Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pharma & Health Conference 2012 Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή «Αναδιοργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοσοκομείων: Ο ρόλος της συμμετοχής του προσωπικού»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pharma & Health Conference 2012 Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή «Αναδιοργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοσοκομείων: Ο ρόλος της συμμετοχής του προσωπικού»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Pharma & Health Conference 2012 Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή «Αναδιοργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοσοκομείων: Ο ρόλος της συμμετοχής του προσωπικού» Απόστολος Παπαδόπουλος | Partner | Advisory, Government & Infrastructure Advisory Grant Thornton Greece Ιούλιος 2012

2 2 Περιεχόμενα  Οι τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας και τα κρίσιμα μεγέθη  Επιδιωκόμενοι στόχοι και σημεία ισορροπίας  Αναδιοργάνωση και συμμετοχή προσωπικού  Η χρήση του “Performance through engagement” στην Ελλάδα

3 3 Οι εξελίξεις στο χώρο της υγείας, οι επιδιωκόμενοι στόχοι και οι κίνδυνοι που υπάρχουν Νοσοκομειακές δαπάνες •Ανάγκη μείωσης από € 3,75 δισ. το 2011 σε € 3,00 δισ. το 2012 •Περαιτέρω μείωση των νοσοκομειακών δαπανών με στόχο να φτάσουν το 2015 τα € 2,50 δισ. βάσει του επικαιροποιημένου μεσοπρόθεσμου προγράμματος Αναδιοργάνωση υπηρεσιών •Προχωρά η υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας •Βασικό στοιχείο είναι η συγχώνευση μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων Στόχοι •Μείωση κόστους, διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος και εκσυγχρονισμός λειτουργίας νοσοκομείων •Περαιτέρω αξιοποίηση των υπαρχουσών πόρων και επίτευξη οικονομιών κλίμακας Κίνδυνοι •Μείωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών •Αδυναμία εξυπηρέτησης ασθενών •Πιθανές επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού

4 4 Η σύγκριση των βασικών μεγεθών του συστήματος υγείας (έτος αναφοράς 2010) φανερώνει…. 49% Μ.Ο. ΟΟΣΑΕλλάδα Γιατροί (ανά 1.000 κατοίκους) Γιατροί (ανά 1.000 κατοίκους) 62% Μ.Ο. ΟΟΣΑΕλλάδα Νοσηλευτές (ανά 1.000 κατοίκους) Νοσηλευτές (ανά 1.000 κατοίκους) 0% Μ.Ο. ΟΟΣΑΕλλάδα Νοσοκομειακά κρεβάτια (ανά 1.000 κατοίκους) Curative (acute) care beds (ανά 1.000 κατοίκους) Μαγνητικοί τομογράφοι (ανά 1.000.000 κατοίκους) Αξονικοί τομογράφοι (ανά 1.000.000 κατοίκους) Αξονικοί τομογράφοι (ανά 1.000.000 κατοίκους) 17% Μ.Ο. ΟΟΣΑΕλλάδα 45% Μ.Ο. ΟΟΣΑΕλλάδα 34% Μ.Ο. ΟΟΣΑΕλλάδα...ότι τα υπάρχοντα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας σχετίζονται περισσότερο με την οργάνωση και λιγότερο με τη διαθεσιμότητα πόρων Κλίνες οξείας νοσηλείας (ανά 1.000 κατοίκους) 17% Ελλάδα Μ.Ο. ΟΟΣΑ

5 5 Το νέο σύστημα υγείας που δρομολογείται καλείται να ισορροπήσει μεταξύ…. Της ανάγκης για δραστικό περιορισμό του συνολικού του κόστους τουλάχιστον κατά 30% την επόμενη διετία Της ανάγκης για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη στροφή από την ιδιωτική στη δημόσια περίθαλψη Η ισορροπία θα επέλθει μόνο μέσα από μια ριζική αναπροσαρμογή του τρόπου λειτουργίας όλων των μονάδων υγείας

6 6 Η αναπροσαρμογή αυτή οφείλει να λάβει υπόψη δύο βασικές παραμέτρους Τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν αλλάξει τόσο την τεχνολογία παραγωγής των υπηρεσιών υγείας όσο και τα αίτια νοσηρότητας, το επιδημιολογικό (εξωνοσοκομειακή περίθαλψη) προφίλ και τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των πολιτών (γήρανση πληθυσμού) Το ρόλο του υφιστάμενου προσωπικού και την ανάγκη οι όποιες αλλαγές να πραγματοποιηθούν με την άμεση εμπλοκή του 1 2 Σε διαφορετική περίπτωση οι όποιες αλλαγές έχουν σχεδιαστεί (π.χ. συγχωνεύσεις νοσοκομείων) και αναμένεται να υλοποιηθούν είναι πιθανό να μην έχουν τα προσδοκώμενα οφέλη

7 7 Η εμπλοκή του προσωπικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του οποιοδήποτε στόχου Σχεδιασμός αλλαγών Υλοποίηση νέων μέτρων Σε πολλές περιπτώσεις σχεδιάζονται αλλαγές, υλοποιούνται μέτρα και στη συνέχεια καλείται το προσωπικό να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον Σχεδιασμός αλλαγών Υλοποίηση νέων μέτρων Ωστόσο αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση νέων μέτρων είναι πιθανότερο να επιτευχθεί όταν υπάρχει άμεση εμπλοκή του προσωπικού

8 8 Στη λογική αυτή έχει στηριχθεί η διεθνώς εφαρμοσμένη πρακτική “Performance Through Engagement” •Η πρακτική αυτή έχει εφαρμοστεί από τη βρετανική εταιρεία “Unipart Expert Practices”, σημειώνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα την τελευταία δεκαετία Πεδία εφαρμογής •Η πρακτική αυτή ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε νοσοκομειακές μονάδες του Συστήματος Υγείας στη Μ. Βρετανία, πετυχαίνοντας εξοικονόμηση πόρων τα τελευταία χρόνια •Επεκτάθηκε όμως γρήγορα στις μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών της ΜΒ αλλά και σε άλλους τομείς Μεθοδολογικός «πυρήνας» •Η πρακτική αυτή επεμβαίνει στην εφοδιαστική αλυσίδα των μονάδων εφαρμογής (π.χ. νοσοκομείων) •Χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες πρακτικές logistics στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες και να εξοικονομήσει πόρους Σημείο διαφοροποίησης •Κεντρικής σημασίας είναι η άμεση εμπλοκή του προσωπικού τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή νέων διαδικασιών •Η άμεση εμπλοκή επιτρέπει όχι μόνο την ταχύτερη υιοθέτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων λειτουργίας αλλά κυρίως τη διατήρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων

9 9 Η εφαρμογή της μεθόδου στην εφοδιαστική αλυσίδα ενός νοσοκομείου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του waste που υπάρχει σε κάθε ροή Ιατρικός/ Νοσηλευτι- κός τομέας Διοικητικός τομέας Ζήτηση Τεχνικές υπηρεσίες/ Έρευνα και ανάπτυξη Ασθενείς Εκπρό- σωποι εταιρειών Διανομείς Προσφορά Απευθείας προμη- θευτές Προμη- θευτές Παραγωγοί υλικών/ μηχανημάτων Φαρμα- κευτικές Ροή υλικών (προϊόντα και υπηρεσίες) Ροή πληροφοριών Μεγάλες αποθήκες Τοπικοί χώροι αποθή- κευσης Τμήματα και κλινικές Παραλαβές και επιστροφές προϊόντων ΑπαιτήσειςΑγορές Παραγ- γελίες Πληρωμές Εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα Ροή προϊόντων Ροή πληροφοριών - διαγωνισμοί Ροή πληροφοριών – πληρωμές Η μέθοδος παρεμβαίνει σε κρίσιμα τμήματα/στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας τις απώλειες/ σπατάλες που υπάρχουν με στόχο την άμεση εξοικονόμηση πόρων (ανθρώπινων και υλικών)

10 10 Τα μεθοδολογικά εργαλεία έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τις απώλειες και μέσω της εμπλοκής του προσωπικού να τις ελαχιστοποιήσουν Διενέργεια ερευνών DILOs  Καταγραφή των εργασιών του προσωπικού και διαχωρισμός σε Value Adding (VA), Necessary but non-value adding (ΝΝVA) και σε Non-value adding (ΝVA)  Άμεσος εντοπισμός και εξάλειψη των μη απαραίτητων εργασιών με αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση χρόνου Εφαρμογή νέων εργαλείων επικοινωνίας, παρακολούθησης και ελέγχου  Η χρήση νέων μεθόδων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού (Communication Cell) επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση των προβλημάτων  Μέσω Εργαλείων Ελέγχου και του Tenders’ Tracking επιτρέπεται η πληρέστερη παρακολούθηση και ο έγκαιρος εντοπισμός λήξης συμβάσεων με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του φαινομένου των εξωσυμβατικών προμηθειών Αναδιοργάνωση αποθηκών και χρήση μεθόδου 5S  Με χρήση οπτικών εργαλείων αναδιάταξης υλικών είναι δυνατός ο άμεσος εντοπισμός τόσο του απαραίτητου υλικού όσο και των ελλείψεων που υπάρχουν  Πραγματοποιείται καθορισμός του ύψους των απαραίτητων υλικών και επιστρέφονται τα μη χρησιμοποιούμενα με αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση υλικών (μείωση ύψους αποθεμάτων)

11 11 Η χρήση της μεθόδου στην ελληνική αγορά •Η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών •Πεδίο εφαρμογής ήταν κατά κύριο λόγο το αιμοδυναμικό εργαστήριο και η μονάδα επεμβατικής ακτινολογίας Εμπλεκόμενες εταιρείες •Η μέθοδος εφαρμόστηκε από την εταιρεία “Unipart Expert Practices” σε συνεργασία με την Grant Thornton Ελλάδος •Ο χρόνος υλοποίησης ήταν Φεβρουάριος – Ιούνιος 2012 Υποστήριξη •Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χορηγία του απαιτούμενου χρηματικού ποσού προς το Νοσοκομείο του Ρίου από 9 φαρμακευτικές εταιρείες (Novartis, Abbott, GSK, Amgen, Genesis Pharma, Boston Scientific, Johnson & Johnson, Gilead, Janssen) Χώρος παρέμβασης


Κατέβασμα ppt "Pharma & Health Conference 2012 Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή «Αναδιοργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοσοκομείων: Ο ρόλος της συμμετοχής του προσωπικού»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google