Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 2014 – 2020 Μια Νέα Αφήγηση για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 2014 – 2020 Μια Νέα Αφήγηση για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 2014 – 2020 Μια Νέα Αφήγηση για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

2 Η Νέα Αφήγηση για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στηρίζεται στην αντίληψη (concept) ότι το διοικητικό σύστημα της χώρας συνδέεται λειτουργικά με το πολιτικό, το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα ή με άλλα λόγια ότι εντάσσεται στο ευρύτερο «Συστημικό Τετράγωνο» που συνδέει: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δημόσια Διοίκηση Δημόσιοι Υπάλληλοι Κοινωνία Πολίτες Πολιτικό Σύστημα Πολιτικοί Οικονομία Επιχειρήσεις

3 Τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης είναι ενδογενή ή είναι πρωτίστως συστημικά; Δημόσια Διοίκηση Δημόσιοι Υπάλληλοι Κοινωνία Πολίτες Πολιτικό Σύστημα Πολιτικοί Οικονομία Επιχειρήσεις 1-2-3-4 2-3-4-5 2-3-4 5 5 5 1. Η απουσία του συντονισμού της Δημόσιας Διοίκησης οφείλεται κυρίως στο Πολιτικό σύστημα 2. Οι πελατειακές σχέσεις (μεταξύ Πολιτικών–Πολιτών–Δημοσίων υπαλλήλων) οδηγούν στην παραβίαση των κανόνων και επομένως στην παρατυπία & την παρανομία ή/και στη διόγκωση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών 3. Η έλλειψη εμπιστοσύνης των Πολιτών προς τη Δημόσια Διοίκηση & την Πολιτική & η εύλογη ευθυνοφοβία των Δημοσίων υπαλλήλων οδηγούν στη γραφειοκρατία 4. Το πατερναλιστικό σύστημα αξιών & σχέσεων Κοινωνίας–Δημόσιας Διοίκησης– Πολιτικής οδηγεί στη νομομανία («επιτρέπεται μόνο ό,τι γράφει ο νόμος») 5. Η σημερινή μορφή διαμόρφωσης των σχέσεων Πολιτικής–Οικονομίας–Δημόσιας Διοίκησης–Κοινωνίας οδηγούν στη διαπλοκή & τη διαφθορά

4 Γιατί έχουν διατηρήσιμα αποτελέσματα οι συστημικές μεταρρυθμίσεις ; 1. τα Κ.Ε.Π. έχουν παρέμβει στις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης– Πολιτών–Πολιτικών 2. το Α.Σ.Ε.Π. έχει βελτιώσει τις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης– Πολιτών–Πολιτικών 3. ο Συνήγορος του Πολίτη & οι Ανεξάρτητες Αρχές έχουν βελτιώσει τις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης–Πολιτών–Πολιτικών & τις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης– Κοινωνίας–Οικονομίας–Πολιτικής 4. οι αλλαγές στις ΔΕΚΟ έχουν συμβάλλει στην αλλαγή των σχέσεων Δημόσιας Διοίκησης – Κοινωνίας – Οικονομίας Δημόσια Διοίκηση Δημόσιοι Υπάλληλοι Κοινωνία Πολίτες Πολιτικό Σύστημα Πολιτικοί Οικονομία Επιχειρήσεις 1-2-3 1-2-3-4 3-4 3 Επειδή

5 1. Δεν χρειάζεται αόριστους, αλλά μετρήσιμους στόχους 2. Δεν είναι μόνον εσωτερικό ζήτημα της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και ένα «συστημικό» ζήτημα 3. Δεν αρκεί η αλλαγή του Κανονιστικού πλαισίου, αλλά χρειάζεται Επιχειρησιακό Σχέδιο Εφαρμογής που στηρίζεται σε αλλαγή του αξιακού πλαισίου & αλλαγή υποδείγματος Ποια είναι η Νέα Οπτική και η Καινούργια Πρόταση; Η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

6 ως «Βελτίωση της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης», που είναι ο 11 ος Θεματικός Στόχος & ως «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», που είναι τμήμα του 2 ου Θεματικού Στόχου Πώς εκφράζεται στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης; Γι’ αυτό προτείνουμε: ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 2014 – 2020

7 1 ο βήμα: Προσδιορίζουμε τους συγκεκριμένους & μετρήσιμους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 2 ο βήμα: Επιλέγουμε τα «εργαλεία» & τη δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 3 ο βήμα: Σχεδιάζουμε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εφαρμογής του Ε.Π., αφού προηγουμένως ορίσουμε το αξιακό πλαίσιο και τα παραδειγματικά πρότυπα του Ε.Π. Πώς θα σχεδιάσουμε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020; Ακολουθούμε τη Μεθοδολογία των εξής 3 Βημάτων:

8 Δεν χρειάζεται να «ανακαλύψουμε την Αμερική» για να τους βρούμε Είναι οι ακόλουθοι γνωστοί Αναπτυξιακοί Στόχοι: 1ο βήμα: Πώς προσδιορίζουμε τους συγκεκριμένους & μετρήσιμους στόχους της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην περίοδο 2014 – 2020; Α. Οι 10 ΤΟΜΕΑΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Β. Οι 10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 που εξασφαλίζουν μια ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση Σημείωση: Επομένως ο 11 ος και ο 2 ος Θεματικός Στόχος του ΕΣΠΑ 2014–2020 πρέπει να υπηρετήσουν αυτούς τους 10+10 Αναπτυξιακούς Στόχους

9 Η Μήτρα των 10 + 10 Αναπτυξιακών Στόχων 2014 – 2020 12345678910 Έρευνα & Καινοτομία ΤΠΕ Ανταγωνι- στικότητα Οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων Προσαρμογή στις κλιματ. αλλαγές Προστασία περιβαλ. Βιώσιμες μεταφορές Απασχόλ. & Κινητι- κότητα Κοινωνική Ένταξη Εκπαίδ., δια βίου μάθηση 1Βελτίωση σχεδ. & συντονισμού 2Βελτίωση πολιτικών & ρυθμίσεων 3Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 4Βελτίωση management & θεσμικ. μνήμης 5Βελτίωση δομών & λειτουργιών 6Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 7Βελτίωση διαφάν., λογοδ. & ελέγχου 8Επιτάχυνση απόδοσης Δικαιοσύνης 9Βελτίωση υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις 10Βελτίωση εξυπηρ. Πολιτών 10 Τομεακοί Θεματικοί Στόχοι ΕΣΠΑ 2014- 2020 10 Οριζόντιοι Ειδικοί Στόχοι 2014-2020

10

11 Τα εργαλεία του Ε.Π. κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες : 2ο βήμα: Επιλέγουμε τα εργαλεία & τη δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 1 η κατηγορία: τα «εσωτερικά εργαλεία» μεταρρύθμισης, οργάνωσης & λειτουργικού εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης 2 η κατηγορία: τα «συστημικά εργαλεία» μεταρρύθμισης & βελτίωσης των σχέσεων της Δημόσιας Διοίκησης με τους άλλους 3 πόλους του Συστημικού Τετραγώνου (Πολιτική – Οικονομία – Κοινωνία) Σημείωση: Όλα τα εργαλεία πρέπει να υπηρετούν τους 10+10 Αναπτυξιακούς Στόχους Κάθε εργαλείο έχει τη μορφή συγκροτημένης δομής ή έργου (project) και περιέχει «δράσεις» & «δείκτες»

12 1.α. Οργάνωση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης [στόχος 3] 1.β. Νέοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των δημοσίων φορέων – Βελτιστοποίηση της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού [στόχος 5] 1.γ. Οργάνωση των Επιτελικών Λειτουργιών [στόχοι 1, 2, 4, 5] 1.δ. Οργάνωση & λειτουργικός εκσυγχρονισμός των δομών & των λειτουργιών εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων [στόχοι 4, 5, 6] 1.ε. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού – Αναβάθμιση του ΕΚΔΔΑ [στόχος 6] 1.στ. Ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών & ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου [στόχος 7] 1.ζ. Εκσυγχρονισμός & οργάνωση των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης [στόχος 8] 1.η. Οργάνωση & λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών & των Δήμων [στόχοι 3, 5] 1.θ. Εργαλεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [όλοι οι στόχοι] 1.ι. Οργάνωση & λειτουργικός εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις [στόχος 9] 1.κ Οργάνωση & λειτουργικός εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών προς τους Πολίτες – «Πολυκαναλική» παροχή των υπηρεσιών [στόχος 10] 1. Τα «εσωτερικά εργαλεία» μεταρρύθμισης, οργάνωσης & λειτουργικού εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης

13 2.1. Τα «συστημικά εργαλεία» που αφορούν κυρίως τις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης – Πολιτικής Δημόσια Διοίκηση Δημόσιοι Υπάλληλοι Πολιτικό Σύστημα Πολιτικοί 2.1.α. Βελτίωση των οργάνων & οργάνωση των λειτουργιών επιχειρησιακού σχεδιασμού & συντονισμού του κυβερνητικού έργου [στόχος 1] 2.1.β. Οργάνωση των συστημάτων παραγωγής πολιτικών & ρυθμίσεων & συγκρότηση μηχανισμού παρακολούθησης & εφαρμογής τους [στόχος 2] 2.1.γ. Συγκρότηση νέου Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών (νέου ΑΣΔΥ) [στόχοι 4, 6] 2.1.δ. Συγκρότηση νέου σώματος ανωτάτων διευθυντικών στελεχών (managers) [στόχοι 4, 6] Σημείωση: Τα εργαλεία με χρώμα είναι δομή & τα εργαλεία με χρώμα είναι έργο (project)

14 2.2. Τα «συστημικά εργαλεία» που αφορούν κυρίως τις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης – Οικονομίας Δημόσια Διοίκηση Δημόσιοι Υπάλληλοι Οικονομία Επιχειρήσεις 2.2.α. Συγκρότηση κοινού Οργάνου Διαβούλευσης [στόχος 7] 2.2.β. Πρόγραμμα υποστήριξης του έργου 2.1.β. για τη βελτίωση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα [στόχοι 2, 9] 2.2.γ. Πρόγραμμα υποστήριξης του έργου 1.ι. για τη μείωση του διοικητικού βάρους & την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας – «Πολυκαναλική» παροχή των υπηρεσιών [στόχος 9] 2.2. δ. Ενίσχυση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος [στόχοι 4, 5, 6, 9] 2.2. ε. Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή για τις Στρατηγικές Επενδύσεις [στόχος 9] 2.2.στ. Βελτίωση κανονιστικού πλαισίου outsourcing & προγράμματα υποστήριξης της εφαρμογής του

15 2.3. Τα «συστημικά εργαλεία» που αφορούν κυρίως τις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης – Κοινωνίας Δημόσια Διοίκηση Δημόσιοι Υπάλληλοι 2.3.α. Αναβάθμιση των ΚΕΠ & συγκρότηση διυπουργικού Επιτελικού Οργάνου υποστήριξής τους [στόχος 10] 2.3.β. Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των δομών & των λειτουργιών διαφάνειας & επικοινωνίας με τους Πολίτες [στόχοι 4, 5, 6, 10] 2.3.γ. Πρόγραμμα διασφάλισης της ανοιχτής πρόσβασης των Πολιτών στη δημόσια πληροφορία & της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση των πολιτικών & των ρυθμίσεων [στόχοι 2, 10] 2.3.δ. Πρόγραμμα Ψηφιακού Αλφαβητισμού [στόχος 10] Κοινωνία Πολίτες

16 2.4. Τα «συστημικά εργαλεία» που αφορούν συνολικά τις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης – Πολιτικής – Οικονομίας – Κοινωνίας 2.4.α. Πρόγραμμα υποστήριξης & ανάδειξης της καινοτομίας στον Δημόσιο τομέα [όλοι οι στόχοι] 2.4.β. Πρόγραμμα διεύρυνσης της αμφίδρομης επικοινωνίας των Πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση & την Πολιτική (με στόχο τη διεύρυνση της εμπιστοσύνης τους προς αυτούς) – Πρόγραμμα δημοσιότητας του Ε.Π. [στόχοι 7, 10] 2.4.γ. Έργο ενοποίησης της διαχείρισης των σχέσεων Κράτους – Πολιτών – Επιχειρήσεων [στόχοι 7, 9, 10] Δημόσια Διοίκηση Δημόσιοι Υπάλληλοι Κοινωνία Πολίτες Πολιτικό Σύστημα Πολιτικοί Οικονομία Επιχειρήσεις

17 Δ ΟΜΗ & Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ι) Για τη δομή & τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) υπάρχουν 2 Εναλλακτικά Σενάρια 1 ο Εναλλακτικό Σενάριο: ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπονείται ενιαίο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που περιέχει όλα τα «εργαλεία» (δομές και έργα) που υπηρετούν τους 10+10 Αναπτυξιακούς Στόχους & έχει ενιαία διαχείριση Ε.Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα Ε.Ε.Π. Περιβάλλον & Μεταφορές Ε.Ε.Π. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση Ε.Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γεωργική Ανάπτυξη Αλιεία & Υδ/ργειες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Π. 123465 4 + 2 Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα

18 Δ ΟΜΗ & Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΙΙ) 2ο Εναλλακτικό Σενάριο: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Καθένα από τα 3 (διαχειριστικά ανεξάρτητα) Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα (& τα 2 του Υπουργείου Γεωργίας) περιλαμβάνει έναν Άξονα Προτεραιότητας που έχει μόνο τα ειδικά «εργαλεία» που υπηρετούν τους Τομεακούς Θεματικούς Στόχους του Η Διυπουργική Δομή Συντονισμού της Εφαρμογής των 10 Οριζόντιων Εθνικών Στόχων «Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» διασφαλίζει τη συνοχή της Μήτρας των 10+10 Αναπτυξιακών Στόχων Ε.Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα Ε.Ε.Π. Περιβάλλον & Μεταφορές Ε.Ε.Π. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση Ε.Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γεωργική Ανάπτυξη Αλιεία & Υδ/ργειες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Π. 1 23456 4 + 2 Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα

19 Σκοπιμότητα Δεν πρέπει να μας παραπλανήσει ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Δεν είναι το αναγκαίο ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Business Plan). Γι’ αυτό χρειάζεται ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Εφαρμογής του Ε.Π. που θα περιέχει: 3ο βήμα: Σχεδιάζουμε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εφαρμογής του Ε.Π. το Αξιακό Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Παραδειγματικά Πρότυπα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τις Φάσεις Εφαρμογής & τον Οδικό Χάρτη του Ε.Π. το Σύστημα Διοίκησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εφαρμογής του Ε.Π.

20 Το Σύστημα Διοίκησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εφαρμογής Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ που καλούνται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του Ε.Π. Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΥΔιΜΗΔ αρμόδιο για το Ε.Ε.Π. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ελληνική Task Force ΕΚΔΔΑ ΜΟΔ ΕΕΤΑΑ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ευρωπαϊκή Εμπειρία ΥΠΟΜΕΔΙ συναρμόδιο με το ΥΔιΜΗΔ ΥΠΟΜΕΔΙ συναρμόδιο με το ΥΔιΜΗΔ

21 Η «Πυραμίδα» της Μεταρρυθμιστικής Τεχνικής (Reform Engineering) ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΕΟ ΑΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

22 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ με τα Βήματα της Μεταρρυθμιστικής Τεχνικής 1 ο βήμα Προσδιορίζουμε τη Μήτρα των 10+10 Αναπτυξιακών Στόχων 2014-2020 2 ο βήμα Επιλέγουμε τα εργαλεία που περιέχει το Ε.Π. & τη δομή του 3 ο βήμα Εκπονούμε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εφαρμογής του Ε.Π. 10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2014-2020 10 ΤΟΜΕΑΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 11 «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Π. 17 «ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» Άξονες Προτεραιότητας Κατηγορίες Παρέμβασης Δράσεις - Δείκτες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗ Β΄ΦΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗ Δ’ ΦΑΣΗ Ε’ ΦΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η «Πυραμίδα της Μεταρρυθμιστικής Τεχνικής» 123456 ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

23 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη μεγάλη υπομονή σας!!! Παναγιώτης Μαΐστρος Ιανουάριος 2013


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 2014 – 2020 Μια Νέα Αφήγηση για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google