Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dogs In Circles Σκύλοι σε Κύκλους. Where Do They Come From? Από πού προέρχονται;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dogs In Circles Σκύλοι σε Κύκλους. Where Do They Come From? Από πού προέρχονται;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dogs In Circles Σκύλοι σε Κύκλους

2

3 Where Do They Come From? Από πού προέρχονται;

4 Owned but roaming Κατοικίδια που περιφέρονται Abandoned Εγκατάλειψη Born on Street Γεννήθηκαν αδέσποτα Community Dogs Σκύλοι ‘γειτονιάς’ Lost Dogs Χάθηκαν

5 What affects the Carrying Capacity? Τι επηρεάζει την περιεκτικότητα;

6 Food - Τροφή Water – Νερό Shelter - Καταφύγιο Human Tolerance - Ανθρώπινη Ανοχή

7 Food - Τροφή Water - Νερό Shelter - Καταφύγιο Human Tolerance – ανθρώπινη Ανοχή Where do they Go? Πού πάνε; Owned but roaming Κατοικίδια που περιφέρονται Abandoned Εγκατάλειψη Born on Street Γεννήθηκαν αδέσποτα Community Dogs Σκύλοι ‘γειτονιάς’ Lost Dogs Χάθηκαν

8 Catch, Neuter, Release Περισυλλογή, Στείρωση, Επανατοποθέτηση Caught Περισυλλογή Adopted Υιοθέτηση Shelter Καταφύγιο Euthanasia Ευθανασία Death Θάνατος Killed on the Street Θάνατος στο δρόμο

9 Catch, Neuter, Release Περισυλλογή, Στείρωση, Επανατοποθέτηση Caught Περισυλλογή Adopted Υιοθέτηση Shelter Καταφύγιο Euthanasia Ευθανασία Death Θάνατος Killed on the Street Θάνατος στο δρόμο Food - Τροφή Water - Νερό Shelter - Καταφύγιο Human Tolerance – ανθρώπινη Ανοχή Owned but roaming Κατοικίδια που περιφέρονται Abandoned Εγκατάλειψη Born on Street Γεννήθηκαν αδέσποτα Community Dogs Σκύλοι ‘γειτονιάς’ Lost Dogs Χάθηκαν

10 Catch, Neuter, Release Περισυλλογή, Στείρωση, Επανατοποθέτηση Caught Περισυλλογή Adopted Υιοθέτηση Shelter Καταφύγιο Euthanasia Ευθανασία Death Θάνατος Killed on the Street Θάνατος στο δρόμο Food - Τροφή Water - Νερό Shelter - Καταφύγιο Human Tolerance – ανθρώπινη Ανοχή Owned but roaming Κατοικίδια που περιφέρονται Abandoned Εγκατάλειψη Born on Street Γεννήθηκαν αδέσποτα Community Dogs Σκύλοι ‘γειτονιάς’ Lost Dogs Χάθηκαν

11 Addressing root causes Αντιμετωπίζοντας τις ριζικές αιτίες

12 Owned but roaming Δεσποζόμενα που περιφέρονται • Law Enforcement • Microchipping • Neutering  RPO!!! • Εφαρμογή Νόμου • Σήμανση/Καταγραφή • Στείρωση  Υπεύθυνη Ιδιοκτησία!!!

13 Abandoned Puppies Εγκατάλειψη Κουταβιών • Neutering  RPO! • Στείρωση  Υπεύθυνη Ιδιοκτησία!

14 Abandoned Dogs Εγκατάλειψη Σκύλων • Research: why are dogs abandoned? (Responsibility, Cost, Behaviour, Change in personal circumstances) • Rescue & Rehoming facility • Education & support to owners •  RPO! • Έρευνα: γιατί εγκαταλείπονται; (Ευθύνη, Κόστος, Συμπεριφορά, Αλλαγή προσωπικής κατάστασης) • Δομή Διάσωσης & Υιοθεσίας • Παιδεία & Υποστήριξη για ιδιοκτήτες •  Υπεύθυνη Ιδιοκτησία!

15 Born on street Γεννήθηκαν στον δρόμο • Catch – Kill • Catch – Neuter – Adopt • Catch – Neuter - Release • Περισυλλογή – θανάτωση • Περισυλλογή – Στείρωση – Υιοθεσία • Περισυλλογή – Στείρωση – Επανατοποθέτηση

16 Community Dogs Σκύλοι ‘γειτονιάς’ • Περισυλλογή – Στείρωση – Υιοθεσία (από φροντιστή) • Περισυλλογή – Στείρωση – Επανατοποθέτηση • Catch – Neuter – Adopt (by carer) • Catch – Neuter - Release

17 Lost dogs Σκύλοι που χάθηκαν • Law enforcement • Microchipping • Neutering •  RPO! • Εφαρμογή Νόμου • Σήμανση/ Καταγραφή • Στείρωση  Υπεύθυνη Ιδιοκτησία!!!

18 What needs to be done? What?Who? RPO education: neutering of pet dogs, microchipping, walking on lead, acknowledging responsibility NGOs, Municipalities, Police, Vets • CNR of community dogsMunicipalities • Removal of strays – euthanasiaMunicipalities • Removal of strays – adoptionMunicipalities • Facility to accept unwanted pet dogs under responsible circumstances NGOs, Municipalities

19 Τι χρειάζεται να γίνει; Τι;Ποιός; Παιδεία Υπεύθυνης Ιδιοκτησίας: στείρωση ιδιόκτητων σκύλων, μικροτσιπ, περίπατος με λουρί, κατανόηση ευθύνης ΜΚΟ, Αστυνομία, Δήμοι, Κτηνίατροι • ΠΣΕ σκύλων ‘γειτονιάς’Δήμοι • Αφαίρεση αδέσποτων σκύλων - ευθανασίαΔήμοι • Αφαίρεση αδέσποτων σκύλων - υιοθεσίαΔήμοι • Εγκαταστάσεις για την υποδοχή ανεπιθύμητων δεσποζόμενων σκύλων υπό υπεύθυνες συνθήκες ΜΚΟ, Δήμοι

20 Audience Question Ερώτηση για το κοινό

21 RPO in the UK: dogs RPO στο ΗΒ: σκύλοι 66% neutered 70% microchipped 26% adopted from rescue centres/shelters PDSA Animal Wellbeing Report 2011: 11,261 people surveyed, 137 vets/vet nurses interviewed σκύλοι συντροφιάς στο ΗΒ στειρωμένοι με μικροτσιπ υιοθεσία από κυνοκομεία

22 RPO in the USA: dogs RPO στις ΗΠΑ: σκύλοι Statistics from the American Pet Products Association 2011-2012 National Pet Owners Survey. 78% neutered 21% adopted from rescue centres/shelters Εκατομμύρια σκύλοι συντροφιάς στειρωμένοι Υιοθετήθηκαν από κυνοκομεία

23 RPO in Heraklion: dogs RPO στο Ηράκλειο: σκύλοι Survey (face-to-face questionnaires) conducted by CAWG in Heraklion in November 2011. 17% neutered 33% adopted from the street 2% adopted from rescue centres/shelters 35% given by friends and family 22% microchipped Με μικροτσιπ στειρωμένοι Από φίλους/οικογένεια Υιοθετήθηκαν από τον δρόμο Υιοθετήθηκαν από κυνοκομεία

24 Public attitude towards RPO in Heraklion – Συμπεριφορά κοινού Survey (203 face-to-face questionnaires) conducted by CAWG in Heraklion in November 2011. What in your opinion makes a dog owner responsible? (please choose as many as you like and indicate from 1 to 11, with 1 most important and 11 least important ) Useful responses64 Going for regular walks Make sure they have enough water and food Visiting the vet regularly Not leave the dog alone for too long Walk the dog on a lead Clean up after a dog Giving the dog love and attention Playing with the dog regularly Neuter the dog Make sure dog gets vaccinati ons Ensure dog has a microchi p Score317247231423449385188368546292614 Ranking5th3rd2nd8th9th7th1st6th10th4th11th Mentions 15614446322180 241716135482121 377777777777 TOP 3163037121418431710278 25%47%58%19%22%28%67%27%16%42%13%


Κατέβασμα ppt "Dogs In Circles Σκύλοι σε Κύκλους. Where Do They Come From? Από πού προέρχονται;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google