Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & Προώθηση στην Απασχόληση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & Προώθηση στην Απασχόληση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & Προώθηση στην Απασχόληση»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & Προώθηση στην Απασχόληση» Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Κατερίνα Αλ. Μπάρλου Τριμελής Επιτροπή: Περσεφόνη Φώκιαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια Ράπτης Νικόλαος, Διδάσκων 407/80 ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ρόδος, Μάιος 2010

2 Εισαγωγικά Ενότητες – Περιεχόμενα Εργασίας
Ο θεσμός της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα πλαίσια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Απασχόλησης. Δείκτες αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ Ερευνητικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης των Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεθοδολογία Έρευνας Αποτελέσματα Έρευνας Συζήτηση – Συμπεράσματα Επίλογος (Περιορισμοί – Προτάσεις) Παραρτήματα: Ερωτηματολόγιο έρευνας Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

3 Δια Βίου Μάθηση & Εκπαίδευση
Οι εθνικές στρατηγικές για τη Δια Βίου Μάθηση συγκλίνουν στους ακόλουθους στόχους: Ενεργός πολιτειότητα Προσωπική ολοκλήρωση Κοινωνική συνοχή Απασχολησιμότητα Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης Dave (1976): οι ευκαιρίες, τα κίνητρα και οι δυνατότητες για εκπαίδευση Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

4 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & ΔΒΕ στο ΕΣΠΑ
Το βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία για την προγραμματική περίοδο είναι το τετράπτυχο «Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Εκπαίδευση - Απασχόληση». Η δια βίου μάθηση αναδεικνύεται σε βασική κυβερνητική επιλογή ώστε να υπάρχει αφενός η παροχή γνώσης που διαμορφώνει την προσωπικότητα του σύγχρονου ενεργού πολίτη και αφετέρου η παροχή δεξιοτήτων που βελτιώνουν τη διαδικασία σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, η οποία στην Ελλάδα έχει έντονα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. Αναλυτικά οι στόχοι της Λισσαβόνας 2010 ειδικά για την εκπαίδευση: Στόχος Μ.Ο. (ΕΕ 25) Ελλάδα Στόχος ΕΣΠΑ 2013 Στόχος ΕΕ για το 2010 Συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (σε % γενικού πληθυσμού ηλικίας 25-64) 10,8% 1,8% 6% 12,5% Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

5 Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
Ορισμός Στο πεδίο των πολιτικών για την απασχόληση έχουν θεσμοθετηθεί δύο βασικοί τύποι πολιτικής. Ο πρώτος περιλαμβάνει δέσμες μέτρων προστασίας από την ανεργία, πολιτικές δηλαδή ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας, που στη βιβλιογραφία αυτός ο τύπος της πολιτικής έχει αποδοθεί με τον όρο «παθητική πολιτική απασχόλησης». Από την άλλη μεριά, έχει εγκαινιαστεί παράλληλα και ένας νέος τύπος πολιτικών που περιλαμβάνει, πολιτικές κατάρτισης και επανειδίκευσης, οριακές επιδοτήσεις της απασχόλησης, επιδοτήσεις σε νέους επαγγελματίες κα., όπου αυτός ο τύπος της παρέμβασης του κράτους στην αγορά εργασίας έχει αντίστοιχα αποδοθεί με τον όρο «ενεργητική πολιτική απασχόλησης» (Γράβαρης, Δ.,1991) Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

6 Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
Κατηγορίες Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει δράσεις όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση στην εργασία και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Πρόγραμμα κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο έχει σαν στόχο την ενθάρρυνση των εργοδοτών ώστε να προσλάβουν νέους εργαζόμενους ή να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν εκλείψει. Πρόγραμμα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπου το μέτρο αυτό επικεντρώνεται στην απευθείας παροχή δημόσιων θέσεων εργασίας ή άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες παράγουν δημόσια αγαθά ή υπηρεσίες. Υπηρεσίες και μειώσεις, ο οποίος τύπος προγραμμάτων εμπεριέχει όλα τα μέτρα τα οποία στοχεύουν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα της διαδικασίας εύρεσης εργασίας. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται μαθήματα εύρεσης εργασίας, job clubs, καθοδήγηση, καθώς επίσης και μειώσεις – πρόστιμα (sanctions) στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης με τις απαραίτητες διαδικασίες για την εύρεση εργασίας. Προγράμματα νέων, όπου πρόκειται για προγράμματα που απευθύνονται σε μειονότητες και ανέργους νέους και περιλαμβάνουν εκπαίδευση, επιδότηση μισθού και βοήθεια στην εύρεση εργασίας. Μέτρα για τα ΑΜΕΑ που περιλαμβάνουν προγράμματα επανένταξης, βοήθεια στην εύρεση εργασίας, επιδότηση μισθού και απευθύνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν σωματική πνευματική ή κοινωνική ανικανότητα (OKE, 2008). Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

7 ΣΕΚ ως Ενεργητική Πολιτική Απασχόλησης
Ορισμοί Η κατάρτιση ορίζεται ως η σχεδιασμένη διαδικασία προορισμού της συμπεριφοράς, των γνώσεων και των δεξιοτήτων μέσα από τη μάθηση, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική παρουσία σε μία δραστηριότητα ή ένα εύρος δραστηριοτήτων (Ευστράτογλου, 2004). Επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ /1933, είναι μια ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που σχεδιάζονται με σκοπό την απόκτηση από τον καταρτιζόμενο αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

8 ΣΕΚ ως Ενεργητική Πολιτική Απασχόλησης
Ορισμός ΣΕΚ Ως συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΚ) νοείται η μαθησιακή διαδικασία, δια μέσου της οποίας παρέχονται στα άτομα γνώσεις και δεξιότητες που συμπληρώνουν, βελτιώνουν και αναβαθμίζουν αυτές που έχουν αποκτήσει από το εκπαιδευτικό σύστημα, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, την επαγγελματική εμπειρία ή και από άλλες μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, με σκοπό την ένταξη ή επανένταξη των ατόμων στην απασχόληση, την επαγγελματική εξέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη (Ευστράτογλου, 2004). Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 230/Β/ της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) ορίζεται ως το σύστημα που αποσκοπεί στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, στην κατάρτιση ή και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία συμπληρώνει, συγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες, που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη. Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

9 Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)
Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. λειτουργούν και διασυνδέονται τα έξι (6) ακόλουθα συστήματα: Σύστημα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας. (Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe) Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

10 Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)
Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. λειτουργούν και διασυνδέονται τα έξι (6) ακόλουθα συστήματα: Σύστημα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας. (Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe) Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

11 Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγ/κής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ, 2009)
Περιφέρεια Δομές Κατάρτισης Ποσοστό ΚΕΚ Αριθμός Αν. Μακ. & Θράκη 43 7,75 38 7,98 Δ. Μακεδονία 32 5,77 28 5,88 Κ. Μακεδονία 91 16,40 72 15,13 Ήπειρος 33 5,95 27 5,67 Θεσσαλία 39 8,19 Στερεά Ελλάδα 42 7,57 35 7,35 Ιόνια Νησιά 15 2,70 3,15 Δυτική Ελλάδα 49 8,83 Αττική 107 19,28 99 20,80 Πελοπόννησος 30 6,30 Β. Αιγαίο 17 3,06 14 2,94 Ν. Αιγαίο 19 3,42 13 2,73 Κρήτη 31 5,59 Σύνολο 555 100,00 476 Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

12 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31-12-2008)
Εξέλιξη Φυσικού Αντικειμένου Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» (Μάρτιος 2009) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ) % Επίτευξη των στόχων Δημιουργία νέων δομών (ΚΠΑ) και αναβάθμιση υπαρχόντων (ΔΥΑ) 1.1. 31 ΚΠΑ ΔΥΑ 31 ΚΠΑ ΔΥΑ 100% % εγγεγραμμένων ανέργων ΕΚΟ που ωφελήθηκαν από εξατομικευμένη παρέμβαση 1.2 2005 : 50% : 85% Αριθμός καταρτιζομένων ανέργων 1.3 112% Επωφελούμενοι άνεργοι 1.6 1.000 1.871 187% Ωφελούμενοι άνεργοι ΕΚΟ από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 2.3 11.700 16.227 139% Αριθμός εκπαιδευτών που θα πιστοποιηθούν 3.1 10.000 7.927 79% Ωφελούμενοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες 4.1 45.000 56.378 125% Καταρτιζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι 4.2 38.000 37.306 98% Καταρτιζόμενοι εργαζόμενοι 4.3 33.000 23.895 72% Αριθμός απασχολούμενων σε υφιστάμενες και νέες δομές 5.2 2.068 1.907 92% Αριθμός υφιστάμενων και νέων δομών των οποίων συγχρηματοδοτείται η λειτουργία 406 360 89% Άνεργες γυναίκες που θα ωφεληθούν από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 5.3 16.800 20.417 122% Εργαζόμενες γυναίκες που θα επωφεληθούν από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 5.200 5.539 107% ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 105% Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

13 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & ΟΑΕΔ
Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

14 Σκοπός έρευνας για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει στην περίπτωση των εργαζομένων καταρτισθέντων/εισών την εργασιακή τους ανέλιξη μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και στην περίπτωση των ανέργων καταρτισθέντων/εισών το βαθμό συμβολής των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην εύρεση εργασίας και στην προώθηση στην απασχόληση. Επιπλέον σκοπός της έρευνας είναι η παρουσίαση της εικόνας και της εκτίμησης που έχουν οι καταρτισθέντες και καταρτισθείσες για την αποτελεσματικότητα και τα συνολικότερα οφέλη των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης, επιχειρείται από τη διερεύνηση του αριθμού των καταρτισθέντων/είσων, η ανάλυση στοιχείων σχετικά με το αριθμό αυτών που βρήκαν εργασία μετά το τέλος της κατάρτισής τους από το σύνολο των ανέργων που παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης στο ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Π.Δ.Ε., τη συμβατότητα της θέσης εργασίας των καταρτισθέντων, οι οποίοι βρήκαν δουλειά μετά το τέλος του προγράμματος, με το θεματικό αντικείμενο που παρακολούθησαν, το είδος και τη μορφή της εργασίας που έχουν βρει (πλήρης, μερική απασχόληση, σύμβαση εργασίας ή έργου κλπ.), τις απόψεις του συνόλου των καταρτισθέντων σχετικά με τη χρησιμότητα των προγραμμάτων ως προς την εργασιακή τους πορεία κλπ. και ακόμα να αποτιμήσει το βαθμό στον οποίο η αναβαθμισμένη λειτουργία του δικτύου των ΚΠΑ / ΔΥΑ επιτυγχάνει τον βασικό της στόχο που είναι η σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

15 Εργαλείο έρευνας – Άξονες ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από έξι άξονες και συνοδεύεται από μία επιστολή όπου περιγράφεται σύντομα ο σκοπός και το αντικείμενο της έρευνας στους συμμετέχοντες/ουσες καθώς επίσης και η απόλυτη ύπαρξη εχεμύθειας για τις προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες και το περιεχόμενο τους: 1ος άξονας: περιλαμβάνει γενικά στοιχεία των καταρτισθέντων/εισών. 2ος άξονας: περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου που προσδιορίζουν την εργασιακή κατάσταση του καταρτισθέντα/είσας κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. 3ος άξονας: περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις κλειστού τύπου προσδιορίζοντας την εργασιακή κατάσταση του ερωτηθέντα/είσας κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Αν η εργασιακή κατάσταση του ερωτηθέντα/είσας είναι άνεργος/η τότε οι επόμενες ερωτήσεις του άξονα δεν συμπληρώνονται και ο ερωτηθείς/είσα μεταβαίνει στην τελευταία ερώτηση του άξονα. 4ος άξονας: περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι ανοικτού τύπου και η οποία αφορά στο αντικείμενο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο καταρτιζόμενος/η. 5ος άξονας: περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες αφορούν στη γενικότερη αξιολόγηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 6ος άξονας: περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις μία ανοικτού τύπου και μία κλειστού τύπου και αφορά στις προθέσεις συμμετοχής του καταρτιζόμενου/ης σε ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης. Στο ερωτηματολόγιο δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να συμπληρώσουν επιπλέον θεματικά αντικείμενα τα οποία θεωρούν κατά την προσωπική τους άποψή τους επιθυμητά να παρακολουθήσουν. Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

16 Εργαλείο έρευνας – Άξονες ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από έξι άξονες και συνοδεύεται από μία επιστολή όπου περιγράφεται σύντομα ο σκοπός και το αντικείμενο της έρευνας στους συμμετέχοντες/ουσες καθώς επίσης και η απόλυτη ύπαρξη εχεμύθειας για τις προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες και το περιεχόμενο τους: 1ος άξονας: περιλαμβάνει γενικά στοιχεία των καταρτισθέντων/εισών. 2ος άξονας: περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου που προσδιορίζουν την εργασιακή κατάσταση του καταρτισθέντα/είσας κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. 3ος άξονας: περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις κλειστού τύπου προσδιορίζοντας την εργασιακή κατάσταση του ερωτηθέντα/είσας κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Αν η εργασιακή κατάσταση του ερωτηθέντα/είσας είναι άνεργος/η τότε οι επόμενες ερωτήσεις του άξονα δεν συμπληρώνονται και ο ερωτηθείς/είσα μεταβαίνει στην τελευταία ερώτηση του άξονα. 4ος άξονας: περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι ανοικτού τύπου και η οποία αφορά στο αντικείμενο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο καταρτιζόμενος/η. 5ος άξονας: περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες αφορούν στη γενικότερη αξιολόγηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 6ος άξονας: περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις μία ανοικτού τύπου και μία κλειστού τύπου και αφορά στις προθέσεις συμμετοχής του καταρτιζόμενου/ης σε ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης. Στο ερωτηματολόγιο δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να συμπληρώσουν επιπλέον θεματικά αντικείμενα τα οποία θεωρούν κατά την προσωπική τους άποψή τους επιθυμητά να παρακολουθήσουν. Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

17 Ταυτότητα έρευνας Δείγμα: 100 Άνεργοι/ες και εργαζόμενοι/ες καταρτισθέντες./σθείσες προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (67 γυναίκες, 33 άνδρες) Περίοδος Διεξαγωγής: Δεκέμβριος Φεβρουάριος 2010 Μεθοδολογία: Ερωτηματολόγιο 6 αξόνων – 34 ερωτήσεων Τρόπος συλλογής ερωτηματολογίων: Ηλεκτρονικό & συμβατικό ταχυδρομείο Στατιστική ανάλυση: Στατιστικό λογισμικό πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS) v. 14.0 Δεοντολογία: Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση της αξιολόγησης ακολουθεί τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Ένωσης (ISA,2001). Διασφαλίστηκε η ανωνυμία και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας κατά τη διάρκεια της συλλογής, καταγραφής, φύλαξης και παρουσίασης των στοιχείων. Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

18 Μεταβολή Εργασιακής κατάστασης
Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

19 Συμβολή του προγράμματος στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας
Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

20 Λόγοι παρακολούθησης προγράμματος
Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

21 Ικανοποίηση αναγκών ασφάλειας εργασίας
Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

22 Βαθμός ικανοποίησης κοινωνικών αναγκών
Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

23 Η ΣΕΚ ως παράμετρος ανάπτυξης & βελτίωσης του επαγγελματικού βίου
Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

24 Περιορισμοί – Προτάσεις (1/2)
(α) Η έρευνα αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένα προγράμματα. Θα ήταν σκόπιμο να επαναληφθεί σε άλλες χρονικές στιγμές και σε παρόμοια προγράμματα. προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διαχρονικής σύγκρισης της αποτελεσματικότητας της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης (β) Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων στα πλαίσια περιγραφικής στατιστικής περιορίζει την εξαγωγή πιο σύνθετων συμπερασμάτων. Η χρήση επαγωγικών προσεγγίσεων θα μπορούσε να ρίξει φως σε επιμέρους πτυχές των υπό διερεύνηση ζητημάτων. Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

25 Περιορισμοί – Προτάσεις (2/2)
(γ) Το ότι η έρευνα αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή με τις δικές της γεωγραφικές και κοινωνιο-οικονομικές ιδιαιτερότητες, αποτελεί στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όποια προσπάθεια γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Η επανάληψη της έρευνας και σε άλλες περιοχές θα έδινε τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του θεσμού στη χώρα. (δ) Η παρακολούθηση της συνέχειας της επαγγελματικής εξέλιξης των τότε ανέργων όχι μόνο μια φορά αλλά κατά διαστήματα (π.χ. ανά 5-ετία) θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για το χρόνο που διαρκεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών. (ε) Η δημιουργία ενός νέου εργαλείου μέτρησης στάσεων για το θεσμό της μη τυπικής εκπαίδευσης γενικά θα μπορούσε να αποτελέσει πρόταση περαιτέρω διερεύνησης νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και προσεγγίσεων στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Ρόδος, Μάιος 2010 Κατερίνα Αλ. Μπάρλου

26 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "«Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & Προώθηση στην Απασχόληση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google