Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 1 Κοινωνιολογία Οι Βασικές Έννοιες Michael Hughes Carolyn J. Kroehler.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 1 Κοινωνιολογία Οι Βασικές Έννοιες Michael Hughes Carolyn J. Kroehler."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 1 Κοινωνιολογία Οι Βασικές Έννοιες Michael Hughes Carolyn J. Kroehler

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 2 Κεφάλαιο 13 Κοινωνική Αλλαγή Περίληψη Κεφαλαίου  Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής  Συλλογική Συμπεριφορά Συλλογική Συμπεριφορά  Κοινωνικά Κινήματα Κοινωνικά Κινήματα  Μελλοντικές Προοπτικές Μελλοντικές Προοπτικές

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 3 Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής Κοινωνική Αλλαγή  Μείζονες μεταβολές στον πολιτισμό, στις κοινωνικές δομές και στην κοινωνική συμπεριφορά που λαμβάνουν χώρα σταδιακά

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 4 Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής Τα Αίτια της Κοινωνικής Αλλαγής  Φυσικό Περιβάλλον  Πληθυσμός  Σύγκρουση για τους Πόρους και τις Αξίες  Στήριξη των Αξιών και των Προτύπων

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 5 Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής  Καινοτομία  Ανακάλυψη – προσθήκη νέου στοιχείου στην υπάρχουσα γνώση  Εφεύρεση – αξιοποίηση της υφιστάμενης γνώσης με νέο και καινοτόμο τρόπο  Διάχυση – η διαδικασία μέσω της οποίας μεταβιβάζονται ή μεταδίδονται τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και στοιχεία από μια κοινωνία ή κοινωνική ομάδα σε μια άλλη

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 6 Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής  Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  Η διαδικασία της διάχυσης διευκολύνεται από τη συνεχή ροή πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ, οι οποίες δεν γνωρίζουν εθνικά, ταξικά ή οικονομικά σύνορα

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 7 Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής Προσεγγίσεις για την Κοινωνική Αλλαγή  Εξελικτικές Προσεγγίσεις  Κυριαρχούσαν στην κοινωνιολογική σκέψη τον 19 ο αιώνα  Οι σύγχρονες θεωρίες ακολουθούν μια πολυγραμμική προσέγγιση

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 8 Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής  Κυκλικές Προσεγγίσεις  Εξέταση των σταδίων ακμής και παρακμής των πολιτισμών  Toynbee – οι πολιτισμοί ακμάζουν καθώς προσπαθούν να αντεπεξέλθουν σε προκλήσεις  Λειτουργικές Προσεγγίσεις  Πολιτισμική υστέρηση – ο μη υλικός πολιτισμός καλείται να προσαρμοστεί ή να αντιδράσει στις αλλαγές που συντελούνται στον υλικό πολιτισμό, οπότε προκύπτει μια χρονική ανακολουθία

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 9 Ένας Κόσμος Συνεχούς Αλλαγής  Συγκρουσιακές Προσεγγίσεις  Η βασική πηγή της κοινωνικής αλλαγής είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα σε ανταγωνιστικές ομάδες

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 10 Συλλογική Συμπεριφορά  Συλλογικές συμπεριφορές – κοινοί και σχετικά αυθόρμητοι και ανοργάνωτοι τόποι σκέψης, συναισθήματος και συμπεριφοράς που αναπτύσσονται μεταξύ μεγάλων αριθμών ανθρώπων

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 11 Συλλογική Συμπεριφορά Μορφές Συλλογικής Συμπεριφοράς  Φήμες – οι δύσκολα επαληθεύσιμες πληροφορίες που διαδίδονται ταχύτατα από στόμα σε στόμα

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 12 Συλλογική Συμπεριφορά  Μόδες και Εφήμερες Τάσεις  Μόδα – μια συνήθεια με μικρή διάρκεια, η οποία κατακτά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας  Εφήμερη τάση – μια συνήθεια με μικρή διάρκεια, την οποία ακολουθεί μια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού  Μανία – οι εφήμερες τάσεις που εξελίσσονται σε πάθη

13 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 13 Συλλογική Συμπεριφορά  Μαζική υστερία – η ταχύτατη εξάπλωση συμπεριφορών που χαρακτηρίζονται από τη μετάδοση αισθημάτων φόβου και άγχους από τον έναν άνθρωπο στον άλλον και συνήθως συνδέονται με κάποια μυστηριώδη δύναμη  Πανικός – ανορθολογικές αλλά και ασυντόνιστες αλλά συλλογικές ενέργειες των ανθρώπων, τις οποίες προκαλεί η παρουσία κάποιας άμεσης και σοβαρής απειλής

14 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 14 Συλλογική Συμπεριφορά  Πλήθος – περιστασιακό και σχετικά ανοργάνωτο σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι την ίδια στιγμή στον ίδιο τόπο  Ευκαιριακό ή συγκυριακό πλήθος – συγκεντρωμένο σύνολο ατόμων που έχουν ως συνδετικό στοιχείο μόνο το ότι έτυχε να παρακολουθούν μαζί κάποιο γεγονός  Συμβατικό ή θεσμοποιημένο πλήθος – σύνολο ατόμων που έχουν συγκεντρωθεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Συνήθως η συμπεριφορά τους ακολουθεί παγιωμένους κανόνες

15 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 15 Συλλογική Συμπεριφορά  Εκφραστικό πλήθος – σύνολο ατόμων που συγκεντρώθηκαν για να πετύχουν την έντονη διέγερσή τους και την προσωπική τους ικανοποίηση (π.χ. σε ένα θρησκευτικό ή μουσικό φεστιβάλ)  Ενεργό πλήθος – ασταθές σύνολο από άτομα που βρίσκονται σε έξαλλη κατάσταση και συμμετέχουν σε αναταραχές, λεηλασίες ή άλλες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς όπου καταργούνται τα καθιερωμένα πρότυπα και κανόνες

16 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 16 Συλλογική Συμπεριφορά  Κοινά Χαρακτηριστικά των Τύπων του Πλήθους:  Υποβλητικότητα ή υποβολή – Η συμπεριφορά των ατόμων που συμμετέχουν στο πλήθος δεν διέπεται από συμβατικά πρότυπα  Απεξατομίκευση – Ψυχολογική κατάσταση μειωμένης αίσθησης ταυτότητας και αυτοσυνείδησης  Αίσθηση του άτρωτου – Τα άτομα που συμμετέχουν σε πλήθη νιώθουν πολλές φορές ότι αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη και ότι είναι άτρωτα

17 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 17 Συλλογική Συμπεριφορά  Προϋποθέσεις της Συλλογικής Συμπεριφοράς  Neil Smelser  Προστιθέμενη αξία – η οικονομική αξία που προστίθεται στα βιομηχανικά προϊόντα καθώς αυτά περνούν από τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

18 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 18 Συλλογική Συμπεριφορά  Μοντέλο της Προστιθέμενης Αξίας  Δομική συντελεστικότητα – κοινωνικές συνθήκες που πρέπει να προηγηθούν της εμφάνισης ενός συγκεκριμένου τύπου συλλογικής συμπεριφοράς  Δομική ένταση – κατάσταση στην οποία σημαντικές πτυχές του κοινωνικού συστήματος «απορυθμίζονται»  Ανάπτυξη και Διάδοση μιας Γενικευμένης Πεποίθησης  Πρέπει οι άνθρωποι να ορίσουν μια κατάσταση ως προβληματική και ότι χρήζει αντιμετώπισης

19 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 19 Συλλογική Συμπεριφορά  Επιταχυντικοί Παράγοντες  Κάποιο γεγονός πρέπει να υπάρξει για να δώσει το έναυσμα για την εκδήλωση της συλλογικής δράσης  Κινητοποίηση των Συμμετεχόντων  Η συλλογική συμπεριφορά προϋποθέτει την ύπαρξη ατόμων πρόθυμων να συμμετάσχουν  Η Λειτουργία του Κοινωνικού Ελέγχου  Ανασταλτικός παράγοντας που αποτρέπει, παρεμβάλλεται, εκτρέπει ή απαγορεύει τη συσσώρευση των άλλων παραγόντων

20 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 20 Συλλογική Συμπεριφορά  Αξιολόγηση του Μοντέλου της Προστιθέμενης Αξίας  Χρήσιμο εργαλείο, που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της συλλογικής συμπεριφοράς  Ορισμένες μορφές συμπεριφοράς του πλήθους ερμηνεύονται καλύτερα από άλλα μοντέλα

21 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 21 Συλλογική Συμπεριφορά Ερμηνείες της Συμπεριφοράς του Πλήθους  Θεωρία της Μετάδοσης – εστιάζει στον ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα, οι στάσεις και οι δράσεις, που μεταδίδονται ταχύτατα και άκριτα μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε ένα πλήθος  Θεωρία της Σύγκλισης – στα πλήθη συμμετέχουν άτομα με παρόμοιες τάσεις και ορμές, τα οποία είναι κάθε άλλο παρά αντιπροσωπευτικά της ευρύτερης κοινωνίας

22 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 22 Συλλογική Συμπεριφορά  Θεωρία της Ανάδυσης Κανόνων (Emergent- Norm Theory) – τα μέλη ενός πλήθους αναπτύσσουν νέα πρότυπα συμπεριφοράς και στη συνέχεια τα επιβάλλουν, επιβραβεύοντας τη συμμόρφωση και απαγορεύοντας τις αποκλίσεις  Αξιολόγηση των Προσεγγίσεων  Διαφορετικές ερμηνείες για τη συμπεριφορά του πλήθους, χωρίς όμως η μία προσέγγιση να αποκλείει τις άλλες  Και οι τρεις προσεγγίσεις αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση της συμπεριφοράς του πλήθους

23 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 23 Κοινωνικά Κινήματα  Κοινωνικό Κίνημα – η δυναμική και οργανωμένη προσπάθεια ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων που θέλουν να επιφέρουν ή να αποτρέψουν κάποια κοινωνική αλλαγή

24 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 24 Κοινωνικά Κινήματα Τα Αίτια των Κοινωνικών Κινημάτων  Προσεγγίσεις που Εστιάζουν στην Αποστέρηση  Σχετική αποστέρηση – η απογοήτευση που προκαλεί στον άνθρωπο η απόσταση ανάμεσα στα όσα κατέχει και στα όσα προσδοκά ή νιώθει ότι δικαιούται

25 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 25 Κοινωνικά Κινήματα  Προσεγγίσεις που Εστιάζουν στην Κινητοποίηση των Πόρων  Η κοινωνική δυσαρέσκεια είναι λίγο έως πολύ ένα σταθερό και ενδημικό στοιχείο όλων των σύγχρονων κοινωνιών  Οι ηγέτες των κινημάτων πρέπει να κάνουν τα νυν και τα υποψήφια μέλη να πιστέψουν στους σκοπούς του κινήματος και να νιώσουν ηθικά δεσμευμένα απέναντί του

26 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 26 Κοινωνικά Κινήματα Η Θεωρία της Καμπύλης J του Davies για τις Επαναστάσεις Πηγή: Προσαρμογή από το James C. Davies, “Toward a Theory of Revolution,” American Sociological Review, τομ. 27, Φεβρουάριος 1962, σχ. 1, σελ. 6. Σχήμα 13.2 Ανεκτή απόκλιση ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων Αναμονή εκπλήρωσης της προσδοκίας Εκπλήρωσης της προσδοκίας Εκδήλωση της επανάστασης Μη ανεκτή απόκλιση ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων Χρόνος Ικανοποίηση

27 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 27 Κοινωνικά Κινήματα Τύποι Κοινωνικών Κινημάτων  Ιδεολογία – Ένα σύνολο ιδεών που παρέχει στα άτομα ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τους σκοπούς και τον λόγο ύπαρξης του κινήματος. Εξασφαλίζει επίσης ένα σχέδιο δράσης και τα επιχειρήματα με τα οποία μπορούν να απορρίψουν τις υφιστάμενες συνθήκες και διευθετήσεις

28 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 28 Κοινωνικά Κινήματα  Επαναστατικό κίνημα – επιδιώκει την ανατροπή του υφιστάμενου συστήματος αξιών  Μεταρρυθμιστικό κίνημα – αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής του υφιστάμενου αξιακού συστήματος

29 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 29 Κοινωνικά Κινήματα  Κινήματα αντίστασης – μάχονται για την αποτροπή των κοινωνικών μεταβολών ή για την ανατροπή ήδη θεσπισμένων αλλαγών  Εκφραστικά κινήματα – ενδιαφέρονται λιγότερο για τις θεσμικές αλλαγές και επιδιώκουν κυρίως την εσωτερική αναγέννηση ή ανανέωση των ανθρώπων

30 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 30 Κοινωνικά Κινήματα  Κοινωνική Επανάσταση  Κοινωνική επανάσταση – η ανατροπή των ταξικών και κρατικών δομών μιας κοινωνίας και η αντικατάστασή τους από νέες κοινωνικές διευθετήσεις  Φυσική ιστορία των επαναστάσεων – άποψη ότι οι κοινωνικές επαναστάσεις περνούν από κοινά στάδια και εμφανίζουν ομοιότητες στην πορεία και την εξέλιξή τους

31 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 31 Κοινωνικά Κινήματα  Τρομοκρατία  Άσκηση βίας κατά ατόμων ή ιδιοκτησίας, που αποσκοπεί στον εκφοβισμό ή στον εξαναγκασμό μιας κυβέρνησης, μιας επίσημης οργάνωσης ή του άμαχου πληθυσμού, προκειμένου να προωθηθούν πολιτικοί, θρησκευτικοί ή κοινωνικοί στόχοι  Η τρομοκρατία ως θέαμα για τα ΜΜΕ  Συνήθως ο στόχος των τρομοκρατικών ενεργειών είναι η κοινή γνώμη και όχι τα άμεσα θύματα  Τρομοκράτες και Κοινωνική αλλαγή

32 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 32 Μελλοντικές Προοπτικές  Μελλοντολόγοι – επιστήμονες που ειδικεύονται στη μελέτη του μέλλοντος  Προσπαθούν να κατανοήσουν, να προβλέψουν και να σχεδιάσουν την εξέλιξη μιας κοινωνίας


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 1 Κοινωνιολογία Οι Βασικές Έννοιες Michael Hughes Carolyn J. Kroehler."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google