Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι Εισαγωγή Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών DNA και RNA: Μόρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι Εισαγωγή Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών DNA και RNA: Μόρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι Εισαγωγή Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών DNA και RNA: Μόρια της κληρονομικότητας Μυοσφαιρίνη και Αιμοσφαιρίνη Εισαγωγή στα ένζυμα Μηχανισμοί ενζυμικής δράσης Ελεγχος της ενζυμικής δραστικότητας Εισαγωγή στις βιολογικές μεμβράνες Βασικές αρχές του μεταβολισμού Γλυκόλυση Ο κύκλος του κιτρικού οξέος Οξειδωτική φωσφορυλίωση Η πορεία των φωσφορικών πεντοζών και γλυκονεογένεση Φωτοσύνθεση

2 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ΖΩΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ…. “Τα ζωντανά πράγματα αποτελούνται από άψυχα μόρια” (Albert Lehninger) “Η Χημεία αποτελεί την λογική των βιολογικών φαινoμενων” (Garrett and Grisham)

3 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -Οι οργανισμοί είναι πολύπλοκοι με μεγάλο βαθμό οργάνωσης -Οι βιολογικές δομές εξυπηρετούν λειτουργικούς σκοπούς -Τα ζωντανά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργειακούς μετασχηματισμούς -Τα ζωντανά συστήματα έχουν μια εντυπωσιακή ικανότητα να αναπαράγονται

4 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

5 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

6 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

7 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ΒΙΟΜΟΡΙΑ: Τα Μόρια της Ζωής H, O, C και N συνιστούν το 99+% των ατόμων στο ανθρώπινο σώμα Στοιχείο % Οξυγόνο 63 Υδρογόνο 25.2 Ανθρακας 9.5 Αζωτο 1.4

8 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ΒΙΟΜΟΡΙΑ: Τα Μόρια της Ζωής Ποια κοινή ιδιότητα των H, O, C και N καθιστά τα άτομα αυτά τόσο κατάλληλα για την Χημεία της Ζωής; Απάντηση: Η ικανότητα τους να σχηματίζουν ομοιοπολικούς δεσμούς

9 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Ποιες είναι οι ενέργειες δεσμών των ομοιοπολικών δεσμών; Δεσμός Ενέργεια kJ/mol H-H 436 C-H 414 C-C 343 C-O 351

10 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

11 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

12 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Ιεραρχία Βιομορίων Απλά Μόρια είναι οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία πολύπλοκων δομών •Μεταβολίτες και μακρομόρια •Οργανίδια •Μεμβράνες •Η «μονάδα» της ζωής είναι το Κύτταρο

13 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

14 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Οι Ιδιότητες των Βιομορίων αντανακλούν την καταλληλότητα τους για τις συνθήκες της Ζωής •Τα Μακρομόρια και οι δομικές τους μονάδες έχουν «κατευθυντικότητα» •Τα Μακρομόρια περιέχουν πληροφορίες •Τα Βιομόρια έχουν χαρακτηριστική τρισδιάστατη αρχιτεκτονική •Ασθενείς δυνάμεις διατηρούν την βιολογική δομή και προσδιορίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

15 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

16 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

17 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

18 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

19 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

20 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Οι Ιδιότητες των Βιομορίων αντανακλούν την καταλληλότητα τους για τις συνθήκες της Ζωής Σημαντικοί Αριθμοί! •van der Waals: 0.4-4.0 kJ/mole •Δεσμοί υδρογόνου: 12-30 kJ/mole •Ιοντικοί δεσμοί: 20 kJ/mole •Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις: <40 kJ/mole

21 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

22 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Δυο σημαντικά σημεία σχετικά με τις ασθενείς δυνάμεις •Η αναγνώριση των βιομορίων γίνεται μέσω ασθενών χημικών δυνάμεων •Οι ασθενείς δυνάμεις περιορίζουν τους οργανισμούς σε ένα στενό φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών

23 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

24 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

25 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

26 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

27 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Οργάνωση και δομή των κυττάρων •Προκαρυωτικά κύτταρα –Μια μόνο (πλασματική) μεμβράνη –Δεν έχουν πυρήνα ή οργανίδια •Ευκαρυωτικά κύτταρα –Πολύ μεγαλύτερα από τα προκαρυωτικά –10 3 -10 4 φορές μαγαλύτερα! –Εχουν πυρήνα και πολλά οργανίδια –ER, Golgi, μιτοχόνδρια, κ.λ.π.

28 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

29 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

30 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

31 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

32 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Ιδιότητες του Νερού •Υψηλό σ.ζ., σ.τ., θερμότητα εξάτμισης και επιφανειακή τάση •Η κεκαμένη δομή το καθιστά πολικό •Μη-τετραεδρικές γωνίες δεσμών •Δότης και αποδέκτης δεσμού-Η •Δυνατότητα σχηματισμού 4 δεσμών-Η ανά μόριο νερού

33 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

34 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Σύγκριση Πάγου-Νερού Δεσμοί-Η και κίνηση •Πάγος: 4 δεσμοί-Η ανά μόριο νερού •Νερό: 2,3 δεσμοί-Η ανά μόριο νερού •Πάγος: Χρόνος ζωής δεσμού-Η περίπου 10μsec •Νερό: Χρόνος ζωής δεσμού-Η περίπου 10 psec •(10 psec = 0.00000000001 sec)

35 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

36 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

37 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Νερό ως διαλύτης •Τα ιόντα είναι πάντοτε ενυδατωμένα μέσα στο νερό και φέρουν γύρω τους μια «σφαίρα ενυδάτωσης» •Το νερό σχηματίζει δεσμούς-Η με πολικές ενώσεις •Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις – ένα «μυστικό της ζωής»

38 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

39 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις •Μια μη-πολική ένωση «οργανώνει» το νερό •Το πλέγμα των δεσμών υδρογόνου για να δεχθεί την μη-πολική ένωση •Αυτό αποτελεί μια αύξηση της «οργάνωσης» του νερού •Δηλαδή μια ελάττωση της ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ

40 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

41 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Αμφιπαθή Μόρια •Αναφέρεται σε μόρια τα οποία περιέχουν τόσο πολικές όσο και μη-πολικές ομάδες •Και επίσης σε μόρια τα οποία έχουν τάση τόσο για πολικό όσο και μη-πολικό περιβάλλον •Ένα καλό παράδειγμα είναι τα λιπαρά οξέα

42 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

43 Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company


Κατέβασμα ppt "Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι Εισαγωγή Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών DNA και RNA: Μόρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google