Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΩΡΓ. ΓΡ. ΠΕΝΕΛΗΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ-ΚΟΣ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΩΡΓ. ΓΡ. ΠΕΝΕΛΗΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ-ΚΟΣ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΩΡΓ. ΓΡ. ΠΕΝΕΛΗΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ-ΚΟΣ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΡ. ΠΕΝΕΛΗΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ-ΚΟΣ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Ε.Ι.Ε. – ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 1. ΓΕΝΙΚΑ • Η Πανεπιστημιακή Τεχνολογική Εκπαίδευση αποτελεί την κορωνίδα στην πυραμίδα παραγωγής στελεχών για την παραγωγική μηχανή της Χώρας. • Η Πανεπιστημιακή Τεχνολογική Εκπαίδευση ως υποσύνολο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αλλά και της γενικής εκπαίδευσης και Παιδείας που παρέχεται, δεν παύει να επηρεάζεται από το ευρύτερο αυτό περιβάλλον. • Επίσης δεν παύει να επηρεάζεται από τη ζήτηση η οποία είναι απότοκος της οικονομικής ανάπτυξης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. • Τέλος, δεν παύει να επηρεάζεται από τις ευρύτερες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις που εκδηλώνονται σε Ευρώπη και Αμερική. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να δοθούν λίγα στοιχεία για το ευρύτερο περιβάλλον πριν γίνει αναφορά στην Πανεπιστημιακή Τεχνολογική Εκπαίδευση.

3

4 2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• Στα τελευταία 35 χρόνια υπήρξε θεαματική βελτίωση στους ποσοτικούς δείκτες του επιπέδου εκπαίδευσης. Έτσι Το ποσοστό αποφοίτων δημοτικού που τελειώνουν τη μέση εκπαίδευση γενικής κατεύθυνσης από 25% το 1971 ανήλθε στα 64% το 1991 και στα 70% το 2002. Στο τέλος της δεκαετίας του 70 αυξήθηκε ο χρόνος υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 6 σε 9 χρόνια. - Το ποσοστό αποφοίτων δημοτικού που τελειώνουν τη μέση επαγγελματική εκπαίδευση από 14% το 1971 ανήλθε στα 38% το 1991 και στα 44% το 2002. - Το ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ που πήραν Msc ή διδακτορικό από 8,6% το 1971 ανήλθε στο 18% το 1991 και στα 18,5% το 2002. - Ο μέσος όρος διδασκόντων προς διδασκόμενους στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 1:15 ÷ 16.

5 Ενώ όμως οι ποσοτικοί δείκτες εμφανίζονται ικανοποιητικοί δεν συμβαίνει το ίδιο με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι Το ποσοστό δαπανών για την παιδεία επί του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι από τα χαμηλότερα του ΟΟΣΑ (≈3,5%) και αυξάνεται με βραδύτατους ρυθμούς παρ’ όλου που η αύξηση των αριθμών των εκπαιδευομένων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι εκρηκτική. Εκτιμάται ότι είναι αμφίβολο εάν το 2020 φθάσει το παραπάνω ποσοστό το 5% του Α.Ε.Π. εάν η αύξηση κινηθεί με τους ρυθμούς αύξησης του παρελθόντος. - Η παρεχόμενη μόρφωση στο Ελληνικό Σχολείο είναι γνωσιοκεντρική και ελάχιστα ανθρωποκεντρική, πρόκειται δηλαδή για εκπαίδευση και όχι για παιδεία. - Δεν υπάρχουν κίνητρα ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την δημιουργία κλίματος ευγενούς άμιλλας τόσο για τους διδάσκοντες όσο κυρίως για τους εκπαιδευόμενους. - Τα τελευταία 35 χρόνια ενισχύθηκε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στηρίζεται στην αποστήθιση μάλλον και όχι στην κριτική προσέγγιση της γνώσης.

6 -. Ο τύπος των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ – ΤΕΙ έχει ενισχύσει το
- Ο τύπος των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ – ΤΕΙ έχει ενισχύσει το σύστημα αποστήθισης αλλά και αποδιοργάνωσης των σπουδών στις τελευταίες τάξεις του λυκείου. Έτσι παρ’ όλη τη θεαματική βελτίωση των δεικτών τα τελευταία 35 χρόνια η χώρα μας δεν πραγματοποίησε την επιθυμητή υπέρβαση προς ένα δυναμικό και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν από την δεκαετία του 60 για την παιδεία ήτοι: - Αύξηση της στοιχειώδους εκπαίδευση από 6 σε 9 χρόνια - Ορθολογικά διαρθρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση (δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια). - Κύκλοι Μεταπτυχιακών στα Πανεπιστήμια - Συνεχιζόμενη εκπαίδευση έχουν επιτευχθεί μόνο μερικώς.

7

8

9

10

11 3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Η Ελληνική επιχείρηση στήριξε για πολλές δεκαετίες την ανταγωνιστικότητά της • Η είσοδος στην Ε.Ο.Κ. επέφερε βίαιη αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον καθιστώντας το εντόνως ανταγωνιστικό. • Ο διεθνής ανταγωνισμός γέννησε την ανάγκη για νέα στελέχη υψηλού μορφωτικού επιπέδου, εξοικειωμένων στις νέες τεχνολογίες και ικανών να γεννήσουν καινοτομία δοθέντος ότι στην Ευρωπαϊκή αγορά έχουν ζήτηση πια όχι προϊόντα που ικανοποιούν ανάγκες αλλά προϊόντα που ικανοποιούν επιθυμίες. • Όμως λόγω μικρού βάθους η Ελληνική επιχείρηση δεν αντέχει να διαπλάσει τέτοια στελέχη και τα αναζητά στην αγορά έτοιμα. • Έτσι, παρουσιάζεται το οξύμωρο σχήμα ενώ το 18,5%÷25% των πτυχιούχων έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, οι Επιχειρήσεις να διαμαρτύρονται για έλλειψη προσανατολισμού των σπουδών προς τις ανάγκες της Αγοράς. • Το Κράτος πρέπει με κατάλληλα κίνητρα να βοηθήσει την Ελληνική Επιχείρηση προς την κατεύθυνση απορρόφησης νέων στελεχών, χρηματοδοτώντας κυρίως μια αξιόπιστη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

12

13 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Το Ελληνικό σύστημα Τεχνολογικών σπουδών υφίσταται έντονες επιρροές από το Κεντροευρωπαϊκό και το Αγγλοσαξονικό σύστημα σπουδών. Είναι κατά συνέπεια σκόπιμη η συγκριτική παράθεσή τους Το Κεντροευρωπαϊκό Σύστημα Σπουδών Χαρακτηριστικά: - Πενταετής διάρκεια σπουδών και μεγάλου εύρους δικαιώματα και υποχρεώσεις των Διπλωματούχων Περιορισμένος αριθμός επιστημονικών κλάδων (10÷12) Δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών εξειδίκευσης (1÷2 χρόνια) Δυνατότητα διδακτορικού διπλώματος (3÷6 χρόνια).

14 • Το Σύστημα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως διφασικό (5+3).
4.2. Το Αγγλοσαξονικό Σύστημα Σπουδών Χαρακτηριστικά: - Τριετής κατά μέσο όρο σπουδές με πρόσβαση στην αγορά εργασίας. - Μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων. - Δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μaster (1÷2 χρόνια). - Δυνατότητα διδακτορικού συνήθως μετά το Master. • Το Σύστημα μπορεί να χαρακτηρισθεί τριφασικό (3+2+3).

15 4.3. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
(α) Το Κεντροευρωπαϊκό σύστημα Παρέχει στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο κινούμενο από τα γενικά στα ειδικά. Ως εκ τούτου οι πτυχιούχοι του έχουν επιστημονικό υπόβαθρο που αντέχει στην τεχνολογική απαξίωση και λόγω ευρύτητας κατάρτισης δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστική ή τυπική οροφή στην εξέλιξή τους. Σε μικρής κλίμακας οικονομίες έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Οι σπουδές, λόγω μεγάλης διάρκειας και υψηλού επιπέδου είναι ακριβές τόσο για το Κράτος όσο και για του πολίτες.

16 (β) Το Αγγλοσαξονικό σύστημα
Δεν είναι τόσο δαπανηρό όσο και το Ευρωπαϊκό, ενώ συγχρόνως παρέχει εξ αρχής εξειδίκευση. Για το πρώτο επίπεδο σπουδών (Bachelor) μπορεί να είναι πιο μαζικό αποδεχόμενο και φοιτητές χαμηλών προσόντων δοθέντος ότι η παρεχόμενη θεωρητική κατάρτιση στο επίπεδο αυτό είναι πολύ ρηχή. Παράγει απόφοιτους με εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω εξειδίκευσης, αλλά και μικρότερων απαιτήσεων. Είναι προβληματικής ευελιξίας ειδικά για μικρές χώρες με περιορισμένες επιλογές απασχόλησης. Οι πτυχιούχοι Bachelor έχουν πολύ περιορισμένο επιστημονικό ορίζοντα και ως εκ τούτου δεν αντέχουν στην τεχνολογική απαξίωση του χρόνου.

17 5. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.1. Γενικά Στοιχεία • Το Ελληνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν τροφοδότης της Ελληνικής παραγωγής σε Διπλ. Μηχανικούς (72%). • 25% των Ελλήνων διπλ. Μηχανικών έχει μεταπτυχιακές σπουδές (5+1÷2 χρόνια σπουδών). • Υφίσταται ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για σπουδές Μηχανικού στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την δυνατότητα επιλογής πολύ υψηλού επιπέδου φοιτητών (το άνω 7% των υποψηφίων ΑΕΙ- ΤΕΙ). • Από το δυναμικό αυτό ανατροφοδοτείται και το Παν/μιο σε στελέχη (μέλη ΔΕΠ). • Ως εκ τούτου παρά τις όποιες αδυναμίες που οφείλονται : - στην έλλειψη παράδοσης. - στη μεγάλη συσσώρευση φοιτητών και - στις χαμηλού επιπέδου υποδομές οι πτυχιούχοι σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτε, συναδέλφους τους πτυχιούχους από επώνυμα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

18 5.2. Ιστορική εξέλιξη Το Ελληνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο εξελίχθηκε μέσα στα πλαίσια εξέλιξης του Ελλην. Πανεπιστημίου γενικότερα. Μέχρι το 1960 το ΕΜΠ που ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα αποτέλεσε τη μοναδική πηγή παραγωγής Μηχανικών στο εσωτερικό. Η ραγδαία οικονομική εξέλιξη της χώρας μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο οδήγησε στη δημιουργία άλλων πέντε (5) Πολυτεχνικών Σχολών ανά την Ελλάδα (1955 ÷ 1994). Κρίσιμο υπήρξε για τη στάθμη σπουδών του «Μηχανικού» το εκπαιδευτικό σύστημα με το οποίο λειτούργησε το ΕΜΠ από της ιδρύσεώς του καθώς και οι λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές μέχρι το Επρόκειτο για σύστημα αυστηρό και σκληρό το οποίο απαιτούσε από τους Φοιτητές:

19 - Υψηλό δείκτη νοημοσύνης
- Μεγάλη αντοχή - Αυστηρή πειθαρχία πνεύματος - Επιμονή στους στόχους Τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια την περιβολή του «Πολυτεχνείου» με ιδιαίτερη αίγλη στην Ελληνική Κοινωνία, γεγονός που συντέλεσε να εξακολουθούν να προσελκύουν και σήμερα πολύ υψηλής στάθμης φοιτητές παρά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας με το Ν. 1268/82 ο οποίος ενοποίησε το σύστημα σπουδών σε όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές.

20 5.3. Δομή και Λειτουργία • Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Τεχνολογικών Σχολών καθορίζεται από τον Ν 1268/82 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα όπως ισχύει σήμερα και ο οποίος καλύπτει το σύνολο των Πανεπιστημιακών Σχολών της Χώρας. • Το Ελληνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο εδώ και ένα αιώνα παρακολουθεί κατά πόδας την δομή και λειτουργία των Κεντροευρωπαϊκών Παν/μίων και παρέχει: - Δίπλωμα βασικών σπουδών 5ετούς διάρκειας με 10 ÷ 12 βασικούς διακριτούς τίτλους σπουδών (π.χ. Πολιτ. Μηχ-κός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ.λ.π.). - Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών εξειδίκευσης με διάρκεια 1 ÷ 2 χρόνια. - Διδακτορικό με διάρκεια 3 ÷ 6 χρόνια. • Εισάγονται κατ’ έτος – φοιτητές επί συνόλου υποψηφίων σε Πανεπιστήμια – ΤΕΙ περίπου και από πλευράς βαθμολογίας εισαγωγής βρίσκονται στο άνω 5-7% της βαθμολογίας εισαγωγής στα Πανεπιστήμια – ΤΕΙ της χώρας.

21 •. Στα μεταπτυχιακά εξειδίκευσης εισάγονται 20 έως 40 φοιτητές ανά
• Στα μεταπτυχιακά εξειδίκευσης εισάγονται 20 έως 40 φοιτητές ανά ειδικότητα με σχέση εισαγομένων προς υποψηφίους 1/4 ÷1/8 περίπου. • Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής παρουσιάζει αύξουσα ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Ο παραγόμενος αριθμός διδακτόρων δεν ξεπερνά τους 5 με 6 κατ’ έτος και Τμήμα κατά μέσο όρο. • Το ΔΕΠ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και κατά συνέπεια και των Πολυτεχνικών Σχολών κατατάσσεται σε 4 βαθμίδες. • Βασική προϋπόθεση για την εκλογή στην εισαγωγική βαθμίδα είναι η κατοχή Διπλώματος πενταετούς διάρκειας σπουδών, Διδακτορικού Διπλώματος, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διδακτική εμπειρία. Για κάθε επιλογή σε επόμενη βαθμίδα απαιτούνται πρόσθετα προσόντα. • Η επιλογή στην εισαγωγική βαθμίδα αποτελεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία και οι υποψήφιοι υπερκαλύπτουν συνήθως τα προσόντα σε μεγάλο ποσοστό. Δεν μπορεί όμως να λεχθεί το ίδιο και για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα όπου αγκυλώσεις του Νόμου έχουν μετατρέψει το Πανεπιστήμιο σε ένα κλειστό σύστημα όπου η εξέλιξη τείνει να μετασχηματισθεί σε τυπική δημοσιοϋπαλληλική προαγωγή.

22 •. Τέλος, επισημαίνεται η μη πρόνοια στον Νόμο αποτίμησης και της
• Τέλος, επισημαίνεται η μη πρόνοια στον Νόμο αποτίμησης και της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου, γεγονός ιδιαίτερα αρνητικό για εφαρμοσμένους Επιστημονικούς Κλάδους.

23 5.4. Υποδομές - Δείκτες • Η ποιότητα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, όπως και στο Πανεπιστήμιο γενικότερα επιτυγχάνεται με μακροχρόνιες και συνεχείς προσπάθειες και αποτιμάται διεθνώς: - Με τον αριθμό των εκπονουμένων διδακτορικών - Με τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ σε περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε διεθνείς εκδόσεις. - Με τις αναφορές τρίτων επιστημόνων σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος (references) - Με τις τιμητικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ. - Με τις συμμετοχές των μελών ΔΕΠ ως κριτών (Reviewers) σε διεθνώς κύρους περιοδικά. - Με τον αριθμό των πτυχιούχων που έτυχαν επαγγελματικών ή επιστημονικών διακρίσεων. • Όμως για την επίτευξη της ποιότητας πρέπει να έχουν προηγουμένως διασφαλισθεί ποσοτικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την υλικοτεχνική υποδομή.

24 • Για την ποσοτική αποτίμηση
- του ανθρώπινου δυναμικού - των υποδομών και - των πόρων στις Τεχνολογικές Πανεπιστημιακές Σχολές της Χώρας θα χρησιμοποιηθούν εδώ πρόσφατα στοιχεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ που θεωρείται μια από τις καλά οργανωμένες Τεχνολογικές Σχολές της Χώρας σε σύγκριση προς τα αντίστοιχα στοιχεία του Imperial College που θεωρείται ένα από τα πολύ υψηλού επιπέδου Τεχνολογικά Πανεπιστήμια της Ευρώπης. • Ενώ ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται ραγδαία δεν υφίσταται ανάλογη αύξηση των πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής με αποτέλεσμα όλοι οι σχετικοί δείκτες να είναι άκρως απογοητευτικοί, ιδιαίτερα σε σύγκριση με επώνυμα μητροπολιτικά Τεχνολογικά Πανεπιστήμια. • Η χρηματοδοτούμενη έρευνα στο Ελληνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Τα ποσοστά των πόρων από την πηγή αυτή και ο αριθμός των δημοσιεύσεων πείθουν για του λόγου το αληθές.

25 •. Ο χαμηλός αριθμός των παραγόμενων διδακτορικών αποτελεί δείκτη
• Ο χαμηλός αριθμός των παραγόμενων διδακτορικών αποτελεί δείκτη υποχρηματοδότησης της βασικής έρευνας. • Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης. Άποψη του ομιλούντος είναι ότι από μια τέτοια διαδικασία θα βγει ωφελημένο. • Οι κυοφορούμενες αλλαγές σε επίπεδο δομής και λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο στην εισαγωγή του Αγγλοσαξονικού συστήματος (πρόσβαση στην αγορά εργασίας με τριετείς σπουδές) βρίσκει στη χώρας μας αντίθετους όλους τους Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς φορείς γιατί υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία καταστροφής ενός συστήματος που έχει ήδη λειτουργήσει αποτελεσματικά επί δεκαετίες.

26

27 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
IMPERIAL COLLEGE OF LONDON-ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ

28

29

30 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Το Ελληνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, κατ’ εξοχήν τροφοδότης της Ελληνικής Παραγωγικής μηχανής σε Διπλ. Μηχανικούς, για λόγους που αναλύθηκαν διεξοδικά, έχει καταφέρει να δώσει στελέχη που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτε συναδέλφους τους που προέρχονται από επώνυμα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Την αντίληψη αυτή οι Έλληνες μηχανικοί την έχουν εδραιώσει και στην Ελληνική κοινωνία. • Όμως η συνεχής συσσώρευση φοιτητών στις υπάρχουσες υποδομές και με το αυτό προσωπικό δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο χωρίς σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα. • Εφ’ όσον η Πολιτεία εκτιμά ότι ο αριθμός των εισαγομένων στις Πανεπιστημιακές Τεχνολογικές Σχολές πρέπει να διατηρηθεί, πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία νέων Σχολών (αποκέντρωση). • Πέραν τούτου οι ήδη λειτουργούσες Σχολές πρέπει να ενισχυθούν παράλληλα με πόρους ώστε να συγκλίνουν με τις αντίστοιχες Σχολές της Κεντροδυτικής Ευρώπης.

31 •. Πρέπει να εισαχθεί σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
• Πρέπει να εισαχθεί σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Τεχνολογικών Πανεπιστημιακών Σχολών. Από μια τέτοια δράση η οδυνηρή έκπληξη θα είναι για την Πολιτεία και όχι για τα Πανεπιστήμια, γιατί θα αποκαλυφθούν οι παραλείψεις της επί δεκαετίες στον τομέα της Πανεπιστημιακής Παιδείας. • Πανεπιστήμια και ΤΕΕ πρέπει να επιμείνουν ώστε να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού το διφασικό σύστημα σπουδών (5έτη το πρώτο πτυχίο). Η μέγιστη υποχώρηση που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν η εσωτερική διαίρεση των σπουδών σε 4+1 έτη και συγχρόνως των αντίστοιχων διπλωμάτων (Bachelor and Msc). • Με δεδομένο το γεγονός ότι το εθνικό σύστημα σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι πλέον κλειστό σε Εθνικό επίπεδο αλλά ενιαίο σε επίπεδο Ε.Ε., θα πρέπει το ΤΕΕ να επεξεργαστεί ένα σύστημα χορήγησης αδείας διαφόρων επιπέδων επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα αποκτιέται με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (έτη σπουδών – γραπτές επαγγελματικές εξετάσεις – εμπειρία). Το ΤΕΕ θα πρέπει να διεκδικήσει από την Πολιτεία να αποτελέσει αυτό τον φορέα υλοποίησης του συστήματος όπως συμβαίνει π.χ. στην Μεγ. Βρετανία.

32 • Ως κατακλείδα ευχόμαστε η Ελληνική Πολιτεία παραδειγματιζόμενη από τους πολίτες της που επενδύουν με αγάπη και αυταπάρνηση στα παιδιά τους δηλαδή στη νέα γενιά, εδώ και ενάμιση αιώνα, να κάνει κι αυτή το ίδιο αφήνοντας στην άκρη τα μεγάλα λόγια. Ως κατακλείδα θυμίζουμε την ρήση του Κινέζου φιλόσοφου Κουαν – Τσου του 6ου π.Χ. Αιώνα: «Αν τα σχέδια σου είναι για ένα χρόνο, σπείρε στάρι» «Αν είναι για δέκα χρόνια, φύτευσε δένδρα». «Αν είναι για εκατό χρόνια, μόρφωσε το λαό».


Κατέβασμα ppt "ΓΕΩΡΓ. ΓΡ. ΠΕΝΕΛΗΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ-ΚΟΣ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google