Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Διαχείριση αλλαγών Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης ΜΒΑ, PhD Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Διαχείριση αλλαγών Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης ΜΒΑ, PhD Πάντειο Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Διαχείριση αλλαγών Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης ΜΒΑ, PhD Πάντειο Πανεπιστήμιο

2

3 Ένας στοχασμός για την Αλλαγή Πρέπει να στοχαζόμαστε πως δεν υπάρχει πράμα δυσκολότερο στον χειρισμό, ούτε πιο αμφίβολο στην επιτυχία, ούτε και πιο επικίνδυνο στην εφαρμογή από το να γίνεις αρχηγός και να βάζεις καινούργιους θεσμούς. γιατί ο εισηγητής τους έχει εχθρούς όλους, όσοι έχουν διάφορο από τους παλιούς θεσμούς, ενώ πάλι τον υπερασπίζονται χλιαρά όσοι θα ευεργετούνταν απ΄τους θεσμούς τους καινούργιους. Niccolo Machiavelli Ο Ηγεμών (Μακιαβέλλι Έργα, Τόμος 1, Μετ. Τάκη Κονδύλη, εκδ. Κάλβος)

4 Η ΔΑ στο πλαίσιο του στρατηγικού μάνατζμεντ  Μέρος του στρατηγικού μάνατζμεντ:  Ανάπτυξη τεχνικών για την ανάλυση του στρατηγικού περιβάλλοντος του οργανισμού  Στρατηγική επιλογή  Εφαρμογή  Η διαχείριση των αλλαγών είναι μέρος της εφαρμογής (implementation)

5 Οργανωσιακή αλλαγή Σχεδιασμένη αλλαγή - αποτέλεσμα επιτηδευμένης απόφασης να αλλάξει ο οργανισμόςΜησχεδιασμένη αλλαγή - Μη προβλέψιμη Επιβάλλεται στον οργανισμό Οι managers πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και για τις δύο περιπτώσεις

6 Εξωτερικές δυνάμεις για αλλαγή Παγκοσμιοποίηση Διαφορετικότητα εργαζομένων Τεχνολογικές αλλαγές Ηθική συμπεριφορά Source: Nelson & Quick

7 Οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις κατά Kotter  Παγκοσμιοποίηση των αγορών και του ανταγωνισμού :  Τεχνολογικές αλλαγές  Γρηγορότερες και καλύτερες επικοινωνίες  Γρηγορότερες και καλύτερες μεταφορές  Περισσότερα δίκτυα πληροφοριών που συνδέουν τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο  Διεθνής οικονομική ενοποίηση:  Λιγότεροι εισαγωγικοί δασμοί (GATT)  Νομίσματα που συνδέονται μέσω κυμαινόμενων τιμών συναλλάγματος  Μεγαλύτερη ροή διεθνών κεφαλαίων

8 Οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις κατά Kotter (συν)  Ωρίμανση αγορών στις ανεπτυγμένες χώρες:  Επιβράδυνση ρυθμού εγχώριας ανάπτυξης  Περισσότερο τολμηροί εξαγωγείς  Μείωση περιοριστικών ρυθμίσεων  Κατάρρευση των κομμουνιστικών και σοσιαλιστικών καθεστώτων  Επικράτηση του καπιταλιστικού συστήματος στις περισσότερες χώρες  Περισσότερη ιδιωτικοποίηση

9 Η παγκοσμιοποίηση και τα αποτελέσματά της  Περισσότεροι κίνδυνοι:  Μεγαλύτερος ανταγωνισμός  Αυξημένοι ρυθμοί  Περισσότερες ευκαιρίες:  Μεγαλύτερες αγορές  Λιγότερα εμπόδια

10 Όλα αυτά οδηγούν τους οργανισμούς σε…  Περισσότερες μεγάλης κλίμακας αλλαγές  Επανασχεδιασμό  Αναδιοργάνωση  Προγράμματα για την ποιότητα  Συγχωνεύσεις και εξαγορές  Στρατηγικές αλλαγές  Αλλαγές στην φιλοσοφία

11 Εσωτερικές πιέσεις για αλλαγή Φθίνουσα αποτελεσματικότητα Αλλαγή προσδοκιών εργαζομένων Κρίση Αλλαγή κλίματος εργασίας

12 Το ρίσκο του Strategic drift Amount of change Environmental change Strategic change 1 2 3 4 Phase 1 Incremental stage Phase 2 Flux Phase 3/4 Transformational change or demise

13 Συμπτώματα του Strategic Drift  Ομογενοποιημένη κουλτούρα/παράδειγμα  Δυνατά εμπόδια αλλαγής που προέρχονται από την δύναμη (power blockages)  Έλλειψη πληροφοριών αγοράς  μικρή ανοχή στην αμφισβήτηση / πρόκληση  “Το προσπαθήσαμε παλιότερα και δεν δούλεψε”  Απογοητευτική και φθίνουσα απόδοση  Στήριξη στην τιμή/κόστος/αναταγωνισμό

14 Aλλαγή  Πολλή αλλαγή = χάος  Λίγη αλλαγή = στασιμότητα Πως βλέπετε την αλλαγή? ΑπειλήΕυκαιρία

15 Απόψεις  Δύο απόψεις για την διαχείριση αλλαγών:  Μπορεί να σχεδιαστεί επίσημα από κάποιον μάνατζερ βάσει συνταγών και εμπειριών  Είναι μία διαδικασία που λαμβάνει υπ‘όψιν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί, διαφορετική για κάθε περίπτωση

16 Οι τρεις άξονες της αλλαγής Περιεχόμενο Πλαίσιο Διαδικασία •Εκτίμηση και επιλογή αγορών/προιόντων •Σκοπός & υποθέσεις •Στόχοι & εκτίμηση απο- τελεσμάτων Εσωτερικό •Πόροι •Ικανότητες •Κουλτούρα •Πολιτικές Εξωτερικό •Οικονομία/Επιχειρήσεις •Πολιτική •Κοινωνία •Μάνατζερς αλλαγής •Μοντέλα αλλαγής •Διατύπωση/εφαρμογή •Διαχρονική παρακολούθηση

17 O συντελεστής αλλαγής  Το άτομο ή ομάδα το οποίο αναλαμβάνει την εισαγωγή και την διοίκηση της αλλαγής  Μπορεί να είναι εσωτερικός (υπάλληλος) ή και εξωτερικός σύμβουλος

18 Προσόντα του "συντελεστή αλλαγής"  Διοικητικά  Ανάλυση  Κρίση  Εφαρμογή  (Δια) Προσωπικά  Ευαισθησία (εμπάθεια)  Ικανότητα για απλοποίηση της πολυπλοκότητας  Επιρροή  World view (αντικειμενική/υποκειμενική)

19 O Δεκαπεντάλογος του change Agent Στόχοι 1. Ευαισθησία στις αλλαγές και στον τρόπο που αυτές θα επηρεάσουν τους στόχους του έργου. 2. Σαφήνεια τον καθορισμό των στόχων 3. Προσαρμοστικότητα και ευελιξία στην αντιμετώπιση των αλλαγών Ρόλοι 4. Δεξιότητες στην δημιουργία ομάδων 5. Δεξιότητες δικτύωσης 6. Ανοχή στην αβεβαιότητα Επικοινωνία 7. Επικοινωνιακές δεξιότητες 8. Δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις.

20 O Δεκαπεντάλογος του change Agent (συν.) Επικοινωνία (συν.) 9. Προσωπικός ενθουσιαμός 10. Ενεργοποίηση παρακίνησης και πίστης (commitment) σε όσους εμπλέκονται Διαπραγμάτευση 11. Να μπορεί να ΄πουλάει΄ πλάνα και ιδέες στους άλλους 12. Ικανότητα διαπραγμάτευσης με τους ΄παίκτες΄ κλειδιά Διαχείρηση αφ υψηλού 13. Επίγνωση των πολιτικών 14. Δεξιότητες επιρροής 15. Άποψη ΄ελικοπτέρου΄. Source: From D. Buchanan and D.Boddy, The Expertise of the Change Agent: Public performance and backstage activity, Prentice Hall, 1992, p.92-93

21 Ο οργανισμός που μαθαίνει και η αλλαγή Ο Οργανισμός που μαθαίνει λειτουργεί ως καταλύτης της αλλαγής (proactively managed change)  Δεν υπάρχουν ιεραρχίες  Ενθαρρύνονται οι διαδικασίες με τις οποίες ξεκλειδώνεται η γνώση των εργαζομένων  Ενθαρρύνεται η διανομή των πληροφοριών και των γνώσεων  Μ‘ αυτό τον τρόπο ο κάθε εργαζόμενος  ευαισθητοποιείται στις αλλαγές γύρω του  αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις αλλαγές που απαιτούνται  αναπτύσσει στρατηγική άποψη.  Αναπτύσσεται επίσης κοινό όραμα για το μέλλον.

22 Η προσέγγιση της αλλαγής με συνταγές Τα γιατί και περιοχές της αλλαγής Το πλαίσιο της αλλαγής Επιλογές και στυλ του συντελεστή αλλαγής Η επιλογή συνταγής από τον συντελεστή αλλαγής Προσέγγιση αλλαγής (Πως) •μετασχηματισμός ή εξέλιξη •top-down ή bottom-up •συμμετοχική ή διευθυνόμενη

23 Η προσέγγιση της αλλαγής με ευαισθησία στο πλαίσιο Τα γιατί και περιοχές της αλλαγής Το πλαίσιο της αλλαγής Επιλογές και στυλ του συντελεστή αλλαγής Η κρίση του συντελεστή αλλαγής Προσέγγιση αλλαγής (Πως) •μετασχηματισμός ή εξέλιξη •top-down ή bottom-up •συμμετοχική ή διευθυνόμενη

24 Τα τρία στάδια της αλλαγής Τρέχουσα κατάσταση (Α) Μεταβατική κατάσταση (Γ) Μελλοντική κατάσταση (Β)

25 Το καλειδοσκόπιο της αλλαγής Πλαίσιο αλλαγής Δύναμη Χρόνος Διατήρηση Διαφορετι κότητα Ικανότητα Δυναμικό Ετοιμό τητα Έκταση Επιλογές Πορεία Αρχικό σημείο Στυλ Στόχος Ρόλοι Μοχλοί

26 Διάγραμμα ροής της αλλαγής 1ο Στάδιο: Ανάλυση ανταγωνιστικής θέσης 2ο Στάδιο: Καθορισμός τύπου αλλαγής 3ο Στάδιο: Προσδιορισμός μελλοντικής κατάστασης 4ο Στάδιο: Ανάλυση του πλαισίου αλλαγής 5ο Στάδιο: Προσδιορισμός κριτικών χαρακτηριστικών αλλαγής 6ο Στάδιο: Καθορισμός επιλογών αλλαγής 7ο Στάδιο: Σχεδιασμός μεταβατικής διαδικασίας-μοχλοί και μηχανισμοί 3ο Στάδιο: Διαχείριση της μετάβασης 9ο Στάδιο: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αλλαγής

27 Συνοπτικά  Τα 4 πρώτα στάδια βοηθούν στο ΄΄ξεπάγωμα΄΄  Τα στάδια 5, 6 & 7 εισάγουν τις νέες προοπτικές  Το τελευταίο στάδιο εντάσσει τις αλλαγές στην φιλοσοφία της εταιρίας  Προσομοιάζει με τα τρία στάδια  Ξεπάγωμα  Κίνηση  Ξαναπάγωμα ή διατήρηση  Σε περίπτωση πολλών προγραμμάτων (π.χ. ανασυγκρότηση και έπειτα αλλαγή κουλτούρας) κάθε ένα από αυτά περνάει από όλα τα στάδια


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Διαχείριση αλλαγών Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης ΜΒΑ, PhD Πάντειο Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google