Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισηγητές: Γιάννης Βασιάδης (Λειτουργός Τυποποίησης) Αγγελική Λοΐζου (Λειτουργός Τυποποίησης)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισηγητές: Γιάννης Βασιάδης (Λειτουργός Τυποποίησης) Αγγελική Λοΐζου (Λειτουργός Τυποποίησης)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισηγητές: Γιάννης Βασιάδης (Λειτουργός Τυποποίησης) Αγγελική Λοΐζου (Λειτουργός Τυποποίησης) Μιχάλης Ορφανίδης (Λειτουργός Τυποποίησης) Συμμετοχή στις δραστηριότητες της Τυποποίησης

2 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2  1 Η ΕΝΟΤΗΤΑΚυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης  2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης  3 Η ΕΝΟΤΗΤΑΕυρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές  4 Η ΕΝΟΤΗΤΑΤρόποι συμμετοχής  5 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Οφέλη από την εμπλοκή στην Τυποποίηση

3 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

4 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης  Αυτόνομος Οργανισμός  Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο  Πλήρως αναγνωρισμένος από την Κυπριακή Δημοκρατία ως ο επίσημος φορέας τυποποίησης  Μοναδικός μέτοχος η Κυπριακή Δημοκρατία  Αποστολή: «Η προώθηση της Τυποποίησης ως μέσο για την ανάπτυξη του επιπέδου ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων και για τη διασφάλιση της σταθερής βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην κοινωνία» «Η προώθηση της Τυποποίησης ως μέσο για την ανάπτυξη του επιπέδου ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων και για τη διασφάλιση της σταθερής βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην κοινωνία»

5 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 5 Οργανωτική δομή του CYS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΤΜΗΜΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 Οργανωτική δομή του CYS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΤΜΗΜΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 7 Κύριες Δραστηριότητες του CYS (1/3)  Προώθηση των Ευρωπαϊκών προτύπων στις Κυπριακές Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις με:  Ενημερωτικά σεμινάρια  Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια  Επισκέψεις και επί τόπου ενημέρωση  Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που προάγουν τη χρήση προτύπων (π.χ. Ημερίδα Ποιότητας)  Έκδοση διαφωτιστικού υλικού  Συγγραφή και δημοσίευση άρθρων στον τύπο

8 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 8 Κύριες Δραστηριότητες του CYS (2/3)  Εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης  Πλήρες μέλος των CEN, CENELEC, ETSI & ISO, IEC  Το ανθρώπινο δυναμικό του CYS υποστηριζόμενο από κύπριους τεχνικούς εμπειρογνώμονες παρακολουθεί και συμμετέχει ισότιμα με τους υπόλοιπους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης στις διαδικασίες τυποποίησης των πιο πάνω  Προάγει τα εθνικά συμφέροντα

9 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 Κύριες Δραστηριότητες του CYS (3/3)  Ανάπτυξη Προτύπων  Ετοιμάζει, αναθεωρεί ή αποσύρει κυπριακά πρότυπα  Δημιουργεί και διαχειρίζεται επιτροπές με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του εθνικού συστήματος Τυποποίησης (π.χ. «Θερμικά Ηλιακά Συστήματα»)  Εγκρίνει ή υιοθετεί οποιοδήποτε διεθνές, Ευρωπαϊκό ή πρότυπο άλλου κράτους ως Κυπριακό πρότυπο  Δημοσιεύει (στην εφημερίδα της Δημοκρατίας) και φροντίζει για την εγγραφή σε μητρώο όλων των Κυπριακών εθνικών προτύπων με σκοπό την εύκολη πρόσβαση τους από το κοινό

10 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 10 Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης  Κόμβος πληροφόρησης και πώλησης για:  Ευρωπαϊκά πρότυπα CEN/CENELEC/ETSI  Διεθνή πρότυπα ISO/IEC  Εθνικά πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών π.χ. BSΙ, ELOT, κτλ  Διαθέτει πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Perinorm  Περιλαμβάνει πληροφορίες για 1,100,000 Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα 23 χωρών

11 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11 Ιστοσελίδα Ιστοσελίδα www.cys.org.cy

12 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 12 Οργανωτική δομή του CYS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΤΜΗΜΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

13 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 13 Οργανωτική δομή του CYS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΤΜΗΜΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 14 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠ)  Θυγατρική Εταιρία του CYS  Φορέας Πιστοποίησης  Ανεξάρτητος Οργανισμός ο οποίος διενεργεί πιστοποιήσεις: επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν, ένα υλικό, μια διαδικασία ή μια υπηρεσία ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από κάποιο πρότυπο  Αποστολή: «Η ενίσχυση και η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της παροχής υπηρεσιών που προσθέτουν πραγματική αξία σε αυτές» «Η ενίσχυση και η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της παροχής υπηρεσιών που προσθέτουν πραγματική αξία σε αυτές»

15 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 15 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης

16 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 16 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (1/2)  CEN  www.cen.eu European Committee for Standardization  CENELEC  www.cenelec.eu European Committee for Electrotechnical Standardization European Committee for Electrotechnical Standardization  ETSI  www.etsi.org European Telecommunications Standards Institute European Telecommunications Standards Institute

17 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 17 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (2/2)  Μηχανολογία  Ενέργεια  Περιβάλλον  Πολιτική Μηχανική  Χημεία  Τρόφιμα  Ασφάλεια & Υγεία  Θέρμανση, Ψύξη & Εξαερισμός  Υπηρεσίες  Μεταφορά & Συσκευασίες  Άλλοι τομείς …  Τηλεπικοινωνίες  Ηλεκτροτεχνικά ≈ 550 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές

18 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 18 Κοινά στοιχεία &  Είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί  Εκπονούν πρότυπα με σκοπό τη δημιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς και εξαλείφοντας τα τεχνικά εμπόδια στη διακίνηση των προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών  Εξουσιοδοτούνται με εντολές (mandates) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση προτύπων κάτω από τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης  Τα πρότυπα τους υιοθετούνται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης ως εθνικά σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Όλα τα αντιτιθέμενα εθνικά πρότυπα πρέπει να αποσύρονται

19 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 19 Μέλη της CEN και CENELEC 31 Πλήρη Μέλη τα οποία ψηφίζουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: 31 Πλήρη Μέλη τα οποία ψηφίζουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης από  28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης + Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία + Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία

20 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 20 Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ενιαία Αγορά  Ένα Ευρωπαϊκό πρότυπο …  Αντικαθιστά 31 διαφορετικά εθνικά πρότυπα στην Ευρώπη  Δημιουργεί πρόσβαση σε μια ενιαία αγορά μεγέθους 490 εκατομμυρίων

21 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές

22 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Οργανωτική Δομή της CEN και CENELEC ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 22 Τεχνικές Επιτροπές ΟμάδεςΕργασίας Διοικητικά Σώματα: • Διοικούν δραστηριότητες CEN και CENELEC • Προϋπολογισμός • Ιδιότητα μελών και έγκριση νέων μελών • 31 μέλη από εθνικούς φορείς (1 ψήφος καθένας) • Εγκρίνει νέα εργασία • Ελέγχει την πρόοδο εργασίας των Τεχν.Επιτροπών • 31 μέλη από εθνικούς φορείς (1 ψήφος καθένας) • Κάθε μια έχει ξεχωριστό τομέα (≈ 500 Τ.Ε.) • Ελέγχει την πρόοδο εργασίας των Ομάδων Εργασίας • Αντιπροσωπείες διορισμένες από εθνικούς φορείς • Ετοιμάζουν/συγγράφουν τα πρότυπα • «Αφρόκρεμα» εμπειρογνωμόνων διορισμένοι από εθνικούς φορείς από εθνικούς φορείς

23 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 23 European Technical Committee Εθνικές αντιπροσωπείες αποτελούνται από εθελοντές εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένο τομέα που εκπροσωπούν:  Κρατικές Υπηρεσίες  Ημικρατικούς Οργανισμούς  Εμποροβιομήχανους  Επιχειρήσεις  Ακαδημαϊκούς  Επιστήμονες  Καταναλωτές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές

24 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 24 Διαδικασία Τυποποίησης Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης Χρονικό πλαίσιο: 36 Μήνες Τεχνική Επιτροπή Τεχνική Επιτροπή Πρόταση/ Εισήγηση για Νέο Πρότυπο Ομάδα Εργασίας Χρήστες Προσχέδιο Προτύπου Ευρωπαϊκό Πρότυπο Δημόσια κρίση - Σχόλια Σταθμισμένη Ψήφος Εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο 6 Μήνες

25 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 25 4 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Τρόποι συμμετοχής

26 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 26 Τρόποι Συμμετοχής στις Δραστηριότητες της Τυποποίησης 1.Μέλος Αντανακλαστικής Επιτροπής 2.Μέλος Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής 3.Παρατηρητής σε Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής 4.Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών

27 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 27 1. Μέλος Αντανακλαστικής Επιτροπής  Στέλνονται ηλεκτρονικά σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση οι τίτλοι των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών προτύπων για δημόσια κρίση  Αποστέλλεται το κείμενο του προσχεδίου στο ενδιαφερόμενο άτομο  Μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας τα μέλη αποστέλλουν τα σχόλια τους  Η επιτροπή συναντιέται εάν παραστεί ανάγκη

28 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 28 Αντανακλαστικές Επιτροπές (Mirror Committees)  CYS MC 01 Οικοδομικά υλικά και Πολιτική Μηχανική  CYS MC 02 Μηχανολογικά Προϊόντα  CYS MC 03 Υγεία  CYS MC 04 Ασφάλεια και Υγεία  CYS MC 05 Θέρμανση, Ψύξη και Εξαερισμός  CYS MC 06 Μεταφορές και Συσκευασίες  CYS MC 07 Πληροφορία της Τεχνολογίας  CYS MC 08 Είδη Οικιακής Χρήσης και Οικιακές Συσκευές  CYS MC 09 Χημικά και Περιβάλλον  CYS MC 10 Αέριο  CYS MC 11 Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία  CYS MC 12 Υπηρεσίες  CYS MC 13 Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός & Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Υλικό

29 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 29 2. Μέλος Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής  Συστήνονται από τον CYS όταν και όπου παραστεί ανάγκη  Μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που οι δραστηριότητες και οι γνώσεις τους άπτονται του θέματος της Επιτροπής, μετά από έγκριση τους από το Δ.Σ. του CYS  Δραστηριότητες  εκπόνηση εθνικών προσαρτημάτων ή εθνικών προτύπων  γνωμάτευση σε θέματα απόσυρσης εθνικών προτύπων  καθορισμός εθνικών παραμέτρων εκεί όπου χρειάζεται και τη προώθηση τους στην Κυπριακή βιομηχανία  Η επιτροπή συνέρχεται σε τακτική βάση

30 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές  Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής   CYS TΕ 02 Αμμοχάλικα   CYS TΕ 04 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο   CYS TΕ 05 Φυσικός λίθος   CYS TΕ 06 Σκυρόδεμα   CYS TE 14 Προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα   CYS TΕ 17 Ασφαλτικό Σκυρόδεμα  Κλάδος Μηχανολογίας  CYS TE 13 Θερμικά Ηλιακά Συστήματα   CYS TE 15 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος  CYS TE 16 Ασφάλεια παιγνιδότοπων, υδροπάρκων και go-karts 30

31 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 31 3. Παρατηρητής σε Ευρωπαϊκή ή Διεθνή Τεχνική Επιτροπή  Συμπληρώνονται τα σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο  Γίνεται εγγραφή στο σύστημα  Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα από το σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό  Ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα του συστήματος:  Mελέτη προτύπων  Aνταλλαγή απόψεων  Aποστολή σχολίων

32 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 32 4. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Τεχνικών Επιτροπών  Η επιτροπή συνεδριάζει 1-2 φορές το χρόνο σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης  Στις συναντήσεις συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και άλλοι φορείς  Η ενημέρωση για τις δραστηριότητες της επιτροπής και η ανταλλαγή απόψεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος  Για εξειδικευμένα θέματα συγκροτούνται ομάδες εργασίας οι οποίες συνεδριάζουν σε πιο τακτική βάση  Συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα πριν τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου

33 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιτροπές όπου υπάρχει συμμετοχή της Κύπρου είτε ως Παρατηρητές ή Συμμετέχοντες  Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής   CEN TC 53/WG10 «ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ»   CEN TC 125 «ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ»   CEN TC 154 «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ»   CEN TC 154/SC4/WG1 «ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ»   CEN TC 229 «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»   CEN TC 250 «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ» 33

34 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιτροπές όπου υπάρχει συμμετοχή της Κύπρου είτε ως Παρατηρητές ή Συμμετέχοντες  Κλάδος Μηχανολογίας   CEN TC 296 «ΒΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»   CEN TC 312 «ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»   CEN TC 113 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»   CEN/CLC JWG 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ»   CEN TC 10 «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ»   CEN TC 286 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ»   CEN TC 354/WG3 «GO-KARTS» 34

35 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιτροπές όπου υπάρχει συμμετοχή της Κύπρου είτε ως Παρατηρητές ή Συμμετέχοντες  Κλάδος Ηλεκτρολογίας   CENELEC TC 62 «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»   CENELEC TC 106Χ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ»   CENELEC TC 81Χ «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»   CEN TC 169 «ΦΩΤΙΣΜΟΣ»   CEN TC 388 «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»   CENELEC TC 82 «ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»   CENELEC TC 64 «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ » 35

36 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 36 Φορείς που συμμετέχουν… Τεχνικές Επιτροπές ΚυβέρνησηΚαταναλωτέςΑκαδημαϊκοίΒιομηχανία Χρήστες Προτύπων Φορείς Πιστοποίησης Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι Ερευνητικά Κέντρα Οργανώσεις Εμπορίου Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

37 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 37 Συμμετέχοντες Ακαδημαϊκοί   Πανεπιστήμιο Κύπρου   CLC/TC 82 : Solar Photovoltaic Energy Systems   Πανεπιστήμιο Κύπρου   CLC/TC 106X : Electromagnetic Fields in the Human Environment   Πανεπιστήμιο Κύπρου   CEN/TC 251/WG 4 : Technology for Interoperability   Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου   CEN/TC 250/SC1 - Eurocode 1: Actions on Structures   Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου   CEN/TC 250/SC8 - Eurocode 8: Earthquake Resistance Design of Structures

38 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 38 5 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Οφέλη από την εμπλοκή στην Τυποποίηση

39 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Οφέλη για τον ακαδημαϊκό κόσμο  Επαφή και δικτύωση με τεχνικούς εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς από όλη την Ευρώπη  Εμπλοκή σε ευρωπαϊκά προγράμματα  Ανάπτυξη της καινοτομίας σε ερευνητικό επίπεδο  Ενίσχυση της έρευνας  Άμεση πληροφόρηση  Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με άλλους εμπειρογνώμονες 39

40 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Οφέλη •Καλύτερος συναγωνισμός •Διευκόλυνση εμπορίου •Συμβατότητα προϊόντων & υπηρεσιών Οικονομική Ανάπτυξη •Προστασία καταναλωτών •Προστασία εργαζομένων •Διασφάλιση υπηρεσιών υγείας Κοινωνική Ευημερία •Διασφάλιση περιβαλλοντικής διαχείρισης •Ενεργειακή αποδοτικότητα •Ποιότητα νερού, αέρα, εδάφους •Οικολογική προστασία Προστασία Περιβάλλοντος 40

41 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Οφέλη των προτύπων για την Οικονομία Ποσοτική έρευνα που διεξήγαγε ο Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης (DIN) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας της χώρας το 2000, κατέδειξε ότι η Τυποποίηση στη Γερμανία συνεισφέρει κοντά στο 1% του Α.Ε.Π της Γερμανικής οικονομίας, δηλαδή €20 000 000 000 ετησίως €20 000 000 000 ετησίως 41

42 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Οφέλη των προτύπων για την Οικονομία (2/2) Έρευνα που διεξήγαγε ο Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης (BSI) σε συνεργασία με το Υπ. Εμπορίου & Βιομηχανίας (DTI) το 2005, κατέδειξε ότι η χρήση προτύπων είχε συνεισφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας της Βρετανικής οικονομίας κατά 13%, δηλαδή €4 000 000 000 ετησίως €4 000 000 000 ετησίως 42

43 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικονομικό Κόστος Vs Όφελος  Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης της CEN και CENELEC κοστίζει 1 δις € ετησίως 1 δις € ετησίως  Αναγόμενο όφελος στην Ευρωπαϊκή Οικονομία της τάξης 10-50 δις € ετησίως 10-50 δις € ετησίως 43

44 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικονομικό Κόστος Vs Όφελος ΚόστοςΟφέλη Προστασία Περιβάλλοντος Κοινωνική Ευημερία Οικονομική Ανάπτυξη €1 000 000 000 44

45 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 45 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ??? ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ??? Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!! Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισηγητές: Γιάννης Βασιάδης (Λειτουργός Τυποποίησης) Αγγελική Λοΐζου (Λειτουργός Τυποποίησης)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google