Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2

3

4 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5 Γράφημα 1 Γράφημα 1 : Γράφημα συνόλου Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού με Σύμβαση κατά έτος ( 1991 – 2010 )

6 ΣΧΟΛΙΑ • Ουσιαστική αύξηση στον αριθμό προκηρύξεων κατά το 2008 λόγω κατάργησης μίσθωσης υπηρεσιών και προκήρυξης αντίστοιχου αριθμού θέσεων με σύμβαση Γράφημα 2 Γράφημα 2 : Αριθμός προκηρύξεων Διοικητικού Προσωπικού

7 ΣΧΟΛΙΑ • Η αύξηση στον αριθμό των αιτήσεων που παραλήφθηκαν κατά το 2010 αποδίδεται στην αύξηση της ανεργίας και στην οικονομική κρίση • Με βάση ποιοτικά συμπεράσματα που εξάγονται κατά τη διαδικασία προφορικής αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου φαίνεται να παρουσιάζεται ως « Προτιμητέος Εργοδότης » (Employer of Choice) λόγω των συνθηκών απασχόλησης, του πεδίου στο οποίο δραστηριοποιείται ( ευκαιρίες εκπαίδευσης ) και των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι. • Ενώ ο αριθμός προκηρύξεων κατά το 2007 ήταν σχεδόν ο ίδιος με το 2010, ο αριθμός αιτήσεων που λήφθηκε το 2010 ήταν κατά 64% μεγαλύτερος από το 2007. Γράφημα 3 Γράφημα 3 : Αριθμός αιτήσεων που λήφθηκαν και αξιολογήθηκαν από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

8 ΣΧΟΛΙΑ • Η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των συμμετεχόντων σε γραπτές εξετάσεις φαίνεται να οφείλεται στην ανεργία και στην οικονομική κρίση • Το 2010 ο αριθμός των συμμετεχόντων σε γραπτές εξετάσεις είναι 2,5 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του 2007 • Συγκρίνοντας τα δύο γραφήματα 3 και 4 διαφαίνεται ότι κατά το έτος 2007, ποσοστό 24,6 % των υποψηφίων που κατέθεσε αίτηση παρουσιάστηκε σε γραπτή εξέταση ενώ κατά το έτος 2010 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 38,5 % Γράφημα 4 Γράφημα 4 : Αριθμός συμμετεχόντων σε γραπτές εξετάσεις

9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2011 - 2013 • Στο τέλος της τριετίας να μην υπάρχουν παρατηρήσεις στις εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας σε θέματα που άπτονται του Γραφείου • Επαναφορά Σχεδίου Μεταρρύθμισης Διοικητικού Προσωπικού όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες • Επανάληψη Έρευνας Προσωπικού (EFQM) « Διεξαγωγή έρευνας των απόψεων του Διοικητικού Προσωπικού με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση εξελιγμένων συστημάτων διοίκησης Ανθρώπινού Δυναμικού » • Εισαγωγή Προγράμματος Εταιρικής και Κοινωνικής Ένταξης Νεοεισερχόμενου Προσωπικού μέσω παρουσιάσεων, DVD, αλλά και μέσω του θεσμού του Μέντορα • Επαναχορήγηση Ερωτηματολογίου « Βοηθείστε μας να γίνουμε Καλύτεροι » για αξιολόγηση Διοικητικών Υπηρεσιών • Προώθηση Επιστημονικών Εργαλείων και Μεθόδων Αξιολόγησης Προσωπικού για σκοπούς πρόσληψης • Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ( ΕΚΕ ), Έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού. Ήδη η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έχει προχωρήσει στο 1 ο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά το διερευνητικό μέρος και έχει ήδη προβεί στη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ του προσωπικού

10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11 Γράφημα 1 Γράφημα 1 : Σύνολο πληρωμένων θέσεων 4 ακαδημαϊκών βαθμίδων κατά τα έτη 1991 - 2010

12 Γράφημα 2 Γράφημα 2 : Αριθμός προκηρύξεων ακαδημαϊκού προσωπικού ΣΧΟΛΙΑ : • Παρατηρείται μείωση στις προκηρύξεις των θέσεων κατά 45,6 % σε σύγκριση με το έτος 2009. Η μείωση οφείλεται στον αυξημένο αριθμό εγκεκριμένων θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού κατά το έτος 2008 ( συγκεκριμένα εγκρίθηκαν κατά το έτος 2008 49 θέσεις πλείστες των οποίων προκηρύχθηκαν κατά το έτος 2009, σε σύγκριση με το έτος 2009 κατά το οποίο εγκρίθηκαν 11 νέες θέσεις )

13 Γράφημα 3 Γράφημα 3 : Αριθμός αιτήσεων που παραλήφθηκαν για θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού ΣΧΟΛΙΑ : • Μείωση αριθμού αιτήσεων που παραλήφθηκαν κατά 23 %, λόγω μειωμένου αριθμού προκηρύξεων • Αύξηση μέσου όρου αιτήσεων ανά θέση κατά το έτος 2010 ( Μ. Ο. για το 2009 → 367/57=6.4, για το 2010 → 281/31=9.06 ) → αύξηση ενδιαφέροντος για διεκδίκηση θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού

14 Γράφημα 4 Γράφημα 4 : Αριθμός προκηρύξεων Επιστημονικού / Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού [ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικών Επιστημόνων σε Διδασκαλία, Μεταπτυχιακών Συνεργατών, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, Νέων Ερευνητών, Βοηθών Ερευνητών ( φοιτητών )] ΣΧΟΛΙΑ : • Αύξηση αριθμού προκηρύξεων κατά 30 % • Η αύξηση του αριθμού προκηρύξεων προέρχεται κυρίως από την αύξηση των ερευνητικών προγραμμάτων, τη συνεχή επαναπροκήρυξη θέσεων στην κατηγορία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αλλά και από την δημιουργία νέων οντοτήτων, όπως π. χ. το Αθλητικό Κέντρο

15 Γράφημα 5 Γράφημα 5 : Αριθμός αιτήσεων Επιστημονικού / Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού [ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικών Επιστημόνων σε Διδασκαλία, Μεταπτυχιακών Συνεργατών, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, Νέων Ερευνητών, Βοηθών Ερευνητών ( φοιτητών )] ΣΧΟΛΙΑ : • Αύξηση αριθμού αιτήσεων που παραλήφθηκαν κατά 32 % • Συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της αύξησης της ανεργίας, η αύξηση ενδιαφέροντος για θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού / Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού, ήταν αναμενόνη

16 ΣΧΟΛΙΑ :  Γενική αύξηση απασχόλησης προσωπικού σε θέσεις Ειδικών Επιστημόνων και Ερευνητών )  Αύξηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου : – αποτελεί πηγή απασχόλησης νέων επιστημόνων – παρέχει ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής πείρας και ακαδημαϊκών προσόντων π. χ. MSc/PhD) Γράφημα 6 Γράφημα 6 : Σύνολο διορισμών / ανανεώσεων Ειδικών Επιστημόνων, Βοηθών Ερευνητών, Ερευνητών 20092010 Απόλυτη Διαφορά % αύξηση Ειδικοί Επιστήμονες σε Ερευνητικά Προγράμματα Διορισμοί 235 271 Ανανεώσεις 145 Σύνολο 235416 181 77,02% Βοηθοί Ερευνητές Διορισμοί 22 15 Ανανεώσεις 1 Σύνολο 2216 -6 -27,27% Ερευνητές Διορισμοί 18 17 Ανανεώσεις 13 Σύνολο 1830 1266,67% Γενικό Σύνολο 27546218768,00%

17 • Στο τέλος της τριετίας να μην υπάρχουν παρατηρήσεις στις εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας σε θέματα που άπτονται του Γραφείου • Τήρηση Δεικτών Εργασίας στο πλαίσιο του EFQM σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων και πρόσληψης Ακαδημαϊκού Προσωπικού με στόχο τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων • Αναβάθμιση του υφιστάμενου Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Ανελίξεων • Συνεχής αναβάθμιση της συνεργασίας και επιμόρφωσης των Λειτουργών Πανεπιστημίου σε Σχολές και Ακαδημαϊκά Τμήματα με στόχο να βοηθήσουν στο έργο ενημέρωσης του Ακαδημαϊκού και Επιστημονικού / Βοηθητικού Διδακτικού προσωπικού • Συμμετοχή στο έργο “HR Excellence in Research” που στοχεύει στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής του Πανεπιστημίου σε θέματα σταδιοδρομίας και κινητικότητας των ερευνητών με την ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2011 - 2013

18 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

19 ΣΧΟΛΙΑ :  Έχει πεισθεί η Διεύθυνση για τη δημιουργία Γραφείου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης  Η σταδιακή ανάπτυξη κουλτούρας επιμόρφωσης  Η αποτελεσματικότητα του Γραφείου με την υιοθέτηση του θεσμού Συντονιστών Εκπαίδευσης σε κάθε οντότητα αναπτύσσοντας μια αμφίδρομη επικοινωνία η οποία παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στο προσωπικό.  Οι συχνές επαφές και ενημέρωση του Υπεύθυνου Λειτουργού Γραφείου Εκπαίδευσης με τους Προϊστάμενους Υπηρεσιών, Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους Τμημάτων με στόχο την καλύτερη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους.  Δημιουργία και υιοθέτηση Οδηγού Εκπαίδευσης

20 ΣΧΟΛΙΑ : • Καλύτερος συντονισμός μεταξύ Γραφείου Εκπαίδευσης και διαφόρων οντοτήτων του Πανεπιστημίου στο οποίο έχει συμβάλει και ο θεσμός του Συντονιστή εκπαίδευσης • Οι συχνές επαφές και ενημέρωση του Υπεύθυνου Λειτουργού Εκπαίδευσης με τους Προϊστάμενους Υπηρεσιών, Κοσμήτορες, Προέδρους Τμημάτων, Διευθυντές άλλων οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου • Η συγκέντρωση και η ικανοποίηση των ατομικών αναγκών εκπαίδευσης όπως αυτές πηγάζουν από την εφαρμογή του συστήματος ανατροφοδότησης 360 ο και τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης • Η συγκέντρωση και η ικανοποίηση των ομαδικών αναγκών εκπαίδευσης όπως αυτές πηγάζουν από τους στρατηγικούς στόχους της κάθε Υπηρεσίας οι οποίοι είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου Γράφημα 2 Γράφημα 2 : Βαθμός Ικανοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών

21 ΣΧΟΛΙΑ :  Δέσμευση του Οργανισμού να επενδύσει στην εκπαίδευση του προσωπικού του.  Στοχευόμενη εκπαίδευση η οποία σκοπεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων του προσωπικού αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας Γράφημα 4 Γράφημα 4 : Αριθμός ημερών εκπαίδευσης ανά άτομο ανά έτος

22 ΣΧΟΛΙΑ :  Ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ Γραφείου Εκπαίδευσης και Συντονιστών Εκπαίδευσης.  Η υιοθέτηση του σχεδίου ανακατανομής των επιχορηγημένων ποσών στις διάφορες οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου αποτελεί κίνητρο.  Η αποτελεσματικότητα του Γραφείου να υποβάλλει έγκαιρα τα αιτήματα στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Γράφημα 5 Γράφημα 5 : Ποσό επιχορήγησης από ΑνΑΔ

23 ΣΧΟΛΙΑ :  Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου να επενδύσει στην επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου Γράφημα 6 Γράφημα 6 : Συνολική δαπάνη (€) εκπαιδευτικών προγραμμάτων

24 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011-2013 • Στο τέλος της τριετίας να μην υπάρχουν παρατηρήσεις στις εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας σε θέματα που άπτονται του Γραφείου • Βελτίωση της παρεχόμενης ποιοτικής εκπαίδευσης ( συνεχής αξιολόγηση από συμμετέχοντες μέσω εντύπων αξιολόγησης του περιεχομένου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτών, αίθουσας, υλικών κατάρτισης, μείωση αριθμού συμμετεχόντων στα προγράμματα ). • Βελτίωση δεικτών εκπαίδευσης και ειδικά την διατήρηση του ευρωπαϊκού δείκτη δηλαδή 5 ημέρες ανά άτομο. • Επανάληψη του αναπτυξιακού συστήματος ανατροφοδότησης 360 0 για όλο το μόνιμο και συμβασιούχο προσωπικό. • Αύξηση του ποσού επιχορηγήσεων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

26 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Α/ΑΑ/ΑΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20062007200820092010 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 751296 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 0050 41 3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ERASMUS --142117 4 ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΙΕΑ ΜΕΤ ’ ΑΠΟΛΑΒΩΝ 70% --- 14 (01/06/2009 – 31/12/2009) 51 5 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ --666870 6 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 111019 20 7 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ---1525 8 ΕΠΙΔΟΜΑ ADSL ----13 9 ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ----2

27 ΣΧΟΛΙΑ :  Τα τελευταία πέντε ( 5 ) χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει παραχωρήσει υποτροφίες σε 39 μέλη του  Ετήσιο ποσό προς κατανομή €26.500  Ελάχιστο ποσό υποτροφίας ανά άτομο €1.000  Η κατανομή ποσού υποτροφίας εξαρτάται από τον αριθμό αιτημάτων και τις δεσμεύσεις των προηγούμενων ετών Γράφημα 1 Γράφημα 1 : Υποτροφίες

28 ΣΧΟΛΙΑ : • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσα σε τρία ( 3 ) χρόνια ενέκρινε εκατόν σαράντα μία ( 141 ) εκπαιδευτικές άδειες για απόκτηση πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, επαγγελματικών προσόντων • Συνολικός αριθμός μόνιμου / συμβασιούχου προσωπικού : 460 μέλη • Αριθμός προσωπικού στις μισθολογικές κλίμακες Α 1 - Α 7 κατά το έτος 2010 : 274 • Ποσοστό χρήσης στις κλίμακες Α 1- Α 7 : 59,5 % Γράφημα 2 Γράφημα 2 : Εκπαιδευτικές άδειες

29 ΣΧΟΛΙΑ :  Συνολικά από το 2008 – 2010 έχουν επισκεφθεί Πανεπιστήμια στο εξωτερικό μέσω ERASMUS 52 μέλη του διοικητικού προσωπικού Γράφημα 3 Γράφημα 3 : Επισκέψεις προσωπικού σε Πανεπιστήμια Εξωτερικού μέσω ERASMUS

30 Γράφημα 4 Γράφημα 4 : Γονική άδεια μετ΄ απολαβών

31 Γράφημα 5 Γράφημα 5 : Επίδομα τηλεφώνου Γράφημα 6 Γράφημα 6 : Επίδομα επιφυλακής ΣΧΟΛΙΑ :  Υπάρχει μια αυξητική τάση από το 2007 έως 2008 λόγω επέκτασης του θεσμού επιφυλακής σε διαφορετικές ειδικότητες στην κατηγορία των Τεχνικών συνέπεια των έκτακτων περιστατικών που συνέβησαν εντός Πανεπιστημίου

32 Γράφημα 7 Γράφημα 7 : Συνδρομές μελών σε επαγγελματικά σώματα

33 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 2011-2013 • Στο τέλος της τριετίας να μην υπάρχουν παρατηρήσεις στις εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας σε θέματα που άπτονται του Γραφείου • Εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής και διαχείρισης αδειών. • Εφαρμογή επέκτασης του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. • Έγκριση από τη Βουλή των Κανονισμών Ταμείου Ευημερίας. • Ετοιμασία προσχέδιου Κανονισμών ίδρυσης Σχεδίου και Ταμείου Συντάξεων υπαλλήλων Πανεπιστημίου Κύπρου. • Ετοιμασία και προώθηση για έγκριση Κανονισμών Ταμείου Προνοίας για το Ωρομίσθιο Προσωπικό. • Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ωρομέτρησης ούτως ώστε να γίνει πιο φιλικό προς τους χρήστες και διαχειριστές.

34 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

35 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ • Αύξηση κτηρίων από 34 σε 45 • Αύξηση απασχόλησης καθαριστριών το 2010 λόγω παράδοσης κτιρίων ΣΟΕΔ & ΚΚΔ, ωστόσο μείωση κόστους λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό (Μείωση ωρών εργασίας ανά καθαρίστρια)

36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ • Αυξητική τάση στην υποστήριξη αιθουσών διδασκαλίας το 2010 παραλαβή νέων αιθουσών και αμφιθεάτρων της ΣΟΕΔ. • Αυξητική τάση στην υποστήριξη εκδηλώσεων το 2010.

37 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ) • Μέσα πυροπροστασίας/ πυρόσβεσης: Αύξηση λόγω νέων αναγκών (π.χ. νέα κτήρια). • Υπηρεσίες φύλαξης: Αυξητική τάση στο κόστος λόγω νέων κτηρίων (ΣΟΕΔ, ΚΚΔ).

38 • Αύξηση ατυχημάτων κατά το 2010. Οφείλεται κυρίως: – στην ευαισθητοποίηση του κόσμου μετά την εγκύκλιο του ΔΔΟ για γνωστοποίηση των ατυχημάτων (Ε.Δ. Υπ’ Αρ. 94/2010 ). – αύξηση κτηρίων (ΣΟΕΔ & ΚΚΔ) και δραστηριοτήτων.

39 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κρατική: Μείωση το 2009 λόγω δωρεάν κάλυψης από το Κράτος των τρίτεκνων οικογενειών Αύξηση μελών κατά το 2010. Συμπληρωματική: Σταθερή αύξηση των μελών διαχρονικά από το 2002.

40 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 2011 - 2013 • Μηδέν σκουπίδια ( zero garbage) μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης, το οποίο εμπίπτει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) • Βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μέσα από συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση. Στόχος μηδέν ατυχήματα ( zero accidents ). • Δημιουργία ενός ασφαλούς, υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για φοιτητές, προσωπικό και επισκέπτες, δίνοντας έμφαση σε περιβαλλοντικές δράσεις.

41 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

42 • Τα κτίρια του ΚΚΔ παραδόθηκαν τέλος Σεπτεμβρίου 2010 • Έναρξη πρώτης φάσης λειτουργίας του ΚΚΔ τον Νοέμβριο 2010 περιλαμβάνει : –Flocafé –Το μπαράκι –Το κτίριο 7 με τα γραφεία της ΦΕΠΑΝ, των ομίλων των φοιτητών, ασφάλειας υγείας και περιβάλλοντος, –Το κτίριο 6 με τα γραφεία της επιχειρησιακής διεύθυνσης και το δωμάτιο πρώτων βοηθειών • Τον Φεβρουάριο 2011 λειτούργησε το ινστιτούτο Cervantes • Τον Μάιο 2011 θα μεταφερθεί ο ραδιοσταθμός ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

43 • Έναρξη δεύτερης φάσης λειτουργίας του ΚΚΔ τον Σεπτέμβριο 2011 περιλαμβάνει : – Το Νηπιαγωγείο « Λητώ Παπαχριστοφόρου » και βρεφοκομικός σταθμός, – Τα καταστήματα ( κατάστημα Τεχνολογίας, κατάστημα αθλητικών και mini market / Περίπτερο, ( το βιβλιοπωλείο θα λειτουργήσει σαν συνεργατικό από τους φοιτητές, το φωτοαντιγραφικό κέντρο θα μεταφερθεί από το κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε και τράπεζα ) – Λέσχη προσωπικού. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

44 • Έναρξη λειτουργίας εστιατόριων : Είχαμε προκηρύξει προσφορά ( τρίτη φορά ), για τον εξοπλισμό των κουζινών των εστιατορίων αλλά δυστυχώς όλες οι προσφορές ήταν εκτός προδιαγραφών και δεν είχαμε κατακύρωση. Μελετούνται εναλλακτικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να λειτουργήσουμε τα εστιατόρια το συντομότερο δυνατό. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

45 “TALENT WINS GAMES, BUT TEAMWORK AND INTELLIGENCE WINS CHAMPIONSHIPS” Michael Jordan TEAMWORK


Κατέβασμα ppt "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google