Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Κ Α Ψ Α Λ Η Σ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Κ Α Ψ Α Λ Η Σ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Κ Α Ψ Α Λ Η Σ

2 2ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης?? Σε μια πρόταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι : το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» στα κτίρια

3 Υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/9-2010) 3ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 4 Σε ποιους αναφέρεται ο ΚΕΝΑΚ ? Το πλαίσιο που θέτει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ έχει ισχύ και για νεόδμητα αλλά και για υφιστάμενα κτίρια όπως επίσης και για ενιαία κτήρια αλλά και για τμήματα κτιρίων.

5 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ5 Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ στις παρακάτω περιπτώσεις: 1.Σε περίπτωση αγοράς-πώλησης κτιρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια. 2. Σε περίπτωση νεόδμητων 3. Σε ριζική ανακαίνιση ( νοείται ως η ανακαίνιση με κόστος άνω του 25% της αξίας του κτιρίου ή 25% της επιφάνειάς του) 4.Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ. 5.Σε περίπτωση κατοικίας που προορίζεται για χρήση, η οποία δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες κάθε έτους (παραθεριστικές κατοικίες) Για ενιαία κτήρια

6 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ6 Από 9 Ιουλίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ κατά τη νέα μίσθωση τμημάτων κτιρίων που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη που αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Για τμήματα κτηρίων

7 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ7 Από τον ΚΕΝΑΚ εξαιρούνται οι παρακάτω: 1.Βιομηχανία-βιοτεχνία-εργαστήρια 2.Αποθήκευση 3.Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων Εξαιρέσεις από τον Κ.ΕΝ.Α.Κ

8 Βασικές έννοιες για την κατανόηση του ΚΕΝΑΚ «Κτίριο αναφοράς» : Είναι ένας όρος που αναφέρεται πάρα πολύ συχνά μέσα στον ΚΕΝΑΚ και αφορά ένα εικονικό κτίριο που δημιουργείται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς φέρνει τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να έχει το εξεταζόμενο κτίριο. «Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση κτιρίου» : Το άθροισμα των επιμέρους υπολογιζόμενων ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου για ΘΨΚ (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό), παραγωγή ΖΝΧ (ζεστό νερό χρήσης) και φωτισμό. «Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου» : Είναι η Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση κτιρίου μετά από αναγωγή σε πρωτογενής ενέργεια (Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ηλεκτρική Ενέργεια, Βιομάζα) «Θερμική Ζώνη κτιρίου» : Σύνολο (ομάδα) χώρων μέσα στο κτίριο με όμοιες απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες και χρήση. «Μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών» : Το ποσοστό συνολικών θερμικών απωλειών του δικτύου διανομής επί της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας ανά τελική χρήση του κτιρίου ή της θερμικής ζώνης. «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης» : Η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων 8ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9 Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης γίνεται με χρήση του υπολογισμού της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει : • Την χρήση του κτιρίου • Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής • Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους • Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (θερμική μάζα, θερμοπερατότητα, διαπερατότητα κ.ά.) • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης χώρων • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ψύξης χώρων • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης μηχανικού αερισμού • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης παραγωγής ΖΝΧ • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης φωτισμού • Τα παθητικά ηλιακά συστήματα Η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η πρώτη επανεξέταση επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί σε δύο έτη. Οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται με χρήση λογισμικών που αξιολογούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας. 9ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10 Κλιματικές Ζώνες Επειδή κάθε περιοχή έχει τα δικά της γεωγραφικά χαρακτηριστικά με διαφορετικές επιπτώσεις στο κτίριο η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε 4 κλιματικές ζώνες ( Α,Β, Γ, Δ) Από την θερμότερη στην ψυχρότερη.Ο Νομός Αχαΐας ανήκει στην ΖΩΝΗ Β. Σε κάθε Νομό αν το κτίριο βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων τότε αυτόματα εντάσσεται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκει. 10ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11 Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει το υπό εξέταση κτίριο να ικανοποιεί είναι : • Είτε η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου να είναι μικρότερη ή ίση από την συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς • είτε το εξεταζόμενο κτίριο έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το κτίριο αναφοράς τόσο ως προς το κτιριακό κέλυφος όσο και ως προς τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο σύνολό τους. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας με ενεργειακή μελέτη (σελ.4 Κ.ΕΝ.ΑΚ). 11ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12 Ελάχιστες Προδιαγραφές Κτιρίων Όσον αφορά το κτιριακό κέλυφος και τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους, τα επιμέρους δομικά στοιχεία του εξεταζόμενου νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου, πρέπει να πληρούν τους περιορισμούς θερμομόνωσης του παρακάτω πίνακα ταξινομημένα κατά κλιματική περιοχή. 12ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πίνακας 1

13 13ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τι είναι ο Συντελεστής Θερμοπερατότητας? Συντελεστής Θερμοπερατότητας (U): Είναι η ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα χρόνου που περνά μέσα από 1m 2 στοιχείου κατασκευής με πάχος d(m) όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών αυτών είναι ίση με 1 0 K. (W/m 2 K) Rολ = Ri + R1 + R2 +R3 + …. Rn + Rδ + Ra [m²K/W] Σχέση 2 U = 1 / Rολ [W/(m²K)]Σχέση 1 όπου Rολ είναι η συνολική θερμική αντίσταση που προβάλλει ένα πολυστρωματικό δομικό στοιχείο, που αποτελείται από ομογενείς στρώσεις υλικών συνυπολογισμένων και των αντιστάσεων του στρώματος αέρα εκατέρωθεν των όψεών του και ορίζεται ως : όπου Ri [m²K/W] είναι η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το δομικό στοιχείο, n είναι το πλήθος των στρώσεων του δομικού στοιχείου, Rδ [m²K/W] είναι η θερμική αντίσταση του στρώματος αέρα σε τυχόν υφιστάμενο διάκενο ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι ο αέρας του διάκενου δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον και θεωρείται πρακτικά ακίνητος και Ra [m²K/W] είναι η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από το δομικό στοιχείο προς το εξωτερικό περιβάλλον

14 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ14 Συντελεστής Θερμοπερατότητας Με την θερμομόνωση αυξάνουμε την ικανότητα αντίστασης του κελύφους στις θερμικές απώλειες και τα θερμικά κέρδη, δηλαδή περιορίζουμε τη ροή θερμότητας από μέσα προς τα έξω τον χειμώνα και αντίστροφα από έξω προς τα μέσα το καλοκαίρι. Το κάθε δομικό στοιχείο ενός κτιρίου χαρακτηρίζεται από ένα συντελεστή θερμοπερατότητας U. Όσο πιο μικρό είναι το U τόσο πιο αυξημένη είναι η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.

15 15ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Rολ Στην προηγούμενη διαφάνεια είπαμε ότι το Rολ είναι η συνολική θερμική αντίσταση που προβάλλει ένα πολυστρωματικό δομικό στοιχείο, που αποτελείται από ομογενείς στρώσεις υλικών συνυπολογισμένων και των αντιστάσεων του στρώματος αέρα εκατέρωθεν των όψεών του και υπολογίζεται από την σχέση : Rολ = Ri + R1 + R2 +R3 + …. Rn + Rδ + Ra [m²K/W] Σχέση 2 Εδώ δεν έχουμε μια ομογενές στρώση υλικού αλλά μια ανομοιγογενές Και πως υπολογίζεται σε αυτή την περίπτωση το Rολ?????

16 16ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεθοδολογία υπολογισμού Rολ για ανομοιογενή υλικά Για ανομοιογενή υλικά η θερμική αντίσταση του δομικού στοιχείου προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος όρος δύο τιμών δηλαδή : Rολ = (Rολ,max + Rολ,min) / 2 [m²K/W] Σχέση 2.1 Όπου Rολ,max = 1/[fa/(Ri + R1 + …Rk,a + …. Rn + Rδ + Ra )]+[fb/(Ri + R1 + …Rk,b+ …. Rn + Rδ + Ra )] Όπου Rk,a είναι η θερμική αντίσταση της στρώσης k στη θέση ύπαρξης του υλικού a Rk,b είναι η θερμική αντίσταση της στρώσης k στη θέση ύπαρξης του υλικού b fa είναι το ποσοστό της στρώσης k που καταλαμβάνεται από το υλικό α και fb είναι το ποσοστό της στρώσης k που καταλαμβάνεται από το υλικό b Και Rολ,min = Ri + R1 + …[1/((fa/Rk,a)+(fb/Rk,b))] + …. Rn + Rδ + Ra Παρατηρήσεις : • Η σχέση 2.1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον Rολ,max < 1.5 x Rολ,min • Στην περίπτωση των τοιχοποιιών, σε πολλές περιπτώσεις (χωρίς αυτό να αποτελεί τον κανόνα), ο κατασκευαστής του στοιχείου τοιχοποιίας (π.χ. οπτόπλινθου) παρέχει τον ισοδύναμο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της τοιχοποιίας λeq μέσω του CE (λeq,σχεδιασμού=λeq+0.24λeq). Στην περίπτωση που δίνεται το λunit (οπτόπλινθος+συνδετικό κονίαμα), η τοιχοποιία αντιμετωπίζεται ως ομοιογενής στρώση και ισχύει η σχέση 2. Άρα απαιτείται επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή του στοιχείου τοιχοποιίας ΠΑΝΤΑ μέσω CE.

17 17ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Υπενθυμίζεται ότι η Θερμική Αντίσταση (R) είναι η αντίσταση των στοιχείων στην ροή θερμότητας διαμέσου ομοιογενούς υλικού για διαφορά θερμοκρασίας στις δυο πλευρές του στοιχείου 1 0 K. (m 2 K/W) και υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο : R = d / λ [m²K/W] Σχέση 3 Όπου d [m] είναι το πάχος του στοιχείου και λ [W/(mK)] είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (δηλαδή η ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα χρόνου που περνά μέσα από τις απέναντι πλευρές ομοιογενούς υλικού πάχους 1m όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών αυτών είναι ίση με 1 0 K. (W/mK) )

18 18ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας για δομικά υλικά με λ≤0.18 W/(mK) μπορεί να εξαχθεί ΜΟΝΟ από:  Σήμανση CE του δομικού υλικού ή προϊόντος που δίνει ο κατασκευαστής του  Για όσα υλικά δεν υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE, γίνεται χρήση της τιμής λ του υλικού από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα/εργαστηρίου  Για στρώση υλικού πάχους μικρότερη των 2cm και λ >0,06 W/(mK) που η βασική τους λειτουργία δεν είναι να παρέχει θερμομονωτική προστασία στο δομικό στοιχείο, μπορεί να γίνει χρήση των ενδεικτικών τιμών του πίνακα 2 (σελ 48-51) της Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ, ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 (Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομόνωσης επάρκειας των κτιρίων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενεργειακής και Κλιματικής Αλλαγής – Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας) Που βρίσκουμε το λ ? conformity european (Ευρωπαϊκή συμμόρφωση) Εάν μια οδηγία απαιτεί τη συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο αναγνωριστικός αριθμός του πρέπει να είναι εμφανής

19 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ19 Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Όλα τα υλικά δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά απέναντι στην θερμότητα. Διαφέρουν ως προς τον βαθμό ευκολίας μετάδοσης της θερμότητας που απαιτείται για να ανυψωθεί η θερμοκρασία τους. Ο βαθμός ευκολίας μετάδοσης της θερμότητας εκφράζεται με τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ που σημαίνει ότι όσο πιο μικρό είναι το λ τόσο πιο «δύσκολα» μπορεί να περάσει η θερμότητα δια μέσω του υλικού.

20 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ20 Λίγα λόγια για την Θερμότητα Είναι γνωστό ότι αν μέσα σε ένα δωμάτιο υπάρχουν ένα φλιτζάνι ζεστού καφέ και ένα μεταλλικό κουτί με κρύο αναψυκτικό, σε λίγη ώρα ο καφές θα κρυώσει και το αναψυκτικό θα ζεσταθεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεταφορά ενέργειας, που ονομάζεται θερμότητα, από τον καφέ προς τον αέρα του δωματίου και από τον αέρα του δωματίου προς το αναψυκτικό. Η μεταφορά αυτή θα σταματήσει όταν οι θερμοκρασίες του καφέ, του αναψυκτικού και του αέρα γίνουν ίσες. Συμπεράσματα: 1.Δεν μπορούμε να έχουμε ροή θερμότητας χωρίς διαφορά θερμοκρασίας 2.Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε προς την χαμηλότερη θερμοκρασία. 3.Η εξωτερική θερμοκρασία έχει μία συνεχή διακύμανση κατά την διάρκεια της ημέρας που σημαίνει ότι έχουμε πάντα μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού ενός κτιρίου και του περιβάλλοντος. Αυτό ερμηνεύεται ως συνεχή ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο περιβάλλον.

21 21ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ri Ra Συντελεστής Θερμοπερατότητας R1R2R3R4 Η υπολογιζόμενη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας κάθε δομικού στοιχείου, αναλόγως της θέσης του στο κτίριο, θα πρέπει να προκύπτει μικρότερη ή ίση της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής όπως αυτή ορίζεται στον πίνακα 1 για κάθε κλιματική ζώνη του Ελλαδικού χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση ο έλεγχος πρέπει να επαναληφθεί αφού βελτιωθούν τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά του δομικού στοιχείου. Εσωτερικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον Σ.σ Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπάρχει διάκενο. Άρα Rδ = 0

22 22ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπολογισμός τιμών Ri, Ra 2

23 23ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπολογισμός τιμών Rδ Η τιμή της θερμικής αντίστασης (Rδ) οριζόντιου ή κατακόρυφου στρώματος εγκλωβισμένου αέρα στο διάκενο ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού στοιχείου λαμβάνεται από τον πίνακα 3 που ακολουθεί και ορίζεται για τις εξής περιπτώσεις: • Για θερμική αντίσταση του αέρα, όταν δεν υπάρχει σε καμία πλευρά του διάκενου κάποια μεμβράνη χαμηλής εκμπεμπτικότητας ( απουσία ανακλαστικής επιφάνειας) • Για θερμική αντίσταση του αέρα, όταν υπάρχει στη μία πλευρά του διάκενου κάποια μεμβράνη χαμηλής εκπεμπτικότητας ( ύπαρξη ανακλαστικής επιφάνειας) με εκπεμπτικότητα (ε) ίση προς 0.5, 0.10 και 0.20 για να μπορεί να καλύψει μεγάλο εύρος δομικών στοιχείων. Οι τιμές του πίνακα 3 είναι για στρώση αέρα μεταξύ 2 παράλληλων επιφανειών με τις προϋποθέσεις ότι : • Ο αέρας είναι εγκλωβισμένος μέσα στο δομικό στοιχείο με μηδενικές εναλλαγές με το εξωτερικό περιβάλλον και • Το πάχος της στρώσης του αέρα είναι ≤1/10 των άλλων δύο διαστάσεων και πάντως όχι μεγαλύτερο των 30 cm.

24 24ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπολογισμός τιμών Rδ 3 Οριζόντια ροή = θερμική ροή με απόκλιση από οριζόντιο επίπεδο μέχρι ±30°

25 25ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Um Σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ η τιμή του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας (Um) του εξεταζόμενου νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που θέτει ο παρακάτω πίνακας κατά κλιματική ζώνη Πίνακας 4 Διάγραμμα 1

26 26ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεθοδολογία Υπολογισμού Μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um Αρχικά γίνεται υπολογισμός του λόγου F/V (ή Α/V) : • Για την εύρεση του εμβαδού Α υπεισέρχονται στον υπολογισμό οι εξωτερικές επιφάνειες του κελύφους στο σύνολό τους και με τις εξωτερικές τους διαστάσεις, παρακολουθώντας απόλυτα τη γεωμετρία του κτιρίου. • Αντίστοιχα ο όγκος V είναι ο όγκος του κτιρίου που περικλείεται από όλες αυτές τις επιφάνειες. Παρατηρήσεις : Στον όγκο V του κτιρίου ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται : • Η πυλωτή, • Οι αίθριοι χώροι μέσα στο κτίριο, • Όλοι οι μη θερμαινόμενοι χώροι και • Όλοι οι ανοικτοί χώροι, που έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.

27 27ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεθοδολογία Υπολογισμού Μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) προκύπτει από το συνυπολογισμό των συντελεστών όλων των επί μέρους δομικών στοιχείων του περιβλήματος του θερμαινόμενου χώρου του κτιρίου κατά την ποσοστιαία αναλογία των αντίστοιχων εμβαδών τους. Στην γενική έκφραση ο υπολογισμός του Um προκύπτει από τον τύπο : Όπου : Um [W/(m²K)] είναι ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κελύφους όλου του κτιρίου n είναι το πλήθος των επί μέρους δομικών στοιχείων στο κέλυφος του κτιρίου ν είναι το πλήθος των θερμογέφυρων που αναπτύσσονται στα εξωτερικά ή εσωτερικά όρια κάθε επιφάνειας Aj του κελύφους Aj [m²] είναι το εμβαδόν επιφάνειας του κάθε στοιχείου Uj [W/(m²K)] είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κάθε δομικού στοιχείου j του κελύφους li [m] είναι το συνολικό μήκος του κάθε τύπου θερμογέφυρας στο περίβλημα του κτιρίου Ψj [W/(mK)] είναι ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του κάθε τύπου θερμογέφυρας και b είναι ο μειωτικός συντελεστής για κάθε τύπο δομικού στοιχείου [W/(m²K)] Σχέση 4

28 28ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεθοδολογία Υπολογισμού Μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um Άρα υπολογίζουμε το A/V και η υπολογιζόμενη τιμή του Um πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ ≤ Um,max που φαίνεται στον πίνακα 4. Παρατηρήσεις : • Η τιμή του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ) λαμβάνεται από τους πίνακες 15 και 16 της ΤΟΤΕΕ σελ 68-92 ανάλογα με τον τύπο της θερμογέφυρας • Ο μειωτικός συντελεστής b λαμβάνεται ανάλογα με τον τρόπο επαφής της επιφάνειας με τον εξωτερικό χώρο σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ 41,42,43 (Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τo έδαφος, με τον εξωτερικό αέρα ή με εξωτερικό κτίριο τότε b=1) Για την διευκόλυνση του υπολογισμού των R, U, Um και των δεδομένων που απαιτούνται, έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο

29 29ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθορισμός κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Οι κατηγορίες για την ενεργειακή ταξινόμηση των κτιρίων δίνονται από τον παρακάτω πίνακα. Ο δείκτης R R λαμβάνεται ίσος με την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι το πηλίκο της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου (ΕΡ) προς την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης. Πίνακας 5 Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Αναφοράς

30 30ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 1.Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του υπό εξέταση κτιρίου 2.Αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές εκπομπές CO 2 καθώς και συστάσεις για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης (που συνεπάγεται μετάβαση σε υψηλότερη κατηγορία) 3. Ο συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξης αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει και επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Για μίσθωση ακινήτου ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναφέρεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Αν δεν προσκομίζεται ΠΕΑ η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα. 4. Αναφέρονται οι επιλέξιμες επεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 5. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια. Μετά το πέρας των 10 χρόνων απαιτείται νέα ενεργειακή μελέτη για την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

31 Ενεργειακή Επιθεώρηση Η Ενεργειακή Επιθεώρηση αποσκοπεί : α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ) και συνολικά: β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, γ) στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και δ) στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του 31ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32 32ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Στάδια Ενεργειακής Επιθεώρησης Η Ενεργειακή Επιθεώρηση περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια : 1.Πρόσκληση και ανάθεση επιθεώρησης κτιρίου (από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή) στον Ενεργειακό Επιθεωρητή 2.Ηλεκτρονική Απόδοση αριθμού Πρωτοκόλλου Ενεργειακής Επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) 3.Επιτόπιος έλεγχος και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που έχουν δοθεί από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή 4.Για μεγάλα κτίρια δύναται να χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός για την καταγραφή των δεδομένων 5.Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου 6.Σύνταξη του ΠΕΑ Κτιρίου 7.Έκδοση ΠΕΑ, ηλεκτρονική καταχώρησή του και παράδοση στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή 8.Σύνταξη συστάσεων βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου 9.Για την περίπτωση νέων ή ριζικά ανακαινισμένων κτιρίων αν διαπιστωθεί μετά από την επιθεώρηση ότι δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις και άρα δεν εντάσσεται το κτίριο τουλάχιστον στην κατηγορία Β τότε οι συστάσεις παίρνουν την μορφή υποχρέωσης εφαρμογής μέσα σε ένα έτος των απαραίτητων συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή οι οποίες εξασφαλίζουν την ένταξη του κτιρίου στην κατηγορία Β. Ακολουθεί νέα ενεργειακή επιθεώρηση με έκδοση νέου ΠΕΑ.

33 33ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του Κ.ΕΝ.Α.Κ εμφανίζεται ένα υπόδειγμα Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (σελ. 20 και 21)

34 34ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πιστοποιημένα Λογισμικά Έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ καθώς και άλλα εμπορικά λογισμικά, που χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

35 35ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας το κόστος για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης διαμορφώνεται : 1. Για περιπτώσεις κατοικιών : • Όταν θεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία 1,0 ευρώ/m² (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) • Όταν θεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/m² (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ) • Όταν θεωρείται μονοκατοικία : 1,5 ευρώ/m² (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 2. Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία) : • έως 1000 m² : 2,5 ευρώ/m² (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) • πάνω από 1000 m² : 2,5 ευρώ/m² για τα πρώτα 1000 m² και 1,5 ευρώ/m² για τα υπόλοιπα m²

36 36ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Συστάσεις βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Στο Παράρτημα του κατάλογου οδηγιών της Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αναφέρονται κάποιες ενδεικτικές συστάσεις για τον περιορισμό των Θερμικών και Ψυκτικών φορτίων. Συγκεκριμένα η επέμβαση που προτείνεται όσον αφορά το κτιριακό κέλυφος είναι η θερμομόνωση των δομικών στοιχείων του κελύφους που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα ή με μη θερμαινόμενους χώρους, όπου υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής. Η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται πλέον με εύκολο και ασφαλή τρόπο. Κατά κανόνα η εξωτερική θερμομόνωση απαιτεί υλικά που δεν προσβάλλονται από την υγρασία και έχει το πλεονέκτημα του περιορισμού των θερμογεφυρών που δημιουργούνται κυρίως στις συναρμογές των δομικών στοιχείων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης υγρασίας από συμπύκνωση των υδρατμών. Η θερμομόνωση των επιστεγάσεων είναι σημαντικά αποδοτική για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών, ιδιαίτερα για κτίρια χαμηλού ύψους. Σε υφιστάμενα κτίρια με επίπεδες επιστεγάσεις (δώματα) προτείνεται το σύστημα ανεστραμμένου δώματος (διαμόρφωση κλίσεων αν δεν υπάρχουν, στεγανοποίηση επιφάνειας, τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών απρόσβλητες από υγρασία και τέλος διαμόρφωση τελικής επιφάνειας από πλάκες επίστρωσης ή χαλίκια.

37 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ37 Οφέλη από την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής Τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

38 38ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

39 39ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.ΦΕΚ 407/Δ6/Β Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων, Α’ Έκδοση, Αθήνα Ιούλιος, 2010 3.Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής, 22-12-2010, ΑΔΑ: 4ΙΙ70-0 Θέμα : Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 4.Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων, Έκδοση 1.0, Αθήνα, Ιανουάριος 2011, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 5.Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής, 22-12-2010, ΑΔΑ: 4ΙΙΩ0-Α Θέμα : Χορήγηση Προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή 6.Χρήσιμες Ερωτοαπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 7.Physics for Scientists & Engineers, Serway, Τόμος ΙΙΙ, Θερμοδυναμική-Κυματική Οπτική

40 40ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ UNISOL A.E


Κατέβασμα ppt "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Κ Α Ψ Α Λ Η Σ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google