Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συμμετοχή στις δραστηριότητες της Τυποποίησης ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισηγητές: Γιάννης Βασιάδης (Λειτουργός Τυποποίησης) Αγγελική Λοΐζου (Λειτουργός Τυποποίησης) Μιχάλης Ορφανίδης (Λειτουργός Τυποποίησης)

2 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ Τρόποι συμμετοχής 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ Οφέλη από την εμπλοκή στην Τυποποίηση

3 Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

4 Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος από την Κυπριακή Δημοκρατία ως ο επίσημος φορέας τυποποίησης Μοναδικός μέτοχος η Κυπριακή Δημοκρατία Αποστολή: «Η προώθηση της Τυποποίησης ως μέσο για την ανάπτυξη του επιπέδου ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων και για τη διασφάλιση της σταθερής βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην κοινωνία»

5 Οργανωτική δομή του CYS
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6 Οργανωτική δομή του CYS
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7 Κύριες Δραστηριότητες του CYS (1/3)
Προώθηση των Ευρωπαϊκών προτύπων στις Κυπριακές Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις με: Ενημερωτικά σεμινάρια Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια Επισκέψεις και επί τόπου ενημέρωση Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που προάγουν τη χρήση προτύπων (π.χ. Ημερίδα Ποιότητας) Έκδοση διαφωτιστικού υλικού Συγγραφή και δημοσίευση άρθρων στον τύπο

8 Κύριες Δραστηριότητες του CYS (2/3)
Εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης Πλήρες μέλος των CEN, CENELEC, ETSI & ISO, IEC Το ανθρώπινο δυναμικό του CYS υποστηριζόμενο από κύπριους τεχνικούς εμπειρογνώμονες παρακολουθεί και συμμετέχει ισότιμα με τους υπόλοιπους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης στις διαδικασίες τυποποίησης των πιο πάνω Προάγει τα εθνικά συμφέροντα

9 Κύριες Δραστηριότητες του CYS (3/3)
Ανάπτυξη Προτύπων Ετοιμάζει, αναθεωρεί ή αποσύρει κυπριακά πρότυπα Δημιουργεί και διαχειρίζεται επιτροπές με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του εθνικού συστήματος Τυποποίησης (π.χ. «Θερμικά Ηλιακά Συστήματα») Εγκρίνει ή υιοθετεί οποιοδήποτε διεθνές, Ευρωπαϊκό ή πρότυπο άλλου κράτους ως Κυπριακό πρότυπο Δημοσιεύει (στην εφημερίδα της Δημοκρατίας) και φροντίζει για την εγγραφή σε μητρώο όλων των Κυπριακών εθνικών προτύπων με σκοπό την εύκολη πρόσβαση τους από το κοινό

10 Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης
Κόμβος πληροφόρησης και πώλησης για: Ευρωπαϊκά πρότυπα CEN/CENELEC/ETSI Διεθνή πρότυπα ISO/IEC Εθνικά πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών π.χ. BSΙ, ELOT, κτλ Διαθέτει πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Perinorm Περιλαμβάνει πληροφορίες για 1,100,000 Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα 23 χωρών

11 Ιστοσελίδα

12 Οργανωτική δομή του CYS
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

13 Οργανωτική δομή του CYS
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠ)
Θυγατρική Εταιρία του CYS Φορέας Πιστοποίησης Ανεξάρτητος Οργανισμός ο οποίος διενεργεί πιστοποιήσεις: επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν, ένα υλικό, μια διαδικασία ή μια υπηρεσία ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από κάποιο πρότυπο Αποστολή: «Η ενίσχυση και η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της παροχής υπηρεσιών που προσθέτουν πραγματική αξία σε αυτές»

15 Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης

16 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (1/2)
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (1/2) CEN  European Committee for Standardization CENELEC  European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI  European Telecommunications Standards Institute Όπως έχουμε δει ο CYS εκπροσωπεί την Κύπρο στους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI.

17 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (2/2)
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (2/2) Τηλεπικοινωνίες Μηχανολογία Ενέργεια Περιβάλλον Πολιτική Μηχανική Χημεία Τρόφιμα Ασφάλεια & Υγεία Θέρμανση, Ψύξη & Εξαερισμός Υπηρεσίες Μεταφορά & Συσκευασίες Άλλοι τομείς … Ηλεκτροτεχνικά Πως εμπλέκεται λοιπόν ο CYS στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση; Ας κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε τους 3 ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και τους τομείς που δραστηριοποιούνται. Μέλη τους είναι 30 εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης, μεταξύ των οποίων και ο CYS. Οι εκπόνηση των ευρωπαϊκών προτύπων γίνεται από τις διάφορες Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές που υπάγονται στους 3 οργανισμούς. Οι επιτροπές αυτές είναι γύρω στις 550. Ο κάθε εθνικός οργανισμός είναι ελεύθερος να οργανώσει τις εσωτερικές λειτουργίες του όπως ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πιο αποδοτικό. Έτσι ο CYS έχει κατηγοριοποιήσει τις 550 ευρωπαϊκές επιτροπές, και οι δραστηριότητες τους παρακολουθούνται από 13 Αντανακλαστικές Επιτροπές (σε εθνικό επίπεδο) – Mirror Committees (MCs). Για παράδειγμα, η MC05 - Θέρμανση, Ψύξη και Εξαερισμός παρακολουθεί όλες τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. ≈ 550 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές

18 Κοινά στοιχεία & Είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
Κοινά στοιχεία & Είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Εκπονούν πρότυπα με σκοπό τη δημιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς και εξαλείφοντας τα τεχνικά εμπόδια στη διακίνηση των προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών Εξουσιοδοτούνται με εντολές (mandates) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση προτύπων κάτω από τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης Τα πρότυπα τους υιοθετούνται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης ως εθνικά σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλα τα αντιτιθέμενα εθνικά πρότυπα πρέπει να αποσύρονται Ας δούμε κάποια στοιχεία για τους 3 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης και θα επανέλθουμε μετά στη λειτουργία των αντανακλαστικών επιτροπών με περισσότερες λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN, …

19 Μέλη της CEN και CENELEC
31 Πλήρη Μέλη τα οποία ψηφίζουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης από  28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης + Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία Εδώ βλέπουμε τους 30 εθνικούς φορείς τυποποίησης και τα λογότυπα τους. O AENOR της Ισπανίας, ο AFNOR της Γαλλίας, ο ASRO της Ρουμανίας ...

20 Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ενιαία Αγορά
Ένα Ευρωπαϊκό πρότυπο … Αντικαθιστά 31 διαφορετικά εθνικά πρότυπα στην Ευρώπη Δημιουργεί πρόσβαση σε μια ενιαία αγορά μεγέθους 490 εκατομμυρίων

21 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές

22 Οργανωτική Δομή της CEN και CENELEC
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διοικητικά Σώματα: Διοικούν δραστηριότητες CEN και CENELEC Προϋπολογισμός Ιδιότητα μελών και έγκριση νέων μελών 31 μέλη από εθνικούς φορείς (1 ψήφος καθένας) Εγκρίνει νέα εργασία Ελέγχει την πρόοδο εργασίας των Τεχν.Επιτροπών 31 μέλη από εθνικούς φορείς (1 ψήφος καθένας) Κάθε μια έχει ξεχωριστό τομέα (≈ 500 Τ.Ε.) Ελέγχει την πρόοδο εργασίας των Ομάδων Εργασίας Αντιπροσωπείες διορισμένες από εθνικούς φορείς Τεχνικές Επιτροπές Ετοιμάζουν/συγγράφουν τα πρότυπα «Αφρόκρεμα» εμπειρογνωμόνων διορισμένοι από εθνικούς φορείς Ομάδες Εργασίας

23 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές
Εθνικές αντιπροσωπείες αποτελούνται από εθελοντές εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένο τομέα που εκπροσωπούν: Κρατικές Υπηρεσίες Ημικρατικούς Οργανισμούς Εμποροβιομήχανους Επιχειρήσεις Ακαδημαϊκούς Επιστήμονες Καταναλωτές European Technical Committee

24 Διαδικασία Τυποποίησης
Προσχέδιο Προτύπου Δημόσια κρίση - Σχόλια Πρόταση/ Εισήγηση για Νέο Πρότυπο Τεχνική Επιτροπή Ομάδα Εργασίας Τεχνική Επιτροπή Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης Χρήστες Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τα διάφορα στάδια της Τυποποίησης, της διαδικασίας δηλαδή από την αρχική σύλληψη της ιδέας για ένα νέο πρότυπο, μέχρι την δημοσίευση και τη διάθεση του στους χρήστες για εφαρμογή. Μια διαδικασία η οποία συνήθως ολοκληρώνεται εντός 3 χρόνων, με μικρή παράταση αν χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις. Σταθμισμένη Ψήφος Εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο Χρονικό πλαίσιο: 36 Μήνες 6 Μήνες

25 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ Τρόποι συμμετοχής

26 Τρόποι Συμμετοχής στις Δραστηριότητες της Τυποποίησης
Μέλος Αντανακλαστικής Επιτροπής Μέλος Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Παρατηρητής σε Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών

27 1. Μέλος Αντανακλαστικής Επιτροπής
Στέλνονται ηλεκτρονικά σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση οι τίτλοι των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών προτύπων για δημόσια κρίση Αποστέλλεται το κείμενο του προσχεδίου στο ενδιαφερόμενο άτομο Μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας τα μέλη αποστέλλουν τα σχόλια τους Η επιτροπή συναντιέται εάν παραστεί ανάγκη

28 Αντανακλαστικές Επιτροπές (Mirror Committees)
CYS MC 01 Οικοδομικά υλικά και Πολιτική Μηχανική CYS MC 02 Μηχανολογικά Προϊόντα CYS MC 03 Υγεία CYS MC 04 Ασφάλεια και Υγεία CYS MC 05 Θέρμανση, Ψύξη και Εξαερισμός CYS MC 06 Μεταφορές και Συσκευασίες CYS MC 07 Πληροφορία της Τεχνολογίας CYS MC 08 Είδη Οικιακής Χρήσης και Οικιακές Συσκευές CYS MC 09 Χημικά και Περιβάλλον CYS MC 10 Αέριο CYS MC 11 Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία CYS MC 12 Υπηρεσίες CYS MC 13 Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός & Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Υλικό

29 2. Μέλος Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής
Συστήνονται από τον CYS όταν και όπου παραστεί ανάγκη Μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που οι δραστηριότητες και οι γνώσεις τους άπτονται του θέματος της Επιτροπής, μετά από έγκριση τους από το Δ.Σ. του CYS Δραστηριότητες εκπόνηση εθνικών προσαρτημάτων ή εθνικών προτύπων γνωμάτευση σε θέματα απόσυρσης εθνικών προτύπων καθορισμός εθνικών παραμέτρων εκεί όπου χρειάζεται και τη προώθηση τους στην Κυπριακή βιομηχανία Η επιτροπή συνέρχεται σε τακτική βάση

30 Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές
Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής CYS TΕ 02 Αμμοχάλικα CYS TΕ 04 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο CYS TΕ 05 Φυσικός λίθος CYS TΕ 06 Σκυρόδεμα CYS TE 14 Προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα CYS TΕ 17 Ασφαλτικό Σκυρόδεμα Κλάδος Μηχανολογίας CYS TE 13 Θερμικά Ηλιακά Συστήματα CYS TE 15 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος CYS TE 16 Ασφάλεια παιγνιδότοπων, υδροπάρκων και go-karts

31 3. Παρατηρητής σε Ευρωπαϊκή ή Διεθνή Τεχνική Επιτροπή
Συμπληρώνονται τα σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο Γίνεται εγγραφή στο σύστημα Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα από το σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό Ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα του συστήματος: Mελέτη προτύπων Aνταλλαγή απόψεων Aποστολή σχολίων

32 4. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Τεχνικών Επιτροπών
Η επιτροπή συνεδριάζει 1-2 φορές το χρόνο σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης Στις συναντήσεις συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και άλλοι φορείς Η ενημέρωση για τις δραστηριότητες της επιτροπής και η ανταλλαγή απόψεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Για εξειδικευμένα θέματα συγκροτούνται ομάδες εργασίας οι οποίες συνεδριάζουν σε πιο τακτική βάση Συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα πριν τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου

33 Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής
Επιτροπές όπου υπάρχει συμμετοχή της Κύπρου είτε ως Παρατηρητές ή Συμμετέχοντες Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής CEN TC 53/WG10 «ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ» CEN TC 125 «ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» CEN TC 154 «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ» CEN TC 154/SC4/WG1 «ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ» CEN TC 229 «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» CEN TC 250 «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ»

34 Επιτροπές όπου υπάρχει συμμετοχή της Κύπρου είτε ως Παρατηρητές ή Συμμετέχοντες
Κλάδος Μηχανολογίας CEN TC 296 «ΒΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» CEN TC 312 «ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» CEN TC 113 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» CEN/CLC JWG 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» CEN TC 10 «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ» CEN TC 286 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» CEN TC 354/WG3 «GO-KARTS»

35 Κλάδος Ηλεκτρολογίας CENELEC TC 62 «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»
Επιτροπές όπου υπάρχει συμμετοχή της Κύπρου είτε ως Παρατηρητές ή Συμμετέχοντες Κλάδος Ηλεκτρολογίας CENELEC TC 62 «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» CENELEC TC 106Χ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ» CENELEC TC 81Χ «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» CEN TC 169 «ΦΩΤΙΣΜΟΣ» CEN TC 388 «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» CENELEC TC 82 «ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» CENELEC TC 64 «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ »

36 Φορείς που συμμετέχουν…
Τεχνικές Επιτροπές Κυβέρνηση Καταναλωτές Ακαδημαϊκοί Βιομηχανία Προτύπων Χρήστες Πιστοποίησης Φορείς Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι Κέντρα Ερευνητικά Οργανώσεις Εμπορίου Συνδικαλιστικές Στις επιτροπές συμμετέχουν αντιπροσωπείες που αποτελούνται από εμπειρογνώμονες που διορίζονται από τους εθνικού φορείς τυποποίησης. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να εκπροσωπούν … Μέγιστος αριθμός για κάθε αντιπροσωπεία είναι 3 μέλη. Για τα δικά μας δεδομένα φυσικά είμαστε ευχαριστημένοι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε συμμετοχή έστω και με ένα μέλος.

37 Συμμετέχοντες Ακαδημαϊκοί
Πανεπιστήμιο Κύπρου CLC/TC 82 : Solar Photovoltaic Energy Systems CLC/TC 106X : Electromagnetic Fields in the Human Environment CEN/TC 251/WG 4 : Technology for Interoperability Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου CEN/TC 250/SC1 - Eurocode 1: Actions on Structures CEN/TC 250/SC8 - Eurocode 8: Earthquake Resistance Design of Structures

38 Οφέλη από την εμπλοκή στην Τυποποίηση
5Η ΕΝΟΤΗΤΑ Οφέλη από την εμπλοκή στην Τυποποίηση

39 Οφέλη για τον ακαδημαϊκό κόσμο
Επαφή και δικτύωση με τεχνικούς εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς από όλη την Ευρώπη Εμπλοκή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Ανάπτυξη της καινοτομίας σε ερευνητικό επίπεδο Ενίσχυση της έρευνας Άμεση πληροφόρηση Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με άλλους εμπειρογνώμονες

40 Προστασία Περιβάλλοντος
Οφέλη Οικονομική Ανάπτυξη Καλύτερος συναγωνισμός Διευκόλυνση εμπορίου Συμβατότητα προϊόντων & υπηρεσιών Κοινωνική Ευημερία Προστασία καταναλωτών Προστασία εργαζομένων Διασφάλιση υπηρεσιών υγείας Προστασία Περιβάλλοντος Διασφάλιση περιβαλλοντικής διαχείρισης Ενεργειακή αποδοτικότητα Ποιότητα νερού, αέρα, εδάφους Οικολογική προστασία

41 Οφέλη των προτύπων για την Οικονομία
Ποσοτική έρευνα που διεξήγαγε ο Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης (DIN) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας της χώρας το 2000, κατέδειξε ότι η Τυποποίηση στη Γερμανία συνεισφέρει κοντά στο 1% του Α.Ε.Π της Γερμανικής οικονομίας, δηλαδή € ετησίως

42 Οφέλη των προτύπων για την Οικονομία (2/2)
Οφέλη των προτύπων για την Οικονομία (2/2) Έρευνα που διεξήγαγε ο Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης (BSI) σε συνεργασία με το Υπ. Εμπορίου & Βιομηχανίας (DTI) το 2005, κατέδειξε ότι η χρήση προτύπων είχε συνεισφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας της Βρετανικής οικονομίας κατά 13%, δηλαδή € ετησίως

43 Οικονομικό Κόστος Vs Όφελος
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης της CEN και CENELEC κοστίζει 1 δις € ετησίως Αναγόμενο όφελος στην Ευρωπαϊκή Οικονομία της τάξης 10-50 δις € ετησίως

44 Οικονομικό Κόστος Vs Όφελος
Οφέλη Προστασία Περιβάλλοντος Κοινωνική Ευημερία Οικονομική Ανάπτυξη

45 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!!
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ???


Κατέβασμα ppt "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google