Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων  Πληροφορική  Επιχειρηματική Βελτίωση  Τεχνικές Δεξιότητες

3 Νέα Σεμινάρια Κωδ.ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91055Σύστημα 5S Απριλίου500 € TUV HELLAS Αθήνα 91057Λιτή διαχείριση (Lean Management) Απριλίου500 € TUV HELLAS Αθήνα “Corporate Excellence” Ένα σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας στην επιχείρηση Μαρτίου500 € TUV HELLAS Αθήνα Αρχές σχεδιασμού και παραγωγής και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με το ISO και την ΥΠ1348_ Μαρτίου150 € TUV HELLAS Αθήνα Σχεδιασμός/ Υλοποίηση Προμηθειών- Υπηρεσιών- Έργων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας για στελέχη επιχειρήσεων Μαρτίου1300 € TUV HELLAS Αθήνα 91062Νομοθεσία REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008) Απριλίου500 € TUV HELLAS Αθήνα 91063Νομοθεσία REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008) Απριλίου500 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 91064ISO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMP Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα Ποιότητα Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Μαρτίου700 € IRCA Αθήνα ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Απριλίου700 € IRCA Αθήνα

4 Ποιότητα Περιβάλλον - Ενέργεια Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Μαρτίου700 € IRCA Θεσσαλονίκη ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Μαρτίου700 € IRCA Κρήτη (Ηράκλειο) ISO 9001:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Μαρτίου400 € IRCA Αθήνα ISO 9001:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Απριλίου400 € IRCA Αθήνα ISO 9001:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Απριλίου400 € IRCA Θεσσαλονίκη Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ISO 14001:2004 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Απριλίου400 € IEMA Αθήνα ISO 14001:2004 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μαρτίου400 € IEMA Θεσσαλονίκη ISO 14001:2004 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Απριλίου700 € IEMA Αθήνα ISO 14001:2004 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μαρτίου700 € IEMA Θεσσαλονίκη Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου 130 Μαρτίου200 € TUV HELLAS Αθήνα Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου 109 Μαρτίου200 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μαρτίου450 € TUV HELLAS Αθήνα

5 Περιβάλλον - Ενέργεια Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Απριλίου450 € TUV HELLAS Αθήνα Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Απριλίου450 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη Βασικές Αρχές Σχεδιασμού & Λειτουργίας συστημάτων βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων Μαρτίου600 € TUV HELLAS Αθήνα 91056Τεχνικές Σχεδίασης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Απριλίου450 € TUV HELLAS Αθήνα 91066Τεχνικές Σχεδίασης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Μαρτίου450 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91073Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα 91074Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Απριλίου400 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 91075Ασφαλής εργασία σε αποθηκευτικούς χώρους114 Μαρτίου200 € TUV HELLAS Αθήνα OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Απριλίου400 € IRCA Αθήνα OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Μαρτίου400 € IRCA Θεσσαλονίκη OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Μαρτίου700 € IRCA Αθήνα OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Απριλίου700 € IRCA Θεσσαλονίκη

6 Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91082Μικροβιολογία Τροφίμων Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα 91083Μικροβιολογία Τροφίμων Απριλίου400 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη ISO 22000:2005 Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα ISO 22000:2005 Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Απριλίου400 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Μαρτίου700 € IRCA Αθήνα ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Μαρτίου700 € IRCA Θεσσαλονίκη ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Μαρτίου 700 € IRCA Κρήτη (Χανιά) Πληροφορική Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ISO 27001:2005 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) Απριλίου1100 € IRCA Αθήνα ISO 20000:2011 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) Απριλίου1100 € IRCA Αθήνα Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή στα Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή AGRO 2.1 & 2.2 και GLOBALG.A.P. IFA V Μαρτίου350 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων116 Μαρτίου150 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη Ασφάλεια Τροφίμων

7 Σεμινάρια Τεχνικών Δεξιοτήτων Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91100Τεχνολογία Συγκολλήσεων Απριλίου700 € TUV HELLAS Αθήνα Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Ασφάλεια κατά τη μεταφορά και ανύψωση φορτίων 3 29 Φεβρουαρίου -02 Μαρτίου 700 € TUV HELLAS Αθήνα Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91051Δείκτες Απόδοσης (KPI’s) Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα 91077Βασικές Αρχές ITIL V Απριλίου700 € TUV HELLAS Αθήνα 91047Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων Μαρτίου450 € TUV HELLAS Αθήνα Στρατηγικό πλαίσιο προμηθειών & σύνταξη πολύπλοκων & μακράς διάρκειας συμβάσεων για στελέχη επιχειρήσεων Μαρτίου600 € TUV HELLAS Αθήνα Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις για στελέχη επιχειρήσεων Απριλίου450 € TUV HELLAS Αθήνα BS Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity) Μαρτίου1.100 € IRCA Αθήνα

8 Συμπληρωματικά Στοιχεία... •Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας •Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης. •Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.) •Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί. •Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών. •Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% •Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας •Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης. •Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.) •Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί. •Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών. •Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΑΘΗΝΑ: Ελ. Βενιζέλου 24, Αγ. Παρασκευή τηλ. : , fax: Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Κονδυλία Κοντογιάννη Στοιχεία Επικοινωνίας... ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη τηλ. : , fax: Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Αγγελική Κούκουρα ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ AGRO: Γραφείο Θεσσαλονίκης τηλ. : , fax: Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Ιωάννα Μαραγκού ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών, τηλ. : , fax: Υπεύθ. επικοινωνίας: κος Βαγγέλης Τσιτούνης Tα σεμινάρια διεξάγονται στους παρακάτω χώρους: •Αθήνα:Electra Palace Hotel, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Θεσσαλονίκη:CLASSICAL MACEDONIA PALACE DELUXE, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 54640,

9


Κατέβασμα ppt " Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google