Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολλαπλές συνδέσεις με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών Βάσω Πάππας, Αγγλικών Σπύρος Αρώνης, Θεολόγος Αλεξία Σερίδου, Φιλόλογος 2 ο Γυμνάσιο, Κολλέγιο Ανατόλια,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολλαπλές συνδέσεις με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών Βάσω Πάππας, Αγγλικών Σπύρος Αρώνης, Θεολόγος Αλεξία Σερίδου, Φιλόλογος 2 ο Γυμνάσιο, Κολλέγιο Ανατόλια,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολλαπλές συνδέσεις με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών Βάσω Πάππας, Αγγλικών Σπύρος Αρώνης, Θεολόγος Αλεξία Σερίδου, Φιλόλογος 2 ο Γυμνάσιο, Κολλέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας Ετήσιο Συμπόσιο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2008

2 Περιεχόμενα  Χαρακτηριστικά του project  Πολλαπλές συνδέσεις  Γνωστικά αντικείμενα  στόχοι – μέσα – μέθοδος – εφαρμογή – αξιολόγηση  Εφαρμογή  συνεργασία  δραστηριότητες ενημέρωσης  Αποτίμηση

3 Χαρακτηριστικά του project  Προσέγγιση  Διεπιστημονική  Κοινό πλαίσιο  Θέμα: Η βία μεταξύ νέων [bullying]  Τελική δραστηριότητα: Οργανωμένη διαδικτυακή συζήτηση  Εργαλείο: Εννοιολογικοί χάρτες  Εργαλείο: Εννοιολογικοί χάρτες www.mind42.com  Τάξεις  2 τμήματα 1 ης, 1 τμήμα 2 ης  Μαθήματα  Θρησκευτικά, Νέα Ελληνικά, Αγγλικά

4

5 Χαρακτηριστικά του project  Εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας  3 εκπαιδευτικοί: θεολόγος, φιλόλογος, αγγλικών  προσωπικό υποστήριξης  σχολικός ψυχολόγος  βιβλιοθηκάριος  2 μέλη του προσωπικού τεχνικής στήριξης  συνάδελφοι της πληροφορικής

6 Πολλαπλές συνδέσεις  Εννοιολογικοί χάρτες – συλλογιστικές διαδικασίες  Πραγματική ζωή  Διαθεματικές έννοιες  Ικανότητες-κλειδιά  Μαθητές και παιδιά

7 Θρησκευτικά  Στόχοι  Αναγνώριση του σχήματος «αιτία-αποτέλεσμα»  Κατανόηση της έννοιας της βίας στην κοινωνία  Αναγνώριση των διαχρονικών συνεπειών της βίας  Διαμόρφωση συμπερασμάτων ηθικού χαρακτήρα  Μέσα  «Ο Σολομών και η εποχή του»  «Η εποχή της κρίσης»  Ψηφιακοί δίσκοι (David και Jesus of Nazareth)

8 Θρησκευτικά  Μέθοδος  Μελέτη & σχολιασμός ενοτήτων με χρήση παρουσιάσεων PowerPoint και προβολή DVD  Δημιουργία ερωτήσεων μέσα από συζήτηση και συλλογισμός πάνω σε θεμελιώδη ερωτήματα  Συνεργασία σε ομάδες

9 Θρησκευτικά  Εφαρμογή  Μελέτη & σχολιασμός ενοτήτων  Σύγκριση των ενοτήτων  Έκφραση απόψεων για τη βία στον αρχαίο κόσμο & στη σύγχρονη εποχή  Χαρτογράφηση εννοιών σχετικών με τη βία – κατασκευή εννοιολογικών χαρτών  Συζήτηση για τη σύγχρονη πραγματικότητα της βίας

10 Νέα Ελληνικά  Στόχοι  Συμμετοχή στο σχεδιασμό & στην αξιολόγηση  Εντοπισμός τον τρόπων εκδήλωσης & των αποτελεσμάτων της σχολικής βίας  Αναζήτηση των αιτιών  Ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπισή της  Εξοικείωση με τις δυνατότητες των εννοιολογικών χαρτών & εμπλουτισμός των γνωστικών δομών  Προβληματισμός για τον τρόπο σύνταξης ερωτηματολογίου

11 Νέα Ελληνικά  Μέσα  Σύνδεση με ενότητες 4 & 7 της Νεοελληνικής Γλώσσας  Αποσπάσματα από Γ. Ιωάννου, «Η Σαρκοφάγος», & Β. Λου, «Κόκκινη κάρτα στη βία»  Εννοιολογικός χάρτης για τη σχολική βία  Μέθοδος  Μελέτη κειμένων & συζήτηση  Συζήτηση με χρήση εννοιολογικού χάρτη  Συνεργασία σε ομάδες

12 Νέα Ελληνικά  Εφαρμογή  Γνωστοποίηση πορισμάτων ερευνών & παρουσίαση μύθων, παρανοήσεων & στερεότυπων  Μελέτη αποσπάσματος Ιωάννου & συζήτηση – λεκτική βία  Μελέτη αποσπάσματος Λου & συζήτηση – οι συμμορίες  Συζήτηση για τη σχολική βία με προβολή εννοιολογικού χάρτη  Ανάθεση γραπτής εργασίας / προκήρυξη διαγωνισμού  Σύνταξη ερωτηματολογίου & επεξεργασία δεδομένων  Αξιολόγηση  Γραπτών εργασιών  Ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση του project από μαθητές

13 Αγγλικά  Στόχοι  Εισαγωγικών δραστηριοτήτων  Ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεων & οικοδόμηση προαπαιτούμενων γνώσεων για το θέμα  Κατευθυντήριων δραστηριοτήτων  Συζήτηση θεμάτων, ιδεών & αντιλήψεων που σχετίζονται με το διήγημα  Χρήση των εννοιών σύγκρουσης & αιτίας-αποτελέσματος για ανάλυση / κατασκευή εννοιολογικών χαρτών  Τελικών δραστηριοτήτων  Χρήση των γνώσεων σε συζήτηση για προσδιορισμό & αξιολόγηση επιλογών συμπεριφοράς  Επίγνωση της αξίας της λογοτεχνίας ως μέσου κατανόησης του πραγματικού κόσμου

14 Αγγλικά  Μέσα  “Red Head” (Mekano Film & Television & the Lowe Brindfors ag, Sweden)  “Tuesday of the Other June” της Norma Fox Mazer σε αρχείο Word  Μέθοδος  Content-based  Δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης

15 Αγγλικά  Εφαρμογή  Παρακολούθηση του βίντεο & προφορική αναπαραγωγή της αφήγησης  Καταχώριση σε σελίδα προσωπικού ημερολογίου  Ανάγνωση του διηγήματος με χρήση τεχνικών ενεργής ανάγνωσης & καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικό ημερολόγιο ανάγνωσης  Συζήτηση ερωτήσεων των μαθητών  Χρήση εννοιών για χαρτογράφηση της πλοκής / δημιουργία εννοιολογικών χαρτών  Καταχώριση σε σελίδα προσωπικού ημερολογίου  Αξιολόγηση  Άτυπη προ-αξιολόγηση στάσεων & συμπεριφορών  Κατάλογοι αξιολόγησης πρακτικής για ομάδες & εκπαιδευτικό

16 Εφαρμογή  Συνεργασία  Πληροφόρηση  Brown, David. “Using Cognitive Organisers in the Middle Years”. Victorian Essential Learning Standards. 23 September, 2004. Victorian Curriculum & Assessment Authority. www.vcaa.vic.edu.au/prep10/csf/publications/midyears/uscogorg.html www.vcaa.vic.edu.au/prep10/csf/publications/midyears/uscogorg.html  Drake, Susan M. & Rebecca C. Burns. Meeting Standards through Integrated Curriculum. Alexandria, Virginia USA: Association for Supervision & Curriculum Development, 2004.  Επικοινωνία  Στήριξη

17 Εφαρμογή  Δραστηριότητες ενημέρωσης  Γονέων: επιστολή διεύθυνσης  Μαθητών: δημοσιεύσεις εκπαιδευτικών σε μαθητικό έντυπο  Εκπαιδευτικών: παρουσίαση σε συνέδριο στο σχολείο

18 Αποτίμηση  Επίτευξη στόχων  Υποδοχή πρωτοβουλίας  Βελτίωση  Προοπτική υιοθέτησης ή ανάπτυξης  Οφέλη για μαθητές & εκπαιδευτικούς

19

20

21

22

23

24

25


Κατέβασμα ppt "Πολλαπλές συνδέσεις με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών Βάσω Πάππας, Αγγλικών Σπύρος Αρώνης, Θεολόγος Αλεξία Σερίδου, Φιλόλογος 2 ο Γυμνάσιο, Κολλέγιο Ανατόλια,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google