Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου Ματίκας Αθανάσιος Επιβλέπων: Σιδηρόπουλος Αντώνης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου Ματίκας Αθανάσιος Επιβλέπων: Σιδηρόπουλος Αντώνης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου Ματίκας Αθανάσιος Επιβλέπων: Σιδηρόπουλος Αντώνης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2 Ματίκας Αθανάσιος2 Σκοπός της Πτυχιακής  Ανάπτυξη ενός συστήματος με την προοπτική να διευκολύνει την οικονομική διαχείριση ενός συλλόγου.

3 Ματίκας Αθανάσιος3 Η Δομή της Παρουσίασης 1.Ανάλυση των Τεχνολογιών και των Εργαλείων που χρησιμοποιούνται 2.Ανάλυση της Αρχιτεκτονικής της Εφαρμογής 3.Παρουσίαση της Εφαρμογής

4 Ματίκας Αθανάσιος4 ΜΕΡΟΣ 1 ο : Ανάλυση των Τεχνολογιών και των Εργαλείων που χρησιμοποιούνται  Τεχνολογία Client – Server  Τεχνολογίες web προγραμματισμού (Client – side & Server – side processing, Cookies – Session )  Apache – PHP – PosgreSQL

5 Ματίκας Αθανάσιος5 Τεχνολογία Client – Server  Σύστημα στο οποίο το δίκτυο ενώνει διάφορους υπολογιστικούς πόρους, ώστε οι clients να μπορούν να ζητούν υπηρεσίες από έναν server, ο οποίος προσφέρει πληροφορίες ή επιπρόσθετη υπολογιστική ισχύ.

6 Ματίκας Αθανάσιος6 Τι επιτυγχάνει ένα σύστημα Client – Server  Αποτελεσματική χρήση της υπολογιστικής ισχύος.  Μείωση του κόστους συντήρησης, δημιουργώντας συστήματα client-server που απαιτούν λιγότερη συντήρηση και κοστίζουν λιγότερο στην αναβάθμιση.  Αύξηση της παραγωγικότητας, προσφέροντας στους χρήστες ξεκάθαρη πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες μέσω σταθερών και εύκολων στην χρήση διασυνδέσεων.  Αύξηση της ευελιξίας και της δυνατότητας δημιουργίας συστημάτων που υποστηρίζουν πολλά περιβάλλοντα.

7 Ματίκας Αθανάσιος7 Διαδικτυακές εφαρμογές  Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες  Εφόσον το διαδίκτυο στηρίζεται στην Client/Server αρχιτεκτονική κάθε διαδικτυακή εφαρμογή θα λειτουργεί με βάση αυτό το πρότυπο  Ο web client (browser) επικοινωνεί με τον web server χρησιμοποιώντας κάποιο πρωτόκολλο (HTTP πρωτόκολλο)

8 Ματίκας Αθανάσιος8 N-tier Αρχιτεκτονική  Το πρώτο επίπεδο ενσωματώνει ολόκληρη την αλληλεπίδραση με το χρήση.  Το δεύτερο επίπεδο είναι το κυρίως πεδίο του προγραμματιστή διαδικτυακών εφαρμογών. Σε αυτό το επίπεδο υλοποιείται η επιχειρησιακή λογική. Συνδέει το χρήστη στο επίπεδο 1 με τα δεδομένα στο επίπεδο 3.  Στο τρίτο επίπεδο γίνεται η διαχείριση των δεδομένων

9 Ματίκας Αθανάσιος9 Client – side processing (1/2) Πλεονεκτήματα:  Βελτιώνουν το user interface με το να αποκρίνονται άμεσα στις ενέργειες των χρηστών  Αξιοποιούν σε σημαντικό βαθμό τις επενδύσεις σε προσωπικούς υπολογιστές, μεταφέροντας επεξεργασία (και συνεπώς φόρτο) από τον server προς τον client  Μπορούν μερικώς να εξαλείψουν το πρόβλημα του server ως μοναδικού σημείου αστοχίας  Μειώνουν το φόρτου που δημιουργείται στο δίκτυο

10 Ματίκας Αθανάσιος10 Client – side processing (2/2) Τα προβλήματα με τις δυναμικές σελίδες από την πλευρά του client είναι:  Μερικοί browser δεν υποστηρίζουν τη γλώσσα ή δεν υποστηρίζουν όλες τις πτυχές της γλώσσας.  Οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο στον υπολογιστή του χρήστη, έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή στατιστικών.  Μερικοί χρήστες θέτουν εκτός λειτουργίας τις scripting γλώσσες στους browsers τους λόγω των πιθανών απειλών ασφάλειας.

11 Ματίκας Αθανάσιος11 Server – side processing (1/2) Πλεονεκτήματα:  Συγκεντρώνει σημαντική επεξεργασία σε έναν υπολογιστή ο οποίος είναι στην ευθύνη του προγραμματιστή  Ο υπολογιστής του Server μπορεί να έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και να διαχειρίζεται κατάλληλα προκειμένου να παραδίδει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου  Το λειτουργικό σύστημα του server μπορεί να επιλεγεί ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις της εφαρμογής  Το λογισμικό της εφαρμογής μπορεί να βελτιώνεται τακτικά

12 Ματίκας Αθανάσιος12 Server – side processing (2/2) Μειονεκτήματα:  Πρόβλημα απόδοσης σε μια ακατάλληλη πλατφόρμα υλικού ή/και λειτουργικού συστήματος  Δημιουργεί ουσιαστικά ένα μοναδικό σημείο αστοχίας (single point of failure).  Ο σχεδιασμός όλων των τμημάτων μιας εφαρμογής να τρέχουν στον server συνήθως δημιουργεί μεγάλη κίνηση δικτύου μεταξύ client και server  Η ολοκλήρωση κάθε εργασίας απαιτεί μεταφορά μηνυμάτων από και προς τον server (request/response)  Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αμεσότητα του user interface λόγω του ότι μικρές αλλαγές πρέπει να αποσταλούν στον server.

13 Ματίκας Αθανάσιος13 Cookies – Session Cookies:  Αποθηκεύει ένα αρχείο στον client για μεγάλη χρονική περίοδο, με πληροφορίες πλοήγησης.  «session cookie». Αποθηκεύεται πληροφορία συνδιάλεξης με τον server για μικρή χρονική περίοδο Session:  Το session αποθηκεύεται στο server.  H πληροφορία την οποία αποθηκεύουν είναι ενεργή όσο ο browser είναι ανοιχτός  Συσχετισμός χρήστη – εφαρμογής με ένα session ID, το οποίο αποθηκεύεται σε: •session cookie •κωδικοποιημένο URL

14 Ματίκας Αθανάσιος14 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν  Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP σε συνεργασία με τη PosgreSQL και τον Apache Server, εγκατεστημένα σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux  Η PHP είναι μια server-side (εκτελείτε στον διακομιστή) scripting γλώσσα που γράφεται συνήθως πλαισιωμένη από HTML για μορφοποίηση των αποτελεσμάτων  Η postgreSQL είναι ένα Σύστημα Αντικειμενοστραφής-Σχεσιακή Βάσης Δεδομένων  Ο Apache που είναι ένας Web Server  Όλα τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο για διάφορα Λειτουργικά Συστήματα και υπόκεινται στη λογική του ελεύθερου λογισμικού

15 Ματίκας Αθανάσιος15 Διαδικτυακή συναλλαγή δεδομένων (1/2)  Βήμα 1. Ο browser κάνει μια HTTP αίτηση για μια συγκεκριμένη σελίδα  Βήμα 2. Ο Apache Server λαμβάνει την αίτηση για τη σελίδα, ανακαλεί το αρχείο και το περνά στη μηχανή PHP για επεξεργασία  Βήμα 3. Η μηχανή PHP αρχίζει την ανάλυση του script. Μέσα στο script, υπάρχει μια εντολή που συνδέει τη βάση δεδομένων και εκτελεί ένα ερώτημα. Η PHP ανοίγει μια σύνδεση με τον postgreSQL server και στέλνει το κατάλληλο ερώτημα.

16 Ματίκας Αθανάσιος16 Διαδικτυακή συναλλαγή δεδομένων (2/2)  Βήμα 4. Ο postgreSQL server λαμβάνει το ερώτημα, το επεξεργάζεται και στέλνει τα αποτελέσματα ξανά στη μηχανή PHP με τη μορφή πίνακα  Βήμα 5. Η μηχανή PHP σταματά την εκτέλεση του script, που συνήθως περιλαμβάνει τη μορφοποίηση των αποτελεσμάτων του ερωτήματος σε HTML. Επιστρέφει μετά την τελική HTML σελίδα στον Apache Server  Βήμα 6. Apache Server περνά την HTML σελίδα ξανά στο browser, όπου ο χρήστης μπορεί να δει τα αποτελέσματα που ζήτησε.

17 Ματίκας Αθανάσιος17  Οι χρήστες της εφαρμογής  Οι δυνατότητες της εφαρμογής  Η βάση δεδομένων ΜΕΡΟΣ 2 ο : Ανάλυση της Αρχιτεκτονικής της Εφαρμογής

18 Ματίκας Αθανάσιος18 Οι κατηγορίες χρηστών της εφαρμογής (1/3) Ο Διαχειριστής:  Διαχείριση των εσόδων και των εξόδων κάθε παραρτήματος ξεχωριστά, αλλά και όλων μαζί σαν ένα ενιαίο ταμείο  Διαχείριση όλων των μελών του συλλόγου  Διαχείριση άλλων θεμάτων του συλλόγου •group •παραρτήματα •ανακοινώσεις

19 Ματίκας Αθανάσιος19 Οι κατηγορίες χρηστών της εφαρμογής (2/3) Ο Ταμίας:  Διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του παραρτήματος που ανήκει  Διαχείριση των μελών του παραρτήματος που ανήκει

20 Ματίκας Αθανάσιος20 Οι κατηγορίες χρηστών της εφαρμογής (3/3) Το Μέλος:  Προβολή των ανακοινώσεων  Προβολή πληροφοριών λογαριασμού όπως οφειλές και ιστορικό εγγραφών σε group  Τροποποίηση των στοιχείων του προφίλ  Προβολή πληροφοριών επικοινωνίας με το παράρτημα και τους ταμίες ή τους διαχειριστές

21 Ματίκας Αθανάσιος21 Οι δυνατότητες της εφαρμογής (1/2) Περιβάλλον Διαχείρισης  Προβολή/ τροποποίηση των στοιχείων όλων των μελών του συλλόγου  Εισαγωγή νέων μελών σε όλα τα παραρτήματα  Έναρξη ή ανανέωση της συνδρομής ενός μέλους (εγγραφή σε group)  Καταχώρηση των οφειλών από συνδρομές και εγγραφές μελών  Καταχώρηση /προβολή εσόδων και εξόδων σε όλα τα παραρτήματα  Εισαγωγή νέων group ή τροποποίηση παλαιών  Εισαγωγή νέων παραρτημάτων ή τροποποίηση των στοιχείων των παλαιών  Εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή ανακοινώσεων  Εισαγωγή ή τροποποίηση των χρεώσεων ανά group

22 Ματίκας Αθανάσιος22 Οι δυνατότητες της εφαρμογής (2/2) Περιβάλλον του Ταμία  Προβολή των μελών του παραρτήματος με ειδικά φίλτρα για αναζήτηση και ταξινόμηση  Τροποποίηση των στοιχείων του προφίλ των μελών  Εισαγωγή νέου μέλους στο παράρτημα  Έναρξη ή ανανέωση της συνδρομής ενός μέλους (εγγραφή σε group)  Καταχώρηση των οφειλών από συνδρομές και εγγραφές μελών  Καταχώρηση εσόδων και εξόδων στο παράρτημα  Προβολή εσόδων και εξόδων με την χρήση ειδικών συνδυασμένων φίλτρων για αναζήτηση ανά ταμία ή για κάποιο χρονικό διάστημα και ταξινόμηση αποτελεσμάτων  Εισαγωγή τροποποίηση ή διαγραφή ανακοινώσεων

23 Ματίκας Αθανάσιος23 Η βάση δεδομένων (1/2) members mid fname lname username password ypok_id is_member is_user is_superuser birthday phone email address comments language ypokatastima ypok_id ypok_name city phone address email website icon enable logs mid signup_date last_login exoda ex_id id_tamia exdate kataxorisi_date method amount ypok_id typos_exodon_id id_parastatikou comments ypoloipo id_melous ydate amount php_sessionVars SID expiration value groups gid gname is_free enable enroll eid id_melous start_date end_date gid anakoinoseis aid id_tamia title content publication_date visible typos_exodon typos_exodon_id ex_name

24 Ματίκας Αθανάσιος24 Η βάση δεδομένων (2/2) members mid fname lname username password ypok_id is_member is_user is_superuser birthday phone email address comments language ypokatastima ypok_id ypok_name city phone address email website icon enable esoda_syndromis esoda_syndr_id id_tamia xreos_syndr_id esdate kataxorisi_date ypok_id method amount id_parastatikou comments xreos_syndromis xreos_syndr_id id_melous syndromi_id extras_id paid alla_esoda alla_ esoda _id id_tamia xr_egrafis_id alla_esdate kataxorisi_date method amount ypok_id id_parastatikou typos_esodon_id comments xreos_egrafis xr_egrafis_id id_melous egrafi_id paid extras extras_id gid month year amount comment syndromi syndromi_id gid month year amount egrafi egrafi_id gid month year amount typos_esodon typos_esodon_id es_name groups gid gname is_free enable

25 Ματίκας Αθανάσιος25 Διαδικτυακός Τόπος Εφαρμογή:  http://delab.csd.auth.gr/~tamio http://delab.csd.auth.gr/~tamio ΜΕΡΟΣ 3 ο : Παρουσίαση της Εφαρμογής Διαδικτυακός Τόπος Εφαρμογή:  http://delab.csd.auth.gr/~tamio http://delab.csd.auth.gr/~tamio


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής για οικονομική διαχείριση συλλόγου Ματίκας Αθανάσιος Επιβλέπων: Σιδηρόπουλος Αντώνης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google