Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Κρίσεων Απρόβλεπτες καταστάσεις; Κρίσεις ή προβλήματα;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Κρίσεων Απρόβλεπτες καταστάσεις; Κρίσεις ή προβλήματα;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Διαχείριση Κρίσεων

3 Απρόβλεπτες καταστάσεις; Κρίσεις ή προβλήματα;

4 « Ο τυφλός άνθρωπος και ο ελέφαντας» Σχέδιο Ηγεσία ΄Πολιτικές Διαχείριση κινδύνου Ασφάλεια Ο καθένας με την άποψή του” Εναλλακτικές λύσεις Πόροι

5 Για την έννοια της κρίσης υπάρχουν αρκετοί και αλληλοσυγκρουόμενοι πολλές φορές ορισμοί. Ορισμός κρίσης

6 K ρίση είναι οποιοδήποτε «γεγονός», «πράξη», «φυσική ή τεχνητή ενέργεια» που απειλεί άμεσα, την οργάνωση, δομή και ευημερία του κοινωνικού συνόλου με αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα πολλές φορές αποτελέσματα.

7 «Ο Λαβύρινθος της κρίσης» •Οι κρίσεις είναι πάντα πολύπλοκες. •Στις κρίσεις εμπλέκονται πολλά και διαφορετικές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος ή κοινωνικές ομάδες αλλά ακόμη και το σύνολο της κοινωνίας •Πολλές κρίσεις ξεπερνούν τα όρια του «γεωγραφικού» ή «φυσικού» χώρου στον οποίο εκδηλώνονται και ανάγονται σε θέματα δημόσιας πολιτικής. •Παρουσιάζονται συνεχώς νέα πεδία κρίσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και κυρίως τα οικονομικά κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα τα οποία απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες

8 Η Κρίση και τα χαρακτηριστικά της •Η κρίση είναι πολλές φορές απρόβλεπτη •Συνιστά απειλή σε σημαντικές κοινωνικές οικονομικές, πολιτικές αξίες •Πίεση Χρόνου •Αμφιβολία και Αβεβαιότητα •Αιφνιδιασμός και Μοναδικότητα •Ανεπαρκείς πληροφορίες •Κλιμακούμενα γεγονότα •Έλλειψη ελέγχου •Πανικός •Ανεξέλεγκτες φήμες •Ανθρώπινο Τραύμα •Ελλιπή επιχειρησιακά- επιχειρηματικά δεδομένα •Θέματα κοινωνικής αιχμής – ευαίσθητα δεδομένα (ειδικές ομάδες πληθυσμού) •Ασφάλεια-Σταθερότητα •Διαφάνεια, •Ανθρώπινο Δυναμικό ΣΥΝΕΧΕΙΑ

9 Μία κρίση σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, είναι μία κατάσταση που απορρέει από μία αλλαγή στο εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού και χαρακτηρίζεται από τρεις αναγκαίες και ικανοποιητικές παραμέτρους που αφορούν τους υπεύθυνους για την λήψη των αποφάσεων στην αντιμετώπιση της κρίσης. 1. Απειλή στις βασικές αξίες λειτουργίας του οργανισμού 2. Εμπεριέχει την έννοια του επείγοντος 3. Αβεβαιότητα 4. Απαιτεί την λήψη άμεσων αποφάσεων/ηγεσία Στόχος η συνέχεια της δραστηριότητας του οργανισμού

10 Είδη κρίσεων Οικονομικές Ανθρώπινου Δυναμικού Φυσικές Έγκλημα Τεχνολογικές Περιβαλλοντικές Ασύμμετρες απειλές

11 Βασικό μοντέλο διαχείρισης Κρίσεων •Διοίκηση •Ελεγχος •Συντονισμός •Συνεργασία •Επικοινωνία Ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση Η πρόβλεψη όμως και ο σωστός σχεδιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώιση της κρίσης

12 11 Συνισταμένες Κρίσης Αναγνώριση και Ταυτοποίηση Πρόβλημα/Απειλή Διάγνωση Απόφαση Αντιμετώπισης Εξωτερική Πληροφόρηση Πηγές Σταθεροποίησης Δράσεις Αντιμετώπισης Εσωτερική Πληροφόρηση Αποτελέσματα Κρίσης Αποφάσεις και Δράσεις Αντίληψη του γεγονότος Διαχείριση της Κρίσης Περιβάλλον Δημιουργίας της Κρίσης Η εικόνα της κρίσης

13 Σύστημα Εταιρικής Λειτουργίας 1. Τεχνολογία 5. Περιβάλλον 4. Κουλτούρα 3. Ανθρώπινος παράγοντας 2. Εταιρική Δομή 1 2 3 4 5

14 αντιμετώπιση πρόληψη Ανασυγκρότηση/αποτίμηση αποκατάσταση ετοιμότητα κρίση

15 Προσοχή σε τρία κύρια σημεία 1.Ταυτοποίηση της κρίσης 2.Απομόνωση της κρίσης 3.Διαχείριση της κρίσης

16 Μερικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα κακής διαχείρισης κρίσης  Πρώιμα σημάδια αγνοούνται  Τα υψηλόβαθμα στελέχη δεν αντιδρούν  Σπασμωδικές κινήσεις  Έλλειψη πρωτοβουλίας  Προσανατολισμός σε γρήγορες και εύκολες λύσεις.  Αποκλεισμός σημαντικών ατόμων και ειδικών από την κρίση  Κυριαρχεί η νοοτροπία της «πολιορκίας» και η στρατηγική της «άμυνας»  Κακή «επικοινωνία» με αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης και των ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος

17 Κλιμάκωση Περιστατικών •Συνήθης ή μικρής σημασίας περιστατικό •Σοβαρό περιστατικό •Πολύ σοβαρό περιστατικό •Κρίσιμο περιστατικό •Κρίση

18 Πριν ΚρίσηΜετά 1. Κίνδυνοι 2. Μηχανισμοί αντίδρασης 3. Διοίκηση, έλεγχος, ηγεσία 4. Συνεργασία και συντονισμός 5. Επικοινωνία Βρες τις αδυναμίες Βρες τις αδυναμίες Χτίσε στις δυνατότητες Χτίσε στις δυνατότητες Λειτούργησε πάνω στα δυνατά σου σημεία Αξιολόγηση Επανασχεδια σμός Το να αντιμετωπίσεις την κρίση δεν είναι απλά αντίδραση αλλά σημαίνει ότι έχεις σχεδιάσει από πριν

19 Πρόβλεψη και Σχεδιασμός

20 Η πρόβλεψη και ο σωστός σχεδιασμός-Δύο παράμετροι •Η πρόβλεψη συνιστά το 80% στην διαχείριση κρίσεων και •Ο σωστός σχεδιασμός ξεκινά από μία συγκεκριμένη αφετηρία: Την δημιουργία «κουλτούρας ασφάλειας» στο πλαίσιο της λειτουργίας μίας επιχείρησης/εταιρίας ή ενός οργανισμού.

21 Ορισμός Σχέδιο καλούμε ένα επίσημο κείμενο συμπεφωνημένων ρόλων, αρμοδιοτήτων, στρατηγικών, συστημάτων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση μίας πιθανής κρίσης.

22 Σχεδιασμός κρίσεων και αντιμετώπισής τους Ο σχεδιασμός είναι μία διαρκής κυκλική διεργασία (process) που συνίσταται •Στην ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου •Στην σύνταξη σχεδίων •Στην δημιουργία ομάδας χειρισμού κρίσεων •Στην εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή των σχεδίων •Στις ασκήσεις για την δοκιμασία και τον έλεγχο των σχεδίων και την εξάσκηση του προσωπικού και •Στην αναθεώρηση/επικαιροποίηση των σχεδίων στην βάση της ανάλυσης του περιβάλλοντος και της ταυτοποίησης των κρίσιμων ζητημάτων

23 Σχεδιασμός και αυτοσχεδιασμός Σχεδιασμός Αυτοσχεδιασμός •Αναπαραγωγικός (reproductive) •Προσαρμοστικός (adaptive) •Δημιουργικός (creative)

24 Οταν σχεδιάζω για κρίσεις προσέχω: 1.Κατανοητό πλαίσιο κρίσης και κρίσιμων συμβάντων 2.Εκτίμηση κινδύνου και μοντέλο προτεραιοτήτων 3.Στρατηγική (Σκοπός/Δράση/Πόροι/Αξιολόγηση) 4.Πλάνο ενεργειών 5.Πρωτόκολα ενεργειών 6.Συντονισμός και ανάπτυξη σχέσεων με όλους τους εμπλεκόμενους στην κρίση 7.Συνεχής ανάλυση του περιβάλλοντος και επικαιροποίηση των σχεδίων δράσης 8.Αναζήτηση «καλών πρακτικών» στην διαχείριση κρίσεων

25 Aνάλυση κινδύνου Επίπεδο απειλής Ιεράρχηση απειλής Υπάρχον σύστημα ελέγχου Ανθρώπινες Περιβάλλον Φυσικές Τεχνητές Αδυναμίες Ελλείψεις Έλλειψη ελέγχου, αδυναμία ηγεσίας

26 • Δεν υπάρχει μία παγκόσμια κοινά αποδεκτή λίστα «τρωτότητας» που να εφαρμόζεται σε όλες ανεξάρτητα τις υποδομές. • «Κοινά σημεία τρωτότητας» θα πρέπει να εκληφθούν ως υψηλής πιθανότητας γεγονότα να συμβούν αλλά τα οποία δεν αφορούν ατομικά κάθε εγκατάσταση/υποδομή ή οργανισμό.

27 Διαδικασία ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου Καθορισμός σκοπού Χαρτογράφηση περιβάλλοντος Ταυτοποίηση απειλής Εκτίμηση τρωτότητας Καθορισμός πιθανοτήτων Καθορισμός επιπτώσεων Καθορισμός επιπέδου ανταπόκρισης Γραπτή αποτύπωση

28 Στην ανάλυση κινδύνου λαμβάνω υπόψη 1.Το κόστος από τις συνέπειες 2.Την πιθανότητα του να συμβεί πραγματικά 3.Το κόστος των «μέτρων» που πρέπει να λάβω για προστασία και για την δημιουργία σωστών πολιτικών ασφάλειας. 4.Τις αντιδράσεις του προσωπικού και των υψηλόβαθμων στελεχών σε ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και στην εδραίωση πολιτικών ασφάλειας. Παράγοντες

29 Μοντέλο πρόβλεψης «κρίσεων»-Ανάλυση κινδύνου Ταυτοποίηση ζητημάτων/πιθανών κινδύνων Ανάλυση Προτεραιότητα Διαμόρφωση πλαισίου επιχειρησιακής/οργανωσιακής ανταπόκρισης Εφαρμογή ανταπόκρισης Αξιολόγηση

30 Ταυτοποίηση πιθανών κρίσεων Ανάλυση και χαρτογράφηση εσωτερικού και εξωτερικούπεριβάλλοντος Ανάλυση και χαρτογράφηση εσωτερικού και εξωτερικούπεριβάλλοντος Ανάλυση και ταυτοποίηση αναδυόμενων ζητημάτων και τάσεων Ανάλυση και ταυτοποίηση αναδυόμενων ζητημάτων και τάσεων

31 Περιεχόμενα Σχεδίου ανά κατάσταση κρίσης(1) Μέρος Ι. Εισαγωγή Μέρος ΙΙ. Κύριο Μέρος Μέρος ΙΙΙ. Λειτουργίες Συστήματος Κινητοποίησης Μέρος ΙV. Λειτουργία ΟργανισμούΣχεδίασης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέρος V. Υποστήριξη και εξέλιξη σχεδίου Μέρος VΙ. Χρηματοδοτικά Μέτρα Παραρτήματα

32 Περιεχόμενα Σχεδίου ανά κατάσταση κρίσης (2) Μέρος Ι. Εισαγωγή •Ομάδα σύνταξης και ημερομηνία υποβολής του σχεδίου •Ιστορικό Αναθεωρήσεων (αν υπάρχουν) •Πίνακας διανομής (ποιοι πρέπει να έχουν στα χέρια τους το σχέδιο) •Έναρξη ισχύος και Εξουσιοδότηση εφαρμογής σχεδίου •Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου •Κατάλογος Οργανισμών ή Φορέων που σε ενδεχόμενη συνεργασία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βάση του σχεδίου

33 Περιεχόμενα Σχεδίου ανά κατάσταση κρίσης (3) Μέρος ΙΙ. Κύριο Μέρος •Σκοπός •Αντικειμενικοί Στόχοι •Περίληψη Ανάλυσης κινδύνου ή κινδύνων •Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις – Παράμετροι σχεδιασμού •Ιδέα Αντιμετώπισης και Επιχειρήσεων –Βασικές Αρχές –Στάδια επιχειρήσεων –Κλιμάκωση επιχειρήσεων

34 Περιεχόμενα Σχεδίου ανά κατάσταση κρίσης (4) Μέρος ΙΙ. (συνέχεια) •Ρόλοι & Αρμοδιότητες των «επιχειρησιακά» εμπλεκόμενων •Συνέργια – Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους Δημόσιους Φορείς, Ιδιωτικούς Φορείς •Συντονιστικές οδηγίες για την ταυτόχρονη ή επακόλουθη εφαρμογή άλλων σχεδίων

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

36 Υπόδειγμα αναφοράς συμβάντος •Ημερομηνία συμβάντος _______ •Ωρα_______ •Υπεύθυνος---------------- •Χώρος________ •Τύπος περιστατικού συμβάντος: (π.χ. Φωτιά, έκρηξη, διαρροή, κλοπή, δειίσδυση) ________ •Διερεύνηση_________ •Συμπέρασμα/αξιολόγησης__________________ Φύση συμβάντος •Περιγραφή (αναλυτική) Incident description, include people, task, chemicals, etc. involved •Επιπτώσεις (ζημίες, τραυματισμοί, απώλειες ) •Πιθανά αίτια •Έλεγχος συμβάντος στην βάση του σχεδιασμού Hazard control or access control measures in use

37 Υπόδειγμα Ειδοποίησης ΥπηρεσιώνΑυτοκινητόδρομος ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Αριθμός: Ημερομηνία:Ώρα: Παραλήπτης:Αστυνομία Αριθμός fax: Πυροσβεστική Αριθμός fax: EKAB Αριθμός fax: Μονάδες Περισυλλογής Αριθμός fax: Άλλοι:Αριθμός fax: Είδος συμβάντος: Ειδικές συνθήκες: Εμπόδιο ή Εκροή Επικίνδυνα υλικά Εγκαταλελειμμένο Όχημα Πυρκαγιά σε όχημα Όχημα με βλάβη Πυρκαγιά σε υποδομή / εξοπλισμό Αυτ/μου Τροχαίο Ατύχημα Πυρκαγιά και Επικίνδυνα Υλικά Αναφερθέντες τραυματισμοί: Φορτηγό Άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε όχημα: Λεωφορείο Μη εξουσιοδοτημένος Χρήστης Κυκλ. Αντίθετης Φοράς για Έκτ. Ανάγκη Κινούμενοι κίνδυνοι Λοιπά συμβάντα που αφορούν την Αστυνομία Πρόβλημα σε υποδομή / εξοπλισμό Αυτ/μου Συμβάν σε Σήραγγα Μη προγραμματισμένα Έργα Αντίξοες καιρικές συνθήκες ΚΡΙΣΗ Μέσα και χρόνος ανίχνευσης: Εμπλεκόμενα Οχήματα: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων: Αριθμός μοτοσικλετών: Στον αυτοκινητόδρομο Αριθμός ημιφορτηγών: Άξονας (E / A / X / Y / Z): Αριθμός φορτηγών: Κατεύθυνση (Κόκκινη / Μπλε): Αριθμός λεωφορείων: Χιλιομετρική θέση: Εξοπλισμός Αυτοκινητόδρομου: Στον Ανισόπεδο Κόμβο: Αριθμός Α/Κ: Κατεύθυνση καπνού / ανέμου: Αριθμός Κλάδου: Πρόσβαση / Έξοδος: Άλλες παρατηρήσεις: Σταθμός Διοδίων Σήραγγα Γέφυρα Προτεινόμενη πρόσβαση: Λωρίδες που επηρεάζονται: Αριστερή Μεσαία Δεξιά

38 Υπόδειγμα Διοίκησης Νοσοκομείου •Κέντρο Διοίκησης και ελέγχου Νοσοκομείου Σύνδεσμος Υπεύθυνος επικοινωνίας και πληροφόρησης Διαδικασίες ΣχεδιασμόςΠόροιΆνθρωποι INCIDENT Διοικητής Ειδικός (ιατρός) Υπεύθυνος ασφαλείας

39 Ευχαριστώ! Στη διάθεσή σας για ερωτήματα, συζήτηση και προτάσεις.


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Κρίσεων Απρόβλεπτες καταστάσεις; Κρίσεις ή προβλήματα;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google