Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παγκόσμιος Ιστός 2.0 στην Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παγκόσμιος Ιστός 2.0 στην Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 στην Εκπαίδευση

2 Εισαγωγή στον Ιστό 2.0 Κοινωνική Δικτύωση Facebook Twitter Wikis Blogs
Περιεχόμενα Εισαγωγή στον Ιστό 2.0 Κοινωνική Δικτύωση Facebook Twitter Wikis Blogs Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

3 Ιστός 2.0 (Web 2.0) Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

4 Ιστός 2.0 «Web 2.0 signifies a participatory culture in which there is greater opportunity to initiate, produce, and share one’s creations; to engage in peer-to-peer learning; and to become a global citizen, capable of communicating and working in diverse contexts». Jenkins (2007) Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

5 participatory culture
Ιστός 2.0 participatory culture greater opportunity to initiate, produce, and share one’s creations; greater opportunity to engage in peer-to-peer learning; greater opportunity to become a global citizen, capable of communicating and working in diverse contexts. Jenkins (2007) Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

6 Web 2.0 introduced a capability to write (or save content)
Ιστός 2.0 Web 2.0 introduced a capability to write (or save content) the “read-write web” the transformation of the web from a passive provider of information to a social platform that allowed people to interact and collaborate with each other by expressing their thoughts and opinions online “Web 2.0”: συμμετοχικό Web. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

7 Βασικά χαρακτηριστικά του Ιστού 2.0
Διαμοιρασμός και συνεργασία Στον Ιστό 2.0 υπάρχει μια αρχιτεκτονική της συμμετοχής που περιλαμβάνει το διαμοιρασμό ψηφιακών τεχνουργημάτων από ομάδες και άτομα. Στον Ιστό 2.0 γίνεται λόγος για τη συλλογική νοημοσύνη, «τη σοφία των μαζών» προσεγγίσεις που υποστηρίζουν ότι όταν εργαζόμαστε συνεργατικά και μοιραζόμαστε ιδέες, οι κοινότητες μπορούν να είναι πολύ περισσότερο παραγωγικές από άτομα που δουλεύουν απομονωμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Wikipedia “crowdsourcing”: ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη αξία από τα μεμονωμένα άτομα. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

8 Βασικά χαρακτηριστικά του Ιστού 2.0
Ανοικτότητα Η ανοικτότητα είναι το κρίσιμο χαρακτηρστικό του Ιστού 2.0, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να συνδυάζουν, συνθέτουν μικροπεριεχόμενο και να το παρέχουν σε ένα καθολικό κοινό προσκαλώντας το για αναθεωρήσεις και σχολιασμό. Όσο περισσότεροι το χρησιμοποιούν, τόσο μεγαλύτερη επίδραση της δικτύωσης Δείτε το Open Education Resource (OER) Foundation Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

9 Βασικά χαρακτηριστικά του Ιστού 2.0
Μάθηση κατ’ απαίτηση Οι χρήστες μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση για τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν, τη στιγμή που τους ενδιαφέρουν, με τον τρόπο που τους αρέσει, παράγοντας πολλά προϊόντα Τα προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης (Personal Learning Environments -PLE’s), είναι μια συλλογή εργαλείων που αξιοποιούνται κάτω από την ομπρέλα της ανοικτότητας, της διασυνδεσιμότητας και του ελέγχου από τον μαθητευόμενο Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

10 Βασικά χαρακτηριστικά του Ιστού 2.0
Επικοινωνία και αλληλεπίδραση Δραματική αύξηση στις δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης Ο Ιστός 2.0 αναφέρεται στη δημιουργία αρένων για τη συνεργασία των χρηστών Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

11 Βασικά χαρακτηριστικά του Ιστού 2.0
Έκφραση Ο Ιστός 2.0 αφορά τη διερεύνηση ενός εύρους διαφορετικών εκφραστικών μέσων. Τα ψηφιακά μέσα δημιουργούν νέες ευκαιρίες για το χειρισμό μηνυμάτων που δεν βασίζονται στο συμβατικό κείμενο και διευκολύνουν το συνδυασμό εικόνων, ήχου και βίντεο. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

12 Ιστός 2.0 για τη μάθηση Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

13 Ιστός 2.0 για τη μάθηση Οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι πλέον με μια μορφή καθημερινής γνωστικής και τεχνολογικής σύγκρουσης αφού καθημερινά αφιερώνουν πολλές ώρες με τους φίλους τους σε ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης (Facebook©, Twitter©, etc.) παράγοντας συνεργατικά προϊόντα και διαμοιράζοντας προσωπικά δημιουργήματα ενώ στα πλαίσια των σχολικών τους υποχρεώσεων συνδιαλέγονται μεταξύ στους με αναχρονιστικά εργαλεία που περισσότερο τους περιορίζουν και λιγότερο τους ενδυναμώνουν και κινητοποιούν Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

14 Εκπαιδευτικός Ιστός 2.0 Στο εκπαιδευτικό όραμα του Ιστού 2.0
oι μαθητές αξιοποιούν με ευκολία το συμμετοχικό Ιστό, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των online δραστηριοτήτων, αρχικοποιούν και επηρεάζουν το πρόγραμμα σπουδών, Αυτο-καθορίζουν και αυτορρυθμίζουν τη μάθησή τους Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

15 Παιδαγωγική 2.0 (McLoughlin and Lee, 2008)
Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

16 Παιδαγωγική 2.0 Περιεχόμενο: Το πρόγραμμα σπουδών: Επικοινωνία:
Αποτελείται από μικρές μονάδες περιεχομένου που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από τους μαθητές Το πρόγραμμα σπουδών: Δεν είναι σταθερό αλλά δυναμικό, ανοικτό προς διαπραγμάτευση, με διαθεματικές ευκαιρίες και με το πάντρεμα επίσημης και άτυπης μάθησης Επικοινωνία: Προσφέρονται στους μαθητές πολλαπλές ευκαιρίες για ανοικτές μορφές επικοινωνίας με πολλαπλά μέσα Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

17 Παιδαγωγική 2.0 Οι διεργασίες μάθησης: Πόροι: Υποστήριξη:
Είναι αυθεντικές, ενθαρρύνοντας τον αναστοχασμό, τη κριτική αναζήτηση και τη δια βίου μάθηση Πόροι: Περιλαμβάνονται πολλαπλοί ανεπίσημοι και επίσημοι πόροι που είναι πλούσιοι σε μορφή, διαθεματικοί και καθολικά προσβάσιμοι Υποστήριξη: η υποστήριξη για τους μαθητές παρέχεται από ένα δίκτυο συμμαθητών, δασκάλων, ειδικών, και κοινοτήτων Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

18 Παιδαγωγική 2.0 Οι εργασίες-μαθησιακές δραστηριότητες:
Είναι αυθεντικές, εξατομικευμένες, πειραματικές, σχεδιαζόμενες από τους μαθητές και επιτρέπουν τη δημιουργία περιεχομένου και τη δοκιμή καινοτόμων ιδεών Είναι ανοικτές προς την κοινωνία, και επιτρέπουν την εμπλοκή πολλαπλών ενδιαφερόμενων Καλλιεργούν τη διαφορετικότητα των συνεργασιών σε επίπεδο εθνικοτήτων, γλωσσών, χώρων και να σπάνε τα όρια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Προκαλούν τη δημιουργικότητα Καλλιεργούν το αίσθημα ευθύνης των πολιτών Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

19 Ιστός (Web) 1.0 LMS: Συστήματα διαχείρισης της μάθησης
Συγκρίνοντας… Ιστός (Web) 1.0 LMS: Συστήματα διαχείρισης της μάθησης Εστίαση στην ενσωμάτωση εργαλείων και δεδομένων στα πλαίσια ενός μαθήματος Ασύμμετρες σχέσεις (teacher – student) Ομογενοποιημένη εμπειρία (“one size fits all”) Έλεγχος πρόσβασης και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων Μέγεθος εφαρμογής: οργανισμός Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

20 Ιστός (Web) 2.0: Κοινωνικά δίκτυα μάθησης
Συγκρίνοντας Ιστός (Web) 2.0: Κοινωνικά δίκτυα μάθησης Εστίαση στην παραγωγή μικρο-περιεχομένου και το συντονισμό συνδέσεων μεταξύ χρηστών και υπηρεσιών Συμμετρικές σχέσεις (peer to peer) Εξατομικευμένο πλαίσιο (personalized learning) Ανοικτό περιεχόμενο και κουλτούρα του κολάζ - remix Προσωπικό και καθολικό εύρος εφαρμογής Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

21 Μια άλλη οπτική για τη μάθηση
vs. (Brown & Adler 2008)

22 Κονεκτιβισμός («Συνδετισμός»)
“στην ουσία του, κονεκτιβισμός είναι η θέση ότι η γνώση είναι κατανεμημένη σε ένα δίκτυο συνδέσμων και συνεπώς μάθηση αποτελεί η δυνατότητα κατασκευής και διάσχισης αντίστοιχων δικτύων” What Connectivism Is

23 Κονεκτιβισμός Κονεκτιβισμός
Η μάθηση είναι η διεργασία σχηματισμού δικτύων. Η μάθηση πραγματοποιείται από τη σύνθεση διαφορετικών, πολλές φορές αντίθετων, προσεγγίσεων Το περιεχόμενο είναι συχνά το παραπροϊόν της διεργασίας μάθησης, όχι το σημείο εκκίνησης. Οι σύνδεσμοι, όχι το περιεχόμενο αποτελούν το αρχικό σημείο εκκίνησης της διεργασίας μάθησης.

24 Ιστός 2.0: Υπηρεσίες Περισσότερα στη διεύθυνση Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

25 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Διαμοιρασμός πολυμεσικών αρχείων
Ανέβασμα και κατέβασμα πολυμεσικών αρχείων για τη δημοσιοποίησή τους ή την ανταλλαγή τους Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

26 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Διαχείριση πολυμέσων
Χρησιμοποίηση web-based εργαλείων για τη σχεδίαση και επεξεργασία ψηφιακών πολυμεσικών αρχείων Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

27 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Mashups δεδομένων/διαδικτύου
Συνδυασμός δεδομένων από πολλαπλές πηγές για τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής, μιας νέας υπηρεσίας Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

28 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Χώροι συζήτησης
Συζήτηση ένας προς ένα ή ένα προς πολλοί ή πολλοί προς πολλοί μεταξύ διαδικτυακών χρηστών Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

29 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Online παιχνίδια και εικονικοί κόσμοι
Παιχνίδια ή θεματικά περιβάλλοντα που προκαλούν για ζωντανές αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

30 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Κοινωνική δικτύωση
Ιστοχώροι που δομούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μελών που σχηματίζουν υποομάδες ή δίκτυα φίλων Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

31 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Ιστολόγια-μικροϊστολόγια
Διαδικτυακές εφημερίδες ή ημερολόγια στα οποία οι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν άρθρα ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να τα σχολιάσουν Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

32 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Συστήματα προτροπών/συστάσεων
Ιστοχώροι που εξετάζουν τις προτιμήσεις των χρηστών και κάνουν σχετικές προτάσεις Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

33 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Συνεργατική εργασία
Εργαλεία που επιτρέπουν τη συνεργατική σχεδίαση, ανάπτυξη και διανομή ψηφιακών προϊόντων Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

34 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Wikis
Web-based υπηρεσία που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα να δημιουργούν να επεξεργάζονται και να συνδέουν ιστοσελίδες Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

35 Υπηρεσίες στον Ιστό 2.0 Syndication
Οι χρήστες εγγράφονται σε RSS feeds τα οποία τους επιτρέπουν να ειδοποιούνται αυτόματα για ενημερώσεις των περιεχομένων των ιστοχώρων. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

36 Εκπαιδευτικός Ιστός 2.0 Συνεργατικοί εννοιολογικοί χάρτες
Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

37 Προβληματισμοί Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

38 Πως θα μετασχηματιστεί;
Ιστός 2.0 για τη μάθηση Πως θα μετασχηματιστεί; ο ρόλος του μαθητευόμενου; ο ρόλος του διδάσκοντα; ο ρόλος της τάξης; ο ρόλος του σχολείου; ο ρόλος του προγράμματος σπουδών; ο ρόλος των παραδοσιακών «συνόρων»; Αίθουσα, τάξη, σχολείο, περιφέρεια, κράτος… Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. 38

39 Προβληματισμοί Πολλά ερωτήματα αναπάντητα
Ποιες είναι οι κατάλληλες παιδαγωγικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση του Web 2.0; Πως οι διδάσκοντες θα αφομοιώνουν και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες; Πως οι σχεδιαστές λογισμικού σχεδιάζουν κοινωνικά δίκτυα με εκπαιδευτικό προσανατολισμό; Θέλουν οι μαθητές την αυτονομία της μάθησης; Θέλουν οι μαθητές ενοποίηση των χώρων μάθησης και επικοινωνίας/διασκέδασης; Μήπως μιλάμε για ακόμη μια «εκπαιδευτική τεχνολογία» με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις; Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

40 Προβληματισμοί «Αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο  δεν είναι τίποτε άλλο από μια συλλογή επιδειξιών και ηδονοβλεψιών, όχι με τη σεξουαλική έννοια αλλά με την έννοια ότι από τη μια πλευρά, ορισμένοι χτυπούν το στήθος και λένε "κοίτα τι έχω" και αυτή είναι η προσφορά, την οποία ή πουλάω ή παρουσιάζω σαν καύχημα» Α.Μ.Δερτούζος Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

41 Προβληματισμοί «Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι ηδονοβλεψίες οι οποίοι με το ποντικάκι πατάνε και κοιτάνε να δούνε τι υπάρχει. Όση διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην εποχή της ατμομηχανής και του αεροπλάνου άλλη τόση υπάρχει ανάμεσα στην Πληροφορική του σήμερα και αυτό που θα αντιπροσωπεύει στο μέλλον» Α.Μ.Δερτούζος Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

42 Σύνοψη - Προτάσεις Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. 42

43 Ιστός 2.0: Ο συμμετοχικός Ιστός
Η Πρόκληση του Ιστού 2.0 Ιστός 2.0: Ο συμμετοχικός Ιστός Η μάθηση ως παραγωγή μικροπεριεχομένου και δημιουργία συνδέσεων σε έναν απέραντο πληροφοριακό χώρο (κονεκτιβισμός) Η συνεργασία στην ομάδα και ανοικτότητα σε αντιπαράθεση με την ατομική δραστηριότητα και προστασία (περιεχομένου, πρόσβασης, κλπ.) Ψηφιακά εργαλεία Ιστού 2.0: επικοινωνίας, κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγής μικροπεριεχομένου, σύνδεσης χρηστών και περιεχομένου, δημιουργίας μονοπατιών (paths) Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. 43

44 Εκπαιδευτικές Προτάσεις για τον Ιστό 2.0
Βήμα 1: Χρησιμοποιείστε και εξοικειωθείτε με τα διάφορα εργαλεία/υπηρεσίες Βλέπετε δυνατότητες για το αντικείμενο που διδάσκετε; Βήμα 2: Οργανώστε απλές δραστηριότητες εξοικείωσης των μαθητών με τα εργαλεία που βρίσκετε ενδιαφέροντα Στόχος-Οφέλη: Εξοικείωση μαθητών – Ανάπτυξη απλών δεξιοτήτων – Εμπλοκή σε επεξεργασία Πληροφοριών - Κριτική – Αναστοχασμός Βήμα 3: Μελετήστε τη βιβλιογραφία για καλές πρακτικές (διδακτικά σενάρια) στην τάξη / Σκεφθείτε καλές πρακτικές για την τάξη Πειραματιστείτε  Αναστοχασμός Βήμα 4: Ποια διδακτικά σενάρια αποδίδουν και γιατί; Στόχος: επεξεργαστείτε και ενσωματώστε καλά σενάρια στις διδακτικές τεχνικές σας Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. 44

45 Πηγές http://learn20.wikispaces.com/Web+2.0
Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση - Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.


Κατέβασμα ppt "Παγκόσμιος Ιστός 2.0 στην Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google