Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιομηχανική Οικολογία: εφαρμογή στο Kalundborg

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιομηχανική Οικολογία: εφαρμογή στο Kalundborg"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιομηχανική Οικολογία: εφαρμογή στο Kalundborg
Από τα απόβλητα στους δευτερογενείς πόρους Αθ. Ιωάννου, Υπεύθυνος Π.Ε. Δ΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

2 Πριν αρχίσω Είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Βασίζεται σε 4 άξονες: Προστασία του περιβάλλοντος Πρόβλεψη για το μέλλον Ποιότητα ζωής Κοινωνική δικαιοσύνη Αειφόρος ανάπτυξη Η οικονομία των υπηρεσιών, δηλαδή μείωση της κατανάλωσης υλικών ανά μονάδα οικονομικού αποτελέσματος αποσύνδεση της οικονομίας από τον άνθρακα μετάβαση από την οικονομία των αγαθών στην οικονομία των υπηρεσιών Αποϋλοποίηση κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει (Ν. 4042/2012, άρθρο 11, εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ) Απόβλητα «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

3 Στόχος και δομή παρουσίασης
Η προώθηση του θεωρητικού πλαισίου της Βιομηχανικής Οικολογίας (Industrial Ecology) και η σύνδεση του με τη δημιουργία νησίδων αειφορίας Το εννοιολογικό πλαίσιο της Βιομηχανικής Οικολογίας Το οικο-βιομηχανικό πάρκο του Kalundborg Συμπεράσματα Συζήτηση «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

4 Τί είναι Βιομηχανική Οικολογία;
Τί είναι Βιομηχανική Οικολογία; Το γνωστικό πεδίο που: εξετάζει τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια τις χρήσεις και τις ροές υλικών και ενέργειας σε προϊόντα, διεργασίες, βιομηχανικούς κλάδους και οικονομίες εστιάζει στον πιθανό ρόλο της βιομηχανίας στη μείωση των περιβαλλοντικών φορτίων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος - από την εξόρυξη των πρώτων υλών ως την παραγωγή των αγαθών - τη χρήση αυτών των αγαθών και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Σκέψου παγκόσμια, σχεδίασε περιφερειακά, δράσε τοπικά «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

5 Κοινά χαρακτηριστικά των διαφόρων ορισμών
η συστημική θεώρηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιομηχανικού και οικολογικού συστήματος η έμφαση στη μελέτη των φυσικών ροών ενέργειας και υλικών σε συνδυασμό με τις οικονομικές ροές και η αποδοχή των νέων τεχνολογιών και πολιτικών που διευκολύνουν τη μετάβαση σε μία αειφορική κοινωνία «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

6 Βιομηχανική Οικολογία : μια νέα(;) έννοια
Δεκαετία ’70, ο R. Ayres και οι συνεργάτες του επικεντρώνουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στη μελέτη των φυσικών και λιγότερο των ενεργειακών ροών διαφόρων συστημάτων 1989, παρουσιάζονται οι όροι «βιομηχανική οικολογία» και «βιομηχανικό οικοσύστημα» στο άρθρο των R. Frosch και N. Gallopoulos στο περιοδικό Scientific American στο οποίο πρότειναν τη μετεξέλιξη της βιομηχανικής δραστηριότητας στην κατεύθυνση της δομής και του τρόπου λειτουργίας ενός φυσικού οικοσυστήματος δηλαδή δεν πρέπει να παράγουν απόβλητα, αλλά δευτερογενείς πόρους που θα τροφοδοτούν άλλες δραστηριότητες 2001 , η λέξη “βιομηχανικός- η- ο” στο πλαίσιο της Βιομηχανικής Οικολογίας, αναφέρεται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες της σύγχρονης κοινωνίας Υποστηρίζεται ότι όπως τα φυσικά οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αλληλοεξάρτησης και ολοκλήρωσης, έτσι και τα βιομηχανικά οικοσυστήματα δεν πρέπει να παράγουν απόβλητα, αλλά δευτερογενείς πόρους που θα τροφοδοτούν άλλες δραστηριότητες. σύμφωνα με τους Erkman et al Ο τουρισμός, το νοικοκυριό, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι μεταφορές και η γεωργία είναι τμήματα του βιομηχανικού συστήματος. «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

7 Παρατήρησε το οικοσύστημα και σκέψου ως οικοσύστημα
«Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

8 Στάδια εξέλιξης οικοσυστημάτων
Ενέργεια Μηδενική παραγωγή αποβλήτων Ενέργεια και περιορισμένοι φυσικοί πόροι Περιορισμένα απόβλητα Απεριόριστα απόβλητα Ενέργεια και απεριόριστοι φυσικοί πόροι Στάδιο Ι Στάδιο ΙΙ Στάδιο III Στάδιο Ι - γραμμική ροή Στάδιο ΙΙ – ψευδοκυκλική ροή Στάδιο ΙΙΙ – κυκλική ροή «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

9 Βασικές αρχές λειτουργίας ενός Οικο-Βιομηχανικού Πάρκου
Η θεμελιώδης αναλογία μεταξύ φυσικών και βιομηχανικών οικοσυστημάτων στην οποία βασίζεται το οικοδόμημα της Βιομηχανικής Οικολογίας και οι συναφείς έννοιες οδηγεί μοιραία στην υιοθέτηση και άλλων επιμέρους αρχών, οι οποίες υπάρχουν στη βιολογία και την οικολογία και μεταφέρονται στη Βιομηχανική Οικολογία. Αυτές είναι: Κυκλικές ροές (roundput) Ποικιλότητα (diversity) Τοπικότητα (locality) και Σταδιακή αλλαγή (gradual change). «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

10 Επιμέρους θέματα της Βιομηχανικής Οικολογίας
η μελέτη των φυσικών ροών υλικών και ενέργειας (βιομηχανικός μεταβολισμός) η συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών αλλαγών οι διαδικασίες «αποϋλοποίησης» και απεξάρτησης από τον άνθρακα η σχεδίαση και εκτίμηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ο αρχικός φιλο-περιβαλλοντικός σχεδιασμός η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (φροντίδα, μεταφροντίδα προϊόντος) η δημιουργία και λειτουργία οικο-βιομηχανικών πάρκων (βιομηχανική συμβίωση) η περιβαλλοντική πολιτική που είναι προσανατολισμένη στο προϊόν και η οικολογική (περιβαλλοντική) απόδοση «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

11 Στόχοι της Βιομηχανικής Οικολογίας
Ο βασικός στόχος της Βιομηχανικής Οικολογίας είναι να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι βασικές αρχές που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη περιλαμβάνουν: · Τη βιώσιμη χρήση των πόρων · Τη διατήρηση της οικολογικής και ανθρώπινης υγείας (δηλαδή τη συντήρηση της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων) · Την προώθηση της περιβαλλοντικής ισότητας (Τόσο μεταξύ των γενεών όσο και μεταξύ των κοινωνιών) «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

12 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΕΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

13 Kalundborg: η Μέκκα της Βιομηχανικής Οικολογίας
«Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

14 Kalundborg: η εφαρμογή
Το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της Asnaes, που είναι ο μεγαλύτερος της Δανίας με δυναμικότητα 1500 ΜW Το διυλιστήριο πετρελαίου της Statoil, το μεγαλύτερο της Δανίας με δυναμικότητα 3,2 εκατομ. τόνων το χρόνο (αυξάνεται σε 4,8 εκατ. τόνους το χρόνο) Την Gyproc, ένα εργοστάσιο γυψοσανίδων που παράγει 14 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα τέτοιων προϊόντων το χρόνο Την Νονο Νordisc, μια διεθνή εταιρεία βιοτεχνολογίας με ετήσιες πωλήσεις πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εργοστάσιο στο Kalundborg είναι το μεγαλύτερο της εταιρείας και παράγει φαρμακευτικά (μεταξύ των οποίων και το 40% της παγκόσμιας προσφοράς ινσουλίνης) και βιομηχανικά ένζυμα Την πόλη του Kalundborg που κάτοικοί της θερμαίνονται από το σύστημα, ενώ παρέχεται ζεστό νερό σε κατοικίες και βιομηχανίες «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

15 ΥΓΡΟ ΘΕΙΑΦΙ ΑΠΌ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΔΙΥΛIΣΤΗΡΙΟ STATOIL KEMIRA ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΜΟΣ ΛΙΜΝΗ TISSO ΠΟΛΗ KALUNDBORG ΑΤΜΟΣ ASNAES ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 40%) ΨΥΞΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΑΠΌ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΓΥΨΟΣ ΑΠΌ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΤΜΟΣ GYPROC ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ NOVO NORDISC ΘΕΡΜΟ ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ ΖΥΜΗ ΑΠΌ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΙΛΥΣ (ΛΑΣΠΗ) ASNAES ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ ΙΛΥΣ (ΛΑΣΠΗ) ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

16 Μαθήματα από το Kalundborg
Μείωση της ρύπανση του αέρα, των νερών και του εδάφους Εξοικονόμηση άλλων πόρων Εξοικονόμηση νερού Περισσότερα έσοδα Εξοικονόμηση κόστους για τις εμπλεκόμενες εταιρείες Νέα έσοδα από τις ανταλλαγές υποπροϊόντων «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (ανά έτος)
Πετρέλαιο : 19 x 103 τόνοι Άνθρακας : 30 x 103 τόνοι Νερό : 600 x 103 m3 (από 3 x 106 m3) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (ανά έτος) ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιπτάμενη στάχτη : 135 τόνοι Θείο : 2800 τόνοι Γύψος : 80 x 103 τόνοι Άζωτο από τη λάσπη : 800 τόνοι CO2 : 130 x 103 τόνοι (από 4 x 106 τόνους) SO2 : 3700 τόνοι (από 29 x 103 τόνους) «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

18 Αποτίμηση του Kalundborg
ποικιλία βιομηχανικών δραστηριοτήτων που ταίριαζαν η μία με την άλλη μικρή γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στα μέλη μικρή “νοητική απόσταση” ανάμεσα στους εταίρους, δηλ. τα μέλη του συστήματος γνώριζαν ο ένας τον άλλο και μπορούσαν να επικοινωνήσουν άνετα ο στόχος ήταν μια βιώσιμη οικονομία που να βασίζεται σε έγκυρες και επικερδείς εμπορικά συμφωνίες εθελοντική συμμετοχή και εθελοντική στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές Οι βιομηαχικές δραστηριότητες ταίριαζαν αλλά δεν ήταν ίδιες «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

19 Συζήτηση για τα απόβλητα
Είδος (κλαδέματα, αστικά, υλικά συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, επικίνδυνα, βιομηχανικά, ζεστό νερό, αλάτι από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης κ.τ.λ.) Χώρος (δάσος-κλαδέματα) Χρονική περίοδος (τροφικά υπολλείματα) Ο ορισμός των απόβλητων και η διαχείριση τους, σε κάθε κοινωνία, συνδέονται με το χρονικό και χωρικό πλαίσιο της εποχής, τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές και επηρεάζονται από κοινωνικές νόρμες και πολιτισμικούς παράγοντες «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012

20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
«Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!», Δραπετσώνα, Νοεμβρίου 2012


Κατέβασμα ppt "Βιομηχανική Οικολογία: εφαρμογή στο Kalundborg"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google