Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων  Πληροφορική  Επιχειρηματική Βελτίωση  Τεχνικές Δεξιότητες

3 Νέα Σεμινάρια Κωδ.ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91055Σύστημα 5S+ 223-24 Απριλίου500 € TUV HELLAS Αθήνα 91057Λιτή διαχείριση (Lean Management) 219-20 Απριλίου500 € TUV HELLAS Αθήνα 91059 “Corporate Excellence” Ένα σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας στην επιχείρηση 222-23 Μαρτίου500 € TUV HELLAS Αθήνα 91060 Αρχές σχεδιασμού και παραγωγής και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με το ISO 13485 και την ΥΠ1348_2004 127 Μαρτίου150 € TUV HELLAS Αθήνα 91061 Σχεδιασμός/ Υλοποίηση Προμηθειών- Υπηρεσιών- Έργων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας για στελέχη επιχειρήσεων 526-30 Μαρτίου1300 € TUV HELLAS Αθήνα 91062Νομοθεσία REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008) 219-20 Απριλίου500 € TUV HELLAS Αθήνα 91063Νομοθεσία REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008) 204-05 Απριλίου500 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 91064ISO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMP 219-20 Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα Ποιότητα Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91044 ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 512-16 Μαρτίου700 € IRCA Αθήνα 91045 ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 523-27 Απριλίου700 € IRCA Αθήνα

4 Ποιότητα Περιβάλλον - Ενέργεια Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91089 ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 512-16 Μαρτίου700 € IRCA Θεσσαλονίκη 91090 ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 505-09 Μαρτίου700 € IRCA Κρήτη (Ηράκλειο) 91049 ISO 9001:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 201-02 Μαρτίου400 € IRCA Αθήνα 91050 ISO 9001:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 202-03 Απριλίου400 € IRCA Αθήνα 91098 ISO 9001:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 223-24 Απριλίου400 € IRCA Θεσσαλονίκη Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91080 ISO 14001:2004 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 226-27 Απριλίου400 € IEMA Αθήνα 91081 ISO 14001:2004 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 206-07 Μαρτίου400 € IEMA Θεσσαλονίκη 91091 ISO 14001:2004 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 502-06 Απριλίου700 € IEMA Αθήνα 91092 ISO 14001:2004 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 519-23 Μαρτίου700 € IEMA Θεσσαλονίκη 91071 Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου 130 Μαρτίου200 € TUV HELLAS Αθήνα 91072 Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου 109 Μαρτίου200 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 91067 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 208-09 Μαρτίου450 € TUV HELLAS Αθήνα

5 Περιβάλλον - Ενέργεια Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91068 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 223-24 Απριλίου450 € TUV HELLAS Αθήνα 91069 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 205-06 Απριλίου450 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 91076 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού & Λειτουργίας συστημάτων βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων 205-06 Μαρτίου600 € TUV HELLAS Αθήνα 91056Τεχνικές Σχεδίασης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων209-10 Απριλίου450 € TUV HELLAS Αθήνα 91066Τεχνικές Σχεδίασης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων208-09 Μαρτίου450 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91073Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία219-20 Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα 91074Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία223-24 Απριλίου400 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 91075Ασφαλής εργασία σε αποθηκευτικούς χώρους114 Μαρτίου200 € TUV HELLAS Αθήνα 91078 OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 205-06 Απριλίου400 € IRCA Αθήνα 91079 OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 201-02 Μαρτίου400 € IRCA Θεσσαλονίκη 91096 OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 512-16 Μαρτίου700 € IRCA Αθήνα 91096 OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 502-06 Απριλίου700 € IRCA Θεσσαλονίκη

6 Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91082Μικροβιολογία Τροφίμων221-22 Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα 91083Μικροβιολογία Τροφίμων202-03 Απριλίου400 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 91053 ISO 22000:2005 Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 212-13 Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα 91084 ISO 22000:2005 Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 226-27 Απριλίου400 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 91052 ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 505-09 Μαρτίου700 € IRCA Αθήνα 91094 ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 526-30 Μαρτίου700 € IRCA Θεσσαλονίκη 91095 ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 5 19-23 Μαρτίου 700 € IRCA Κρήτη (Χανιά) Πληροφορική Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91087 ISO 27001:2005 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) 523-27 Απριλίου1100 € IRCA Αθήνα 91088 ISO 20000:2011 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) 502-06 Απριλίου1100 € IRCA Αθήνα Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 310075 Εισαγωγή στα Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή AGRO 2.1 & 2.2 και GLOBALG.A.P. IFA V4.0 214-15 Μαρτίου350 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη 310075Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων116 Μαρτίου150 € TUV HELLAS Θεσσαλονίκη Ασφάλεια Τροφίμων

7 Σεμινάρια Τεχνικών Δεξιοτήτων Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91100Τεχνολογία Συγκολλήσεων303-05 Απριλίου700 € TUV HELLAS Αθήνα 91048 Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Ασφάλεια κατά τη μεταφορά και ανύψωση φορτίων 3 29 Φεβρουαρίου -02 Μαρτίου 700 € TUV HELLAS Αθήνα Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης Κωδ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΚΟΣΤΟΣΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 91051Δείκτες Απόδοσης (KPI’s)201-02 Μαρτίου400 € TUV HELLAS Αθήνα 91077Βασικές Αρχές ITIL V.3309-11 Απριλίου700 € TUV HELLAS Αθήνα 91047Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων206-07 Μαρτίου450 € TUV HELLAS Αθήνα 91086 Στρατηγικό πλαίσιο προμηθειών & σύνταξη πολύπλοκων & μακράς διάρκειας συμβάσεων για στελέχη επιχειρήσεων 222-23 Μαρτίου600 € TUV HELLAS Αθήνα 91086 Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις για στελέχη επιχειρήσεων 226-27 Απριλίου450 € TUV HELLAS Αθήνα 91099 BS 25999 Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity) 307-09 Μαρτίου1.100 € IRCA Αθήνα

8 Συμπληρωματικά Στοιχεία... •Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc •Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης. http://laek.oaed.gr •Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.) •Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί. •Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών. •Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% •Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc •Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης. http://laek.oaed.gr •Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.) •Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί. •Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών. •Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΑΘΗΝΑ: Ελ. Βενιζέλου 24, 153 41 Αγ. Παρασκευή τηλ. : 210-6561681, fax: 210-6528025 e-mail:training@tuvhellas.gr Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Κονδυλία Κοντογιάννη Στοιχεία Επικοινωνίας... ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Λέοντος Σοφού 20, 570 01 Θέρμη τηλ. : 2310-428498, fax: 2310-428458 e-mail: akoukoura@tuv-nord.com Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Αγγελική Κούκουρα ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ AGRO: Γραφείο Θεσσαλονίκης τηλ. : 2310-428498, fax: 2310-428458 e-mail: agrisystems@tuvhellas.gr Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Ιωάννα Μαραγκού ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών, 711 10 τηλ. : 2810-391856-7, fax: 2810-391858 e-mail: heraklion1@tuvhellas.gr Υπεύθ. επικοινωνίας: κος Βαγγέλης Τσιτούνης Tα σεμινάρια διεξάγονται στους παρακάτω χώρους: •Αθήνα:Electra Palace Hotel, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 105 57 Θεσσαλονίκη:CLASSICAL MACEDONIA PALACE DELUXE, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 54640,

9


Κατέβασμα ppt " Νέα Σεμινάρια  Ποιότητα  Περιβάλλον – Ενέργεια  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  Ασφάλεια Τροφίμων  Agro – Πιστοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google