Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Syllabus μαθήματος ΑΠΕ Ι  Εισαγωγικά στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Αιολικό δυναμικό και μέθοδοι υπολογισμού.  Όργανα μέτρησης αιολικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Syllabus μαθήματος ΑΠΕ Ι  Εισαγωγικά στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Αιολικό δυναμικό και μέθοδοι υπολογισμού.  Όργανα μέτρησης αιολικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Syllabus μαθήματος ΑΠΕ Ι  Εισαγωγικά στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Αιολικό δυναμικό και μέθοδοι υπολογισμού.  Όργανα μέτρησης αιολικού δυναμικού.  Ηλιακή ενέργεια και ηλιακή γεωμετρία.  Δυναμικό βιομάζας.  Υδροδυναμικό.  Δυναμικό γεωθερμίας  Εισαγωγή στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι Γιατί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας?  Καθαρή πηγή ενέργειας  Δεν παράγουν απόβλητα  Δεν απαιτείται διανομή ενέργειας  Δεν εκπέμπονται αέρια φαινομένου θερμοκηπίου

3 Γιατί όχι συμβατικά καύσιμα?  Εξαντλούνται  Προκαλούν μόλυνση στο περιβάλλον  Εκπέμπουν αέρια φαινομένου θερμοκηπίου  Εξάρτηση από ξένες αγορές  Λιγότερο αποδοτικά  Αυξάνεται συνεχώς το κόστος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

4 Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

5 Προοπτικές ενεργειακών αναγκών EC Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

6 Eκπομπές ρύπων EC Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

7 Εγχώριοι ενεργειακοί πόροι Πηγή: ΚΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

8 Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα και οι εξελίξεις του Στην Ελλάδα η ενεργειακή ένταση από το 1990 (εκφραζόμενη σαν λόγος της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας προς το ΑΕΠ) ήταν κατά 60% μεγαλύτερη από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 12 χωρών, κατά μέσο όρο, ενώ στην περίοδο 1980 -1990 ο δείκτης ενεργειακής έντασης αυξήθηκε με μέσο ρυθμό 1,1%.  Διείσδυση φυσικού αερίου  Διευρωπαϊκά δίκτυα (σύνδεση με Ιταλία)  Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας  Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

9 Οι ενεργειακές απαιτήσεις του 1998 ήταν 2.7 φορές περισσότερες από την εγχώρια παραγωγή. Πηγή: ΚΑΠΕ

10 Κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα και ενεργειακή μορφή Πηγή: ΚΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

11 Ποιος ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας??

12 Ευρωπαϊκές πολιτικές προώθησης ΑΠΕ:  Campaign for Take Off και Λευκή Βίβλος για ΑΠΕ: Αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε 12% ως το 2010.  Action Plan για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια.  Kyoto target για μείωση των εκπομπών CO 2 σε 8% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 για την περίοδο 2008- 2012 (Strengthening Environmental Integration within Community Energy Policy COM 51988)571 final). Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

13 Τι γίνεται στην Ελλάδα??

14 Νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ  Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 168/07-10-94): "Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις." :  Επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (ΑΠ) εφόσον χρησιμοποιούνται ΑΠΕ.  Επιβάλλεται στη ΔΕΗ η υποχρέωση να αγοράζει την ενέργεια που παράγεται από ανεξάρτητους παραγωγούς.  Προσφέρονται ιδιαίτερα ελκυστικές και σχετικά σταθερές τιμές στους ΑΠ από ΑΠΕ που συνδέονται με τα τιμολόγια των καταναλωτών.  Παρέχεται σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον με τη σύναψη μακροχρόνιων (10ετών) συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

15 ΥΠΕΡ:  Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας  Πρόσβαση επενδυτών στο δίκτυο  Σταθερά τιμολόγια και εξασφάλιση αγοραστή παραγόμενης ενέργειας  Χρηματοδότηση (ΥΠΑΝ, EU)  Κίνητρα (φοροαπαλλαγές για ΑΠΕ στον κτιριακό και εμπορικό τομέα)  Εθνικός στόχος για ΑΠΕ  (20% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ως το 2010).  Πλούσιο δυναμικό σε ΑΠΕ ΚΑΤΑ:  Γραφειοκρατία  Μη ύπαρξη πράσινων και CO 2 φόρων  Μη ύπαρξη πράσινων πιστοποιητικών  Δεν υπάρχει μειωμένο ΦΠΑ για ΑΠΕ  Δεν υπάρχει net-metering θεσμικό πλαίσιο  Δεν υπάρχει καθαρό TPF (Third Party Financing)  Αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

16

17 Εξοικονόμηση ενέργειας?

18 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι Σχέδιο Δράσης «Ενέργεια 2001»  Εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ αρχές 1996 σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και εκπροσώπους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ερευνητικών κέντρων, Κλαδικών Συλλόγων αρμόδιων Οργανισμών, κ.ά. και από ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων.  Είναι ένα συνολικό σχέδιο στρατηγικής, μέτρων και μέσων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και συστημάτων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια και πολεοδομικά σύνολα της χώρας.

19 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ)  Διενέργεια ενεργειακής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  Ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων (του βαθμού ενεργειακής απόδοσης) και η κατάταξή τους στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία. Τα νέα κτίρια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΚΟΧΕΕ με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται:  Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  Ο συνυπολογισμός των ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ,  Ο υπολογισμός της Ενεργειακής Ταυτότητας και η συμπλήρωση σχετικού ΔΕΛΤΙΟΥ,  Η κατάταξη των κτιρίων σε ενεργειακή κατηγορία ανάλογα με τον βαθμό ενεργειακής τους απόδοσης,  Ο προσδιορισμός των χρησιμοποιούμενων δομικών και γενικά κατασκευαστικών υλικών ως προς την φιλικότητά τους στο περιβάλλον,  Ο προσδιορισμός ορίων εκπομπών των χρησιμοποιούμενων κατασκευαστικών υλικών,  τα όρια θερμικής άνεσης,  Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα,  ΟΙ διαδικασίες και ο τρόπος διενέργειας των ενεργειακών επιθεωρήσεων,  ΟΙ ενεργειακές κατηγορίες και ο τρόπος κατάταξης των κτιρίων.

20 * Artwork by Allison Allen Phillips, Grade 6, Thurston Middle School, Laguna Beach, California

21 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι  ΑΠΕ  ΗΛΙΑΚΗ  ΑΙΟΛΙΚΗ  ΒΙΟΜΑΖΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΌ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΌ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

22 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι  ΑΠΕ για κτίρια  ΗΛΙΑΚΗ  Παθητικά  Ενεργητικά  photovoltaics  ΆΛΛΕΣ ΑΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ  Αιολική (using buildings to harvest wind energy)  Γεωθερμία (e.g. hot springs)  Μικρά υδροηλεκτρικά (e.g. water wheels)  Υβριδικά συστήματα

23 Παθητικά ηλιακά (e.g. skylight) Ενεργητικά ηλιακά (solar hot water) PV Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

24 Ενεργητικά ηλιακά  Επίσης «θερμικά ηλιακά»  Εφαρμογές  Θέρμανση ζεστού νερού  Θέρμανση πισίνας  Θέρμανση ή προθέρμανση χώρων  Ηλιακά air-conditioning  absorption or desiccant cooling system  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμική

25 Σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

26 Ηλιακοί συλλέκτες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

27 Δομή συλλέκτη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

28 Μετάδοση θερμότητας από συλλέκτη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

29 Φωτοβολταϊκά Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

30 PV κυψέλες και συστοιχίες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

31 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Off-shore wind turbines Wind turbines on inland or islands Vertical axis wind turbines Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

32 Project Zed - London Dutch pavilion, EXPO 2000 Hannover Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

33 Καμπύλες ισχύος και ΄καμπύλες θορύβου Cut- in Shut- down Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

34  ΒΙΟΜΑΖΑ  Από ξύλο και αγροτικά απορρίμματα.  Ενέργεια από σκουπίδια  Βιοαέρια και βιοκαύσιμα  Μικρά υδροηλεκτρικά  Γεωθερμικά  Κύματα, παλίρροιες, ωκεανοί

35 ΧΥΤΑ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

36 Μικρά υδροηλεκτρικά Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι


Κατέβασμα ppt "Syllabus μαθήματος ΑΠΕ Ι  Εισαγωγικά στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Αιολικό δυναμικό και μέθοδοι υπολογισμού.  Όργανα μέτρησης αιολικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google