Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Η Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση Ante Portas Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προοπτικές, ευκαιρίες και κίνδυνοι ” Ημερίδα ΙΟΜ “Ψηφιακή Τηλεόραση: Το Αύριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Η Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση Ante Portas Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προοπτικές, ευκαιρίες και κίνδυνοι ” Ημερίδα ΙΟΜ “Ψηφιακή Τηλεόραση: Το Αύριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Η Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση Ante Portas Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προοπτικές, ευκαιρίες και κίνδυνοι ” Ημερίδα ΙΟΜ “Ψηφιακή Τηλεόραση: Το Αύριο είναι Σήμερα” Ζάππειο 12.02.2007 Παπαβασιλόπουλος Κωνσταντίνος Ερευνητής ΜΜΕ – Υπεύθυνος Θεμάτων Νέων Τεχνολογιών ΙΟΜ

2 Σημαντική η έως σήμερα ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σύμφωνα με την Ε.Ε. Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Communications Committee Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COCOM07-06 Infromation from Member States regarding roll out of digital terrestrial TV and switch off of analogue terrestrial TV), η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί μια πραγματικότητα σε 19 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Εντός του 2006, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Δανία και η Λιθουανία “εντάχθηκαν” στη λέσχη των χωρών όπου, είτε σε πιλοτικό στάδιο είτε ως πλήρης εμπορική εφαρμογή, παρέχονται προγράμματα και υπηρεσίες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

3 Ανάμεσα στις 3 κυριότερες πλατφόρμες μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου η επίγεια ψηφιακή παρουσιάζει τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης

4 Παρά την ελκυστικότητα της δορυφορικής και της καλωδιακής μετάδοσης, η επίγεια αναλογική τηλεόραση παίζει ακόμη κυρίαρχο ρόλο στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (πλην της Γερμανίας)

5 Οι χώρες όπου η επίγεια είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα τηλεοπτικής μετάδοσης έχουν πιο «δύσβατο» δρόμο να διανύσουν για το Switchover καθώς η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού πρέπει να αναβαθμίσει τον υπάρχοντα εξοπλισμό (αγορά αποκωδικοποιητή η αντικατάσταση τηλεοπτικής συσκευής, αγορά συσκευής βίντεο κλπ.). •Αφενός δημιουργείται ένα πρώτο ζήτημα αναφορικά με την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών έτσι ώστε να μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη της ψηφιακής μετάδοσης. Ακόμα και εάν το κόστος των βασικών αποκωδικοποιητών συνεχώς μειώνεται (αν και πρέπει να επισημανθεί ότι η αγορά των αποκωδικοποιητών έχει ειδικά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν περισσότερο με την αντίστοιχη των Η/Υ & των ψηφιακών συσκευών εν γένει, παρά με την αγορά των τηλεοπτικών συσκευών) εντούτοις δεν παύει να αποτελεί για σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών μια καθόλα σεβαστή δαπάνη η οποία μάλιστα καθίσταται απαιτητή εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος.

6 Το κόστος των αποκωδικοποιητών μειώνεται όμως την ίδια στιγμή, διαφοροποιούνται βασικά χαρακτηριστικά του προιόντος (π.χ υποστήριξη ή όχι διαδραστικότητας-MHP/ ύπαρξη ή όχι σκληρού δίσκου-PVR/ υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας ή όχι/ υποστήριξη προτύπου συστήματος ισχυρότερης συμπίεσης DVBS-2/MPEG-4 ή όχι) τα οποία επηρεάζουν άμεσα το τελικό κόστος της συσκευής στον καταναλωτή.

7 Το κόστος των αποκωδικοποιητών δεν είναι το κυριότερο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις όσον αφορά την επίσπευση των διαδικασιών για τη μετάβαση στην αποκλειστικά ψηφιακή μετάδοση •Η μεγαλύτερη δυσχέρεια είναι ο ρυθμός με τον οποίο το κοινό επιθυμεί να αντικαταστήσει (η αναβαθμίσει) τον τηλεοπτικό εξοπλισμό του. Μέχρις ότου η ολότητα σχεδόν (95%) του πληθυσμού είναι σε θέση να λάβει τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούσε στην αναλογική μέσω οιασδήποτε ψηφιακής πλατφόρμας (επίγειας, δορυφορικής, καλωδιακής, IPTV κ.α.) είναι φύσει αδύνατον να παύσουν οι αναλογικές μεταδόσεις. Αυτό σημαίνει μια χρονική περίοδο, αβέβαια ως προς τη διάρκειά της, όπου θα συνυπάρχουν οι αναλογικές με τις ψηφιακές μεταδόσεις (simulcast). Στη διάρκεια του simulcast αφενός το κόστος για τα κανάλια (ειδικά αυτά που εκπέμπουν σε επίγεια αναλογική μορφή, δημόσια & ιδιωτικά) θα είναι υψηλό, αφετέρου απαιτείται η διάθεση επιπλέον συχνοτήτων παράγοντας επιβαρυντικός για το φάσμα. Οι χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτό το πρόβλημα επιλέγουν είτε την ανάπτυξη μικρότερου αριθμού multiplex (λιγότερα κανάλια) ή περιορισμένη κάλυψη συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Επομένως είναι προς το συμφέρον των άμεσα εμπλεκόμενων (τηλεοπτικών σταθμών, κυβερνήσεων, όσων άλλων επιθυμούν τη χρήση του φάσματος που σήμερα καταλαμβάνουν οι αναλογικές μεταδόσεις κ.α.) η περίοδος του simulcast να είναι όσο βραχεία είναι δυνατόν.

8 Ενεργός ο ρόλος των κυβερνήσεων στην προώθηση του Switchover •Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές οι λόγοι οι οποίοι κινητροδοτούν τις κυβερνήσεις στην επιλογή μιας “επιθετικής” πολιτικής προώθησης του Switchover είναι οι ακόλουθοι : •Η τόνωση που θα δοθεί στον τομέα της βιομηχανίας καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών & εξοπλισμού (consumer electronics sector) στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τομέα ο οποίος αντιμετωπίζει τις τελευταίες δεκαετίες σημαντική συρρίκνωση, και ένα συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ των χωρών αυτών και των αντίστοιχων της Ασίας. •Η διεθνώς υιοθετούμενη πολιτική σύγκλισης των τεχνολογιών πληροφορικής,τηλεπικοινωνιών & τηλεοπτικής μετάδοσης, καθώς και η ανάγκη υλοποίησης πρωτοβουλιών & δράσεων υψηλού προφίλ που θα τονώσουν την ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών ψηφιακών επικοινωνιών. •Και, τέλος, η “απελευθέρωση προς νέα χρήση” ενός πολύ σημαντικού, τεχνικά και εμπορικά, τμήματος του φάσματος των συχνοτήτων από την παύση των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων.

9 Το φάσμα των συχνοτήτων, το “γλυκό σημείο” και το ψηφιακό μέρισμα (digital dividend) •Το τμήμα του φάσματος των συχνοτήτων που προσελκύει το ενδιαφέρον, είναι γνωστό στο Ην. Βασίλειο και ως “γλυκό σημείο” (Sweetspot) και πρόκειται για τις δέσμες των συχνοτήτων όπου σήμερα εκμεταλλεύεται κυρίως η επίγεια αναλογική μετάδοση, όμως όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίες (ψηφιακή TV,ψηφιακό ραδιόφωνο, 3G κινητή τηλεφωνία, ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα υπηρεσιών-WiFi & WiMax) “ορέγονται” να κατακτήσουν. Αφορά το ανώτερο τμήμα της μπάντας των VHF καθώς και όλη την μπάντα των UHF, ενσωματώνοντας συχνότητες από τα 200 MHz έως και τα 3 GHz. •Από τις μπάντες IV & V των UHF (που σήμερα χρησιμοποιείται για τις μεταδόσεις τόσο της αναλογικής όσο και της ψηφιακής TV) μετά το πέρας του Switchover, στο Ην. Βασίλειο, θα απελευθερωθεί τμήμα του φάσματος της τάξης των 112 MHz ισοδύναμο με το φάσμα που σήμερα καταλαμβάνουν 14 τηλεοπτικά κανάλια που εκπέμπουν αναλογικά. •Το τμήμα αυτό του φάσματος που αποδεσμεύεται μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μετάδοση τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV), τηλεόρασης στο κινητό (mobile TV) ή για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα υπηρεσιών, αποτελώντας έτσι μια από τις συνιστώσες του ψηφιακού μερίσματος (digital dividend) που υπόσχεται η παύση των αναλογικών μεταδόσεων.

10

11 Οι περισσότερες κυβερνήσεις θεωρούν αναγκαία την παροχή κινήτρων στους πολίτες με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας της ψηφιακής μετάβασης •Ο τύπος των κινήτρων, η χρονική διάρκεια της παροχής τους, το εύρος εφαρμογής της παροχής, εάν η παροχή αφορά την επιδότηση αγοράς εξοπλισμού το ποσό διατίθεται κατευθείαν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού (π.χ. Ιταλία) ή διαμέσω ενός φορέα (Γερμανία) ή ακόμα και του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (περίπτωση BBC και χρηματοδότηση ΑμεΑ & ηλικιωμένων άνω των 75 ετών) ποικίλουν από χώρα σε χώρα. •Η παροχή κινήτρων δεν είναι πάντα συνδεδεμένη με την επιδότηση εξοπλισμού. Στις ΗΠΑ & στην Ιαπωνία έχει επιβληθεί η παροχή τηλεοπτικών προγραμμάτων και σε HDTV (βελτίωση συνεπώς της ποιότητας της τηλεοπτικής εικόνας), ενώ σε χώρες με μεγάλη διάδοση καλωδιακής TV όπως η Γερμανία και η Ολλανδία έχει δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη εφαρμογών που θα συνδυάζουν φορητότητα (portability) και λήψη βίντεο κατά την κίνηση (mobility). •Η επιλογή παροχής οικονομικών κινήτρων είτε στους παρόχους περιεχομένου & δικτύων είτε στους καταναλωτές π.χ. με την επιδότηση της αγοράς ψηφιακού εξοπλισμού (περίπτωση Ιταλίας) οφείλει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές προβλέψεις της Κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων (όρος της τεχνολογικής ουδετερότητας). Παράκαμψη των σχετικών ρυθμίσεων είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς να προσφέρει καθολικά αυτές τις υπηρεσίες ή για την επίτευξη στόχων κοινωνικής σύγκλισης (άποροι, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ) ή για την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές σε περιοχές απομονωμένες γεωγραφικά ή με υποβαθμισμένες ή ελλιπείς υποδομές.

12 Η Ιταλική περίπτωση της επιδότησης της αγοράς αποκωδικοποιητή δεν εκπλήρωνε την προϋπόθεση της τεχνολογικής ουδετερότητας καθώς οι αποκωδικοποιητές δεν υποστήριζαν δορυφορική λήψη

13 Συνολικά σχεδόν το 50% των αποκωδικοποιητών που εγκαταστάθηκε στα τηλεοπτικά νοικοκυριά της Ιταλίας από το Φεβρουάριο του 2004 έως τον Ιούλιο του 2006 (30 μήνες) επιδοτήθηκε από το κράτος.

14 Η περίπτωση της Φινλανδίας : μη-επιδότηση των αποκωδικοποιητών – σχετικά χαμηλός ρυθμός υιοθέτησης της ψηφιακής τηλεόρασης.

15 Μένοντας στην Σκανδιναβία, στη Σουηδία (όπου στις αρχές του 2007 περίπου το 40% του Σουηδικού πληθυσμού ζει σε περιοχές με αποκλειστικά ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση) σύμφωνα με έρευνες κοινού περίπου το 11% του πληθυσμού στις περιοχές του Switchover είτε αγόρασε αποκωδικοποιητή μετά το Switchover είτε δεν έχει ή δεν επιθυμεί την προμήθεια αποκωδικοποιητή.

16 Ποια είναι τα δεδομένα που προσδιορίζουν την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ως νέα υπηρεσία στην ευρύτερη τηλεοπτική αγορά της Ευρώπης; Ποια είναι τα ποιοτικο- ποσοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αγορά της επίγειας ψηφιακής TV;

17 Ανάλυση της αύξησης της παροχής ελεύθερων καναλιών στις πλατφόρμες της επίγειας ψηφιακής TV στις 8 χώρες της έρευνας.

18 Σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ε.Ε. (που ταυτόχρονα συνιστούν και τις 5 μεγαλύτερες τηλεοπτικές αγορές) το 76% των καναλιών που παρέχονται άνευ συνδρομής στην επίγεια ψηφιακή TV είναι νέα.

19 Συνεπεία της αύξησης των καναλιών στις πλατφόρμες της επίγειας ψηφιακής παρατηρείται, με διαφοροποιήσεις ανά χώρα, σημαντική αύξηση του αριθμού των παρόχων περιεχομένου-ιδιοκτητών καναλιών.

20 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς της επίγειας ψηφιακής TV στην τηλεοπτική αγορά των 8 χωρών της έρευνας. •Η προσφορά της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, πέραν από την ποσοτική ενδυνάμωση της παροχής με τον αυξημένο αριθμό νέων καναλιών, περιλαμβάνει και την ποιοτική διάσταση της διαφοροποίησης ως προς το τηλεοπτικό είδος (format, genre) των παρεχόμενων προγραμμάτων. •Με την εξαίρεση 5 καναλιών θεματικού περιεχομένου (ανάμεσά τους το γαλλογερμανικό ARTE και τα ιταλικά μουσικά RETE A-All Music & MTV) η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων της επίγειας αναλογικής TV (περίπου το 86%) κατατάσσεται ως προγράμματα γενικού ενδιαφέροντος. •Στις 8 χώρες της έρευνας, τα κανάλια που εκπέμπουν πρόγραμμα γενικού ενδιαφέροντος στο σύνολο των πλατφορμών της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (συνδρομητικών και δωρεάν) δεν υπερβαίνουν το 28,6%. Τα ενημερωτικά- ειδησεογραφικά καλύπτουν το 13,7%, τα ελαφράς ψυχαγωγίας το 11,5%, τα πολιτιστικά το 11%, τα παιδικά το 9%, τα αθλητικά το 8%, τα μουσικά το 7% κ.α.

21 Πλούσιο το θεματολογικό εύρος των καναλιών της επίγειας ψηφιακής TV στις 8 χώρες της έρευνας. Τα γενικού ενδιαφέροντος κανάλια αποτελούν μόνο το 28,6%.

22 Η μετάβαση στην αποκλειστικά ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση (Analogue to Digital Switchover) αποτελεί μια διαδικασία σύνθετη και απαιτητική στη διάθεση ανθρωπίνου κεφαλαίου & χρήματος ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πολλές φορές σφιχτών και ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων. •Απαιτεί την σύμπραξη και συνεργασία πολυάριθμων εμπλεκομένων και κυρίως : κυβερνητικών φορέων και κρατικών οργανισμών, ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών δημόσιων & ιδιωτικών, κατασκευαστών & διανομέων ψηφιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εμπόρων ψηφιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών οργανισμών & διαχειριστών δικτύων ψηφιακών επικοινωνιών, τοπικής αυτοδιοίκησης και πάνω απ’ όλα των πολιτών. Κεφαλαιώδους σημασίας για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος συνιστά η έγκαιρη, έγκυρη, άμεση, αποτελεσματική, εκτεταμένη και καλά προετοιμασμένη και συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για τις αλλαγές που θα επιφέρει στην καθημερινότητά τους η μετάβαση, τους τρόπους προετοιμασίας για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτής καθώς και για τα οφέλη που θα προκύψουν από την ψηφιακή μετάβαση.

23 Πρωτοβουλίες Ενημέρωσης & Προώθησης της Επίγειας Ψηφιακής TV (Ε.Ψ.Τ.) ΧΩΡΑΠρωτοβουλίες Ενημέρωσης Ην. Βασίλειο Freeview : Προώθηση της ΕΨΤ στο Διαδίκτυο και στα καταστήματα πώλησης εξοπλισμού Digital UK: Διαχειρίζεται & συντονίζει την κυβερνητική καμπάνια ενημέρωσης εύρους 300 εκατ. € σε μια επταετία. Digital ready: στίκερ-σύμβολο για τη σήμανση συσκευών & εξοπλισμού που είναι συμβατοί με την επίγεια ψηφιακή TV Πρωτοβουλίες των ίδιων των τηλεοπτικών οργανισμών και κυρίως του BBC Γερμανία Πρωτοβουλία δημιουργίας εικόνας-branding και ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου και σημείων πώλησης σε πανεθνικό επίπεδο Πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο σε άμεση συσχέτιση με το switch off με τη χρήση τηλεοπτικών σποτ, ραδιοφώνου, εφημερίδων και στην περίπτωση του Βερολίνου αλληλογραφία (mailing) Γαλλία Πρωτοβουλία επικοινωνίας & προώθησης της ΕΨΤ "TNT pour tous" σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, σημεία πώλησης, Διαδίκτυο Κόστος της πρωτοβουλίας 9,7 εκατομ. € (εκ των οποίων 5 εκατ. Στην τηλεόραση & 4 εκατ. Στο ραδιόφωνο) Ιταλία Πρωτοβουλία επικοινωνίας του Υπουργείου Επικοινωνιών με την ευθύνη οργάνωσης & συντονισμού από το Ίδρυμα Bordoni Πρωτοβουλίες επικοινωνίας από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς διαμέσω τηλεόρασης, τύπου σημείων πώλησης Πρωτοβουλία ενημέρωσης του κοινού στην Σαρδηνία & την Valle d' Aosta (πρώτες περιοχές στην Ιταλία παύσης της αναλογικής μετάδοσης) από το Υπουργείο Επικοινωνιών Ισπανία Ενημέρωση στα σημεία πώλησης & σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπο

24 Οργανισμοί & Φορείς επιφορτισμένοι με τον συντονισμό των διαδικασιών για το Switchover και τις δράσεις & πρωτοβουλίες ενημέρωσης & προώθησης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ΧΩΡΑΦΟΡΕΑΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ Ην. Βασίλειο Digital UK Τηλεοπτικοί Οργανισμοί, Διαχειριστές Δικτύων, OFCOM, Κυβέρνηση Υλοποίηση του Switch-off (technical roll-out, ενημέρωση κοινού, συντονισμός με εμπλεκόμενους φορείς κ.α.) D.T.G. Περισσότερα από 100 μέλη: πάροχοι περιεχομένου, διαχειριστές δικτύων, παραγωγοί ψηφιακού εξοπλισμού, έμποροι & διανομείς Προώθηση της ψηφιακής TV τόσο στις 3 γνωστές πλατφόρμες όσο και στα νέα μέσα (IPTV, mobile TV κ.α.) Εστίαση ενδιαφέροντος στο switch off και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες Freeview BBC,BskyB, National Grid Wireless, ITV κ.α. Μάνατζμεντ μάρκετινγκ της επίγειας ψηφιακής πλατφόρμας άνευ συνδρομής Γερμανία G.S.D.Z. (Commissin on Digital Access) Ρυθμιστικές Αρχές για θέματα ΜΜΕ των ομόσπονδων κρατιδίων Αποτελεί τον κύριο πόλο αναφοράς για βιομηχανία και καταναλωτές Συντονιστικός ρόλος σχετικά με την πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες σε πανεθνικό επίπεδο με ιδιαίτερο προσανατολισμό το switch-off κατά περιφέρειες Γαλλία Groupement TNT Δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί και θεματικοί σταθμοί (εκτός TF1 & M6) Μάνατζμεντ μάρκετινγκ της επίγειας ψηφιακής πλατφόρμας άνευ συνδρομής Committee Strategique Πρωθυπουργός, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, ρυθμιστική αρχή (C.S.A.) Εποπτεία & καθοδήγηση της διαδικασίας της ψηφιοποίησης σε υψηλό επίπεδο Επιδίωξη ενεργητικής εμπλοκής όλων των κύριων παραγόντων (τηλεοπτικών σταθμών, διαχειριστών δικτύου κ.α.)

25 Οργανισμοί & Φορείς επιφορτισμένοι με τον συντονισμό των διαδικασιών για το Switchover και τις δράσεις & πρωτοβουλίες ενημέρωσης & προώθησης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ΧΩΡΑΦΟΡΕΑΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ Ισπανία Impulsa Tdt (Ένωση για την ΕΨΤ) Δημόσιοι & Ιδιωτικοί αναλογικοί σταθμοί, διαχειριστές καλωδιακής TV, διαχειριστές δορυφορικής TV, διαχειριστές δικτύου κ.α. Προώθηση της επίγειας ψηφιακής σε πανεθνικό επίπεδο Συντονισμός με Κυβέρνηση, ρυθμιστικές αρχές, βιομηχανία, καταναλωτές κ.α. Ιταλία DGTVi Εθνικοί & περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ενώσεις βιομηχάνων ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α. Προώθηση της επίγειας ψηφιακής σε πανεθνικό επίπεδο Συντονισμός με Κυβέρνηση, ρυθμιστικές αρχές, βιομηχανία, καταναλωτές κ.α. Ambiente Digitale Ενώσεις βιομηχανιών ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιών & πληροφορικής Ανάπτυξη & υλοποίηση εφαρμογών διαδραστικής ψηφιακής TV Sistema Digitale Ενώσεις βιομηχανιών εξοπλισμού και διαχείρισης δικτύων Ανάπτυξη εποπτεία & συντονισμός της αγοράς ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού Αυστρία Digital Platform Austria Δημόσιοι & Ιδιωτικοί αναλογικοί σταθμοί, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, διαχειριστές δικτύου κ.α Συμβουλευτικός ρόλος προς την Αυστριακή Ρυθμιστική Αρχή & συντονισμός με Κυβέρνηση, ρυθμιστικές αρχές, βιομηχανία, καταναλωτές κ.α.

26 •Οι διεθνείς εμπειρίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές για την υλοποίηση του Switchover, χωρίς να σημαίνει ότι αποτελούν τις αλάνθαστες συνταγές για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, εντούτοις μπορούν να κατευθύνουν το σχεδιασμό, προγραμματισμό και την υλοποίηση πολιτικών σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και να βοηθήσουν στην επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής, ειδικότερα στον τομέα της ενημέρωσης-εκπαίδευσης των πολιτών. Κάποιες διαπιστώσεις που προέκυψαν : •Πρέπει να υπάρξει πολυετής προγραμματισμός σε τοπικό επίπεδο – πρέπει να υπάρχει επεξεργασμένο, λειτουργικό και συνεκτικό πλάνο για κάθε περιοχή συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. •Η προετοιμασία κάθε περιοχής για το Switchover πρέπει να περιλαμβάνει σωστά καθορισμένα και διατεταγμένα ενδιάμεσα στάδια – μόνο στις χώρες με μικρή διείσδυση της επίγειας αναλογικής το Switchover μπορεί να πραγματοποιηθεί “εν μια νυκτί”. •Συμπαγής, έγκαιρη, συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική ενημέρωσης, επικοινωνίας & εκπαίδευσης των πολιτών οι οποίοι πρέπει να εμπλακούν σχετικά νωρίς. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ & ηλικιωμένοι). •Σχεδιασμός και προετοιμασία για την άμεση εμπλοκή των τηλεοπτικών οργανισμών, των διαχειριστών δικτύων, της βιομηχανίας ψηφιακού εξοπλισμού, του εμπορικού κόσμου κ.α. •Ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνολογική ουδετερότητα (οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να επιλέξουν έναν “νικητή” καθώς αυτό πιθανότατα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, όσο και στη δημιουργία θετικού κλίματος για καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. •Χρησιμοποίηση οικονομικών κινήτρων (που να είναι συμβατές με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία περί κρατικής ενίσχυσης) αλλά και γενικότερη κινητροδότηση της αγοράς (παράδειγμα Γερμανίας-Ολλανδίας με την ανάπτυξη mobile TV κ.α.).

27 Ευχαριστώ Πολύ •Παπαβασιλόπουλος Κωνσταντίνος •Ερευνητής Μ.Μ.Ε. – Υπεύθυνος Θεμάτων Νέων Τεχνολογιών ΙΟΜ •technology@iom.grtechnology@iom.gr •Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) •Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου •176 71, Καλλιθέα


Κατέβασμα ppt "“Η Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση Ante Portas Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προοπτικές, ευκαιρίες και κίνδυνοι ” Ημερίδα ΙΟΜ “Ψηφιακή Τηλεόραση: Το Αύριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google