Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EURACADEMY OBSERVATORY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Φούλη Παπαγεωργίου Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών-PRISMA Συντονίστρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EURACADEMY OBSERVATORY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Φούλη Παπαγεωργίου Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών-PRISMA Συντονίστρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EURACADEMY OBSERVATORY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Φούλη Παπαγεωργίου Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών-PRISMA Συντονίστρια προγράμματος Διακρατική Ημερίδα 20 Οκτωβρίου 2006 Αθήνα

2 Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης με υποστήριξη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε Αγροτικές Περιοχές, εστιάζει στις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτο-απασχολούμενους. Είναι ένα διετές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή, reference material strand, Leonardo da Vinci. What is the Observatory? The European Observatory of the use of ICT-supported Life Long Learning by SMEs, Micro-Enterprises and the Self-employed in Rural Areas, is a two-year project co-funded by the European Commission under the Reference Material Strand of Leonardo da Vinci Τι είναι το Παρατηρητήριο; Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

3 Τι είναι το Παρατηρητήριο;  Μια νέα δομή για την διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον αγροτικό χώρο και την προώθηση της ιδέας της τηλε-εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να γίνουν ή/και να παραμείνουν ανταγωνιστικές  Ένας κανάλι δημοσιότητας που επιδιώκει να αυξήσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών οργανισμών για τις αγροτικές περιοχές και τη συνειδητοποίηση των επιχειρήσεων για τις ωφέλειες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ΤΠΕ. What is the Observatory?  A new research structure focusing on the educational needs in of enterprises in rural areas and the promotion of the e-learning practices, with a view to increasing their competitiveness  A publicity channel trying to increase the interest of training providers in rural areas and the awareness of SMES regarding the benefits of e-learning Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

4 Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Συνεργαζόμενοι Φορείς Το Παρατηρητήριο υλοποιείται από μια ευρύτατη ομάδα συνεργαζόμενων ερευνητικών φορέων, οι οποίοι υποστηρίζονται από οργανισμούς που εκπροσωπούν μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη Euracademy Observatory Project partners The Euracademy Observatory is put together by a large team of co-operating research organisations, who are supported by an advisory committee, consisting of social partners and others representing small and medium enterprises in rural areas of Europe

5  University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinajoki Unit - FI Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Ινστιτούτο Ruralia, Seinajoki Unit – FI (Κύριος συμβαλλόμενος)  PRISMA - Centre for Development Studies - GR PRISMA - Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών – GR (Συντονιστής)  European Forum of Technical and Vocational Education and Training - BE Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - BE  University of Rostock - DE Πανεπιστήμιο του Rostock - DE  The European Academy for Sustainable Rural Development “Euracademy Association” - EU Ευρωπαϊκή Ακαδημία για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη “Euracademy Association” – EU  Mediterranean Institute for Sustainable Development - ES Μεσογειακό Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης - ES  Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, West Hungarian Research Institute - HU Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών, Κέντρο Περιφερειακών Μελετών, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δυτικής Ουγγαρίας - HU  Nicolaus Copernicus University, Department of Rural Sociology - PL Πανεπιστήμιο Nicolaus Copernicus, Ινστιτούτο Αγροτικής Κοινωνιολογίας - PL  Norton Radstock College - UK Κολέγιο Norton Radstock - UK Research partners Ερευνητικοί Φορείς Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

6  Messinian Chamber of Commerce and Industry - GR Επιμελητήριο Μεσσηνίας - GR  Association of Enterprises in South Ostrobothnia – FI Σύλλογος Επιχειρήσεων της Νότιας Ostrobothnia - FI  Agency for information and extension for continuous education in Mecklenburg Vorpmmern-DE Οργανισμός Eνημέρωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο Mecklenburg Vorpmmern - DE  Spanish Network for Rural Development - ES Ισπανικό Δίκτυο για Αγροτική Ανάπτυξη – ES  European Leader Association for Rural Development - ES Ευρωπαϊκό Δίκτυο Leader για Αγροτική Ανάπτυξη - ES  Scientific Association for Development of Micro-Regions - HU Επιστημονικός Σύλλογος για την Ανάπτυξη των Μικρο-περιφερειών - HU  Local Initiatives Association in Lubicz - PL Σύλλογος για Τοπικές Πρωτοβουλίες στο Lubicz – PL  European Leader Association for Rural Development - ES Ευρωπαϊκό Δίκτυο Leader για Αγροτική Ανάπτυξη - ES  Scientific Association for Development of Micro-Regions - HU Επιστημονικός Σύλλογος για την Ανάπτυξη των Μικρο-περιφερειών - HU  Local Initiatives Association in Lubicz - PL Σύλλογος για Τοπικές Πρωτοβουλίες στο Lubicz - PL Social partners –Enterprises in rural areas Κοινωνικοί εταίροι-εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

7 Τι κάνει το Παρατηρητήριο;  Δημιουργεί ένα μόνιμο δίκτυο φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές και φορέων που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο αυτό αποτελεί το μόνιμο «δείγμα» για τις έρευνες του Παρατηρητηρίου, για τις οποίες έχει τεθεί ο στόχος να επαναλαμβάνονται ανά τριετία What does the Observatory do?  It sets up a network of training providers who are active in rural areas and of social partners and other bodies that represent SMEs in rural areas. The network provides a permanent sample for the surveys of the Observatory, which are planned to be repeated once every three years Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

8 Τι κάνει το Παρατηρητήριο;  Ξεκινά με μια ανασκόπηση της εμπειρίας της δια βίου μάθησης που υποστηρίζεται από ΤΠΕ στην Ευρώπη, εξετάζοντος την δομή και το θεσμικό πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών αυτής της μορφής εκπαίδευσης, την πολιτική των κυβερνήσεων των κρατών-μελών στον τομέα αυτό, τα χαρακτηριστικά των φορέων εκπαίδευσης και την εξάπλωση της τηλε-εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στα στελέχη των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. What does the Observatory do?  It starts with a review of the experience of ICT-supported lifelong learning in Europe, its legal and policy framework, the profile of the training providers and the spread of e-learning in rural areas, especially among the staff of small enterprises and the self-employed Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

9 Τι κάνει το Παρατηρητήριο;  Επεξεργάζεται έναν μηχανισμό καταγραφής της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους σε περιοχές εκτός των μητροπολιτικών κέντρων. Η καταγραφή γίνεται με ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους φορείς εκπαίδευσης που υποστηρίζουν το Παρατηρητήριο και από δείγμα εκπαιδευομένων ατόμων και μη εκπαιδευομένων, εργαζομένων ή ανέργων. What does the Observatory do?  It sets up a mechanism for the documentation of the demand and supply of e- learning services addressing working and unemployed people who live outside the large metropolitan centres. The documentation is taking place through questionnaires that are completed by training providers who support the idea of the Observatory and by a sample of people who base their economic activity in rural areas, and may receive distance training or not. Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

10 Τι κάνει το Παρατηρητήριο;  Δημιουργεί μια τράπεζα δεδομένων με τα στοιχεία που συλλέγονται από τα ερωτηματολόγια των φορέων κατάρτισης και των εκπαιδευομένων ατόμων ή άλλων εργαζομένων ή ανέργων.  Δημοσιεύει τα αποτελέσματα στο internet, στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό με τη μορφή στατιστικών πινάκων. Για τα μέλη του δικτύου του Παρατηρητηρίου, μια ευρύτερη γκάμα στοιχείων με περισσότερη λεπτομέρεια θα είναι προσβάσιμα. www.euracademy.org/observatorywww.euracademy.org/observatory www.euracademy-observatory.org www.euracademy-observatory.org www.euracademy.org/observatorywww.euracademy-observatory.org What does the Observatory do?  Creates a data bank with the data collected from the various surveys of training providers and trainees or other people working in SMEs or unemployed  Publishes the results on the internet to make them available to the wider public as statistics. The members of the Observatory network enjoy access to a larger range of data and a more detailed statistical analysis. Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

11 Ερευνητικοί φορείς Εκπαιδευτικοί οργανισμοί Εκπαιδευόμενοι σε αγροτικές περιοχές Κοινωνικοί Εταίροι Επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου ερωτηματολόγια ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

12 Research partners Training providers Trainees in rural areas Social partners Enterprises in rural areas questionnaires OBSERVATORY Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory

13 Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές Euracademy Observatory Το Ερωτηματολόγιο ...................


Κατέβασμα ppt "EURACADEMY OBSERVATORY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Φούλη Παπαγεωργίου Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών-PRISMA Συντονίστρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google