Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eclectic journal “ Cyberstacks (sm)” Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eclectic journal “ Cyberstacks (sm)” Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eclectic journal “ Cyberstacks (sm)” Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Hλεκτρονική Δημοσίευση» Διδάσκων: Σαράντος Καπιδάκης Κέρκυρα - 2004 Μανόλης Πυργιώτης

2 Eclectic Journal Ένας πόρος στο διαδίκτυο που •παρέχει την πρόσβαση στο παραδοσιακό περιεχόμενο ενός ηλεκτρ. περιοδικού •παρέχει ή επιτρέπει την αλληλεπίδραση –σε νέα και καινοτόμα χαρακτηριστικά και λειτουργίες (π.χ. reference linking, cross-publisher searching, page customization, open peer review) –σε νέο και καινοτόμο περιεχόμενο (π.χ. e-books, pre- publication history, electronic discussions, translation services, e-prints, bibliographic databases)

3

4 Xρήση προτύπων στα e - journals Αναγκαία η χρήση προτύπων από τους εκδότες •Αναφορές •Τίτλος •Τεύχος •Αρίθμηση •Τόμος •Ημερομηνία •Μορφοποίηση •Τρέχον τίτλος •Σελιδοποίηση •Παρουσίαση των άρθρων •Πίνακας περιεχομένων •Τίτλος •Πληροφορίες για την περιοδικότητα •Τεύχη •Άρθρα •Μορφοποίηση και παρουσίαση •Εμπορικές και Νομικές απαιτήσεις

5 Xρήση προτύπων στα e - journals Τα πρότυπα: •χρησιμοποιούνται χωρίς σταθερότητα και επάρκεια •οι εκδότες είναι απρόθυμοι να εφαρμόσουν όσα είναι περισσότερο σύνθετα •η καθιέρωση προτύπων είναι ένα βασανιστικά αργό και πολυσύνθετο πρόβλημα Έρευνα: 2003 σε 221 βιοϊατρικά περιοδικά στην Ισπανία το 34,3% χρησιμοποιούσε πρότυπα

6 Βιβλιογραφική επεξεργασία των πόρων του διαδικτύου Library of Congress: Action Plan (2000) Βασικά σημεία •Nα ερευνηθούν οι τρόποι απαναδιατύπωσης/επαναχρησιμοποίησης των μεταδεδομένων •Να προσδιοριστούν και να δημοσιοποιηθούν τα υπάρχοντα σχήματα μεταδεδομένων, ώστε να σημειωθούν τα σημεία σύγκλισης μεταξύ τους •Χρήση του AACR2 •Να αναπτυχθούν οι προδιαγραφές εργαλείου συντήρησης για την ανίχνευση και αναφορά των αλλαγών στα μεταδεδομένα •Να αναπτυχθοών οι προδιαγραφές για ένα εργαλείο μεταδεδομένων από τους δημιουργούς •Προώθηση των προτύπων ΟΑΙ για τα harvesting metadata •Forums με καταλογογράφους, βιβλιοθηκονόμους, προμηθευτές, πληροφορικούς, εκδότες

7 Τhe Cyberstacks 11-1995 Τι είναι; •Συγκεντρωποιημένη και ενοποιημένη συλλογή πόρων του semantic web και άλλων πόρων του διαδικτύου •Ταξινομούνται με το σύστημα ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και με συβατικές και ¨νεωσυμβατικές» μεθόδους •Εικονική συλλογή αναφοράς •Πρωτότυπο εφαρμογής υποκείμενο σε κριτική και αναθεώρηση •«Επιλεγμένη συλλογή τοπικών ή μακρινών ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων που έχουν οργανωθεί με το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται από τις βιβλιοθήκες»

8 Τhe Cyberstacks Δημιουργοί: •Gerry McKiernan •A. Ames Eπίδραση •Σειρά συζητήσεων listservs και ομάδων πληροφόρησης •Engineering Electronic Library, Sweden (EELS) •OCLC Internet Cataloging Project •CATRIONA project (British Library) •CyberDewey (David A. Mundie)

9 Τhe Cyberstacks Η πλειοψηφία των ενσωματωμένων πόρων είναι: •Μονογραφικές ή τμηματικές εργασίες •Αρχεία •Βάσεις Δεδομένων •Υπηρεσίες αναζήτησης Σε κάθε πόρο η επεξεργασία περιλαμβάνει: •Ταξινόμηση •Σχολιασμό –κάλυψη πόρου –μέγεθος –δομή –ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα •Περίληψη

10 Τhe Cyberstacks Αρχές εξέτασης των υποψήφιων τίτλων για τη συλλογή: •Αρχή της πηγής •Ακρίβεια των πληροφοριών •Σαφήνεια της παρουσίασης •Μοναδικότητα μέσα στη συνολική συλλογή •Επικαιρότητα •Αναθεωρήσεις •Ανάγκες χρηστών

11 Τhe Cyberstacks Συμμετοχή των χρηστών •συμμετέχουν μέσω των ομίλων συζητήσεων (listservs), ηλ. ταχυδρομείου •μέσω ειδικής φόρμας μπορούν να προτείνουν να συμπεριληφθεί νέος πόρος •μέσω ειδικής φόρμας μπορούν να ζητήσουν κάτι που τους ενδιαφέρει και το Cyberstacks να αναζητήσει και να ενσωματώσει τους αντίστοιχους πόρους •τα ιδρύματα/οργανώσεις/εκδότες/ιδιώτες μπορούν να προτείνουν τους πόρους τους

12 Τhe Cyberstacks Καθιερωμένο σχήμα Cyberstacks για εισαγωγή νέου πόρου •συγκεκριμένη ταξινόμηση βιβλιοθήκης του συνεδρίου •τίτλος/όνομα των πόρων •πλήρες και σωστό URL •περίληψη αρχείων –υπαγόμενη κάλυψη –μέγεθος των πόρων/αριθμός καταχωρήσεων –δομή αρχείων –ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα –τα διάφορα σημειώνουν –αναγνώριση πηγής •οδηγίες αναζήτησης •προτιμημένη μορφή ονόματος

13 Τhe Cyberstacks Κύριες κατηγορίες ταξινόμησης πόρων •Επιστήμη •Ιατρική •Γεωργία •Τεχνολογία •Στρατιωτική Επιστήμη •Ναυτική Επιστήμη •Οι ευρείες αυτές κατηγορίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες, ενώ ο Cross Classification διασταυρώνει στοιχεία ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές

14 Τhe Cyberstacks Πηγές αναφοράς •Abbreviations •Abstracting and Indexing Services •Acronyms •Almanacs •Atlases •Bibliographies •Biographical Sources •Book Reviews •Catalogs •Databanks, Databases, Datafiles and Datasets •Dictionaries •Digests •Directories •Encyclopedias •Gazeteers •Glossaries •Indexes •Knowledge Bases •Handbooks •Manuals •Maps •Nomenclature Sources •Registers •Standards •Statistical Sources •Table of Contents Sources •Tables •Thesauri •Technical Reports •Yearbooks

15 Τhe Νext WAVe Kαταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών που περιγράφουν ή εφαρμόζουν διεπαφές ήχου και ακοής 16-02-1998

16 Four-T-Nine Kαταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν τo Data Mining σε διαδικτυακές και μη διαδικτυακές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων 22-05-1998

17 Τhe Magic Touch Kαταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών που περιγράφουν ή εφαρμόζουν διεπαφές αφής ή κιναισθητικές 19-12-1998

18 The Big Picture Kαταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών που περιγράφουν ή εφαρμόζουν τις τεχνολογίες απεικόνισης πληροφοριών για καλύτερη χρήση και πρόσβαση στο web •Τitle •Project Name •Principal Investigator •Project Summary •Demonstration or Prototype Access •References 21-05-1999

19 Pacific Northwest National Laboratory, Information Technology Department, Richland, Washington, USA •Project Name –SPIRE(tm) (Spatial Paradigm for Information Retrieval and Exploration) •Principal Investigator –James J. Thomas (jj_thomas@pnl.gov) •Project Summary –SPIRE" allows users to explore complex relationships between text documents. A collection of visual and interaction tools, SPIRE graphically displays images based on word similarities and themes in text. No prior knowledge of the information or selection of themes or topics is required. SPIRE creates its visualizations by processing these similarities into the key topic and themes and organizing the data into visual representations that allow the user to explore and discover relationships between text documents." •Demonstration or Prototype Access –http://multimedia.pnl.gov:2080/showcase/pachelbel.cgi?it_content/spire.node •References –THOMAS, J.J. Information visualization: beyond traditional engineering. Paper presented at the Workshop on Human-Computer Interaction and Virtual Environments, April 26-27, 1995, Hampton, Virginia, USA. In Human- Computer Interaction and Virtual Environments, National Aeronautics and Space Administration, 1995. (NASA Conference publication 3320).

20 Aristotle Kαταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών που ερευνούν και εφαρμόζουν αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση ή οργάνωση των πόρων του διαδικτύου •Τitle •Project Name •Principal Investigator •Project Summary •Demonstration or Prototype Access •References 26-07-1999

21 Just-in-Time Καταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών παράδοσης άρθρων σε ηλεκτρονική μορφή (με ή χωρίς πληρωμή) •GENERAL •SUBJECT •PUBLISHER 23-08-2000

22 Onion Patch Kαταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών που καταδεικνύουν καινοτόμες μορφές OPACs με χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που μπορούν να δώσουν νέες δυνατότητες στα συστήματα πρόσβασης 09-12-2000

23 Beyond Bookmarks: Schemes for Organizing the Web •CLASSIFICATION SYSTEMS –Alphabetic –Numeric –Alphanumeric •CONTROLLED VOCABULARIES Mία κατηγοριοπoιημένη λίστα με ιστοτόπους που παρέχουν σχήματα ταξινόμησης του web: 22-03-2001

24 Exaple •CLASSIFICATION SYSTEMS: ΝUMERIC Dewey Decimal Classification (DDC) Dewey Decimal Classification (DDC) –ADAM: Art, Design, Architecture & Media Information Gateway. Index+ Dewey Search ADAM: Art, Design, Architecture & Media Information Gateway. Index+ Dewey SearchADAM: Art, Design, Architecture & Media Information Gateway. Index+ Dewey Search –Blue Web'n Browse by Subject Area Blue Web'n Browse by Subject AreaBlue Web'n Browse by Subject Area –Browse LINK by DDC (BUBL) Browse LINK by DDC (BUBL)Browse LINK by DDC (BUBL) –Canadian Information By Subject (National Library of Canada) Canadian Information By Subject (National Library of Canada)Canadian Information By Subject (National Library of Canada) –ClayGate 2001 (La Trobe University, Bendigo : Catalogue of Internet Resources) ClayGate 2001 (La Trobe University, Bendigo : Catalogue of Internet Resources)ClayGate 2001 (La Trobe University, Bendigo : Catalogue of Internet Resources) –Cooperative Online Resource Catalog (CORC) Cooperative Online Resource Catalog (CORC)Cooperative Online Resource Catalog (CORC) –CyberDewey CyberDewey –Expanding Universe: A Classified Search Tool for Amateur Astronomy Expanding Universe: A Classified Search Tool for Amateur AstronomyExpanding Universe: A Classified Search Tool for Amateur Astronomy –Internet Public Library Online Texts Collection. Browse by Dewey Category Internet Public Library Online Texts Collection. Browse by Dewey CategoryInternet Public Library Online Texts Collection. Browse by Dewey Category –The Internet Resource (Napier University)### The Internet Resource (Napier University)###The Internet Resource (Napier University)### –KidsClick! [Dewey] KidsClick! [Dewey]KidsClick! [Dewey] –Mt. Laurel Hartford School's Library Without Walls. Dewey Decimal System Mt. Laurel Hartford School's Library Without Walls. Dewey Decimal SystemMt. Laurel Hartford School's Library Without Walls. Dewey Decimal System –Net Sites by the Numbers (Tempe Public Library) Net Sites by the Numbers (Tempe Public Library)Net Sites by the Numbers (Tempe Public Library) Beyond Bookmarks: Schemes for Organizing the Web

25

26 LibraryAgents Kαταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν τoυς πράκτορες λογισμικού για να διευκολύνονται οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών 07-05-2001

27 A - Books Kαταγραφή των βιβλιοθηκών που διαθέτουν ακουστικά βιβλία

28 CitedSites Kαταγραφή των προγραμμάτων, ερευνών, προϊόντων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν την ευρετηρίαση παραπομπών στους πόρους του web

29 Bed Αλφαβητική λίστα των περιοδικών που ενσωματώνουν στα άρθρα τους και στο περιεχόμενό τους πολυμέσα (αρχεία ήχου, εικόνας, βίντεο, 2διάστατες και 3διάστατες απεικονίσεις 06-07-2001

30 Eji Kαταγραφή των καινοτόμων χαρακτηριστικών, λειτουργιών και μορφών περιεχομένου των ηλεκτρονικών περιοδικών •A-BOOK ACCESS •ABRIDGED ARTICLES •ACCELERATED PUBLICATION •ALERTING SERVICE •ALTERNATE READING •ALTERNATIVE PRESENTATION •ANNOTATIVE E-JOURNALS •ARTIFICIAL INTELLIGENCE •BIBLIOGRAPHIES •BOOK ORDERING •CHAT ROOMS •CITATION INDEXING •CLUSTER JOURNALS •COLLABORATIVE FILTERING •COMPUTER CODE AND SOFTWARE •CONFERENCE PROCEEDINGS •CONCEPTUAL BROWSING •CONCEPTUAL LINKING •COOPERATIVE AUTHORSHIP •CORPUS E-JOURNALS •CORRECTIONS •DATA MANIPULATION •DATABASE ACCESS •DATABASE LINKING •DEMONSTRATIONS •DIRECTORIES •DISCIPLINE E-JOURNALS •DISCUSSION FORUMS •DISSERTATIONS AND THESES •DOCUMENT ORDERING •DOWNLOAD OPTIONS •DYNAMIC ARTICLES •E-BOOK ACCESS •E-PRINT ACCESS •ELECTRONIC DISCUSSION LISTS •ELECTRONIC MANUSCRIPT SUBMISSION, REFEREEING, AND REVIEW •EXPERT SYSTEMS •EXTENDED ACCESS •FEDERATED E-JOURNALS •FONT, FORMAT, AND DISPLAY CONTROL •INDEXING AND SEARCHING •INTELLIGENT E-JOURNALS •INTERACTIVE CHARTS, GRAPHS, TABLES •KNOWLEDGE BASES •MEGA-ALERTING SERVICE •MODELING •MULTIPLE PUBLISHER SEARCHING •NATURAL LANGUAGE PROCESSING •OPEN PEER REVIEW •OVERLAY E-JOURNALS •PARTIAL ACCESS •PATENTS •PEER-TO-PEER NETWORKING •PERSONALIZED E-JOURNALS •POLLS AND SURVEYS •PRE-PUBLICATION HISTORY •QUESTIONS & ANSWERS •REACTIVE E-JOURNALS •READER PARTICIPATION •REFERENCE LINKING •REFERENCE RESOURCES •RELATEDNESS •RELEVANCY RANKING •REVIEW E-JOURNALS •SAVED SEARCHES •SOFTWARE •SPREADSHEETS •STANDARDS •STATISTICAL DATABASES •SUBJECT SPECIALISTS •SUPPLEMENTAL DATA •SYNOPTIC E-JOURNALS •TECHNICAL REPORTS •THEMATIC E-JOURNALS •TOPIC MAPS •TRANSLATION SERVICE •USAGE STATISTICS •VIRTUAL CONFERENCES •VIRTUAL EXHIBITS •VIRTUAL E-JOURNALS •VIRTUAL FILING CABINETS •XML 10-08-2001

31 Exaple (1) •ΑΝΝΟΤΑΤΙVE E-JOURNALS –Institute of Physics (UK) Electronic Journals / Help: Amend This Article in Your Filing Cabinet Institute of Physics (UK) Electronic Journals / Help: Amend This Article in Your Filing CabinetInstitute of Physics (UK) Electronic Journals / Help: Amend This Article in Your Filing Cabinet –Institute of Physics (UK) Electronic Journals / Help: Filing Cabinet Institute of Physics (UK) Electronic Journals / Help: Filing CabinetInstitute of Physics (UK) Electronic Journals / Help: Filing Cabinet –Internet Journal of Chemisty / Edit User Note Internet Journal of Chemisty / Edit User NoteInternet Journal of Chemisty / Edit User Note –J.UCS: Journal of Universal Computer Science / Creating an Annotation... J.UCS: Journal of Universal Computer Science / Creating an Annotation...J.UCS: Journal of Universal Computer Science / Creating an Annotation...Eji

32

33 Exaple (2) •READER PARTICIPATION –BMJ [British Medical Journal] / Help Us with ELPS BMJ [British Medical Journal] / Help Us with ELPSBMJ [British Medical Journal] / Help Us with ELPS –Expert Reviews in Molecular Medicine / Add/Contribute a Glossary Entry Expert Reviews in Molecular Medicine / Add/Contribute a Glossary EntryExpert Reviews in Molecular Medicine / Add/Contribute a Glossary Entry –MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research / [Contribute to References Database] MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research / [Contribute to References Database]MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research / [Contribute to References Database]Eji

34

35 Exaple (2) •FONT, FORMAT AND DISPLAY CONTROL –Internet Journal of Chemistry / [Articles Options] Internet Journal of Chemistry / [Articles Options]Internet Journal of Chemistry / [Articles Options]Eji

36

37 IDEALS Κατηγοριοποιημένη λίστα που καταγράφει καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες βιβλιοθηκών •ADMINISTRATION •COLLECTION DEVELOPMENT •INFORMATION TECHNOLOGY •PUBLIC SERVICES •TECHNICAL SERVICES •GENERAL BIBLIOGRAPHY 02-02-2002

38 Exaple (1) •INFORMATION TECHNOLOGY: DIGITIZATION SERVICES –Monash University Library / Request to Digitise Monash University Library / Request to DigitiseMonash University Library / Request to DigitiseIDEALS

39

40 Exaple (2) •PUBLIC SERVICES: VIRTUAL TOURS –Colorado State University Libraries / Colorado State University Morgan Library Virtual Tour. Customized Tour Colorado State University Libraries / Colorado State University Morgan Library Virtual Tour. Customized TourColorado State University Libraries / Colorado State University Morgan Library Virtual Tour. Customized TourIDEALS

41

42 BANaRAMa •ACADEMIC and RESEARCH •GOVERNMENTAL •PUBLIC •SPECIAL •OTHER Mία κατηγοριοπoιημένη λίστα με βιβλιοθήκες ή ιστοτόπους που σχετίζονται με βιβλιοθήκες που παρέχουν banners για να προβάλλονται: 22-05-2002

43 LiveRef Κατηγοριοποιημένη λίστα των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν το απαιτούμενο λογισμικό προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες αναφοράς ή πληροφοριών βιβλιοθήκης σε πραγματικό χρόνο •ΑCADEMIC & RESEARCH •GOVERMENTAL •PUBLIC •SCHOOL •SPECIAL •OTHER 09-03-2003

44 Exaple (1) •ΑCADEMIC & RESEARCH –University of Washington [24/7 Reference] University of Windsor. Leddy Library. Realtime Online Reference [HumanClick(sm)] University of Windsor. Leddy Library. Realtime Online Reference [HumanClick(sm)]LiveRef

45

46 All_That_JAS •GENERAL •AGRICULTURE •ANTHROPOLOGY •AQUATIC SCIENCES •ASTRONOMY •BIOSCIENCES •BUSINESS AND ECONOMICS •CHEMISTRY •COMPUTER SCIENCE •ENGINEERING •ENVIRONMENTAL SCIENCES •FOOD SCIENCE •GEOLOGY •HISTORY •LAW •MATERIALS SCIENCE •MATHEMATICS •MEDICINE •PHILOSOPHY •PHYSICS •RELIGION •VETERINARY MEDICINE Κατηγοριοποιημένη λίστα με ιστοτόπους που παρέχουν τους πλήρεις τίτλους περιοδικών για κάθε τομέα από τους παρακάτω 26-03-2004

47 All_That_JAS Exaple •AQUATIC SCIENCES –Serials Source List for Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) –Serials Source List for ASFA Aquaculture Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for ASFA Aquaculture Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for ASFA Aquaculture Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) –Serials Source List for ASFA Marine Biotechnology Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for ASFA Marine Biotechnology Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for ASFA Marine Biotechnology Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) –Serials Source List for Aquatic Pollution and Environmental Quality (ASFA-3) (Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for Aquatic Pollution and Environmental Quality (ASFA-3) (Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for Aquatic Pollution and Environmental Quality (ASFA-3) (Cambridge Scientific Abstracts) –Serials Source List for Biological Sciences and Living Resources (ASFA- 1)(Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for Biological Sciences and Living Resources (ASFA- 1)(Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for Biological Sciences and Living Resources (ASFA- 1)(Cambridge Scientific Abstracts) –Serials Source List for Ocean Technology, Policy, and Non-Living Resources (ASFA-2) (Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for Ocean Technology, Policy, and Non-Living Resources (ASFA-2) (Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for Ocean Technology, Policy, and Non-Living Resources (ASFA-2) (Cambridge Scientific Abstracts) –Serials Source List for Oceanic Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for Oceanic Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for Oceanic Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) –Serials Source List for Water Resources Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for Water Resources Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for Water Resources Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)

48 All_That_JAS Exaple •AQUATIC SCIENCES –Serials Source List for Oceanic Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts) Serials Source List for Oceanic Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)Serials Source List for Oceanic Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)

49 RSS Kατηγοριοποιημένη λίστα υπηρεσιών βιβλιοθηκών που παραδίδονται ή παρέχονται μέσω της RSS/XML •ADMINISTRATION •ANNOUNCEMENTS •ACQUISTIONS •CATALOGING •CIRCULATION •COLLECTION DEVELOPMENT •DATABASES •INSTRUCTION •INTERLIBRARY LOAN •INTERNET RESOURCES GUIDES •NEW BOOKS •NEW JOURNAL ISSUES •NEWS •ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOGS •REFERENCE SERVICES •TABLE OF CONTENTS 09-06-2004

50

51

52 Eclectic journal “ Cyberstacks (sm)” Fin


Κατέβασμα ppt "Eclectic journal “ Cyberstacks (sm)” Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google