικνύονται ότι είναι «Ελβετικός Σουγιάς» (λαβίδα, ψαλίδι, διαθερμία, κλπ), δίνοντας την ευκαιρία για τέλεια ποιότητα όρασης αφού εγγυώνται την ανίμακτη διεξαγωγή της επέμβασης. Το Foley απομακρύνθηκε μετά από μία εβδομάδα. Η θέση του ασθενούς είναι υπό γενική αναισθησία, decubitus dorsalis και Trendelenburg, όσο ενδείκνειται. 16Fr Foley τοποθετήθηκε στην ουροδόχο κύστη. Μετά την κένωση των ούρων η κύστη διαστέλεται με το αέριο και αποκλείστηκε. Χρησιμοποιείθηκαν 3 ports (ένα 12mm, και 2x5mm), τα οποία κατά το τελευταίο διάστημα τοποθετήθηκαν όπως στην Εικόνα 2. Το κεντρικό τοποθετήθηκε με την μέθοδο Hasson αλλά τελευταία με την “pop technique” και τα υπόλοιπα υπό όραση. Το πνευμοπεριτόνεο διατηρείται σε 12mmHg. Το λαπαροσκόπιο είναι 0° ή 30° ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού. Μετά από την επόπτευση του χώρου και την αναγνώριση των δομών, η κινητοποίηση του έγινε με κάποιο από τα τελευταίας τεχνολογίας ψαλίδια/διαθερμίες που κάνουν χρήση των υπερήχων (Ultracision® Johnson&Johnson, ACE-Harmonic® scalpel Ethicon, LCS-C5® Ethicon, κλπ). Η παρασκευή του χώρου του Retzious ήταν τόση όσο να γίνει τεχνικά πιο εύκολη η μερική κυστεκτομή. Τελικά έγινε η συρραφή της ουροδόχου με συνεχή ραφή με απορροφήσιμο 3-0 Poliglecaprone 25 monofilament, σε δύο στρώματα. Η πλήρωση της κύστης με 300ml φυσιολογικό ορό απέδειξε την υδατοστεγή συρραφή. Παροχέτευση κατά Robinson των 14Fr αφέθηκε για 24-48 ώρες στο Douglas. Ουδείς από τους ασθενείς χρειάστηκε μετεγχειρητικά συνεχή έκπλυση της ουροδόχου ή αφαίρεση αιμοπηγμάτων. Το χειρουργικό παρασκεύασμα αφαιρέθηκε ακέραιο από τον ομφαλό με μικρή τομή και κατά τις τελευταίες επεμβάσεις με αφαίρεση και πλαστική επανακατασκευή του ομφαλού. Η αποκατάσταση των κοιλιακών τοιχωμάτων του σημείου εισόδου του 12mm port έγινε με J-needle 2-0 Vicryl και ενδοδερμική ραφή. Μεγάλο τμήμα της επέμβασης έγινε με τα τελευταίας τεχνολογίας ψαλίδια/διαθερμίες από διάφορες εταιρείες (και μια αναλώσιμη λαπαροσκοπική αναρρώφηση/συσκευή έκπλυσης) που αποδεικνύονται ότι είναι «Ελβετικός Σουγιάς» (λαβίδα, ψαλίδι, διαθερμία, κλπ), δίνοντας την ευκαιρία για τέλεια ποιότητα όρασης αφού εγγυώνται την ανίμακτη διεξαγωγή της επέμβασης. Το Foley απομακρύνθηκε μετά από μία εβδομάδα. Και οι 8 ασθενείς δεν είχαν άμμεσες επιπλοκές και η απώλεια αίματος ήταν ελάχιστη. Η μέγιστη παραμονή στο νοσοκομείο ήταν 3 ημέρες. Ένας ασθενής ανέπτυξε μικρό περιομφαλικό αιμάτωμα που απορροφήθηκε αυτόματα και ένας άλλος επίμονη έκκριση από την ομφάλια τομή 1 μήνα μετά την επέμβαση που συνεχίστηκε διακοπτώμενη για 2 έτη και οδηγήθηκε σε συμπληρωματική αφαίρεση ιστού. Όλα τα ιστολογικά πορίσματα των παρασκευασμάτων περιέγραφαν καλοήθη ιστό.


Κατέβασμα ppt "Δημήτριος Κ. Καραμανωλάκης[1], James Allan[2], Philippe C.R. Grange[1], Johan Poulsen[1,3]. Ουρολογικές Κλινικές του [1] KING’S COLLEGE HOSPITAL. Denmark."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google