Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υγρότοπος Ροδιάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υγρότοπος Ροδιάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υγρότοπος Ροδιάς

2 Υγρότοπος Ροδιάς Περιγραφή της Περιοχής
Ο βόρειος τομέας της περιοχής σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρο και Άραχθο. Αποτελείται από υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αμμώδεις λουρονησίδες, αλμυρόβαλτους, καλαμώνες (Phragmites), υγρολίβαδα, ιλύπεδα, και απομεινάρια παραποτάμιου δάσους. Οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται ως ιχθυοτροφεία. Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Λιβάδια (5%: Υγρά ποολίβαδα), Θαλάσσιες περιοχές (5%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (70%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Βάλτοι, μεταβατικά τέλματα και πηγές, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση) Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (25%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (70%), προστασία της φύσης και έρευνα, τουρισμός/αναψυχή (5%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (70%)

3 Υγρότοπος Ροδιάς Καθεστώς προστασίας Εθνικό: Μερικό Διεθνές: Μερικό στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό και Βάλτος Ροδιάς) στρ. αποτελούν περιοχή Ramsar (Αμβρακικός Κόλπος) στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ(GR )

4 Ορνιθοπανίδα Σημαντική περιοχή για διαχειμάζουσες πάπιες και χήνες, αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα αρπακτικά και μεταναστευτικά παρυδάτια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος: Phalacrocorax pygmaeus (λαγγόνιες), Haliaeetus alibicilla (θαλασσαετός), Aquila heliaca (βασιλαετός), Falco naumanni (σπιτοκιρκίνεζο), Gallinago media (διπλομπεκάτσινα).

5 Ορνιθοπανίδα Λαμπροβούτια, Βουτηχτάρια, κορμοράνοι, πελεκάνοι, ερωδιοί, πελαργοί, χαλκόκοτες, χουλιαρομύτες, φοινικόπτερα, κύκνοι, χήνες, πάπια, πρίστες, αρπακτικά, ορτύκια, νεροπουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες, γερανοί, χαραδριοί, στρειδοφάγοι, καλαμοκανάδες, αβοκέττες, πετροτριλίδες, σκαλίδρες, μπεκατσίνια, τουρλίδες, τρύγγες, γλάροι, γλαρόνια, αγριοπερίστερα, τρυγόνια, δεκοχτούρες, κούκοι, κουκουβάγιες, γιδοβύζια, σταχτάρες, αλκυόνες, μελισσουργοί, χαλκοκουρούνες, τσαλαπετεινοί, δρυοκολάπτες, κορυδαλλοί, χελιδόνια, κελάδες, σουσουράδες, τρυποφράκτες, αηδόνια, κοκκινούρηδες, πετρόκλες, τσιχλοκότσυφα, ψευταηδόνια, κιστικόλες, τριλιστές, ποταμίδες, στριτσίδες, τσιροβάκοι, φυλλοσκόποι, βασιλίσκοι, μυγοχάφτες, αιγίθαλοι, παπαδίτσες, τσοπανάκοι, δεντροβάτες, συκοφάγοι, κεφαλάδες, κίσσες, κοράκια, ψαρόνια, σπουργίτια, σπίνοι, τσιχλόνια.

6 Ορνιθοπανίδα Είδος Εποχή Min Max Anas penelope Σφυριχτάρι χειμώνας
20000 50000 Anas clypeata Χουλιαρόπαπια 7000 26000 Anas acuta Ψαλίδα 8000 15000 Anas crecca Κιρκίρι 30000 Aythya ferina Γκισάρι 5000 22000 Aythya nyroca Βαλτόπαπια αναπαράγεται 25 100 Fulica atra Φαλαρίδα 47000 Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μετανάστευση Σπάνιο Tringa totanus Κοκκινοσκέλης 800 2300 Calidris minuta Νανοσκαλίδρα 3000 Calidris ferruginea Δρεπανοσκαλίδρα 2000 6000 Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα 8 30 Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος 12 Himantopus himantopus Καλαμοκανάς 220 360 Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής επιδημητικό 300 400 600 2500 Glareola pratincola Νεροχελίδονο 160

7 Ορνιθοπανίδα Είδος Εποχή Min Sterna nilotica Γελογλάρονο αναπαράγεται
Max Sterna nilotica Γελογλάρονο αναπαράγεται 80 120 Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο επιδημητικό 45 90 Sterna albifrons Νανογλάρονο 400 550 Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο 5 6 Aquila clanga Στικταετός χειμώνας 3 4 Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι 900 2200 Phalacrocorax carbo Κορμοράνος 1200 1800 Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς μετανάστευση 800 1500 Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς 130 200 Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς 150 Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας 50 100 Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς 30 60 Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα 10 Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος Ciconia ciconia Πελαργός 70 Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα Σε αφθονία

8 Θέματα διατήρησης Απειλές
Η περιοχή απειλείται από τα σχέδια διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τις εργασίες για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής στις λιμνοθάλασσες, την εντατική γεωργία, το κυνήγι, και την αστική και βιομηχανική επέκταση. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης. Απειλές Αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), ενόχληση για τα πουλιά (υψηλή), αποστραγγίσεις (μέτρια), εκβαθύνσεις και δημιουργία καναλιών (υψηλή), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (μέτρια), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (άγνωστη), τουρισμός/αναψυχή (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή).

9 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΡΟΔΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Υγρότοπος Ροδιάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google