Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΟΛΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ε.ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΣΤΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΟΛΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ε.ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΣΤΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΟΛΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ε.ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΣΤΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Υδάτινοι Πόροι: 1.1 Το νερό στη Γη 1.2 Υδρολογικός κύκλος 1.3 Νομοθεσία υδάτων 2. Επεξεργασία του Νερού 3. Χαρακτηριστικά του Νερού-Πόσιμο Νερό 4. Ρύπανση του Νερού

3 Προβλήματα υδάτινων πόρων • Άνιση κατανομή στον χώρο και στον χρόνο της φυσικής προσφοράς και ζήτησης του νερού • Προβλήματα διαχείρισης • Ρύπανση • Το νερό στην Ελλάδα: –Το υδρολογικό ισοζύγιο της χώρας είναι θετικό –Ετήσιο ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη:<450μμ

4 Το νερό στη Γη • Το 97,25% του συνολικού νερού είναι αλμυρό • Το 2,1% του συνολικού νερού είναι σε στερεή κατάσταση (πάγοι-χιόνια) • Από το 0,62% του νερού χ.α. το μισό βρίσκεται σε βάθος >των 800μ. • Το 10% του νερού χ.α. είναι διαθέσιμο

5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Υπόγεια νερά Επιφανειακά νερά: • Εσωτερικά επιφανειακά • Νερά θαλασσών • Ν.1739/87 (ΦΕΚ 201 Α/20-11-87): Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Άλλες διατάξεις • ΠΔ 55/98 (ΦΕΚ 58 Α/20-03-98): Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος • ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97): Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων • ΚΥΑ 16190/1335/97 (ΦΕΚ 519Β/25-6-97): Μέτρα και όροι για τη προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης • ΚΥΑ 46399/4352/86 (ΦΕΚ 438Β/3-7-86): Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών • ΚΥΑ Ε1β.221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-2-65): Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων • ΚΥΑ 18186/271/88 (ΦΕΚ 126Β/3-3-88): Μέτρα και περιορισμοί για τη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός των οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα • ΚΥΑ 55648/2210/91 (ΦΕΚ 323Β/13-5-91):Μέτρα και περιορισμοί για τη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός των οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα • ΚΥΑ 90461/2193/94 (ΦΕΚ 843Β/11-11-94): Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ.αριθμό 55648/2210/91 • ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11-07-2001): Ποιότητα τού νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Στις αρχές της δεκαετία του 1990 η νομοθεσία δεν στοχεύει πλέον στη προστασία της χρήσης των επιφανειακών νερών για το συμφέρον του ανθρώπου χρήστη αλλά η προστασία του υδατικού οικοσυστήματος

7 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ • 1900-1940 • 1940-1980 • 1980-2000 • Ανάπτυξη ελέγχου βακτηριολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του νερού. Η θεσμοθέτηση των προσδιορισμών των μικροβίων- δεικτών μόλυνσης. • Περίοδος ανάπτυξης του ελέγχου των ανόργανων χημικών ραδιοχημικών χαρακτηριστικών του νερού. Η ανακάλυψη των οργανικών παραπροϊόντων απολύμανσης οδήγησε στον έλεγχο των οργανικών ενώσεων. • Περίοδος ανάπτυξης του ελέγχου των οργανικών χημικών χαρακτηριστικών του νερού και του ελέγχου των παθογόνων μικροβίων που δεν είναι βακτήρια (πρωτόζωα, ιοί). Η επάρκεια των μικροβίων-δεικτών αμφισβητείται.

8 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΥΔΑΠ • Διυλιστήριο Γαλατσίου • Διυλιστήριο Μενιδίου • Διυλιστήριο Πολυδενδρίου • Διυλιστήριο Ασπροπύργου  Προχλωρίωση-Κροκίδωση (με προσθήκη έτοιμου διαλύματος θειικού αργιλίου)  Καθίζηση (με προσθήκη κατιονικού πολυηλεκτρολύτη)  Διήθηση σε σε μονοστρωματικά φίλτρα άμμου ή σεδιστρωματικά φίλτρα άμμου-ανθρακίτη φίλτρα άμμου  Πρώτη Μεταχλωρίωση  Δεύτερη Μεταχλωρίωση (emergency)

9 Υ2/2600/2001 • Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι «υγιεινό και καθαρό εφόσον είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων» και πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρη Α ΚΑΙ Β. • Σημείο τήρησης • Παρακολούθηση • Εξασφάλιση της ποιότητας, επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών • Ζώνες προστασίας • Καθορισμός συναρμοδίων αρχών • Ενημέρωση και Εκθέσεις • Παράρτημα Ι:Παράμετροι και Παραμετρικές τιμές –Μέρος Α: Μικροβιολογικές παράμετροι –Μέρος Β: Χημικές Παράμετροι –Μέρος Γ: Ενδεικτικές παράμετροι • Παράρτημα ΙΙ: Παρακολούθηση –Πίνακας Α: Αναλυόμενες παράμετροι • ΔοκιμαστικήΕλεγκτικήΣυμπληρωματική –Πίνακας Β1: «Ελάχιστη Συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανομής ή βυτίο που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων –Πίνακας Β2: Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης του νερού που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΘολότηταNTUΥ.Χλώριοmg./lΌλικάΚολ/ειδήCfu/100mlE.coliCfu/100mlΕντερόκοκκοιCfu/100mlΕτερ.βακτήριαCfu/100mlClostridiumperfringensCfu/100ml Αρ. Δειγμ άτων 887588898858886088358846859 ΜέσοςΌρος0,920,400,4300,014,230,03

11 Αναλύσεις Εβδομαδιαίες Μηνιαίες Αναλύσεις Εβδομαδιαίες Μηνιαίες • Αγωγιμότητα • Αλκαλικότητα • Γεύση • DO • Οσμή • Σκληρότητα • Στερεό Υπόλειμμα • Χρώμα • Χλωριούχα • Βρωμιούχα • Νιτρώδη • Νιτρικά • Φωσφορικά • Θειικά • Κάλιο • Νάτριο • Ασβέστιο • Μαγνήσιο • Αμμωνία • Άζωτο Kjendai • Κυανιούχα • Αντιμόνιο • Άργυρος • Αρσενικό • Βανάδιο • Βάριο • Βηρύλλιο • Βόριο • ΚΆΔΜΙΟ • Κοβάλτιο • Μαγγάνιο • Μόλυβδος • Νικέλιο • Σελήνιο • Σίδηρος • Χρώμιο • Υδράργυρος • Χαλκός • Ψευδάργυρος • Διαλ. Υδρ/κες • ΤΤΗΜ • Παρασιτοκτόνα • Πολυκυκλικοί αρ.υδρ/κες • Φαινόλες • Κλωστρίίδιο

12 Απογραφή………. • Πάνω από 1 δις. άνθρωποι ζουν χωρίς νερό • 6.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από ασθένειες λόγω έλλειψης ή κακής ποιότητας νερού • Στα επόμενα 20 χρόνια περίπου 3,5 δις άνθρωποι θα ζουν σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νερό

13 Ρύπανση υδάτων Άμεση ρύπανση----βιομηχανικά και αστικά απόβλητα Έμμεση ρύπανση---μέσω απορροής που μεταφέρει λιπάσματα, φυτοφάρμακα στερεά απόβλητα • Θρεπτικά συστατικά: αστικά λύματα, γεωργικές δραστηριότητες και βιομηχανικά απόβλητα • Μέταλλα: βιομηχανίες, αστικά απόβλητα, μεταφορές • Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες: PCBs από βιομηχανικές εφαρμογές, οργανοχλωριωμένες ενώσεις (παρασιτοκτόνα) • Υδρογονάναθρακες πετρελαίου • Θερμική ρύπανση

14 ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • To 25% των εσωτερικών επιφανειακών νερών προέρχονται από πηγές άλλων χώρών. • Παρακολούθηση των υδάτων –Σταθμός μέτρησης σε Έβρο, Νέστο, Στρυμόνα, Αξιό –Σταθμός μέτρησης σε κλειστούς κόλπους σε νησιά και σε ανοιχτές θάλασσες –Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης • Υφαλμύρινση των παράκτιων υπόγειων νερών: Παρουσία νιτρικών ιόντων στα ποτάμια και υπόγεια νερά από λιπάσματα • Φαινόμενα ευτροφισμού στις λίμνες • Φαινόμενα ρύπανσης και μόλυνσης στα λιμάνια

15 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ • Ορθολογική διαχείριση • το 40-45% του νερού υψηλής ποιότητας καταναλώνεται για κάλυψη αναγκών που δεν απαιτούν την αντίστοιχη ποιότητα • Επεξεργασία αποβλήτων • Ανακύκλωση • ………………. • ……………… • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16


Κατέβασμα ppt "ΡΟΛΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ε.ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΣΤΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google