Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδοση 8 1 Οικονομικός πειραματισμός μέσω Διαδικτύου Main reference: Kim,B.-Barua,A.-Whinston,A.B., (2002), ‘Virtual Field Experiments for a Digital.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδοση 8 1 Οικονομικός πειραματισμός μέσω Διαδικτύου Main reference: Kim,B.-Barua,A.-Whinston,A.B., (2002), ‘Virtual Field Experiments for a Digital."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδοση 8 1 Οικονομικός πειραματισμός μέσω Διαδικτύου Main reference: Kim,B.-Barua,A.-Whinston,A.B., (2002), ‘Virtual Field Experiments for a Digital Economy: A New Research Methodology for Exploring an Information Economy”, Decision Support Systems, 32:215-231.  Οικονομικός πειραματισμός και πληροφοριακά συστήματα  Εικονικός πειραματισμός πεδίου  Εφαρμογές

2 Παράδοση 8 2  Νέα ερευνητική μεθοδολογία για την ψηφιακή οικονομία.  Πειράματα εργαστηρίου στα οικονομικά  ‘Real world’ field experiments  Virtual field experiments Οικονομικός πειραματισμός και πληροφοριακά συστήματα

3 Παράδοση 8 3 Ερευνητικές προσεγγίσεις για την ψηφιακή οικονομία

4 Παράδοση 8 4 Τεχνική υποδομή για εικονικά πειρά- ματα πεδίου στην ψηφιακή οικονομία

5 Παράδοση 8 5  Αποτελεσματικότητα αγοράς και ανάλυση ισορροπίας  Δημοπρασίες  Ασύμμετρες πληροφορίες στην ποιότητα των προϊόντων Εφαρμογές της εικονικής έρευνας πεδίου

6 Παράδοση 8 6 Main references: Katsoulacos,Y.-Tsounis,N., (1999), ‘Services as Carriers of Technology Flows in the Greek Economy’, The Cyprus Journal of Science and Technology, 2(3):65-87 Katsoulacos,Y,-Tsounis,N., (2000), ‘Knowledge Intensive Business Services and Productivity Growth: The Greek Evidence’, Chapter 11 in Boden, M. - Miles, I., (2000), (eds), Services and the Knowledge-Based Economy, Continuum:London Nordhaus,W.D., (2002), ‘Productivity Growth and the New Economy’, Brookings Papers on Economic Activity, 2:211-265 Morrison-Paul, C.J., (2003), ‘Productivity and Efficiency Measurement in our New Economy: Determinants, Interaction and Policy Relevance’, Journal of Productivity Analysis, 19:161- 177 Barua,A.-Whinston,A.B.-Yin,F., (2000), ‘Value and Productivity in the Internet Economy’, Internet Watch, 2-5  Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα στη νέα οικονομία  Παραγωγικότητα και νέα οικονομία στην Ελλάδα  Παραγωγικότητα και Διαδίκτυο Παραγωγικότητα και αποτελε- σματικότητα στη οικονομία

7 Παράδοση 8 7 Παραγωγικότητα και αποτελεσματικό- τητα στην οικονομία. Συνδέσεις μεταξύ αγοράς και τεχνολογίας

8 Παράδοση 8 8  Η συνολική αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να χωριστεί σε τρία συστατικά:  Το καθαρό αποτέλεσμα παραγωγικότητας (pure productivity effect)  Το αποτέλεσμα κατά Baumol (Baumol effect)  Το αποτέλεσμα κατά Denison (Denison effect) Παραγωγικότητα και αποτελε- σματικότητα στη νέα οικονομία

9 Παράδοση 8 9 Συστατικά αύξησης της παραγω- γικότητας στις ΗΠΑ, 1977-2000

10 Παράδοση 8 10  The Gordon hypothesis Οι κλάδοι της νέας οικονομίας εκτός του κλάδου της παραγωγής υπολογιστών δεν συνεισφέρουν καθόλου στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας  Τα εμπειρικά δεδομένα στο Nordaus (2002) δεν επαληθεύουν την παραπάνω υπόθεση Παραγωγικότητα και αποτελε- σματικότητα στη νέα οικονομία

11 Παράδοση 8 11 Συνεισφορά των κλάδων της νέας οικονομίας στην αύξησης της παραγωγικότητας στις ΗΠΑ, 1977-2000

12 Παράδοση 8 12 Συνεισφορά της νέας οικονομίας στην αύξησης της παραγωγικότητας στις ΗΠΑ, 1977-2000

13 Παράδοση 8 13 Παραγωγικότητα και νέα οικονομία στην Ελλάδα  Η αύξηση παραγωγικότητας σε έναν κλάδο οφείλεται στην:  Ικανότητά του να δημιουργήσει καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής και προϊόντα  Ικανότητά του να μαθαίνει νέες διαδικασίες και μεθόδους που δημιουργούνται από την υπόλοιπη οικονομία

14 Παράδοση 8 14  The Case of the Cobb-Douglas production function  we differentiate (1) with respect to time and then by dividing by Q i, and performing the relative substitutions we get :  ή Παραγωγικότητα και νέα οικονομία στην Ελλάδα

15 Παράδοση 8 15  The Case of the Constant Elasticity of Substitution (CES) production function  To measure the change of output between two distinct points in time we differentiate with respect to time:  By dividing both sides by Q and after a few substitutions we have: Παραγωγικότητα και νέα οικονομία στην Ελλάδα

16 Παράδοση 8 16 Τα αποτελέσματα

17 Παράδοση 8 17 Τα αποτελέσματα

18 Παράδοση 8 18 Τα αποτελέσματα

19 Παράδοση 8 19 Τα αποτελέσματα

20 Παράδοση 8 20 (a) there is strong evidence of association between the co- evolution of BS with communication services in the Greek economy, (b) there is a correlation of the rates of growth of BS with the rates of growth of communication services, (c) BS play an important role in explaining the rates of growth of total factor productivity in the Greek economy and (d) BS can be thought as a factor of production since they are important in explaining the variance of value-added, together with the other two primary factors of production, capital and labour, in the Greek economy Τα αποτελέσματα

21 Παράδοση 8 21 Η δομή της οικονομίας του Διαδικτύου Barua,A.-Whinston,A.B.-Yin,F., (2000), ‘Value and Productivity in the Internet Economy’, Internet Watch, 2-5.

22 Παράδοση 8 22 Νέα οικονομία και επιπτώσεις στην κοινωνία Main references: Κατσουλάκος, Γ., (2001), Νέα οικονομία, διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εμπόριο., Αθήνα:Εκδόσεις Κέρκυρα. Varian, H.R., (1998), Effect of Internet on Financial Markets, Berkeley: University of California Press. Brynjolfson,E.-Kahnin,B., (eds), (2000), Understanding the Digital Economy: Data Tools and Research, Cambridge Mass.:MIT Press. Samuelson,P. – Varian,H.R., (2001), The New Economy and Information Technology Policy, Berkeley:University of California Press.  Επιπτώσεις του Internet στ ις αγορές κεφαλαίου  Επιπτώσεις του Internet στην Εργασία  Οργανωτικές μεταβολές  Εκπαίδευση στην ψηφιακή οικονομία  Η διαδικτυωμένη κυβέρνηση  Επιπτώσεις στους θεσμούς  Πολιτικές Τεχνολογιών Πληροφοριών

23 Παράδοση 8 23 Η πολιτική απασχόλησης στη Νέα Οικονομία στην Ε.Ε.  Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση  Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της παροχής κινήτρων  Διάλογος και κοινωνικούς εταίρους  Ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης  Προώθηση του στόχου της μείωσης κατά το ήμισυ έως το 2010, του αριθμού των ατόμων 18-24 ετών τα οποία δεν φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  Προώθηση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας  Βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας

24 Παράδοση 8 24  Η πολυειδίκευση ως απόρροια της νέας οικονομίας  Ανάγκη προσαρμογής της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις του νέου τεχνολογικού περιβάλλοντος  Βελτίωση πρόσβασης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα εργαλεία της νέας οικονομίας  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Εκπαίδευση στην ψηφιακή οικονομία

25 Παράδοση 8 25  Παγκοσμιοποίηση και αλλαγή καταναλωτικών προτύπων  Οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής  Επίδραση στη ζωή του ατόμου  Λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση  Αλλαγές του νομικού πλαισίου  Προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή  Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας  Ηλεκτρονικές συναλλαγές  Εργατική νομοθεσία Επιπτώσεις στους θεσμούς - Πολιτικές


Κατέβασμα ppt "Παράδοση 8 1 Οικονομικός πειραματισμός μέσω Διαδικτύου Main reference: Kim,B.-Barua,A.-Whinston,A.B., (2002), ‘Virtual Field Experiments for a Digital."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google