Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βηματική μέθοδος δημιουργίας dashboards & παραγωγής επιχειρησιακών αναφορών (reports). Σενάριο εφαρμογής της ανωτέρω μεθόδου σε ένα πραγματικό Δήμο. ΠΕΤΑ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βηματική μέθοδος δημιουργίας dashboards & παραγωγής επιχειρησιακών αναφορών (reports). Σενάριο εφαρμογής της ανωτέρω μεθόδου σε ένα πραγματικό Δήμο. ΠΕΤΑ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βηματική μέθοδος δημιουργίας dashboards & παραγωγής επιχειρησιακών αναφορών (reports). Σενάριο εφαρμογής της ανωτέρω μεθόδου σε ένα πραγματικό Δήμο. ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 1

2  Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting)  Με την (υπο)Ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πως να χρησιμοποιούν στην πράξη, και συστηματικά, τις τεχνικές της επιχειρησιακής νοημοσύνης, στο πλαίσιο παραγωγής dashboards & reports.  Περιλαμβάνει (όπως και κάθε άλλη Ενότητα): Εισαγωγή: Για να βοηθήσει τους λιγότερο εξοικειωμένους με το θέμα να το παρακολουθήσουν Ανάπτυξη: Για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω στο θέμα Πρακτική Άσκηση 2 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

3  Στόχος  Κατανόηση των πιο βασικών εργαλείων για την ανάπτυξη project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης  Περιεχόμενο  Έννοιες και Παραδείγματα  Δείτε αυτό το webinar μέχρι τέλους...  Μετά, Ρωτήστε αυτά που θέλετε τον/την Εκπαιδευτή/τρια σας Κάνετε ένα post στο Forum! 3 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

4 Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence), Business Dashboards (Επιχειρησιακοί Πίνακες Ελέγχου), KPI-Key Performance Indicators (Δείκτες Επιχειρησιακής Απόδοσης), Business Reporting (Επιχειρησιακές Αναφορές) 4 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

5  Εστιάσαμε στα δύο βασικά εργαλεία ενός project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης  Dashboards (μεταφράσαμε τη λέξη στα ελληνικά ως «Πίνακες ή Όργανα Ελέγχου») Ένα dashboard είναι μια γραφιστική διεπαφή (graphical interface) μέσω της οποίας διαβάζει κανείς, συγκεντρωτικά, μια «πληροφορία». Είναι το πιο απλό εργαλείο για να τροφοδοτήσει κανείς με αποτελέσματα «Επιχειρησιακής Νοημοσύνης» τη διοίκηση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, για να μπορεί αυτή να «οδηγεί» σωστά τις δραστηριότητες του/της  Enterprise Reports (Επιχειρησιακές Αναφορές που συντίθενται δυναμικά από πολλούς δείκτες –- δηλαδή από dashboards... και όχι μόνον) Μια επιχειρησιακή αναφορά (Enterprise Report) αποτελείται (συνήθως) από πίνακες, dashboards και κείμενο. Είναι το πιο συνηθισμένο μέσο για να μορφοποιεί κανείς την πληροφορία, και τη γνώση, που παράγει ένα Σύστημα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης, ώστε να «φθάνει» αυτή σε τακτική βάση σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται (π.χ. Διοίκηση) για να υποστηρίζει την εργασία τους 5 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

6  Εφαρμογή των παραπάνω  Ξεκινάμε από το πραγματικό περιβάλλον μιας Επιχείρησης (μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα) που μόλις ξεκίνησε ένα project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης  Συνεχίζουμε, παρουσιάζοντας τα υποθετικά βήματα δημιουργίας ενός project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης στο Δήμο Κοζάνης. Διευκρινίζουμε Πρόκειται για μια εκπαιδευτική άσκηση, όχι ένα πραγματικό project Ο Δήμος Κοζάνης μας παρεχώρησε δεδομένα από το GIS Σύστημα που πρόσφατα ανέπτυξε, και άλλα δεδομένα, γενικής φύσεως, άρα υπάρχει «ύλη» να χρησιμοποιήσουμε 6 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

7 Το βάρος στην κατανόηση της χρήσης των προιόντων που εισάγει στην αγορά (Ανάλυση Περίπτωσης) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 7

8  Τα στοιχεία που εμφανίζονται στις παρακάτω διαφάνειες έχουν αντληθεί από ενδεικτικά ΒΙ Reports εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και αναφέρονται σε «υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» (υπηρεσίες δεδομένων, π.χ. Mobile portal, όχι «φωνής»)  Για λόγους εμπιστευτικότητας, οι αριθμοί δεν είναι πραγματικοί ούτε οι ονομασίες των υπηρεσιών 8 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

9  Σκοπός της σύντομης ανάλυσης «περίπτωσης»  Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται στις μεγάλες επιχειρήσεις  Είναι η ώρα να φτάσει και στους Δήμους για να συνεισφέρει στη βελτίωση της παρεχόμενης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσίας...  Πεδίο εφαρμογής  Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Α ξεκίνησε πρόσφατα ένα project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης με σκοπό την παρακολούθηση μεγεθών που αφορούν τόν τρόπο χρήσης των υπηρεσιών της (υπηρεσιών δεδομένων) από τους πελάτες της 9 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

10  Οι υπηρεσίες δεδομένων (ή και «προστιθέμενης αξίας») κατηγοριοποιούνται σε:  Wireless Internet * (περιήγηση στο Ίντερνετ από το κινητό)  WAP Portal * (MyCosmos View, Vodafone Live κλπ.)  Calling Tunes * (όταν καλεί κάποιος έναν αριθμο κινητού, ακούει μουσική)  PSMS (Premium SMS) MT (mobile terminated) MO (mobile originated)  Premium Interconnection  Non Premium Interconnection  Άλλες 10 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

11  Δίκτυο  Εγγεγραμμένοι συνδρομητές  Νέοι συνδρομητές (τελευταίου χρόνου)  Μέση τιμή εσόδων ανά συνδρομητή (ARPU)  Έσοδα ανά συνδρομητή  Υπηρεσίες Δεδομένων  Συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία WAP  Νέοι συνδρομητές (τελευταίου χρόνου) που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία WAP Ενεργοί Χρήστες 11 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

12 12 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

13 13 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

14 14 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

15 15 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

16  Θέλει να καταλάβει ποιά προιόντα /υπηρεσίες της έχουν μεγαλύτερη απήχηση και να τους δώσει προτεραιότητα  Π.χ. Κάποια μοντέλα τηλεφωνικών συσκευών δημιουργούν λογικά περισσότερα έσοδα από άλλα διότι προωθούν τη χρήση του Ίντερνετ από το κινητό, για αυτό και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επιδοτούν αυτά τα μοντέλα!  Να οδηγήσει τις επενδύσεις της επόμενης περιόδου σε προιόντα / υπηρεσίες που έχουν ήδη μια απήχηση  Παρακολουθώντας τη συμπεριφορά των χρηστών των υπηρεσιών, να μπορεί να επεξεργαστεί «προσφορές» που θα τους ταίριαζαν, ενημερώνοντας τους μέσα από το κινητό τους (mobile marketing) 16 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

17 Ας δημιουργήσουμε ένα Project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης... για τις ανάγκες αυτής της εκπαίδευσης (Πραγματική Περίπτωση) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 17

18  Ο Δήμος Κοζάνης έχει εγκαταστήσει τον τελευταίο καιρό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS)  Το σύστημα τροφοδοτείται προοδευτικά με δεδομένα πολλών ειδών, με σκοπό να αποτελέσει ένα σημείο παρουσίασης πληροφορίας σχετικής με το Δήμο Κοζάνης που θα συνοδεύεται από «χωρική» σήμανση  Ο Δήμος Κοζάνης μας προσέφερε μια σειρά από δεδομένα για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος και για ερευνητικούς σκοπούς  Μεταφέραμε αυτά τα δεδομένα σε μια «εκπαιδευτική» βάση για να μπορούν να γίνουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας σύμφωνα με τις μεθόδους της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης  Με βάση τα όσα έχουμε πει στις προηγούμενες (υπο)Ενότητες, η «εκπαιδευτική» αυτή βάση έχει το ρόλο που οφείλει να παίζει το Data Warehouse σε μια πλήρως αναπτυγμένη αρχιτεκτονική Συστήματος Επιχειρησιακής Νοημοσύνης 18 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

19  Τι περιλαμβάνoυν oι φάσεις Σχεδιασμός + Συλλογή Πληροφορίας;  Για ποιό λόγο αυτό το project; Εν προκειμένω για λόγους επίδειξης δυνατοτήτων Περιεχόμενο: Συγκριτική εικόνα των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ποιά data έχουμε – θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε; Αυτά που μας έδωσε το GIS! ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 19 ΗΠΑ: Department of Defense Bc1.1.2: Επανάληψη!

20 1. Αλωνάκια 2. Ανθότοπος - Κηπάρι 3. Aργιλος 4. Βατερό 5. Εξοχή 6. Καλαμιά 7. Καρυδίτσα 8. Κοίλα-Νέα Καρδιά- Μελίσσια 9. Λευκόβρυση 10. Λευκοπηγή 11. Λυγερή 12. Μεταμόρφω ση 13. Νέα Νικόπολη 14. Ξηρολίμνη 15. Οινόη 16. Πετρανά 17. Πρωτοχώρι 18. Πτελέα 19. Σκήτη- Κοκκιναράς 20. Χαραυγή ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 20 Ποιά είναι τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης; Χάρτης

21 21 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

22 22 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]  1. Δημογραφικά  Πληθυσμός  Πραγματικός  Μόνιμος  Άνδρες Γυναίκες  Ηλικιακές Ομάδες  Κατηγοριοποίηση σε Ηλικίες  2. Υποδομές  Κάδοι Απορριμμάτων  Ανακύκλωση  Κατηγορίες Ανακύκλωσης  Συνήθεις  Ύδρευση  Τόπος Παραγωγής  Συνολική Παραγωγή  Κατανάλωση  Αποχέτευση  Δίκτυο  Κάλυψη  Βιολογικός  3. Οικονομικά  Τομείς Δραστηριότητας  Πρωτογενής  Δευτερογενής  Τριτογενής  Ανεργία  Δημογραφικά  Υποδομές  Οικονομικά

23 23 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

24  1. Δημογραφικοί  Πληθυσμός ανά Δημοτικό Διαμέρισμα  Τετραγωνικά μέτρα γης ανά κάτοικο σε κάθε Δημοτικό διαμέρισμα  Γήρανση Πληθυσμού Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό Νέων Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό στην Ηλικία 25-64 Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό σε ανθρώπους Τρίτης Ηλικίας  Αποκλίσεις Μόνιμου με Πραγματικό Πληθυσμό Θετικές Αρνητικές  Πληθυσμιακές Μεταβολές Θετικές Αρνητικές 24 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

25  2. Υποδομές  Ύδρευση Κατανάλωση ανά Περιοχή Τρόποι παραγωγής (Πηγές – Γεωτρήσεις) Κατανάλωση – Πλεόνασμα  Αποχέτευση Σύνδεση Σε Δίκτυο αποχέτευσης Βιολογικός Καθαρισμός  Απορρίμματα Πυκνότητα κάδων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα Ανακύκλωση 25 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

26  3. Οικονομικοί  Ανεργία Σύγκριση με Νομό – Περιφέρεια και Χώρα Περιοχές με το μεγαλύτερο Ποσοστό ανεργίας Περιοχές με το μεγαλύτερο Ποσοστό εργασίας  Απασχόληση Σύγκριση με Νομό – Περιφέρεια και Χώρα Δημοτικά Διαμερίσματα με το μεγαλύτερο Ποσοστό στον Πρωτογενή Τομέα Δημοτικά Διαμερίσματα με το μεγαλύτερο Ποσοστό στον Δευτερογενή Τομέα Δημοτικά Διαμερίσματα με το μεγαλύτερο Ποσοστό στον Τριτογενή Τομέα 26 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

27 ... Ας δούμε αν είναι αλήθεια αυτό που λένε... «Τι Λωζάνη τι Κοζάνη»!  Δείκτης 1: Ποσοστό εσόδων από τοπικούς φόρους Proportion of Municipal Authority income derived from local taxation  Δείκτης 2: Δημοτικές Δαπάνες ανά κάτοικο Annual expenditure of the Municipal Authority per resident  Δείκτης 3: Εθνικός Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού Nationals as a proportion of total population  Δείκτης 4: Πυκνότητα πληθυσμού (ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) Population density - total resident population per square km  Δείκτης 5: Ποσοστό ανεργίας Unemployment rate  Δείκτης 6: Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των φοιτητών της τριτοβάθμιας Proportion of female students in higher education (ISCED level 5-6)  Δείκτης 7: Αριθμός θέσεων σε αίθουσες κιν/φου ανά 1000 κατοίκους Number of cinema seats per 1000 residents  Δείκτης 8: Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ανά 10.000 κατοίκους Road accidents that lead to death per 10000 pop.  Δείκτης 9: Τιμή πώλησης ενός κυβικού μέτρου νερού Price of a m3 of domestic water 27 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] Λωζάνη: Πηγή Eurostat Κοζάνη: Δεδομένα όχι πραγματικά Λωζάνη: Πηγή Eurostat Κοζάνη: Δεδομένα όχι πραγματικά

28 28 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] S. Ottl: Emerging Trends in Business Analytics and Business Intelligence Process Time Action Time Analysis Time Technical Staff Managers Executives Managers Executives Field Users Εκπαιδευτικό Project: Δήμος Κοζάνης

29  Χρησιμοποιούμε το BIRT  Eclipse ΒΙΡΤ (eclipse BIRT, Business Intelligence and Reporting Tool – Σύστημα Παραγωγής Αναφορών) Σύστημα Ανοικτού Λογισμικού (Open Source) http://www.eclipse.org/birt/phoenix/ Θα μπορούσε να είναι και ένα εμπορικό προιόν, ακόμη και το Excel, αλλά  Ας δοκιμάσουμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα από το Excel  Ένα προιόν ανοικτού λογισμικού δεν χρειάζεται μια αρχική επένδυση (ή έναν διαγωνισμό) για να το προμηθευθεί κανείς... και δουλεύει μια χαρά! 29 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

30  Δημιουργούμε τα απαραίτητα «queries»  Queries: Είναι ο τρόπος που θέτει κανείς ερωτήσεις σε βάσεις δεσομένων, με τη μορφή μιας «ερώτησης μιας γραμμής» (a line of inquiry) που συγκεκριμενοποιεί την αιτούμενη πληροφορία  Έλεγχος ποιότητας  Αν τα παραγόμενα αποτελέσματα είναι σε αντιστοιχία με την πραγματικότητα, αν επιβεβαιώνονται (ή αλληλοσυμπληρώνονται) μεταξύ τους, άν δημιουργούν αντιφάσεις που πρέπει να ερευνηθούν…  Έλεγχος πιστότητας και χρηστικότητας  Αν τα παραγόμενα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις προθέσεις σχεδιασμού του έργου. Αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης αναδιατάξεις των αποτελεσμάτων, συμπλήρωση με νέες δυνατότητες συνδυασμών ώστε το παραγόμενο έργο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο που έχει σχεδιασθεί και να υποστηρίζει πράγματι τις ανάγκες λήψης αποφάσεων...  Συζήτηση... 30 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

31 31 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

32 32 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

33 33 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]  Βλέποντας το χρόνο υλοποίησης της κάθε φάσης, είδαμε ότι  Η πιο δαπανηρή σε χρόνο είναι η φάση Ανάλυση / Σχεδιασμός Δεικτών  Τεχνικά η πιο απαιτητική, η Δημιουργία της Βάσης και τα Queries  Η πιο εύκολη η παραγωγή των Reports!

34  ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Παραγωγή Περιεχομένου:  ΕΑΙΤΥ [ΕΜ9: ATLANTIS Group] http://www.cti.gr http://www.cti.gr Συγγραφείς Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου http://www.atlantis-group.gr 34 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]


Κατέβασμα ppt "Βηματική μέθοδος δημιουργίας dashboards & παραγωγής επιχειρησιακών αναφορών (reports). Σενάριο εφαρμογής της ανωτέρω μεθόδου σε ένα πραγματικό Δήμο. ΠΕΤΑ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google