Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρονολογικές Τεχνικές Φωταύγειας: το Παρόν και το Μέλλον της Έρευνας Δρ. Ν. Ζαχαριάς Χημ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρονολογικές Τεχνικές Φωταύγειας: το Παρόν και το Μέλλον της Έρευνας Δρ. Ν. Ζαχαριάς Χημ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρονολογικές Τεχνικές Φωταύγειας: το Παρόν και το Μέλλον της Έρευνας Δρ. Ν. Ζαχαριάς Χημ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος zacharias@ims.demokritos.gr Summer School 2005

2 Eνεργειακό Διάγραμμα μονωτές ή ημιαγωγοί προσδεθείτε... και μην κοιμάστε

3 Χρονολογικές Τεχνικές Φωταύγειας: Θερμοφωταύγεια (ΘΦ), Oπτικά Διεγερμένη Φωταύγεια (OΔΦ) ΘΦ, 40 χρόνια έρευνας και εφαρμογών 1964 1974 κεραμικά θερμασμένα υλικά (ηφαιστειακά, πυριτόλιθοι) 1985 ιζήματα (αιολικά, σπηλαιοθέματα, κελύφη, σκωρίες,...

4 ΟΔΦ, 20 χρόνια παρουσίας, πολλές προσδοκίες συνδυασμένες ΘΦ/ΟΔΦ χρονολογήσεις (τελευταία 10 χρόνια) και ΕSR / ραδιοάνθρακα / σειρές ουρανίου και περισσότερα των 100 άρθρα /έτος σε περιοδικά με κρίση 1985 Ηλικίες από 50 – 1,2 εκατομύρια χρόνια ιζήματα (όλα), ηφαιστειακό υλικό, κονιάματα, κεραμικά …

5 σήματα ΘΦ σήματα ΟΔΦ

6 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Dating AGE=D e /DR Protocols -πολυ-οροκτολογικό κλάσμα (‘foil technique’) -‘μεγάλοι’ κόκκοι (χαλαζία, αστρίων) προσθετική μέθοδος -τεχνική ενός δείγματος (SAR) Dosimetry DR = D α +D β +D γ +D cos α-counting (‘τεχνική ζευγών’ ‘PIPS/TSAC’) δοσιμετρία φωσφόρων / φορητά σπινθηρόμετρα (NaI)

7 πρωτόκολλα ΘΦ foil technique SAR (πολυορυκτολογικό) (για αυθεντικότητες) (για αυθεντικότητες)

8 ανάπτυξη μεθοδολογίας για έλεγχο αυθεντικότητας μαρμάρινων αντικειμένων βασίζεται στον καθορισμό του ρυθμού ελλάτωσης της έντασης ΘΦ ανάλογα μα το βάθος/πάχος δείγματος σε συνδυασμό με την κοκκομετρία του υλικού δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα αυθεντικότητας μαρμάρινων αντικειμένων και μνημείων

9 Διάγραμμα και συσκευή ΘΦ / ΟΔΦ

10 Ιζήματα Θίνες (well bleached formations) Λούτσα, Αττική ΘΦ και ΟΔΦ

11 μετρήσεις ρυθμού δόσης Age = ED (σήμα φωταύγειας, Gy) / Ρυθμός δόσης (mGy/a = άθροισμα εωτερικής και εξωτερικής) 2. Αφαιρετικό μοντέλο (e.g. Vogel J.C., Wintle, A.G., J. of Arch. Sci. 26, 729-733, 1999) σημαντικά: υγρασία? και U, Th κινητικότητα 1. Ανίχνευση ανισορροπίας / διόρθωση Michael, C.T. Zacharias, N., Nuclear Instruments and Methods, 439, 167-177, 2000 λύση

12 PIPS α-counting (υπολογισμοί για περιεκτικότητα σε U και Th) Πλεονεκτήματα •Ακρίβεια, γρηγορότεροι υπολογισμοί •Υπολογισμοί συγκεντώσεων συγκεκριμένων νουκλιδίων •Allows the detection of secular desequilibrium in the samples. •A software program has been developed and will be made available.

13

14 χρήση φωσφόρων για την περιβαλλοντική δόση Αl2O3:C

15 Νέες Εφαρμογές Shells απολιθωμένα ασβεστιτικά κελύφη από την περιοχή Περαχώρας, Λουτρακίου

16 Κονιάματα ΟΔΦ (blue light stimulation / UV detection) Σε δείγματα χαλαζία Και ΘΦ (foil technique) σε κεραμικό θραύσμα συνδεδεμένο με το κονίαμα Βυζανινό οικοδόμημα 12ος αι. μ.Χ.

17 χημική ανάλυση του Κομμού, του Κομμού,Κρήτης επιστροφή στα κεραμικά...

18 πιθανοί τρόποι διαφυγής καλίου

19 Συμμετοχή Καλίου – Χρονολογικές Αποκλίσεις

20

21 κεραμική ρωμαικών χρόνων Βαρκελώνη, Ισπανία

22 συσχέτιση συγκεντρώσεων καλίου – νατρίου και εμφάνισης ζεολίθου

23 Ηλικία = D e /DR Ηλικία DR= DR ini t 1 + DR fin t 2 Ηλικία K ave = t 1 K ini + t 2 K fin t 1 = Ηλικία (Κ ave – K fin )/(K ini -K fin ) υπολογισμός περιόδου μη-αλλοίωσης χημικής σύστασης

24 πορεία χρονολόγησης – υπολογισμός περιόδου ‘μη αλλοίωσης’

25 χρονολόγηση με ΘΦ αρχαιομεταλλουργικών φούρνων μεγάλα δείγματα (4-5 cm) - αλλαγές ευαισθησίας - ενδείξεις για διαφυγή καλίου προτεινόμενη προσέγγιση: επιλογή κατάλληλων στοιβάδων

26 ξεχωριστές.. (imaginative Applications tsunami? Beach-Rocks (ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί Aνάβυσος Αττική tsunami sedimentation on the SE coast of Australia (1-3 ka).. Bryant, E.A., Young, R.W., Price, D.M., Quat. Sci. Reviews, 13, 209-223, 1992 tsunami in Tunisia, the ages suggest an episode from oxygen isotope 5e Wood, P.B., Quat. Geochronology, 13, 513-516, 1994 a TL age of 260±50 years, indicating the Lisbon earthquake of 1755 Dawson, A.G., Hindson, R., Andrale, C., Freitas, C., The Holocene 5, 209-215, 1995

27 Xρήση τεχνικών Φωταύγειας σε ερωτήματα προέλευσης αρχαιολογικού και γεωλογικού υλικού π.χ. πυριτόλιθοι, οψιανοί, ψηφίδες, κ.α. Διαχωρισμός γεωλογικών θέσεων κοιτασμάτων στεατίτη (Κρήτη, U.K.)

28 με μιά ματιά

29 telling the word … Τεχνικές του ενός κόκκου – δείγματος Spatial Resolution Technique: η επανάσταση στις χρονολογήσες φωταύγειας διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε κάθε περίπτωση from dawn till night Καλό Καλοκαίρι.....


Κατέβασμα ppt "Χρονολογικές Τεχνικές Φωταύγειας: το Παρόν και το Μέλλον της Έρευνας Δρ. Ν. Ζαχαριάς Χημ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google