Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντικείμενο Μελέτης Εντοπισμός Προβλημάτων και Πρόταση Ανάπτυξης της Παραλιακής Ζώνης της Πειραϊκής Μελέτη Βομβίλας Μάνος 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντικείμενο Μελέτης Εντοπισμός Προβλημάτων και Πρόταση Ανάπτυξης της Παραλιακής Ζώνης της Πειραϊκής Μελέτη Βομβίλας Μάνος 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντικείμενο Μελέτης Εντοπισμός Προβλημάτων και Πρόταση Ανάπτυξης της Παραλιακής Ζώνης της Πειραϊκής Μελέτη Βομβίλας Μάνος 2012

2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Η περιοχή της Πειραϊκής ανήκει στην 1 η Δημοτική Κοινότητα Πειραιά μαζί με τις περιοχές Χατζηκυριάκειο και Φρεαττύδα, οι οποίες στο σύνολο τους καταλαμβάνουν μια έκταση 296 στρεμμάτων και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του. Η παραλιακή ζώνη της Πειραϊκής αναπτύσσεται σε μια διαδρομή 2,3 χιλιομέτρων ξεκινώντας από την οδό Στέφανου Δραγούμη και καταλήγοντας στην οδό Γ. Θεοτόκη.

4 Η ακτογραμμή της δημιουργεί τρεις κόλπους : •της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων •του « όρμου Αφροδίτης » •του « όρμου σκαφάκι »

5 Κατεστραμμένες διαφημιστικές πινακίδες – αισθητικά – λειτουργικά προβλήματα Αποβάθρα στον όρμο σκαφάκι, η οποία όμως δεν οδηγεί σε προσβάσιμο χώρο Παρατημένες ψαρόβαρκες ιδιωτών, την στιγμή που υπάρχουν μικρές μαρίνες κατά μήκος της ακτογραμμής Αδιαμόρφωτη οδός – λειτουργικό πρόβλημα ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

6 Η φωταγώγηση της ακτογραμμής είναι ελλιπής ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε η ανυπαρξία συντήρησης της Το φαινόμενο της ασυμβατότητας χρήσεων παρατηρείται και στην παραλιακή οδό της Πειραϊκής. Για την προστασία της περιοχής και της πολιτιστικής της ανάδειξης θα πρέπει να λειτουργούν μόνο εμπορικά καταστήματα Κατεστραμμένη πινακίδα του γηπέδου μπάσκετ Στο συγκεκριμένο σημείο, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση

7 Βουλόμενα φρεάτια Ο πεζόδρομος αποτελεί λύση ανάγκης για του δημότες ώστε να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια πρόβλεψη. Κατά μήκος της παραλιακής οδού εντοπίστηκαν κατεστραμμένες πλάκες πεζοδρομίου Από την περιήγησή μας στην εν λόγω περιοχή διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ανομοιομορφία όσον αφορά τον τύπο των πεζοδρομίων

8 Οι δύο λεωφορειακές γραμμές που καλύπτουν την περιοχή της Πειραϊκής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ Οι κεντρικοί οδικοί άξονες χαρακτηρίζονται α π ό : •Περι π οιημένες νησίδες •Κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής •Συγκοινωνιακή κάλυψη •Δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση •Παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη δεξιά λωρίδα του δρόμου •Πεταμένα σκου π ίδια α π ό τους οδηγούς Οι συνοικιακοί δρόμοι χαρακτηρίζονται α π ό : •Στενό Πλάτος •Παρκαρισμένα αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά αυτών •Μικρά π εζοδρόμια Οι κεντρικοί οδικοί άξονες χαρακτηρίζονται α π ό : •Περι π οιημένες νησίδες •Κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής •Συγκοινωνιακή κάλυψη •Δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση •Παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη δεξιά λωρίδα του δρόμου •Πεταμένα σκου π ίδια α π ό τους οδηγούς Οι συνοικιακοί δρόμοι χαρακτηρίζονται α π ό : •Στενό Πλάτος •Παρκαρισμένα αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά αυτών •Μικρά π εζοδρόμια

9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ Η π αραλιακή ζώνη ( Πειραϊκή, Κέντρο, Καστέλα ), μ π ορεί να α π οτελέσει ένα γραμμικό ενιαίο αρχαιολογικό και π ράσινο π ερί π ατο με μορφή δικτύων π άρκων. Για την υλο π οίηση της π ρότασης, δεν α π αιτούνται μεγάλα κονδύλια καθώς δεν χρειάζονται α π αλλοτριώσεις και κατά συνέ π εια η ανά π λασή του μ π ορεί να π ραγματο π οιηθεί σχετικά γρήγορα. Ο π εζόδρομος θα εκτείνεται σε μήκος 6 χιλιομέτρων. Η π αραλιακή ζώνη ( Πειραϊκή, Κέντρο, Καστέλα ), μ π ορεί να α π οτελέσει ένα γραμμικό ενιαίο αρχαιολογικό και π ράσινο π ερί π ατο με μορφή δικτύων π άρκων. Για την υλο π οίηση της π ρότασης, δεν α π αιτούνται μεγάλα κονδύλια καθώς δεν χρειάζονται α π αλλοτριώσεις και κατά συνέ π εια η ανά π λασή του μ π ορεί να π ραγματο π οιηθεί σχετικά γρήγορα. Ο π εζόδρομος θα εκτείνεται σε μήκος 6 χιλιομέτρων.

10 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΖ ΦΡΕΑΤΙΔΑΣ

11 Η Πλαζ της Φρεατίδας παρόλο που δεν ανήκει διοικητικά στο δημοτικό διαμέρισμα της Πειραϊκής αποτελεί σημείο σύνδεσης της παραλιακής ζώνης της Πειραϊκής με τον υπόλοιπο Πειραιά. Ως εκ τούτου, η έκταση αυτή θα πρέπει να αναπλαστεί ώστε να μην δημιουργούνται ασυνέχειες στον παραλιακό άξονα. Ανάπλαση του χώρου με φύτευση και περίφραξη του, καθαρισμό της παραλίας από τις πέτρες και κατασκευής υπαίθριου χώρου παρκινγκ

12 K ατασκευή μιας εξέδρας σε ε π αφή με τον αρχαιολογικό χώρο του τοίχου του Κόνωνος. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εύκολη π ρόσβαση στο χώρο α π ό άτομα με κινητικά π ροβλήματα και άτομα με μειωμένη όραση. Κατά συνέ π εια, π ροτείνεται η διαμόρφωση ενός π λατώματος για ΑΜΕΑ, ο σχεδιασμός οδηγών όδευσης τυφλών μέχρι την είσοδο στο χώρο, ό π ως και η ε π ιλογή ενός ισό π εδου καταστρώματος. ΟΔΟΣ ΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

13 ΟΡΜΟΣ ΣΚΑΦΑΚΙ Στον όρμο Σκαφάκι προτείνεται η κατασκευή προβλητών, ώστε να διευκολύνονται οι λουόμενοι, ως προς την πρόσβαση τους στη θάλασσα, καθώς το έδαφος είναι βραχώδες και δυσπρόσιτο

14 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΝΩΝΕΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ Για την ανάδειξη του τείχους θα π ρέ π ει να το π οθετηθούν ενημερωτικές π ινακίδες οι ο π οία να αναφέρονται στην ιστορία του Τείχους Να συνεχιστούν οι εργασίες για συντήρησης και α π οκατάσταση των δύο τμημάτων π ου έχουν καταρρεύσει. Να κατασκευαστεί ξύλινος διάδρομος (π λατφόρμα ) κατά μήκος του κονώνειου τείχους με χώρους καθισμάτων.

15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Από το σημείο αυτό θα ξεκινάει μια ξύλινη πλατφόρμα και θα εκτείνεται σε όλο το μήκος της παραλίας Η πρόσβαση θα επιτυγχάνεται από σκάλες που θα βρίσκονται ανα 400 μέτρα στην οδό Θεμιστοκλέους

16 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ  Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων – διαχωρισμός απορριμμάτων με την αρχή της συλλογής στην πηγή  Χάραξη Μονοπατιών - κατά μήκος του Κονώνειου τείχους  Απομάκρυνση των μπαζών - που βρίσκονται στην ακτογραμμή με την σύμπραξη της πολιτείας και οργανώσεων  Εργασίες Ανάπλασης Πεζοδρομίων – Ομοιομορφία σε όλο το μήκος  Ανάδειξη Κονώνειου Τείχους – Περιγραφικές πινακίδες, φωτισμός  Ρύθμιση Επιτρεπόμενων Χρήσεων – Νομοθετική ρύθμιση που να απαγορεύει την ανάπτυξη επιχειρήσεων που δεν σχετίζεται με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής  Ενοποίηση - της περιοχής με την υπόλοιπη ακτογραμμή


Κατέβασμα ppt "Αντικείμενο Μελέτης Εντοπισμός Προβλημάτων και Πρόταση Ανάπτυξης της Παραλιακής Ζώνης της Πειραϊκής Μελέτη Βομβίλας Μάνος 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google