Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ο Δήμος Γορτυνίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ο Δήμος Γορτυνίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ο Δήμος Γορτυνίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ)

2 2 Περιεχόμενα Α. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Β. Ισοζύγιο Ενέργειας και Εκπομπών Γ. Δράσεις για το 2020 Δ. Συνολικός Στόχος

3 3 Α. Το Σύμφωνο των Δημάρχων (1/4) Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν εθελοντικά τοπικές και περιφερειακές αρχές. 1 2 3 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις περιοχές των υπογραφόντων Εμπλοκή των πολιτών μέσω διοργάνωσης «Ημερών Ενέργειας» Στόχος Δέσμευση Επίτευξη και υπέρβαση του στόχου της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 20% έως το 2020.

4 4 Α. Το Σύμφωνο των Δημάρχων (2/4) 5.502 Δήμοι 3.463 Σχέδια Δράσης 5.502 Δήμοι 3.463 Σχέδια Δράσης Υπογράφοντες το Σύμφωνο 88 Ελληνικοί Δήμοι 55 Σχέδια Δράσης

5 5 Α. Το Σύμφωνο των Δημάρχων (3/4) Πλεονεκτήματα Ανάδειξη του δήμου σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο Συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με δήμους από όλη την Ευρώπη Δυνατότητα επίτευξης σημαντικών εξοικονομήσεων ενέργειας και χρηματικών πόρων σε τοπικό επίπεδο Δυνατότητα συμμετοχής στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ

6 6 Α. Το Σύμφωνο των Δημάρχων (4/4) Δημιουργία επαρκών διοικητικών δομών Βήμα 2: Υποβολή ΣΔΑΕ Εφαρμογή του ΣΔΑΕ Παρακολούθηση της προόδου Βήμα 3: Τακτική Υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής Βήμα προς Βήμα Βήμα 1: Υπογραφή του Συμφώνου Βασική Απογραφή Εκπομπών και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).

7 7 Β. Ισοζύγιο Ενέργειας και Εκπομπών (1/4) Συντελεστές Εκπομπών CO 2 Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Θέρμανσης Ντίζελ / Βενζίνη Βιομάζα • Δημοτικές Καταναλώσεις • Ηλεκτρική Ενέργεια (Οικιακός, Τριτογενής, κλπ.) • Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή •Κατανάλωση υγρών καυσίμων o Πετρέλαιο θέρμανσης o Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη (Μεταφορές) Απευθείας Καταγραφή Δεδομένων •Οικιακός •Τριτογενής •Αγροτικός Bottom-up Approach (χρήση δεικτών για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας) Δεδομένα σε Περιφερειακό Επίπεδο Τελική Κατανάλωση Ενέργειας • Μεθοδολογική Προσέγγιση

8 8 Β. Ισοζύγιο Ενέργειας και Εκπομπών (2/4)

9 9 Συγκριτική Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας & Εκπομπών CO 2 ανά Τομέα Συγκριτική Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας & Εκπομπών CO2 ανά Καύσιμο Έτος Βάσης 2011 Β. Ισοζύγιο Ενέργειας και Εκπομπών (3/4)

10 10 Β. Ισοζύγιο Ενέργειας και Εκπομπών (4/4) • Διάγραμμα Ροής Ενέργειας

11 11 Γ. Δράσεις για το 2020 • Μεθοδολογική Προσέγγιση Διαδικασία Ένταξης Δράσεων στο ΣΔΑΕ ΒΗΜΑ 1 Αναζήτηση δράσεων ΑΠΕ & ΕΞΕΝ • Covenant of Mayors • Intelligent Energy Europe • Βάση Δεδομένων «eReNet» ΒΗΜΑ 2 Εντοπισμός δράσεων συμβατών με το προφίλ του Δήμου Γορτυνίας • Έμφαση στα ενεργοβόρα Κτίρια και Εγκαταστάσεις του Δήμου • Συνυπολογισμός ενεργειακού προφίλ και δυνατοτήτων ΑΠΕ ΒΗΜΑ 3 Αξιολόγηση επιλεγμένων δράσεων ΑΠΕ & ΕΞΕΝ • Οικονομική Βιωσιμότητα με χρήση οικονομικών δεικτών (Καθαρή παρούσα Αξία - Έντοκη Περίοδος Αποπληρωμής) • Επίτευξη στόχου μείωσης εκπομπών κατά 20%

12 12 Γ. Δράσεις για το 2020 Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών σε Στέγες/Οροφές & Πάρκα έως το 2013 * Μείωση Εκπομπών από ΦΒ Εγκαταστάσεις: 4.822 tn Ποσοστό Μείωσης: 8,8% • Λειτουργία Υδροηλεκτρικών Εγκαταστάσεων * Μείωση Εκπομπών από ΥΗ Εγκαταστάσεις: 21.272 tn Ποσοστό Μείωσης: >30%

13 13 Γ. Δράσεις για το 2020 Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε Δημοτικά Κτίρια  Ετήσια Έσοδα: 28χιλ. €  Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 136MWh Ολοκληρωμένες Μελέτες: • Χωροθέτησης • Διαστασιολόγησης • Τεχνοοικονομικής Αξιολόγησης Γυμνάσιο-Λύκειο Τροπαίων Γυμνάσιο-Λύκειο Βυτίνας Δημαρχείο Βυτίνας Δημαρχείο Λαγκαδίων

14 14 Γ. Δράσεις για το 2020 Δημοτικά Κτίρια Δημοτικές Εγκαταστάσεις Δημοτικός Φωτισμός Δημοτικός Στόλος Δημοτικός Τομέας Σχολεία Μόνωση οροφής Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών Ηλεκτρονική Ενεργειακή Διαχείριση Πράσινες Προμήθειες Δράσεις Ευαισθητοποίη σης Δημοτικών Υπαλλήλων Δράσεις Ευαισθητοποίησ ης Μαθητών • Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων και Σχολείων  Ετήσια Μείωση Κόστους Ενέργειας: 58χιλ. €  Μείωση εκπομπών CO 2 : 325 tn Διπλά υαλοστάσια Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού Θερμομόνωση Κελύφους Εκκίνηση Σχετικών Δράσεων σε σχολεία του Δήμου Γορτυνίας

15 Γ. Δράσεις για το 2020 Δημοτικά Κτίρια Δημοτικές Εγκαταστάσεις Δημοτικός Φωτισμός Δημοτικός Στόλος Δημοτικός Τομέας Σχολεία Προτεινόμενα σχολεία • Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Τροπαίων • Γυμνάσιο - Λύκειο Τροπαίων • Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Βυτίνας • Γυμνάσιο - Λύκειο Βυτίνας • Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Δημητσάνας • Γυμνάσιο - Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Κοντοβάζαινας • Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Προτεινόμενα Δημοτικά Κτίρια • Κοινοτικό Γραφείο Βαλτεσινίκου • Κοινοτικό Γραφείο Καμενίτσας • Κοινοτικό Γραφείο Μυγδαλιάς • Κοινοτικό Γραφείο Παλούμπα • Δημαρχείο Κοντοβάζαινας • Δημαρχείο Λαγκαδίων • Πνευματικό Κέντρο Λαγκαδίων: Τεχνική Υπηρεσία • Δημαρχείο Δημητσάνας • Δημαρχείο Βυτίνας • Δημοτικό Σχολείο Ζάτουνας: Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη • ΕΠΑΣ Στεμνίτσας Ολοκληρωμένες Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Επιλογή βάσει ενεργειακής κατανάλωσης

16 16 Γ. Δράσεις για το 2020 Δημοτικά Κτίρια Σχολεία Δημοτικές Εγκ/στάσεις Δημοτικός Φωτισμός Δημοτικός Στόλος Δημοτικός Τομέας Μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας στο Δίκτυο Ύδρευσης • Εγκατάσταση σύχρονων κινητήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης • Εγκατάσταση ρυθμιστή στροφών και διατάξεων ομαλής εκκίνησης • Διόρθωση ΣΙ μέσω αντιστάθμισης με συστοιχία πυκνωτών • Εγκατάσταση αισθητήρων πίεσης, στάθμης, ρυθμού άντλησης • Εγκατάσταση συσκευών ελέγχου (αυτοματισμοί) Αρχική εφαρμογή στις πιο ενεργοβόρες εγκαταστάσεις : • Τρόπαια Υδρευση 2 • Τρόπαια Υδρευση 1 • Κοινοτική Αντλία Θεοκτίστου • Αντλιοστάσιο Κερπινής • Αντλιοστάσιο Παρνασσού • Βιολογικός Καθαρισμός Βυτίνας  Ετήσια Μείωση Κόστους Ενέργειας: 34χιλ. €  Μείωση εκπομπών CO 2 : 600 tn Ολοκλήρωση Προμελετών Διπλασιασμός Ετήσιας Μείωσης Κόστους Ενέργειας

17 Γ. Δράσεις για το 2020 Δημοτικά Κτίρια Σχολεία Δημοτικές Εγκαταστάσεις Δημοτικός Φωτισμός Δημοτικός Στόλος Δημοτικός Τομέας  Ετήσια Μείωση Κόστους Ενέργειας: 57χιλ. €  Μείωση εκπομπών CO 2 : 750 tn Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Φωτισμού Φυσική Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Λαμπτήρων με LED Αναδιάρθρωση Δικτύου Φωτισμού Ολοκληρωμένη Δράση: Τοποθέτηση Φωτιστικών Σημείων με ΦB Πλαίσιο Δ.Ε. Λαγκαδίων

18 Γ. Δράσεις για το 2020 Δημοτικά Κτίρια Σχολεία Δημοτικές Εγκαταστάσεις Δημοτικός Φωτισμός Δημοτικός Στόλος Δημοτικός Τομέας  Ετήσια Μείωση Κόστους Καυσίμων: 40χιλ.€  Μείωση εκπομπών CO 2 : 71 tn Σεμινάρια eco- driving για τους οδηγούς του δημοτικού στόλου Αντικατάσταση παλαιών πετρελαιοκίνητων οχηματων δημοτικού στόλου με νέας τεχνολογίας Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων δημοτικού στόλου σε LPG

19 Οικιακός Τομέας 19 Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων Προσθήκη θερμομόνωσης οροφής Εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων Αεροστεγάνωση ανοιγμάτων Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων Αντικατάσταση παλαιών κεντρικών θερμάνσεων με νέες πετρελαίου Θερμοστάτες χώρων Ηλιακοί συλλέκτες για ΖΝΧ Λαμπτήρες υψηλής απόδοσης Υιοθέτηση ενεργειακής συμπεριφοράς Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καυστήρες βιομάζας Θερμοστάτες αντιστάθμισης Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης από το Δήμο • Διεξαγωγή εκδηλώσεων και ημερίδων για τους πολίτες • Σχεδιασμός και διανομή ενημερωτικών εντύπων σχετικά με τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών • Πρωτοβουλίες υποστήριξης των δράσεων των πολιτών (προμήθεια λαμπτήρων, δανεισμός ηλεκτρονικών μετρητών) • Δημιουργία Τμήματος ΕΞΕΝ (Διατομεακό μέτρο) Ενεργειακές Παρεμβάσεις Πολιτών (Συμμετοχή: 8%) Γ. Δράσεις για το 2020 Μείωση εκπομπών CO 2 : 3.720 tn Ετήσια Μείωση Κόστους Ενέργειας: ~ 500-700 €/κατοικία

20 Τριτογενής Τομέας Εξωτερικά σκίαστρα Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων Εγκατάσταση BEMS Λαμπτήρες υψηλής απόδοσης Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καυστήρες βιομάζας Εφαρμογή νυχτερινού αερισμού Θερμοστάτες χώρων Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων Εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων Αντικατάσταση παλαιών κεντρικών θερμάνσεων με νέες πετρελαίου Θερμοστάτες αντιστάθμισης Γ. Δράσεις για το 2020  Μείωση εκπομπών CO 2 : 830 tn Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης από το Δήμο • Στοχευμένα σεμινάρια σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες με στόχο την ενημέρωση σε θέματα ΕΞΕΝ • Προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τριτογενούς τομέα μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού • Δημιουργία Τμήματος ΕΞΕΝ (Διατομεακό μέτρο) Ενεργειακές Παρεμβάσεις Πολιτών (Συμμετοχή: 8%)

21 Τομέας Μεταφορών Υιοθέτηση πρακτικών eco-driving Αντικατάσταση οχημάτων με LPG, Υβριδικά, Νέας Τεχνολογίας Χρήση Δημοτικής Συγκοινωνίας Γ. Δράσεις για το 2020 Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης από το Δήμο • Σεμινάρια eco-driving για ιδιώτες • Εκδηλώσεις προώθησης δράσεων αντικατάστασης οχημάτων με LPG, Υβριδικά, Νέας Τεχνολογίας • Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης • Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας • Δημιουργία Τμήματος ΕΞΕΝ (Διατομεακό μέτρο) Ενεργειακές Παρεμβάσεις Πολιτών Εισαγωγή Βιοκαυσίμων 2010: 6,5% biodiesel στο diesel κίνησης 2020: 10%  Μείωση εκπομπών CO 2 : 1.940 tn

22 Δ. Συνολικός Στόχος (1/3) Μείωση Εκπομπών CO 2 Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών (Χωρίς συνυπολογισμό άλλων επιχειρηματικών σχεδίων) 8,8% Δράσεις ΕΞΕΝ από Δήμο και πολίτες 15,2% Επίτευξη Στόχου για το 2020  Μείωση Εκπομπών: 13,2 χιλ τόνοι CO 2  Ετήσια Δημοτική Μείωση Κόστους Ενέργειας & Δημοτικά Έσοδα από ΦΒ: 250.000 €  Μείωση Εκπομπών: 13,2 χιλ τόνοι CO 2  Ετήσια Δημοτική Μείωση Κόστους Ενέργειας & Δημοτικά Έσοδα από ΦΒ: 250.000 €

23 Δ. Συνολικός Στόχος (2/3) Χρηματοδοτικά Εργαλεία Λοιποί Μηχανισμοί:  Χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing)  Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ - ESCO)  Τραπεζικός δανεισμός Καινοτόμα Προγράμματα Χρηματοδότησης •Ίδιοι πόροι των τοπικών αρχών •Πόροι τοπικών εταίρων •Δημοτικές και περιφερειακές επιδοτήσεις •Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα •Πράσινο Ταμείο •Εθνικά Πραγράμματα (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι&ΙΙ, ΕΠΠΕΡΑΑ) Ευρωπαϊκά κονδύλια διαχειριζόμενα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο •Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκά κονδύλια κεντρικά διαχειριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή •Προγράμματα συνεργασίας INTERREG IV C •Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη (ΙΕΕ) •Μηχανισμός ELENA, ELENA- KfW & ELENA-CEB •Smart Cities & Communities •Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης

24 24 Δ. Συνολικός Στόχος (3/3) Πολλαπλά Οφέλη Μείωση Κόστους Ενέργειας Μείωση Δημοτικών Τελών & Τελών Ύδρευσης Επιστροφή Χρημάτων στους Δημότες υπό μορφή Κοινωφελών Έργων Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων – Βελτίωση Ποιότητας Ζωής Έσοδα από Τοπική Ηλεκτροπαρα γωγή

25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ)


Κατέβασμα ppt "1 Ο Δήμος Γορτυνίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google