Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ TMHMA A΄

2 19 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ •ΕΙΣΑΓΩΓΗ •ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ •ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ •ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ •ΕΚΤΡΟΠΗ •ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ •ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ •ΣΕΝΑΡΙΑ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: 1. Νέο Εξελισσόμενο Τελωνειακό Περιβάλλον  Αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και στο οργανωμένο έγκλημα  Αυξανόμενες τρομοκρατικές απειλές (ορόσημο η 9/11/2001) 4

5 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: 2. Νέες προκλήσεις για το τελωνείο Σήμερα: Παραδοσιακή προσέγγιση •τελωνειακοί έλεγχοι λαθρεμπορίας και •είσπραξη δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Αύριο: Νέες προκλήσεις: •εφαρμογή νέων κανόνων για την ασφάλεια και προστασία, •διευκόλυνση του εμπορίου και προστασία των πολιτών και των θεσμών στα πλαίσια της ΕΕ 5

6 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Προδιαγραφές Ελέγχων: Κοινά κριτήρια Ελέγχων σε Κοινοτικό επίπεδο Στενή συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, αλλά και με τρίτες χώρες Διευκόλυνση Εμπορίου : Πρόγραμμα Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) Απλουστευμένες Διαδικασίες Διευκόλυνση σε σχέση με την τήρηση των διατάξεων για την ασφάλεια και προστασία 6 ΓΕΝΙΚΑ: 3. Ευρωπαϊκή Προσέγγιση

7 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: 4. Νομοθεσία  Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον καν. 648/05  Διατάξεις Εφαρμογής Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τους Καν.: 1875/06, 312/09 και 414/09.  Κατευθυντήριες γραμμές για τις τελωνειακές διατυπώσεις κατά την Είσοδο και Έξοδο από το τελωνειακό Έδαφος της ΕΕ (υπό διαμόρφωση ) 7

8 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: 5. Νέες Έννοιες 1.Απαιτούμενα στοιχεία για λόγους ασφάλειας και προστασίας πριν την άφιξη και πριν την αναχώρηση (Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου και Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου) (Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου και Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου) 2.Κοινοτικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων (Ανάλυση Κινδύνων για λόγους ασφάλειας και προστασίας, βάσει κοινών κοινοτικών κριτηρίων) 3.Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ) 4.Αριθμός Καταχώρησης και Αναγνώρισης του Οικονομικού Φορέα (EORI) 8

9 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: 5. Νέες Έννοιες (συνέχεια 1) Σημαντική Διευκρίνιση: Η Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου ή η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου  ΔΕΝ είναι Διασάφηση Εισαγωγής ή Εξαγωγής  ΔΕΝ είναι Δηλωτικό  ΕΙΝΑΙ μια νέα τελωνειακή δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 9

10 10  Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (πριν την άφιξη των εμπορευμάτων)  Ανάλυση κινδύνου (για ασφάλεια και προστασία- αποτελέσματα ελέγχου)  Τροποποίηση - Εκτροπή  Δήλωση άφιξης μεταφορικού μέσου  Έναρξη Τελωνειακής Επιτήρησης  Προσκόμιση στο Τελωνείο  Κατάθεση Δηλωτικού  Προσωρινή Εναπόθεση  Υπαγωγή εμπορευμάτων σε Τελωνειακό Καθεστώς  Ανάλυση κινδύνου (για δασμούς και φόρους) – αποτελέσματα ελέγχου. ΓΕΝΙΚΑ: 5. Περιγραφή Διαδικασιών 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

11 ΓΕΝΙΚΑ: 6. Νέοι Στόχοι  Εντοπισμός Αποστολών Εμπορευμάτων με Υψηλό Κίνδυνο και στοχευμένοι έλεγχοι  Αναγνώριση οικονομικών φορέων που αποδεικνύουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας σε σχέση με τον ρόλο τους στην εφοδιαστική αλυσίδα 11

12 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: 7. Απώτερος Στόχος Επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας από την αρχή έως το τέλος της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω: 1.Αμοιβαίας αναγνώρισης ισοδύναμων προτύπων και ελέγχων ασφάλειας 2.Αμοιβαίας αναγνώρισης ισοδύναμων εννοιών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 12

13 Τι αλλάζει από 1-1-2011 ΓΕΝΙΚΑ: Τι αλλάζει από 1-1-2011  Ηλεκτρονική υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου Διασάφησης Εισόδου  Έντυπη υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Διασάφησης Εξόδου  Ηλεκτρονική υποβολή Γνωστοποίησης Άφιξης μεταφορικού μέσου  Τροποποίηση του Δηλωτικού  Εφοδιασμός: Ακολουθούνται διαδικασίες εξαγωγής 13 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 13

14 Τι άλλο υλοποιείται το 2011 ΓΕΝΙΚΑ: Τι άλλο υλοποιείται το 2011  Ηλεκτρονική υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Διασάφησης Εξόδου  Ηλεκτρονική υποβολή Δηλωτικού  Ηλεκτρονική Υποβολή Τελωνειακής Διασάφησης (Εισαγωγής, εξαγωγής κ.λπ.)  Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αδειών / εγκρίσεων / εγκρίσεων  Ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών οφειλών 14 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

15 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΙΕ315

16 ENS 1.Αντικείμενο της ENS 2.Που Υποβάλλεται 3.Πότε Υποβάλλεται 4.Πως Υποβάλλεται 5.Ποιος Υποβάλλει 6.Συμφωνία Καταμερισμού Ναύλωσης 7.Συνδυασμένη Μεταφορά 8.Γραπτή υποβολή 9.3 Ο Πρόσωπο 10.Εξαιρέσεις 11.Υπευθυνότητα 12.Στοιχεία ENS 13.Κενά containers 14.Κυρώσεις 15.Γλώσσα στην ENS 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 16

17 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 1. Αντικείμενο της ENS  Υποβάλλεται υποχρεωτικά για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της κοινότητας απευθείας από τρίτες χώρες.  Για όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με ένα μεταφορικό μέσο: •ανεξάρτητα από τον προορισμό του, •συμπεριλαμβανόμενου και του φορτίου που παραμένει εν πλω (FROB), •συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών εμπορευμάτων. 17

18 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 2. Που Υποβάλλεται  στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για το πρώτο σημείο εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ  Πληροφορίες για τα τελωνεία που εκτελούν ρόλο εισόδου και έχουν αρμοδιότητες διαχείρισης της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου στην ΕΕ, υπάρχουν στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_el.htm http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_el.htm 18

19 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1. Θαλάσσιες μεταφορές φορτίων εντός εμπορευματοκιβωτίων (υπερπόντια μεταφορά εμπορευμάτων), πλην των περ. 3 και 4 τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη φόρτωσης σε κάθε ξένο λιμένα αναχώρησης. 2. Θαλάσσιες μεταφορές φορτίων χύδην/χύδην εντός συσκευασίας πλην των περ. 3 και 4 τουλάχιστον 4 ώρες πριν την άφιξη στο πρώτο λιμένα εισόδου στο έδαφος της Κοινότητας. ENS: 3. Πότε Υποβάλλεται (1) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 19

20 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 3. Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ: Γροιλανδίας, Νήσων Φερόε, Θέουτας, Μελίλλας, Ισλανδίας, λιμένων της Βαλτικής Θάλασσας, λιμένων της Μαύρης Θάλασσας ή όλων των λιμένων του Μαρόκου, και του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη στο πρώτο λιμένα εισόδου στο έδαφος της Κοινότητας. 4. Διακίνηση όπου η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη των 24 ωρών μεταξύ: εδάφους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και των Γαλλικών υπερπόντιων Διαμερισμάτων, των Αζορών, της Μαδέρας ή των Καναρίων Νήσων. τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη στο πρώτο λιμένα εισόδου στο έδαφος της Κοινότητας. ENS: 3. Πότε Υποβάλλεται (2) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 20

21 ENS: 3. Πότε Υποβάλλεται (3) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 5. Πτήσεις μικρών αποστάσεων (με διάρκεια μικρότερη από 4 ώρες) τουλάχιστον μέχρι την στιγμή της πραγματικής απογείωσης του αεροσκάφους 6. Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων (με διάρκεια μεγαλύτερη από 4 ώρες) τουλάχιστον 4 ώρες πριν την άφιξη του αεροσκάφους στον πρώτο αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. 7. Σιδηροδρομικές μεταφορές και μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη στο πρώτο τελωνείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. 8. Οδικές μεταφορές τουλάχιστον 1 ώρα πριν την άφιξη στο πρώτο τελωνείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.. 21

22 ENS: 3. Πότε Υποβάλλεται (3) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 9. Συνδυασμένη μεταφορά Οι προθεσμίες υποβολής, καθορίζονται από το μέσο μεταφοράς που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και όχι από το μέσο μεταφοράς, το οποίο, αφού εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, κυκλοφορεί ως ενεργό μέσο μεταφοράς Παράδειγμα: Πλοίο μεταφέρει φορτηγό όχημα από την Χάιφα στον Πειραιά. Η προθεσμία για την υποβολή της ENS για το φορτηγό, είναι εκείνη που ισχύει για τη θαλάσσια μεταφορά (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη) και όχι εκείνη που ισχύει για την οδική μεταφορά (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την άφιξη) 22

23 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 4. Πώς Υποβάλλεται Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής από 1/1/2011 Η απαίτηση αυτή θα υποστηρίζεται στα πλαίσια λειτουργίας του ICISnet και η υποβολή θα μπορεί να γίνεται με τους κάτωθι τρόπους : 1.Σε φόρμα μέσω της Δικτυακής Πύλης του ICISnet 2.Σε μορφή αρχείου xml με αναφόρτωση (upload) μέσω της Δικτυακής Πύλης του ICISnet 3.Μέσω web services (system to system επικοινωνία του ICISnet με τις εφαρμογές των εξωτερικών χρηστών) 23

24 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 5. Ποιος Υποβάλλει Το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή φέρει την ευθύνη για την μεταφορά των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας Εναλλακτικά :  Από πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου ενεργεί το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή φέρει την ευθύνη για την μεταφορά των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της κοινότητας  από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε θέση να προσκομίσει τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, ή να μεριμνήσει για την προσκόμισή τους στην αρμόδια τελωνειακή αρχή  από αντιπρόσωπο ενός από τα παραπάνω πρόσωπα 24

25 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS:6.Συμφωνία Καταμερισμού Ναύλωσης  Στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς με συμφωνία καταμερισμού ναύλωσης ή παρόμοιων συμβατικών ρυθμίσεων, υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου είναι αυτό που εκτελεί την σχετική σύμβαση και που εξέδωσε την θαλάσσια φορτωτική μεταφοράς των εμπορευμάτων με το πλοίο που προβλέπεται από την σχετική σύμβαση. 25

26 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 7. Συνδυασμένη Μεταφορά  Στην περίπτωση που το ενεργό μεταφορικό μέσο ( πχ πλοίο) κατά την είσοδο στην Κοινότητα μεταφέρει ένα άλλο μεταφορικό μέσο ( πχ. Φορτηγό οδικής μεταφοράς) το οποίο θα γίνει ενεργό με την κυκλοφορία του στην Κοινότητα, τότε υπεύθυνος για την υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου είναι ο διαχειριστής του δεύτερου αυτού μεταφορικού μέσου (φορτηγού οδικής μεταφοράς) 26

27 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 8. Γραπτή Υποβολή  σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν π.χ. δεν λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών ή όταν δεν λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα του οικονομικού φορέα.  χρησιμοποιώντας το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 45θ του Καν. 2454/93. καθώς και τον κατάλογο ειδών του παραρτήματος 45ι  4 ώρες πριν την άφιξη  για υπερπόντιες θαλάσσιες μεταφορές φορτίων εμπορευματοκιβωτίων ( deep sea containerized transport ) ισχύουν οι 24 ώρες πριν την φόρτωση στο λιμάνι της τρίτης χώρας 27

28 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 9. Υποβολή από τρίτο πρόσωπο (1)  Το τρίτο πρόσωπο, δύναται να υποβάλλει ENS αντί του μεταφορέα μόνο με την σύμφωνη γνώμη του μεταφορέα ύστερα από σύναψη συμβατικής συμφωνίας με τον μεταφορέα.  Υποχρεωτικά επιπλέον στοιχεία που σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποβάλει με την ENS το τρίτο πρόσωπο (προκειμένου να μπορεί να ενημερώνεται ο μεταφορέας για την πραγματοποίηση της σχετικής υποβολής ): •Αριθμός EORI του μεταφορέα •Αριθμός φορτωτικής του Μεταφορέα (Master bill of Lading ) 28

29 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 9.Υποβολή από τρίτο πρόσωπο (2) Για την υποβολή της ENS ο μεταφορέας παρέχει στο τρίτο πρόσωπο τις πληροφορίες που απαιτούνται : •Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα •Αναμενόμενη ημερομηνία στο πρώτο λιμένα εισόδου στην Κοινότητα •Κωδικός πρώτου λιμένα εισόδου •Κωδικός χώρας του δηλωμένου πρώτου λιμένα εισόδου •Αριθμός IMO του πλοίου •Εθνικότητα του ενεργού μέσου μεταφοράς που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος •Επόμενοι λιμένες στάσης στην Κοινότητα •Αριθμός Ταξιδιού 29

30 ENS: 10. Εξαιρέσεις (1) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ α) ηλεκτρική ενέργεια β) εμπορεύματα που εισέρχονται μέσω δικτύου αγωγών γ) επιστολές, κάρτες και έντυπο υλικό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε ηλεκτρονικά μέσα δ) εμπορεύματα που διακινούνται βάσει των κανόνων της σύμβασης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης ε) εμπορεύματα που καλύπτονται από τελωνειακές διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε άλλη πράξη σύμφωνα με τα άρθρα 230, 232 και 233 των ΔΕΚΤΚ(δεν εξαιρούνται οι οικοσκευές, οι παλέτες, τα εμπ/κιβώτια και τα μεταφορικά μέσα) στ) εμπορεύματα που περιέχονται σε προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών· ζ) εμπορεύματα για τα οποία επιτρέπεται προφορική τελωνειακή διασάφηση, σύμφωνα με τα άρθρα 225, 227 και 229 παράγραφος 1 των ΔΕΚΤΚ 30

31 ENS: 10. Εξαιρέσεις (2) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ η) εμπορεύματα που καλύπτονται από δελτία ATA και CPD (CARNET DE PASSAGE) θ) εμπορεύματα που διακινούνται υπό την κάλυψη του εντύπου 302 το οποίο προβλέπεται από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ι) Εμπορεύματα που δικαιούνται ατέλειας βάσει των συμβάσεων της Βιέννης περί των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων ή βάσει άλλων προξενικών συμβάσεων ή της σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί των ειδικών αποστολών. ια) Όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη στρατιωτική άμυνα κράτους μέλους, με στρατιωτική μεταφορά ή μεταφορά που διενεργείται αποκλειστικά για λογαριασμό των στρατιωτικών αρχών. 31

32 EΝS: 10. Εξαιρέσεις (3) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ιβ) Τα ακόλουθα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και προορίζονται άμεσα για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης ή για ανεμογεννήτριες που διαχειρίζεται πρόσωπο εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας: i) εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μετατροπή τέτοιων εξεδρών ή ανεμογεννητριών· ii) εμπορεύματα που προορίζονται να τοποθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των εν λόγω εξεδρών ή ανεμογεννητριών· iii) προϊόντα εφοδιασμού που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν στις εν λόγω εξέδρες ή ανεμογεννήτριες. ιγ) μεταφερόμενα εμπορεύματα η πραγματική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 22 Ευρώ υπό τον όρο ότι οι τελωνειακές αρχές αποδέχονται, με τη συγκατάθεση του οικονομικού φορέα, να διενεργήσουν ανάλυση κινδύνου χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας ή που παρέχονται από το σύστημα αυτό. 32

33 EΝS: 10. Εξαιρέσεις - Άλλες περιπτώσεις 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1) Εμπορεύματα που μεταφέρονται επί μεταφορικών μέσων, τα οποία απλώς διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, χωρίς στάση σε αυτό 2) Εμπορεύματα που μεταφέρονται με πλοία τακτικών γραμμών (άρθρο 313β ΔΕΚΤΚ) 3) Εμπορεύματα που μεταφέρονται με πλοία ή αεροσκάφη μεταξύ λιμένων ή αερολιμένων της Κοινότητας, χωρίς ενδιάμεση στάση σε λιμένα ή αερολιμένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας 4) Εμπορεύματα που εισέρχονται από εδάφη που βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της κοινότητας, αλλά στα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία περί ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) ή η Οδηγία περί ΕΦΚ (2008/118/ΕΚ) (περιοχές οι οποίες ευρίσκονται εκτός του φορολογικού εδάφους της Κοινότητας) 5) Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, από τη νήσο Ελιγολάνδη, τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και το Κράτος του Βατικανού. 33

34 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS : 10. Εξαιρέσεις (3) Εφόδια Τα εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών κατά την είσοδο, πρέπει καλύπτονται από την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (δεν εξαιρούνται). (Αντίθετα, όταν παραδίδονται σε πλοία ή αεροσκάφη με τη διαδικασία της εξαγωγής ή της επανεξαγωγής, εξαιρούνται από την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου). 34

35 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 11. Υπευθυνότητα Ο Υποβάλλων την ENS είναι υπεύθυνος για:  το περιεχόμενο των στοιχείων  την ακρίβεια των στοιχείων  την πληρότητα των στοιχείων Ο μεταφορέας είναι πάντοτε υπεύθυνος για:  Την πραγματοποίηση της υποβολή στο τελωνείο 35

36 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 12. Στοιχεία ENS (IE315) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η συνοπτική διασάφηση εισόδου καθορίζονται στο παράρτημα 30Α των διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 2454/1993) και αναλύονται ανά τρόπο μεταφοράς 36

37 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 13. Κενά containers (IE315)  Τα κενά containers που μεταφέρονται με σύμβαση μεταφοράς αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και το υπόλοιπο φορτίο και ως εκ τούτου πρέπει να περιληφθούν στην ENS και στην Γνωστοποίηση Άφιξης  Οι επανατοποθετήσεις των κενών Conex από τον μεταφορέα μπορούν να συνεχίσουν να δηλώνονται στο τελωνείο όπως σήμερα και δεν απαιτείται να περιλαμβάνονται στην ENS 37

38 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 14. Κυρώσεις (1) (IE315) Οι κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία :  Εκπρόθεσμη Υποβολή  Μη υποβολή ENS  Ανακρίβειες Στοιχείων της ENS που διαπιστώνονται από τις τελωνειακές αρχές  Οι ποινές επιβάλλονται στον υποβάλλοντα την ENS  38

39 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 14. Κυρώσεις (2) (IE315) Κατά το αρχικό διάστημα εφαρμογής των νέων διαδικασιών, η Ε. Επιτροπή συνιστά στα κράτη-μέλη να είναι ελαστικά στο θέμα της επιβολής ποινών και κυρώσεων 39

40 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ENS: 15. Γλώσσα (IE315)  Η Ελληνική Γλώσσα, είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Η υποβολή των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης Εισόδου, στο μεγαλύτερο ποσοστό, γίνεται σε κωδικοποιημένη μορφή (με μεταφράσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ)  Κατά της υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου στην χώρα μας, η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται θα είναι η Ελληνική  Στην περίπτωση εναλλακτικής υποβολής της στην Αγγλική, η Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου δεν θα απορρίπτεται 40

41 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ- ΙΕ351

42 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ- ΙΕ351 42  Επί της ENS στο τελωνείο πρώτης εισόδου διενεργείται κοινή Κοινοτική ανάλυση κινδύνου για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας  Για υπερπόντιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων (πλόες μεγάλων αποστάσεων), γίνεται αποστολή μηνύματος για προληπτικά απαγορευτικά μέτρα (IE351), σε 2 περιπτώσεις:  Προς το πρόσωπο που υπέβαλε την ENS (και στον μεταφορέα αν δεν υποβάλει ο ίδιος την ENS) για απαγόρευση φόρτωσης των εμπορευμάτων  Αν κάποιος από τα πρόσωπα αυτά είναι ΑΕΟ, ενημερώνεται για την άσκηση προληπτικών μέτρων από το τελωνείο, εφόσον δεν διακυβεύεται η διενέργεια του ελέγχου

43 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΕ313

44 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΕ313 1.Ποιος Υποβάλλει 2.Πότε Υποβάλλεται 3.Στοιχεία προς τροποποίηση 4.Που Υποβάλλεται 5.Προθεσμίες ENS 44

45 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΕ313: 1.Ποιος Υποβάλλει 45 Ένα αίτημα τροποποίησης της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου υποβάλλεται από πρόσωπο που υπέβαλε αρχικά την ENS Από τον αντιπρόσωπο του υποβάλλοντος αν αυτός έχει ήδη δηλωθεί στην αρχική υποβολή της ENS

46 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΕ313: 2.Πότε Υποβάλλεται 46 Ένα αίτημα τροποποίησης της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αν: 1.Ο συναλλασσόμενος έχει ενημερωθεί ότι το πρώτο τελωνείο εισόδου πρόκειται να κάνει έλεγχο στα εμπορεύματα 2.Οι τελωνειακές αρχές έχουν εξακριβώσει ήδη ότι οι σχετικές πληροφορίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση τροποποίησης είναι λανθασμένες 3.Έχει γίνει αποδοχή της Γνωστοποίησης Άφιξης 4.Έχει γίνει αποδοχή αιτήματος εκτροπής

47 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΕ313: 3. Στοιχεία προς τροποποίηση 47 Προϋποθέσεις τροποποίησης : άρθρο 36 ΚΤΚ Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα στοιχεία που μπορούν να τροποποιηθούν. Παρά ταύτα, για την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων δεν τροποποιούνται τα στοιχεία : •Πρόσωπο που υποβάλει την ENS •Δηλωθέν Τελωνείο Πρώτης Εισόδου Εάν τα στοιχεία του υποβάλλοντα ή του αντιπροσώπου, είναι λανθασμένα τότε υποβάλλεται νέα ENS τηρουμένων των σχετικών προθεσμιών που έχουν καθοριστεί για την υποβολή της ENS

48 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΕ313: 4. Που υποβάλλεται 48 Ένα αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται πάντα στο δηλωθέν ως πρώτο Τελωνείο Εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας

49 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΕ313: 5. Προθεσμίες ENS 49 Με την υποβολή τροποποίησης οι χρονικές προθεσμίες για την υποβολής της ENS δεν ξεκινούν πάλι από την αρχή

50 ΕΚΤΡΟΠΗ – ΙΕ323

51 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ - ΙΕ323 1.Ποιος Υποβάλλει 2.Πότε Υποβάλλεται 3.Στοιχεία του αιτήματος Εκτροπής 4.Που Υποβάλλεται 51

52 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ - ΙΕ323: 1. Ποιος Υποβάλλει 52 Ένα αίτημα εκτροπής της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου υποβάλλεται:  πάντα από τον μεταφορέα, ανεξάρτητα από το αν αυτός υπέβαλε ή όχι την αρχική ENS  από αντιπρόσωπο που έχει οριστεί από τον μεταφορέα

53 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ - ΙΕ323: 2. Πότε Υποβάλλεται (1) 53  Η υποβολή εκτροπής πραγματοποιείται μόνο όταν το μεταφορικό μέσο εκτρέπεται προς Κράτος Μέλος που δεν συμπίπτει με: 1.Το Κράτος Μέλος που βρίσκεται το αρχικά δηλωθέν τελωνείο πρώτης εισόδου 2.Τα Κράτη Μέλη στα οποία βρίσκονται τα δηλωθέντα επόμενα τελωνεία εισόδου  Ένα αίτημα εκτροπής δεν πρέπει να υποβάλλεται όταν ήδη το πρόσωπο που υποβάλλει την ENS έχει πραγματοποιήσει μια νέα υποβολή

54 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ - ΙΕ323: 2. Πότε Υποβάλλεται (2) 54 Δεν πραγματοποιείται αίτημα εκτροπής του μεταφορικού μέσου, στην περίπτωση που αυτό αφορά εκτροπή από τα δηλωθέντα στην ENS επόμενα τελωνεία εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της κοινότητας

55 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ - ΙΕ323: 2. Πότε Υποβάλλεται (3) 55 Στην περίπτωση οδικής μεταφοράς, αντί αιτήματος εκτροπής, δύναται να υποβληθεί νέα ENS.

56 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ - ΙΕ323: 3. Στοιχεία του αιτήματος Εκτροπής (1) 56  Ένα αίτημα εκτροπής πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν στο μεταφορικό μέσο. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 1.Όλα τα MRN των ENS για όλα τα εμπορεύματα που βρίσκονται στο μεταφορικό μέσο, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:  τρόπος μεταφοράς στα σύνορα  κωδικός χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου  κωδικός δηλωθέντος πρώτου τόπου άφιξης  κωδικός του πραγματικού τόπου άφιξης ή 2.Αναφορές που καθιστούν εφικτή την αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που εκτράπηκε (Entry Key).

57 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ - ΙΕ323: 3. Στοιχεία του αιτήματος Εκτροπής (2) 15/10/201057 Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το entry key και αποτελούν μοναδικό αναγνωριστικό για το μεταφορικό μέσο, είναι τα εξής: 1.Τρόπος Μεταφοράς στα σύνορα 2.Αναγνωριστικό του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα (π.χ. αριθμός ΙΜΟ για πλοία) 3.Ημερομηνία αναμενόμενης άφιξης στο δηλωθέν τελωνείου πρώτης εισόδου (όπως δηλώθηκε στην αρχική ENS) 4.Κωδικός Χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου 5.Κωδικός δηλωθέντος πρώτου τόπου άφιξης 6.Κωδικός του πραγματικού τόπου άφιξης

58 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ - ΙΕ323: 4. Που Υποβάλλεται 58  Ένα αίτημα Εκτροπής υποβάλλεται πάντα στο αρχικά δηλωθέν πρώτο τελωνείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας  Δεν πραγματοποιείται αίτημα εκτροπής του μεταφορικού μέσου για εκτροπή που αφορά στα δηλωθέντα επόμενα τελωνεία εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας

59 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ

60 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ 1.Πως Υποβάλλεται 2.Ποιος Υποβάλλει 3.Πότε Υποβάλλεται 4.Που Υποβάλλεται 5.Στοιχεία Γνωστοποίησης Άφιξης 60

61 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ: 1. Πως Υποβάλλεται 61 Η Γνωστοποίηση Άφιξης υποβάλλεται με την μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ICISnet

62 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ: 2. Ποιος Υποβάλλει 62 H Γνωστοποίηση Άφιξης του μεταφορικού μέσου, υποβάλλεται από τον διαχειριστή του ενεργού μεταφορικού μέσου ή τον αντιπρόσωπό του, στις περιπτώσεις θαλάσσιας και εναέριας μεταφοράς.

63 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ: 3. Πότε υποβάλλεται 63 Η Γνωστοποίηση Άφιξης, υποβάλλεται κατά την άφιξη του μεταφορικού μέσου στον πρώτο ή επόμενο λιμένα ή αερολιμένα της Κοινότητας.

64 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ: 4. Πού υποβάλλεται 64 Η Γνωστοποίησης Άφιξης στην Ελλάδα, υποβάλλεται:  στο τελωνείο ελέγχου του σημείου της πρώτης εισόδου ή  στα τελωνεία ελέγχου των επόμενων σημείων εισόδου

65 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ: 5. Στοιχεία Γνωστοποίησης Άφιξης (1) 65  Αν η Γνωστοποίηση Άφιξης υποβάλλεται σε Ελληνικό Τελωνείο Πρώτης Εισόδου στην Κοινότητα, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία για την αναγνώριση όλων των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με το μεταφορικό μέσο (και των FROB) (μήνυμα GR347)  Αν η Γνωστοποίηση Άφιξης υποβάλλεται σε Ελληνικό Τελωνείο Επόμενης Εισόδου (με προηγηθείσα πρώτη είσοδο όχι στην Ελλάδα), πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία μόνο για τα εμπορεύματα που πρόκειται να εκφορτωθούν από το πλοίο στο Ελληνικό Επόμενο Λιμάνι Εισόδου (μήνυμα GR344).

66 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ: 5. Στοιχεία Γνωστοποίησης Άφιξης (2) 66  Για την Αναγνώριση των Εμπορευμάτων η Γνωστοποίηση Άφιξης περιλαμβάνει: 1.Είτε αναφορές που καθιστούν εφικτή την αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που αφίχθηκε (Entry Key) ή 2.Είτε όλα τα MRN των ENS, για όλα τα εμπυρεύματα που βρίσκονται στο μεταφορικό μέσο, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:  Τρόπος Μεταφοράς στα σύνορα  Κωδικός Χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου  Κωδικός δηλωθέντος πρώτου τόπου άφιξης  Κωδικός του πραγματικού τόπου άφιξης

67 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ: 5. Στοιχεία Γνωστοποίησης Άφιξης (3) 67 Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το entry key και αποτελούν μοναδικό αναγνωριστικό για το μεταφορικό μέσο, είναι τα εξής: 1.Τρόπος Μεταφοράς στα σύνορα 2.Αναγνωριστικό του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα (π.χ. αριθμός ΙΜΟ για πλοία) 3.Ημερομηνία αναμενόμενης άφιξης στο δηλωθέν τελωνείου πρώτης εισόδου (όπως δηλώθηκε στην αρχική ENS) 4.Κωδικός Χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου 5.Κωδικός δηλωθέντος πρώτου τόπου άφιξης 6.Κωδικός του πραγματικού τόπου άφιξης

68 ΣΕΝΑΡΙΑ 68

69 (1) Πρόκειται να αναχωρήσει πλοίο με προορισμό τον Πειραιά = υποβολή ENS – τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη φόρτωση Shanghai Πειραιάς (2) Το πλοίο προσεγγίζει στον Πειραιά = υποβολή γνωστοποίησης Άφιξης από Μεταφορέα ή αντιπρόσωπο – πράκτορα ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ENS - ΣΕΝΑΡΙΟ 1 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 69

70 (1) Αναχωρεί πλοίο από Αλεξάνδρεια με προορισμό τον Πειραιά = ENS για όλα τα εμπορεύματα (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη στον Πειραιά) Αλεξάνδρεια Πειραιάς (2) προσέγγιση στον Πειραιά = υποβολή Γνωστοποίησης Άφιξης από Μεταφορέα (η αντιπρόσωπο – πράκτορα) ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ENS - ΣΕΝΑΡΙΟ 2 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 70

71 (2) Τα εμ/τα από Shanghai, μεταφορτώνονται στη Χάιφα, σε πλοίο feeder για Πειραιά = ENS για όλα τα εμπορεύματα (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη σε Πειραιά) (1) Αναχωρεί πλοίο με εμπορεύματα για Πειραιά, τα οποία εκφορτώνει στη Χάιφα = προορισμός εκτός EE, δεν υποβάλλεται ENS Shanghai Χάιφα Πειραιάς (3) Το πλοίο προσεγγίζει στον Πειραιά = υποβολή Γνωστοποίησης Άφιξης από μεταφορέα του πλοίου feeder ή αντιπρόσωπο – πράκτορα ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ENS - ΣΕΝΑΡΙΟ 3 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 71

72 (2) Στη Χάιφα φορτώνει και άλλα εμπορεύματα με προορισμό τον Πειραιά = νέα ENS για τα εμπορεύματα από Χάιφα (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη σε Πειραιά ) (1)Πρόκειται να αναχωρήσει πλοίο με εμπορεύματα για Πειραιά με ενδιάμεσο σταθμό τη Χάιφα = υποβολή ENS – τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη φόρτωση Shanghai Haifa Πειραιάς (3) Το πλοίο προσεγγίζει στον Πειραιά = υποβολή Γνωστοποίησης Άφιξης από μεταφορέα του πλοίου feeder ή αντιπρόσωπο – πράκτορα ΣΕΝΑΡΙΟ 4 ENS - ΣΕΝΑΡΙΟ 4 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 72

73 ENS - ΣΕΝΑΡΙΟ 5 (1)Πλοίο φορτώνει στην Αμβέρσα κοινοτικά εμπορεύματα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη = Αρχικά δεν υποβάλλει ΕΝS επειδή δεν υπήρχε πρόθεση για ενδιάμεση στάση σε λιμάνι εκτός Κοινότητας (2) Το πλοίο όμως προσεγγίζει στο Agadir (λιμάνι τρίτης χώρας - Μαρόκο) = Όλα τα εμπορεύματα θεωρούνται τρίτης χώρας - Υποβολή ENS 2 ώρες πριν την άφιξη σε Θεσσαλονίκη) (3) Το πλοίο προσεγγίζει στη Θεσσαλονίκη = Υποβολή Γνωστοποίησης Άφιξης από Μεταφορέα του πλοίου ή αντιπρόσωπο – πράκτορα Agadir Αμβέρσα Θεσσαλονίκη 73 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

74 ENS - ΣΕΝΑΡΙΟ 6 Montreal Αμβέρσα Γένοβα Πειραιάς (1 ) Πρόκειται να αναχωρήσει πλοίο με προορισμό την Αμβέρσα = 24 ώρες πριν την φόρτωση στο Montreal υποβάλλεται ENS προς Antwerp για όλα τα εμπορεύματα που θα μεταφέρει το πλοίο (3) Κατά την διάρκεια του ταξιδιού από Αμβέρσα προς Γένοβα, αποφασίζεται παράκαμψη Γένοβας με νέο προορισμό Πειραιά (2) Το πλοίο προσεγγίζει στην Αμβέρσα = Υποβολή γνωστοποίησης Άφιξης από Μεταφορέα ή αντιπρόσωπο – πράκτορα (4) Το πλοίο προσεγγίζει στον Πειραιά= Υποβάλλεται Γνωστοποίηση Άφιξης (επειδή το πρώτο σημείο εισόδου βρίσκεται σε άλλο κ-μ, το Τελωνείο Πειραιά ζητά τα στοιχεία των ENS από το πρώτο τελωνείο εισόδου - εσωτερική τελωνειακή διαδικασία, δεν εμπλέκεται ο μεταφορέας) 74 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

75 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (EΧS)

76 EΧSEΧSEΧSEΧS 1.Αντικείμενο της EΧS 2.Που Υποβάλλεται 3.Πότε Υποβάλλεται 4.Πως Υποβάλλεται 5.Ποιος Υποβάλλει 6. Εξαιρέσεις 7.Υπευθυνότητα 8.Στοιχεία EΧS 9.Κυρώσεις 10.Γλώσσα στην EΧS 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 76

77 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 1. Αντικείμενο (1) Υποβάλλεται υποχρεωτικά ΕΧS για τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας απευθείας προς τρίτες χώρες, εφόσον δεν καλύπτονται από Διασάφηση Εξαγωγής ή Διασάφηση Επανεξαγωγής και ειδικότερα για:  Μη κοινοτικά εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή Ελεύθερη Ζώνη τύπου Ι, σε λιμένα της ΕΕ και φορτώνονται για επανεξαγωγή θαλασσίως προς τρίτες χώρες  Κοινοτικά εμπορεύματα υπό καθεστώς εξαγωγής, που μεταφορτώνονται, προερχόμενα από άλλο κοινοτικό λιμένα, 77

78 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 1. Αντικείμενο (2)  Κοινοτικά εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ κρατών-μελών, μετά από μεταφόρτωσή τους σε τρίτη χώρα,  Κενά εμπορευματοκιβώτια, που ανήκουν σε πλοιοκτήτη 78

79 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 2. Που Υποβάλλεται Η ΕΧS υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο εξόδου, δηλαδή στο τελωνείο που έχει την αρμοδιότητα Η ΕΧS υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο εξόδου, δηλαδή στο τελωνείο που έχει την αρμοδιότητα για το σημείο από όπου τα εμπορεύματα θα εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για έναν προορισμό εκτός αυτής 79

80 EΧS: 3. Πότε Υποβάλλεται (1) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ α.1 Φορτίο σε εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται θαλασσίως (εξαιρουμένης της θαλάσσιας αποστολής εμπορευματοκιβωτίων σε κοντινές αποστάσεις) τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη φόρτωσης στο πλοίο που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα σε προορισμό εκτός της κοινότητας α.2 Χύδην /χύδην εντός συσκευασίας φορτίο που μεταφέρεται θαλασσίως (εξαιρουμένων των κοντινών αποστάσεων) τουλάχιστον 4 ώρες πριν του απόπλου του πλοίου που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα σε προορισμό εκτός της κοινότητας. 80

81 EΧS: 3. Πότε Υποβάλλεται (2) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ α.3 Θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων: Αποστολές ανάμεσα σε: Γροιλανδία, Νήσους Φερρόε, Θέουτα, Μελίλια,, Ισλανδία, λιμένες της Βαλτικής Θάλασσας, λιμένες της Βόρειας Θάλασσας, λιμένες της Μαύρης Θάλασσας, λιμένες της Μεσογείου, όλους τους λιμένες του Μαρόκου και το Τελωνειακό Έδαφος της Κοινότητας, εκτός από τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά τουλάχιστον 2 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα σε προορισμό εκτός της κοινότητας. 81

82 EΧS: 3. Πότε Υποβάλλεται (3) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ α.4 Θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων: (διάρκειας μικρότερης των 24 ωρών) μεταξύ μιας περιοχής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. και των γαλλικών υπερπόντιων εδαφών, των Αζορών, της Μαδέρα και των Καναρίων νήσων τουλάχιστον 2 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα σε προορισμό εκτός της κοινότητας. 82

83 EΧS: 3. Πότε Υποβάλλεται (4) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ β. Αεροπορική μεταφοράΤουλάχιστον 30 λεπτά πριν την απογείωση του αεροσκάφους που θα τα μεταφέρει τα εμπορεύματα σε προορισμό εκτός της Ε.Ε. γ. Σιδηροδρομική μεταφορά - Μεταφορά μέσω εσωτερικών υδάτινων πλωτών οδών Τουλάχιστον 2 ώρες πριν αναχωρήσει από το τελευταίο τελωνείο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., το τραίνο ή το πλοίο που που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα σε προορισμό εκτός του εδάφους αυτού δ. Οδική μεταφοράΤουλάχιστον 1 ώρα πριν αναχωρήσει από το τελευταίο τελωνείο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., το φορτηγό που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα σε προορισμό εκτός του εδάφους αυτού 83

84 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 4. Πώς Υποβάλλεται (1) Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τεχνική επεξεργασίας δεδομένων. Εντούτοις, επειδή η ηλεκτρονική υποβολή στη χώρα μας θα εφαρμοστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2011, θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι νεωτέρας, το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας και ο κατάλογος ειδών που προβλέπονται για την εφεδρική διαδικασία (γραπτή υποβολή) 84

85 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 4. Πώς Υποβάλλεται (2) Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων αυτών, έχουν δοθεί με την αριθμ.5024926/3084/Α0019/30-6-09 ΔΥΟΟ. Τα απαιτούμενα στοιχεία αναγράφονται, στα μη κωδικοποιημένα πεδία της διασάφησης, στην ελληνική γλώσσα. Εντούτοις, για λόγους διευκόλυνσης της ροής του εμπορίου, το ICIS-net θα υποστηρίζει εναλλακτικά την δυνατότητα εγγραφών στα μη κωδικοποιημένα πεδία, στην Αγγλική γλώσσα. 85

86 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 5. Ποιος Υποβάλλει (1) Σύμφωνα με το άρθρο 182δ ΚΤΚ:  η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου κατατίθεται από το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα ή που φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή  από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε θέση να προσκομίσει τα συγκεκριμένα εμπορεύματα ή να μεριμνήσει για την προσκόμισή τους, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ή  από αντιπρόσωπο ενός από τα παραπάνω πρόσωπα. 86

87 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 5. Ποιος Υποβάλλει (2) Με βάση τα παραπάνω, η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου κατατίθεται:  Από τον μεταφορέα-διαχειριστή του μεταφορικού μέσου (και ειδικότερα από το πρόσωπο που εκδίδει την φορτωτική).  Από τον κάτοχο της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης ή τον κάτοχο της αποθήκης σε ελεύθερη ζώνη τύπου Ι, εφόσον ο μεταφορέας είναι ενήμερος και συναινεί βάσει σχετικής σύμβασης.  Από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι σε θέση να προσκομίσει τα εμπορεύματα, εφόσον ο μεταφορέας είναι ενήμερος και συναινεί βάσει σχετικής σύμβασης. 87

88 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 5. Ποιός Υποβάλλει (3) Ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή που φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας (άρθρο 796δ ΔΕΚΤΚ παρ.1 τελευταίο εδάφιο) 88

89 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 5. Ποιος Υποβάλλει (4) α) σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όπου το ενεργό μέσο μεταφοράς που εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Ε. Ένωσης απλώς μεταφέρει ένα άλλο μέσο μεταφοράς το οποίο, μετά την άφιξη του ενεργού μέσου μεταφοράς στον προορισμό του, θα κυκλοφορεί αυτοδύναμα ως ενεργό μέσο μεταφοράς, "μεταφορέας" θεωρείται ο διαχειριστής του τελευταίου αυτού μεταφορικού μέσου. Παράδειγμα: Όταν πλοίο που αναχωρεί από Κοινότητα, μεταφέρει φορτηγό αυτοκίνητο, "μεταφορέας" θεωρείται ο διαχειριστής του φορτηγού. 89

90 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 5. Ποιος Υποβάλλει (5) β) σε περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς με συμφωνία καταμερισμού ή ναύλωσης του μεταφορικού μέσου ή συναφούς ρύθμισης, "μεταφορέας" θεωρείται το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση και εξέδωσε φορτωτική για την πραγματική μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε. Ένωσης. 90

91 EΧS: 6. Εξαιρέσεις (1) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ α) ηλεκτρική ενέργεια β) εμπορεύματα που εξέρχονται μέσω δικτύου αγωγών γ) επιστολές, κάρτες και έντυπο υλικό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε ηλεκτρονικά μέσα δ) εμπορεύματα που διακινούνται βάσει των κανόνων της σύμβασης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης ε) εμπ/τα που καλύπτονται από τελωνειακές διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε άλλη πράξη σύμφωνα με τα άρθρα 231, 232 και 233 των ΔΕΚΤΚ (δεν εξαιρούνται οι οικοσκευές, οι παλέτες, τα εμπ/κιβώτια και τα μεταφορικά μέσα) στ) εμπορεύματα που περιέχονται σε προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών· 91

92 EΧS: 6. Εξαιρέσεις (2) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ζ) εμπορεύματα για τα οποία επιτρέπεται προφορική τελωνειακή διασάφηση, σύμφωνα με τα άρθρα 226, 227 και 229 παράγραφος 2 των ΔΕΚΤΚ η) εμπορεύματα που καλύπτονται από δελτία ATA και CPD θ) εμπορεύματα που διακινούνται υπό την κάλυψη του εντύπου 302 το οποίο προβλέπεται από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ι) εμπορεύματα που μεταφέρονται με πλοία τακτικών γραμμών ια) Όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη στρατιωτική άμυνα κράτους μέλους, με στρατιωτική μεταφορά ή μεταφορά που διενεργείται αποκλειστικά για λογαριασμό των στρατιωτικών αρχών. 92

93 EΧS: 6. Εξαιρέσεις (3) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ιβ) Τα ακόλουθα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και προορίζονται άμεσα για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης ή για ανεμογεννήτριες που διαχειρίζεται πρόσωπο εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας: i) εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μετατροπή τέτοιων εξεδρών ή ανεμογεννητριών· ii) εμπορεύματα που προορίζονται να τοποθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των εν λόγω εξεδρών ή ανεμογεννητριών· iii) προϊόντα εφοδιασμού που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν στις εν λόγω εξέδρες ή ανεμογεννήτριες. ιγ) μεταφερόμενα εμπορεύματα η πραγματική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 22 Ευρώ υπό τον όρο ότι οι τελωνειακές αρχές αποδέχονται, με τη συγκατάθεση του οικονομικού φορέα, να διενεργήσουν ανάλυση κινδύνου χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας ή που παρέχονται από το σύστημα αυτό. 93

94 EΧS: 6. Εξαιρέσεις (4) 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ιδ) Εμπορεύματα που δικαιούνται ατέλειας βάσει των συμβάσεων της Βιέννης περί των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων ή βάσει άλλων προξενικών συμβάσεων ή της σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί των ειδικών αποστολών. ιε) Προϊόντα εφοδιασμού που προορίζονται να ενσωματωθούν ως μέρη ή εξαρτήματα πλοίων και αεροσκαφών, καύσιμα κίνησης, λιπαντικά και αέρια που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των πλοίων ή των αεροσκαφών, τρόφιμα και άλλα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση ή πώληση επί του σκάφους. ιστ) Εμπορεύματα που προορίζονται για εδάφη εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στα οποία δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2006/112/ΕΚ [περί ΦΠΑ] ή η οδηγία 2008/118/ΕΚ [περί ΕΦΚ] και εμπορεύματα που αποστέλλονται από αυτά τα εδάφη σε άλλον προορισμό εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, καθώς και εμπορεύματα που αποστέλλονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στη νήσο Ελιγολάνδη, στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και στο Κράτος του Βατικανού. 94

95 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 6. Εξαιρέσεις (5) Εφόδια Τα εφόδια, όταν παραδίδονται σε πλοία ή αεροσκάφη με τη διαδικασία της εξαγωγής ή της επανεξαγωγής, εξαιρούνται από την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (Αντίθετα, κατά την είσοδο πρέπει καλύπτονται από την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου). 95

96 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 7. Υπευθυνότητα Ο Υποβάλλων την EΧS είναι υπεύθυνος για:  το περιεχόμενο των στοιχείων  την ακρίβεια των στοιχείων  την πληρότητα των στοιχείων Ο μεταφορέας είναι πάντοτε υπεύθυνος για:  Την πραγματοποίηση της υποβολή στο τελωνείο 96

97 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 8. Στοιχεία Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου καθορίζονται στο παράρτημα 30α των διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 2454/1993) και αναλύονται ανά τρόπο μεταφοράς 97

98 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 9. Κυρώσεις (1) Οι κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία :  Εκπρόθεσμη Υποβολή  Μη υποβολή EΧS  Ανακρίβειες Στοιχείων της EΧS που διαπιστώνονται από τις τελωνειακές αρχές  Οι ποινές επιβάλλονται στον υποβάλλοντα την EΧS  98

99 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 9. Κυρώσεις (2) Κατά το αρχικό διάστημα εφαρμογής των νέων διαδικασιών, η Ε. Επιτροπή συνιστά στα κράτη-μέλη να είναι ελαστικά στο θέμα της επιβολής ποινών και κυρώσεων 99

100 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ EΧS: 10. Γλώσσα  Η Ελληνική Γλώσσα, είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Η υποβολή των στοιχείων της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου, στο μεγαλύτερο ποσοστό, γίνεται σε κωδικοποιημένη μορφή (με μεταφράσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ)  Κατά της υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου στην χώρα μας, η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται θα είναι η Ελληνική  Στην περίπτωση εναλλακτικής υποβολής της στην Αγγλική, η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου δεν θα απορρίπτεται 100

101 ΣΕΝΑΡΙΑ

102 EXS - ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Το πλοίο φορτώνει για επανεξαγωγή, μη κοινοτικά εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση περισσότερο από 14 ημέρες, σε εμπορευματοκιβώτια, με προορισμό τις ΗΠΑ = Υποβάλλει ΕΧS τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη φόρτωσης 102 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Πειραιάς New York

103 EXS - ΣΕΝΑΡΙΟ 2 New York Valencia Πειραιάς (1) Πλοίο μη τακτικής γραμμής, φορτώνει Κοινοτικά εμπορεύματα προς εξαγωγή, με προορισμό άλλο Κοινοτικό λιμάνι (όχι ενιαία σύμβαση μεταφοράς)= Δεν καταθέτει ΕΧS-τα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας υποβάλλονται με τη Διασάφηση Εξαγωγής (2) Τα εμπορεύματα πρόκειται να μεταφορτωθούν σε άλλο πλοίο που αναχωρεί για τρίτη χώρα = Υποβολή EXS (θεωρούνται ως μη Κοινοτικά, ευρισκόμενα σε προσωρινή εναπόθεση) 103 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

104 EXS - ΣΕΝΑΡΙΟ 3 (1)Πλοίο φορτώνει Κοινοτικά εμπορεύματα με προορισμό το Agadir (Μαρόκο), προκειμένου να μεταφορτωθούν σε άλλο πλοίο, για Αμβέρσα = Υποβολή ΕΧS, τουλάχιστον 2 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου (3) Το πλοίο προσεγγίζει στην Αμβέρσα = Υποβολή γνωστοποίησης Άφιξης από Μεταφορέα ή αντιπρόσωπο – πράκτορα 104 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Πειραιάς Agadir Αμβέρσα (2) Τα εμπορεύματα μεταφορτώνονται σε άλλο πλοίο που αναχωρεί για Αμβέρσα = Υποβολή ΕΝS, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άφιξη του πλοίου στην Αμβέρσα

105 τηλ.: 2106987460 2106987434-5 2106987466 email: d19diadi@otenet.gr

106 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ???


Κατέβασμα ppt "ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google