Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Ολοκλήρωση Συστημάτων Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων και Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης Χριστίνα Ε. Ευαγγέλου Τομέας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Ολοκλήρωση Συστημάτων Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων και Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης Χριστίνα Ε. Ευαγγέλου Τομέας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Ολοκλήρωση Συστημάτων Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων και Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης Χριστίνα Ε. Ευαγγέλου Τομέας E-Learning Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Αχαΐα Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006

2 Στοιχεία διατριβής Επιβλέπων Καρακαπιλίδης N., Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Μέλη τριμελούς Αδαμίδης Εμ., Επικ. Καθηγητής Δέντσορας Αργ., Αναπλ. Καθηγητής Μέλη επταμελούς Αβούρης Ν., Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών Παπαθεοδώρου Θ., Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Πέππας Π., Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών Χρυσολούρης Γ., Καθηγητής Ημερομηνία έγκρισης: 15 Δεκεμβρίου, 2005

3 Το πρόβλημα Αντιμετωπίζονται ως χωριστές διαδικασίες
Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Περιβάλλοντα Συνεργασίας Αντιμετωπίζονται ως χωριστές διαδικασίες Υποστηρίζονται από διαφορετικούς τύπους εργαλείων λογισμικού

4 Ολοκλήρωση Στόχος Σε επίπεδο διαδικασιών
Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Περιβάλλοντα Συνεργασίας Ολοκλήρωση Σε επίπεδο διαδικασιών Σε επίπεδο υποστήριξης από εργαλεία λογισμικού

5 Χάρτης πλοήγησης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Κενά και Προβλήματα
Περιβάλλοντα Συνεργασίας Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Η Προτεινόμενη Προσέγγιση Ολοκλήρωσης Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Το Προτεινόμενο Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Οντολογίες Σύνοψη & Συμβολή Tο Προτεινόμενο Εργαλείο Λογισμικού

6 Περιβάλλοντα Συνεργασίας
Πρακτικές συνεργασίας Δραστηριότητες μέσω των οποίων τα μέλη μιας ομάδας στα οποία έχει ανατεθεί μια κοινή εργασία Ανταλλάσσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις ή απόψεις για την επίτευξη του κοινού στόχου Εξετάζουν στοιχεία του παρελθόντος Αναζητούν πηγές γνώσης Η γνώση των ατόμων που συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες ενισχύεται από τη συμπληρωματική γνώση και τις δεξιότητες των υπολοίπων Συζητήσεις (βασισμένες σε επιχειρηματολογία) Κοινότητες Πρακτικής Ομάδες ατόμων που έχουν το αίσθημα της “κοινότητας” λόγω της ύπαρξης κοινού σκοπού ή/και ενδιαφερόντων Εργαλεία υποστήριξης συνεργασίας Η οπτική αναπαράσταση της συνεργασίας των μελών μιας ομάδας μπορεί να συνεισφέρει στην αποδοτική αναπαράσταση και διαμοιρασμό της γνώσης

7 Κενά και προβλήματα Χρήση διαφορετικής ορολογίας και μέσων έκφρασης των απόψεων Πληροφορίες/γνώσεις χάνονται, ξεχνιούνται, ή δεν συσχετίζονται σωστά μεταξύ τους Καθοδήγησης του προτύπου (pattern), του χρονισμού, και του περιεχομένου των σχετικών συζητήσεων Χειρισμού της διανομής της γνώσης των μελών της ομάδας Οργανωσιακή και κοινωνική διάσταση Ανάγκες Υποστήριξης στη Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων Διαχείρισης της γνώσης των ληπτών αποφάσεων σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο

8 Χάρτης πλοήγησης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Κενά και Προβλήματα
Περιβάλλοντα Συνεργασίας Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Η Προτεινόμενη Προσέγγιση Ολοκλήρωσης Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Το Προτεινόμενο Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Οντολογίες Σύνοψη & Συμβολή Tο Προτεινόμενο Εργαλείο Λογισμικού

9 Λήψη Αποφάσεων (i) Η διαδικασία της Λήψης Αποφάσεων στους σύγχρονους οργανισμούς αποτελεί συχνά μια εξαιρετικά σύνθετη και μη καλά δομημένη διαδικασία, που συνήθως ανατίθεται σε μια ομάδα ατόμων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές λειτουργίες τους Οι Λήπτες Αποφάσεων καλούνται να προτείνουν και να εξετάσουν μια πληθώρα εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις τους στον οργανισμό

10 Λήψη Αποφάσεων (ii) Μια απόφαση θεωρείται ως κομμάτι γνώσης, καθώς η λήψη μιας απόφασης είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της σύνθεσης και επεξεργασίας πληροφορίας και γνώσης για την παραγωγή νέας γνώσης. (Holsapple & Whinston, 1996) Η επιτυχία ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό απορρέει από την ικανότητα λήψης καλύτερων αποφάσεων, τη δυνατότητα υλοποίησης των αποφάσεων αυτών και την ταχύτητα της διαδικασίας. (McLaughlin, 1995) Η ποιότητα, η ταχύτητα και η δυνατότητα υλοποίησης μιας απόφασης μπορούν να διασφαλισθούν όταν η σωστή γνώση είναι διαθέσιμη στους σωστούς ανθρώπους, στο σωστό χρόνο και στη σωστή μορφή. (Hibbard, 1997) Τα Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων αποτελούν εφαρμογές της Πληροφορικής, οι οποίες έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της ομαδικής επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων διαμέσου της συστηματικής διάχυσης πληροφοριών/γνώσης. (DeSanctis & Gallupe, 1987; Turban & Aronson, 2001)

11 Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων
Θέματα Ανάλυσης και Αξιολόγησης στα πλαίσια της διαδικασίας Ανάπτυξης λογισμικού Μέθοδος εργασίας Κριτική θεώρηση σχετικών προσεγγίσεων Μελέτες περίπτωσης Καταγραφή “λέξεων - κλειδιά” Έμφαση στις ανάγκες των χρηστών

12 Η διαδικασία της Λήψης Αποφάσεων
Διακριτά προβλήματα Επιλογής Κατάταξης Ταξινόμησης Περιγραφής Συνεχή προβλήματα Καθορισμός αντικειμένου της απόφασης & εναλλακτικών λύσεων Στάδιο 1ο Καθορισμός μιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων Στάδιο 2ο Μοναδική σύνθεση των κριτηρίων Σχέσεις Υπεροχής Αλληλεπιδραστικές Ανάπτυξη υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων Στάδιο 3ο Πολυκριτήριος Μαθηματικός Προγραμματισμός Πολυκριτήρια Θεωρία Χρησιμότητας Θεωρία Σχέσεων Υπεροχής Αναλυτική-Συνθετική Προσέγγιση Στάδιο 4ο Υποστήριξη της απόφασης Ανάλυση Ευαισθησίας “What-if analysis”

13 Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων
Μέθοδος εργασίας: 4 διαφορετικές προσεγγίσεις και αντίστοιχα εργαλεία λογισμικού Εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τις ανάγκες των χρηστών

14 Κενά και προβλήματα Προβλήματα υποστήριξης της συνεργασίας των ληπτών αποφάσεων Θέματα έκφρασης, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης Διαφορετικοί στόχοι, ερμηνείες, ενδιαφέροντα, περιορισμοί και προτεραιότητες Προβλήματα ανεπαρκούς ή υπερβολικής πληροφόρησης Προβλήματα επιλογής μεθόδων ανάλυσης και αξιολόγησης Πληθώρα μεθόδων Χρονικοί περιορισμοί Έλλειψη προσεγγίσεων ή/και εφαρμογών διαχείρισης γνώσης σε σχετικά περιβάλλοντα

15 Το προτεινόμενο πλαίσιο Υποστήριξης Αποφάσεων
Επαναληπτική διαδικασία 4ων βημάτων Υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία Έμφαση στη διανομή και επαναχρησιμοποίηση της γνώσης Ευκαιρία Στόχος Πρόβλημα Διασαφήνιση Περιβάλλοντος απόφασης Μοντελοποίηση διαδικασίας λήψης αποφάσεων Έκφραση των απόψεων των αποφασιζόντων Αποτίμηση των δεδομένων Απόφαση Νέα Γνώση Διαχείριση Γνώσης

16 Χάρτης πλοήγησης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Κενά και Προβλήματα
Περιβάλλοντα Συνεργασίας Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Η Προτεινόμενη Προσέγγιση Ολοκλήρωσης Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Το Προτεινόμενο Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Οντολογίες Σύνοψη & Συμβολή Tο Προτεινόμενο Εργαλείο Λογισμικού

17 Διαχείριση Γνώσης Η γνώση ορίζεται ως “η εμπειρία, οι αξίες, η σχετική με το περιεχόμενο πληροφορία και οι εκτιμήσεις των ειδικών, τα οποία παρέχουν ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και την εμπέδωση νέων εμπειριών και πληροφορίας”. Συχνά ενυπάρχει όχι μόνο σε έγγραφα και αρχεία, αλλά και στις ρουτίνες, πρακτικές και νόρμες ενός οργανισμού. (Davenport & Prusak, 1998) Από τη σκοπιά της πληροφορικής, η γνώση θεωρείται ως μια εξελιγμένη μορφή πληροφορίας ή/και δεδομένων, η οποία αν αξιοποιηθεί κατάλληλα για επιχειρηματικούς σκοπούς μπορεί να επιφέρει πλεονεκτήματα και οφέλη. (Beckett et al., 2000) Διαχείριση Γνώσης είναι η προσέγγιση από το χώρο της Διοίκησης η οποία με εργαλεία από το χώρο της Πληροφορικής επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και οργάνωση της γνώσης για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, όπως η λήψη αποφάσεων. (Prusak, 2001) Τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης, δηλαδή τα βασισμένα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών συστήματα για την αναπαράσταση, εκμαίευση, διανομή και επεξεργασία της γνώσης, δεν είναι πια θέμα επιλογής μιας επιχείρησης, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά της “κομμάτια”, το οποίο της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (Alavi & Leidner, 2001; Clark & Starkey, 1988; Horwitch, 1986; Skyrme, 1999)

18 Διαχείριση της οργανωσιακής γνώσης
Θέματα Απόκτησης/εκμαίευσης, αναπαράστασης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής γνώσης στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης ομαδικών αποφάσεων Ανάπτυξης λογισμικού Μέθοδος εργασίας Κριτική θεώρηση σχετικών προσεγγίσεων Καταγραφή “λέξεων - κλειδιά” Έμφαση στις ανάγκες των χρηστών

19 Κενά και προβλήματα Η ανθρώπινη γνώση, και ιδιαίτερα η άρρητη (μη κωδικοποιημένη), είναι καθοριστικής σημασίας και πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως Η εκάστοτε εφαρμογή διαχείρισης γνώσης πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηστών που καλείται να εξυπηρετήσει Τα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης δέχονται αρνητική κριτική γιατί οι διεργασίες διαχείρισης γνώσης δεν είναι σύμφωνες με τις πρακτικές της κοινότητας Σημαντικό πρόβλημα της Διαχείρισης Γνώσης είναι η ανθρώπινη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες

20 Το προτεινόμενο πλαίσιο Διαχείρισης Γνώσης
Λήψη αποφάσεων Απόκτηση γνώσης από διαδικασία αποφάσεων Επεξεργασία γνώσης Αποθήκευση γνώσης Διανομή γνώσης Γνώση Εκμαίευση γνώσης από λήπτες αποφάσεων Προφίλ ληπτών αποφάσεων Πρότυπα διαδικασίας αποφάσεων

21 Χάρτης πλοήγησης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Κενά και Προβλήματα
Περιβάλλοντα Συνεργασίας Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Η Προτεινόμενη Προσέγγιση Ολοκλήρωσης Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Το Προτεινόμενο Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Οντολογίες Σύνοψη & Συμβολή Tο Προτεινόμενο Εργαλείο Λογισμικού

22 Οντολογίες Μέθοδος εργασίας:
Οι Οντολογίες είναι ιεραρχικές δομές γνώσης, όπου τα αντικείμενα ή οι έννοιες που απαρτίζουν την οντολογία κατατάσσονται σε κατηγορίες και υπο-κατηγορίες, ανάλογα με τις βασικές τους ιδιότητες (Genesereth & Nilsson, 1987) Αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη κοινής κατανόησης διαφόρων περιοχών γνώσης και την επαναχρησιμοποίηση τμημάτων γνώσης μεταξύ ομάδων ατόμων αλλά και εφαρμογών (Duineveld et al., 2000) Μέθοδος εργασίας: Καταγραφή “λέξεων - κλειδιά” από όλες τις σχετικές με το αντικείμενο της διατριβής επιστημονικές περιοχές Εντοπισμός των κοινών σημείων και σχέσεων

23 Βασικές έννοιες της οντολογίας KAD
Λήψη Αποφάσεων Επιχειρηματολογία Απόκτηση & Διανομή Γνώσης γνώση επιχείρημα απόφαση

24 Το προτεινόμενο μοντέλο οντολογίας ΚΑD
XML OWL

25 Συμπεράσματα (i) Σε ένα περιβάλλον ομαδικής λήψης αποφάσεων, για την κοινή αποδοχή του αποτελέσματος, είναι απαραίτητη η προσεκτική διαχείριση τόσο της μοντελοποίησης όσο και της ανάλυσης του προβλήματος Η γνώση, όταν αυτή αξιοποιείται για την επίλυση των προβλημάτων, τον καθορισμό των στόχων και την αξιοποίηση των ευκαιριών ενός οργανισμού μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα Η ανάπτυξη οντολογιών κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη κοινής κατανόησης της δομής της πληροφορίας/γνώσης μεταξύ τόσο των ανθρώπων όσο και των σχετικών εφαρμογών λογισμικού

26 Συμπεράσματα (ii) Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εκμετάλλευση του κεφαλαίου γνώσης της κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων. (Courtney, 2001; Bolloju et al., 2002) Παρά το γεγονός ότι τόσο η ανάγκη υποστήριξης των αποφάσεων, όσο και η απαίτηση διαχείρισης της γνώσης ενός οργανισμού έχουν σαφέστατα διατυπωθεί και κατά περίπτωση αντιμετωπισθεί (όχι πάντα με επιτυχία) Ελάχιστες απόπειρες έχουν γίνει έως τώρα για μια ολοκληρωμένη θεώρηση του θέματος Δεν υπάρχει ένα σύστημα που να αντιμετωπίζει επαρκώς την πληθώρα των αναγκών των χρηστών σε σχετικά περιβάλλοντα

27 Χάρτης πλοήγησης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Κενά και Προβλήματα
Περιβάλλοντα Συνεργασίας Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Η Προτεινόμενη Προσέγγιση Ολοκλήρωσης Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Το Προτεινόμενο Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Οντολογίες Σύνοψη & Συμβολή Tο Προτεινόμενο Εργαλείο Λογισμικού

28 Η προτεινόμενη προσέγγιση
Ολοκλήρωση διαδικασιών Εννοιολογικό επίπεδο Λειτουργικό επίπεδο Δόμηση & Αξιοποίηση της Επιχειρηματολογίας Πλαίσια Λήψης Αποφάσεων Μηχανισμοί Αξιολόγησης Προφίλ των ληπτών αποφάσεων Υποκίνηση της συμμετοχής Επαναχρησιμοποίηση της γνώσης

29 Το προτεινόμενο Πλαίσιο Ολοκλήρωσης
Ευκαιρία Στόχος Πρόβλημα Διασαφήνιση Περιβάλλοντος απόφασης Μοντελοποίηση διαδικασίας λήψης αποφάσεων Δομημένη επιχειρηματολογία Αποτίμηση των δεδομένων Απόφαση Απόκτηση γνώσης από διαδικασία αποφάσεων Διανομή γνώσης Αποθήκευση γνώσης Επεξεργασία γνώσης Γνώση Εκμαίευση γνώσης από λήπτες αποφάσεων Προφίλ ληπτών αποφάσεων Πρότυπα διαδικασίας αποφάσεων

30 Το προτεινόμενο Πλαίσιο Επιχειρηματολογίας
Ο βασισμένος σε δομημένη επιχειρηματολογία διάλογος θεωρείται ότι μπορεί να συνεισφέρει στην ανοιχτή, διαλεκτική διαδικασία συνεργατικής διατύπωσης και ανάλυσης των υπό θεώρηση θεμάτων. (Buckingham Shum, 2003) Θέμα της συζήτησης Επιχείρημα Υπέρ ή Κατά 1 Σχετιζόμενο Κριτήριο Προτεινόμενη Εναλλακτική 1 Στόχος Επιχείρημα Υπέρ ή Κατά 2 Σχετιζόμενο Κριτήριο Προτεινόμενη Εναλλακτική 2 Επιχείρημα Υπέρ ή Κατά n Σχετιζόμενο Κριτήριο Προτεινόμενη Εναλλακτική n Γνωστικό αντικείμενο

31 Δραστηριότητες ανεξάρτητες & δραστηριότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της απόφασης
Διαδικασίες ανεξάρτητες γνωστικού αντικειμένου γνώση Επιχειρηματολογία απόφαση επιχείρημα επιχείρημα μέρος της Οντολογίας Ανεξάρτητο του γνωστικού αντικειμένου Λήψη Αποφάσεων Διαχείριση Γνώσης γνώση απόφαση Διαδικασίες σχετικές με γνωστικό αντικείμενο Πλαίσια Λήψης Αποφάσεων Μοντελοποίηση Σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο μέρος της Οντολογίας Οπτική Αναπαράσταση Αξιολόγηση Μηχανισμοί Αξιολόγησης

32 Λήψη Αποφάσεων για τη Χάραξη Στρατηγικής
Η χάραξη στρατηγικής είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την οποία οι πόροι του οργανισμού αντιστοιχούνται στις ευκαιρίες που προκύπτουν από το ανταγωνιστικό περιβάλλον. (Andrews, 1971) H χάραξη στρατηγικής είναι ένα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό και εξαιρετικής σημασίας πρόβλημα ομαδικής λήψης ημιδομημένων ή μη-δομημένων αποφάσεων των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων Θεωρητικά Πλαίσια Λήψης Αποφάσεων Θεώρηση της επιχείρησης με βάση τους πόρους (RBV) Δυνάμεις – Αδυναμίες – Ευκαιρίες – Απειλές (SWOT) 5 Δυνάμεις του Porter

33 Το προτεινόμενο Πλαίσιο Ενίσχυσης της Συμμετοχής (i)
Θεωρία Κοινωνικο-Τεχνολογικών Συστημάτων Θεωρία Θετικής και Αρνητικής Ενίσχυσης Παράγοντες οργανωσιακού περιεχομένου

34 Το προτεινόμενο Πλαίσιο Ενίσχυσης της Συμμετοχής (ii)
Παράγοντες τεχνολογικού περιεχομένου

35 Χάρτης πλοήγησης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Κενά και Προβλήματα
Περιβάλλοντα Συνεργασίας Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Η Προτεινόμενη Προσέγγιση Ολοκλήρωσης Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Το Προτεινόμενο Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Οντολογίες Σύνοψη & Συμβολή Tο Προτεινόμενο Εργαλείο Λογισμικού

36 Το προτεινόμενο εργαλείο λογισμικού
Επιτρέπει: Ανάπτυξη και οπτική αναπαράσταση δομημένης Επιχειρηματολογίας Αποτελεσματική απόκτηση/εκμαίευση και διανομή της γνώσης Ανάλυση και αξιολόγηση των Αποφάσεων Βασίζεται: Στο πρωτότυπο μοντέλο Οντολογίας KAD Σε πρωτότυπο Γράφο Συζήτησης Τεχνολογίες .NET και XML

37 Μοντελοποίηση - Χρήστες
Μοντελοποίηση (i) Μοντελοποίηση - Χρήστες

38 Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων
Μοντελοποίηση (ii) Μοντελοποίηση Σχεσιακά μοντέλα Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων

39 Knowledge Acquisition
Αρχιτεκτονική Presentation Level Business Level Data Level User Application server Data base server Knowledge Management Knowledge Acquisition Knowledge sharing Profile generation Authorization Policy Knowledge Base Past cases Profiles Argumentation Graph Internet Browser HTML/XML Individual Knowledge Model Base MCDA Decision Domain Organizational Knowledge Decision Support Decisions

40 Γράφος Συζήτησης Εφαρμογή ASP.NET Δομή: XML Schema Εμφάνιση: XSLT

41 Παράδειγμα χρήσης (i) Στόχος Επιχειρήματα Εναλλακτικές
Πληροφορίες για τη Συζήτηση Εναλλακτικές Επιχειρήματα Πληροφορίες για τα Στοιχεία Συζήτησης

42 Παράδειγμα χρήσης (ii)
Απόφαση

43 Αποθήκευση του περιεχομένου μιας συζήτησης

44 Χάρτης πλοήγησης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Κενά και Προβλήματα
Περιβάλλοντα Συνεργασίας Υποστήριξη Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Η Προτεινόμενη Προσέγγιση Ολοκλήρωσης Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης Το Προτεινόμενο Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Οντολογίες Σύνοψη & Συμβολή Tο Προτεινόμενο Εργαλείο Λογισμικού

45 Σύνοψη Συγκερασμός και η διεύρυνση των δυνατοτήτων που παρέχονται από υπάρχουσες προσεγγίσεις Συνδυασμός των επιμέρους προσεγγίσεων τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο Πρόταση Πλαισίων Ολοκλήρωσης Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης Ανάπτυξης Επιχειρηματολογίας Υποκίνησης της Συμμετοχής Μοντέλου Οντολογίας Εργαλείου λογισμικού για την εφαρμογή των παραπάνω σε πραγματικά περιβάλλοντα συνεργασίας

46 Συμβολή (i) Συνδυαστικός τρόπος προσέγγισης
Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσα από ένα συνδυασμό μοντέλων, μεθόδων και τεχνικών τα οποία βοηθούν τόσο στην ανάλυση μιας απόφασης, όσο και στη λήψη αυτής Συμπεράσματα και προτάσεις για επιλογή μεθόδων ανάλυσης και αξιολόγησης Ανάπτυξη πρωτότυπου μοντέλου οντολογίας για την καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας και κοινών σημείων αναφοράς

47 Συμβολή (ii) Πρωτότυπος σχεδιασμός του περιβάλλοντος συνεργασίας
Γράφος Συζήτησης Θέματα απόκτησης/εκμαίευσης, αναπαράστασης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής γνώσης Διανομή της γνώσης μέσω ενός πρωτότυπου πλαισίου ενίσχυσης της συμμετοχής στις σχετικές διαδικασίες

48 Μελλοντικές ερευνητικές προεκτάσεις
Ενσωμάτωση θεωρητικών πλαισίων λήψης αποφάσεων για τη μοντελοποίηση προβλημάτων ενός συνόλου διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων Μηχανισμοί Αξιολόγησης Ανάπτυξη Αυτοματοποίηση της κλήσης του κατάλληλου ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημα Ανάπτυξη και ενσωμάτωση διαφόρων τεχνικών απόκτησης/εκμαίευσης γνώσης Ενσωμάτωση δύο πρόσθετων δομικών ενοτήτων Προσομοίωση Βασισμένη σε περιπτώσεις συλλογιστική

49 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Ολοκλήρωση Συστημάτων Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων και Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης Χριστίνα Ε. Ευαγγέλου Τομέας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google