Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεκέμβριος 2009Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεκέμβριος 2009Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεκέμβριος 2009Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

2  Ίδρυση Κλιμακίου Πληροφορικής (1993)  Εκπόνηση προγράμματος “Ευαγόρας” (1998)  Υλικοτεχνική Υποδομή  Αναλυτικά Προγράμματα  Κατάρτιση Εκπαιδευτικών  Απόφαση για 1 ΗΥ σε κάθε Τμήμα (2000)  Έναρξη δομημένων καλωδιώσεων τάξεων (2004)  Σύνδεση όλων των υπολογιστών των σχολείων με το Διαδίκτυο (2004 – 2006)  Εγκατάσταση 2 ου ΗΥ σε όλα τα τμήματα (2008) Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

3  Έχει επιμορφωθεί το 90% των εκπαιδευτικών Δημοτικής στις βασικές δεξιότητες  Αναλογία ΗΥ ανά μαθητή (1 ΗΥ ανά 5 μαθητές)  Έχει δημιουργηθεί το Κέντρο Δεδομένων στο οποίο θα τρέχουν όλες οι εκπαιδευτικές εφαρμογές  Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος του Διαδικτυακού Σχολείου (7 Λύκεια και 1 Δημοτικό)  Έχει δημιουργηθεί το σχολείο πρότυπο για τις Τεχνολογίες (Πεύκιος Γεωργιάδης) Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

4

5

6

7 Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

8

9 Μία μονάδα Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Αγγλικών, από τις 641 που παράγονται για 17 μαθήματα Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

10 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

11  Εγκατάσταση Διαδραστικών Πινάκων (Στ’ τάξεις) (2011)  Εγκατάσταση Διαδραστικών Πινάκων (Δ’ και Ε’) (2012)  Παραχώρηση 3 φορητών υπολογιστών στις Στ΄ τάξεις (2011)  Αναβάθμιση δομημένων καλωδιώσεων σχολείων (ασύρματα δίκτυα και 6 σημεία σε κάθε τμήμα) (έναρξη εργασιών 2012) Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

12  Εφαρμογή του Διαδικτυακού Σχολείου σε 50 μεγάλα σχολεία (2012)  Αντικατάσταση ΗΥ των ετών 2002 και 2004 και των κλαπέντων (2011)  Εξασφάλιση εκπαιδευτικού λογισμικού  Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για τα μαθήματα του Δημοτικού (έναρξη 9/2010) Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

13  57 και αρ. Φακ /5 57 Εισαγωγή της Πληροφορικής στο Δημοτικό  76 και αρ. φακ /6 76 Παραλαβή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από τα Σχολεία  139 και αρ. φακ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  1425 και 1425β και αρ. φακ / β Παραλαβή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τύπου Arrow C  1465 και αρ. Φακ Εγκατάσταση Εκτυπωτών τύπου HP4005DN …  1668 και αρ. φακ / Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τη CYTA…  1681 και αρ. φακ Παραλαβή Βιβλίων-Βοηθημάτων… Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

14  1696 και 1696 α με αρ.φακ / α Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού…  1707 με αρ. φακ Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών…  1756 με αρ. φακ. ΠΙ Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  1904 και 1904α με αρ. φακ α Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για ιστοσελίδες και Διαδίκτυο  1838 και επισυναπτόμενα με αρ. φακ επισυναπτόμενα Παραλαβή Εκπαιδευτικού Λογισμικού  2080 και αρ. φακ Σύμβουλοι Πληροφορικής  1589 και αριθμό φακέλου Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Ολοήμερο Σχολείο Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

15 Ενδοτμηματική Επιτροπή Υπολογιστών: Μάριος Κυριακίδης Τηλ (Πρόεδρος) Κλιμάκιο Πληροφορικής: Λεύκιος Δοράτης Τηλ / Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη 1434 Λευκωσία Γραφείο Λεμεσού: Τηλ Προμήθειες και εξοπλισμός: Δημήτρης Ολυμπίου Τηλ / Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

16

17 Ο Ρόλος του Σχολικού Συντονιστή Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

18  Ο ρόλος του Σχολικού Συντονιστή για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στη σχολική μονάδα έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας μέσα από την καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

19  Έχετε την ευθύνη για:  Γενικά Καθήκοντα  Εκπαιδευτικά Καθήκοντα  Καθήκοντα Τεχνικής Στήριξης Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

20  Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του Σχολείου και του Συμβούλου Πληροφορικής, της Σχολικής Εφορείας και των εμπλεκόμενων εταιρειών Πληροφορικής  Συμβάλλει μαζί με το Διευθυντή του σχολείου στην τήρηση και ενημέρωση σχετικού αρχείου για τις συσκευές και τα λογισμικά προγράμματα που υπάρχουν στο σχολείο, προβαίνει σε έλεγχο κατά διαστήματα της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνει την ενημέρωση του φακέλου Πληροφορικής του σχολείου  Σε συνεννόηση με το Διευθυντή, καταρτίζει πρόγραμμα λειτουργίας της αίθουσας Η.Υ. (όπου υπάρχει) ώστε αυτή να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

21  Παρουσιάζει τη φιλοσοφία και άλλα θέματα που αφορούν την Πληροφορική στους συναδέλφους.  Εξοικειώνεται με λογισμικά που παραλαμβάνει το σχολείο και τα παρουσιάζει στους συναδέλφους.  Ενημερώνεται για τις ευκαιρίες επιμόρφωσης και ενθαρρύνει τους συναδέλφους να παρακολουθούν τις επιμορφώσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κλιμακίου Πληροφορικής.  Συνεργάζεται και βοηθά συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιοποίηση του υπολογιστή στη διδασκαλία τους.  Επιλαμβάνεται της λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής

22  Εξοικειώνεται με τον εξοπλισμό που παραλαμβάνει το σχολείο.  Επιμελείται τρέχουσας φύσης ζητημάτων όπως ασφάλειας των συσκευών, επίλυσης απλών τεχνικών προβλημάτων, παραγγελίας αναλωσίμων κ.ά.  Έρχεται σε επικοινωνία με τους προμηθευτές του εξοπλισμού για επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.  Επικοινωνεί με την εταιρεία η οποία υλοποίησε τις εργασίες δικτύωσης στο σχολείο για επίλυση προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν. Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεκέμβριος 2009Δοράτης Λεύκιος - Γενικός Συντονιστής Κλιμακίου Πληροφορικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google