Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υγρότοπος Ροδιάς. Περιγραφή της Περιοχής Ο βόρειος τομέας της περιοχής σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρο και Άραχθο. Αποτελείται από υφάλμυρες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υγρότοπος Ροδιάς. Περιγραφή της Περιοχής Ο βόρειος τομέας της περιοχής σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρο και Άραχθο. Αποτελείται από υφάλμυρες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υγρότοπος Ροδιάς

2 Περιγραφή της Περιοχής Ο βόρειος τομέας της περιοχής σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρο και Άραχθο. Αποτελείται από υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αμμώδεις λουρονησίδες, αλμυρόβαλτους, καλαμώνες (Phragmites), υγρολίβαδα, ιλύπεδα, και απομεινάρια παραποτάμιου δάσους. Οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται ως ιχθυοτροφεία. Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Λιβάδια (5%: Υγρά ποολίβαδα), Θαλάσσιες περιοχές (5%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (70%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Βάλτοι, μεταβατικά τέλματα και πηγές, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση) Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (25%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (70%), προστασία της φύσης και έρευνα, τουρισμός/αναψυχή (5%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (70%)

3 Υγρότοπος Ροδιάς Καθεστώς προστασίας Εθνικό: Μερικό Διεθνές: Μερικό 105.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό και Βάλτος Ροδιάς). 236.490 στρ. αποτελούν περιοχή Ramsar (Αμβρακικός Κόλπος). 230.040 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ(GR2110004)

4 Ορνιθοπανίδα Σημαντική περιοχή για διαχειμάζουσες πάπιες και χήνες, αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα αρπακτικά και μεταναστευτικά παρυδάτια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος: Phalacrocorax pygmaeus (λαγγόνιες), Haliaeetus alibicilla (θαλασσαετός), Aquila heliaca (βασιλαετός), Falco naumanni (σπιτοκιρκίνεζο), Gallinago media (διπλομπεκάτσινα).

5 Ορνιθοπανίδα Λαμπροβούτια, Βουτηχτάρια, κορμοράνοι, πελεκάνοι, ερωδιοί, πελαργοί, χαλκόκοτες, χουλιαρομύτες, φοινικόπτερα, κύκνοι, χήνες, πάπια, πρίστες, αρπακτικά, ορτύκια, νεροπουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες, γερανοί, χαραδριοί, στρειδοφάγοι, καλαμοκανάδες, αβοκέττες, πετροτριλίδες, σκαλίδρες, μπεκατσίνια, τουρλίδες, τρύγγες, γλάροι, γλαρόνια, αγριοπερίστερα, τρυγόνια, δεκοχτούρες, κούκοι, κουκουβάγιες, γιδοβύζια, σταχτάρες, αλκυόνες, μελισσουργοί, χαλκοκουρούνες, τσαλαπετεινοί, δρυοκολάπτες, κορυδαλλοί, χελιδόνια, κελάδες, σουσουράδες, τρυποφράκτες, αηδόνια, κοκκινούρηδες, πετρόκλες, τσιχλοκότσυφα, ψευταηδόνια, κιστικόλες, τριλιστές, ποταμίδες, στριτσίδες, τσιροβάκοι, φυλλοσκόποι, βασιλίσκοι, μυγοχάφτες, αιγίθαλοι, παπαδίτσες, τσοπανάκοι, δεντροβάτες, συκοφάγοι, κεφαλάδες, κίσσες, κοράκια, ψαρόνια, σπουργίτια, σπίνοι, τσιχλόνια.

6 ΕίδοςΕποχήMinMax Anas penelope Σφυριχτάριχειμώνας2000050000 Anas clypeata Χουλιαρόπαπιαχειμώνας700026000 Anas acuta Ψαλίδαχειμώνας800015000 Anas crecca Κιρκίριχειμώνας800030000 Aythya ferina Γκισάριχειμώνας500022000 Aythya nyroca Βαλτόπαπιααναπαράγεται25100 Fulica atra Φαλαρίδαχειμώνας2000047000 Numenius tenuirostris ΛεπτομύταμετανάστευσηΣπάνιο Tringa totanus Κοκκινοσκέληςχειμώνας8002300 Calidris minuta Νανοσκαλίδραμετανάστευση30008000 Calidris ferruginea Δρεπανοσκαλίδραμετανάστευση20006000 Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδααναπαράγεται830 Haematopus ostralegus Στρειδοφάγοςαναπαράγεται812 Himantopus himantopus Καλαμοκανάςαναπαράγεται220360 Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτήςεπιδημητικό300400 Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτήςχειμώνας6002500 Glareola pratincola Νεροχελίδονοαναπαράγεται100160 Ορνιθοπανίδα

7 ΕίδοςΕποχήMin Max Sterna nilotica Γελογλάρονοαναπαράγεται80 120 Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονοεπιδημητικό45 90 Sterna albifrons Νανογλάρονοαναπαράγεται400 550 Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονοαναπαράγεται5 6 Aquila clanga Στικταετόςχειμώνας3 4 Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάριχειμώνας900 2200 Phalacrocorax carbo Κορμοράνοςχειμώνας1200 1800 Egretta garzetta Λευκοτσικνιάςμετανάστευση800 1500 Casmerodius albus Αργυροτσικνιάςαναπαράγεται130 200 Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάςαναπαράγεται80 150 Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακαςαναπαράγεται50 100 Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάςαναπαράγεται30 60 Plegadis falcinellus Χαλκόκοταμετανάστευση400 1200 Platalea leucorodia Χουλιαρομύτααναπαράγεται6 10 Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνοςεπιδημητικό45 50 Ciconia ciconia Πελαργόςαναπαράγεται70 80 Calandrella brachydactyla ΜικρογαλιάντρααναπαράγεταιΣε αφθονία

8 Θέματα διατήρησης Η περιοχή απειλείται από τα σχέδια διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τις εργασίες για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής στις λιμνοθάλασσες, την εντατική γεωργία, το κυνήγι, και την αστική και βιομηχανική επέκταση. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης. Απειλές Αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), ενόχληση για τα πουλιά (υψηλή), αποστραγγίσεις (μέτρια), εκβαθύνσεις και δημιουργία καναλιών (υψηλή), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (μέτρια), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (άγνωστη), τουρισμός/αναψυχή (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή).

9 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΡΟΔΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Υγρότοπος Ροδιάς. Περιγραφή της Περιοχής Ο βόρειος τομέας της περιοχής σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρο και Άραχθο. Αποτελείται από υφάλμυρες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google