Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA Infratec S.A – Management Consultants HELLENIC MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA Infratec S.A – Management Consultants HELLENIC MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA Infratec S.A – Management Consultants HELLENIC MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Corfu, 13 & 14 of February, 2009 «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ. “INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC DEVELOPMENT IN THE ADRIATIKI - IONIAN”, UNDER THE GREEK PRESIDENCY OF THE ADRIATIC-IONIAN INITIATIVE.

2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. PROPOSAL ABOUT THE FOUNDATION OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY AT IGOUMENITSA HELLENIC MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA Infratec S.A – Management Consultants Corfu, 13 & 14 of February, 2009

3 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – PRESENTATION’S CONTENTS  Δημιουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος  Στόχοι Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος  Αρμοδιότητες Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος  Οργάνωση και Στελέχωση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος  Environmental Observatory’ s Foundation  Goals of Environmental Observatory  Responsibilities of Environmental Observatory  Organization of Environmental Observatory Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

4 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΓΕΝΙΚΑ- IN GENERAL…  Η Αδριατική Θάλασσα, αποτελεί μια τεράστια «κλειστή θάλασσα».  Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβαλλοντικό οικοσύστημα το οποίο απειλείται:  Από τα απόβλητα των πλοίων, τα αστικά λύματα και στερεά απόβλητα, τα βιομηχανικά απόβλητα των παράκτιων βιομηχανιών, την αστικοποίηση των ακτών.  The Adriatic Sea, constitutes an enormous “enclosed sea”.  In fact is a very sensitive environmental ecosystem, which, unfortunately, is threatened by:  The urbanization of coasts, the industrial wastes of coastal industries, the wastes of boats, the urban sewages. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

5 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ENVIRONMENTAL OBSERVATORY’S FOUNDATION  Γι΄ αυτό, κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη, η ίδρυση ενός Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής (Π.Α.Ι. – Πρωτοβουλία Αδριατικής Ιονίου), με έδρα, την Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.  For the above reasons, it is absolutely necessary and indispensable, the environmental observatory’s foundation, in the wider region of Adriatic Sea (Adriatic – Ionian Initiative) and more concretely at Igoumenitsa Thesprotias. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

6 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ENVIRONMENTAL OBSERVATORY’S FOUNDATION  Το Παρατηρητήριο αυτό, θα αποτελεί κέντρο αναφοράς και πληροφόρησης όλων των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου, σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας αυτού, λήψης απαραίτητων μέτρων και υλοποίησης έργων.  This Environmental Observatory, is going to become a very important centre of report and information, for all the countries of Adriatic Sea and Ionian.  In other words, is going to be, strongly, related with issues, which concern, not only the environment in general and its protection of course, but also the measures which must be taken into account in order to protect the above geographic region. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

7 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- GOALS OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Προώθηση της συντήρησης και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω:  Λειτουργικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης λιμενικών αποβλήτων και άλλων υλικών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των λιμένων,  Εξειδίκευσης, γνώσης και εμπειρίας, επί θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, πάντοτε, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη ανάπτυξη του τομέα θαλάσσιων μεταφορών.  The marine’s environment protection and preservation, through:  The successful use of materials, which are related with the activities of ports,  The specialization, knowledge and experience on issues of environmental protection, always, in combination with the development of marine transports Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

8 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- GOALS OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Ενίσχυση των υπαρχόντων ελεγκτικών μηχανισμών, μέσω αναλυτικών και εμπεριστατωμένων προτάσεων, με στόχο:  Την καλύτερη πρόληψη και καταστολή ενεργειών, οι οποίες, σχετίζονται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος της Αδριατικής και του Ιονίου.  The enforcement of the controlling mechanisms, via analytic proposals, whose aims are going to be:  The prevention and suppression of those activities, which are related to the pollution of the environment at Adriatic - Ionian. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

9 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- GOALS OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Καθορισμός νέων τρόπων οργάνωσης του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, με τη βοήθεια και χρήση νέων τεχνικών και τεχνολογιών, σε συνδυασμό, με την προώθηση μεθόδων εξοικονόμησης κόστους.  The determination of new ways, which, will be able to organize and manage, in a better way, the region’s wastes, in combination with new techniques and methods of saving cost. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

10 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- GOALS OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Προώθηση της γνώσης και της εφαρμογής των ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών,  Εξέλιξη του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος σε Επιλέξιμο Φορέα, σχετικά με την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να προετοιμάζει τις απαιτούμενες μελέτες - προτάσεις.  Enrichment of knowledge and implementation of the European and Multinational Regulations in the sector of marine transports.  Evolution of the Environmental Observatory in an Institution, whose basic aim, is going to be the preparation of important studies and proposals Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

11 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- RESPONSIBILITIES OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Κατάθεση προτάσεων - μελετών στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων.  Δημιουργία κέντρου ελέγχου και ενημέρωσης με όλα τα λιμάνια και τους Δήμους των χωρών της Αδριατικής.  Creation and realization of proposals and studies in the frames of funded projects.  Creation of a centre, which is going to be, the basic link with all the Ports and the Municipalities of countries of Adriatic - Ionian. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

12 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- RESPONSIBILITIES OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Εντατικοποίηση των ελέγχων, σε συνεργασία με όλα τα λιμάνια και τους αρμόδιους φορείς των Κρατών, σχετικά με την παράνομη ρίψη αποβλήτων των πλοίων στα λιμάνια των ενδιαφερόμενων χωρών.  Strictly supervision, concerning the illegal throwing of wastes in the ports, always in collaboration with the competent Institutions of the interested and involved countries. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

13 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- RESPONSIBILITIES OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Ανάπτυξη επαναστατικών μεθόδων επαναχρησιμοποίησης ή οικολογικού σχεδιασμού αποβλήτων (eco-design), με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, μέσω:  Της ανακύκλωσης, της ανάκτησης χρήσιμων υλικών, της κομποστοποίησης και της παραγωγής ενέργειας μέσω νέων τεχνολογιών (π.χ. καύση, πυρόλυση).  Development of revolutionary methods, such as re-use or eco-design, in order to be exploited with the best, possible ways, via:  The recycling, the recuperation of useful materials, the composting, the production of energy through new technologies (combustion and pyrolisis) Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

14 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- RESPONSIBILITIES OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Καθορισμός κοινών προτύπων και μεθοδολογίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στα λιμάνια της Αδριατικής και του Ιονίου,  Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσω της δημοσιοποίησης μελετών, σχετικά με τα καταστροφικά αποτελέσματα μιας ενδεχόμενης αύξησης των επιπέδων μόλυνσης στη λεκάνη της Αδριατικής και του Ιονίου.  Determination of common models and patterns about the management of wastes in the ports of Adriatic – Ionian.  Sensitization of public opinion, through the publication of studies, about the devastating results of a possible pollution’s increase at the area of Adriatic - Ionian. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

15 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Ο συντονισμός του Παρατηρητηρίου θα γίνεται από την Γραμματεία της Πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιονίου (Π.Α.Ι.), η οποία και θα αποτελεί το βασικό συντονιστικό όργανο όλων των Παρατηρητηρίων στην περιοχή της Αδριατικής και της εκάστοτε Προεδρίας Π.Α.Ι.  The co-ordination of the Environmental Observatory, will be undertaken by the Secretariat of Adriatic – Ionian Initiative, which, is going to constitute the basic coordinative body of all the Observatories at the region of the Adriatic - Ionian. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

16 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Η στελέχωση του Παρατηρητηρίου, θα αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Περιφέρειας σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην περιοχή της οποίας, θα ιδρύεται.  The crewing of the Environmental Observatory, will constitute basic responsibility of the Region, in collaboration with the Prefecture, in the region of which, is going to be founded. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

17 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος, θα στελεχώνεται, από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, σε θέματα περιβάλλοντος και Θαλάσσιων Μεταφορών των χωρών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου (Π.Α.Ι.)  The environmental Observatory, will be staffed by capable scientists, who are experts, not only on environmental issues but also on Marine Transports of the countries of Adriatic – Ionian Initiative. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

18 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL OBSERVATORY  Τέλος, θα προβλέπεται η πραγματοποίηση συχνών συναντήσεων μεταξύ αντιπροσώπων των χωρών που συμμετέχουν, σκοπός των οποίων θα είναι:  Η χάραξη κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής και η αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία θα προκύπτουν βάσει των εκθέσεων που θα υποβάλλονται εκ μέρους του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος.  Finally, a lot of meetings, between the representatives of the participants countries, are going to take place on a frequent basis, in order to create a common environmental policy.  The aims of those meetings will also be, the confrontation of the problems, which are going to result from the reports that will be submitted on behalf of the Environmental Observatory. Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants

19 Νομαρχία Θεσπρωτίας Prefecture of Thesprotia Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you for your attention Γιόγιακας Βασίλειος Νομάρχης Θεσπρωτίας Giogiakas Vasilios Prefect of Thesprotia Corfu, 13 & 14 of February, 2009 Infratec S.A – Management Consultants


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – PREFECTURE OF THESPROTIA Infratec S.A – Management Consultants HELLENIC MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google