Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση Δ. Παπαδόπουλος Διευθυντής ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.

2 Κατηγοριοποίηση Ιατρικών Αποβλήτων Αριθ. Η.Π /2031 (ΦΕΚ 1419Β/ )

3 Επεξεργασία ΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Η αποτέφρωση ενδείκνυται για όλα τα είδη των ΕΙΑ πλην των ΑΙΑ (ραδιενεργά, μπαταρίες κλπ) Βασικές προδιαγραφές  παραμονή καυσαερίων στους 850 o C (ή κατά περίπτωση) για τουλάχιστον 2 sec.  Συνεχείς μετρήσεις CO, CO2, NOx, SO2, HCL, TSP, TOC στην καμινάδα. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Η αποστείρωση θεωρείται κατάλληλη μόνο για τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ) Βασικές προδιαγραφές  Η διαδικασία να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 12740/00 (απευθείας έκθεση των ΕΙΑ σε κορεσμένο ατμό)  Τεμαχισμός των ΕΙΑ πριν την επεξεργασία τους  Έλεγχος με χρήση βιολογικών δεικτών για κάθε φορτίο που υπόκειται στη διαδικασία  Μεταφορά των αποστειρωμένων ΕΙΑ στον τελικό αποδέκτη (ΧΥΤΑ) με ειδικά αδειοδοτημένο μεταφορέα και ΌΧΙ μαζί με τα αστικά απόβλητα.  Οι Υ.Μ. Που πραγματοποιούν αποστείρωση με κινητές μονάδες, θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένου περιβαλλοντικούς όρους

4 Αποτεφρωτήρας ΜΝΑ

5 Συλλογή και Μεταφορά  Φορτηγά – ψυγεία σε 24ωρη βάση  Παρακολούθηση και τηλεματική διαχείριση των φορτηγών  Έλεγχος για ραδιενέργεια στην πύλη της εγκατάστασης – Όρια ανίχνευσης σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ  Εκφόρτωση σε ψυκτικούς θαλάμους (+5°C) και αποτέφρωση εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος

6 Παραγωγική διαδικασία  2 ανεξάρτητες γραμμές αποτέφρωσης, δυναμικότητας 15t/d  Φόρτωση κλιβάνου με αυτοματοποιημένο τρόπο (ταινιόδρομους) ή με αναβατόριο για τις συσκευασίες που δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με ταινιόδρομο.  Ελαχιστοποίηση επαφών εργαζομένων με τα ΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ  Περιστροφικός κλίβανος και Θάλαμος Μετάκαυσης, για αποτέφρωση σε υψηλή θερμοκρασία (>1.100°C) και παραμονή ~5s (>2s) ΤΜΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  Εναλλάκτης Θερμότητας και πύργος ψύξης προκειμένου να ακολουθήσει η φάση της επεξεργασίας των καυσαερίων ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  Αντιδραστήρας (προσθήκη υδρασβέστου και ενεργού άνθρακα)  Υδράσβεστος για εξουδετέρωση όξινων συστατικών  Ενεργός άνθρακας προσροφά διοξίνες και βαρέα μέταλλα  Σακκόφιλτρο (κατακράτηση τέφρας, ολοκλήρωση αντιδράσεων)  Πύργος πλύσης (τελική εξουδετέρωση όξινων συστατικών με καυστικό νάτριο) On-line σύστημα παρακολούθησης αερίων εκπομπών

7 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης Υγρά απόβλητα από εξολκείς και πύργο πλύσης  Προμήθεια και εγκατάσταση εξατμιστή Διαχείριση τέφρας  Ιπτάμενη τέφρα (σακκόφιλτρο) – συλλογή σε big bags  Στερεό υπόλειμμα εξατμιστή  Ξεκίνησε η τελική διάθεση 300t τέφρας στη Γερμανία  Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την μονάδα αδρανοποίησης της ιπτάμενης τέφρας εντός του ΧΥΤΑ

8 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης Θερμοκρασία αποτέφρωσης  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και η μονάδα πλέον λειτουργεί στους o C.  Μονάδα Α τον Απρίλιο του 2008  Μονάδα Β τον Ιούλιο του 2008

9 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης Αντικατάσταση Αναλυτών Μέτρησης Αερίων εκπομπών Οι αναλυτές αντικαταστάθηκαν με νέους τύπου hot - wet

10 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

11 Παραγωγή ΕΙΑ  Μελέτη ΕΜΠ (1999) για τα ΕΙΑ στην Ελλάδα:  αριθμός κλινών (σήμερα οι κλίνες ξεπερνούν τις ),  παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων τόνοι ετησίως  673g/κλίνη/ημέρα  Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων:  τόνοι ετησίως  702g/κλίνη/ημέρα  Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (2001):  αριθμός κλινών  παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων 21 τόνοι ημερησίως  680g/κλίνη/ημέρα Στον Αποτεφρωτήρα καταλήγουν 8 τόνοι ημερησίως

12 Ημερησίως κιλά που παράγονται εντός της Αττικής ΔΕΝ οδηγούνται στον Αποτεφρωτήρα. Ημερησίως κιλά που παράγονται εντός της Αττικής ΔΕΝ οδηγούνται στον Αποτεφρωτήρα. Που πάνε;

13 Εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης των ΕΙΑ που εφαρμόζονται σήμερα  Κλίβανοι εντός των ΥΜ (δεν προβλέπεται καν στον Εθνικό Σχεδιασμό). Δεν διαθέτουν επεξεργασία των απαερίων με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν (έκλυση στην ατμόσφαιρα, διοξινών, οξέων, βαρέων μετάλλων)  Αδρανοποίηση με αποστείρωση  Δεν πραγματοποιείται Προτεμαχισμός των ΕΙΑ  Δεν πραγματοποιείται έλεγχος του αποτελέσματος με βιολογικούς δείκτες  Δεν πραγματοποιείται μεταφορά των αδρανοποιημένων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ με ξεχωριστά οχήματα  Δεν πραγματοποιείται δειγματοληψία ανά 200kg κατά τη διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ  Απόρριψη των αποστειρωμένων ΕΙΑ στους κάδους των αστικών απορριμμάτων  Συλλογή από το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ  Παράτυπη, καθώς θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους περιβαλλοντικούς όρους κάθε ΥΜ. Σήμερα καμία Υ.Μ. Δεν διαθέτει εγκεκριμένους Π.Ο.  Ανεξέλεγκτη απόρριψη μη αδρανοποιημένων ΕΙΑ μαζί με τα οικιακά σε ΧΥΤΑ

14 Υγειονομικές Μονάδες που δεν έχουν Συμβληθεί Όνομα Νοσοκομειακής ΜονάδαςΑριθμός κλινών Δήμος «Ελπίς» - Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 260 Αθηναίων «Ευαγγελισμός» - Περιφερειακό Γ.Ν.Α Αθηναίων «Λαϊκό» - Περιφερειακό Γ.Ν.Α. 600 Αθηναίων Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική Αθηνών» 200 Αθηναίων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 127 Καλλιθέας ΣΥΝΟΛΟ κιλά ΕΙΑ ημερησίως!!!!

15 Υγειονομική ΜονάδαΚλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανα Ημέρα (gr) ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Ε.Σ MEDIFIL, ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) ο ΙΚΑ ΣΟΛΩΝΟΣ ΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ, 6ον ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ - IASIS ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ MEDITERRANEO, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Ε. ΔΡΑΓΙΝΗ) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ METROPOLITAN HOSPITAL ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΡΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΝΑ) ΘΡΙΑΣΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Υγειονομικές Μονάδες με ορθή ενδονοσοκομειακή διαχείριση

16 Υγειονομικές Μονάδες με απαράδεκτη ενδονοσοκομειακή διαχείριση Υγειονομική ΜονάδαΚλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανα Ημέρα (gr) ΕΛΠΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΧΑΙΔΑΡΙ) ΓΛΥΚΥΣ ΙΗΣΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΙΚΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, EYΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ (ΑΘΗΝΑΙΟΝ Β' ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROMEDICA AE) ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡ., ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ- ΖΗΛΑΚΟΥ Π., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΚΑ, 1ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΓΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

17 Υγειονομική ΜονάδαΚλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανά Ημέρα (gr) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΙΚΑ, 7ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΥΠΕΤ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Α., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ) ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΝΙΜΤΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Υγειονομικές Μονάδες με απαράδεκτη ενδονοσοκομειακή διαχείριση

18 Αστικά Απόβλητα από νοσοκομεία που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Φυλής

19

20 Ποιοι κινδυνεύουν από την μη ορθολογική διαχείριση των ΕΙΑ;  Εργαζόμενοι στην αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των ΕΙΑ  Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία  Ασθενείς και επισκέπτες των νοσοκομείων  Εργαζόμενοι στους ΧΥΤΑ  Κάτοικοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων καθώς στους πράσινους κάδους των αστικών αποβλήτων περιλαμβάνονται και μολυσματικά  Κάτοικοι στις γειτονιές των οποίων περνάνε απορριμματοφόρα, οι ρόδες των οποίων έχουν έρθει σε επαφή με μολυσματικά απόβλητα που έχουν ανεξελέγκτως διατεθεί στο ΧΥΤΑ  Κάτοικοι στις γειτονιές των οποίων περνάνε γλάροι οι οποίοι συχνάζουν στους ΧΥΤΑ για εύρεση τροφής  Όλοι οι κάτοικοι καθώς από την ανεξέλεγκτη διάθεση ιατρικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, μολυσματικοί παράγοντες δύναται να εισχωρήσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και συνεπώς στην τροφική αλυσίδα  Από έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκύπτει ότι κάθε χρόνο μολύνεται σημαντικός αριθμός ανθρώπων από ηπατίτιδα και AIDS λόγω της πλημμελούς διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. Ειδικότερα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που τα ιατρικά απόβλητα αποθηκεύονται ανεπεξέργαστα σε χώρους προσβάσιμους στο κοινό, το μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης έχουν τα παιδιά! (Management of Solid Health Care Waste at Primary Health Care Centres, World Health Organization, Geneva 2005).Management of Solid Health Care Waste at Primary Health Care Centres, World Health Organization, Geneva 2005

21 Συμπεράσματα  Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση και τελική διάθεση των ΕΙΑ  Σημαντικό μέρος των μεγάλων ΥΜ της Αττικής αποστέλλει τα ΕΙΑ στον αποτεφρωτήρα, παραδίδοντας όμως ποσότητες που υπολείπονται σημαντικά της πραγματικής παραγωγής ΕΙΑ.  Από τις σημαντικές ποσότητες που δεν παραδίδονται προς αποτέφρωση:  ένα μέρος των ΕΙΑ οδηγείται σε διαχείριση εντός των ΥΜ, γεγονός που ενέχει το στοιχείο της παρατυπίας, αφού γίνεται κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων κάθε ΥΜ.  Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ και το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων ΕΙΑ απορρίπτεται ανεξέλεγκτα μαζί με τα αστικά απορρίμματα σε ΧΔΑ ή ΧΥΤΑ.  Παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην διαδικασία παραλαβής των ΕΙΑ, ο Αποτεφρωτήρας ΜΝΑ είναι η μόνη ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά ορθολογική λύση για την διαχείριση και τελική διάθεση του συνόλου των ΕΙΑ στην χώρα μας σήμερα.


Κατέβασμα ppt "Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google