Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

2 Οι επιδόσεις του Νομού Αιτωλοακαρνανίας στο ΕΠΑΝ (2000 – 2006)
Οι επιδόσεις του Νομού Αιτωλοακαρνανίας στο ΕΠΑΝ (2000 – 2006) Είναι σημαντικές, καθώς στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας εκτελούνται έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 93 εκ. € Συγκεκριμένα : 9 ενεργειακές επενδύσεις ύψους 42,9 εκ € 66 τουριστικές επενδύσεις ύψους 14,5 εκ. € 63 βιομηχανικές επενδύσεις ύψους 11,9 εκ. € 83 επενδύσεις σε κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών ύψους 6,0 εκ. € Δημιουργήθηκαν 173 νέες επιχειρήσεις από Νέους, Γυναίκες, ΡΟΜ, τρίτεκνους προϋπολογισμού 13,6 εκ. € Υλοποιούνται 14 έργα Έρευνας και Τεχνολογίας προϋπολογισμού 3,2 εκ. € Υλοποιούνται 22 έργα κατάρτισης στον Τουρισμό και τη Βιομηχανία προϋπολογισμού 554 χιλ. €

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων & του παραγωγικού συστήματος με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας Στρατηγικοί Στόχοι επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης ανάπτυξη της υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και διασφάλιση των φυσικών, θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία

4 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Το ΕΠΑΝ ΙΙ καλύπτει 8 τομείς : Ενέργεια Βιομηχανία Έρευνα & Τεχνολογία Εμπόριο – Υπηρεσίες Καταναλωτής Τουρισμός Πολιτισμός Υγεία

5 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Το ΕΠΑΝ ΙΙ περιλαμβάνει 4 Αξονες Προτεραιότητας : ΑΞΟΝΑΣ 1 : Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ΑΞΟΝΑΣ 2 : Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας ΑΞΟΝΑΣ 3 : Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΑΞΟΝΑΣ 4 : Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της χώρας και ενίσχυση της Αειφορίας

6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ / ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΠΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΣΕ ΕΚ. €)
8 Περιφέρειες % 5 Περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ AΞΟΝΑΣ 1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 231 13% 428 29% 659 20% ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 548 32% 398 27% 946 ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 25% 320 21% 748 23% ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 480 28% 352 832 26% ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 34 2% 0% 1% 1.721 1.498 3.219

7 Στρατηγική - Γενικός Στόχος
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στρατηγική - Γενικός Στόχος ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία της γνώσης

8 Βασικές αρχές σχεδιασμού
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασικές αρχές σχεδιασμού Εστίαση στις συνεργασίες παραγωγικών και ερευνητικών φορέων (όχι τόσο τις ευκαιριακές αλλά τις μακροπρόθεσμες, στρατηγικές συνεργασίες) Έμφαση στην εξωστρέφεια Ενίσχυση της αριστείας και της δημιουργίας αριστείας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας

9 Βασικές κατηγορίες Δράσεων
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασικές κατηγορίες Δράσεων Δράσεις Ενίσχυσης Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, καινοτομίες διεργασιών κλπ από νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δράσεις τύπου ΠΑΒΕΤ, ΠΑΒΕΤ – ΝΕ). Στις νέες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και αυτές που δεν είχαν προηγούμενη συμμετοχή σε εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας. Οι δημόσιοι φορείς (ερευνητικά εργαστήρια) μπορούν να συμμετέχουν ως υπεργολάβοι Στόχος είναι η μύηση όσο των δυνατόν περισσοτέρων επιχειρήσεων στην Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης(spin off και spin out) Δημιουργία νέων επιχειρήσεων για εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στόχος είναι η αξιοποίηση αποτελεσμάτων ΕΤΑ και η δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης για περαιτέρω ενίσχυση του εθνικού συστήματος καινοτομίας

10 Βασικές κατηγορίες Δράσεων
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασικές κατηγορίες Δράσεων Θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας & ανάπτυξης & εκπαίδευσης Υποστήριξη δικτύων μεταξύ ερευνητών με στόχο την δημιουργία φυσικών ή και δικτυακών πόλων και κέντρων αριστείας Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης Δημιουργία εθνικών τομεακών πόλων έρευνας & ανάπτυξης Μονοεπιστημονικές ή πολυεπιστημονικές παρεμβάσεις μακράς διάρκειας με συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων Ανθρώπινο Δυναμικό (μέχρι 10% του Άξονα)

11 ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μελέτες προετοιμασίας νέων Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας Χρηματοδότηση των αρχικών μελετών για την δημιουργία ενός Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας (μελέτης τεχνικής βιωσιμότητας κλπ). Μελέτη μετεξέλιξης υφισταμένων Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας Διακρατικές διμερείς συνεργασίες στον τομέα της E&T Υποστήριξη Ερευνητικών Ομάδων για συνεργασίες με Ομάδες άλλων χωρών για εκτέλεση έργων ΕΤΑ. Χρηματοδοτούνται διμερείς αλλά και πολυμερείς συνεργασίες όχι μόνο με ευρωπαϊκές αλλά και τρίτες χώρες όπως της Μεσογείου, της ΟΣΕΠ κλπ Συμμετοχή ελληνικών φορέων σε JTI & ERANETS Υποστηρίζεται χρηματοδοτικά η συμμετοχή ελληνικών φορέων που έχουν ενταχθεί στην δράση των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών (JTI) καθώς και στην δράση ERA-NET της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με τις δράσεις επιδιώκεται ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών με τις ευρωπαϊκές και η επιτάχυνση ενσωμάτωσης της χώρας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας

12 ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Κουπόνια καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Κουπόνια καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Υποστήριξη επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους και καλύπτουν τους ειδικούς όρους της προκήρυξης (όροι Κανονισμού de minimis, ορισμό των ΜΜΕ της Επιτροπής κλπ) Το «κουπόνι» ύψους μέχρι € θα δίδεται για την αγορά υπηρεσιών όπως μετρήσεις, έλεγχοι, μικρής εμβέλειας έρευνα, συμβουλές κλπ από ερευνητικά εργαστήρια Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κλαδικών Εταιριών κλπ Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των ΠΜΕ. Παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία «γνωριμίας» στις ΠΜΕ με τους φορείς παραγωγής γνώσης και να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων στην χώρα με ερευνητικές, τεχνολογικές δραστηριότητες

13 ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters) στη Μικροηλεκτρονική- Φάση 2 Ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτόμων οργανισμών (επιχειρήσεων, ερευνητικών / ακαδημαϊκών φορέων, κλπ) έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας, και εξαγωγικού προσανατολισμού, με σημαντικά χαρακτηριστικά ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: υπηρεσίες / προϊόντα προστιθέμενης αξίας, θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, προώθηση καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας της χώρας κλπ. Στόχος η τόνωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δεικτών (αύξηση τζίρου, εξαγωγών, απασχόλησης, ΕΤΑ, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, δημιουργία νέων επιχειρήσεων κλπ.) του τομέα της Μικροηλεκτρονικής στη χώρα μας μέσω του αναπτυξιακού εργαλείου των clusters. Περιλαμβάνει ενέργειες όπως : ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρωτοτύπων, υποστήριξη συνεργατικής έρευνας (επιχειρήσεις με ερευνητικά / ακαδημαϊκά εργαστήρια) για δημιουργία πρωτοτύπων, βιομηχανική έρευνα συγχρηματοδοτούμενη από κεφάλαια ιδιωτών επενδυτών, οριζόντιες δράσεις (κατάρτιση, διπλ. ευρεσιτεχνίας κλπ)

14 ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δημιουργία νέων συνεργατικών σχηματισμών (clusters)
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δημιουργία νέων συνεργατικών σχηματισμών (clusters) Οι συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την εγκαθίδρυση μόνιμων και στρατηγικής σημασίας συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων Μετά το ιδιαίτερα επιτυχημένο πείραμα του Corallia στην Μικροηλεκτρονική επιδιώκεται η δημιουργία και άλλων clusters σε τομείς που παρουσιάζουν κρίσιμη μάζα και ωριμότητα Τέτοιοι είναι : Οι Βιοτεχνολογίες με δύο κλάδους : την βιοϊατρική και την αγροβιοτεχνολογία – παραγωγή τροφίμων Η Ενέργεια με την προώθηση καινοτόμων λύσεων στους τομείς των φωτοβολταϊκών, της βιομάζας, της αιολικής ενέργειας και του υδρογόνου καθώς και των υλικών κατασκευής Ο Πολιτισμός, η προβολή του ελληνικού πολιτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών: γλωσσική τεχνολογία, πολυμέσα κλπ

15 ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δημιουργία νέων συνεργατικών σχηματισμών (clusters)
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δημιουργία νέων συνεργατικών σχηματισμών (clusters) (Συνέχεια) Διερευνούμε και άλλους τομείς που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά : επαρκής αριθμός επιχειρήσεων Δυνατότητες παραγωγής καινοτομίας Προοπτικές σημαντικής αύξησης της προστιθεμένης αξίας και της απασχόλησης Εξωστρέφεια Υπαρξη προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ των φορέων κλπ

16 Παρεμβάσεις στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παρεμβάσεις στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στην Πάτρα Δημιουργία και λειτουργία μιας υποδομής ανάπτυξης και στήριξης συνεργατικών σχηματισμών - clusters στην Πάτρα, στην θεματική περιοχή της Μικροηλεκτρονικής η οποία εμφανίζει χαρακτηριστικά έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού προσανατολισμού, με επαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε αυτά να αποκτήσει διεθνή εμβέλεια και σημαντικό μερίδιο της διεθνούς αγοράς. Η υποδομή θα αποτελέσει το «Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής» στην Πάτρα, με στόχο την επίτευξη οικονομίας κλίμακας σε επίπεδο κοινών υποδομών, και την ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη στήριξη συνεργατικών σχηματισμών στην περιφέρεια. Στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στην Πάτρα θα είναι δυνατό να εγκατασταθούν επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτότυπα εργαστηριακά και βιομηχανικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με εξαγωγικό προσανατολισμό προς τις διεθνείς αγορές. Διαφάνεια 16

17 Παρεμβάσεις στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παρεμβάσεις στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ίδρυση του ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΚΕ.Δ.Ε) το οποίο απαρτίζεται από 5 Ινστιτούτα : Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων (ΙΝ.Ε.Τ.ΦΑ.) Ινστιτούτου Έρευνας Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝ.Ε.Τ.Ι.) Ινστιτούτο Δομών και Προηγμένων Υλικών (ΙΝ.ΔΟ.ΠΟΥ.) Ινστιτούτο Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΝ.ΑΦ.ΑΝ.) Ινστιτούτο Τουριστικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΝ.ΤΟ.Σ.Π.Α.) Υποστήριξή του από το ΕΠΑΝ ΙΙ σε συνέργια και συμπληρωματικότητα με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων Διαφάνεια 17

18 ΑΠ2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Στρατηγική - Γενικός Στόχος Ανάπτυξη της ποιοτικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας

19 ΑΠ2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Βασικά κριτήρια παρεμβάσεων παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας δημιουργία βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων προώθηση της εξωστρέφειας έμφαση στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

20 ΑΠ2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Βασικές κατηγορίες Δράσεων Επενδυτικά Σχέδια χρηματοδοτούμενα μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου Δράσεις που χρηματοδοτούν ΜΜΕ για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους όπως η ανάπτυξη τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτομίας, η τυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, η λήψη διαφόρων ειδών ISO κλπ. Πράσινη Επιχειρηματικότητα Υποστήριξη επιχειρήσεων για επιχειρηματική αξιοποίηση της περιβαλλοντικής διάστασης (προστασία του περιβάλλοντος, ανακύκλωση, διαχείριση αξιοποίηση αποβλήτων κλπ)

21 ΑΠ2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Βασικές κατηγορίες Δράσεων Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηματικών συσπειρώσεων και δικτυώσεων Ανάπτυξη συνεργιών και δημιουργία δικτυώσεων μεταξύ επιχειρήσεων βιομηχανίας - εμπορίου – υπηρεσιών με στόχο την μετακίνηση προς νέους κλάδους ή την αναβάθμιση προς κλάδους υψηλότερης προστιθεμένης αξίας Ενίσχυση των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών Υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων του εμπορίου και των υπηρεσιών με στόχο την διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές Υποστήριξη των κλάδων ΚΕΥΔ (Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση, Δέρμα). Εκπονείται μελέτη για την εξειδίκευση της δράσης

22 ΑΠ2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Βασικές κατηγορίες Δράσεων Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό - αναδιάταξη του Τουριστικού τομέα Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιος, ιαματικός, θεραπευτικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, συνεδριακός κλπ) τουρισμός, οικοτουρισμός, Επενδυτικά σχέδια αναβάθμισης υποδομών μαρινών και τουριστικών λιμένων Αποκατάσταση και τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων, σκαφών κλπ ειδικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας και σύνδεσή της με την διάχυση καλών πρακτικών σε νέους επιχειρηματίες Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του Πολιτισμού

23 ΑΠ2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Βασικές κατηγορίες Δράσεων Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία Εκπονήθηκε μελέτη για την βελτίωση της δράσης και την εφαρμογή κριτηρίων ώστε να υποστηρίζονται επιχειρήσεις που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας. Κοινωνική Οικονομία. Αρχίζει η εκπόνηση μελέτης για την υποστήριξη της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας Ανθρώπινο Δυναμικό (μέχρι 10% του Αξονα)

24 ΑΠ3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στρατηγική - Γενικός Στόχος H βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και όλων των βασικών υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή.

25 ΑΠ3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βασικές κατηγορίες Δράσεων Αναβάθμιση και απλούστευση κανονιστικού πλαισίου (Διερεύνηση μονοπωλιακών καταστάσεων, επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων κ.α) Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δομών στήριξης επιχειρήσεων στη λογική του one stop shop και εργαλείων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων. Εκπονείται μελέτη Ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (Venture Capital, Seed Capital, Μικροπίστωση κ.α) Εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών υποδομών (Επιχειρηματικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες, Εκκολαπτήρια, περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών, υποδομές για ειδικές μορφές τουρισμού και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων)

26 ΑΠ3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βασικές κατηγορίες Δράσεων Προστασία του Καταναλωτή και βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς (πιστοποίηση προϊόντων, εργαστηριακός έλεγχος, μηχανισμοί παρακολούθησης του εμπορικού τομέα) Ανάδειξη – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών (Θεματικός τουρισμός, ολοκληρωμένη στήριξη τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα κ.α) Ανθρώπινο Δυναμικό (μέχρι 10% του Άξονα)

27 ΑΠ3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς. Έχει επιλεγεί Κοινοπραξία εταιριών η οποία θα υποστηρίξει την ΓΓΒ στην εποπτεία της αγοράς ως προς την συμμόρφωσή της με Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (πχ. προδιαγραφές ασφάλειας παιχνιδιών, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κλπ) Θαλάσσιος Τουρισμός. Από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για έργα αναφορικά με την δημιουργία ζωνών υποδοχής σκαφών (αγκυροβόλια) για τις Περιφέρειες του Στόχου 1

28 Στρατηγική - Γενικός Στόχος
ΑΠ4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Στρατηγική - Γενικός Στόχος Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

29 Βασικές Κατηγορίες Δράσεων
ΑΠ4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Βασικές Κατηγορίες Δράσεων Προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου διασύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τα διεθνή δίκτυα ΦΑ διείσδυση του ΦΑ σε βιομηχανικούς καταναλωτές, στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα Ολοκλήρωση-εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας Διασύνδεση των νησιών με το εθνικό σύστημα Κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης με γείτονες χώρες Κατασκευή Κέντρων Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) για την ευστάθεια του συστήματος κλπ Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων Ανακύκλωση νερού σε βιομηχανικές μονάδες με στόχο την εξοικονόμηση νερού Ορθολογική αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας Εκσυγχρονισμός των ελληνικών μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων

30 Βασικές Κατηγορίες Δράσεων
ΑΠ4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Βασικές Κατηγορίες Δράσεων Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Ιδιωτικές επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά κλπ) Οικονομικά κίνητρα για εγκατάσταση αιολικών συστημάτων για ηλεκτροπαραγωγή ή άλλες χρήσεις Ιδιωτικές επενδύσεις για την αξιοποίηση της βιομάζας

31 Βασικές Κατηγορίες Δράσεων
ΑΠ4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Βασικές Κατηγορίες Δράσεων Εξοικονόμηση Ενέργειας (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Συνεργασία ΥΠΑΝ με ΚΕΔΚΕ για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στους Δήμους της χώρας Περιλαμβάνει 5 Άξονες Δράσεων Δημοτικά Κτίρια : τεχνικά έργα για ενεργειακή αναβάθμιση με παρεμβάσεις (θερμομόνωση, αντικατάσταση παραθύρων κλπ) Κοινόχρηστοι χώροι : τεχνικά έργα και μελέτες για αποδοτική διαχείριση κοινόχρηστης κατανάλωσης πχ δημοτικού φωτισμού κλπ Μεταφορές: παρεμβάσεις σε βαρέα οχήματα δημοτικών στόλων Τεχνικές υποδομές : μελέτες και επιλεγμένες παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς κλπ Διάδοση, δικτύωση, ενημέρωση : δικτύωση και ενημέρωση δήμων, δημοτικών υπαλλήλων και δημοτών σε θέματα ορθολογικής χρήσης ενέργειας

32 Βασικές Κατηγορίες Δράσεων
ΑΠ4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Βασικές Κατηγορίες Δράσεων Εξοικονόμηση Ενέργειας (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) (συνέχεια) Στην πρώτη φάση θα συμμετάσχουν δήμοι με πληθυσμό άνω των κατοίκων οι οποίοι θα διαθέτουν Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας. Ο Δήμος θα υποβάλλει Σχέδιο Δράσης με τα επιμέρους αντικείμενα και δράσεις που επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί. Θα υπάρχει ανώτατο όριο ανά δήμο που θα προσδιορίζεται από κριτήρια πληθυσμού Το ΕΠΑΝ ΙΙ θα χρηματοδοτήσει το 70% ενώ το 30% θα είναι συμμετοχή του δήμου Ο συνολικός προϋπολογισμός της α’ φάσης ανέρχεται σε 100 Μ€

33 ΑΠ4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΩΡΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα Αύξηση της δυναμικότητας από 267 κμ/ώρα σε 1000 κμ/ώρα Παράλληλα θα δημιουργηθεί σταθμός συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 15ΜW, ο οποίος θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του σταθμού του Φυσικού Αερίου. Έργο εθνικής εμβέλειας συνολικού προϋπολογισμού 68 Μ€ Εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης στη Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονίκης Διασφάλιση της ευστάθειας και της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Ο συμπιεστής εξασφαλίζει τις προδιαγραφές παροχής και πίεσης ΦΑ προς όλα τα σημεία κατανάλωσης Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός 60 Μ€ Έργο εθνικής εμβέλειας

34 Παρεμβάσεις στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠ4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Παρεμβάσεις στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κατασκευή Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην Πάτρα Η Πελοπόννησος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για την ευστάθεια τάσεων του Νοτίου Συστήματος. Η κατασκευή Κέντρων Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, την ασφάλεια τροφοδότησης του Νοτίου Συστήματος και την αύξηση της ευστάθειάς του Το ΚΥΤ Πάτρας έχει συμπεριληφθεί στη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2006 – 2010 Έχει υποβληθεί μελέτη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΠΠΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 40 εκ. Διαφάνεια 34

35 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝ ΙΙ - ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
Έχει εξειδικευτεί ένα μεγάλο μέρος του ΕΠΑΝ ΙΙ (πάνω από 60% του προϋπολογισμού του)

36 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Γραμμή επικοινωνίας:


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google