Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάρια Μαρτίου- Απριλίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάρια Μαρτίου- Απριλίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Σεμινάρια Μαρτίου- Απριλίου
 Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων  Πληροφορική  Επιχειρηματική Βελτίωση  Τεχνικές Δεξιότητες

3 Νέα Σεμινάρια Ποιότητα
Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91055 Σύστημα 5S+ 2 23-24 Απριλίου 500 € TUV HELLAS Αθήνα 91057 Λιτή διαχείριση (Lean Management) 19-20 Απριλίου 91059 “Corporate Excellence” Ένα σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας στην επιχείρηση 22-23 Μαρτίου 91060 Αρχές σχεδιασμού και παραγωγής και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με το ISO και την ΥΠ1348_2004 1 27 Μαρτίου 150 € 91061 Σχεδιασμός/ Υλοποίηση Προμηθειών- Υπηρεσιών- Έργων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας για στελέχη επιχειρήσεων 5 26-30 Μαρτίου 1300 € 91062 Νομοθεσία REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008) 91063 04-05 Απριλίου Θεσσαλονίκη 91064 ISO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMP 19-20 Μαρτίου 400 € Ποιότητα Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91044 ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 5 12-16 Μαρτίου 700 € IRCA Αθήνα 91045 23-27 Απριλίου

4 Περιβάλλον - Ενέργεια Ποιότητα 91089
Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91089 ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 5 12-16 Μαρτίου 700 € IRCA Θεσσαλονίκη 91090 05-09 Μαρτίου Κρήτη (Ηράκλειο) 91049 ISO 9001:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 2 01-02 Μαρτίου 400 € Αθήνα 91050 02-03 Απριλίου 91098 23-24 Απριλίου Περιβάλλον - Ενέργεια Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91080 ISO 14001:2004 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2 26-27 Απριλίου 400 € IEMA Αθήνα 91081 06-07 Μαρτίου Θεσσαλονίκη 91091 ISO 14001:2004 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 5 02-06 Απριλίου 700 € 91092 19-23 Μαρτίου 91071 Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου 1 30 Μαρτίου 200 € TUV HELLAS 91072 09 Μαρτίου 91067 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 08-09 Μαρτίου 450 €

5 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Περιβάλλον - Ενέργεια Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91068 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2 23-24 Απριλίου 450 € TUV HELLAS Αθήνα 91069 05-06 Απριλίου Θεσσαλονίκη 91076 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού & Λειτουργίας συστημάτων βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων 05-06 Μαρτίου 600 € 91056 Τεχνικές Σχεδίασης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων 09-10 Απριλίου 91066 08-09 Μαρτίου Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91073 Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2 19-20 Μαρτίου 400 € TUV HELLAS Αθήνα 91074 23-24 Απριλίου Θεσσαλονίκη 91075 Ασφαλής εργασία σε αποθηκευτικούς χώρους 1 14 Μαρτίου 200 € 91078 OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 05-06 Απριλίου IRCA 91079 01-02 Μαρτίου 91096 OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 5 12-16 Μαρτίου 700 € 02-06 Απριλίου

6 Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων
Ασφάλεια Τροφίμων Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91082 Μικροβιολογία Τροφίμων 2 21-22 Μαρτίου 400 € TUV HELLAS Αθήνα 91083 02-03 Απριλίου Θεσσαλονίκη 91053 ISO 22000:2005 Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 12-13 Μαρτίου 91084 26-27 Απριλίου 91052 ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 5 05-09 Μαρτίου 700 € IRCA 91094 26-30 Μαρτίου 91095 19-23 Μαρτίου Κρήτη (Χανιά) Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 310075 Εισαγωγή στα Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή AGRO 2.1 & 2.2 και GLOBALG.A.P. IFA V4.0 2 14-15 Μαρτίου 350 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων 1 16 Μαρτίου 150 € Πληροφορική Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91087 ISO 27001:2005 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) 5 23-27 Απριλίου 1100 € IRCA Αθήνα 91088 ISO 20000:2011 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) 02-06 Απριλίου

7 Σεμινάρια Τεχνικών Δεξιοτήτων Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης
Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91100 Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 03-05 Απριλίου 700 € TUV HELLAS Αθήνα 91048 Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Ασφάλεια κατά τη μεταφορά και ανύψωση φορτίων 29 Φεβρουαρίου -02 Μαρτίου Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91051 Δείκτες Απόδοσης (KPI’s) 2 01-02 Μαρτίου 400 € TUV HELLAS Αθήνα 91077 Βασικές Αρχές ITIL V.3 3 09-11 Απριλίου 700 € 91047 Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων 06-07 Μαρτίου 450 € 91086 Στρατηγικό πλαίσιο προμηθειών & σύνταξη πολύπλοκων & μακράς διάρκειας συμβάσεων για στελέχη επιχειρήσεων 22-23 Μαρτίου 600 € Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις για στελέχη επιχειρήσεων 26-27 Απριλίου 91099 BS Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity) 07-09 Μαρτίου 1.100 € IRCA

8 Δείτε στο www.tuvhellas.gr το πλήρες πρόγραμμα Α’ Τετραμήνου 2012
Συμπληρωματικά Στοιχεία. . . Στοιχεία Επικοινωνίας . . . Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%) (Site: και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης. Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.) Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί. Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών. Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΑΘΗΝΑ: Ελ. Βενιζέλου 24, Αγ. Παρασκευή τηλ. : , fax: Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Κονδυλία Κοντογιάννη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη τηλ. : , fax: Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Αγγελική Κούκουρα ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ AGRO: Γραφείο Θεσσαλονίκης τηλ. : , fax: Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Ιωάννα Μαραγκού ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών, τηλ. : , fax: Υπεύθ. επικοινωνίας: κος Βαγγέλης Τσιτούνης Tα σεμινάρια διεξάγονται στους παρακάτω χώρους: Αθήνα: Electra Palace Hotel, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Θεσσαλονίκη: CLASSICAL MACEDONIA PALACE DELUXE, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 54640, Δείτε στο το πλήρες πρόγραμμα Α’ Τετραμήνου 2012 της TUV HELLAS

9


Κατέβασμα ppt "Σεμινάρια Μαρτίου- Απριλίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google