Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βίκυ Μυρώνη Δρ. Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ 18 Νοεμβριου 2010 7η Εισήγηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βίκυ Μυρώνη Δρ. Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ 18 Νοεμβριου 2010 7η Εισήγηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βίκυ Μυρώνη Δρ. Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ e-mail: myroni@csd.auth.gr 18 Νοεμβριου 2010 7η Εισήγηση

2 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το κείμενο περιγράφει το σύνολο της ζητούμενης τεχνικής λύσης που ζητείται και περιλαμβάνει την καταγραφή των απαιτήσεων ενός ολοκληρωμένου συστήματος που εξυπηρετεί έναν ορισμένο στόχο (π.χ. αφορά την συμμετοχή των πολιτών σε διαβουλεύσεις και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες)

3 3 Στόχος ανάπτυξη μίας Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης και Συμμετοχής που θα αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες των ΤΠΕ και θα συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη συμμετοχή και επικοινωνία των πολιτών με τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ενδυναμώνοντας την τοπική κοινότητα.

4 4 Απαιτούμενες ενέργειες (1/2) •Δημιουργία μοντέλου διαβούλευσης μεταξύ της ΝΑ και των πολιτών και μεθοδολογίας υποστήριξης του. •Προμήθεια μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εφαρμογών ηλεκτρονικής συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση, συμμετοχή και διαβούλευση των πολιτών •Προμήθεια/ Ανάπτυξη συστήματος πολιτικής μνήμης για την σημασιολογική διαχείριση και αποθήκευση του συνολικού περιεχομένου της πλατφόρμας

5 5 Αναλυτικότερα (1/2) •Δημιουργία μοντέλου διαβούλευσης μεταξύ της ΝΑ και των πολιτών και μεθοδολογίας υποστήριξης του. • Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας εφαρμογών ηλεκτρονικής συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση, συμμετοχή και διαβούλευση των πολιτών • Ανάπτυξη του κατάλληλου περιεχομένου και τακτική ενημέρωση της πλατφόρμας

6 6 Αναλυτικότερα (2/2) •Ενέργειες υποστήριξης σε επιχειρησιακό επίπεδο για την βέλτιστη λειτουργία της πλατφόρμας (διενέργεια και υποστήριξη πιλοτικών διαβουλεύσεων, εκπαίδευση, συντήρηση, περιεχόμενο, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη κτλ) • Δικτυακή Πύλη - Φιλοξενία / δημιουργία ιστοσελίδων, e-forums κλπ

7 7 Απαιτούμενες ενέργειες (2/2) •Ανάπτυξη του κατάλληλου περιεχομένου και τακτική ενημέρωση της πλατφόρμας •Επικοινωνία μέσω προώθησης για την προσέλκυση συμμετεχόντων, διάχυση αποτελεσμάτων, ημερίδες κλπ •Ενέργειες υποστήριξης σε επιχειρησιακό επίπεδο για την βέλτιστη λειτουργία της πλατφόρμας (εκπαίδευση, περιεχόμενο, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη κτλ)

8 8 Εμπλεκόμενοι φορείς (τμήματα) •Οι εμπλεκόμενοι φορείς στο έργο είναι οι ακόλουθοι: •Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και όλοι οι εποπτευόμενο φορείς αυτής •Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, ¨Ψηφιακή Σύγκλιση • Η τοπική κοινωνία που θα συμμετέχει στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης και Συμμετοχής

9 9 Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας •Ένα πρώτο επίπεδο που συγκεντρώνει τα δεδομένα του συστήματος (π.χ. σε βάσεις δεδομένων, αποθετήρια αρχείων κτλ). •Ένα δεύτερο επίπεδο το οποίο παρέχει τη σημασιολογική υποδομή του συστήματος. •Ένα τρίτο επίπεδο, το επίπεδο εφαρμογών, που παρέχει τον κεντρικό πυρήνα του συστήματος όσον αφορά στη λειτουργικότητα του. •Ένα τέταρτο επίπεδο το οποίο επιτρέπει την παρουσίαση και πρόσβαση στις υπηρεσίες στους πολίτες, διαχειριστές και moderators.

10 10 Σκοπός Το παρόν έργο έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως προς τους πολίτες μέσω σύγχρονων τεχνολογικά καναλιών, τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών του Νομού.

11 11

12 12 Προδιαγραφές Διεπαφής Χρήστη(1/5) •Στο σύστημα που θα αναπτυχθεί οι χρήστες θα έρχονται σε επαφή με το σύστημα μέσω της διαδικτυακής πύλης, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής σχεδιαστικές αρχές: •Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ).

13 13 Προδιαγραφές Διεπαφής Χρήστη(2/5) •Διεπαφή βασισμένη σε τεχνολογίες Διαδικτύου: Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω web interface, ενώ η διεπαφή θα πρέπει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες των τεχνολογιών διεπαφών, με βάση την τεχνολογία AJAX.

14 14 Προδιαγραφές Διεπαφής Χρήστη(3/5) •Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω περισσοτέρων του ενός από τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari κλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογών με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων πλοήγησης (plug ins). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C) όπως CSS, HTML 4.01, XHTML 1.0 κλπ.

15 15 Προδιαγραφές Διεπαφής Χρήστη(4/5) •Διαφάνεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτομέρειες του πληροφοριακού συστήματος. •oΣυνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες.

16 16 Προδιαγραφές Διεπαφής Χρήστη(5/5) •Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να μην νομίσει ότι το σύστημα δεν αποκρίνεται

17 17 Ποσοστιαία κατανομή θέσεων με βάση το επάγγελμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΟΣΟΣΤΟ (%) Καθηγητής ΔΕ 29,1 Χειριστής Η/Υ 20,4 Δεν αναφέρεται 14,7 Προγραμματιστής Η/Υ 8,6 Άλλα επαγγέλματα 7,6 Τεχνικός Η/Υ 3,1 Μηχανικός Η/Υ 2,6 Καθηγητής ΑΕΙ/ΤΕΙ 2,5 Καθηγητής στον Ιδιωτικό Τομέα 2,0 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών & δικτύων 1,7 Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων 1,7 Πληροφορικός 1,3 Προγραμματιστής / Σχεδιαστής Διαδικτύου 1,0 Μηχανικός Λογισμικού 0,8 Ειδικός Μηχανογράφησης 0,8

18 18 Ποσοστιαία κατανομή θέσεων με βάση το επάγγελμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΟΣΟΣΤΟ (%) Διαχειριστής Συστημάτων0,4 Αναλυτής Συστημάτων0,3 Τεχνικός Ασφάλειας & Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων0,3 Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων0,2 Διαχειριστής Δικτύων0,2 Υπεύθυνος Πωλήσεων Προϊόντων Πληροφορικής0,2 Αναλυτής Εφαρμογών0,1 Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)0,1 Ειδικός Πολυμέσων0,1 Ειδικός Υποστήριξης Λογισμικού0,1 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων0,1 Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής0,1 Προγραμματιστής Συστημάτων < 0,1 Διαχειριστής Συστημάτων UNIX < 0,1 Υπεύθυνος Ποιότητας Λογισμικού < 0,1

19 19 Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταβλητών ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΤΟΠΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΤΥΧΙΟ  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΤΟΠΟΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΠΕ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

20 20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βίκυ Μυρώνη Δρ. Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ 18 Νοεμβριου 2010 7η Εισήγηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google