Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα1 «Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα» Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αντώνης Σμαρδάς - Βασίλης Πουρσαλίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα1 «Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα» Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αντώνης Σμαρδάς - Βασίλης Πουρσαλίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα1 «Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα» Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αντώνης Σμαρδάς - Βασίλης Πουρσαλίδης

2 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα2 Εισαγωγή στα Λ.Σ. Συγγραφική ομάδα:  Α. Γαλδαλάς (Εκπαιδευτικός ΠΕ19)  Α. Μανουσοπούλου (Μηχανικός Η/Υ)  Π. Ματζάκος (Εκπαιδευτικός ΠΕ19)  Γ. Παπακωνσταντίνου (Καθηγητής ΕΜΠ)  Π. Τσανάκας (Αν. Καθηγητής ΕΜΠ)

3 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα3 Εισαγωγή στα Λ.Σ. (Ι)  Μέρος Ι: Ταυτόχρονες διαδικασίες - 10 μαθήματα  Μέρος ΙΙ: Διαχείριση ΚΜΕ - 4 μαθήματα  Μέρος ΙΙΙ: Αδιέξοδα - 2 μαθήματα

4 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα4 Εισαγωγή στα Λ.Σ. (ΙΙ)  Μέρος IV: Διαχείριση μνήμης - 3 μαθήματα  Μέρος V: Διαχείριση Συστήματος Αρχείων - 3 μαθήματα  Μέρος VI: Ειδικά Θέματα Λ.Σ. - 2 μαθήματα

5 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα5 Εισαγωγή στα Λ.Σ. (ΙΙΙ)  Παράρτημα Α: Το Λ.Σ. UNIX - 5 μαθήματα  Παράρτημα Β: Το Λ.Σ. MS-DOS - 5 μαθήματα  Παράρτημα Γ: Τα Λ.Σ. της οικογένειας Windows - 5 μαθήματα

6 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα6 Μέρος Ι Ταυτόχρονες διεργασίες  Τι είναι το Λ.Σ.;  Στόχοι ενός Λ.Σ.  Λ.Σ. ομαδικής επεξεργασίας  Λ.Σ. πολυπρογραμματισμού και τηλεπεξεργασίας  Λ.Σ. καταμερισμού χρόνου  Λ.Σ. 3ης και 4ης γενιάς

7 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα7 Τι είναι το Λ.Σ. (Ι);  Το Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στα προγράμματα του χρήστη και το υλικό και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος, ελέγχει και συντονίζει τη χρήση των μονάδων του από τα διάφορα προγράμματα εφαρμογής των χρηστών. Πελάτης Οδηγίες Λειτουργίας Πελάτης

8 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα8 Τι είναι το Λ.Σ. (II); Υπολογιστικό σύστημα ΚΜΕ συσκευές προγράμματα χρήστες Λ.Σ. Ζαχαροπλαστείο ζαχαροπλάστης σκεύη παραγγελίες πελάτες οδηγίες που ακολουθεί ο ζαχαροπλάστης για την εξυπηρέτηση των πελατών

9 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα9 Στόχοι ενός Λ.Σ.  Η διευκόλυνση του χρήστη. Κάνουν πιο εύκολη τη χρήση του υπολογιστή. Ενασχόληση του χρήστη μόνο σε υψηλό επίπεδο  Η αποδοτική λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος με την κατά το δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση του υλικού, ώστε να πετυχαίνεται σωστή κατανομή του υπολογιστικού φόρτου στο υλικό

10 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα10 Λ.Σ. ομαδικής επεξεργασίας  Λ.Σ. 1ης γενιάς. Ομαδοποίηση διεργασιών και εξυπηρέτηση μιας διεργασίας μετά το τέλος της προηγούμενης. (Οι πελάτες που θέλουν το ίδιο γλυκό εξυπηρετούνται διαδοχικά).  Μειονεκτήματα :  Υποαπασχόληση συσκευών  Μεγάλος χρόνος ανακύκλωσης

11 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα11 Λ.Σ. πολυπρογραμματισμού - τηλεπεξεργασίας  Λ.Σ. 2ης γενιάς. Περισσότερα του ενός προγράμματος είναι ταυτόχρονα ενεργά (περισσότερα του ενός γλυκά παρασκευάζονται ταυτόχρονα)  Καλύτερη χρήση του υλικού  Χρήση απομακρυσμένων συσκευών  Αυξημένη πολυπλοκότητα

12 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα12 Λ.Σ. καταμερισμού χρόνου  Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών μέσω τερματικών ταυτόχρονα με καταμερισμό του χρόνου (time- sharing systems).  Όλοι οι χρήστες έχουν την εντύπωση ότι εξυπηρετούνται ταυτόχρονα.

13 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα13 Λ.Σ. 3ης και 4ης γενιάς  Συνδυασμός τεχνικών για την ταυτόχρονη υποστήριξη ομαδικής επεξεργασίας και καταμερισμού χρόνου  Πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Πραγματική ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών προγραμμάτων. (Πολλοί ζαχαροπλάστες που μοιράζονται τα ίδια σκεύη)  Κατανεμημένα Λ.Σ.

14 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα14 Διεργασίες  Σε κάθε στιγμή μια διεργασία απασχολεί τον επεξεργαστή  Κατανομή χρόνου μεταξύ πολλών διεργασιών.  Εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων. Διατήρηση κατάστασης πριν από την εναλλαγή για να συνεχιστεί η εκτέλεση από το σωστό σημείο (μεταγωγή περιβάλλοντος)

15 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα15 Ελαφρές διεργασίες (νήματα) (Ι)  Χωρισμός των προγραμμάτων χρήστη σε παράλληλα τμήματα (νήματα)  Χρήση κοινής μνήμης  Ταυτόχρονα προγράμματα. Τα προγράμματα που μπορούν να διαιρεθούν σε τμήματα που τρέχουν παράλληλα  Διεργασίες ή νήματα;

16 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα16 Ελαφρές διεργασίες (ΙΙ)  Μικρότερη επιβάρυνση του συστήματος. Δεν υπάρχει ανάγκη μηχανισμού επικοινωνίας μεταξύ των νημάτων  Γρηγορότερη η εναλλαγή νημάτων  Αλλά και ανάγκη προστασίας «κρίσιμων» περιοχών μνήμης

17 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα17 Απεικόνιση διεργασιών - γράφος προήγησης  Γραφική αναπαράσταση της εκτέλεσης ενός προγράμματος  Εντοπισμός διεργασιών που μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα

18 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα18 Η παρασκευή ενός γλυκού... Ανακάτεμα υλικών Μαρέγκα Μαρέγκα + άλλα υλικά Γλασάρισμα ΓλάσοΨήσιμο Ζύμη + ξηροί καρποί Κόψιμο ξηρών καρπών

19 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα19 … και ο υπολογισμός μιας παράστασης  Γράφος υπολογισμού του x 1  x 2 - (x 3 - x 4 ) / x 5 x1x1 x2x2 x3x3 x4x4 x5x5 μ1μ1 μ2μ2 μ3μ3 α

20 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα20 Παράλληλη εκτέλεση διαδικασιών  Εντολές parbegin, parend (parallel begin, parallel end)  Αντιστοίχιση γράφων προήγησης με πιθανούς τρόπους παράλληλης εκτέλεσης.  Εντολές fork, join Προετοιμασία_Ζύμης Ζέστανε_Το_Γάλα δ1δ1 δ3δ3 δ4δ4 δ2δ2

21 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα21 Κρίσιμα τμήματα (I) “Κρίσιμο τμήμα μιας διεργασίας είναι το κομμάτι εκείνο που απειλεί την ακεραιότητα των δεδομένων.”  Δίνεται παράδειγμα πρόσβασης στον ίδιο λογαριασμό από δύο διαφορετικά ATM’s.  Μοιραζόμενα δεδομένα  Πρόβλημα ακεραιότητας διαμοιραζόμενων δεδομένων  Απροσδιόριστο το αποτέλεσμα των πράξεων

22 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα22 Κρίσιμα τμήματα (II) Πώς προστατεύονται τα μοιραζόμενα δεδομένα;  Απαγόρευση ταυτόχρονης πρόσβασης στα κρίσιμα δεδομένα  Αμοιβαίος αποκλεισμός  Χρήση σημαφόρου  Ανάγκη ύπαρξης δίκαιου τρόπου επιλογής της διεργασίας που θα τρέξει το κρίσιμο τμήμα της  Αποφυγή αδιεξόδου (deadlock)

23 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα23 Αμοιβαίος αποκλεισμός για δύο διεργασίες  Μεταβλητή που δείχνει ποιος έχει σειρά να τρέξει  Μπορεί να μπλοκάρει μια άλλη διαδικασία χωρίς η άλλη να τρέχει πραγματικά κρίσιμο κώδικα  Αλγόριθμος Peterson  Χρήση έξτρα πληροφορίας που δηλώνει πως μια διεργασία όντως τρέχει κρίσιμο τμήμα  Επεκτάσιμη λύση σε περισσότερες διεργασίες (αν και πολύπλοκη)  Χρήση σημαφόρου

24 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα24 Σηματοφόροι (semaphores)  Μια σημαφόρος αντιστοιχεί σε μια κρίσιμη περιοχή που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση πολλές διαδικασίες.  Πληροφορία για το αν η περιοχή είναι κατελλειμένη ή όχι  Χρήση ουράς αναμονής για τις προς εξυπηρέτηση διεργασίες  Μπλοκαρισμένη η διαδικασία όσο περιμένει την απελευθέρωση της σημαφόρου

25 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα25 Κλασικά προβλήματα σηματοφόρων Προβλήματα που λύνονται με τη χρήση σημαφόρων  Το πρόβλημα των αναγνωστών και συγγραφέων  Εφαρμογή στις βάσεις δεδομένων  Διαχωρισμός πρόσβασης για ανάγνωση ή γράψιμο  Το πρόβλημα των φιλοσόφων που γευματίζουν  Αντιμετώπιση προβλημάτων αδιεξόδου  Καταστάσεις όπου μια διεργασία παραμένει ανενεργή για πολύ ώρα αναμένοντας την εκτέλεσή της

26 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα26 Μέρος ΙΙ Διαχείριση ΚΜΕ  Χρονοδρομολόγηση  Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγισης  Διακοπτοί και μη διακοπτοί αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης

27 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα27 Χρονοδρομολόγηση  Η χρονοδρομολόγηση σε ένα ΛΣ αποφασίζει ποια διεργασία θα χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή την ΚΜΕ. (Επιλογή από το ζαχαροπλάστη του γλυκού που παρασκευάζει κάθε φορά)  Δύο επίπεδα απόφασης:  Ποιες διεργασίες θα σταλούν για εκτέλεση στην ΚΜΕ;  Ποια διεργασία από αυτές που έχουν σταλθεί θα χρησιμοποιήσει την ΚΜΕ;  Παράδειγμα με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα

28 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα28 Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης  Οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης περιγράφουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται μια διεργασία για εκτέλεση στην ΚΜΕ ή απομάκρυνση από αυτή, πόσο χρόνο θα απασχολεί κάθε διεργασία την ΚΜΕ κλπ.  Στόχοι:  Το υπολογιστικό σύστημα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση σύμφωνα με κάποια κριτήρια αξιολόγησης  Ο ίδιος ο αλγόριθμος πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις του όσο πιο γρήγορα γίνεται για να προσθέτει την ελάχιστη επιβάρυνση στο σύστημα

29 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα29 Κριτήρια αξιολόγησης  Βαθμός χρησιμοποίησης KME  Ρυθμαπόδοση (ολοκληρωμένες εργασίες στη μονάδα χρόνου)  Χρόνος ανακύκλωσης (συνολικός χρόνος για την εκτέλεση)  Χρόνος αναμονής (χρόνος στη λίστα έτοιμων διεργασιών)  Χρόνος απόκρισης (για διαλογικά συστήματα)

30 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα30 Τύποι αλγορίθμων (Ι) Μη διακοπτοί  Μια διεργασία που επιλέγεται να πάρει τον έλεγχο της ΚΜΕ, τον διατηρεί έως ότου αυτή ολοκληρωθεί, ή απαιτήσει κάποια άλλη λειτουργία (π.χ. Ε/Ε).  Εξυπηρέτηση με βάση:  Τη σειρά άφιξης  Τη διάρκεια  Με συνδυασμό των δύο προηγουμένων κριτηρίων

31 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα31 Τύποι αλγορίθμων (ΙΙ) Διακοπτοί  Αφού μια διεργασία χρησιμοποιήσει την ΚΜΕ εκτελούμενη για κάποιο χρονικό διάστημα (το κβάντο χρόνου), το ΛΣ τη διακόπτει, ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί, για να δώσει την ΚΜΕ σε κάποια άλλη.  Εξυπηρέτηση:  Με βάση τη διάρκεια  Με κυκλική επαναφορά

32 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα32 Μέρος ΙΙI Αδιέξοδα  Εισαγωγή στα αδιέξοδα  Αντιμετώπιση αδιεξόδων

33 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα33 Εισαγωγή Στα Αδιέξοδα (Ι)  Αγαθά του συστήματος  Τι είναι αδιέξοδο;  Πως χειρίζονται τα ΛΣ ένα αδιέξοδο;  Πρόληψη  Αποφυγή  Ανίχνευση  Ανάληψη

34 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα34 Εισαγωγή Στα Αδιέξοδα (ΙΙ)  Πρόληψη ενός αδιεξόδου  Κράτηση και αναμονή  Κυκλική αναμονή

35 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα35 Αντιμετώπιση Αδιεξόδων (Ι)  Πότε το σύστημα είναι ασφαλές;  Ο αλγόριθμος του τραπεζίτη. Προϋποθέσεις εφαρμογής:  Η μέγιστη ζήτηση αγαθών ανά διεργασία να είναι γνωστή εκ των προτέρων  Οι διεργασίες να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και να μην έχει σημασία η σειρά εκτέλεσης τους  Η διεργασία να μπορεί να περιμένει μέχρι να της παραχωρηθούν τα αγαθά που έχει ζητήσει

36 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα36 Αντιμετώπιση Αδιεξόδων (ΙΙ)  Τα διαγράμματα εκχώρησης για την ανίχνευση αδιεξόδου  Ανάληψη από αδιέξοδο. Επιλογή διακοπής μιας διεργασίας:  Πόσα αγαθά χρησιμοποιεί ήδη  Πόσα αγαθά σκοπεύει ακόμα να ζητήσει  Πόσο χρονικό διάστημα εκτελείται  Πόσες διεργασίες θα «ωφεληθούν» από τον τερματισμό της

37 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα37 Μέρος IV Διαχείριση μνήμης  Εισαγωγή  Εικονική μνήμη  Τεχνικές διαχείρισης εικονικής μνήμης

38 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα38 Εισαγωγή  Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη  Πόσο σημαντική είναι η διαχείριση της κύριας μνήμης;  Ανταλλαγή

39 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα39 Εικονική Μνήμη  Χώρος φυσικών διευθύνσεων  Γιατί χρειάζονται οι εικονικές διευθύνσεις;  Διαχείριση εικονικής μνήμης με σελιδοποίηση  Διαχείριση εικονικής μνήμης με κατάτμηση  Συνδυασμός των δύο τεχνικών: κατατμημένη σελιδοποίηση

40 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα40 Τεχνικές Διαχείρισης Εικονικής Μνήμης  Μεταφορά σελίδων με αίτηση ή πρόβλεψη  Τεχνικές αντικατάστασης σελίδων  Τεχνικές τοποθέτησης σελίδων

41 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα41 Μέρος V Διαχείριση συστήματος αρχείων  Εισαγωγή στην έννοια των αρχείων  Κατάλογοι συστήματος αρχείων  Οργάνωση συστήματος αρχείων σε δίσκους

42 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα42 Εισαγωγή Στην Έννοια Των Αρχείων  Χρησιμότητα των αρχείων  Τι είναι το σύστημα αρχείων;  Ονόματα και τύποι αρχείων  Χαρακτηριστικά των αρχείων  Λειτουργίες που εκτελούνται στα αρχεία

43 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα43 Κατάλογοι Συστήματος Αρχείων  Οργάνωση των αρχείων σε καταλόγους  Κατάλογοι ενός επιπέδου  Κατάλογοι πολλαπλών επιπέδων  Διαδρομές  Λειτουργίες καταλόγων

44 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα44 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων Σε Δίσκους  Δίσκοι και μπλοκ  Πώς πρέπει να κατανέμονται τα αρχεία σε ένα δίσκο;  Τρόποι οργάνωσης των αρχείων στο δίσκο  Διαχείριση των ελεύθερων μπλοκ

45 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα45 Μέρος VI Ειδικά θέματα ΛΣ  Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων  Παράλληλα και κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα

46 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα46 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων  Πληροφοριακά αγαθά  Τύποι ασφάλειας και κινδύνων  Τρόποι και μηχανισμοί προστασίας  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

47 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα47 Παράλληλα Και Κατανεμημένα ΛΣ  Παράλληλα και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα  Προβλήματα στη μετάβαση από τα συμβατικά στα παράλληλα-κατανεμημένα ΛΣ  ΛΣ τύπου κυρίου/υπηρέτη  ΛΣ πολλαπλών αντιγράφων

48 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα48 Παράρτημα Α Το λειτουργικό σύστημα UNIX  Διεργασίες  Διαχείριση διεργασιών  Σύστημα αρχείων  Εντολές για το σύστημα αρχείων  Διαχείριση μνήμης

49 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα49 Διεργασίες  Δένδρο διεργασιών  Πληροφορίες για μια διεργασία (περιοχή-u)  Καταστάσεις μιας διεργασίας:  Εκτελούμενη  Έτοιμη για εκτέλεση  Σε κατάσταση ύπνου  Τερματισμένη

50 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα50 Διαχείριση Διεργασιών  Δημιουργία και τερματισμός διεργασίας μέσα σε πρόγραμμα  Δημιουργία και τερματισμός διεργασίας από τον φλοιό εντολών  Διεργασίες στο προσκήνιο και το παρασκήνιο  Απαρίθμηση διεργασιών: ps

51 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα51 Σύστημα αρχείων  Οργάνωση των αρχείων σε καταλόγους  Ονόματα των αρχείων  Μονοπάτια  Δικαιώματα πρόσβασης  Σύνδεσμοι και μοιραζόμενα αρχεία

52 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα52 Εντολές Για Το Σύστημα Αρχείων  Εμφάνιση ονομάτων αρχείων: ls, cd και pwd  Αντιγραφή, μετονομασία και διαγραφή αρχείων: cp, mv, και rm  Δημιουργία και διαγραφή καταλόγων: mkdir, rmdir  Δημιουργία συνδέσμων: ln  Αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης: chmod

53 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα53 Διαχείριση Μνήμης  Ανταλλαγή  Εικονική μνήμη

54 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα54 Παράρτημα Β Το Λ.Σ. MS-DOS  Ένα πολύ απλό λειτουργικό σύστημα όσον αφορά τη διαχείριση των διεργασιών. Η κύρια διεργασία που εκτελείται κάθε φορά είναι μια  Όταν ξεκινά το MS-DOS, ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει διάφορες εντολές στο φλοιό εντολών (command shell) του ΛΣ, ο οποίος είναι ένα πρόγραμμα με το όνομα “command.com”.

55 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα55 MS-DOS  Δυνατότητα κατασκευής προγραμμάτων που είναι διαρκώς στη μνήμη (TSR).  Autoexec.bat, Config.sys: Αρχεία που διαβάζονται κατά την εκκίνηση, όπου δηλώνονται τα προγράμματα που θα φορτωθούν στη μνήμη, καθώς και διάφορες ρυθμίσεις του συστήματος

56 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα56 Σύστημα αρχείων  Διατήρηση πληροφορίας για τις ελεύθερες και δεσμευμένες περιοχές των δίσκων  Χρήση καταλόγων για τις θέσεις των αρχείων πάνω στο δίσκο.  Μονοπάτια. Δενδροειδής δομή στην καταχώριση των αρχείων  Χαρακτηριστικά αρχείων (κρυμμένο, συστήματος, read- only)

57 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα57 Εντολές για το σύστημα αρχείων  Απαρίθμηση αρχείων (dir)  Μετακίνηση μεταξύ καταλόγων (cd)  Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή (copy, ren, del)  Δημιουργία - διαγραφή καταλόγων (md, rd)  Ονομασία δίσκων (vol, label)

58 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα58 Διαχείριση μνήμης  Διαχείριση κύριας μνήμης  Δέσμευση μνήμης  Βασική και επεκτεταμένη μνήμη  Εντολές σχετικές με τη μνήμη

59 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα59 Παράρτημα Γ Τα Λ.Σ. της οικογένειας Windows  Τα πιο διαδεδομένα είναι τα Win98 (για σταθμούς εργασίας) και τα NT (τόσο για εξυπηρετητές τοπικών δικτύων όσο και για σταθμούς εργασίας). Το βασικότερο κοινό στοιχείο τους είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ο χρήστης με το ΛΣ, ο οποίος ακολουθεί το μοντέλο της επιφάνειας εργασίας (desktop).

60 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα60 Windows  Παρέχουν διεργασίες και νήματα στον προγραμματιστή  Εκτελεί μόνο νήματα (διεργασίες = ομάδες νημάτων)  Φιλικό περιβάλλον εργασίας, αρκετοί τρόποι να ξεκινήσει ο χρήστης μια νέα διεργασία  Δυνατότητα εμφάνισης και διαχείρισης διεργασιών  Στρατηγική κυκλικής επαναφοράς με προτεραιότητες

61 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα61 Σύστημα αρχείων  Η εξέλιξη του συστήματος αρχείων του MS-DOS (FAT). Τα ΝΤ επιπλέον υποστηρίζουν το σύστημα αρχείων NTFS  Κατάλογοι, μονοπάτια  Συντομεύσεις (shortcuts)

62 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα62 Εντολές για το σύστημα αρχείων  Εντολές του φλοιού εντολών  Παράθυρα που παρουσιάζουν τα περιεχόμενα καταλόγων  Αντιγραφή, μεταφορά και μετονομασία αρχείων  Ο “Κάδος Ανακύκλωσης” των Windows  Υποστήριξη λειτουργιών όπως drag-and-drop, double- click

63 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα63 Διαχείριση μνήμης  Εικονική μνήμη στα Windows  Δεσμευμένες εικονικές διευθύνσεις και μνήμη  Απεικόνιση αρχείων στη μνήμη  Μοιραζόμενη μνήμη

64 ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα64 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΗΥ302Λειτουργικά Συστήματα1 «Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα» Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αντώνης Σμαρδάς - Βασίλης Πουρσαλίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google