Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου Ματίκας Αθανάσιος Επιβλέπων: Σιδηρόπουλος Αντώνης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής 2008

2 Σκοπός της Πτυχιακής Ανάπτυξη ενός συστήματος με την προοπτική να διευκολύνει την οικονομική διαχείριση ενός συλλόγου. Ματίκας Αθανάσιος

3 Η Δομή της Παρουσίασης Ανάλυση των Τεχνολογιών και των Εργαλείων που χρησιμοποιούνται Ανάλυση της Αρχιτεκτονικής της Εφαρμογής Παρουσίαση της Εφαρμογής Ματίκας Αθανάσιος

4 ΜΕΡΟΣ 1ο: Ανάλυση των Τεχνολογιών και των Εργαλείων που χρησιμοποιούνται
Τεχνολογία Client – Server Τεχνολογίες web προγραμματισμού (Client – side & Server – side processing, Cookies – Session ) Apache – PHP – PosgreSQL Ματίκας Αθανάσιος

5 Τεχνολογία Client – Server
Σύστημα στο οποίο το δίκτυο ενώνει διάφορους υπολογιστικούς πόρους, ώστε οι clients να μπορούν να ζητούν υπηρεσίες από έναν server, ο οποίος προσφέρει πληροφορίες ή επιπρόσθετη υπολογιστική ισχύ. Ματίκας Αθανάσιος

6 Τι επιτυγχάνει ένα σύστημα Client – Server
Αποτελεσματική χρήση της υπολογιστικής ισχύος. Μείωση του κόστους συντήρησης, δημιουργώντας συστήματα client-server που απαιτούν λιγότερη συντήρηση και κοστίζουν λιγότερο στην αναβάθμιση. Αύξηση της παραγωγικότητας, προσφέροντας στους χρήστες ξεκάθαρη πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες μέσω σταθερών και εύκολων στην χρήση διασυνδέσεων. Αύξηση της ευελιξίας και της δυνατότητας δημιουργίας συστημάτων που υποστηρίζουν πολλά περιβάλλοντα. Ματίκας Αθανάσιος

7 Διαδικτυακές εφαρμογές
Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες Εφόσον το διαδίκτυο στηρίζεται στην Client/Server αρχιτεκτονική κάθε διαδικτυακή εφαρμογή θα λειτουργεί με βάση αυτό το πρότυπο Ο web client (browser) επικοινωνεί με τον web server χρησιμοποιώντας κάποιο πρωτόκολλο (HTTP πρωτόκολλο) Ματίκας Αθανάσιος

8 N-tier Αρχιτεκτονική Το πρώτο επίπεδο ενσωματώνει ολόκληρη την αλληλεπίδραση με το χρήση. Το δεύτερο επίπεδο είναι το κυρίως πεδίο του προγραμματιστή διαδικτυακών εφαρμογών. Σε αυτό το επίπεδο υλοποιείται η επιχειρησιακή λογική. Συνδέει το χρήστη στο επίπεδο 1 με τα δεδομένα στο επίπεδο 3. Στο τρίτο επίπεδο γίνεται η διαχείριση των δεδομένων Ματίκας Αθανάσιος

9 Client – side processing (1/2)
Πλεονεκτήματα: Βελτιώνουν το user interface με το να αποκρίνονται άμεσα στις ενέργειες των χρηστών Αξιοποιούν σε σημαντικό βαθμό τις επενδύσεις σε προσωπικούς υπολογιστές, μεταφέροντας επεξεργασία (και συνεπώς φόρτο) από τον server προς τον client Μπορούν μερικώς να εξαλείψουν το πρόβλημα του server ως μοναδικού σημείου αστοχίας Μειώνουν το φόρτου που δημιουργείται στο δίκτυο Ματίκας Αθανάσιος

10 Client – side processing (2/2)
Τα προβλήματα με τις δυναμικές σελίδες από την πλευρά του client είναι: Μερικοί browser δεν υποστηρίζουν τη γλώσσα ή δεν υποστηρίζουν όλες τις πτυχές της γλώσσας. Οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο στον υπολογιστή του χρήστη, έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή στατιστικών. Μερικοί χρήστες θέτουν εκτός λειτουργίας τις scripting γλώσσες στους browsers τους λόγω των πιθανών απειλών ασφάλειας. Ματίκας Αθανάσιος

11 Server – side processing (1/2)
Πλεονεκτήματα: Συγκεντρώνει σημαντική επεξεργασία σε έναν υπολογιστή ο οποίος είναι στην ευθύνη του προγραμματιστή Ο υπολογιστής του Server μπορεί να έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και να διαχειρίζεται κατάλληλα προκειμένου να παραδίδει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου Το λειτουργικό σύστημα του server μπορεί να επιλεγεί ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις της εφαρμογής Το λογισμικό της εφαρμογής μπορεί να βελτιώνεται τακτικά Ματίκας Αθανάσιος

12 Server – side processing (2/2)
Μειονεκτήματα: Πρόβλημα απόδοσης σε μια ακατάλληλη πλατφόρμα υλικού ή/και λειτουργικού συστήματος Δημιουργεί ουσιαστικά ένα μοναδικό σημείο αστοχίας (single point of failure). Ο σχεδιασμός όλων των τμημάτων μιας εφαρμογής να τρέχουν στον server συνήθως δημιουργεί μεγάλη κίνηση δικτύου μεταξύ client και server Η ολοκλήρωση κάθε εργασίας απαιτεί μεταφορά μηνυμάτων από και προς τον server (request/response) Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αμεσότητα του user interface λόγω του ότι μικρές αλλαγές πρέπει να αποσταλούν στον server. Ματίκας Αθανάσιος

13 Cookies – Session Cookies:
Αποθηκεύει ένα αρχείο στον client για μεγάλη χρονική περίοδο, με πληροφορίες πλοήγησης . «session cookie». Αποθηκεύεται πληροφορία συνδιάλεξης με τον server για μικρή χρονική περίοδο Session: Το session αποθηκεύεται στο server. H πληροφορία την οποία αποθηκεύουν είναι ενεργή όσο ο browser είναι ανοιχτός Συσχετισμός χρήστη – εφαρμογής με ένα session ID, το οποίο αποθηκεύεται σε: session cookie κωδικοποιημένο URL Ματίκας Αθανάσιος

14 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP σε συνεργασία με τη PosgreSQL και τον Apache Server, εγκατεστημένα σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux Η PHP είναι μια server-side (εκτελείτε στον διακομιστή) scripting γλώσσα που γράφεται συνήθως πλαισιωμένη από HTML για μορφοποίηση των αποτελεσμάτων Η postgreSQL είναι ένα Σύστημα Αντικειμενοστραφής-Σχεσιακή Βάσης Δεδομένων Ο Apache που είναι ένας Web Server Όλα τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο για διάφορα Λειτουργικά Συστήματα και υπόκεινται στη λογική του ελεύθερου λογισμικού Ματίκας Αθανάσιος

15 Διαδικτυακή συναλλαγή δεδομένων (1/2)
Βήμα 1. Ο browser κάνει μια HTTP αίτηση για μια συγκεκριμένη σελίδα Βήμα 2. Ο Apache Server λαμβάνει την αίτηση για τη σελίδα, ανακαλεί το αρχείο και το περνά στη μηχανή PHP για επεξεργασία Βήμα 3. Η μηχανή PHP αρχίζει την ανάλυση του script. Μέσα στο script, υπάρχει μια εντολή που συνδέει τη βάση δεδομένων και εκτελεί ένα ερώτημα. Η PHP ανοίγει μια σύνδεση με τον postgreSQL server και στέλνει το κατάλληλο ερώτημα. Ματίκας Αθανάσιος

16 Διαδικτυακή συναλλαγή δεδομένων (2/2)
Βήμα 4. Ο postgreSQL server λαμβάνει το ερώτημα, το επεξεργάζεται και στέλνει τα αποτελέσματα ξανά στη μηχανή PHP με τη μορφή πίνακα Βήμα 5. Η μηχανή PHP σταματά την εκτέλεση του script, που συνήθως περιλαμβάνει τη μορφοποίηση των αποτελεσμάτων του ερωτήματος σε HTML. Επιστρέφει μετά την τελική HTML σελίδα στον Apache Server Βήμα 6. Apache Server περνά την HTML σελίδα ξανά στο browser, όπου ο χρήστης μπορεί να δει τα αποτελέσματα που ζήτησε. Ματίκας Αθανάσιος

17 ΜΕΡΟΣ 2ο: Ανάλυση της Αρχιτεκτονικής της Εφαρμογής
Οι χρήστες της εφαρμογής Οι δυνατότητες της εφαρμογής Η βάση δεδομένων Ματίκας Αθανάσιος

18 Οι κατηγορίες χρηστών της εφαρμογής (1/3)
Ο Διαχειριστής: Διαχείριση των εσόδων και των εξόδων κάθε παραρτήματος ξεχωριστά, αλλά και όλων μαζί σαν ένα ενιαίο ταμείο Διαχείριση όλων των μελών του συλλόγου Διαχείριση άλλων θεμάτων του συλλόγου group παραρτήματα ανακοινώσεις Ματίκας Αθανάσιος

19 Οι κατηγορίες χρηστών της εφαρμογής (2/3)
Ο Ταμίας: Διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του παραρτήματος που ανήκει Διαχείριση των μελών του παραρτήματος που ανήκει Ματίκας Αθανάσιος

20 Οι κατηγορίες χρηστών της εφαρμογής (3/3)
Το Μέλος: Προβολή των ανακοινώσεων Προβολή πληροφοριών λογαριασμού όπως οφειλές και ιστορικό εγγραφών σε group Τροποποίηση των στοιχείων του προφίλ Προβολή πληροφοριών επικοινωνίας με το παράρτημα και τους ταμίες ή τους διαχειριστές Ματίκας Αθανάσιος

21 Οι δυνατότητες της εφαρμογής (1/2)
Περιβάλλον Διαχείρισης Προβολή/ τροποποίηση των στοιχείων όλων των μελών του συλλόγου Εισαγωγή νέων μελών σε όλα τα παραρτήματα Έναρξη ή ανανέωση της συνδρομής ενός μέλους (εγγραφή σε group) Καταχώρηση των οφειλών από συνδρομές και εγγραφές μελών Καταχώρηση /προβολή εσόδων και εξόδων σε όλα τα παραρτήματα Εισαγωγή νέων group ή τροποποίηση παλαιών Εισαγωγή νέων παραρτημάτων ή τροποποίηση των στοιχείων των παλαιών Εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή ανακοινώσεων Εισαγωγή ή τροποποίηση των χρεώσεων ανά group Ματίκας Αθανάσιος

22 Οι δυνατότητες της εφαρμογής (2/2)
Περιβάλλον του Ταμία Προβολή των μελών του παραρτήματος με ειδικά φίλτρα για αναζήτηση και ταξινόμηση Τροποποίηση των στοιχείων του προφίλ των μελών Εισαγωγή νέου μέλους στο παράρτημα Έναρξη ή ανανέωση της συνδρομής ενός μέλους (εγγραφή σε group) Καταχώρηση των οφειλών από συνδρομές και εγγραφές μελών Καταχώρηση εσόδων και εξόδων στο παράρτημα Προβολή εσόδων και εξόδων με την χρήση ειδικών συνδυασμένων φίλτρων για αναζήτηση ανά ταμία ή για κάποιο χρονικό διάστημα και ταξινόμηση αποτελεσμάτων Εισαγωγή τροποποίηση ή διαγραφή ανακοινώσεων Ματίκας Αθανάσιος

23 Η βάση δεδομένων (1/2) Ματίκας Αθανάσιος logs mid signup_date
last_login members mid fname lname username password ypok_id is_member is_user is_superuser birthday phone address comments language enroll eid id_melous start_date end_date gid groups gid gname is_free enable ypokatastima ypok_id ypok_name city phone address website icon enable ypoloipo id_melous ydate amount exoda ex_id id_tamia exdate kataxorisi_date method amount ypok_id typos_exodon_id id_parastatikou comments php_sessionVars SID expiration value anakoinoseis aid id_tamia title content publication_date visible typos_exodon typos_exodon_id ex_name Ματίκας Αθανάσιος

24 Η βάση δεδομένων (2/2) Ματίκας Αθανάσιος syndromi syndromi_id gid
month year amount members mid fname lname username password ypok_id is_member is_user is_superuser birthday phone address comments language esoda_syndromis esoda_syndr_id id_tamia xreos_syndr_id esdate kataxorisi_date ypok_id method amount id_parastatikou comments xreos_syndromis xreos_syndr_id id_melous syndromi_id extras_id paid extras extras_id gid month year amount comment xreos_egrafis xr_egrafis_id id_melous egrafi_id paid alla_esoda alla_ esoda _id id_tamia xr_egrafis_id alla_esdate kataxorisi_date method amount ypok_id id_parastatikou typos_esodon_id comments egrafi egrafi_id gid month year amount ypokatastima ypok_id ypok_name city phone address website icon enable typos_esodon typos_esodon_id es_name groups gid gname is_free enable Ματίκας Αθανάσιος

25 ΜΕΡΟΣ 3ο: Παρουσίαση της Εφαρμογής
Διαδικτυακός Τόπος Εφαρμογή: Διαδικτυακός Τόπος Εφαρμογή: Ματίκας Αθανάσιος


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google