Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δρ. Βασίλης Σαμαράς Διευθυντής ΔΔΕ Κορινθίας

2 α. Το πρόβλημα και ο τρόπος προσέγγισής του
Ο γενικός στόχος μας σ’ αυτή την ανακοίνωση είναι η επισήμανση της ανάγκης για την διαμόρφωση μιας ‘‘πραξιο-κεντρικής’’ Παιδαγωγικής, δηλ. μιας παιδαγωγικής, η οποία τοποθετεί στο κέντρο της, στον πυρήνα της, την μορφοποιούσα πράξη. ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

3 α. Το πρόβλημα και ο τρόπος προσέγγισής του
Η εισήγηση αυτή εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια της Παιδαγωγικής του Σχολείου Εργασίας. Αποτελεί μία σπουδή από την δική μας οπτική, βεβαίως εντός του γενικού θεωρητικού πλαισίου που διαμόρφωσαν ο J. Dewey, ο G. Kerschesteiner, ο C. Freinet, ο A. Ferriere, ο E. Claparede, ο J. Piaget (constructivism), και εν μέρει ο S. Papert (constructionism). ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

4 Ο Kerschensteiner ήταν ίσως ο πρώτος, που στα πλαίσια της Μεταρρυθµιστικής Παιδαγωγικής υπέδειξε τις µοιραίες συνέπειες µιας ατηµέλητης εργασίας. Αυτός προειδοποίησε: «Το σύνθηµα να εξυψώσουµε τις δηµιουργικές δυνάµεις του παιδιού µπορεί να προξενήσει µια ανήκουστη συµφορά», εάν λείπει η πειθαρχηµένη δύναµη της επιµεληµένης εργασίας. Ο Kerschensteiner ανέπτυξε στο «Σχολείο εργασίας» του, µε πλήρη αποφασιστικότητα, την «αρχή του εµπράγµατου» [Prinzip der Sachlichkeit]. Όµως το να είναι κανείς εµπράγµατος απαιτεί µια ελεγχόµενη ακρίβεια στην εργασία, η οποία δεν είναι δυνατή χωρίς την προαγωγή των χειρωνακτικών δεξιοτήτων. Γι’ αυτό τονίζει: «∆εν υπάρχει καµιά αξιόλογη δηµιουργία χωρίς µια αποκτηµένη ικανότητα», η οποία άλλωστε µόνο µέσα από την άσκηση µπορεί να επιτευχθεί. ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

5 C. Freinet ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ
Pedagogy of Work ("Pédagogie du travail") - meaning that pupils learned by making useful products or providing useful services. - Co-operative Learning ("Travail coopératif") - based on co-operation in the productive process. - Enquiry-based Learning ("Tâtonnement experimental") - trial and error method involving group work. - The Natural Method ("Methode naturelle") - based on an inductive, global approach. - Centres of Interest ("Complexe d'intérêt") - based on children's learning interests and curiosity. ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

6 β. Ερωτήματα και διερωτήματα
β. Ερωτήματα και διερωτήματα Γιατί τα ελληνικά σχολεία είναι κυρίως σχολεία της απραξίας, σχολεία του βιβλίου και του θρανίου και όχι σχολεία του εργαλείου και του εργαστηρίου; Είναι δυνατόν η αλήθεια και η ζωντάνια να εγκλείονται στις σελίδες των σχολικών βιβλίων και να μεταδίδονται από ‘‘δεύτερο χέρι’’ με την από καθ’ έδρας διδασκαλία; ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

7 β. Ερωτήματα και διερωτήματα
β. Ερωτήματα και διερωτήματα Πού θα οδηγούσε το συνταίριασμα και η χρησιμοποίηση στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών μας: της μαθητείας και της αυτόνομης πράξης, της θεωρίας και της εφαρμογής, του θρανίου και του εργαστηρίου, του βιβλίου και του εργαλείου; ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

8 γ1. Οι αρχές λειτουργίας του ενεργητικού σχολείου
γ1. Οι αρχές λειτουργίας του ενεργητικού σχολείου Η αρχή της εργασίας. Η αρχή της αυτενέργειας. Η αρχή της πρόσκτησης εποπτειών. Η αρχή της κριτικής και του αυτοελέγχου. Η αρχή της πρόσκτησης και της άσκησης στις μεθόδους του εργάζεσθαι. ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

9 γ2. Ο χαρακτήρας του ενεργητικού σχολείου
γ2. Ο χαρακτήρας του ενεργητικού σχολείου Κατά την κρίση μας το Ενεργητικό Σχολείο δεν είναι δασκαλο-κεντρικό, αλλά μαθητο-κεντρικό. Δεν στοχεύει, δηλαδή, στην καθυπόταξη, στην χειραγώγηση και στον ιδεολογικό εμποτισμό των μαθητών, αλλά στην αυτονομία, στην χειραφέτηση και στην ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ανάπτυξη των διαστάσεων της προσωπικότητάς τους: βουλησιακή, ηθική, νοητική, συναισθηματική, παραγωγική, αισθητική, σωματική. Δεν είναι σχολείο μόνον του θρανίου, αλλά και του εργαστηρίου· Δεν είναι σχολείο μόνον του βιβλίου, αλλά και του εργαλείου· Δεν είναι σχολείο μόνον γνωσιο-κεντρικό, αλλά και πραξιο-κεντρικό· δεν είναι ούτε ατομο-κεντρικό ούτε κοινωνιο-κεντρικό, αλλά πολιτο-κεντρικό· ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

10 γ3. Η Έννοια της Ενεργητικότητας, του Ενεργητικού.
γ3. Η Έννοια της Ενεργητικότητας, του Ενεργητικού. Ενεργητική είναι η δράση εκείνη, η οποία τελείται σε ανταπόκριση μίας ανάγκης του ατόμου, και έχει κίνητρο εσωτερικό. Παθητική είναι η δράση εκείνη, η οποία τελείται από εξαναγκασμό του ατόμου και έχει κίνητρο εξωτερικό. ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

11 γ4. Λειτουργική Θεώρηση της Αγωγής και της Εκπαιδεύσεως.
γ4. Λειτουργική Θεώρηση της Αγωγής και της Εκπαιδεύσεως. Η λειτουργική θεώρηση της αγωγής και της εκπαίδευσης των μαθητών στηρίζεται στις αντιλήψεις περί της φύσης του παιδιού και του εφήβου, στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, στα χαρακτηριστικά της ορισμένης ηλικίας, κατά την οποία ασκείται η αγωγή και επιχειρείται η εκπαίδευσή τους. ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

12 γ5. Η Παιδαγωγία ως Πράξη Ενεργητική.
γ5. Η Παιδαγωγία ως Πράξη Ενεργητική. Τί κάνει η σχολική αγωγή και η εκπαίδευση στην σκέψη, στην βούληση, στα συναισθήματα κ.τ.λ. των μαθητών; 1. Προκαλεί το ενδιαφέρον και την πρωτοβουλία των μαθητών; 2. Ενεργοποιεί και ασκεί τις βιολογικές λειτουργίες τους; 3. Κινητοποιεί και κατευθύνει τις παρορμήσεις τους; 4. Αφυπνίζει και ενδυναμώνει την βούλησή τους; 5. Διεγείρει την περιέργεια και τα κίνητρά τους; 6. Δημιουργεί δευτερογενείς ανάγκες και ενδιαφέροντα; ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

13 δ. Επιλογικά ερωτήματα Γιατί ομιλούμε διαρκώς για νέα γνώση, για την πρόσθεση νέων γνώσεων στο σχολικό πρόγραμμα, και όχι για την αξία χρήσης των προσφερομένων γνώσεων στα σχολεία; Γιατί δεν ομιλούμε για την αξία δράσης της σχολικής εργασίας, παρά μόνο για την παρακολούθηση μαθημάτων από τους μαθητές; Ποιό είναι το ιδανικό μας: Η απραξία ή η πράξη; Η αδράνεια ή η δράση; Και αν είναι η απραξία, τότε για ποιούς λόγους την προτιμούμε; ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Εξαρχόπουλου, Ν (19505). Εισαγωγή εις την Παιδαγωγικήν, 2ος τόμ., Αθήνα: εκδ. Ελικών. 2. Κονιδιτσιώτη, Β (19772). Η Νεωτέρα Παιδαγωγική και η Αρχή της Αυτενέργειας. Αθήνα. 3. Πολυχρονόπουλου, Πάνου (2002). Φιλοσοφία της Τεχνολογίας. Αθήνα: εκδ. Έλλην. 4. Πολυχρονόπουλου, Πάνου (1997). Νοείν και Ποιείν. Αθήνα: εκδ. Παιδαγωγία. 5. Πολυχρονόπουλου, Πάνου (1997). Η Σκοπιμότητα και η Σπουδαιότητα της Εκπαιδεύσεως των Μαθητών στον έμπρακτο Λόγο δια του Εμπράκτου Λόγου. Παιδαγωγικός Λόγος. 6. Πολυχρονόπουλου, Πάνου (υπό ετοιμασίαν). Τα Σχολεία της Πράξεως. Αθήνα: εκδ. Έλλην. 7. Πολυχρονόπουλου, Πάνου (υπό ετοιμασίαν). Παιδαγωγική Χειροτεχνία και Τεχνολογία. Αθήνα: εκδ. Έλλην. 8. Claparède, Ed (1953). Λειτουργική Παιδαγωγική, τεύχ. Α΄(μτφ. Χ. Πάτση) και τεύχ. Β΄ (μτφ. Γ.Α.Βασδέκη). Αθήνα: εκδ. Νέου Σχολείου. 9. Dewey, John (1916). Democracy and Education. New York: εκδ. McMillan. 10. Dewey, John (1925). Experience and Nature. New York: εκδ. Dover Publications. 11. Dewey, John (1938). Logic: The Theory of Inquiry. Carbondale: εκδ. SIU Press. 12. Dewey, John (1929). The Quest for Certainty. New York: εκδ. Capricorn Books. 13. Whitehead, Alfred (1985). The Aims of Education. New York: εκδ. The Free Press. Στην Ελληνική γλώσσα: Οι σκοποί της Παιδείας, (μτφ. Ι. Τσελεπίδου), Παιδεία, τόμ. Δ΄, τεύχ , 1960. ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

15 δ. Η συμβολή της παιδαγωγικής τεχνολογίας στην αγωγή των νέων − μια αναπτυξιακή πρόταση διδασκαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

16 δ. Η συμβολή της παιδαγωγικής τεχνολογίας στην αγωγή των νέων − μια αναπτυξιακή πρόταση διδασκαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

17 δ. Η συμβολή της παιδαγωγικής τεχνολογίας στην αγωγή των νέων − μια αναπτυξιακή πρόταση διδασκαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

18 δ. Η συμβολή της παιδαγωγικής τεχνολογίας στην αγωγή των νέων − μια αναπτυξιακή πρόταση διδασκαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

19 ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

20 ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

21 ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

22 ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

23 δ. Η συμβολή της παιδαγωγικής τεχνολογίας στην αγωγή των νέων − μια αναπτυξιακή πρόταση διδασκαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

24 δ. Η συμβολή της παιδαγωγικής τεχνολογίας στην αγωγή των νέων − μια αναπτυξιακή πρόταση διδασκαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

25 ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

26 Σας ευχαριστώ… ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014


Κατέβασμα ppt "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google