Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Παρουσίαση: Απόστολος Π. Σίσκος, MSc. Environmental Management.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Παρουσίαση: Απόστολος Π. Σίσκος, MSc. Environmental Management."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Παρουσίαση: Απόστολος Π. Σίσκος, MSc. Environmental Management

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εργασία Κατοικία Μετακινήσεις Διασκέδαση

3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ  Έκθεση  Χρόνια  Τυχαία  Τρόποι Εισόδου  Εισπνοή  Επαφή με δέρμα  Μέσω πεπτικού συστήματος  Ποσότητα ή δόση  Τοξικότητα  Δυνατότητα μεταβολισμού αυτών από τον άνθρωπο  Βιολογικές μεταβλητές: ηλικία, φύλλο, υπερευαισθησία

4 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ SICK BUILDING SYNDROME (SBS) Δυσμενής κατάσταση κατά την οποία ένας μεγάλος αριθμός ενοίκων σε κτίρια παρουσιάζουν συμπτώματα δυσφορίας και νοσηρότητας

5 Νομοθεσία  Π∆ 338/2001: Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες, Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10- 2001 (Οδηγία 98/24/EC).  ΠΔ 90/1999: Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας, ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999, που αποτελεί συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ και συμπληρωση του ΠΔ 307/86 και ΠΔ 77/93.

6 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Εισέρχονται από τον εξωτερικό αέρα  Παράγονται στους εσωτερικούς χώρους Χημικές αντιδράσεις με πολύπλοκους μηχανισμούς Παράγονται νέες τοξικές ουσίες (Ο 3, σωματίδια, οξέα κλπ)

7 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Καύσεις Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 1800 mg/m 3 (8h) (WHO, World Health Organization) 9000 mg/m 3 (8h) (Π.Δ 90/99)

8 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Καύσεις Εξωτερικός αέρας Καπνός τσιγάρου Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 10 mg/m 3 (8h) (WHO) 55 mg/m 3 (8h) (Π.Δ. 90/99)

9 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 0,40 mg/m 3 (1h) 0,15 mg/m 3 (24h) (WHO) 9 mg/m 3 (8h) (Π.Δ. 90/99) Καύσεις

10 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 5 mg/m 3 (8h) (Π.Δ. 90/99) Διοξείδιο του θείου (SO2) Καύση ενώσεων που περιέχουν θείο Εξωτερικός αέρας

11 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 100-120 μg/m 3 (8h) (WHO) 200 μg/m 3 (8h) (Π.Δ. 90/99) Όζον (O3) Λάμπες UV Φωτοτυπικά μηχανήματα Laser εκτυπωτές

12 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 4 pCiL -1 (EPA, Environmental Protection Agency) Ραδόνιο (Rn) Έδαφος Οικοδομικά υλικά

13 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 1 mg/m 3 (8h) (ECA, European Concerted Action) Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) Εξωτερικός αέρας Καπνός τσιγάρου Κατασκευαστικά υλικά Καταναλωτικά προϊόντα

14 ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ολική Συγκέντρωσ η Δυσφορία και Εμφάνιση ΕρεθισμώνΚλίμακα Έκθεσης <0,2 mg/m³Κανένας ερεθισμός ή δυσφορίαΚλίμακα Άνεσης 0,2-3,0 mg/m³ Πιθανός ερεθισμός ή δυσφορία ανάλογα με την αλληλεπίδραση με τους άλλους παράγοντες Κλίμακα Έκθεσης σε πολλούς παράγοντες 3,0-25 mg/m³Εμφάνιση συμπτωμάτων – Πιθανή εμφάνιση πονοκεφάλου ανάλογα με την επίδραση άλλων παραγόντων Κλίμακα Δυσφορίας >25 mg/m³Επιπρόσθετες νευροτοξικές συνέπειες εκτός από τον πονοκέφαλο είναι δυνατό να εμφανιστούν Κλίμακα Τοξικής Έκθεσης Molhave L., Human reactions to controlled exposures to VOC's and the "total VOC" concept. In: H, Knoppel and P. Wolkoff (eds.), Chemical, Microbiological, Health and Comfort Aspects of Indoor Air Quality - State of the art in SBS, Netherlands 1992, pp 247-261, Molhave L., Volatile Organic Compounds, Indoor Air Quality and Health. In: Walkinshaw (ed.), Proceedings of Indoor Air 90, Toronto 1990, Vol.5, pp 15-33 Molhave L., Evaluations of VOC emissions from materials and products: solid flooring materials. In: Maroni M. (ed.), Proceedings of Healthy Buildings, '95, Milano 1995, Vol. 1, pp 145-162

15 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 0,1 mg/m 3 (8h) (WHO) 2,5 mg/m 3 (8h) (Π.Δ. 90/99) Φορμαλδεΰδη (CH2O) Συνθετικά ξύλα Υφάσματα Καύσεις Καπνός τσιγάρου

16 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Σωματίδια (PM10, 2.5, 1, ultra fine) Καύσεις Καπνός τσιγάρου Συσκευές διατήρησης υγρασίας Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο Ολικά: 10 mg/m 3 (8h) Αναπνεύσιμα: 5 mg/m 3 (8h) (Π.Δ. 307/86)

17 ΠΗΓΕΣ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΟΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ

18 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  Ερεθισμοί  Αλλεργίες  Βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα  Βλάβες στο καρδιοαγγειακό σύστημα  Βλάβες στο νευρικό σύστημα  Δηλητηριάσεις

19 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  Εντοπισμός & έλεγχος πηγής  Έλεγχος ρύπων στην πηγή  Περιορισμός επιπτώσεων Προσδιορισμός Χημικών Παραγόντων

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Σχολεία  Πρατήρια υγρών καυσίμων  Νοσοκομεία  Σπίτια

21 ΟΣΚ ΑΕ - ΣΧΟΛΕΙΑ  Ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα  Μετρήσεις σε 20 σχολικές αίθουσες  Υπερβάσεις ρύπων  Διοξείδιο του άνθρακα  Μονοξείδιο του άνθρακα  TVOCs  Φορμαλδεϋδη  Ευαισθητοποίηση ΟΣΚ ΑΕ  Πρόγραμμα παρεμβάσεων  Χρησιμοποιούμενα υλικά  Θρανία  Οικοδομικά

22 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - PARKING  Δείγματα από 15 πρατήρια και 25 parking  Μέτρηση VOCs – BTEX  Υπέρβαση ορίων βενζολίου σε όλα τα δείγματα  Κανένα μέτρο προστασίας των εργαζομένων

23 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»  Χώρος όπου συνυπάρχουν εργαζόμενοι και ασθενείς  Χρήση πολλών χημικών ουσιών  Ελάχιστα μέτρα προστασίας από τους εργαζόμενους  Εργαζόμενοι και ασθενείς κινδυνεύουν  Διαπιστωμένα κακό σύστημα εξαερισμού για 8 χρόνια  Υπερβάσεις  TVOCs (46,3/25 mg/m3)  Αέρια οξέα (684/125 μg/m3)  Άμεση παρέμβαση της διοίκησης του νοσοκομείου  Επιδημιολογική μελέτη από ιατρική σχολή για επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.

24 ΣΠΙΤΙΑ - «Νέφος Σαλονιού»  Νέες οικοδομές  Καπνιστές  Δίπλα σε μεγάλους οδικούς άξονες

25 ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  Κατασκευαστής  Χρήστης  Ερευνητής  Πολιτεία

26

27

28


Κατέβασμα ppt "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Παρουσίαση: Απόστολος Π. Σίσκος, MSc. Environmental Management."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google