Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Σ.Δ.Π.) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Σ.Δ.Π.) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Σ.Δ.Π.) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Σ.Δ.Π. Το Σ.Δ.Π. είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που είναι κατασκευασμένο για χρήση στο διαδίκτυο με σκοπό την ευκολία διαχείρισης της πληροφορίας από τον τελικό χρήστη και τον διαχειριστή ενός ιστοτόπου

3 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ;  Γιατί τα συναντάμε παντού στο διαδίκτυο  Γιατί είναι εύκολο μέσω αυτών να κατασκευάσουμε έναν ιστοχώρο με πολλές λειτουργίες  Γιατί είναι τις περισσότερες φορές εύκολα παραμετροποιήσιμα  Γιατί είναι δωρεάν  Γιατί τα περισσότερα είναι προϊόν ανοικτού λογισμικού με τα συνακόλουθα πλεονεκτήματα

4 ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ Η ανάγκη ευκολότερης διαχείρισης της πληροφορίας από τον τελικό χρήστη σε συνδυασμό με την χρήση δυναμικών σελίδων στην κατασκευή των ιστοσελίδων ήταν η θρυαλλίδα. Η επαφή με τις αρχές του ανοικτού λογισμικού προκάλεσε την έκρηξη της ανάπτυξης τους.

5 ΓΙΑΤΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  Χαμηλό κόστος ανάπτυξης ενός συστήματος ανοικτού λογισμικού  Την βάση του ανοικτού λογισμικού αποτέλεσαν το linux, php, apache, mysql λύσεις που κυριάρχησαν και κυριαρχούν στις υπηρεσίες του διαδικτύου.  Νέες ευέλικτες εταιρίες μικρού μεγέθους μπορούν να επιβιώσουν χάριν στις αρχές του ανοικτού λογισμικού.( βλ. ανοικτό λογισμικό επιτελική σύνοψη www.ebusinessforum.gr)

6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΟΣ Σ.Δ.Π.  Repository (Κεντρική αποθήκη ): Το repository ή κεντρική αποθήκη από εδώ και στο εξής, αποτελεί την καρδιά του συστήματος. Περιέχει την βάση ή τις βάσεις δεδομένων, και τα συνοδευτικά αρχεία που αφορούν την πληροφορία του συστήματος. Επίσης μπορεί να περιέχει την βάση δεδομένων και τα αρχεία του διαχειριστή, που αφορούν την παραμετροποίηση του συστήματος και τις λειτουργίες του.  API (application programming interface (Διασύνδεση εφαρμογής)): Η διασύνδεση εφαρμογής είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ της κεντρικής αποθήκης και του τελικού περιβάλλοντος παρουσίασης και αποτελεί το κέντρο αποφάσεων του συστήματος. Με άλλα λόγια περιέχει συναρτήσεις, αντικείμενα που εκτελούν την εισαγωγή επεξεργασία και εξαγωγή των δεδομένων που βρίσκονται στην κεντρική αποθήκη.  Διασύνδεση με άλλα συστήματα: Αφορά το υποσύστημα που ασχολείται με την επικοινωνία του Repository με άλλα εξωτερικά συστήματα.  Workflow module (μονάδα δρομολόγησης εργασιών): Αφορά την μονάδα με την οποία δρομολογούνται οι εργασίες που γίνονται σε ένα Σ.Δ.Π. όπως η εργασία σύνταξης ενός κειμένου από τον συγγραφέα έως τον τελικό εκδότη.  Administrative module (μονάδα διαχείρισης): Αφορά την μονάδα μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση ενός Σ.Δ.Π.

7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

8 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ Β.Δ.  Να μπορεί να επιτυγχάνει τις βασικές λειτουργίες. (εισαγωγή, αναζήτηση, επεξεργασία και εξαγωγή των δεδομένων).  Να υποστηρίζει την διαχείριση χρηστών με ρόλους.  Να υποστηρίζει την μελλοντική δημιουργία και την εισαγωγή εξαρτημάτων (Components).  Να υποστηρίζει την δρομολόγηση εργασιών(workflow).  Να υποστηρίζει την εισαγωγή και διαχείριση νέων templates.  Να υποστηρίζει την μελλοντική δημιουργία και την εισαγωγή νέων μονάδων(modules).  Να υποστηρίζει την εύκολη αναζήτηση των παραπάνω αντικειμένων.  Να υποστηρίζει την στατιστική επεξεργασία δεδομένων.  Να υποστηρίζει την διαχείριση του συστήματος Σ.Δ.Π.  Να υποστηρίζει πολυγλωσσία.

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

11 Περιβάλλον διεπαφής

12 Στατιστικά και σφυγμομετρήσεις

13 Πίνακες εξαρτημάτων (Components)

14 Διασύνδεση Εφαρμογής Η Διασύνδεση Εφαρμογής(Δ.Ε.) συνήθως αναφέρεται ως API (application programming interface). Είναι το ενδιάμεσο μεταξύ του τελικού περιβάλλοντος της εφαρμογής και της κεντρικής αποθήκης και αποτελεί το μυαλό του συστήματος. Απαρτίζεται από κλάσεις και συναρτήσεις που περιέχουν την λογική του συστήματος. Ο οποιοσδήποτε προγραμματιστής επιθυμεί να έχει πρόσβαση στην κεντρική βάση πρέπει να καλέσει μία από τις κλάσεις ή τις συναρτήσεις του συστήματος. Αυτή η αρχιτεκτονική έχεί πολλά πλεονεκτήματα και γι’ αυτό εφαρμόζεται απαραίτητα σε κάθε νέο Σ.Δ.Π. Κλάσεις & συναρτήσεις Β.Δ. Επίπεδο παρουσίασης Διασύνδεση εφαρμογής

15 Διασύνδεση με άλλα συστήματα  Υποστήριξη ανοικτών προτύπων ανταλλαγής πληροφορίας ή ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα. Π.χ. πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει rdf, Xml, excel, pdf και άλλους ευρέως διαδεδομένους τύπους αρχείων.  Υποστήριξη ανοικτών προτύπων όσον αφορά την δομή της πληροφορίας. Π.χ Dublin Core (http://www.dublincore.org/), Sharable Content Object Reference Model(SCORM) (http://www.adlnet.org/)http://www.adlnet.org/

16 Η μονάδα δρομολόγησης εργασιών έχει σαν ρόλο την δημιουργία και εκτέλεση ροών δεδομένων της πληροφορίας. Δύσκολα συναντάται μία τέτοια λειτουργία σε ένα Σ.Δ.Π. Συνήθως υπάρχει ήδη μία προκαθορισμένη ροή δεδομένων που υποστηρίζεται από την μονάδα και δεν είναι δυνατόν να αλλαχθεί Παρόλα αυτά υπάρχουν και Σ.Δ.Π. που μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την λειτουργία. Δρομολόγηση εργασιών

17 Μονάδα διαχείρισης Η μονάδα διαχείρισης βρίσκεται σε κάθε αξιόλογο Σ.Δ.Π. Μέσα από την μονάδα διαχείρισης ο διαχειριστής μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή του προσφέρει σαν δυνατότητα το σύστημα. Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ενός Σ.Δ.Π. είναι η φιλικότητα και λειτουργικότητα της μονάδας διαχείρισης προς τον χρήστη. Πολλές φορές έχουν απορριφθεί περίφημα Σ.Δ.Π. λόγω της δυσχρηστίας της μονάδας διαχείρισης

18 Επιλογή ενός Σ.Δ.Π. 1. Έκδοση των ελάχιστων προδιαγραφών/απαιτήσεων. 2. Σύγκριση των δυνατοτήτων των Σ.Δ.Π. που υπάρχουν στον χώρο. 3. Τελική επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

19 Αξιολόγηση Συμμετέχοντα Σ.Δ.Π.  Drupal  Mambo  phpwebsite  PostNuke  Typo3  Xaraya  Xoops Αύγουστος 2004

20 Κριτήρια  application= Αφορά την δυνατότητα της εφαρμογής να είναι εύκολα παραμετροποιήσιμη, να μπορεί να υποστηρίζει πολυγλωσσία, δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λ.π.  data repository= Αφορά τον τρόπο που καταχωρούνται τα δεδομένα, αν μπορούν να παρέχονται σε μορφή xml κ.λ.π.  deployment= Γενικά αναφέρεται στην ευκολία εγκατάστασης σε παντός είδους μηχάνημα, καθώς και η υποστήριξη που μπορεί να έχει. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην δυνατότητα εγκατάστασης σε πολλαπλούς servers και στις δυνατότητες replication.  integration= Αφορά την διαχείριση των μεταδεδομένων σε καθημερινή βάση και η εξαγωγή νέων δεδομένων μέσω των ήδη υπαρχόντων. Επίσης η μετατροπή μίας μορφής δεδομένων σε μία άλλη(π.χ. από hmtl σε pdf)  revision control = η παρακολούθηση των αλλαγών στα άρθρα και λοιπά δεδομένα.  user interface = αφορά τις ευκολίες που προσφέρει το περιβάλλον διαχείρισης χρήστη.  user management= αφορά την διαχείριση χρηστών.  workflow = η δυνατότητα δημιουργίας νέων ροών δεδομένων και η αλλαγή των ήδη δημιουργημένων

21 Περισσότερα κριτήρια 1.Application βαθμ. 1,6 ανά κατηγορία 2.Data repository βαθμ. 5 ανά κατηγορία 3. Deployment βαθμ. 5 ανά κατηγορία 4.Integration βαθμ. 3,3 ανά κατηγορία 5.Revision control βαθμ. 5 ανά κατηγορία 6.User interface βαθμ. 2,5 ανά κατηγορία 7.User management βαθμ. 5 ανά κατηγορία 8.Workflow βαθμ. 5 ανά κατηγορία 1.API 2.Marketing/Advertising 3.Localization/Multilanguage 4.Time based events, scheduling 5.Site-wide searching 6.E-commerce 1.Multiple storage methods •Xml storage 1.Scale, fault tollerance and replication 2.Multiple output formats 1.Versioning 2.Roll-back 1.Html forms 2.WYSIWYG editor 3.Document linking 4.Different levels of editing 1.ease of management 2.third party authentication 1.Routing of information 2.Submit/review/approve steps 1.Metadata Content Classification 2.Data conversion 3.Standards compliance

22 Τελική Ταξινόμηση Σ.Δ.Π.Τελική μέση βαθμολογία Typo37.6 Drupal6.7 Mambo Open Source5.7 phpWebSite5.5 Xaraya5.3 Xoops4.1 PostNuke3.7

23 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Ταχεία ανάπτυξη των Σ.Δ.Π.  Μείωση κόστους κατασκευής ιστοτόπου  Επαγγελματική ευκαιρία για νέους αναλυτές-προγραμματιστές  Μεταφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Σ.Δ.Π.) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google