Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση Δ. Παπαδόπουλος Διευθυντής ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.

2 Κατηγοριοποίηση Ιατρικών Αποβλήτων Αριθ. Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419Β/01.10.2003)

3 Επεξεργασία ΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Η αποτέφρωση ενδείκνυται για όλα τα είδη των ΕΙΑ πλην των ΑΙΑ (ραδιενεργά, μπαταρίες κλπ) Βασικές προδιαγραφές  παραμονή καυσαερίων στους 850 o C (ή 1.100 κατά περίπτωση) για τουλάχιστον 2 sec.  Συνεχείς μετρήσεις CO, CO2, NOx, SO2, HCL, TSP, TOC στην καμινάδα. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Η αποστείρωση θεωρείται κατάλληλη μόνο για τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ) Βασικές προδιαγραφές  Η διαδικασία να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 12740/00 (απευθείας έκθεση των ΕΙΑ σε κορεσμένο ατμό)  Τεμαχισμός των ΕΙΑ πριν την επεξεργασία τους  Έλεγχος με χρήση βιολογικών δεικτών για κάθε φορτίο που υπόκειται στη διαδικασία  Μεταφορά των αποστειρωμένων ΕΙΑ στον τελικό αποδέκτη (ΧΥΤΑ) με ειδικά αδειοδοτημένο μεταφορέα και ΌΧΙ μαζί με τα αστικά απόβλητα.  Οι Υ.Μ. Που πραγματοποιούν αποστείρωση με κινητές μονάδες, θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένου περιβαλλοντικούς όρους

4 Αποτεφρωτήρας ΜΝΑ

5 Συλλογή και Μεταφορά  Φορτηγά – ψυγεία σε 24ωρη βάση  Παρακολούθηση και τηλεματική διαχείριση των φορτηγών  Έλεγχος για ραδιενέργεια στην πύλη της εγκατάστασης – Όρια ανίχνευσης σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ  Εκφόρτωση σε ψυκτικούς θαλάμους (+5°C) και αποτέφρωση εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος

6 Παραγωγική διαδικασία  2 ανεξάρτητες γραμμές αποτέφρωσης, δυναμικότητας 15t/d  Φόρτωση κλιβάνου με αυτοματοποιημένο τρόπο (ταινιόδρομους) ή με αναβατόριο για τις συσκευασίες που δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με ταινιόδρομο.  Ελαχιστοποίηση επαφών εργαζομένων με τα ΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ  Περιστροφικός κλίβανος και Θάλαμος Μετάκαυσης, για αποτέφρωση σε υψηλή θερμοκρασία (>1.100°C) και παραμονή ~5s (>2s) ΤΜΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  Εναλλάκτης Θερμότητας και πύργος ψύξης προκειμένου να ακολουθήσει η φάση της επεξεργασίας των καυσαερίων ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  Αντιδραστήρας (προσθήκη υδρασβέστου και ενεργού άνθρακα)  Υδράσβεστος για εξουδετέρωση όξινων συστατικών  Ενεργός άνθρακας προσροφά διοξίνες και βαρέα μέταλλα  Σακκόφιλτρο (κατακράτηση τέφρας, ολοκλήρωση αντιδράσεων)  Πύργος πλύσης (τελική εξουδετέρωση όξινων συστατικών με καυστικό νάτριο) On-line σύστημα παρακολούθησης αερίων εκπομπών

7 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης Υγρά απόβλητα από εξολκείς και πύργο πλύσης  Προμήθεια και εγκατάσταση εξατμιστή Διαχείριση τέφρας  Ιπτάμενη τέφρα (σακκόφιλτρο) – συλλογή σε big bags  Στερεό υπόλειμμα εξατμιστή  Ξεκίνησε η τελική διάθεση 300t τέφρας στη Γερμανία  Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την μονάδα αδρανοποίησης της ιπτάμενης τέφρας εντός του ΧΥΤΑ

8 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης Θερμοκρασία αποτέφρωσης  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και η μονάδα πλέον λειτουργεί στους 1.100 o C.  Μονάδα Α τον Απρίλιο του 2008  Μονάδα Β τον Ιούλιο του 2008

9 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης Αντικατάσταση Αναλυτών Μέτρησης Αερίων εκπομπών Οι αναλυτές αντικαταστάθηκαν με νέους τύπου hot - wet

10 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

11 Παραγωγή ΕΙΑ  Μελέτη ΕΜΠ (1999) για τα ΕΙΑ στην Ελλάδα:  αριθμός κλινών 57.000 (σήμερα οι κλίνες ξεπερνούν τις 60.000),  παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων 14.000 τόνοι ετησίως  673g/κλίνη/ημέρα  Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων:  14.600 τόνοι ετησίως  702g/κλίνη/ημέρα  Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (2001):  αριθμός κλινών 30.000  παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων 21 τόνοι ημερησίως  680g/κλίνη/ημέρα Στον Αποτεφρωτήρα καταλήγουν 8 τόνοι ημερησίως

12 Ημερησίως 13.000 κιλά που παράγονται εντός της Αττικής ΔΕΝ οδηγούνται στον Αποτεφρωτήρα. Ημερησίως 13.000 κιλά που παράγονται εντός της Αττικής ΔΕΝ οδηγούνται στον Αποτεφρωτήρα. Που πάνε;

13 Εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης των ΕΙΑ που εφαρμόζονται σήμερα  Κλίβανοι εντός των ΥΜ (δεν προβλέπεται καν στον Εθνικό Σχεδιασμό). Δεν διαθέτουν επεξεργασία των απαερίων με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν (έκλυση στην ατμόσφαιρα, διοξινών, οξέων, βαρέων μετάλλων)  Αδρανοποίηση με αποστείρωση  Δεν πραγματοποιείται Προτεμαχισμός των ΕΙΑ  Δεν πραγματοποιείται έλεγχος του αποτελέσματος με βιολογικούς δείκτες  Δεν πραγματοποιείται μεταφορά των αδρανοποιημένων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ με ξεχωριστά οχήματα  Δεν πραγματοποιείται δειγματοληψία ανά 200kg κατά τη διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ  Απόρριψη των αποστειρωμένων ΕΙΑ στους κάδους των αστικών απορριμμάτων  Συλλογή από το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ  Παράτυπη, καθώς θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους περιβαλλοντικούς όρους κάθε ΥΜ. Σήμερα καμία Υ.Μ. Δεν διαθέτει εγκεκριμένους Π.Ο.  Ανεξέλεγκτη απόρριψη μη αδρανοποιημένων ΕΙΑ μαζί με τα οικιακά σε ΧΥΤΑ

14 Υγειονομικές Μονάδες που δεν έχουν Συμβληθεί Όνομα Νοσοκομειακής ΜονάδαςΑριθμός κλινών Δήμος «Ελπίς» - Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 260 Αθηναίων «Ευαγγελισμός» - Περιφερειακό Γ.Ν.Α. 1.100 Αθηναίων «Λαϊκό» - Περιφερειακό Γ.Ν.Α. 600 Αθηναίων Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική Αθηνών» 200 Αθηναίων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 127 Καλλιθέας ΣΥΝΟΛΟ 2.487 1.250 κιλά ΕΙΑ ημερησίως!!!!

15 Υγειονομική ΜονάδαΚλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανα Ημέρα (gr) ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Ε.Σ.75411052575 MEDIFIL, ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ175732551124 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 261.0333901324 3ο ΙΚΑ ΣΟΛΩΝΟΣ41893615726 ΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ, 6ον ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ50864750576 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ - IASIS ΠΕΙΡΑΙΑ651.929975989 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ901.6221.350601 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ1002.3191.500773 MEDITERRANEO, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Ε. ΔΡΑΓΙΝΗ) 1231.9051.845516 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ1402.5712.100612 METROPOLITAN HOSPITAL1905.1082.850896 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2003.3293.000555 ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΡΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 2225.9443.330892 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ3004.6604.500518 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3166.1624.740650 ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 3827.9595.730694 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΝΑ)3997.3585.985615 ΘΡΙΑΣΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ4008.0026.000667 Υγειονομικές Μονάδες με ορθή ενδονοσοκομειακή διαχείριση

16 Υγειονομικές Μονάδες με απαράδεκτη ενδονοσοκομειακή διαχείριση Υγειονομική ΜονάδαΚλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανα Ημέρα (gr) ΕΛΠΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 260283.9004 ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 7081.0504 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 7081.0504 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 110013816.5004 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 71121.0656 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΧΑΙΔΑΡΙ) 200353.0006 ΓΛΥΚΥΣ ΙΗΣΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 66189909 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 2391033.58514 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 126541.89014 ΝΙΚΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 362154019 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 120731.80020 ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 85711.27528 ΜΗΤΕΡΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4003606.00030 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 132 1.98033 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 3003214.50036 ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 1411942.11546 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, EYΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 1822612.73048 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 751091.12549 ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 991531.48552 ΚΑΡΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ 426663053 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2394053.58556 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ (ΑΘΗΝΑΙΟΝ Β' ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROMEDICA AE) 1022011.53066 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2004703.00078 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 711721.06581 ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡ., ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ- ΖΗΛΑΚΟΥ Π., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 711751.06582 ΙΚΑ, 1ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) 1704262.55084 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΓΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 5001.3477.50090

17 Υγειονομική ΜονάδαΚλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανά Ημέρα (gr) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6016890094 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1083061.62094 ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2583375110 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 50170750113 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4001.3886.000116 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 802871.200120 ΙΚΑ, 7ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1064061.590128 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 752971.125132 ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10004.20515.000140 ΤΥΠΕΤ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 893771.335141 ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 4601.9906.900144 ΑΘΗΝΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 944121.410146 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 783491.170149 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 5102.6867.650176 ΦΛΕΜΙΝΓΚ Α., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ) 5002.6797.500179 ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5502.9518.250179 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 744021.110181 417 ΝΙΜΤΣ 3932.2815.895194 ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2001.2383.000206 Υγειονομικές Μονάδες με απαράδεκτη ενδονοσοκομειακή διαχείριση

18 Αστικά Απόβλητα από νοσοκομεία που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Φυλής

19

20 Ποιοι κινδυνεύουν από την μη ορθολογική διαχείριση των ΕΙΑ;  Εργαζόμενοι στην αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των ΕΙΑ  Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία  Ασθενείς και επισκέπτες των νοσοκομείων  Εργαζόμενοι στους ΧΥΤΑ  Κάτοικοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων καθώς στους πράσινους κάδους των αστικών αποβλήτων περιλαμβάνονται και μολυσματικά  Κάτοικοι στις γειτονιές των οποίων περνάνε απορριμματοφόρα, οι ρόδες των οποίων έχουν έρθει σε επαφή με μολυσματικά απόβλητα που έχουν ανεξελέγκτως διατεθεί στο ΧΥΤΑ  Κάτοικοι στις γειτονιές των οποίων περνάνε γλάροι οι οποίοι συχνάζουν στους ΧΥΤΑ για εύρεση τροφής  Όλοι οι κάτοικοι καθώς από την ανεξέλεγκτη διάθεση ιατρικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, μολυσματικοί παράγοντες δύναται να εισχωρήσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και συνεπώς στην τροφική αλυσίδα  Από έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκύπτει ότι κάθε χρόνο μολύνεται σημαντικός αριθμός ανθρώπων από ηπατίτιδα και AIDS λόγω της πλημμελούς διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. Ειδικότερα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που τα ιατρικά απόβλητα αποθηκεύονται ανεπεξέργαστα σε χώρους προσβάσιμους στο κοινό, το μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης έχουν τα παιδιά! (Management of Solid Health Care Waste at Primary Health Care Centres, World Health Organization, Geneva 2005).Management of Solid Health Care Waste at Primary Health Care Centres, World Health Organization, Geneva 2005

21 Συμπεράσματα  Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση και τελική διάθεση των ΕΙΑ  Σημαντικό μέρος των μεγάλων ΥΜ της Αττικής αποστέλλει τα ΕΙΑ στον αποτεφρωτήρα, παραδίδοντας όμως ποσότητες που υπολείπονται σημαντικά της πραγματικής παραγωγής ΕΙΑ.  Από τις σημαντικές ποσότητες που δεν παραδίδονται προς αποτέφρωση:  ένα μέρος των ΕΙΑ οδηγείται σε διαχείριση εντός των ΥΜ, γεγονός που ενέχει το στοιχείο της παρατυπίας, αφού γίνεται κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων κάθε ΥΜ.  Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ και το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων ΕΙΑ απορρίπτεται ανεξέλεγκτα μαζί με τα αστικά απορρίμματα σε ΧΔΑ ή ΧΥΤΑ.  Παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην διαδικασία παραλαβής των ΕΙΑ, ο Αποτεφρωτήρας ΜΝΑ είναι η μόνη ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά ορθολογική λύση για την διαχείριση και τελική διάθεση του συνόλου των ΕΙΑ στην χώρα μας σήμερα.


Κατέβασμα ppt "Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google