Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικες Εργασιες στην Α΄ και Β΄Λυκειου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικες Εργασιες στην Α΄ και Β΄Λυκειου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικες Εργασιες στην Α΄ και Β΄Λυκειου
Ερευνητικές Εργασίες στο Νέο Λύκειο , Μια Καθυστερημένη Καινοτομία Οι πρακτικές αυτές είναι καθιερωμένες από δεκαετίες σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, 25 Νοεμβρίου 2013

2 Εισαγωγικά Οι Ερευνητικές Εργασίες είναι: Συνεργατικές έρευνες.
Διακλαδικής θεματικής. Διαφοροποιημένης παιδαγωγικής . Λυκειακού επιπέδου.

3 Γιατί εισάγονται; Οι απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν μετατοπισθεί1: από ικανότητες σε χειρισμούς ρουτίνας και συλλογισμούς ρουτίνας2 προς ικανότητες ανάλυσης και αλληλεπίδρασης σε μη επαναλαμβανόμενες καταστάσεις, ☛ δηλαδή προς ικανότητες ευελιξίας, δημιουργικότητας, πολυεπίπεδης επικοινωνίας, λήψης απόφασης και επίλυσης προβλημάτων. 1. David H. Autor, Frank Levy and Richard J. Murnane (2003). THE SKILL CONTENT OF RECENT TECHNOLOGICAL CHANGE: AN EMPIRICAL EXPLORATION. Quarterly Journal of Economics, Volume 118, Number 4. 2Τα καθήκοντα ρουτίνας στις μέρες μας τα εκτελούν, κατά κύριο λόγο, οι Η/Υ.

4 Τάσεις ζητούμενων ικανοτήτων στο χώρο εργασίας

5 Οι Ερευνητικές Εργασίες δεν πρέπει να αποτελούν ούτε πανεπιστημιακή εργασία, ούτε ευχάριστες δραστηριότητες χωρίς ακαδημαϊκό στόχο.

6 Είδη έρευνας Βιβλιογραφική έρευνα για κατανόηση, προβληματικής θέματος, τεκμηρίωση επιλογής, διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Πηγές: κείμενα. Εργαλεία: χρήση σημειώσεων, περιλήψεων, παραφράσεων και αποσπασμάτων.

7 Πειραματική Έρευνα για φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα, σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Συνήθως γίνεται για τον έλεγχο της ορθότητας υποθέσεων (σχέση αιτίας – αποτελέσματος) π.χ. - Η διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας επιδρά θετικά στην επίδοση των μαθητών στο διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου; - Η κατανάλωση καλού πρωινού ενισχύει τις επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο; - Η νέα μέθοδος διδασκαλίας Α είναι αποτελεσματικότερη από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας B; Πηγές: δείγμα πειραματικό και ελέγχου. Εργαλεία: παρατήρησης & μέτρησης μεταβλητών

8 Περιγραφική Έρευνα Συνιστά μελέτη της εκάστοτε κατάστασης (προσδιορισμός των χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού ή ενός φαινομένου) και χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση π.χ. -Ποιά είδη μουσικής ακούν οι έφηβοι σήμερα; -Σε ποιο βαθμό καπνίζουν οι μαθητές στο Λύκειο μας; Πηγές: αντιπροσωπευτικό δείγμα. Εργαλεία: ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, μέτρησης συμπεριφοράς.

9 Ερμηνευτική Έρευνα για Ιστορικά και Κοινωνιολογικά φαινόμενα
Ερμηνευτική Έρευνα για Ιστορικά και Κοινωνιολογικά φαινόμενα. Στοχεύει στην ερμηνεία φαινομένων μέσω της αποτίμησης του νοήματος που τα άτομα δίνουν γι’ αυτά π.χ. -Γιατί οι έφηβοι προτιμούν να ακούν rock μουσική; - Γιατί οι μαθητές αφιερώνουν πολλές ώρες σε ηλεκτρονικά παιχνίδια στις μέρες μας;   Πηγές: κείμενα, έργα και μαρτυρίες. Εργαλεία: ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση καλλιτεχνικών έργων.

10 Η προετοιμασία του θέματος – Υποβολή πρότασης
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει: i) Να γνωρίζει το θέμα που θα διαπραγματευθεί (γενική ιδέα θέματος). ii) Να έχει ξεκαθαρίσει, Τι θα «δημιουργήσουν» και θα παρουσιάσουν οι μαθητές; Πόσο χρόνο χρειάζονται οι μαθητές; Τι ακριβώς θα ερευνήσουν; Τι «εργαλεία» θα χρειαστούν;

11 Πόσο θα τους καθοδηγήσει; Τι θα διδάξει;
Πώς θα συνεργαστούν οι ομάδες; Πώς θα οριστούν οι ομάδες; iii) Να έχει προσδιορίσει το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, δηλαδή τι θα μείνει στους μαθητές από όλο αυτή τη προσπάθεια; ☛ Η προσέγγιση «Ξεκινάμε και θα δούμε» δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα.

12 Η ολοκλήρωση του θέματος
Το θέμα να πρέπει να ολοκληρώνεται. Συνεπώς είναι καλό να είναι μικρό, απλό, «γνωστό». Για να επιτευχθεί αυτό καλό είναι να προσδιορίζεται: - Χρονικά. - Τοπικά. - Κατηγοριακά. (κατηγορίες τέχνης, οικοδο- μημάτων, ηλικιών, επαγγελμάτων, κ.ά.) ☛ Αν το θέμα δεν ολοκληρωθεί υπεύθυνος θεωρείται ο καθηγητής.

13 Συνεργατική Δράση, Έρευνα, Επιστημονικός Λόγος

14 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.
Η συμμετοχή των μαθητών στην διαμόρφωση του θέματος. Η σύνθεση των ομάδων . Τα ερευνητικά ερωτήματα. Τα οργανωτικά σχήματα της Ε.Ε. Η αξιολόγηση της Ε.Ε.

15 Η συμμετοχή των μαθητών στην διαμόρφωση του θέματος.
Για να έχει Ε.Ε. την επιδιωκόμενη εκπαιδευτική αξία θα πρέπει οι μαθητές: Να ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό που θα κάνουν. Να συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση και υλοποίηση του. Γι’ αυτό πρέπει να δίνεται η ευχέρεια στους μαθητές να συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση: - του θέματος, - των ερευνητικών ερωτημάτων, - των εργαλείων της έρευνας.

16 Η σύνθεση των ομάδων Οι ομάδες των μαθητών που συμμετέχουν στην Ε.Ε. πρέπει να είναι ανομοιογενείς εσωτερικά (φύλλο, πολιτισμικό υπόβαθρο, σχολική επίδοση) και ισοδύναμες, ως προς το επίπεδο μαθησιακών ικανοτήτων, μεταξύ τους.

17 Δεν θα υπάρχουν διαμαρτυρίες αφού κανείς δεν κατηγορεί την τύχη.
Τρόπος ορισμού ομάδων Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Σχόλιο Με κλήρωση Δεν θα υπάρχουν διαμαρτυρίες αφού κανείς δεν κατηγορεί την τύχη. Σε σπάνιες περιπτώσεις θα έχουμε ικανοποιητικά ισοδύναμες ομάδες. Δεν προτείνεται Με επιλογή των μαθητών Οι μαθητές αισθάνονται ασφάλεια και οικειότητα α) Θα υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές. β) Δεν θα υπάρχει ισοδυναμία ομάδων. Με επιλογή καθηγητή Εξασφαλίζεται κάποιας μορφής ισοδυναμία. α) Οι μαθητές συχνά εκφράζουν αντιρρήσεις. β) Προβλήματα ισοδυναμίας ομάδων, αν ο καθηγητής δεν γνωρίζει επαρκώς τους μαθητές. Προτείνεται μόνο αν ο καθηγητής γνωρίζει πολύ καλά τους μαθητές του.

18 Με κοινωνιό γραμμα α) Δεν υπάρχουν απόμονωμένοι μαθητές, β) Υπάρχει οικειότητα και ασφάλεια, Δεν διασφαλίζεται πάντα η ισοδυναμία των ομάδων Προτείνεται Ο καθηγητής καθορίζει τα κριτήρια* και οι μαθητές επιλέγουν σύμφωνα με αυτά γ) Διασφαλίζεται η ισοδυναμία των ομάδων. - Προτείνεται.

19 α) Ανομοιογενείς τετραμελείς ομάδες ως προς το επίπεδο των μαθησιακών ικανοτήτων, το φύλο και, ενδεχομένως, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, β) που συμπεριλαμβάνουν - 1 μαθητή υψηλών ικανοτήτων / σχολικής επίδοσης - 2 μέτριας και - 1 χαμηλής.

20 Απλό κοινωνιόγραμμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡOMHNIA:   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να αναφέρετε τρία ονοματεπώνυμα συμμαθητών σας. 1. Τα παιδιά με τα οποία θα ήθελα να συνεργαστώ γιατί συνήθως γνωρίζουν τις σωστές απαντήσεις είναι: ……………….……………………………………………… 2. Τα παιδιά με τα οποία θέλω να κάνω παρέα είναι: 3.Τα παιδιά που με βοηθάνε στις ασκήσεις το σχολείο είναι:

21 Τα ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα καθορίζουν: Το είδος έρευνας, Τις ερευνητικές διαδικασίες, Τα ερευνητικά εργαλεία, Τις πηγές αναζήτησης δεδομένων, Τη μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων, Το είδος δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα αναπτύξουν οι μαθητές.   Χωρίς σαφή ερευνητικά ερωτήματα, οι εργασίες είναι εγκυκλοπαιδικά λήμματα.

22 Είδη ερευνητικών ερωτημάτων
Πραγματολογικά (φύση –ερμηνεία – κριτική πραγμάτων): ποιος, τι, πού, πότε, σε ποιο βαθμό. Προσδιοριστικά της φύσης αυτού που μελετάται και των σχέσεων του με το φυσικό και κοινωνικό κόσμο. Για παράδειγμα αν το θέμα είναι «Το φαινόμενο της Ξενοφοβίας» τέτοια ερωτήματα μπορούν να είναι: - Τι σημαίνει φόβος και τι φοβία; - Τι είναι η ξενοφοβία; - Ποια στοιχεία την δομούν; - Ποιοι ξένοι σε ποιους προκαλούν φοβίες; - Πότε, πού, πώς προκαλούν φοβίες; - Προκαλούν και αισθάνονται φοβίες όλοι στον ίδιο βαθμό;

23 Επεξηγηματικά & Ερμηνευτικά Ερωτήματα: γιατί, πώς .
Προσδιοριστικά των σχέσεων του μελετώμενου «όντος» με άλλες οντότητες. - Γιατί δημιουργείται η ξενοφοβία; - Πώς δημιουργούνται συνθήκες ξενοφοβίας; - Πώς αντιμετωπίζεται η ξενοφοβία;

24 Ερωτήματα Κριτικής Ανάλυσης:
Μπορούν να διατυπωθούνε σε επίπεδο Άτομικό , κοινωνικής ομάδας, θεσμών, κερδισμένων και χαμένων (Ποιοι είναι και πώς;) - Πώς αντιδρούν οι νέοι στην ξενοφοβία; - Ποιες πρακτικές υιοθετούν οι ομάδες που προωθούν την ξενοφοβία και γιατί; - Ποιες είναι οι επιλογές της πολιτείας σχετικά με την ξενοφοβία; - Ποιοι ωφελούνται, (βλάπτονται, προβάλλονται, αγνοούνται) από την ξενοφοβία στη χώρα μας;

25 Δευτερογενή Ερωτήματα Εμβάθυνσης που Αναχαιτίζουν την Αντιγραφή και τη Συρραφή
Ερωτήματα συσχέτισης επεξεργασμένων δεδομένων π.χ. - να συγκρίνετε με διάγραμμα Venn …, - να συσχετίσετε τα δεδομένα …. σε πίνακα διπλής εισόδου να ταξινομήσετε με πυραμιδική δομή … - να σχεδιάσετε διάγραμμα …, οριζόντιες και κατακόρυφες προεκτάσεις (ποιος άλλος, τί άλλο, πότε άλλοτε, πού αλλού, πώς αλλιώς, πόσο αλλού/ άλλοτε, γιατί αλλού/άλλοτε).

26 Ερωτήματα αξιολογικής αποτίμησης
- διατύπωση κριτηρίων - εφαρμογή κριτηρίων - σύγκριση των αξιολογικών αποτιμήσεων Ερωτήματα αυτο-κριτικής ανάλυσης για τη συλλογική έρευνα αναστοχαστική εξέταση προσωπικής μου στάσης, συμμετοχής και συμβολής στο ομαδικό πνεύμα και το ομαδικό έργο και συνέπειες τους, - αναστοχαστική εξέταση τρόπου λειτουργίας ομάδας μας - αυτο-αξιολόγηση Ερευνητικής Εργασίας και Τεχνήματος ομάδας μας.

27 Οι απαντήσεις στα Ερευνητικά Ερωτήματα
Η Ε.Ε. ζητά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα και επιστημονικό υπόβαθρο. η παρουσίαση επιστημονικά ατεκμηρίωτων ή εσφαλμένων πληροφοριών πληροφοριών, η αυθαίρετη εξαγωγή συμπερασμάτων. η απλή αντιγραφή πληροφοριών, η απλή συρραφή πληροφοριών, η παράθεση άκριτων πληροφοριών, δεν είναι αποδεκτή. 

28 Προσοχή, το διαδίκτυο και η τηλεόραση βρίθουν τέτοιων μη τεκμηριωμένων πληροφοριών π.χ.
Ενεργειακά βραχιόλια, Ενισχυτές απόδοσης κινητήρων , Θαυματουργές δίαιτες, «Σκάνδαλα», οικονομικά – πολιτικά κλπ.

29 Τα οργανωτικά σχήματα της Ε.Ε.
Τα οργανωτικά σχήματα της Ε.Ε. 1ο Οργανωτικό σχήμα: Ένα θέμα για όλες τις ομάδες (και χαλαρή συνεργασία). 2ο Οργανωτικό σχήμα: Τέσσερα υποθέματα ένα για κάθε ομάδα (χαλαρή συνεργασία). ☛ Κατάλληλο για θέματα μεγάλης ευρύτητας που αναλύονται σε υποθέματα συγκεκριμένης επιστημονικής ειδικότητας. Η επιλογή του συγκεκριμένου σχήματος οδηγεί σε αύξηση του φόρτου εργασίας του εκπαιδευτικού 3ο Οργανωτικό σχήμα: Δύο υποθέματα, ένα ανά δύο ομάδες οι οποίες συνεργάζονται στενά. 4ο Οργανωτικό σχήμα: Ένα θέμα που προσεγγίζεται από κοινού από τρείς ομάδες και την ολομέλειά τους, μέσω ενός κριτικά ερμηνευτικού κύκλου, σε τέσσερις φάσεις.

30 Η αξιολόγηση της Ε.Ε. Η αξιολόγηση αρχίζει με την έναρξη της ΕΕ και δεν αφήνεται για το τέλος. Η περιγραφή του τρόπου που θα αξιολογηθούν οι μαθητές, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται στην αρχή της Ερευνητικής Εργασίας σε συνεργασία με τους μαθητές. Αν αφεθεί στο τέλος οι μαθητές δικαίως θα διαμαρτυρηθούν ότι δεν γνώριζαν από πριν τη μέθοδο αξιολόγησης και δεν έχουν αποδώσει όσο θα μπορούσαν.

31 Αξιολόγηση Ομάδας και Μελών Α. Συλλογική Εργασία με Ατομική Ευθύνη
Από την αρχή της Ε.Ε. επισημαίνονται παιδαγωγικοί, κοινωνικοί και ηθικοί λόγοι που επιβάλλουν διαφοροποίηση ατομικής βαθμολογίας από ομαδική, βάσει της ατομικής συμβολής. Ανάδειξη ατομικής ευθύνης έναντι ομάδας. Αποθάρρυνση φαινομένων «λαθρεπιβάτη». Συνυπολογισμός σημείου εκκίνησης μαθητή και καταβολής προσπαθειών. 31

32 Β. Αυτο-αξιολόγηση Λίγο πριν την ολοκλήρωση του έργου τα μέλη απαντούν σε ερωτήματα όπως: α. Με ποιο τρόπο βοήθησες σημαντικά κάποιο μέλος ή ολόκληρη την ομάδα σου; β. Ποιος άλλος/ποιοι άλλοι βοηθούν σημαντικά την ομάδα σας και με ποιο τρόπο; γ. Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι μέχρι τώρα έχεις ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σου και έχεις προσφέρει στην ομάδα σου αυτό που περιμένει από κάθε μέλος της; δ. Υπάρχει κάποιος στην ομάδα σας που θεωρείς ότι μέχρι τώρα ξεχωρίζει για τη θετική συμβολή του; ε. Τι σκοπεύεις από εδώ και πέρα να κάνεις για να βοηθήσεις την ομάδα σας; στ. Τι περιμένεις από τους άλλους να κάνουν από εδώ και πέρα για να βοηθήσουν την ομάδα σας; 32

33 Γ. Ημερολόγιο Δράσεων, Συναισθημάτων, Σκέψεων, Προθέσεων Αυτο-κριτικής (journal writing)
Για πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και της έγκαιρης συνειδητοποίησης των ατομικών και συλλογικών ευθυνών, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να τηρούν προσωπικό ημερολόγιο έναρξης και ολοκλήρωσης των δράσεών τους. Οι μαθητές επιπρόσθετα μπορούν να σημειώνουν πληροφοριακά στοιχεία για τις δράσεις τους, αλλά και σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, συναισθήματα, προτάσεις, κρίσεις και βιώματα. Ο καθηγητής παρακολουθεί και σχολιάζει. 33

34 Δ. Περιεχόμενο Ημερολογίου
Πολύ αποτελεσματικό, όταν το περιεχόμενο των σημειώσεων οργανώνεται γύρω από κεντρικά σημεία, όπως: «Τι ήξερα» για το θέμα, «Τι ήθελα να μάθω» και, τελικά, «Τι έμαθα». Εμπλουτισμός ημερολογίου με στοχασμούς, κρίσεις και συναισθήματα. 34

35 Ε. Δελτίο Προόδου Ομάδας & Ατομικής Συμβολής
Οι Ομάδες τηρούν Δελτίο Προόδου Ομάδας και Ατομικής Συμβολής, όπου καταγράφεται το τι έχουν ήδη κάνει, ατομικά και ομαδικά, και τι πρόκειται να κάνουν άμεσα στην ομάδα τους. Από το Δελτίο Προόδου ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμπεράνει με ικανοποιητική ακρίβεια: (α) ποιος είναι ο βαθμός προσπάθειας, εμπλοκής και ενημέρωσης κάθε μαθητή για το τι και πώς κινείται στην ομάδα του και (β) πού βρίσκεται η ομάδα. Από το Δελτίο, μέλη και ομάδα συνειδητοποιούν χρόνο και υποχρεώσεις. 35

36 Στ. Ατομικός Φάκελος Μαθητή
Εκθέσεις προόδου, ατομικές εργασίες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως τα προσωπικά ημερολόγια, ερωτηματολόγια της λειτουργικότητας ομάδας και μελών που προαναφέραμε, αποτελούν το περιεχόμενο του ατομικού φακέλου, ο οποίος θα αξιοποιηθεί, αργότερα, ως χρήσιμο υλικό για την ατομική βαθμολόγηση των μαθητών. 36

37 Ζ. Περιεχόμενο Ομαδικού Φακέλου
α) Έκθεση Ερευνητικής Εργασίας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή β) Τέχνημα γ) Επιμέρους παραστατικά από τις ερευνητικές διαδικασίες

38 Η. Ερευνητική Έκθεση (research report)
το θέμα της έρευνας και την προβληματική του, τους στόχους, τις ερευνητικές διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, τον τρόπο που εργάστηκε, τα συμπεράσματα που συνήγαγε με τις κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές συνεπαγωγές τους, την κριτική τοποθέτηση (reflection) της ομάδας. 38

39 Θ. Τέχνημα (artifact) & Δράσεις (action)
Το Τέχνημα εκφράζει την κεντρική ιδέα της Ερευνητικής Εργασίας και μπορεί να έχει τη μορφή κατασκευής, καλλιτεχνικής σύνθεσης, δισδιάστατης ή τρισδιάστατης αναπαράστασης, κολλάζ, αφίσας, βίντεο, φιλμ, δρώμενου για την έκφραση κάποιας κεντρικής ιδέας ή την ανάδειξη κάποιου ζητήματος. Οι Δράσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την οργάνωση μιας σχολικής εκδρομής ή εκδήλωσης με συγκεκριμένη εστίαση, ατομικές αλλαγές στις στάσεις, τις προκαταλήψεις και τις επιλογές των μελών ή/και μεγαλύτερης έκτασης παρεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον του σχολείου και της τοπικής κοινότητας ή το ευρύτερο της κοινωνίας. 39

40 Ι. Παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών
Στο τέλος του τετραμήνου, με την ολοκλήρωση της Ερ.Ερ., απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις, κοινοποίηση όλων των Ερ.Ερ. μέσω του διαδικτύου. Στόχος η διάχυση «καλών πρακτικών» και η απαραίτητη διαφάνεια που αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της σχετικής διαδικασίας. 40

41 ΙΑ. Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας: Σε Τέσσερις Διαστάσεις
Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Γλώσσας Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Δομής Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας 41

42 ΙΒ. Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες
ΙΒ. Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών. Αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων. Κριτική αποτίμηση πηγών, μεθόδων, συμπερασμάτων. Αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. Συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό. Χρήση μέσων, πόρων και ΤΠΕ. 42

43 ΙΓ. Αξιολόγηση Περιεχόμενου Έκθεσης: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες
ΙΓ. Αξιολόγηση Περιεχόμενου Έκθεσης: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες Κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών. Προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω αναλύσεων, συσχετίσεων και συλλογισμών. Διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα βάσει των δεδομένων. Αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα. Υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός τους. Συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας. Κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών επιλογών και ρόλων. 43

44 ΙΔ. Αξιολόγηση Γλώσσας, Δομής Έκθεσης: Επτά Περιγραφικές Κλίμακες
Χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας. Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας. Εσωτερική συνοχή λόγου. Οργάνωση στην παράθεση γνώσεων, ιδεών, προτάσεων, συμπερασμάτων, σχολίων. Χρήση κατάλληλου κειμενικού είδους και ύφους για περίσταση επικοινωνίας. Χρήση απεικονιστικών σχημάτων επιστήμης. Επιμέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης. 44

45 ΙΕ. Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης: Έξι Περιγραφικές Υποκλίμακες
Ενημέρωση για προβληματική και διαδικασίες έρευνας. Ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα έρευνας. Χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση. Χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές. Χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και κατάλληλη στιγμή. Ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. 45

46 ΙΣτ. Βαθμίδες Αξιολόγησης
Οι εκπαιδευτικοί κατά την κρίση τους, αξιοποιώντας την κλίμακα διαβαθμισμένων κριτήριων, αξιολογούν και στους τέσσερις τομείς τις ερευνητικές εργασίες των ομάδων. Η κλίμακα είναι εξάβαθμη και σε κάθε μία από τις έξι βαθμίδες ο Πίνακας σημειώνει και τους βαθμούς που αντιστοιχούν με άριστα το 20. Οι έξι βαθμίδες της κλίμακας από τα κάτω προς τα πάνω έχουν ως εξής: 6η βαθμίδα: Λίαν Ανεπαρκής Βαθμός: 1-5 5η βαθμίδα: Κάτω του Μετρίου Βαθμός: 6-9 4η βαθμίδα: Μέτρια Βαθμός: 3η βαθμίδα: Καλά Βαθμός: 2η βαθμίδα: Πολύ Καλά Βαθμός: 1η βαθμίδα: Άριστα Βαθμός: 46


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικες Εργασιες στην Α΄ και Β΄Λυκειου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google