Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λειτουργικά Συστήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λειτουργικά Συστήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λειτουργικά Συστήματα
Μέλη Ιγνάτης Σαββίδης <-> Δαβίδ Σαμβέλοβ Σειρανίδης Γίωργος<-> Χάρης Μοναστιρίδης <-> Γιάννης Στοφορίδης Τηλέμαχος Μαλιούφας <->Παναγιώτης Παυλίδης Γιώρογς Αδαμάκης <-> Χάρης Σετσίδης Γιώργος Κλόθος<->Γιώργος Γιαλύδης Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

2 Περίληψη Λογισμικού λειτουργικό σύστημα
Χαρακτηρίζεται μία συλλογή βασικών προγραμμάτων, η οποία ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή συνολικά και χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο για την εκτέλεση όλων των υπόλοιπων προγραμμάτων, τη διαχείριση των περιφερειακών συσκευών και την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και υπολογιστή Πώς Λειτουργεί Είναι ένα επίπεδο λογισμικού που μεσολαβεί μεταξύ του υλικού και των εκτελούμενων προγραμμάτων σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αποτελείται από ένα σύνολο μηχανισμών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αυτόματη διαχείριση των πόρων ενός υπολογιστή και ελεγχόμενη κατανομή τους στις εκτελούμενες εφαρμογές, έτσι ώστε οι τελευταίες να είναι σε θέση να προσπελάσουν εύκολα τους πόρους και τις συσκευές του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν με ακρίβεια τη δομή του υποκείμενου υλικού, αλλά και ώστε πολλαπλές εφαρμογές να μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα χωρίς να έρχονται σε διένεξη μεταξύ τους ή με τον υπολογιστή. Οι πρώιμοι υπολογιστές στερούνταν λειτουργικού συστήματος. Ένας άνθρωπος 'χειριστής' (operator) φόρτωνε τα προγράμματα στη μνήμη του υπολογιστή και φρόντιζε για την εκτέλεσή τους, εξ ου και το όνομα του λογισμικού συστήματος το οποίο αντικατέστησε τις ανθρώπινες αυτές ενέργειες (Operating System). Με το μεσολαβητικό επίπεδο διασύνδεσης που προσφέρει το ΛΣ, οι εφαρμογές μπορούν να αξιοποιούν εύκολα τη μνήμη, τον επεξεργαστή, το σύστημα αρχείων και τις περιφερειακές συσκευές. Δηλαδή το ΛΣ δημιουργεί ένα απλουστευμένο εικονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτελούνται οι εφαρμογές. Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ 2012 Στις μέρες μας (2012), τα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα στους μικροϋπολογιστές, (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών υπολογιστών), έχουν διαμορφωθεί σε δύο μεγάλες οικογένειες: αυτή των Unix-συμβατών και την οικογένεια των Microsoft Windows. Οι κεντρικοί υπολογιστές και τα ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούν μια ποικιλία άλλων λειτουργικών συστημάτων, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν άμεση συγγένεια με τα Windows ή με το Unix. ΤΑ UNIX Τα Unix-συμβατά Λειτουργικά Συστήματα αποτελούν μια πολυποίκιλη ομάδα, με πολλές κύριες υποκατηγορίες συμπεριλαμβανομένων των System V, BSD, και GNU/Linux. To εμπορικό σήμα Unix χρησιμοποιείται από πολλά ΛΣ που έχουν πολλά κοινά με το αρχικό Unix. Τα Unix Λ.Σ. τρέχουν σε μια μεγάλη γκάμα από αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Χρησιμοποιούνται πολύ σαν συστήματα εξυπηρετητές στις επιχειρήσεις και σε σταθμούς εργασίας σε ακαδημαϊκούς και μηχανολογικούς χώρους εργασίας. Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

4 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Ιστορία λειτουργικού Microsoft Part 1
Σειρανίδης Γίωργος<-> Χάρης Μοναστιρίδης <-> Γιάννης Στοφορίδης Ιστορία λειτουργικού ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Η ιστορία των Windows, του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, είναι ουσιαστικά και η ιστορία των μικροϋπολογιστών. Η άποψη όμως του Bill Gates που άλλαξε και την ιστορίας της πληροφορικής ήταν ότι σε κάθε σπίτι θα υπάρχει και ένας υπολογιστής. Microsoft Part 1 To 1985 η Microsοft κυκλοφόρησε την πρώτη σειρά των Windows και ήταν η πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα γραφικό περιβάλον εργασίας Κυκλοφορούν οι εκδόσεις Windows 2.0–2.11, Windows 3.0 και Windows NT που αποτελούν μια βελτιωμένη προσπάθεια των προηγούμενων εκδόσεων Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

5 Microsoft Part 2 MS DOS Windows XP
Από το 1998 είχαμε τις εξής εκδόσεις Windows 98,Windows ME,Windows XP, Windows 7 και 8, στα οποία το διαδίκτυο, οι εφαρμογές πολυμέσων. MS DOS Κυκλοφόρησε το 1981 και ακολούθησαν οκτώ σημαντικές εκδόσεις του Το περιβάλλον εργασίας του αποτελούνταν από μια γραμμή εντολών και με βάση τη γραμμή αυτή  εκτελούνταν όλες οι εντολές. Windows XP Κυκλοφόρησε στις 25 Οκτωβρίου 2001σε δύο εκδόσεις: την Windows XP Home Editionπου προορίζεται για οικιακούς χρήστες και τηνWindows XP Professional που περιλαμβάνειεπιπλέον δυνατότητες όπως υποστήριξη για διπλόμικροεπεξεργαστή και την δυνατότητα σύνδεσης σεέναν τομέα (domain). Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

6 Windows 7 Τα Windows 7 είναι ο διάδοχος των Vista. Τα Windows 7 κυκλοφόρησαν στις 22 Οκτωβρίου 2009 και σε 32-bit και σε 64-bit εκδόσεις. Η Microsoft είχε διατηρήσει άκρα μυστικότητα για τα Windows 7, καθώς είχε δώσει έμφαση στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη των Vista, γνωρίζουμε πολύ λίγα για τα Windows 7, αλλά δημόσιες ομιλίες και παρουσιάσεις από συνεργάτες της Microsoft έχουν δώσει εικόνα για τα χαρακτηριστικά τους. Linux Η αρχιτεκτονική του Linux είναι βασισμένη στις αρχές του λειτοκώδικα από το Unix. Το Linux μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε μεγάλη ποικιλία υργικού Unix αλλά έχει αναπτυχθεί εκ του μηδενός και δεν περιλαμβάνει υπολογιστικών συστημάτων, από μικρές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα μέχρι μεγάλα υπολογιστικά συστήματα και υπερυπολογιστες. Το Linux κυκλοφορεί σε διανομές Linux, δηλαδή ο πυρήνας σε συνδυασμό με συνοδευτικά προγράμματα, όπως βιβλιοθήκες, εργαλεία συστήματος. Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

7 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Όπως γνωρίζουμε, κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται (α) από ένα σύνολο συσκευών, (όπως η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - ΚΜΕ / CPU, οι μονάδες αποθήκευσης όπως μανγητικοί και οπτικοί δίσκοι, οι εκτυπωτές, το πληκτρολόγιο κλπ), οι οποίες ονομάζονται υλικό του υπολογιστή (hardware), και (β) από το λογισμικό (software) το οποίο αποτελείται από το Λειτουργικό Σύστημα και τα προγράμματα εφαρμογής. Τα προγράμματα εφαρμογής γράφονται από τους χρήστες- προγραμματιστές και δίνουν εντολές στον υπολογιστή για το πώς θα χρησιμοποιήσει τις συσκευές Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

8 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα
Το Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στα προγράμματα του χρήστη και το υλικό και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος, ελέγχοντας και συντονίζοντας τη χρήση των μονάδων του από τα διάφορα προγράμματα εφαρμογής Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα Η διευκόλυνση των προγραμματιστών. Χωρίς ΛΣ κάθε πρόγραμμα έπρεπε π.χ. να ελέγχει τακτικά το πληκτρολόγιο για είσοδο από το χρήστη, να γνωρίζει τις ακριβείς εντολές που πρέπει να στείλει στον εκτυπωτή για να τυπώσει κάτι ή να οργανώνει μόνο του το χώρο αποθήκευσης των δεδομένων του σε ένα σκληρό δίσκο. Η αποδοτική λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή η όσο το δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση του υλικού, ώστε να κατανέμεται καλύτερα το υπολογιστικό φορτίο. Το ΛΣ διαθέτει τη «γενική εικόνα» όλων των προγραμμάτων που πρέπει να εκτελεστούν, όλων των χρηστών του υπολογιστικού συστήματος και των αναγκών τους· έτσι, μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα πότε και ποια προγράμματα θα εκτελεστούν κλπ. Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ Ένα σύστημα αρχείων είναι μια μέθοδος για την αποθήκευση και την οργάνωση των δεδομένων των αρχείων που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ουσιαστικά, οργανώνει αυτά τα αρχεία σε μια βάση δεδομένων με σκοπό την αποθήκευση, την οργάνωση, τη διαχείριση, και την ανάκτηση τους από το Λειτουργικό Σύστημα του υπολογιστή. Τα συστήματα αρχείων χρησιμοποιούνται σε συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, όπως οι σκληροί δίσκοι ή τα CD-ROM για να παρακολουθείται η φυσική θέση των αρχείων πάνω στο μέσο. Πέρα από αυτό, τα συστήματα αρχείων μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε ένα διακομιστή αρχείων Τα περισσότερα συστήματα αρχείων κάνουν χρήση μιας συσκευής αποθήκευσης δεδομένων η οποία προσφέρει πρόσβαση σε έναν πίνακα φυσικών τομέων ορισμένου μεγέθους, Τα περισσότερα συστήματα αρχείων αντιστοιχούν τα δεδομένα σε μονάδες σταθερού μεγέθους («δέσμες» ή «μπλοκ») που περιέχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό τομέων δίσκου (συνήθως 1-64) που είναι και το μικρότερο ποσό χώρου στο δίσκο Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

10 Συστήματα αρχείων δίσκου:
Μεταδεδομένα Πολλές πληροφορίες καταγραφής συνήθως συνοδεύουν κάθε αρχείο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι: το μέγεθος του αρχείου η ημερομηνίες δημιουργίας, προσπέλασης, τελευταίας τροποποίησης κλπ. ο τύπος του αρχείου (π.χ. αν το αρχείο είναι κατάλογος και όχι απλό αρχείο, ή με ποιο πρόγραμμα μπορεί να ανοιχτεί το αρχείο). άδειες χρήσης του αρχείου (ποιος μπορεί να το διαβάσει ή να το εκτελέσει). Συστήματα αρχείων δίσκου: Τα συστήματα αρχείων δίσκου είναι συστήματα αρχείων ειδικά σχεδιασμένα για τη διαχείριση αρχείων σε δίσκους αποθήκευσης δεδομένων. Ενδεικτικά συστήματα αρχείων δίσκου είναι τα FAT (FAT12, FAT16, FAT32, exFAT), NTFS, HFS και HFS+, HPFS, UFS, ext2, ext3, ex4, btrfs, ISO 960, ODS-5, Veritas File System, ZFS και UDF. Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

11 Συστήματα αρχείων μαγνητοταινίας
Τα συστήματα αρχείων μαγνητοταινίας είναι συστήματα αρχείων ειδικά σχεδιασμένα για τη διαχείριση αρχείων σε μαγνητοταινίες αποθήκευσης δεδομένων. Συνήθως είναι διαφορετικά από τα συστήματα αρχείων δίσκου καθώς στα δεδομένα μιας μαγνητοταινίας η προσπέλαση είναι σειριακή. Λειτουργικά συστήματα Τα λειτουργικά συστήματα των πρώτων μικροϋπολογιστών η μόνη πραγματική αποστολή τους ήταν η διαχείριση αρχείων Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

12 Εκδόσεις Λειτουργικών
Γιώρογς Αδαμάκης <-> Χάρης Σετσίδης Εκδόσεις Λειτουργικών Απαιτήσεις Λειτουργικού Συστήματος Windows 95 Προσωπικός υπολογιστής με έναν επεξεργαστή 386DX ή ανώτερο 4 megabyte (MB) μνήμη (συνιστώνται 8 MB) Χώρος τυπικά στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση των Windows 95 σε ένα καθαρό σύστημα: MB, η πραγματική απαίτηση ποικίλλει ανάλογα με τις δυνατότητες που επιλέγετε να εγκαταστήσετε. Μία 3,5 ιντσών υψηλής πυκνότητας μονάδα δισκέτας Απαιτήσεις Λειτουργικού Συστήματος Windows 98. 486DX-2/66 MHz ή καλύτερος μικροεπεξεργαστης (κατά προτίμηση Pentium) 16 MB μνήμης RAM (κατά προτίμηση 24 MB Τουλάχιστον 500 MB χώρου στο σκληρό δίσκο. Οδηγός CD-ROM ή DVD-ROM Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

13 Απαιτήσεις Λειτουργικού Συστήματος Windows XP Εκδόσεις : Windows XP Home Windows XP Professional · Επεξεργαστής Pentium 233 MHz ή ταχύτερος (προτείνονται 300 MHz) · Μνήμη RAM τουλάχιστον 256 MB (προτείνονται 512 MB) · Τουλάχιστον 1,5 GB διαθέσιμου χώρου στον σκληρό δίσκο. · Μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM Απαιτήσεις Windows Vista Επεξεργαστής 1-(GHz) 32-bit (x86) ή 1-GHz 64-bit (x64) · Μνήμη συστήματος 1 GB · Κάρτα γραφικών με δυνατότητα Windows Aero · Μνήμη γραφικών 128 MB (ελάχιστη) · Σκληρός δίσκος 40-GB που έχει 15 GB ελεύθερο χώρο Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

14 Απαιτήσεις συστήματος Windows 7
Εκδόσεις: Windows 7 Home Premium , Professional , Ultimate Επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) 1 gigahertz (GHz) ή ταχύτερος 1 gigabyte (GB) RAM (32 bit) ή 2 GB RAM (64 bit) 16 GB (32 bit) ή 20 GB (64 bit) διαθέσιμου χώρου στο σκληρό δίσκο Συσκευή γραφικών DirectX 9 με πρόγραμμα οδήγησης WDDM 1.0 ή νεότερη έκδοση Απαιτήσεις συστήματος Windows 8 Εκδόσεις: Windows 8 απευθύνεται σε όλους τους επίσης “απλούς” χρήστες Η “Pro” έκδοση των Windows 8 απευθύνεται στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις Τέλος, η “RT” έκδοση είναι αυτή που θα λειτουργεί σε επεξεργαστές ARM – δηλαδή σε tablets και πιο “μικρής ιπποδύναμης” πλατφόρμες. Επεξεργαστής: 1 gigahertz (GHz) ή ταχύτερος με υποστήριξη για PAE, NX καιSSE2 Μνήμη RAM: 1 gigabyte (GB) (32 bit) ή 2 GB (64 bit) Χώρος στον σκληρό δίσκο: 16 GB (32 bit) ή 20 GB (64 bit) Κάρτα γραφικών: Συσκευή γραφικών Microsoft DirectX 9 με πρόγραμμα οδήγησης WDDM Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

15 Λογισμικά Κινητών Τηλεφώνων
Λογισμικά Κινητών Τηλεφώνων Απο τα καλύτερα και τα επικρατέστερα εως τα παλιοτερα. Apple iOS Google Android Windows Phone BlackBerry OS Symbian OS Web OS Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

16 Ιγνάτης Σαββίδης <-> Δαβίδ Σαμβέλοβ
Apple iOS. Στις 29 Ιούνη 2007, η Apple κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση του iOS ό, τι έγινε - ταυτόχρονα με το πρώτο iPhone. iOS 1.0 Κυκλοφόρησαν στις 29 Ιουνίου το 2007 με Build 1A 543a & BaseBand _G iOS Κυκλοφόρησαν στις 21 Αυγούστου το 2007 με Build 1C28 & BaseBand _G iOS 1.1 Κυκλοφόρησαν στις 14 Σεπτεμβρίου το 2007 με Build 3A100aT1 3A101aP1,T1 iOS Κυκλοφόρησαν στις 27 Σεπτεμβρίου το 2007 με Build 3A109aP1 3A110aT1 & BaseBand _G iOS 2.1 Κυκλοφόρησαν στις 9/12 Σεπτεμβρίου το 2008 με Build 5F136P1P2 5F137T2 & BaseBand _GP P2 iOS 3.0 Κυκλοφόρησαν στις 17 Ιουνιου το 2009 και φημιστήκαν τότε ως τα καλυτέρα διότι είχαν τις σημαντικότερες αλλαγές σε αυτή την Version. iOS 4.0 Κυοφόρησαν στις 21 Ιουνίου το 2010 στη οποία έκδοση δεν υπήρχαν τεράστιες αλλαγές.. Κυριότερη όμως αλλαγή σε αυτή την έκδοση είναι στο ήταν η κυριότερη επειδή αύξησε και ανέβασε την γένια τον phone. Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

17 Modern and Prevalent Apple iOS.
iOS 5.0 κυοφόρησαν στις 12 Οκτώβριου το 2011 και ήταν η σημαντικότερη ως τότε εξελίξει γενικά σε αυτή την έκδοση τα άλλαξαν όλα χάρτες μηνύματα ώρα ξυπνητήρια φωτογραφίες εφαρμογές γραφικά κάμερα όλα και όλα αυτά πειραματιστήκαν πανό στο iPhone 4S. Όπως και στην έκδοση 5.1 που κυκλοφόρησε στις 7 Μάρτιου και την έκδοση κυοφόρησε 7 Μαΐου το 2010 και στην συνεχεία το UPGRADE τις κυκλοφόρησε στις 25 Μαΐου του 2012 που πλέον ήταν η κυριότερη και καλύτερη έκδοση των iOS . iOS 6.0 κυοφόρησαν στις 19 Σεπτεμβρίου το 2012 μαζί με το phone 5 οπού για την Apple αυτό ήταν το σημαντικότερο γεγονός τις στιγμής τους Δημιούργησαν το Τέλειο κινητό τηλέφωνο και τα Καλύτερο στον κόσμο λογισμικό για κινητά είτε Tablets είτε iPod’s στην συνεχεία στης 1 Νοεμβρίου πρόσφατα κυοφόρησαν τα και 6.1 τα οποία είναι τα καλυτέρα και επικρατέστερα Σήμερα Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

18 Google Android Το Android της Google είναι ένα πολύ καλό λογισμικό το περιέχουν διαφορές μάρκες κινητών τηλεφώνων για παράδειγμα μια από της καλύτερες τώρα είναι η Samsung με το που έχει δημιουργήσει πλέον τα καλύτερο κινητό τηλέφωνο σε Hardware άσχετα με το λογισμικό του. Ας αρχίσουμε με της εκδόσεις και διαφορές ονομασίες της Android Επίσης όλα τα ονόματα των εκδόσεων ANDROID προέρχονται από γλυκίσματα Android Σεπτεμβρίου 2008 Android Φεβρουαρίου 2009 Android 1.5 Cupcake 30 Απριλίου, % Android 1.6 Donut 15 Σεπτεμβρίου, % Android 2.1 Eclair 26 Οκτωβρίου, % Android 2.2 Froyo20 Μαΐου, % Android Gingerbread 6 Δεκεμβρίου, % Android Gingerbread 9 Φεβρουαρίου, % Android 3.1 Honeycomb 10 Μαΐου, % Android 3.2 Honeycomb 15 Ιουλίου, % Android Ice Cream Sandwich 16 Δεκεμβρίου, % Android Jelly Bean 9 Ιουλίου, % Αυτές είναι η κυριότερες εκδόσεις της Google από την Android και ως 2 επικρατέστερη σήμερα η Android με τη έκδοση Jelly Bean Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

19 Microsoft Windows-Phone <1>
Οι εκδόσεις του λογισμικού αυτού είναι αρκετές αλλά όχι όλες τόσο καλές. όσεις Windows Phone 7- ver Αρχική έκδοση του Windows Phone 7 OS Windows Phone 7- ver βελτίωση της ενημέρωσης για τη μελλοντική διαδικασία ενημέρωσης Windows Phone 7 Node- ver «NoDo», πρόσθεσε CDMA υποστήριξη, αντιγραφή και επικόλληση, γρήγορη εκκίνηση εφαρμογών, καθώς και βαθύτερη ενσωμάτωση Facebook Windows Phone 7 NoDo- ver ανακαλέσει των πλαστών πιστοποιητικών Windows Phone 7.5 Mango- ver μια από της μεγαλύτερες αλλαγές και εξελίξεις του λογισμικού στις 27 Σεπτεμβρίου το 2011 Windows Phone 7.5 Refresh- ver Πρώτη έκδοση για την AT & T Nokia Lumia 900 & HTC Titan II. Windows Phone 7.5 Tango- ver κυκλοφορήσαν στις 28 Ιουνίου Καλύτερη μηνυμάτων πολυμέσων Υποστήριξη για συσκευές χαμηλού κόστους με 256 MB RAM Ταχύτερη αντίδραση αριθμητικό PIN Windows Phone 7.8- ver Οκτώβριου 2012 Πρόσθετες λειτουργίες απροσδιόριστο από το τηλέφωνο Windows 8 Windows Phone 8- ver παρουσιαστικά στις 29οκτομβριου το και μέχρι στιγμής είναι η τελευταία και Λευτέρη έκδοση τους Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

20 BlackBerry OS Το λογισμικό BlackBerry OS σε γενικά πλαίσια είναι καλό . Αυτό το λογισμικό μπορείς να το συναντήσεις μονό σε Chat Phones. η λειτουργιά του είναι έυκολη και για τους περισσότερους ανθρώπους αιδιαστική. BlackBerry OS 4.5 Η BlackBerry συσκευές σε σειρές and 8800 BlackBerry OS 4.6 Με της συσκευές BlackBerry Pearl Flip. BlackBerry OS 5.0 Με τις συσκευές BlackBerry Curve 8330/8350i/8520/8530/8900. BlackBerry OS 5.0 Με τις συσκευές BlackBerry Bold 9000, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm 2 and BlackBerry Tour. BlackBerry OS 6.0 Με τις συσκευές BlackBerry Bold 9650/9700/9780, BlackBerry Curve 9300/9330, BlackBerry Pearl 9100, BlackBerry Style 9670, and BlackBerry Torch 9800. BlackBerry OS 7.0/.1 Με τις συσκευές BlackBerry Bold 9700/9780/9790/9900/9930, BlackBerry Curve 9350/9360/9370/9380/9220/9320, and BlackBerry Torch /9850/9800. Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

21 Symbian OS Η Symbian OS είναι λογισμικό κινητών τηλεφώνων συγκεκριμένα για τα Nokia, Motorola, Ericsson, Psion, το συγκεκριμένο λογισμικό άρχισε να δημιουργείται το παρουσιάστηκε Το 2004, η Psion απορροφάται από τις εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Symbian. Διατίθενται οι εκδόσεις 8.0, 8.1a και 8.1b του Symbian OS. Η έκδοση 8.1b ήταν η πρώτη όπου ο πυρήνας χρησιμοποιούσε τον EKA2. Το 2005, δημιουργείται το Symbian OS 9.0, το οποίο γόμωσαν δόθηκε σε δημόσια χρήση, αλλά χρησιμοποιήθηκε εσωτερικά από τη Symbian για λόγους δοκιμών. Αρχές του διατέθηκε στην αγορά το λειτουργικό σύστημα Symbian OS 9.1. • 12 Ιουλίου 2006, διατίθεται το λειτουργικό Symbian OS 9.3, υποστηρίζει καλύτερη διαχείριση μνήμης, Wi-Fi • Η έκδοση Symbian OS 9.5, ανακοινώθηκε για το Μάρτιο του 2007, οι εφαρμογές αναμένεται να ξεκινούν κατά 75% γρηγορότερα. Υποστηρίζει ψηφιακή τηλεόραση, μετάδοση σε DVB-H και ISDB-T , και υποστηρίζει SQL μέσω του SQLite. Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

22 Applications available
Ένα από τα πιο παλιά λογισμικά είναι και τα Web OS με τον χαμηλότερο δείκτη στην τεχνολογία Web OS Date Applications available Downloads, cumulative 6 June 2009 18 Launch 17 June 2009 30[28] 1 million[29] 27 June 2009 30 13 July 2009 30 official, 31 16 July 2009 30 official 1.8 million[31] 29 July 2009 32 official[32] 25 August 2009 41 official[33] 7 November 2009 356 official[34] 1 January 2010 1000 official[35] 27 July 2010 3000 official[36] 29 September 2010 4000 official[37] 9 December 2011 10,002 official Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου

23 Εnrich the text By Ιγνάτης Σαββίδης <-> Δαβίδ Σαμβέλοβ
Σειρανίδης Γίωργος<-> Χάρης Μοναστιρίδης <-> Γιάννης Στοφορίδης Τηλέμαχος Μαλιούφας <->Παναγιώτης Παυλίδης Γιώρογς Αδαμάκης <-> Χάρης Σετσίδης Γιώργος Κλόθος<->Γιώργος Γιαλύδης Finished By Ιγνάτης Σαββίδης School Project Σ.Ντάουλας - Σ.Γιανακκίδου Σ.Ντάουλας - Σ.Γιαννακίδου


Κατέβασμα ppt "Λειτουργικά Συστήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google