Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Καθηγητής Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον Άρεος, 38334 Βόλος E-mail: aloukas@uth.gr

2 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  Άνιση χωρική και χρονική κατανομή  Ανεπάρκεια  Ελλιπής αξιοποίηση επιφανειακών  Υ ΔΑΤΙΚΟΙ Π ΟΡΟΙ  Ο ΡΘΟΛΟΓΙΚΗ Δ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Τ ΩΝ Π ΟΡΩΝ  Χ ΡΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ Ν ΕΡΟΥ  Μέτρα  Έργα

3 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  Π ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τ ΟΥ ΤΟΜΕΑ Τ ΟΥ ΝΕΡΟΥ Σ ΤΗΝ Ε ΛΛΑΔΑ  Έλλειψη Στοιχείων και Δεδομένων  Πολυαρχία – Τομεακή Χρήση  Έλλειψη Υποδομής  Απουσία εθνικής πολιτικής και ολιστικής θεώρησης  Θεσμικά – Οργανωτικά Προβλήματα (Ν1739/87, 2000/60ΕΕ, Ν3199/2003)  Π ΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60

4 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Υ ΔΑΤΙΚΟΙ Π ΟΡΟΙ Σ ΤΗΝ Ε ΛΛΑΔΑ 14 υδατικά διαμερίσματα Συνολική Εκταση: 131,960 km 2 Πληθυσμός: 10.940  10 6 κατ. 5 διασυνοριακά ποτάμια 3 διασυνοριακές λίμνες Οι Υδατικοί Πόροι αποτελούν το σύνολο του νερού που «παράγεται» μέσα στην χώρα μαζί με την εξωτερική συνεισφορά νερού από τις γειτονικές χώρες. των υδατικών πόρων παράγεται μέσα στη χώρα Εσωτερικοί πόροι Εξωτερική συνεισφορά 20% 80%

5 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μέση ετήσια τιμή της κατακρήμνισης, της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής και των συνολικά παραγόμενων νερών στην Ελλάδα. Υ ΔΑΤΙΚΟ Ι ΣΟΖΥΓΙΟ

6 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Χ ΡΗΣΕΙΣ Ν ΕΡΟΥ Σ ΤΗΝ Ε ΛΛΑΔΑ Μη ισορροπημένη εικόνα ανάπτυξης των χρήσεων γης. Η αγροτική χρήση κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (86%). Από το οποίο το 96% χρησιμοποιείται για άρδευση και απ’ αυτό το 80% χάνεται σε απώλειες από τον υδρολογικό κύκλο της κάθε περιοχής.

7 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κατανομή της αγροτικής ζήτησης 0%20%40%60%80%100% ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Αστική ζήτησηΑγροτική ζήτησηΒιομηχανική ζήτησηΕνεργειακή ζήτηση Μεγαλύτεροι Χρήστες Νερού Θεσσαλία Αττική Δυτική Μακεδονία Δυτική Στερεά Ελλάδα βιομηχανική 26,5% της συνολικής βιομηχανικής ή 0,41% της συνολικής ζήτησης αγροτική 25,1% της συνολικής αγροτικής ή 21.7 % της συνολικής ζήτησης αστική 37,1% της συνολικής αστικής ή 4% της συνολικής ζήτησης ενεργειακή 19,8% της συνολικής ενεργειακής ή 0,29% της συνολικής ζήτησης

8 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 020040060080010001200140016001800 ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 10 6 m 3 / έτος Συνολική ζήτηση Καταναλωτική ζήτηση Συνολική ζήτηση και καταναλωτική ζήτηση Μεγάλο ποσό του νερού που χρησιμοποιείται κατά τις παραπάνω χρήσεις δεν καταναλώνεται πραγματικά αλλά επιστρέφει στον υδρολογικό κύκλο αφού πρώτα επεξεργαστεί και χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε από τις παραπάνω χρήσεις.

9 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Σ ΧΟΛΙΑ  Οι ανατολικές περιοχές της χωράς, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη είναι περιοχές ιδιαίτερα προβληματικές από πλευράς φυσικού εμπλουτισμού. Βιώνουν καταστροφικές πλημμύρες το χειμώνα και ξηρασίες το καλοκαίρι.  Η αγροτική ζήτηση καλύπτει ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 86%, γεγονός που περιορίζει πολύ τα διαθέσιμα και δρα ανασταλτικά σε κάθε ορθή πρακτική για την διαχείριση και οικονομία του νερού.  Οι μεγάλοι χρήστες νερού (αγροτική, αστική) βρίσκονται κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας που μειονεκτούν από πλευράς φυσικού εμπλουτισμού. Ιδιαίτερα στη Θεσσαλία για την αγροτική χρήση και στην Αττική για την αστική, δημιουργούν σχεδόν μόνιμες συνθήκες λειψυδρίας, δηλαδή διαρκούς επικινδυνότητας έλλειψης νερού και μη κάλυψης της ζήτησης.  H μελέτη των περιβαλλοντικών αλλαγών είναι επιβεβλημένη.  Η εγκατεστημένη πολυαρχία στο τομέα του νερού δεν επιτρέπει συνολική θεώρηση, η οποία είναι απαραίτητη για να συνδεθούν οι υδατικοί πόροι με τα έργα αξιοποίησης και με τις χρήσεις τους, χωρίς αντικρουόμενες επιμέρους αποφάσεις και ενέργειες  Η κλιματική αλλαγή έχει σημαντικές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους,  στα έργα αξιοποίησης και στη διαχείριση τους.

10 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας •Εντατική καλλιέργεια υδροβόρων ειδών •Χρονική και χωρική ανισοκατανομή επιφανειακών υδατικών πόρων και υδατικών αναγκών •Ανεπαρκή αξιοποίηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού •Κάλυψη υδατικών αναγκών από μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων  Υπεράντληση υπόγειων υδάτων  Υποβάθμιση υπόγειου ορίζοντα •Ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

11 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΝΟΜΟΣΑΡΔΕΥΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ768.000320.000448.000 ΛΑΡΙΣΑΣ1.180.000224.000 (19%)956.000 (81%) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ247.000126.000121.000 ΤΡΙΚΑΛΩΝ330.00079.000251.000 ΣΥΝΟΛΟ2.525.000749.000 (29,7%)1.776.000 (70,3%) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανεπαρκής αξιοποίηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού (Στοιχεία 2002)

12 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο τον συνολικό τομέα του νερού • Είναι ένα είδος “καταστατικού χάρτη” για τα νερά με τον οποίο όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά η Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν στα επόμενα χρόνια Ο ΔΗΓΙΑ Π ΛΑΙΣΙΟ Γ ΙΑ Τ Α Ν ΕΡΑ • Έχει υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές για στοιχεία, αναλύσεις, μοντέλα που αφορούν ένα σύνολο πολλών επιμέρους συνιστωσών (επιφανειακά, υπόγεια και θαλάσσια ύδατα, οικοσυστήματα). Η διατήρηση της “καλής οικολογικής κατάστασης” των υδατικών σωμάτων μέσα από την μελέτη και εφαρμογή “σχεδίων διαχείρισης” για κάθε υδρολογική περιφέρεια Στόχος:

13 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Χρονοδιάγραμμα Οδηγίας 2000/60 2004 2006 2009 2012 2013 2015 Διαβουλεύσεις με το κοινό Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης σε κάθε Περιοχή ΛεκάνηςΑπορροής Ποταμού. Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων Εγκατάσταση προγραμμάτων παρακολούθησης Εφαρμογή του προγράμματος μέτρων της ΠΛΑΠ Τιμολόγηση χρήσης νερού Ανάλυση των αστοχιών Καλή κατάσταση νερών 2010

14 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 2000ΕΕΕΛ 2001 2002Ενσωμάτωση-Λεκάνες απορροής-Φορείς 2003 Ν 3199 2004Πιέσεις-επιπτώσεις 2005 2006Καθορισμός Δικτύου Παρακολούθησης 2007 ΠΔ 51 2008 2009Διαχειριστικά Σχέδια 2010 2011 2012Εφαρμογή Σχεδίων 2013 2014 2015Επίτευξη Στόχου ? Τα 14 Υ.Δ. της Ελλάδας

15 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο •Επανασχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης (έναρξη 2010-11). Οδηγία έναρξη 2007 •Κατάστρωση διαχειριστικών σχεδίων με διαβούλευση (2010-2011). Οδηγία ολοκλήρωση 2009 •Πολιτικές τιμολόγησης (2011-2012). Οδηγία 2009-2010

16 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχεδίο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Θεσσαλίας •Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των μελετητών θεωρείται πλήρες σύμφωνα με τις “προδιαγραφές”. –Πρόκειται για μία αξιόλογη προσπάθεια που προσεγγίζει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις όλων των άρθρων και των Παραρτημάτων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, του ΠΔ 51/2007, του Ν. 3199/2003, της Θυγατρικής Oδηγίας 2006/118/ΕΚ, της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009, και των Οδηγιών 2008/105/ΕΚ και 2006/11/ΕΚ. •Βιωσιμότητα του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας  –ΕΤΥΜΠ –Υδροσκόπιο (παραδείγματα ελληνικής παθογένειας);

17 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχεδίο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Θεσσαλίας - Μαγνησία •Η τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων (π.χ. Σταθμηγράφοι στο Πήλιο) απολήψεων (υδρόμετρα, σταθμηγράφοι) σε σημεία απόληψης υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, καθώς και στο υδρευτικό και βιομηχανικής χρήσης νερό, οφείλει να γίνει υποχρεωτική για όλους τους χρήστες και να συνδυαστεί με αυστηρά μέτρα τουλάχιστον οικονομικών κυρώσεων. –Επανακαθορισμός του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης (απαιτείται ανάδραση και ενσωμάτωση) •Στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας η Μαγνησία αντιμετωπίζεται κυρίως ως Λεκάνη Αλμυρού-Πηλίου. Με βάση την Οδηγία Πλαίσιο η προσέγγιση πρέπει να γίνεται σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Εξαιτίας της Μεθοδολογίας που ακολουθείται δεν περιλαμβάνεται κανένα Υδάτινο Επιφανειακό Σώμα στο Πήλιο.  Πληρέστερη υδρολογική ανάλυση

18 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχεδίο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Θεσσαλίας •Προκαταρκτικά Προγράμματα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων (Παραδοτέο 13). –Ιεραρχική Αξιολόγηση των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων ώστε να εξεταστούν και να επιλεχτούν οι βέλτιστες λύσεις για τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία –Αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής επίπτωσης των μέτρων στους υδατικούς πόρους –Αξιολόγηση συνδυαστικών μέτρων •Δημιουργία “Ανεξάρητου Φορέα” Υδατικών Πόρων –Η θεσμική μορφή του “Φορέα” πρέπει να παρέχει σχετική ανεξαρτησία, ευελιξία και χρηματοδότηση βάσεως, έτσι ώστε να υπηρετεί την έρευνα και να παράγει νέα γνώση, αλλά και να υποστηρίζει τη λειτουργία του σε συνθήκες αγοράς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται παράλληλα και η βιωσιμότητά του

19 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άξονες δράσεων σε Εθνικό Επίπεδο Άλλες Δράσεις •Ενσωμάτωση και στη συνέχεια εφαρμογή της οδηγίας για τις πλημμύρες. •Μελλοντική ενσωμάτωση και στη συνέχεια εφαρμογή της αναμενόμενης οδηγίας για τη ξηρασία.

20 Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας «Σχέδιο διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρατηρήσεις - προτάσεις για το Ν. Μαγνησίας», Βόλος, 11/9/2012 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google